Uzavírka Znojemské ulice skončila již 21. 4. navečer = v sobotu 22. 4. již linka č. 14 jezdila ke Stop Shopu (věc zamlčená oficiálními stránkami o MHD)

Uzavírka Znojemské ulice (mezi křižovatkou se Spojovací ulicí a kruhovým objezdem) byla naplánována (a spolu s ní i výlukové opatření v MHD, spočívající v neobsluhování zastávky Stop Shop) na období od 18. 4. do 22. 4. 2017 (viz mj. tento můj článek). Nakonec však skončila již v pátek 21. 4. v 18 hodin.

Toto předčasné ukončení mělo za následek, že spoje linky č. 14 již v sobotu 22. 4. jezdily po své obvyklé trase ke Stop Shopu, viz tato a tato moje fotka (obě pořízeny v sobotu 22. 4. okolo 15:30 h).

Městský úřad Třebíč o předčasném ukončení uzavírky (a tím pádem i výlukového opatření v MHD) věděl již v onen pátek odpoledne (viz screen z FB profilu "Město Třebíč" - odpověď na dotaz jednoho z občanů). Přesto však nebyl schopen o této věci informovat ani na jedné ze dvou "svých" stránek věnovaných MHD, tedy ani na www.doprava-trebic.cz, ani na FB profilu "MAD Třebíč"...
 

Výluková opatření související s uzavírkou Podklášterského mostu skončí až v noci z 22. 4. na 23. 4. 2017; od 24. 4. začíná uzavírka (+ výlukové opatření) horní části Bráfovy ulice

Pátek v 18:00 |  Mimořádnosti v provozu
Ve chvíli, kdy uplynulo 24 hodin od zveřejnění mého předchozího článku o ukončení uzavírky Podklášterského mostu, je leccos jinak, než jakým se zdálo v době psaní článku být.

Novou zprávou také je, že uzavírka horní části Bráfovy ulice začne již 24. 4. 2017 (původně měla začít až 1. 5. 2017). Viz sdělení z oficiálních stránek "doprava-trebic.cz" (psáno kurzívou, zatímco nekurzívním písmem přidávám svůj komentář):

Dne 23. dubna 2017 od ranních výjezdů se na své původní trasy a časy vracejí linky číslo 5, 10, 11, 21 a 31. Jejich provoz bude dne 22. dubna řízen ještě celý den podle výlukových jízdních řádů, od 23. dubna pak podle nového jízdního řádu.

Neboli - do IDOSu byl 14. 4. 2017 zadán (patrně dopravcem) chybný/"předčasně optimistický"/v tuto chvíli klamný údaj - počítající s tím, že výlukové jízdní řády přestanou platit již 21. 4., zatímco 22. 4. po celý den již MHD pojede po novém mostě.

Od 24. dubna do přibližně konce července 2017 bude uzavřena část Bráfovy ulice - od evangelického kostela přibližně po křižovatku s ulicí Sadová. Spoje linek, které obsluhují zastávku Bráfova budou obousměrně odkloněny přes dopravní terminál. Zastávka Nemocnice ve směru do centra bude přeložena před křižovatku, na Purkyňovo náměstí.

Jde o velmi nejasné sdělení. Mohlo by se z něj totiž zdát, že např. odkloněné spoje linky č. 14 či např. víkendové spoje linky č. 4 (ve směru do centra města) v "terminálu" zastaví. Opak je však pravdou, viz toto oznámení na FB profilu "MAD Třebíč", podle kterého tyto spoje "terminálem" pouze projedou, aniž by tam zastavily!

Podklášterský most bude pravděpodobně zprovozněn "již" 22. 4. 2017, oficiální stránky zřizované městským úřadem vytrvale mlčí...

Čtvrtek v 18:00 |  Mimořádnosti v provozu
Již 11. 4. 2017 se v médiích (mj. v Třebíčském deníku, ale byla sdílena i městským úřadem na FB profilu "Město Třebíč") objevila zpráva, že Podklášterský most bude otevřen "již" 22. 4. 2017 (namísto "původního" termínu 1. 5. 2017).

Následně, 14. 4. 2017, byly pro IDOS vytvořeny nové verze jízdních řádů těch linek MHD, které jsou uzavírkou mostu dotčeny; u nových verzí (kde již jsou předmětné linky opět trasovány přes Podklášterský most) byla uvedena platnost od 22. 4. 2017 (viz např. jízdní řád linky č. 10 či jízdní řád linky č. 11). Již tehdy dopravce tedy věděl, že most skutečně bude zprovozněn "již" 22. dubna.

Ve čtvrtek 20. 4. v poledne vyšel na stránkách Třebíčského deníku článek, že most je hotov a skutečně v sobotu 22. 4. bude již otevřen.

Zato na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz, jakož i na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" (zřizovatelem obou stránek je Městský úřad Třebíč), nebylo za celou dobu o "předčasném" ukončení výlukových opatření (spojených s uzavírkou Podklterského mostu) uvedeno ani slovo.

Taktéž ani slovo o tom nebylo (přinejmenším ve středu 19. 4.) uvedeno v autobusech, jakož ani na zastávce Karlovo náměstí (a s vysokou pravděpodobností ani na jiných zastávkách)...

Tolik prozatím toto stručné sdělení (popisující stav platný k okamžiku zveřejnění tohoto článku, tzn. 20. 4. 2017 v 18:00 h), byť s ním jsou spojeny mnohé další souvislosti.
 


Pokoutní opatření o "minutovém (ne)přípoji" v 5:45 h v Týně aneb Miniaturní lísteček na podklášterských zastávkách

16. dubna 2017 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
V posledním odstavci článku popisujícího fotky z objízdných tras na horním Podklášteří jsem napsal Na jednotlivých zastávkách jsem si tehdy všiml i jiné podivuhodnosti z kategorie "neschopnost dopravce/objednatele při tvorbě jízdních řádů". Nastal čas prozradit další informace. :-)

Na zastávkách Sýpky, Palackého, Na Příkopech a Nová byl (přinejmenším v září 2016) vyvěšen malý lístek, na kterém bylo uvedeno (doslova) "V zastávce Týn spoj linky č. 5 s odjezdem v 5:45 vyčká příjezdu spoje linky č. 11 v 5:46", viz též čtveřice fotek z 8. 9. 2016.

- Sdělení (oznamující, že přípoj ze spoje linky č. 11 na spoj linky č. 5 v relaci horní Podklášteří - Nové Dvory/centrum/Borovina) je naprosto amatérsky vyvěšené (mj. snadno přehlédnutelné) a utajené (neoznámené mj. na internetových stránkách zřizovaných dopravcem či městským úřadem).

- Je těžko pochopitelné, proč nebyl městský úřad schopen vytvořit výlukové jízdní řády tak, aby časová poloha předmětného spoje linky č. 5 odpovídala tomu, že v Týně je zajištěn přípoj. A ne tomu, že tento spoj de facto vždy odjede z Týna s (přinejmenším) minutovým zpožděním.

Když už toho nebyl městský úřad schopen "napoprvé" (s platností od 9. 5. 2016), tak příležitost k "reparátu" měl k 1. 1. 2017, kdy byly vydány nové jízdní řády. Ale bohužel - neučinil tak.

Perlička na závěr - 14. 4. 2017 jsem na zastávce Račerovická pořídil tuto dvojici fotek, z nichž je patrné, že tam žádný "lísteček o čekání linky č. 5 na zastávce Týn v 5:45 h" nevisí. Otázkou je, zda ono "čekací oznámení" mezitím pozbylo platnosti, nebo jen na této zastávce nebylo oznámeno...

Jak je patrné z této fotky, tak i v dubnu 2017 dopravce uváděl (a to nejen na zastávce Račerovická) na svých výlukových schématech (souvisejících s uzavírkou Podklášterského mostu) platnost "do 15. 12. 2016"... A nejen dopravce, ale nepřímo to platí i pro objednatele (městský úřad)...

Zastávka STOP SHOP bude od 18. 4. do 22. 4. 2017 mimo provoz

11. dubna 2017 v 21:00 |  Mimořádnosti v provozu
Od úterý 18. 4. do soboty 22. 4. 2017 nebude obsluhována zastávka STOP SHOP, ani zastávka "Znojemská" (u hotelu Alfa). Na rozdíl od situace z 19. 9. 2015 (kdy Městský úřad Třebíč ani dopravce TRADO MAD nebyli schopni uvést, že i tato zastávka bude v uvedený den mimo provoz), nyní o této věci informuje i městský úřad na svých stránkách www.doprava-trebic.cz.

V termínu od 18. do 22. dubna 2017 bude uzavřena část ulice Znojemská od kruhového objezdu u vjezdu do města po křižovatku s ulicí Spojovací. Spoje linky 14 na své trase vynechají zastávku STOP-SHOP. Zastávka Znojemská směr STOP-SHOP nebude obsluhována.

V určitém rozporu s tímto sdělením je tento leták sdílený na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč", ve kterém jednak chybí údaj, že v uvedených dnech nebude obsluhována ani zastávka "Znojemská" naproti hotelu Alfa; a jednak v něm je (na rozdíl od stránek www.doprava-trebic.cz) uveden i údaj "Na základě postupujících stavebních prací může dojít ke zkrácení termínu uzavírky".

Aneb - městský úřad uvádí na dvou svých stránkách údaje, které jsou ve vzájemném rozporu...

Naprosto utajené zrušení podvečerního páru spojů linky č. 13 = další ukázka "zajíce v pytli" a neschopnosti městského úřadu

7. dubna 2017 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
V několika předcházejících článcích jsem zmiňoval, že městský úřad nebyl schopen (ani po několikerých úpravách) uvést kompletní výčet spojů zrušených k 1. 1. 2017 (pozn. nekompletní výčet najdete pod tímto odkazem). Nyní nastal čas prozradit bližší informace.

K 1. 1. 2017 byl zrušen i podvečerní pár spojů linky č. 13 (v pracovní dny okolo 18. h).
Stalo se tak za naprostého utajení ze strany Městského úřadu Třebíč.

Pro připomenutí - tento pár spojů existoval od roku 2001 až do 30. 11. 2012, kdy byl (pro údajné nízké využití) zrušen. Ale od 9. 5. 2016 byl (kromě jiného) uvedený pár spojů opět zaveden. Jeho opětovným zrušením na konci roku 2016 se ale městský úřad již nepochlubil...

Uvedená věc má několik souvislostí:
- Městský úřad zjevně ani neví, které spoje nakonec (zjevně na poslední chvíli) k 1. 1. 2017 zrušil.

- Jde o další z mnoha projevů neschopnosti protekční referentky pro MHD (jejíž jedinou kompetencí je právě MHD, přičemž tato "referentka" pracuje na plný úvazek, přesto nebyla za celou dobu schopna si této chyby všimnout a zařídit její odstranění).

- Jde o situaci, kdy si některý z cestujících mohl v prosinci 2016 zakoupit předplatné pro rok 2017 (jehož předprodej byl spuštěn již počátkem prosince 2016) s předpokladem, že uvedené spoje linky č. 13 bude využívat (např. k dojíždění do/z práce).

Koncem roku 2016 (po - velmi opožděném - zveřejnění nových jízdních řádů platných od 1. 1. 2017) by byl nepříjemně překvapen z toho, že "koupil zajíce v pytli" a že "jeho" spoje se ruší (pokud by si té změny vůbec všiml, neboť nebyla uvedena ve výčtu rušených spojů - viz výše)...

ÚOHS potvrdil 1,5mil. pokutu, tajnůstkaření městského úřadu a "čtení mezi řádky" ve zdůvodnění pokuty

2. dubna 2017 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD

Po přečtení článku jsem byl zvědav, zda/kdy/jak se touto zprávou "pochlubí" městský úřad. A ani mě nepřekvapilo, že se úřad zachoval stejně tajnůstkářsky jako na podzim 2016 při (ne)oznámení skutečnosti, že "vítězem" výběrového řízení na provozovatele MHD se opět stalo TRADO MAD.

I tehdy, i nyní, úřad tuto skutečnost zcela zamlčen na svých nejsledovanějších stránkách (facebookový profil "Město Třebíč"). I tehdy, i nyní, úřad neuvedl tuto věc na stránkách www.trebic.cz v sekci "Aktuality" (která je viditelná již na úvodní stránce), ale až v rubrice "Tiskové zprávy", ke které je nutné se "proklikat".

V odkazované "tiskové zprávě" si městský úřad opět vybírá to, co se mu hodí. Skutečnost, že "nikdo z dopravců nepodal oficiální námitku", byla i v prvoinstančním rozhodnutí ÚOHS označena jako "polehčující" (= snižující výši pokuty). Městský úřad na ní ale staví celou argumentaci, proč je (dle jeho názoru) pokuta udělena nezákonně.

Městský úřad se holedbá i tím, že Jediným důvodem pro uložení pokuty je požadavek města za zajištění krytých stání pro vozový park dopravce. Je to sice jediný ZVEŘEJNĚNÝ důvod, ale ve zdůvodnění ÚOHS lze "mezi řádky" vyčíst, že diskriminačních bodů tam bylo více.

ÚOHS ale v prvoinstančním zdůvodnění uvádí, že pokutu nemůže udělit v tzv. likvidační výši (k čemuž dodávám - i proto si mohl vybrat jen jeden z několika bodů, ve kterém došlo k pochybení). Tzn. odpovědné osoby z městského úřadu mohou být rády, že pokuta je "jen" 1,5milionová...

Boční okna v novém Conectu provizorně (a nebezpečně?) přilepená páskami, nefunkční terminál pro bankovní kartu v MANu ev. č. 32

29. března 2017 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
Městský úřad se v prvních týdnech roku 2017 chlubil tím, že cestující údajně ocenili kvalitu nových autobusů (Mercedes Conecto) a nových služeb jako např. USB či wi-fi (díky kteréžto "nové kvalitě" údajně narostly tržby o 80 % v meziročním srovnání).

Zajímavým projevem opaku, tedy nekvality, je stav, kdy v jednom z nových Conect jsou dvě boční okna připevněna k sousedním oknům (resp. lištám) lepicími páskami. Viz tato fotka z 22. 3. 2017...

Dost možná jde o jev snižující bezpečnost přepravy, neboť jde o okna, která mají sloužit jako únikový východ v případě nehody autobusu. Otázkou je, zda takový autobus vůbec smí být použit v provozu s cestujícími?!

O 4 dny později, v neděli 26. 3. 2017, jsem si v MANu ev. č. 32 všiml (bohužel však nebyla možnost toto zdokumentovat formou fotky), že terminál pro platbu bankovní kartou je omotán papírem s nápisem "mimo provoz". Dopravce v tomto případě nedodržel jednu z podmínek požadovanou městským úřadem ve "výběrovém řízení" - tedy podmínku umožnění platby bankovní kartou.

Pozn. Uvedené jevy platily vždy k uvedenému dni; nebudu dále sledovat, zda/kdy došlo k jejich odstranění. Navíc, tento výčet nefunkčních zařízení v autobusech nemusí být kompletní; nesledoval jsem provoz všech autobusů (tím spíše ne v jejich interiérech).

Městský úřad požadoval ve "výběrovém řízení" elektronické označníky na zast. Poklinika a Za Rybníkem; ve smlouvě však je pokoutně stanoven dvouletý odklad...

23. března 2017 v 22:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Jedním z požadavků uvedených v zadávacích podmínkách "výběrového řízení" na provozovatele třebíčské MHD pro roky 2017 - 2024 byla i povinnost dopravce instalovat elektronický označník mj. na zastávkách Poliklinika a Za Rybníkem (viz tento odkaz). Není tam uvedeno nic o tom, že by tento požadavek neměl být dodržen již od prvního dne účinnosti kontraktu, tzn. od 1. 1. 2017.

A hle - o necelý půlrok později podepsal Městský úřad Třebíč smlouvu s "vítězným" dopravcem TRADO MAD, ve které je mj. uvedeno, že na zastávkách Za Rybníkem a Poklinika mají být elektronické označníky zřízeny do dvou let od začátku účinnosti kontraktu (tzn. dopravce tam může tyto označníky instalovat klidně až koncem roku 2018), viz mj. tento odkaz.

Tato skutečnost je dalším z "kamínků do mozaiky", které mohly odradit další dopravce v podání nabídky na provozování třebíčské MHD. Protože dle podmínek "výběrového řízení" by během rekordně krátké doby museli mj. instalovat elektronické označníky na několik zastávek (+ krom toho pořídit flotilu nových autobusů, instalovat do nich USB a wi-fi, zařídit pro ně tzv. krytá stání atd.).

Nakonec si ale "vítězný" dopravce zjevně pokoutně vymohl dvouletý (!) odklad... Takže označník na zastávce Poliklinika nadále zůstává původní, "neelektronický", viz mj. tato fotka z 25. 1. 2017...

Nepřístupná infotabule v "terminálu" po celou dobu 7měsíční výluky - časosběrné fotky z 8/2016 - 2/2017

Výluka železniční trati přes Třebíč se konala od 29. 7. 2016 do (po třech posunech termínu) 28. 2. 2017. Za celých 7 měsíců nebyl schopen Městský úřad Třebíč coby provozovatel tzv. "přestupního terminálu" zajistit přístupnost informační tabule s rozpisem stanovišť a informací o třebíčské MHD.

Tabule se stala nepřístupnou již počátkem srpna 2016, tzn. v prvních dnech přestavby nádraží. Opětovně přístupnou se stala až v první polovině března 2017 (paradoxně až několik dní po ukončení výluky). Za celou dobu nedošlo ani k přemístění této tabule na místo nedotčené stavební uzavírkou či alespoň instalaci jiné, provizorní tabule s obdobnými informacemi.

Připomínám, že přes toto místo pravidelně procházel "vedoucí" představitel odboru dopravy Městského úřadu Třebíč, a to jak v rámci svého pravidelného dojíždění (nebydlí totiž v Třebíči, jejíž dopravu má na starosti, ale bydlí v Náměšti nad Oslavou!), tak i v rámci "kontrolních dní" coby představitel úřadu zainterestovaného na "revitalizaci" tratě....

Odkaz na některé z časosběrné série fotek, které jsem vložil na "Rajče":
Je zjevné, že "díra pro podchod" rostla jen velmi zvolna. Již z říjnové či listopadové fotky je patrné, že do (původně slibovaného) 8. 12. 2016 nebude podchod dokončen.

13. 1. 2017 - tedy 5 týdnů po původním termínu konce výluky. Vstup do podchodu zdaleka není dokončen. Stejně tak jeho okolí. A infotabule nadále nepřístupná..​.

10. 2. 2017 - okolí podchodu nadále rozbagrované.​ V době, kdy tudy už měly 2 měsíce jezdit vlaky... Infotabule stále nepřístupná..​.

28. 2. 2017 ráno - pouhých 14 hodin před příjezdem prvního vlaku po ukončení výluky. Ani v tento den nebylo možné se k infotabuli "legálně" dostat. Pracovníci nestihli dokončit potřebné práce, i když na to měli o téměř 3 měsíce oproti původnímu předpokladu...

Nyní již vyřazený TEDOM ev. č. 55 a Citaro ev. č. 42 na novém kruhovém miniobjezdu v Hrotovické ulici (fotky z 27. 9. 2016)

15. března 2017 v 0:00 |  Aktualizace fotogalerie
Koncem srpna 2016 byl na křižovatce "nové" Hrotovické ulice s Kosmákovou ulicí vybudován (a to doslova "přes víkend") malý "provizorní" kruhový objezd. Dle vyjádření osoby, která vede (?!) Odbor dopravy a komuálních služeb Městského úřadu Třebíč, bylo toto řešení z jejich strany "protlačeno silou" u vlastníka komunikace (Kraj Vysočina).

Z různých pozic účastníka silničního provozu považuji tento kruhový objezd za nevhodný, mj. kvůli velmi malému poloměru, kdy pro velká vozidla (včetně autobusů) je nejjenodušší projet (při jízdě po Hrotovické ulici) objezd přímým směrem, bez "kroucení volantem do vyznačeného oblouku" (viz i toto video pořízení v lednu 2017 z interiéru autobusu MHD.

Při vjíždění z Kosmákovy ulice na objezd je pro změnu problematické, že do poslední chvíle není, zřejmé, zda auto přijíždějící od ramp nadjezdu pojede dále nahoru po Hrotovické ulici či zda odbočí do Kosmákovy ulice.

Protože znamení o změně směru jízdy má řidič dávat až ve chvíli, kdy z kruhového objezdu odbočuje pryč. Co na tom, že k tomuto opuštění takto malého kruhového objezdu dochází jen "pár metrů poté", co auto na kruhový objezd vjelo...

V úterý 27. 9. 2016 jsem na (tehdy teprve měsíc starém) kruhovém objezdu zdokumentoval dva autobusy, jejichž nasazení v třebíčské MHD se tehdy již krátilo (oba byly koncem roku 2016 vyřazeny z provozu):


Hrubé chování řidiče linky č. 5 (= dopravce porušil požadavek z výběrového řízení!) vůči cestujícímu, který se snažil pomoci ženě nastupující do autobusu (Karlovo náměstí 10. 3. 2017, 16:45 h)

10. března 2017 v 23:00 |  Zajímavosti z provozu
V pátek 10. 3. 2017 v 16:45 h jsem se při nástupu do spoje linky č. 5 (směr jízdy: Týn) na Karlově náměstí stal nechtěným účastníkem sitauce, kdy dopravce TRADO MAD porušil jeden z bodů stanovených městským úřadem v zadávacích podmínkách "výběrového řízení".

Do tohoto spoje nastupovalo mnoho lidí, mezi nimi i seniorka, která přiložila svoji "kartičku" ke strojku na jízdenky. Nenastala však žádná odezva (žádné "pípnutí"). Řidič této ženě (správně) řekl, že (ona) zřejmě nemá "nabité" časové předplatné. A zkusil jinou věc - vydat jízdenku za 5 Kč s odečtem z elektronické peněženky. Povedlo se - ženě kartiku vrátil, jízdenka vyjela ze strojku.

Potud v naprostém pořádku. Zmatená žena však začala hledat v peněžence 5 korun v chybném domnění, že tuto jízdenku musí zaplatit. Řidič jí říkal, ať si jízdenku vezme a ať již jde dále. Žena nechápala. V tu chvíli jí zkusil situaci lépe vysvětlit muž stojící v "nástupní řadě" o něco dále. Vysvětlil jí, že jízdenka byla zaplacena z (předem nabité) karty - elektronické peněženky. Až poté žena pokývala hlavou a postoupila dále do vozu.

Muž, který ženě pomohl vysvětlit situaci, však vzápětí byl řidičem "odpálkován", když mu řidič řekl "No jo, zase chytrej jako rádio!". Tímto vyjádřením dopravce porušil 1. odstavec bodu č. 5.3 přílohy č. 4 ("Technické a provozní požadavky"), která zní, cituji:

Pracovníci dopravce se musí k cestujícím chovat slušně, vstřícně a citlivě a nesmějí být na cestující hrubí. Urážení ostatních účastníků silničního provozu řidičem je neakceptovatelné.

Situace je o to nepatřičnější vzhledem k tomu, že řidič vyjádřil vůči osobě, která se v dané chvíli zjevně snažila pomoci dobré věci (mj. tomu, aby další cestující již mohli do vozidla nastoupit a - již tak zpožděný - spoj mohl ze zastávky odjet)...Protiřečící si argumentace "odboru dopravy" v článku z únorového Třebíčského zpravodaje - odkaz a komentář

6. března 2017 v 18:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
V únorovém "Třebíčském zpravodaji" vydal Městský úřad Třebíč mj. zprávu "Nová MAD se osvědčila: Cestujících přibývá". Pod zprávou je podepsán "Odbor dopravy a komunálních služeb" a rukopis "vedoucího" představitele tohoto odboru je v té zprávě jasně patrný, viz:

- Nesmyslné slovo "potencionální" (namísto správného "potenciální") - tato "vedoucí" osoba tento chybný slovní tvar používá dlouhodobě.

- Zamlčování toho, co se autorovi nehodí, naopak zveličování toho, co může být v jeho prospěch. Skutečnost, kterou ÚOHS uznal pouze coby POLEHČUJÍCÍ (= to, že další dopravci nevznesli oficiální námitky proti parametrům "výběrového řízení"), je v článku vyzdvihována jako zásadní.

- Používání argumentů "tak, jak se zrovna hodí". Když oponenti o několik týdnů dříve zdůrazňovali, že MHD v Táboře, Znojmě atd. je (v přepočtu na km) provozně levnější než v Třebíči, tvrdil tento "vedoucí", že Třebíč je specifická uspořádáním ulic či "ostrostí přepravní špičky". A hle - najednou ten samý odbor srovnává (bez bližších znalostí) Českou Lípu, jejíž MHD také svá speficika...

- Tvrzení "Město nepožadovalo, aby dopravci budovali krytá stání před podpisem smlouvy" - ÚOHS ve svém zdůvodnění tvrdí pravý opak. Ale tato skutečnost se ale městskému úřadu "nehodí do krámu". Ale O. K., takže až po podpisu, takže nutnost vybudovat krytá stání během dvou chladných měsíců (listopad + prosinec).

- "Nikdo z dopravců si nestěžoval" - Přitom kdyby vznesli námitku, tak by se dále posunul termín "otevírání obálek", čímž by se ještě více zkrátil už tak beznadějně krátký čas (dva měsíce - viz předchozí bod) na to, aby pořídili nové autobusy, zařídili krytá stání atd.

- "Lidé ocenili kvalitu" - to nemá městský úřad nijak doložené, více viz tento článek
.

Autobusy MHD omezované pracovními stroji u vlakového nádraží (27. 2. 2017) aneb manipulace "vedoucího" představitele s příčinami téměř 3měsíčního prodloužení železniční výluky

Výluka železniční tratě Náměšť nad Oslavou - Třebíč - Krahulov (která měla vliv i na provoz tzv. přestupního terminálu - tři jeho stanoviště byla vyhrazena náhradní autobusové dopravě za vlaky) začala 29. 7. 2016. Dle původních plánů měla skončit 8. 12. 2016, poté byl termín postupně třikrát posunu až na "definitivní" datum 28. 2. 2017.

Tragikomickou roli v této věci hraje i "vedoucí" představitel třebíčského odboru dopravy, viz tento "rozhovor" z konce roku 2016. Prodloužení výluky o téměř 3 měsíce (o 62 % oproti plánu) tato osoba označila za "drobné zdržení". A hlavně - tato osoba tvrdí, že zdržení vzniklo kvůli "sanaci skály u Vladislavy" (sic!) a nutnosti zprovoznit nové zabezpečovací zařízení.

Tato osoba očividně lže, protože vážné zdržení vzniklo i přímo na třebíčském nádraží, kde pracovníci nebyli schopni dokončit vše potřebné ani do onoho 28. 2. 2017, viz toto video z 1. 3. 2017, ve kterém je (kromě nového Conecta a jednoho z MANů) zdokumentován nedodlážděný prostor u vchodu do podchodu, jakož i nefunkční výtahy ústící do nového podchodu.

O pouhé 2 dny dříve, 27. 2. 2017, překážel pracovní vůz v silnici natolik, že tento spoj linky č. 4 nemohl zastavit u chodníku, ale zastavil metr od něj (uprostřed vozovky). Při odjezdu ze zastávky musel pomalu a opatrně přejet přes středový práh. K menšímu zádrhelu došlo již téhož dne ráno (bagr překážející v jízdním pruhu).

Přitom kdyby tvrzení onoho "vedoucího" bylo pravdivé, tak na třebíčském nádraží by přece bylo od prosince 2016 vše hotové - čekalo by se jen na vyřešení problému u Vladislavi a vyřešení údajného problému se zabezpečovacím zařízením...

Spoj linky č. 5 ujel spoji linky č. 1 v pátek 24. 2. 2017 v 17:15 h na Karlově náměstí "před nosem" aneb o pokračující neschopnosti městského úřadu zveřejnit/garantovat čekací doby

26. února 2017 v 18:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
V pátek 24. 2. 2017 po 17. hodině jsem potřeboval jet od vlakového nádraží (jehož přestavba nebyla ani v tu chvíli hotova, byť do konce - nakonec 7měsíční - výluky zbývaly už jen pouhé 4 dny) na Nové Dvory. Časově nejvhodnějším spojem pro mě byl spoj linky č. 1 s pravidelným odjezdem ze zastávky "Železniční stanice" v 17:09 h.

Jenže - spoj nakonec měl cca 2minutové zpoždění (viz i čas vydání jízdenky je 17 h 10 min. 59 sek.). Na Karlově náměstí zastavil přesně v 17:15 h - ve chvíli, kdy se (včas jedoucí) spoj linky č. 5 jedoucí směrem na Nové Dvory začal rozjíždět. Nezabránil mu v tom ani můj pokyn směrem k řidiči spoje linky č. 1, ať dá vysílačkou pokyn k řidiči spoje linky č. 5, ať tento počká.

Nejen mně, ale i několika dalším lidem tedy tento přípoj ujel. Neobstojí zde ani dřívější výmluva typu "autobusy nečekají, protože mají ostré obraty na konečných" - protože tento spoj linky č. 5 má u Nového hřbitova 11minutovou pauzu. A pozor - pro jízdu k Novému hřbitovu jde o poslední spoj, který v rámci toho dne jede. Pro jízdu do horní části Nových Dvorů jede další spoj až za 15 minut.

Na druhou stranu, toto ujetí mě nijak nepřekvapilo. Samozřejmě jsem si všiml, že Městský úřad Třebíč nebyl schopen v zadávacích podmínkách loňského "výběrového řízení" na dopravce MHD uvést jakýkoliv požadavek na to, aby si autobusy na Karlově náměstí neujížděly před nosem. Ba ani na to, aby čekací doby (ať už jakkoliv dlouhé či případně žádné) byly jasně zveřejněny.

Projevy chování "vedoucího" představitele odboru dopravy městského úřadu vůči občanům (nejen) v posledních týdnech mi dávají vzpomenout na přísloví, "sliby - chyby" či "kázat vodu, pít víno". I když, přiléhavých přísloví existuje více - např. "Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu...".

Manipulativní "rozhovor" stránek "i-vysocina.cz" s mluvčí městského úřadu ohledně MHD (odkaz + můj komentář)

23. února 2017 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD

- Mluvčí se chlubí mj. tím, že bylo pořízeno 12 nových autobusů. Ovšem nepochlubila se, že dva z nich jsou miniaturní minibusy-dobytčáky. Také se nepochlubila tím, že v nových Conectech je velmi malý prostor pro kočárky/invalidní vozíky.

- Mluvčí tvrdí, že "jakmile se otevře Podklášterský most, tak se jízdní řády budou určitě předělávat". Tím se obratně vyhnula nepříjemné odpovědi, že počet spojů byl od 1. 1. 2017 (a to v byť bezvýlukovém stavu) oproti dřívějšímu stavu mírně zredukován (!).

- Sama "redaktorka" vkládá oné mluvčí do úst slova o "nové informační kanceláři". Přitom de facto nejde o věc novou (navíc nad rámec dosavadního stavu), nýbrž přemístěnou.

- Mluvčí asi neumí počítat, když hovoří zvýšení počtu předplatních "kupónů" (sic!) o 3000 z 3000 na 5000. Mimochodem, z otázky "redaktorky" na počet kupónů "v lednu 2016 vs. 2017" jasně vyplývá, že otázky a odpovědi byly předem "nacvičené", což není příliš profesionálně-novinářský přístup.

- I zde tvrdí mluvčí, že to vypadá, že "lidé ocenili novou kvalitu" (vyššími tržbami i vyšším počtem prodaných "kupónů"). Pominu-li ostatní okolnosti ohledně scestnosti tohoto uvažování (více informací - viz tento článek), tak v době pořízení "kupónů" (přelom let 2016 - 2017) onu "kvalitu" lidé ještě nepoznali na vlastní kůži. I v této věci do jisté míry "kupovali zajíce v pytli"...

Autobusy odstavené (nekryté stání!) v prostoru/blízkosti konečné zastávky Poliklinika na fotkách z 25. 1. 2017

19. února 2017 v 9:00 |  Aktualizace fotogalerie
Ve středu 25. ledna 2017 jsem v prostoru a blízkém okolí konečné zastávky Poliklinika pořídil několik fotek autobusů. K nejzajímavějším z nich přináším tento doprovodný článek.

Okolo 12:00 h: MAN Lion´s City ev. č. 38 na odstavné ploše ve Vltavínské ulici (u skladu/prodejny stavebnin). Autobus zde stojí odstaven po delší dobu.

Mercedes Conecto s RZ 5J7 4802 v prostoru konečné zastávky Poliklinika (rovněž okolo 12. hodiny). Za ním stojí odstaveny tři další autobusy. Přinejmenším část z nich zde je odstavena po delší dobu (tzn. ne jen na několik minut coby kratší pauza mezi spoji).

Ve 13:30 h: Mercedes Conecto s RZ 5J7 4804 jako první z řady čtyř autobusů, které v jednom okamžiku stojí v prostoru konečné zastávky. Opět: přinejmenším část vozidel zde stojí po dobu delší než několik minut, ale možná i po několik hodin.

Předtím, v 11:33 h, jsem pořídil (z jedoucího spoje linky č. 4) toto video dokumentující dva autobusy odstavené v Míčově ulici. Oba zde pravděpodobně stály po několik hodin.

Je podivné, že Městský úřad Třebíč na jednu stranu neoblomně požadoval tzv. krytá stání (načež představitelé úřadu opakovaně prohlašovali, že tento požadavek byl mj. kvůli tomu, "aby autobusy nebyly vymrzlé"). Na druhou stranu však "nevadí", že autobusy stojí po několik hodin na nekrytém místě, kde mohou vymrznout (pozn. toho dne byly teploty okolo nuly)...

Nemluvě o tom, že pokud by v tu chvíli sněžilo, tak dojde i k zasněžení autobusů takto odstavených pod širým nebem (další "argument" představitelů úřadu, proč požadovali ono tzv. kryté stání)...

Víkendové spoje linky č. 13 - jezdit přestaly k 31. 8. 2016, ale na "inteligentních" označnících/displejích byly zobrazovány i v září až prosinci 2016

16. února 2017 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
Od 9. 5. 2016 byly zavedeny dva páry víkendových spojů linky č. 13 (pozn. do té doby tato linka o víkendech nejezdívala). Již v době zavedení těchto spojů bylo uvedeno, že jezdit budou jen do 31. 8. 2016 (viz tehdejší jízdní řád linky č. 13). Na tom se nic nezměnilo; koncem srpna 2016 tyto spoje skutečně jezdit přestaly.

Avšak na "inteligentním" elektronickém označníku na Karlově náměstí byly (v tu dobu již nejedoucí) víkendové spoje této linky zobrazovány i v září, říjnu, listopadu, ba i prosinci 2016. Celé 4 měsíce tedy nebyl ani dopravce (TRADO MAD), ani objednatel (Městský úřad Třebíč) schopen zajistit, aby na displejích "inteligentních" označníků nebyly uváděny spoje, které již nejezdí...

Videosestřih z různých víkendových dní v září, říjnu a listopadu 2016 (datum pořízení jednotlivých záběrů je patrné z údajů na displejích) - oba dva víkendové spoje linky č. 13 s odjezdem z Karlova náměstí v 5:17 a 17:17 h jsou nadále zobrazovány (přestože od konce srpna 2016 již nejezdily).

Video ze soboty 17. 12. 2016 - víkendový spoj linky č. 13 je na "inteligentním" označníku/displeji stále zobrazován. V době, kdy uplynulo více než 3,5 měsíce od ukončení jeho provozu...

Tendenční srovnávání "tržeb za leden", údajné "ocenění kvalitní MHD" cestujícími a drobná úprava tarifu od 13. 2. 2017

12. února 2017 v 2:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Městský úřad Třebíč vydal v pátek 10. 2. 2017 zprávu "Lidé ocenili kvalitu, cestujících ve veřejné dopravě přibývá". Kurzívou přepisuji zajímavosti z této zprávy, následně přidávám svůj komentář.

Rada města reagovala na podnět občana a upravila tarif MAD. Od 13. února budou mít nárok na slevu i poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně...
Na to neuměli na městském úřadě přijít sami? Na to potřebovali "podnět od (jednoho?!) občana"?

Radnice také (...) kontroluje funkčnost nových technologií v autobusech. Dle průběžných kontrolních zpráv jsou určité nedostatky v hlášení jednotlivých zastávek...
Toto tvrzení je v rozporu s prosincovým prohlášením úřadu "Technologie v autobusech fungují".

Podle statistik a srovnání si předplatní kupóny na městskou autobusovou dopravu v lednu 2017 zakoupilo o 2405 cestujících více, než v lednu 2016 a to ve všech tarifních kategoriích.
Relevantní srovnání lze provést jen u "kupónů" (sic!) platných NA LEDEN (ať už byly zakoupeny v lednu či již v prosinci), nikoliv "zakoupených V LEDNU". Tak či tak je toto srovnání zavádějící, vzhledem k nově zavedenému "bezplatnému" předplatnému pro seniory nad 70 let.

Tržby z městské autobusové dopravy za leden 2017 jsou oproti lednu 2016 (...) zhruba o 80% vyšší
I zde je otázkou, co bylo porovnáváno. Např. jako lednovou tržbu z (vloni ještě neexistujícího) ročního předplatného nelze započítávat celou hodnotu předplatného, ale jen její 1/12. Nebo: cestující si v lednu 2017 dobil elektronickou peněženku za 500 Kč, ale projezdil jen 60 Kč. Lednová tržba činí 60, nikoliv 500 Kč. Vratná záloha 150 Kč za seniorskou jízdenku není tržbou v žádném případě.

Městu se tak potvrdila oprávněnost požadavku na kvalitní a dostupnou veřejnou dopravu.
V článku není žádná zmínka o tom, že vzrostl počet cestujících. Zmiňován je jen (údajný) nárůst tržeb, což není totéž. Souvislost (údajného) nárůstu tržeb s údajným "oceněním kvality" zde nebyla nijak doložena. Údaj o "dostupné veřejné dopravě" je vyloženě směšný, s ohledem na skutečnost, že počet spojů se od 1. 1. 2017 mírně snížil a část spojů je nově zajišťována "minibusy-dobytčáky".

TREDOS a náhradní doprava směly do "terminálu" jezdit mezi 22. a 6. h již od 5 - 7/2016. Zato "noční" MHD tam nesměla jezdit až do září 2016?!

Od 1. 10. 2015 (o 3 měsíce později, než bylo původně plánováno) začaly do "přestupního terminálu" zajíždět i vybrané spoje linek č. 4, 10 a 13. Souběžně však bylo oznámeno, že do odvolání tam nebudou zajíždět spoje jedoucí mezi 22. a 6. hodinou; z logiky věci vyplývá, že toto "noční" omezení bylo způsobeno hlukovými/hygienickými limity.

O to víc mě na jaře 2016 zaujalo, že od 9. 5. 2016 začal do hlavní části "terminálu" (prostor mezi kruhovým objezdem a křižovatkou u nemocnice) zajíždět i časně ranní (jedoucí krátce po 5. hodině) spoj linky Třebíč - Jihlava - Praha (dopravce: TREDOS), viz mj. toto moje video. Dálkový autobus tam mezi 22. a 6. hodinou zajíždět směl, zatímco MHD nikoliv?!

Od 29. 7. 2016 začalo mezi 22. a 6. hodinou do hlavní části "terminálu" zajíždět dalších cca 10 autobusů - vozidel náhradní dopravy (dlouhodobá výluka na železnici). Zajížděly tam i po půlnoci, ba i okolo 3:40 h. Ale MHD do těch samých míst pořád po 22. h a před 6. h jezdit nemohla?!

Až koncem srpna 2016 vydal městský úřad oznámení, že Od pondělí 12. září 2016 bude zastávka Železniční stanice plně obsluhována všemi denními a nočními spoji dle platného jízdního řádu. Hotovo, tečka. Bez jakýchkoliv bližších informací. Občané z tohoto textu zjevně nepochopili (a ani se jim nedivím), že se tato změna týká jen "nočních" spojů.

K oznámení o této změně na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" se žena - občanka Třebíče - zeptala Tak že, když pojedu 14.9. do Brna a odpoledne se vracet, tak mne MHD linka 4 doveze na nádraží a při příjezdu pojedou opět 4?, na což jí "vedoucí" odboru dopravy odpověděl Dobrý den, zkuste prosím specifikovat přesněji čas odjezdu a příjezdu, děkuji.

Žena poté odpověděla: V 9.24 odjezd do Brna a z Brna návrat 14.30 hod. děkuji ... a na tuto doplňující otázku už "vedoucí" neodpověděl. Přitom mohl ženu vyvést z omylu, pokud by dodal, že tato změna se týká jen spojů jedoucích mezi 22. a 6. hodinou. Leč, neučinil tak...

Kam dál