Dopravce ani městský úřad nejsou ani po měsíci (!) schopni odstranit z IDOSu neplatné výlukové jízdní řády

Neděle v 9:00
Od ukončení uzavírky dolní části Bráfovy ulice (a s tím souvisejících výlukových opatření v třebíčské MHD) již uplynul přesně měsíc, přesto nebyl dopravce za celou dobu schopen z IDOSu odstranit výlukové jízdní řády.

U téměř všech dotčených linek (č. 1, 4, 10 a 14) to příliš nevadí, protože "výlukový" jízdní řád je shodný s tím bezvýlukovým (žádný posun časové polohy některého ze spojů; žádné vynechání některé ze zastávek). Jinak tomu však je u linky č. 13, kde po dobu uzavírky části Bráfovy ulice jel jeden z ranních spojů v časové poloze o 5 minut pozdější než obvykle.

Žel, IDOS nadále uvádí (+ při vyhledávání spojení zohledňuje) výlukový jízdní řád s deklarovanou platností od 3. 4. do 31. 10. 2018. (ve skutečnosti platil jen do 14. 9. 2018). Dopravce TRADO MAD tedy není schopen ani po měsíci (!) provést takovou základní věc, jakou je odstranění neaktuálních jízdních řádů z IDOSu.

A ani žádná z odpovědných osob (jestli si toho vůbec všimly) z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč (tzn. referentka pro MHD - dcera stejnojmenné zastupitelky; či její nadřízený - vedoucí odboru dopravy) není schopna zajistit nápravu...
 

Nákladová cena za MHD v Č. Lípě nově naroste ze 43 na 58 Kč/km = vyvrácení chiméry o "předražení třebíčské MHD o 160 mil. Kč za 8 let"

7. října 2018 v 12:00
S ohledem na nově vzniklé okolnosti, přidávám dovětek ke svému předchozímu článku. V České Lípě totiž byla podepsána nová smlouva týkající se provozování MHD (viz mj. tento článek).

Cena dopravního výkonu v českolipské MHD se od začátku roku 2019 navyšuje ze 43 Kč/km na 57,88 Kč/km. Což je částka, která se už blíží třebíčké "vysoutěžené" částce cca 65 Kč/km.

O to více najednou kulhají vyjádření představitelů spolku "Třebíč občanům!" ve smyslu cena dopravního výkonu v České Lípě činí 43 Kč/km, takže (při férových podmínkách výběrového řízení) by to v podobně velké Třebíči stálo také 43 Kč/km a ne 65 Kč/km.

Perličkou je (viz údaj v odkazovaném článku), že i místostarosta České Lípy nyní o té částce (téměř 58 Kč/km) uvedl, že "Vysoutěžená cena je srovnatelná s jinými, stejně velkými městy," tvrdí místostarosta Juraj Raninec.

Sečteno, podtrženo, "barákovský" tendenční údaj o "160 milionech, které Město Třebíč během 8 let ztratí" definitivně splaskl.

Demagogická prohlášení politického uskupení "TO!" o "ztracených 160 milionech Kč" z podivného výběrového řízení na provozovatele MHD

1. října 2018 v 22:00
Diletanství některých dosud "vládnoucích" subjektů z městského úřadu stojí za mnoha problémy třebíčské MHD (ať už jde o podivné "výběrové řízení" z roku 2016 či dlouhodobá selhávání v provozních záležitostech), nicméně jsem přesvědčen, že kdyby o příslušných věcech rozhodovali představitelé opozičního subjektu "Třebíč občanům" ("TO!"), nebyl by výsledek o nic lepší.

Mezi dlouhodobě opakovaná prohlášení tohoto spolku patří demagogické tvrzení (nově obsažené mj. v tomto materiálu), že kvůli diskriminačním podmínkám výběrového řízení na provozovatele MHD přišlo Město Třebíč o 160 milonů Kč (v součtu za 8 let platnosti kontraktu). Toto tvrzení je nepravdivé/zavádějící v několika ohledech:

- Scestná dedukce "pokud cena dopravního výkonu v České Lípě činí 43 Kč/km, tak (při férových podmínkách výběrového řízení) by to v podobně velké Třebíči stálo také 43 Kč/km a ne 65 Kč/km".

Obě města sice mají podobný počet obyvatel, ale např. odlišnou morfologii (Třebíč je kopcovitější; linky MHD v něm jezdí oklikami, které navyšují počet potřebných vozidel a tím i cenu na km atd.).

Je iluzorní si myslet (nade vší pochybnost, že některé podmínky výběrového řízení byly diskriminační, především šibeniční lhůta mezi vyhlášením vítěze a začátkem účinnosti kontraktu + také výrazně "podstřelená" tzv. očekávaná cena kontraktu, která odradila jiné zájemce), že jiný dopravce by v Třebíči nabídl nákladovou cenu o 1/3 (!) nižší, než jakou nabídlo TRADO MAD.

- Je srovnávána tzv. cena dopravního výkonu (neboli nákladová cena), která nevypovídá nic o tom, kolik Kč městský úřad provozovateli (dopravci) za provoz MHD zaplatí. Od této ceny se totiž následně odečítají tržby, které v třebíčské MHD roce 2017 činily (dle vyjádření městského úřadu) cca 18 Kč/km. Tzn. jen cca 47 Kč/km činila výsledná úhrada od městského úřadu.

V České Lípě je výpočet tržeb složitější, protože tržby (především z předplatních jízdenek) musejí být rozklíčovávány v rámci tamního celokrajského integrovaného dopravního systému IDOL.

- Představitelé spolku "TO!" sami navrhují jiné kroky, které by rovněž vedly k prodražení provozu třebíčské MHD. Již na přelomu let 2016 a 2017 předseda spolku tvrdil, že oni navrhovali, aby kontrakt byl pouze čtyřletý (namísto osmiletého), čímž by ovšem byl rovněž zvýhodněn dosavadní dopravce + provoz by byl zbytečně dražší (viz můj dřívější článek).

Taktéž toto hnutí podporuje návrat linky č. 1 do její původní (delší) trasy okolo nemocnice, čímž by ovšem (při stejném počtu spojů) autobusy najezdily více kilometrů (+ možná by i bylo potřeba více vozidel v oběhu) = prodražení provozu.

Je otázkou, zda tyto nepravdivé/zavádějící údaje uvádí spolek "TO!" z neznalosti (= ani jeho "dopravní odborník" nemá povědomí o těchto aspektech), či záměrně (= vědomé lhaní potenciálním voličům). Každopádně, jedna možnost je horší než druhá.
 


Zastávky na Komenského náměstí od konce roku 2017, resp. od jara 2018 bez nástěnky informující o linkovém vedení/tarifu/výlukách

28. září 2018 v 16:00 |  Zajímavosti z provozu
Koncem roku 2017 došlo k výstavbě nového zastávkového přístřešku na zastávce Komenského náměstí ve směru jízdy do centra města. Na rozdíl od předchozího přístřešku, není nový přístřešek vybaven nástěnkou, na které bylo vyvěšeno linkové vedení MHD Třebíč, jakož i info o případných výlukách. Viz mj. video pořízené již v lednu 2018 a viz fotka ze září 2018.

V dubnu 2018 došlo ke stejné náhradě staršího přístřešku novým i na protější zastávce (ve směru jízdy z centra města). A došlo ke stejné změně k horšímu - nově je zastávka bez nástěnky (viz fotka ze září 2018), která oznamovala informace jako např. linkové vedení MHD, detailnější tarifní informace či info o případných výlukách.

Je příznačné, že takovéto základní info tam tedy již uvedeno není, ale na zastávce ve směru do centra města byla nově instalována wi-fi připojka...

Rovněž je příznačné, že (viz obě fotky ze září) v předvolebním období na sklonku léta a počátkem podzimu 2018 byl na této zastávce vyvěšen velkoplakát s tváří pana P. (lídra spolku "Pro Třebíč") - tedy osoby, která v minulých letech měla z pozice místostarosty na starosti mj. MHD.

"Chráněncem" této osoby je dlouholetý vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč, který v roce 2010 kandidoval do městského zastupitelstva za stranu vedenou panem P.; od roku 2016 se tento vedoucí stal na návrh pana P. (v tu chvíli již náměstka hejtmana Kraje Vysočina) rovněž předsedou Dopravní komise Kraje Vysočina.

Bohužel, ani jedna ze zmiňovaných osob není schopna zařídit ani takovou základní věc, jakou je existence příslušné nástěnky na tak významné zastávce, jakou je zast. Komenského náměstí...

Další uzavírka/výlukové opatření v Budíkovicích - tentokrát (na rozdíl od jara) i s víkendovou obsluhou Budíkovic?

23. září 2018 v 22:00 |  Mimořádnosti v provozu
Již v úterý 11. 9. se na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz objevilo info o výlukovém opatření v Budíkovicích. Zde uvádím jeho přepis:

V termínu od 24.9. do 5.10.2018 dojde k uzavírce v Budíkovicích. Zastávka v obci bude zrušena, náhradou lze využít zastávku Budíkovice, rozcestí.

Připomínám, že v dubnu 2018, při obdobném výlukovém opatření, byl vydán výlukový jízdní řád, ze kterého vyplývalo, že o víkendech po dobu výluky budou Budíkovice zcela bez obsluhy MHD (příslušné spoje linky č. 31 ukončily jízdu již v Týně; do Budíkovic - byť jen na "okřešické rozcestí" - již nepokračovaly); kterážto skutečnost ovšem byla (ze strany dopravce i městského úřadu) tutlána.

Při tomto, "podzimním" výlukovém opatření není žádný výlukový jízdní řád ustanoven, tzn. vypadá to, že tentokrát budou Budíkovice obsluhovány i o "výlukovém" (v tomto případě též tzv. prodlouženém) víkendu (28. - 30. 9.).

Třebíčská MHD bude v pátek 21. 9. "zdarma" - info zveřejněné na oficiálních stránkách jen 1 den před začátkem platnosti

20. září 2018 v 6:00 |  Mimořádnosti v provozu
Již v rozpisu akcí pro tzv. Evropský týden mobility (rozpis zveřejněn městským úřadem) bylo uvedeno, že v třebíčské MHD nebude v pátek 21. 9. 2018 vybíráno jízdné (resp. ve skutečnosti je chybně/nepřesně uváděno, že toho dne bude "MHD zdarma"). Informace o "MHD zdarma" byla přinejmenším již 18. 9. uvedena i na posledním řádku displejů v tzv. přestupním terminálu.

Už jsem ani nedoufal, že o této věci bude informováno na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz, které zřizuje právě městský úřad a které jsou věnovány právě třebíčské MHD. Ke zveřejnění příslušné informace nakonec došlo až v noci z 19. na 20. 9., tedy jen cca 24 hodin před začátkem platnosti onoho jednodenního opatření. Zde přepis sdělení :

ETM - MAD v pátek zdarma (19.09.2018)

Při příležitosti Evropského týdne mobility budou v pátek 21. září cestující v MAD Třebíč připravováni po celý den zdarma.

Dolní část Bráfovy ulice zprovozněna od 14. 9. (od 10 h) = konec objízdných tras MHD (+ zamlčené navrácení časové polohy ranního spoje linky č. 13)

13. září 2018 v 22:00 |  Mimořádnosti v provozu
Uzavírka dolní části Bráfovy ulice je ukončena s cca 1,5měsíčním předstihem oproti původně avizovanému termínu. Viz strohé sdělení zveřejněné 13. 9. 2018 na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz:

Konec uzavírky části Bráfovy třídy

Dne 14. září v 10:00 hodin bude otevřen uzavřený úsek Bráfovy třídy. Autobusové linky se v tomto úseku vrátí na své původní trasy.

Bohužel, osoba z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč odpovědná za informování občanů na stránkách doprava-trebic.cz už nezvládla zařídit, aby v tomtéž sdělení byla obsažena i informace, že spolu s návratem linek MHD na jejich obvyklé trasy se do své původní časové polohy vrací i jeden z časně ranních spojů linky č. 13 (jehož časová poloha byla po dobu výlukového opatření posunuta o 5 minut).

Ostatně, i počátkem dubna 2018 bylo na týchž stránkách o zmiňovaném spoji linky č. 13 informováno chybně. Správný údaj, že jeho odjezd z Karlova náměstí je posunut z 5:30 h na 5:35 h, se na stránkách objevil až po několika týdnech; do té doby tam visel chybný údaj, že onen spoj je o 5 minut uspíšen (právě na 5:30 h)...

"Autobusové/vlakové" displeje v nemocničních pavilonech - instalované s 2měsíčním zpožděním a ignorující linku č. 1

8. září 2018 v 8:00 |  Zajímavosti z provozu
Na sklonku února 2018 byl v článku Třebíčského deníku mj. citován vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč: V dubnu bychom chtěli mít nainstalované informační tabule ve vestibulech pavilonů M a C.

Zmiňované obrazovky (ne "tabule") nakonec nebyly instalovány v dubnu, ale (soudě z vlastního pozorování i z tiskové zprávy městského úřadu z 13. 6. 2018) až v červnu 2018. Navíc, ještě přinejmenším 20. června byl v provozu pouze displej v přízemí pavilonu M), zatímco displej v přízemí pavilonu C byl mimo provoz. O měsic později, 19. 7. 2018, již byl v provozu i displej v přízemí nového pavilonu "C".

Jak je z obou displejů patrné (a tentýž stav přetrvával i k 7. 9. 2018), tak na displejích vůbec nejsou zobrazovány odjezdy spojů linky č. 1 z "přestupního terminálu" (zastávka Železniční stanice, stanoviště č. 9).

Nejpříznačnější je to právě na fotce ze 7. 9. 2018, která byla pořízena v 17:30 h, takže nejbližší spoj MHD jedoucí ve směru do centra města (ze zastávek, které jsou v blízké dostupnosti areálu nemocnice) ve směru do centra města je spoj linky č. 1 s odjezdem z "terminálu" v 17:39 h, ale tento spoj je (stejně jako celá linka č. 1) na oněch displejích ignorován.

Neuvádění spojů linky č. 1 na těchto displejích znamená nedodržení slibu, který v únorovém článku pronesl vedoucí odboru dopravy, viz Návštěvníci na nich (pozn. na displejích ve dvou nemocničních pavilonech) najdou aktuální informace o příjezdech a odjezdech spojů MAD ze zastávky U nemocnice. Dále vlaků a autobusů z nedalekého dopravního terminálu u vlakového nádraží".

Protože o autobusových spojích linky č. 1 (obsluhujících jedno ze stanovišť v tzv. přestupním terminálu) tam není ani slovo.

Předprodejní kancelář TRADO MAD byla po 8 měsíců (!) provozována "načerno" (bez ohlášení provozovny do živnostenského rejstříku)

1. září 2018 v 10:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Spolu s nástupem účinnosti podivně vysoutěženého 8letého kontraktu na MHD, došlo (v souladu s příslušným požadavkem v onom kontraktu) od 2. 1. 2017 ke zřízení předprodejní kanceláře TRADO MAD na dolní straně Karlova náměstí (v předním traktu tzv. Staré pošty). Zároveň byla k 30. 12. 2016 zrušena předprodejní kancelář TRADO MAD na autobusovém nádraží.

Jak ovšem vyplývá z živnostenského rejstříku, tak provozovna na adrese "Karlovo náměstí 29/23" (tzn. na Staré poště) byla dopravcem ohlášena až od 1. 9. 2017. Naopak k odhlášení staré provozovny (na autobusovém nádraží) došlo v živnostenském rejstříku až k 31. 8. 2017. V obou případech tedy s 8měsíčním zpožděním.

Sečteno, podtrženo: dopravce TRADO MAD provozoval po 8 měsíců neohlášenou (ne zcela legálně provozovanou) předprodejní kancelář. A odpovědné osoby z Městského úřadu Třebíč nebyly schopny po celých 8 měsíců zabránit tomu, aby předprodej jízdenek na (městským úřadem objednávanou/spolufinancovanou) MHD probíhal v "černé" provozovně...

4týdenní neobsluhování zastávky STOP SHOP, nefunkční odkazy na stránky doprava-trebic.cz a nezveřejnění výlukového jízdního řádu v IDOSu

25. srpna 2018 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Již 17. 8. 2018 bylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz zveřejněno toto sdělení (se zavádějícím nadpisem, ze kterého jako by vyplývalo, že se zastávka ruší navždy a ne jen na 4 týdny):

Zrušení zastávky STOP-SHOP

Z důvodu realizace 2. etapy výstavby kruhového objezdu v nákupním centru bude zrušena od 27. 8. do 24. 9. 2018 zastávka STOP-SHOP. Autobusy, které na této zastávce končí, pojedou pouze na Znojemskou, spojům se závlekem budou v úseku Znojemská-Poliklinika a zpět lehce posunuty odjezdy. Jízdní řád linky 14 naleznete v informacích pro cestující.

Až o dlouhých 6 dní později, 23. 8. 2018, zveřejnil městský úřad informaci o tomto výlukovém opatření i na svých druhých oficiálních stránkách věnovaných třebíčské MHD - na facebookové stránce "Městské autobusová doprava Třebíč".

Bohužel, odkazy výlukové jízdní řády na stránkách doprava-trebic.cz (jak verze pro pracovní dny, tak i verze pro víkendy), jsou v době zveřejnění tohoto článku neaktivní/neplatné...

A lepší to není ani na IDOSu - výlukový jízdní řád počítající s neobsluhováním zastávky u STOP SHOPu nebyl do IDOSu dopravcem vůbec vložen; nejnovější zveřejněnou verzí je jízdní řád s platností od 3. 4. 2018...Přejmenování některých zastávek schváleno 2 roky, resp. 6 let poté, kdy k tomu byla vhodná příležitost

20. srpna 2018 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Už v roce 2012 (v rámci spuštění tzv. optimalizace třebíčské MHD) měl městský úřad vynikající příležitost přejmenovat ty zastávky, jejichž název byl již zastaralý či jinak nevhodný. Úřad tak neučinil (navzdory mj. tomu, že přejmenování zastávek pojmenovaných podle již neexistujících podniků jsem uvedl již na sklonku léta 2011 v souboru podnětů, které jsem městskému úřadu zaslal z pozice občana coby "připomínky k chystané tzv. optimalizaci").

Druhou výbornou příležitostí ke změně dávno neplatných názvů (jako např. Průmysl masný nebo Borovina, BOPO) byl nástup platnosti podivně "vysoutěženého" 8letého kontraktu, tzn. přelom let 2016 a 2017 (v rámci kteréžto změny tak jako tak byly vydávány nové jízdní řády, bylo namluveno akustické hlášení do vozidel atd.). Městský úřad tuto možnost opět promarnil.

Až v srpnu 2018 došlo (viz mj. článek Třebíčského deníku) ke schválení změny názvu u celkem jedenácti zastávek. Některé změny názvů jsou rozumné, nad jinými zůstává rozum stát. Stejně tak je neuvěřitelné, jak si v několika málo větách dovede protiřečit (či tzv. měřit dvojím metrem) starosta města. Ale to je samostatná kapitola.

Perličkou je, že dvě z těchto jedenácti změn názvů se týkají zastávek, které byly zřízeny až právě v září 2012, při tzv. optimalizaci MHD. Až po více než šesti letech tedy dojde k nápravě nesmyslného stavu, kdy název "Týn" mají zastávky vzdálené od sebe cca 230 metrů; kdy navíc z linkového jízdního řádu nelze poznat, přes kterou ze zastávek "Třebíč, Týn" předmětný spoj linky č. 10 vlastně jede - jestli přes tu u Billy, nebo tu u křižovatky s ulicí Na Klinkách...

Referentka pro MHD ani vedoucí odboru dopravy nejsou schopni ani po více než roce (!) zajistit info o existenci předprodejního automatu

14. srpna 2018 v 7:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Jak jsem již vloni informoval v tomto článku, došlo v červnu 2017 k úpravě předprodejní kanceláře MHD na Karlově náměstí do podoby s odděleným předsálím. Podoba této úpravy tehdy byla městským úřadem zcela zamlčena; na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz bylo v příhodné době uvedeno pouze neurčité info, že kancelář bude po několik dní uzavřena "z důvodu rekonstrukce".

V onom červnu 2017 však došlo i k další změně. Do onoho nově zřízeného odděleného předsálí předprodejní kanceláře totiž byl instalován automat na prodej předplatních jízdenek. Připomínám (jak jsem již uvedl v tomto článku), že dopravce si na městském úřadu (v rozporu se zadávacími podmínkami soutěže) v roce 2016 vymohl půlroční odklad ve věci zřízení tohoto automatu.

Oddělené předsálí s automatem je (v souladu se smluvním pořadavkem) přístupné občanům 24 hodin denně. Ovšem pozor - existence tohoto automatu byla městským úřadem zcela zamlčena. Ani v době jeho instalace, ani nikdy poté, nebyla vydána žádná zpráva o tom, že automat byl zřízen. I v příslušné části stránek doprava-trebic.cz je uvedeno pouze info o otevírací době provozovny; žádná poznámka o tom, že v téže provozně je nepřetržitě funkční dobíjecí automat.

Připomínám, že i info o provozovně vedle "Staré pošty" bylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz umístěno až počátkem září 2017, tzn. s 8měsíčním zpožděním. Do té doby tam byl zastaralý údaj o (v té době již dávno neexistující) předprodejní kanceláři na autobusovém nádraží. Ke změně chybného údaje došlo až poté, co byl vedoucí odboru dopravy na tuto chybu upozorněn občanem.

A ani tak jednoduchou věc, jakou je informování o zřízení/existenci předprodejního automatu, rovněž vedoucí odboru dopravy (ani jeho podřízená referentka městského úřadu pro MHD, dcera stejnojmenné zastupitelky), nebyl dosud schopen zvládnout (za celých cca 14 měsíců!) zajistit...

Bloudící "sedmičkové" Karosy v prostoru zastávek na Karlově náměstí (situace z 18. 4. 2018)

7. srpna 2018 v 2:00 |  Zajímavosti z provozu
I když od vyřazení posledních "sedmičkových" Karos MHD Třebíč uplynulo počátkem roku 2018 již sedm let, nastal ve středu 18. 4. 2018 okamžik, kdy se dvě "sedmičkové" Karosy (ovšem typu "C", tzn. zájezdové/regionální, nikoliv typu "B" - pro MHD) objevily v prostoru zastávek na Karlově náměstí. Šlo o vozidla soukromého vlastníka.

Z předmětné situace mi přišlo, že vozidla zřejmě bloudící městem (po dojetí až k Jejkovské bráně se potřebovaly "otočit" - změnit směr jízdy) vlivem několika souběžných uzavírek.

Jednu z dvojice popisovaných Karos jsem v prostoru zastávek zdokumentoval formou této fotky spolu s Mercedesem Conecto RZ 5J8 4702.

Nutno však dodat, že "ne-MHD" autobusy nemají (nejen) v prostoru zastávek na Karlově náměstí co pohledávat (a to ani při "otáčení" atd.).

"Postupující práce" na mostku, který měl být hotov již koncem června = srpnové neobsluhování zastávky Poušov (+ utajené prodloužení předchozího výlukového opatření)

28. července 2018 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Výstavba mostku přes náhon v Poušově (+ spolu s ní i výlukové opatření spočívající v přemístění zastávky Poušov) měla být dokončena na konci června 2018. Nestalo se tak, výstavba mostku se protáhla o (odhad) 2 měsíce.

Referentka městského úřadu pro MHD (dcera stejnojmenné zastupitelky) opětovně selhala ve věc informování o prodloužení popisovaného přesunu poušovské zastávky. Na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč" dodnes visí zastaralé výlukové opatření (s údajem, že mostek bude uzavřen + zastávka přesunuta do 30. 6. 2018) a žádné nové tam nebylo v příhodnou dobu (tzn. na sklonku června) vyvěšeno.

Ani na stránkách www.doprava-trebic.cz nebyla dotyčná referentka schopna zařídit vydání nového příspěvku ve smyslu "přemístění zastávky v Poušově prodlouženo z původního termínu 30. 6. na pozdější termín". Namísto toho došlo jen k pokoutnímu přepsání údaje Od 3. dubna bude po dobu asi tří měsíců rekonstruován mostek přes náhon v Poušově na údaj Od 3. dubna bude po dobu asi pěti měsíců..., ovšem v rámci původního příspěvku z konce března 2018...

Ve středu 25. 7. 2018 byla na stránkách doprava-trebic.cz zveřejněna nová informace:
Zastávka Poušov bez obsluhy
Z důvodu postupujících prací na stavbě mostu přes náhon v Poušově a rekonstrukci zastávky bude od 30. 7. do 31. 8. 2018 zrušena obsluha linkou 14. Nejbližší náhradní zastávkou je Řípov, rozcestí... aneb postupující práce na něčem, co mělo být dokončeno již k 30. 6. 2018...

Na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" se v téže době objevil tento letáček s příslušným opatřením. Za zmínku stojí i údaj, že může dojít ke zkrácení termínu uzavírky. Tentýž údaj totiž byl uveden i u předchozího opatření, které mělo skončit již 30. 6, avšak neskončilo předčasně, ba ani v předpokládaném termínu, a to za vydatného tutlání tohoto prodloužení ze strany městského úřadu...

Podivnosti o (ne)zajíždění autobusů do "terminálu" v roce 2016 aneb lhář/příjemce "hygienických" příkazů je kompetentní k odpovědím?

Psal se srpen roku 2016 (cca rok poté, co jsem se od vedoucí představitelky příslušného úseku Krajské hygienické stanice Třebíč, paní J. Š., nepřímo dozvěděl, že vedoucí odboru dopravy lhal o (dle jejího vyjádření neexistující) žádosti o výjimku v počtu autobusů zajiždějících do tzv. terminálu, kdy jsem této ženě poslal e-mailový dotaz znovu.

Tentokrát šlo o dva nové dotazy:

- Jak je možné, že do (údajně - dle tvrzení městského úřadu - "nadoraz využitého tak, že další spoje tam už zajíždět nemohou") tzv. přestupního terminálu denně zajíždí i několik desítek dalších autobusů náhradní autobusové dopravy za vlaky ČD (cca od 10. 9. 2016 pak vedených coby standardní licencovaná linka) v rámci tehdejší dlouhodobé "revitalizační" výluky.

- Jak je možné, že tyto spoje mohou do hlavní části "terminálu" zajíždět i mezi 22. a 6. hodinou, když (dle vyjádření městského úřadu + i dle tehdejšího stavu věcí) v této noční době měl platit zákaz vjezdu vozidel do oné hlavní části "terminálu" (východně od kruhového objezdu).

Odpověď (která přišla až po několika týdnech, v září 2016) od této pracovnice mě zarazila. Prý se mám s tímto dotazem obrátit na provozovatele "terminálu", tedy na Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.

Neboli: ve věci (ne)pravdivosti údajů ohledně limitů se mám dotazovat nikoliv toho, kdo limity stanovuje (KHS), ale toho, kdo je příjemcem tohoto opatření a kdo o těchto opatřeních o rok dříve zjevně lhal (viz výše)...Extřebíčská Citara ev. č. 41 a 32 (pro třebíčskou MHD "příliš stará") již v provozu na linkách pražské MHD

15. července 2018 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
Jak jsem již v květnu 2018 informoval v tomto svém článku, bylo Citaro, které v Třebíči jezdilo s ev. č. 41, prodáno pražskému dopravci STENBUS.

Na tomto místě mohu nyní doplnit, že nebylo jediným ex-třebíčským vozidlem, které bylo tomuto dopravci prodáno. Spolu s ním do Prahy putovalo i Citaro s někdejším evidenčním číslem 32. Jak vyplývá z profilu prvního i druhého jmenovaného vozidla na stránkách www.seznam-autobusu.cz, byla tato vozidla zařazena do pražského provozu v červnu, resp. květnu 2018.

Na odkazovaných stránkách se již objevily i fotky (pozn. nejsem jejich autorem) pořízené na spojích pražské MHD (na těch linkách, které jsou zajišťovány právě dopravcem STENBUS) v prvních týdnech jejich tamního provozu:


Je paradoxem, že vozidla, která již (dle parametrů "výběrového řízení") pro třebíčskou MHD "nebyla dost dobrá" (překročila totiž "věkový limit vozidel", který byl Městským úřadem Třebíč stanoven na 10 let), ještě dobře poslouží v pravidelném provozu MHD v hlavním městě...

Hlukové limity v "terminálu" v roce 2015 - rozpor s dřívějšími prohlášeními a lež z městského úřadu (?)

Když Městský úřad Třebíč v polovině června 2015 zveřejnil tuto tiskovou zprávu, kde zmínil, že i počet denních (tzn. jedoucích mezi 6. a 22. h) spojů přes tzv. terminál je omezen hygienickými limity, podivil jsem se. Nikdy předtím o ničem takovém představitelé úřadu nemluvili.

Např. zavedení zajíždění linky č. 4 do "terminálu" bylo ještě o 3 týdny dříve deklarováno na 1. 7. 2015 se zdůvodněním "měsíční zdržení kvůli nutnosti schválení zastupitelstvem". A velkohubá prohlášení o "taktovém propojení v přestupním uzlu", "obsluze terminálu desítkami páteřních linek" atd. (pronášená již v roce 2014, když "terminál" začal být budován) také nenaznačovala nic o hlukových omezeních.

S vědomím, že městský úřad (nejen) v oblasti dopravy často lže, rozhodl jsem se v onom červnu 2015 e-mailem kontaktovat vedoucí představitelku Krajské hygienické stanice Třebíč, paní J. Š. O několik dní později od této ženy dorazila zajímavá odpověď - mj. v ní bylo uvedeno, že počet spojů zajíždějících do "terminálu" skutečně je omezen i v denní době.

Zároveň však tato vedoucí představitelka uvedla, že není pravdivá informace, že by městský úřad tehdy žádal o výjimku spočívající v počtu vozidel, která (ne)mohou do "terminálu" zajíždět.

Dle tohoto vyjádření představitelky KHS tedy lhal příslušný představitel městského úřadu, viz údaj z oné tiskové zprávy "Jelikož nám Krajská hygienická stanice nepovolila výjimku, bude avizované prodloužení linek č. 4, 10 a 13 k železničnímu nádraží posunuto až na termín 1. 10. 2015." (...) informoval vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Aleš Kratina.

Průměrné stáří autobusů = 4,26 roku aneb novější autobusy = méně pohodlné než ty o něco starší?

1. července 2018 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
Rok se s rokem sešel a při příležitosti poloviny roku opět zveřejňuji článek o aktuálním průměrném stáří vozidel zajišťujících provoz MHD Třebíč.

- Mercedes Conecto ev. č. 23: rok výroby (r. v.) 2008, stáří 10 let.
- Mercedes Conecto ev. č. 56: r. v. 2010, stáří 8 let.
- MAN Lion´s City ev. č. 21, 38, 49, "ex J. Hradec": r. v. 2011, stáří 7 let.

- MAN Lion´s City ev. č. 32, 48: r. v. 2012, stáří 6 let.
- Mercedes Citaro III "ex J. Hradec": r. v. 2012, stáří 6 let.
- MAN Lion´s City ev. č. 36, 45: r. v. 2013, stáří 5 let.

- Mercedes Conecto (10 autobusů s RZ 5J8 4701 - 4750): r. v. 2016, stáří 2 roky.
- Mercedes Sprinter RZ 5J8 4735 a 5J8 4736: r. v. 2016, stáří 2 roky.

Tedy 98/23 = cca 4,26 roku. Ale připomínám, že "mládí" vozidla samo o sobě nic moc neznamená. Například jednodveřové minibusy jsou sice relativně nové, ale z hlediska uživatelského komfortu horší než byť starší autobus standardní velikosti.

Nebo: 10 Conect pořízených v roce 2016 je z pohledu přepravy kočárků (pro které je v nich vymezen jen velmi malý prostor) o dost horších než kterýkoliv z MANů, byť starších o 3 - 5 let než tato Conecta...

Zastávka Autodružstvo (ve směru do centra města) je od 25. 6. do 1. 7. bez obsluhy = opatření zamlčené oficiálním FB profilem "MAD Třebíč"

25. června 2018 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Již 14. 6. 2018 byla na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz zveřejněna informace oznamující dočasné neobsluhování zastávky Autodružstvo ve směru jízdy do centra města (příčinou je postupující rekonstrukce přilehlého mostku přes potok):

Omezení na ul. Brněnská

V termínu od 25. 6. do 1. 7. 2018 bude kvůli stavebním pracím bez obsluhy zastávka Autodružstvo ve směru do centra. Nejbližší náhrádní zastávka je Colas.

Nejpozději 20. 6. 2018 byl leták s touto informací vyvěšen i v interiérech autobusů (přinejmenším těch několika vozidel, kterými jsem v onen den jel).

Zato na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč" (zřizovaném Městským úřadem Třebíč; odpovědnou osobou za správu stránky je dle těchto údajů referentka pro MHD - dcera stejnojmenné zastupitelky) není info o neobsluhování této zastávky uvedeno ani v okamžiku zveřejnění tohoto článku, několik hodin před začátkem účinnosti předmětného výlukového opatření.

Dotyčná odpovědná pracovnice bohužel opětovně (pokolikáté už?) nezvládla zařídit tak jednoduchou věc, jakým je zajištění informovanosti na příslušných oficiálních internetových stránách, které jsou za účelem informování občanů městským úřadem zřizovány...

LCD displeje na označnících na Karlově náměstí nahrazeny "dynamickými" LEDkovými = městský úřad po čtyřech (ba 4,5) letech dostojí svému slibu?

19. června 2018 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
V první polovině června 2018 byly u všech "inteligentních" označníků na Karlově náměstí vyměněny displeje. Dosavadní LCD byly po čtyřech letech své existence nahrazeny typem LED. Viz série fotek pořízených 13. 6. 2018.

Připomínám, že Městský úřad Třebíč již na podzim 2013 sliboval, že zdejší displeje budou vybaveny tzv. dynamickou funkcí, tzn. že budou informovat o případném zpoždění autobusového spoje.

Označníky + displeje nakonec byly instalovány/zprovozněny s půlročním (!) zpožděním - počátkem června 2014. A onu "dynamickou" funkci plnily jen krátce (snad jen na sklonku léta 2014) - ne předtím, a ne celé dlouhé roky potom. Nikdy nebylo žádnou odpovědnou osobou oznámeno/zdůvodněno, že/proč tyto označníky onu dynamickou funkci neplní.

Instalací této verze displejů (které v době pořízení fotek zohledňovaly zpoždění příslušných spojů MHD) tedy městský úřad snad již konečně dodržel to, co nebyl schopen naplnit před čtyřmi lety...

Kam dál