Chybné info (o konání neexistující výluky v sobotu 30. 5.) po celou dobu viselo v autobusech i na oficiálním FB = další neschopnost odboru dopravy

30. května 2020 v 19:00
K předchozím dvěma článkům o tom, jak pravá ruka na Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč nevěděla, co dělá ruka levá, resp. o tom, že alespoň na stránkách doprava-trebic.cz bylo chybné info později opraveno, dodám několik dalších zajímavostí dokládajících vpravdě schizofrenní stav na tomto odboru co do informování veřejnosti:

- 20. 5. bylo na stránkách městského úřadu v této tiskové zprávě zveřejněno (přesné) info o tom, že Odbor dopravy a komunálních služeb informuje řidiče, v termínu od 23. do 30. května bude v ulici Velkomeziříčské dopravní omezení, bude zde probíhat frézování vozovky. Práce budou probíhat za obousměrného provozu, jeden jízdní pruh, široký nejméně 2,75 metru zůstane volný.

Od pátku 29. května od 5:00 do soboty 30. května do 5:00 bude úsek ulice úplně uzavřen, z důvodu pokládky finální vrstvy asfaltu. Objížďka povede ulicemi Brněnskou, Rafaelovou, Samešovou a Modřínovou.

- Toho samého 20. 5. bylo na stránkách doprava-trebic.cz i oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" (obě spravovány Odborem dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč) zveřejněno toto sdělení s chybným údajem (vymezení výlukového opatření spojeného s uzavírkou dolní části Velkomeziříčské ulice na celé dny 29. 5. a 30. 5.

Zatímco na prvně jmenované stránce bylo info o několik dní později pozměněno do správné podoby, tak na FB profilu se tomu tak nestalo; i v předmětný den 30. 5. tento web mystifikoval občany o neexistujícím výlukovém opatření.

- Stejné (tzn. chybné) sdělení jako na oficiálním FB profilu bylo vyvěšeno i na zastávkách a v autobusech (foto jednoho ze sdělení - viz můj snímek), a to po celou dobu od vyvěšení až do doby konání oné jednodenní (žel dle nesmyslného údaje na vývěsce "fiktivně dvoudenní) uzavírky/objížďky.

Letitá série opakované neschopnosti třebíčských orgánů veřejné správy co do základních, jednoduchých činností, mezi které bezesporu patří včasné a "na první pokus" přesné informování o dopravních záležitostech, se tímto rozšířila o jeden z mnoha dalších "kamínků do mozaiky".
 

"Pravá a levá ruka" na městském úřadě se domluvily - info o výlukovém opatření ve Velkomeziříčské ul. pozměněno; koná se jen 29. 5.

27. května 2020 v 1:00 |  Mimořádnosti v provozu
V předchozím článku jsem zmiňoval, že na dopravním odboru Městského úřadu Třebíč zase "pravá ruka neví, co dělá ruka levá" v situaci, kdy výlukové opatření pro MHD související s další uzavírkou dolní části Velkomeziříčské ulice je vydáno na celé dny 29. + 30. 5., zatímco uzavírka této části ulice je stanovena jen do 30. 5. časně ráno (5 h).

Po necelém týdnu od vydání původního výlukového opatření je už nyní jasno - výlukové info na stránkách doprava-trebic.cz bylo (a opět poněkud tajnůstkářsky - žádné výrazné upozornění typu "pozor, oprava původního údaje"; žádné vydání nové zprávy s novou datací; pouze "přílepek" k původní zprávě z 20. 5.!) pozměněno do této podoby:

AKTUALIZOVÁNO: 29. května celý den a 30. května 2020 do 5:00 bude uzavřena část ulice Velkomeziříčská. Linky 4 a 5 budou obousměrně vedeny po objízdné trase Brněnskou, Rafaelovou a Modřínovou ulicí.

Zastávky Samešova a Dřevařské závody budou zrušeny. Náhradou zastaví autobusy linky 5 na Modřínové.

Tzn. pravdivý údaj byl v tiskové zprávě městského úřadu o uzavírce ulice. Naopak nesmyslný údaj byl uveden na stránkách doprava-trebic.cz.

Perličkou je, že z hlediska MHD je ("aktualizovaně" doplněný) údaj o "30. květnu do 5 hodin" mimoběžný, protože žádný spoj MHD v sobotu (pozn. 30. 5. je sobota) před 5. hodinou nejezdí. Tzn. bylo by jednodušší/přehlednější uvést, že výlukové opatření bude platit jen v pátek 29. 5.

Ještě jedna (jen jednodenní?) uzavírka ve Velkomeziříčské ulici = (dvoudenní?) objízdná trasa pro MHD (29. 5. + 30. 5.? 2020)

24. května 2020 v 19:00 |  Mimořádnosti v provozu
Série výlukových opatření souvisejících s úpravami dolní části Velkomeziříčské ulice pokračuje uzavírkou/výlukou naplánovanou na pátek (!) 29. 5. + sobotu 30. 5. Soudě alespoň dle informace na stránkách doprava-trebic.cz (na tomto místě připomínám, že jejich tvůrcem je Městský úřad Třebíč):

Uzavírka ulice Velkomeziříčská

Ve dnech 29. a 30. května 2020 bude uzavřena část ulice Velkomeziříčská. Linky 4 a 5 budou obousměrně vedeny po objízdné trase Brněnskou, Rafaelovou a Modřínovou ulicí.

Zastávky Samešova a Dřevařské závody budou zrušeny. Náhradou zastaví autobusy linky 5 na Modřínové.

V nesouladu s tímto opatřením, které je vymezeno na dva celé dny 29. + 30. 5., je info z tiskové zprávy městského úřadu (zveřejněna 20. 5. na webu městského úřadu www.trebic.cz), ve které je uvedeno mimo jiné:

Odbor dopravy a komunálních služeb informuje řidiče (...) Od pátku 29. května od 5:00 do soboty 30. května do 5:00 bude úsek ulice úplně uzavřen, z důvodu pokládky finální vrstvy asfaltu. Objížďka povede ulicemi Brněnskou, Rafaelovou, Samešovou a Modřínovou.

Buď tedy bude po celou sobotu 30. 5. probíhat nesmyslná objížďka pro spoje MHD, i když dotčený úsek Velkomeziříčské ulice bude (od 5 h ráno) opět v provozu. Anebo je jedna z informací nepřesná, což by ale (pokolikáté už?) znamenalo, že na městském úřadě (konkrétně jeho dopravním odboru) zase "pravá ruka neví, co dělá ruka levá"...
 


Možnost navrácení měsíčního "poměrného" předplatného za předplatní jízdenky platné v "bezplatném" březnovém a dubnovém období

17. května 2020 v 20:00 |  Mimořádnosti v provozu
Více než 1,5 měsíce, od 16. 3. do 3. 5. 2020, byla třebíčská MHD provozována bez výběru jízdného, resp. bez kontroly předplatních jízdenek. I když po celou dobu platnosti tohoto opatření byla možnost stornovat v předprodejní kanceláři předplatní jízdné s vrácením poměrné částky, přistoupil nyní městský úřad k opatření určenému pro ty osoby, které storna nevyužily.

Viz přepis sdělení zveřejněného 4. 5. na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz (zveřejňuji jej až nyní, a to proto, že přednost ve zveřejnění dostaly jiné informace, týkající se bezprostředně tehdejších opatření v provozu):

Vrácení části předplatného

Rada města schválila vyplacení poměrné částky z předplacených kupónů na městskou autobusovou dopravu. V termínu od 4. do 29. května mohou lidé, kteří si zakoupili předplatní kupóny, přijít do prodejní kanceláře na Karlově náměstí, kde bude jejich požadavek vyřízen.

Město tak chce kompenzovat předplatné těm cestujícím, kteří si začátkem roku zakoupili měsíční (březen, duben), čtvrtletní nebo roční předplatné a byli tak znevýhodněni proti těm cestujícím, kteří předplatné nevyužívají a v měsících březnu a dubnu jezdili kvůli pandemii autobusy MAD zdarma.

Všem skupinám (děti, studenti, dospělí i senioři 65-70 let) bude vrácena poměrná část hodnoty kupónů v délce 30 dnů.

Obnovení obsluhy zastávky STOP SHOP od 11. 5.

10. května 2020 v 22:00 |  Mimořádnosti v provozu
Ruku v ruce s další etapou rozvolňování protiepidemiologických opatření (v tomto případě znovuotevření obchodů v obchodních centrech), dochází od 11. 5. k obnovení obsluhy Stop Shopu třebíčskou MHD. Viz přepis krátkého sdělení ze stránek doprava-trebic.cz. Připomínám, že obsluha této zastávky byla "na žádost majitele" pozastavena od 20. 3. t. r.

Obnovení obsluhy STOP-SHOPu

V pondělí 11. května dochází k obnovení obsluhy zastávky STOP-SHOP linkou 14.

Jednosměrná uzavírka části Velkomeziříčské ulice (+ výluková opatření) ukončena s půldenním předstihem - 7. 5. ve 12 h

7. května 2020 v 5:00 |  Mimořádnosti v provozu
Dopravní omezení v dolní části Velkomeziříčské ulice (dočasný jednosměrný provoz; ve směru jízdy do centra města zavedeny objízdné trasy pro linky č. 4 a 5) bude ukončeno o půl dne dříve než byl původní plán. Viz sdělení zveřejněné v průběhu 6. 5. na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz:

Ukončení uzavírky

Průjezd pro autobusy ulicemi Velkomeziříčská a Samešova bude možný již 7. května ve 12:00.

Jednodenní uzavírka části Brněnské ulice (8. 5.) = jednodenní neobsluhování zastávek Kaufland a Mototechna

6. května 2020 v 10:00 |  Mimořádnosti v provozu
V den následující po skončení téměř dvouměsíčních omezení v dolní části Velkomeziříčské ulice (dočasná jednosměrnost ulice a s tím spojená výluková opatření), stane se tento úsek jednodenní objízdnou trasou pro spoje linek č. 11 a 12 (přesněji řečeno - půjde o v součtu 12 spojů za celý den, konkrétně 4 jednosměrné dopolední spoje linky č. 11 a 4 páry spojů linky č. 12; více spojů na těchto linkách v nepracovní dny nejede).

Viz přepis sdělení ze stránek doprava-trebic.cz:

Uzavírka ulice Brněnská

Dne 8. května bude celý den uzavřena ulice Brněnská v úseku od kruhového objezdu po Kaufland. Za zrušené zastávky Kaufland a Mototechna autobusy linek 11 a 12 zastaví na Samešově.

Od 4. 5. nástup do vozidel opět jen předními dveřmi + s placením jízdného; předprodejní kancelář opět s běžnou provozní dobou

2. května 2020 v 21:00 |  Mimořádnosti v provozu
Opatření v třebíčské MHD v podobě nástupu prostředními a zadními dveřmi namísto obvyklých dveří předních, doplněné dalším opatřením v podobě nemožnosti obsadit přední sedadla (hned za stanovištěm řidiče) ve vozidle a taktéž nemožnosti vybírat jízdné, neskončilo 23. březnem, jako bylo uvedeno v tiskové zprávě městského úřadu z 16. 3.

Aniž by byla v této věci později vydána jakákoliv aktualizující tisková zpráva na stránkách úřadu (na rozdíl od stránek doprava-trebic.cz, kde bylo info o těchto opatřeních přesnější, ve smyslu "platnost do odvolání"), tak uvedené opatření bylo v platnosti až do konce března, ba i po celý duben.

V průběhu třetího dubnového týdne bylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz uvedeno info (viz níže kurzívou) o opětovném zavedení nástupu předními dveřmi + obnovení placení jízdného od 1. 5. 2020. Nešlo o info typu "aktuální zpráva"; pouze došlo k úpravě příslušného řádku na stránkách bez výslovného upozornění ve smyslu "pozor, změna"):

1. května bude obnoven výběr jízdného u řidiče a standardní provozní doba předprodejní kanceláře.

V pondělí 27. dubna však městský úřad "odvolal to, co předtím odvolal" - vydal na stránkách doprava-trebic.cz zprávu, která výše uvedenou změnu posouvá o 3 dny:

Obnovení výběru jízdného

Upozorňujeme, že došlo k posunu termínu znovuzavedení výběru jízdného v MAD. Nástup u řidiče a placení za cestu bude obnoveno v pondělí 4. května. Ve stejný den také začne fungovat předprodejní kancelář na Karlově náměstí podle standardní otevírací doby. Povinnost mít zakrytý nos a ústa nadále platí dle nařízení Vlady ČR.

Téměř dvouměsíční, jednosměrné neobsluhování zastávky Colas = informace zveřejněná městským úřadem 1 den před začátkem opatření

26. dubna 2020 v 23:00 |  Mimořádnosti v provozu
Pouhý jeden den (!) před začátkem příslušného opatření, zveřejnily oficiální stránky doprava-trebic.cz v průběhu neděle 26. 4. informaci o téměř dvouměsíčním jednosměrném neobsluhování zastávky Colas (v Brněnské ulici, obsluhována linkou č. 12):

Dočasné zrušení zastávky Colas

Od 27. dubna do 21. června 2020 bude ve směru do centra zrušena zastávka Colas. Využijte, prosím, zastávky Mototechna nebo Palečkův mlýn. V opačném směru budou autobusy linky 12 zastavovat standardně.

Jednodenní uzavírka "vedlejší" Nádražní ulice = neobsluhované stanoviště č. 9 v "terminálu"

25. dubna 2020 v 21:00 |  Mimořádnosti v provozu
V sobotu 2. 5. 2020 bude probíhat uzavírka části "vedlejší" Nádražní ulice, a to v prostoru před nádražní budovou. Příčinou je překládka betonových dílců sloužících k výstavbě nové části (nahrazujících zbouranou část) nádražní budovy. Rekonstrukce této budovy probíhá (po letitých odkladech) od února tohoto roku.

Nad rámec sdělení ze stránek doprava-trebic.cz (viz přepis kurzívou níže) zdůrazňuji, že obsluha zastávky "Železniční stanice" linkou č. 1 ve směru jízdy do centra města odpadá bez náhrady, protože blízká zastávka Nádražní je už po několik let pouze jednosměrná. V uvedený den pojede linka č. 1 v dlouhém úseku Znojemská - Karlovo náměstí bez zastavení.

Uzavírka před nádražní budovou

V sobotu 2. května bude po celý den probíhat uzavírka ulice Nádražní u železniční stanice. Zastávka Železniční stanice před budovou nádraží bude zrušena (obsluha zastávky Nádražní linkou 1 zůstává).

Linka 4 ve směru z centra zastaví náhradou na zastávce Bráfova. Ve směru do centra zastávku Železniční stanice na stanovišti č. 8 obslouží standardně.

Třetí verze výlukového opatření na Nových Dvorech - pro linku č. 5 od 20. do 30. 4. (mimo víkendu) jednosměrná objížďka, pro linku č. 4 obousměrná

19. dubna 2020 v 18:00 |  Mimořádnosti v provozu
Zatímco pro období od 16. 3. do 19. 4. a od 1. 5. do 7. 5. (mimo dubnových víkendů) platí toto výlukové opatření (s jednosměrnou objízdnou trasou pro linky č. 4 a 5 v oblasti Nových Dvorů) a pro dubnové víkendy platí toto výlukové opatření (s obousměrnou objízdnou trasou pro tuto dvojici linek), tak pro období od 20. 4. do 30. 4. (vyjma víkendu 25. + 26. 4.) je v platnosti jiné opatření.

Linka č. 5 v tomto období pojede stejným způsobem jako po většinu celého výlukového období, tzn. objízdná trasa (včetně náhrady zastávky Dřevařské závody zastávkou Modřínová) pouze ve směru jízdy do centra města.

Naopak linka č. 4 bude v uvedeném období zastižena objízdnou trasou v obou směrech jízdy, tzn. jak ve směru jízdy do centra města, tak i z centra města. V obou směrech jízdy tak je pro uvedené období zrušena obsluha zastávky Samešova.

Dočasně omezená provozní doba předprodejních kanceláří pro MHD (Karlovo nám.) i na "autobusáku" aneb popletené info z městského úřadu

13. dubna 2020 v 1:00 |  Mimořádnosti v provozu
Spolu s vyhlášením nouzového stavu na českém území a s tím souvisejícími opatřeními, došlo v týdnu od 16. 3. 2020 mj. k omezení provozní doby předprodejní kanceláře na autobusovém nádraží, která je dočasně otevřena pouze do 15 h (pondělí až čtvrtek), resp. do 14 h (pátek).

K dočasnému, ale výraznému omezení provozní doby došlo také v předprodejní kanceláři TRADO MAD (MHD Třebíč) na dolní straně Karlova náměstí; do odvolání je tamní otevírací doba omezena na pracovní dny od 7:45 do 11:45 h (ostatně v situaci, kdy se v třebíčské MHD do odvolání jezdí bez placení jízdného, slouží tato kancelář víceméně jen k vracení částky za neprojeté předplatní jízdné).

Omezená provozní doba kanceláře je uvedena (ovšem o této změně nebylo informováno žádnou "aktuální zprávou"; její umístění na tyto stránky bylo provedeno velmi nenápadně) i na titulní stránce oficiálního webu doprava-trebic.cz.

A na oficiálním FB profilu "Město Třebíč", spravovaném městským úřadem, došlo v této věci k naprostému popletení pojmů; v příslušném příspěvku bylo uvedeno "městská autobusová doprava - od 18. 3. 2020 budou pokladní hodiny na autobusovém nádraží pouze do 15 hodin".

Aneb odpovědná osoba z Městského úřadu Třebíč ani po více než 3 letech neví, že autobusové nádraží již nemá (a to od počátku roku 2017 - spolu s počátkem platnosti nového "vysoutěženého" 8letého kontraktu) s třebíčskou MHD nic společného a že předprodejní kancelář MHD je od počátku roku 2017 umístěna na dolní straně Karlova náměstí...

Uzavírka dolní části Velkomeziříčské ulice (+ objízdná trasa s tím spojená) se o dubnových víkendech stává obousměrnou uzavírkou/objížďkou

4. dubna 2020 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Jednosměrná uzavírka dolní části Velkomeziříčské ulice, která probíhá od 16. 3. do (předpoklad) 7. 5. 2020 a která má za následek jednosměrnou objízdnou trasu linek MHD, se o dubnových víkendech mění v uzavírku (a tím pádem i objízdnou trasu) obousměrnou.

Viz přepis příslušné části sdělení z oficiálních stránek doprava-trebic.cz:

Navíc bude o víkendech 4.-5. dubna, 11.-12. dubna, 18.-19. dubna a 25.-26. dubna uzavřena křižovatka Velkomeziříčská x Samešova úplně. Obě linky tak pojedou po objízdné trase ulicemi Brněnská a Rafaelova obousměrně. Změna zastávek je stejná jako v předchozím bodě (pozn. aut.: "předchozím bodem" je myšlen stav při jednosměrném výlukovém opatření): linka 4 - zrušena Samešova, linka 5 - zrušeny Dřevařské závody, náhradní zastávka Modřínová.

Na objízdných trasách nebudou obslouženy zastávky, které nejsou obsaženy v jízdním řádu dané linky (kromě Modřínové u linky 5).


Dočasné přemístění zastávky Kosmákova o 60, resp. 150 metrů (od 30. 3. do cca 7. 6. 2020)

29. března 2020 v 12:00 |  Mimořádnosti v provozu
Po dobu (předpoklad) více než dvou měsíců dojde k přesunu zastávek Kosmákova. Zastávky pro jednotlivý směr jízdy budou vůči sobě dočasně vzdálené více než 200 metrů.

V případě zastávky pro směr jízdy do centra města jde o dočasný přesun do míst, kde se cca od června 1995 do srpna 1996 nacházela provizorně přemístěná zastávka Hrotovická v situaci, kdy autobusy (ani jiná vozidla) již nemohly jet přes přejezd u nemocnice (a použít zastávku umístěnou v tehdejší "staré" Hrotovické ulici), ale ještě nebyly v provozu západní rampy nadjezdu u nemocnice.

Zde přikládám přepis sdělení z oficiálních stránek doprava-trebic.cz:

Posun zastávky Kosmákova

Od 30. března do přibližně 7. června 2020 (tento termín může být výrazně zkrácen podle postupu prací) budou oba označníky na zastávce Kosmákova posunuty vpřed.
- směr Březinova za křižovatku s ulicí Kosmákova (asi 60 m vpřed)
- směr Hrotovická před křižovatku se (starou) Hrotovickou (asi 150 m vpřed)

Od 20. 3. 2020 do odvolání "na žádost majitele" zrušena obsluha zastávky Stop Shop

19. března 2020 v 22:00 |  Mimořádnosti v provozu
Na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz bylo 19. 3. 2020 zveřejněno strohé info: "Na základě žádosti majitele obchodního centra bude od 20. března až do odvolání zrušena zastávka STOP-SHOP."

Městský úřad Třebíč (který je tvůrcem těchto stránek) už ale neuvedl přesnější informace, např. že spoje linky č. 14 jedoucí z centra města k poliklinice (jen část spojů jezdívá až k poliklinice; zbylá část končívá jízdu právě u Stop-Shopu) nemají jak obsloužit zastávku Znojemská (u hotelu Alfa), resp. po jejím obsloužení by se neměly kde otočit tak, aby se vrátily směrem do Demlovy ulice.

Ledaže by se otáčely až na kruhovém objezdu před odbočkou do Stop-Shopu, což by ale bylo ještě absurdnější - "dojet skoro do Stop Shopu, ale nakonec do něj neodbočit".

Připomínám, že provozovatel Stop Shopu musí příslušný úsek linky č. 14 cca mezi hotelem Alfa a Stop Shopem financovat ze svého. Městský úřad Třebíč zajíždění MHD do Stop Shopu nijak nefinancuje a tuto skutečnost příslušný úřednický orgán z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč obhajuje různými výmluvami.

Z kontextu předpokládám, že reálný stav je, že "Na základě stavu, kdy vzhledem k tomu, že většina obchodů ve Stop Shopu je (na základě vládního nařízení) dočasaně uzavřených, rozhodl se majitel Stop Shopu do doby pominutí tohoto nařízení neplatit onu částku, kterou po něm Městský úřad Třebíč vyžaduje, a proto linka č. 14 do odvolání ke Stop Shopu nepojede".


Mimořádné opatření - MHD od 16. 3. dočasně bez vybírání jízdného; nástup prostředními a zadními dveřmi; od 18. 3. jen s "ochranou"

16. března 2020 v 20:00 |  Mimořádnosti v provozu
V návaznosti na jiná epidemiologická opatření ve snaze zpomalit šíření (dosud "neprobádaného" a přinejmenším pro část populace i nebezpečného) koronaviru, přijal Městský úřad Třebíč v pondělí 16. 3. 2020 toto opatření pro zdejší MHD (viz tisková zpráva):

(...) vedení města rozhodlo, že do 23. 3. 2020 bude nástup a výstup do a z autobusů MAD umožněn pouze prostředními a zadními dveřmi, přední dveře budou z hygienických a bezpečnostních důvodů uzavřené. V tomto období nepůjde platit jízdné u řidiče a MAD bude jezdit pro všechny cestující bezplatně. Už dva týdny probíhá v autobusech MAD zvýšená desinfekce všech vozů, ta bude do odvolání pokračovat.

Zatímco v této zprávě je uveden konkrétní předpokládaný termín ukončení, za čelním sklem autobusů je vyvěšen tento leták s údajem, že opatření platí do odvolání. Situaci s nástupem cestujících pouze do prostředních či zadních dveří, jsem v první den platnosti tohoto opatření zdokumentoval tímto záběrem.

V tiskové zprávě není uvedeno, jak se toto opatření (které má za cíl eliminovat kontakt řidičů s cestujícími - fyzickou blízkostí i předáváním hotovosti), týká dvou zdejších minibusů, které jsou vybaveny jedinými dveřmi (v blízkosti sedadla řidiče) - zdali tato vozidla jsou po dočasně odstavena z provozu; či zda sice jezdí (= cestující v blízkosti řidiče procházejí), ale bez vybírání jízdného.

V pondělí 16. 3. večer byla zpráva o dočasné bezplatnosti + jiném způsobu nástupu cestujících zveřejněna i na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč". Nad rámec tohoto sdělení přibyl i text Od 18. března mohou do autobusů MAD pouze lidé se zakrytým nosem a pusou (rouška, šátek, šála, apod).

Jednosměrná uzavírka části Velkomeziříčské ulice = jednosměrná objízdná trasa pro linky č. 4 a 5 od 16. 3. do 19. 4. + od 1. 5. do 7. 5. 2020

15. března 2020 v 22:00 |  Mimořádnosti v provozu
Výstavba nového chodníku ve Velkomeziříčské ulici (mezi křižovatkami se Samešovou a Novodvorskou ulicí) si vyžádá dočasné zjednosměrnění tohoto úseku a tím pádem i výlukové opatření v MHD. Stavba je rozdělena na několik etap, v tuto chvíli zveřejňuji výlukové opatření pouze k té časově nejbližší.

Výlukové opatření této etapy (konané od 16. 3. do 19. 4. + také od 1. 5. do 7. 5. 2020**) v podobě vyvěšené na zastávkách, v autobusech a také (konečně, po několika zamlčených zprávách!) na FB profilu "MAD Třebíč" najdete pod tímto odkazem. Linky č. 4 a 5 ve směru jízdy do centra města objízdnou trasou (přes Rafaelovu a Brněnskou ulici).

Linka č. 4 tím pádem ve směru jízdy do centra města neobslouží zastávku Samešova (bez náhrady). Linka č. 5 tím pádem ve směru jízdy do centra města neobslouží zastávku Dřevařské závody, namísto ní mimořádně obslouží zastávku Modřínová.

Upozorňuji, že vzhledem k tomu, že objízdná trasa je delší než trasa obvyklá, hrozí autobusům nestíhání jízdních dob a tím pádem o to větší riziko ujetí přípoje na Karlově náměstí (přinejmenším v pracovní dny v denní době), kdy si autobusy mohou ujet klidně i "před nosem" (aniž by došlo k porušení jakéhokoliv smluvního bodu; městský úřad nebyl schopen toto po dopravci požadovat).

** Pozn. na období od 20. 4. do 30. 4. je naplánována jiná podoba výlukového opatření.

Mimořádné opatření - prázdninový provoz MHD Třebíč prodloužen do odvolání

13. března 2020 v 20:00 |  Mimořádnosti v provozu
V předchozím článku jsem oproti dřívějším zvyklostem informoval o obvyklém, běžném omezení provozu MHD platném pro prázdinové pracovní dny ruku v ruce se skutečností, že v pracovním týdnu od 9. 3. do 13. 3. 2020 se (nejen) v okrese Třebíč konaly "jarní" prázdniny.

Žel, nebývalá situace, vynucující si mimořádná zdravotnická opatření, mezitím dospěla do situace, kdy od 11. 3. jsou celorepublikově uzavřeny mj. základní a střední školy, vlivem čehož i v okrese Třebíč budou prázdniny do odvolání prodlouženy. Této skutečnosti se přizpůsobuje i provoz třebíčské MHD, viz přepis sdělení zveřejněného 12. 3. na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz:

V souvislosti s aktuální situací ve zdravotnictví a školství bude po skončení jarních prázdnin nadále zachován prázdninový provoz v síti MAD Třebíč. K podobnému kroku dochází i v krajské dopravě, sledujte proto prosím pečlivěji patřičné zdroje informací.

Od 16. března do 13. června 2020 (podle aktuální situace může být zkráceno) bude provoz městské dopravy veden podle prázdninových jízdních řádů.

Na tomto místě připomínám, že prázdninový provoz se od toho "školního" liší nejen počtem spojů ve špičce pracovního dne (ráno + odpoledne), tzn. v době, který odpovídá "školní" frekvenci, ale liší se i (ne)jízdou spojů, které do školního období časově vůbec nespadají. Z těchto případů uvedu tyto tři:

- Nejede první ranní spoj linky č. 13 (v 5:05 h z Karlova náměstí k Jitoně; v 5:19 h od Jitony zpět na Karlovo náměstí)

- Nejede spoj linky č. 31 s odjezdem z Karlova náměstí v 16:08 h, jedoucí do Račerovic a Budíkovic

- Poslední spoj linky č. 12 jede z Karlova náměstí již v 17:15 h namísto "školních" 17:30 h (obratový spoj z Ptáčova odjíždí v "prázdninových" 17:30 h namísto "školních" 17:47 h).

Jarní prázdniny (9. - 13. 3.) se závlekem dvou "nových" spojů do "terminálu" + třetí zamlčení důležitého infa na ofic. FB během 6 týdnů

8. března 2020 v 22:00
Připomínám, že v tento pracovní týden (9. - 13. 3. 2020) se v okrese Třebíč konají "jarní" prázdniny. Spoje MHD Třebíč po tyto dny jezdí dle jízdních řádů platných pro "pracovní dny - prázdniny".

Běžně na tyto skutečnosti neupozorňuji formou článků na blogu (protože tato provozní omezení jsou již předem stanovena jízdním řádem, tzn. nejde o náhlé mimořádnosti či o změny jízdních řádů), nicméně nyní činím výjimku, a to ze dvou důvodů.

Jednak proto, abych vyjasnil, že i v těchto pracovních prázdninových dnech bude tzv. přestupní terminál u vlakového nádraží obsluhován dvěma spoji linky č. 4, jejichž závlek do "terminálu" byl zaveden právě až od 1. 3. 2020, přičemž městský úřad tvrdil, že tyto dva spoje (jedoucí "terminálem" v 16:54 a 18:54 h) tam budou zajíždět jen v pracovní NEPRÁZDNINOVÉ dny.

Nad rámec údajů v mém předchozím článku mohu nyní doplnit, že závlek těchto spojů do "terminálu" je uveden i v prázdninové verzi jízdního řádu vyvěšeného přímo na příslušné zastávce v "terminálu". A nakonec si "s křížkem po funuse" všimli této chyby i na stránkách doprava-trebic.cz (jejich tvůrcem je rovněž městský úřad), kde původní chybný údaj "v pracovní neprázdninové dny" byl počátkem března opraven na správný "pracovní (i prázdninové) dny".

Druhým důvodem, proč píši článek upozorňující na pětidenní prázdninový režim třebíčské MHD, je upozornění na skutečnost, že ani na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" není na tuto prázdninovou odlišnost nijak upozorněno.

Ruku v ruce se zamlčením dalších dvou informací na této stránce (ani slovo o výše uvedeném zavedení dvou dalších spojů do "terminálu"; ani slovo o zavedení pozdně-večerního spoje linky č. 10 od 1. 2. 2020), jde v této věci o třetí selhání tvůrce těchto stránek (příslušné úřednické osoby z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč) během 6 týdnů.

Selhání v tak jednoduché věci, jakou je aktualizace stránek, které o sobě samy uvádějí, že jejich "misí" je "zlepšení informovanosti o MAD v Třebíči"...Do tzv. terminálu budou v pracovních (ne?)prázdninových dnech zajíždět další dva spoje linky č. 4 aneb městský úřad zase selhává v informování

26. února 2020 v 21:00 |  Změny jízdních řádů
Již na sklonku ledna bylo na vývěskách v autobusech i na zastávkách uvedeno info o dvou změnách v MHD - jednak o zavedení pozdně-večerního spoje linky č. 10 do oblasti Podklášteří (od 1. 2. 2020) a také o nově zavedeném závleku dvou spojů linky č. 4 do tzv. přestupního terminálu u vlakového nádraží. Fotka onoho letáčku - viz odkaz.

Na letáčku bylo uvedeno, že do "terminálu" budou nově zajíždět spoje linky č. 4 jedoucí v pracovních dnech z výchozí zastávky Poliklinika Vltavínská v 16:46 a 18:46 h. A že veškeré nové informace mají cestující sledovat na stránkách doprava-trebic.cz či na FB profilu "Městská autobusová doprava Třebíč" (pozn. obě stránky zřizovány Městským úřadem Třebíč)

V pátek 21. 2. bylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz zveřejněno info o nově zavedeném zajíždění této dvojice spojů, ovšem dle tohoto textu jen v pracovních NEPRÁZDNINOVÝCH dnech. Viz přepis tohoto sdělení:

Přidání zajíždění spojů linky 4 k terminálu

S platností od 1. března 2020 budou v pracovní neprázdninové dny zajíždět k železniční stanici ve směru do centra spoje linky 4 v 16:54 a 18:54 (s odjezdem z polikliniky Vltavínská v 16:46 a 18:46).

V polovině února pak byla na IDOSu zveřejněna aktualizovaná verze jízdního řádu linky č. 4 s platností od 1. 3. 2020. Oba spoje tam jsou uvedeny coby jedoucí v jakýchkoliv pracovních (tzn. i prázdninových) dnech.

A druhá z oficiálních stránek, na kterou bylo i odkazováno na letáčcích v autobusech, tedy oficiální FB profil "MAD Třebíč"? Na něm bylo info o zavedení pozdně-večerního spoje linky č. 10 zcela zamlčeno (v rozporu s oznámením, že veškeré nové informace mají cestující sledovat mj. na tomto FB profilu). A nyní, o měsíc později, je na něm dosud zamlčována i ta "terminálová" novinka...

Kam dál