LCD displeje na označnících na Karlově náměstí nahrazeny "dynamickými" LEDkovými = městský úřad po čtyřech (ba 4,5) letech dostojí svému slibu?

Úterý v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
V první polovině června 2018 byly u všech "inteligentních" označníků na Karlově náměstí vyměněny displeje. Dosavadní LCD byly po čtyřech letech své existence nahrazeny typem LED. Viz série fotek pořízených 13. 6. 2018.

Připomínám, že Městský úřad Třebíč již na podzim 2013 sliboval, že zdejší displeje budou vybaveny tzv. dynamickou funkcí, tzn. že budou informovat o případném zpoždění autobusového spoje.

Označníky + displeje nakonec byly instalovány/zprovozněny s půlročním (!) zpožděním - počátkem června 2014. A onu "dynamickou" funkci plnily jen krátce (snad jen na sklonku léta 2014) - ne předtím, a ne celé dlouhé roky potom. Nikdy nebylo žádnou odpovědnou osobou oznámeno/zdůvodněno, že/proč tyto označníky onu dynamickou funkci neplní.

Instalací této verze displejů (které v době pořízení fotek zohledňovaly zpoždění příslušných spojů MHD) tedy městský úřad snad již konečně dodržel to, co nebyl schopen naplnit před čtyřmi lety...
 

Nesmyslná argumentace městského úřadu o "označnících výhradně pro MHD" coby důvodu, proč u nich nesmějí (?) zastavovat linkové autobusy

V listopadu 2017, když vznikla situace s nezajížděním části "vesnických" autobusových linek na autobusové nádraží (k čemuž dle vyjádření městského úřadu ze srpna 2017 "nemohlo dojít", viz tehdejší vyjádření představitelů města), se městský úřad vymlouval, že jeho nesouhlas ke změně 39 licencí (spočívajících právě v nezajíždění spojů na "autobusák") byl krajským úřadem ignorován.

Coby údajný důkaz přiložil městský úřad 39 vyjádření (vyhotovených referentkou pro MHD - dcerou stejnojmenné zastupitelky). Tato vyjádření (mimochodem psaná vyloženě "jako přes kopírák") v mnoha ohledech prokazují scestnost či nepravdivost jednotlivých (pseudo)argumentů.

Jedním z aspektů v této věci je i tvrzení referentky, že linkové autobusy "nemohou" nově zastavovat na vybraných nácestných zastávkách (jako Komenského náměstí, Hrotovická, Březinova atd.), protože tyto zastávky jsou dle platného značení určeny jen pro městskou autobusovou dopravu (+ je přiložena fotka onoho údajně "ryze MHDčkového" označníku).

Nedivím se, že (zdaleka nejen) toto vyjádření bylo krajským úřadem ignorováno, protože některé takto "ryze MHDčkové" zastávky (např. Atomhotel, Marie Majerové; ve směru jízdy do centra města též Znojemská atd.) jsou linkovými autobusy obsluhovány již po dlouhou řadu let. A to déle než existuje tento typ označníků (které byly hromadně instalovány na podzim 2011).

Otázkou pouze je, zda si tuto skutečnost dotyčná referentka při psaní onoho vyjádření neuvědomovala ( = neznalost základních provozních záležitostí), nebo zda při uvádění tohoto (pseudo)argumentu vědomě lhala.


Městský úřad není již po 2 roky (!) schopen zajistit opravu zábranných sloupků ve svém "přestupním terminálu"

Na východním okraji tzv. přestupního terminálu byly v červenci 2015 (krátce po jeho uvedení do provozu) instalovány dva sloupky zabraňující neoprávněným vozidlům v průjezdu "terminálem".

Jak jsem již zmiňoval v tomto, resp. tomto článku, byly sloupky v prvních 10 měsících své existence (7/2015 - 5/2016) celkem po cca 6 měsíců mimo provoz (dvě různé poruchy, z nichž jedna trvala čtyři měsíce a druhá necelé dva měsíce).

Po odstranění druhé z popisovaných poruch (k čemuž došlo koncem května 2016) byly sloupky funkční jen asi 2 týdny. Okolo 10. 6. 2016 se opět staly neprovozními. S tím, že od té doby tedy neexistuje fyzická zábrana znemožňující nepovolaným vozidlům průjezd tzv. terminálem.

Ovšem pozor - tuto poruchu již Městský úřad Třebíč (coby provozovatel "terminálu") nebyl schopen odstranit. V době zveřejnění článku, přetrvává tato jeho neschopnost již nepřetržitě po dva roky.

A z celkem 35 měsíců od instalace těchto sloupků, byly tyto v provozu jen po dobu cca 5 měsíců...

Série fotek (z různých dní v období 6/2016 - 6/2018) dokumentujících nefunkční sloupky - viz moje galerie na "Rajčeti".
 


Minibusy s jedinými dveřmi pro cestující = vyhovující požadavku městského úřadu na "rychlou výměnu cestujících"?

1. června 2018 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
V "Technických a provozních požadavcích" coby příloze veřejné zakázky na provozovatele třebíčské MHD v období let 2017 - 2024, uvedl městský úřad mj. požadované parametry autobusů a minibusů.

Zatímco u autobusů standardní velikosti bylo výslovně požadováno, že tato vozidla musejí mít tři dveře, tak u minibusů byla použita neuvěřitelně alibistická formulace Autobus musí být vybaven takovým počtem dveří, aby byla umožněna rychlá výměna cestujícících. Viz tento screen.

Tento požadavek se stal o to absurdnějším v konfrontaci s realitou, kdy dopravce pořídil minibusy vybavené pouze jedněmi dveřmi (přestože např. právě Mercedes-Benz Sprinter byl výrobcem nabízen ve čtyřech verzích, kdy tři z nich jsou dvoudveřové).

Protože jestli i minibus s jedněmi jedinými dveřmi (kterými cestující nastupují i vystupují) vyhovuje "gumovému" požadavku na "takový počet dveří, aby byla umožněna rychlá výměna cestujících", tak potom celý tento požadavek nedává smysl.

Protože méně než jedny dveře (určené pro cestující) žádný autobus/minibus mít ani nemůže.
Jak městský úřad při zadávání výběrového řízení (ne)využil informace získané při jednodenním (!) přepravním průzkumu z března 2016

25. května 2018 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Ve světle pozdějších událostí a činů, stávají se o to nepravdivějšími slova, která představitelé Městského úřadu Třebíč tvrdili v březnu 2016 ohledně tehdejšího konání přepravního průzkumu (ostatně, již tehdy lhali o tom, že průzkum potrvá po celý týden; ve skutečnosti probíhal v jeden jediný den - ve středu 9. 3. 2016).

Městský úřad tehdy mj. tvrdil, že Město tím získá potřebné informace o vytíženosti spojů, které využije při zadávání veřejné zakázky na nového provozovatele městské autobusové dopravy v Třebíč.

Zjištění vytíženosti spojů (k čemuž nakonec měl postačit jeden jediný den prováděného průzkumu?) může mít za následek buď úpravu (snížení/navýšení) počtu spojů, anebo možnost nasazení menšího/většího vozidla než je vozidlo standardní velikosti.

První jmenované (tzn. počty spojů v návaznosti na údaje zjištěné průzkumem) se vůbec nestalo - počátkem května 2016 městský úřad zveřejnil zadávací podmínky výběrového řízení a v něm vypsal spoje, které jsou přemětem plnění zakázky (neboli: spoje, které budou jezdit od 1. 1. 2017), jejichž počet i časové polohy byly naprosto stejné jako do té doby.

A druhé jmenované (tzn. stanovení velikosti vozidel)? Ano, městský úřad v zadávacích podmínkách tehdy stanovil, že na spojích všech linek po 20. hodině, jakož i na spojích linek č. 12 a 31 celodenně, mohou být nasazeny minibusy. Jenže - dopravce nakonec toto pravidlo vůbec nedodržuje; ba co více - městský úřad mu (po více než roce nedodržování) toto porušování pravidel zpětně posvětil...
Autobusy na křižovatce u pošty v pozadí s nemocničními pavilony před demolicí (fotky z 12/2015 - 4/2018)

19. května 2018 v 9:00 |  Aktualizace fotogalerie
Některé fotky autobusů jsem v průběhu minulých let záměrně pořizoval v místech, která v tu chvíli právě měnila (či čerstvě změnila) svoji podobu. Patřila mezi ně i křižovatka u pošty (křižovatka ulic Smila Osovského, Bedřicha Václavka a Jejkovské brány), kde v pozadí záběru je mj. vidět nemocniční pavilony, jejichž existence byla v tu chvíli již sečtena.

Karosa B952 ev. č. 26 na křižovatce u hlavní pošty (13. 12. 2015) - v pozadí nahoře je vidět pavilon "staré chirurgie". O 2 měsíce později začala demolice pavilonu, namísto kterého byl v letech 2016 + 2017 vybudován nový "pavilon chirurgických oborů".

MAN e. v. č. 36 opět na křižovatce u pošty (26. 3. 2018 - i po půl roce polepen nevzhledným polepem, který je v příkrém rozporu se smluvním ustanovením o jednotném, bílo-červeném barevném schématu), v pozadí s již dokončeným "pavilonem chirurgických oborů" a vedle něj s (v tu chvíli již vyklizeným) "panelákovým" pavilonem chirurgie.

Mercedes Citaro s RZ 6C2 8208 před křižovatkou u pošty (9. 4. 2018) - paneláková chirurgie v pozadí již byla přibližně z poloviny zbourána. V tomto "polovičním" stavu budova vydržela po několik dní.

MAN Lion´s City ev. č. 38 před křižovatkou u pošty (12. 4. 2018; autobus má mj. nové reklamní polepení na zadním okně) - "chirurgický panelák" již byl zbourán. Jde o první třebíčskou "panelákovou" stavbu s tímto osudem.

Citaro ev. č. 41 od konce roku 2017 (?) již v Třebíči nejezdí; v 3/2018 patrně prodáno do Prahy

12. května 2018 v 20:00 |  Zajímavosti z provozu
Na spojích třebíčské MHD již nejezdí exslánský Mercedes Citaro ev. č. 41. Do provozu přestal být nasazován snad již s koncem roku 2017 (ostatně, pokud by tomu tak nebylo, šlo by o porušení dalšího ze smluvních bodů 8letého kontraktu městského úřadu s dopravcem; v kontraktu je stanoveno maximálně 10leté stáří autobusů; tento autobus byl vyroben v roce 2007).

Připomínám, že toto vozidlo začalo v Třebíči jezdit (po předchozím působení ve Slaném) v březnu 2014 a působilo zde do prosince 2016. Od počátku května 2017 se však (po cca 4měsíčním odstavení) vrátilo do provozu coby náhrada za tehdy havarovaný minibus Mercedes Sprinter.

Podle stránek Seznam-autobusu.cz bylo toto Citaro v březnu 2018 prodáno pražskému dopravci STENBUS, který je mj. provozovatelem několika linek MHD v okrajovějších částech Prahy.

Autobusy MHD na místech souvisejících s (městským úřadem napůl utajenou) uzavírkou části Pražské ulice (probíhající od 9. 4. do 29. 4. 2018)

6. května 2018 v 0:00 |  Aktualizace fotogalerie
Od 9. 4. do 29. 4. byla v Borovině uzavřena část silnice I/23, a to mezi Penny Marketem a křižovatkou se Seifertovou ulicí. Šlo o uzavírku vydatně utajovanou Městským úřadem Třebíč, jehož pracovníci nebyli schopni o tomto omezení informovat ani na oficiálním FB profilu "Město Třebíč", ani v seznamu uzavírek na (městským úřadem zřizovaných) stránkách uzavirky-trebic.cz.

Ke zjištění informace o této uzavírce bylo nutno (co se týče stránek zřizovaných městským úřadem) se "proklikat" až k tomuto článku na stránkách uzavirky-trebic.cz, resp. této zprávě o stejném znění na stránkách trebic.cz (obojí vydáno již v polovině března 2018 a z nadpisu ani jedné zprávy nevyplývá, o jaké uzavírce se hovoří) a až ve druhé polovině těchto zpráv zjistit potřebné info...

Ironií je, že o této uzavírce takříkajíc mlčeli i dopravci TRADO BUS či TREDOS, kteří ji (resp. s ní související neobsluhování zastávky Pražská, potažmo její dočasnou náhradu zastávkou Revoluční) vůbec nezohlednily v IDOSu (žádný výlukový jízdní řád ani žádná obdobná informace nebyla v této věci vydána)...

V polovině dubna 2018 jsem pořídil mj. dvě fotky autobusů MHD (pozn. městské autobusové dopravy se tato uzavírka netýkala; její spoje předmětným úsekem nevedou) s motivem této poloutajované uzavírky:

Mercedes Conecto s RZ 5J8 4740 v Sucheniově ulici u přenosné dopravní značky upozorňující na uzavírku (resp. objížďku) předmětné části Pražské ulice (15. 4. 2018)

Mercedes Conecto s RZ 5J8 4702 odbočující ze Seifertovy ulice do Pražské ulice (17. 4. 2018) - v levé části záběru je patrná uzavřená část Pražské ulice.

O opilcích/bezdomovcích na autobusovém nádraží aneb Městský úřad opětovně slibuje něco, co sliboval již před 4 lety

Koncem března 2018 zveřejnil Třebíčský deník tento článek, v němž místostarosta Třebíče mj. uvádí "Stává se, že někteří si přijdou do haly (pozn. myšlena hala autobusového nádraží) jen sednout, popíjejí z petek víno, ohřívají si jitrnice na topení a pobíhá jim tam pes. Abychom na takové návštěvníky měli nějakou páku, s právníky jsme sepsali řád".

Místostarosta Malý tímto tvrzením přiznává selhání svého vlastního úřadu, protože to samé bylo městským úřadem slibováno již o 4 roky dříve, viz tehdejší tvrzení Autobusové nádraží v Třebíči se zbavilo jednoho problému. Byla jím přítomnost bezdomovců a podnapilých osob v hale. (...) To se teď změnilo. Potíže s nepřizpůsobivými osobami řešila dosud svými zásahy městská policie. (...)

Strážníci opilce vykázali z budovy ven. Ten se ale po odjezdu služebního vozu vrátil zpět. Takto se to v zimním období opakovalo i vícekrát za den. Město se proto s provozovatelem autobusového nádraží dohodlo na rozšíření ostrahy. "Prvním krokem bylo vydání provozního řádu budovy, který stanovuje, co se v prostorách haly smí a nesmí. Druhý, zásadním, krokem bylo zavedení bezpečností služby.

Městský úřad nejen že nebyl schopen za celé 4 roky splnit svůj slib o zvýšení kvality WC na autobusovém nádraží, ale stejně tak nezvládl splnit svůj slib o vykazování bezdomovců a dalších "pochybných existencí" z vestibulu "autobusáku". Přestože již tehdy byl sepsán provozní řád budovy + již tehdy bylo slibováno nasazení bezpečnostní služby.

Po čtyřech letech nesplněných slibů, nyní tento úřad opětovně slibuje totéž...


Po dobu uzavírky budou Budíkovice zcela bez víkendové obsluhy MHD - informace (polo)utajená městským úřadem

22. dubna 2018 v 21:00 |  Mimořádnosti v provozu
Minulou neděli (15. 4.) jsem si na stránkách městského úřadu všiml této zprávy o uzavírce v Budíkovicích. Následně jsem v IDOSu našel výlukový jízdní řád (vytvořený o 2 dny dříve), dohledatelný pod tímto odkazem. Všiml jsem si mimo jiné, že po dobu platnosti výlukového jízdního řádu jsou Budíkovice zcela bez víkendové/sváteční obsluhy autobusovou dopravou.

O den později, v pondělí 16. 4., vydal městský úřad na svém FB profilu "Městská autobusová doprava Třebíč" sdělení s touto hlavní stránkou (totéž sdělení je určeno i na vývěsky do autobusů a na zastávky), na které však není uvedeno žádné info o tom, že o víkendech linka č. 31 do Budíkovic vůbec nepojede! K této důležité informaci je potřeba se neintuitivně "proklikat".

O další 2 dny později, 18. 4., zveřejnil městský úřad info o budíkovickém výlukovém opatření i na dalších svých stránkách - doprava-trebic.cz, cituji, V termínu od 23. dubna do 23. května bude probíhat uzavírka v Budíkovicích. Zastávka Budíkovice bude po tuto dobu bez obsluhy, místo ní lze využít zastávku Budíkovice, rozc. Upravený jízdní řád naleznete v informacích pro cestující.

... tedy opět zamlčení důležité informace, že o víkendech budou Budíkovice bez autobusů; zde jde vyloženě o klamný údaj "lze využít zastávku Budíkovice, rozc.". Není to pravda, tato možnost o víkendu neplatí! Ke zjištění této skutečnosti se ale musejí návštěvníci stránek doprava-trebic.cz opět "proklikat" - až do souboru s víkendovým výlukovým jízdním řádem linky č. 31...
"Velký pátek" je dle dopravce prázdninovým (nikoliv svátečním!) dnem aneb chyba v přehledu vyvěšeném (nejen) na zastávkách

17. dubna 2018 v 6:00 |  Zajímavosti z provozu
Ačkoliv se Velký pátek stal svátečním dnem již od roku 2016, nebyl dopravce TRADO MAD schopen tuto skutečnost plně pochopit ani v roce 2017, ba ani v roce 2018. Viz dvojice fotek dokumentujících vymezení prázdninových dnů (toto oznámení visí na všech zastávkách MHD) - z roku 2017 a z roku 2018.

Dny připadající na Velký pátek (14. 4. 2017, 30. 3. 2018) jsou na těchto vývěskách nesmyslně uvedeny v kategorii "období školních prázdnin". Tento údaj je matoucí v tom smyslu, že cestující mohou chybně předpokládat, že v uvedené dny (Velké pátky) pojedou autobusy dle jízdních řádů "pracovní dny - prázdniny" (ve skutečnosti jedou dle jízdního řádu platného pro neděli/svátky).

Perličkou je, že Městský úřad Třebíč na svých stránkách doprava-trebic.cz ani není schopen aktualizovat elektronickou podobu této vývěsky, takže i o Velikonocích 2018 byla k dispozici jen "elektronická vývěska" s přehledem prázdnin pro rok 2017, viz titulní strana (rozklikávací obrázek pod řádkem přejícím příjemné cestování), resp. viz přímý odkaz na obrázek.

Ostatně, již před časem přestal být městský úřad schopen na stránkách doprava-trebic.cz upozorňovat na jednotlivé prázdniny (a s nimi spojené odlišné jízdní řády) - naposledy tak učinil před podzimními prázdninami 2016 - viz odkaz.

A na facebookovém profilu "Městská autobusová doprava Třebíč" (zřizován rovněž městským úřadem) tak bylo naposledy učiněno právě o Velikonocích 2017...

"Dačická" linka 340710 od 4. 3. 2018 jezdí opět na "autobusák" (a městský úřad o tom mlčí)

Jak jsem již zmínil v tomto svém článku z konce ledna 2018, tak Městský úřad Třebíč v lednu 2018 uváděl nepravdivé informace o tom, že na autobusové nádraží se v lednu 2018 vrátily všechny linky koncernu ICOM Transport. Nebyla to pravda - ve skutečnosti tam nadále nezajížděla dvojice spojů linek č. 340710 (Třebíč - Dačice), viz jízdní řád.

Městský úřad tehdy nebyl schopen své chybné info poopravit ani poté, co byl na svoji chybu výslovně upozorněn jednou ženou.

Situace s linkou 340710 se počátkem března 2018 změnila - od 4. 3. začala (po necelých třech měsících) i tato linka opětovně zajíždět na autobusové nádraží, viz nová verze jízdního řádu. Ovšem pozor - i tato změna byla městským úřadem (který se mezitím, od 1. 3. 2018, stal provozovatelem autobusového nádraží!) naprosto zamlčena.

Žádné info mj. na stránkách http://www.pttrebic.cz/, které se od prvních měsíců roku 2018 zjevně staly i "stránkami o autobusáku". Žádné info o (nejen) této věci na stránkách městského úřadu www.trebic.cz či na FB profilu "Město Třebíč".

Ostatně, i tato skutečnost zapadá do dlouhodobého stavu, kdy městský úřad mnoho dopravních informací zamlčuje - stejně jako ve své době zamlčel skutečnost, že počet spojů/linek nezajíždějících na autobusové nádraží od 10. 12. 2017 vzrostl (od tohoto data tam přestala zajíždět právě i linka č. 340710), resp. naopak od 18. 12. 2017, resp. 2. 1. 2018, se postupně snižoval.

Ranní spoj linky č. 13 jezdí "výlukově" o 5 minut později než obvykle; městský úřad tvrdí opak!

6. dubna 2018 v 18:00 |  Mimořádnosti v provozu
Po dobu uzavírky dolní části Bráfovy ulice, je upravena časová poloha u jednoho z ranních spojů linky č. 13. Tento spoj v bezvýlukovém stavu odjíždí z Karlova náměstí v 5:30 h. Po dobu uzavírky Bráfovy ulice však platí výlukový jízdní řád, ve kterém je odjezd tohoto spoje posunut na čas o 5 minut pozdější. A jak o této změně (ne)informuje Městský úřad Třebíč? Naprosto otřesně:

Na stránkách doprava-trebic.cz je v sekci "novinky" mj. uvedeno: Autobusy městské dopravy pojedou po náhradních trasách, bude ale zachována obsluha všech zastávek v pořadí a časech dle aktuálně platných jízdních řádů... tzn. není zmíněno, že časová poloha jednoho ze spojů je upravena.

Až po "proklikání" na další podstránku se dostaneme mj. k údaji Spoj linky 13 s odjezdem z Karlova náměstí v 5:35 bude po dobu uzavírky uspíšen na 5:30 - neboli na městském úřadě ani neznají rozdíl pojmů "uspíšit" vs. "opozdit", resp. snad ani nevědí, v jakých časových polohách spoje MHD jezdí...

K výlukovému oznámení je na oněch stránkách přiložen výlukový jízdní řád linky č. 13, kde je časová poloha onoho spoje uvedena správně - s "výlukovým" odjezdem z Karlova náměstí v 5:35 h. Ovšem pozor - nachází se tam jiná chyba - neznalost češtiny, kdy zastávka "Železniční stanice" je (pro směr jízdy od Jitony) napsána ve tvaru "Železničná stanice"...

Druhá z oficiálních "MHD-stránek" městského úřadu - FB profil "MAD Třebíč" je na tom v této věci ještě hůře - ve výlukovém oznámení je posun časové polohy ranního spoje linky č. 13 zcela zamlčen.

Navíc v tomtéž oznámení je mj. uvedeno, že Linka 13 bude vedena ulicemi Nádražní, Jungmannova, Bedřicha Václavka, Masarykovo náměstí, Komenského náměstí, Karlovo náměstí a dále v původní trase... aneb na městském úřadě snad ani nevědí (stejnou chybu napsali i na svých stránkách o uzavírkách), že linka č. 13 na Karlově náměstí končí jízdu...


Dočasný přesun zastávky v Poušově od 3. 4. 2018

1. dubna 2018 v 18:00 |  Mimořádnosti v provozu
Od 3. 4. 2018 začíná platit nejen výlukové opatření související s uzavírkou dolní části Bráfovy ulice, ale též opatření související s rekonstrukcí mostku přes náhon v Poušově. Viz přepis sdělení zveřejněného 30. 3. 2018 na stránkách doprava-trebic.cz:

Od 3. dubna bude po dobu asi tří měsíců rekonstruován mostek přes náhon v Poušově. Z důvodu uložení stavebního materiálu a manipulačního prostoru strojů bude zastávka Poušov posunuta blíže k Borovině (viz přenosný označník).

Později (termín ještě upřesníme) bude rekonstruována i silnice od křižovatky na Řípov. Po tu dobu bude zastávka Poušov zrušena, autobusy linek 14 a 21 ale zastávku Řípov, rozc. obsluhovat budou.

Uzavírka dolní části Bráfovy ulice bez výlukových jízdních řádů, rozpory v objízdných trasách a předpokládaná zpoždění

27. března 2018 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Kurzívou přepisuji sdělení vydané 26. 3. 2018 na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz:

V termínu od 3. 4. 2018 přibližně do 31. 10. 2018 bude uzavřena část ulice Bráfova. Autobusy městské dopravy pojedou po náhradních trasách, bude ale zachována obsluha všech zastávek v pořadí a časech dle aktuálně platných jízdních řádů.

Z Karlova náměstí ve směru Nemocnice/Nádražní budou linky 1, 10 a 14 vedeny ulicemi Smila Osovského a Kateřiny z Valdštejna. Linky 4 a 13 z Komenského nám. pojedou přes Masarykovo nám. a ulice Bedřicha Václavka, Smila Osovského a Kateřiny z Valdštejna.

Od Nemocnice/Železniční stanice ve směru na Karlovo nám. budou linky 1 a 13 vedeny ulicí Jungmannovou, linky 4, 10 a 14 ulicí Husovou a Jungmannovou (linky 4 a 13 pak pokračují přes Masarykovo a Komenského nám.). Spoj linky 13 s odjezdem z Karlova náměstí v 5:35 bude po dobu uzavírky uspíšen na 5:30. Cestujícím se omlouváme za případná zpoždění na náhradních trasách.

Několik poznatků:
- Představitelé městského úřadu tedy tuší/vědí, že autobusy na objízdných trasách (a nejen tam) budou nabírat zpoždění, ale jízdní doby tomu uzpůsobeny nebudou. Zajímavý alibismus.

- Toto vymezení objízdných tras MHD již neobsahuje chybu, které se městský úřad dopustil na svých stránkách o uzavírkách, kde tvrdil, že Linka 13 bude vedena ulicemi Nádražní, Jungmannova, Bedřicha Václavka, Masarykovo náměstí, Komenského náměstí, Karlovo náměstí a dále v původní trase (aneb na městském úřadě nevěděli, že linka č. 13 končí jízdu na Karlově náměstí?).

- Uvedené objízdné trasy jsou v rozporu s tím, co v únoru 2018 tvrdil v tomto "článku" vedoucí odboru dopravy městského úřadu, a to že Městské autobusy, které projížděli terminálem (...) budou se muset na terminálu otočit a vracet se k nemocnici, aby mohli odbočit z Bráfovy třídy k zimnímu stadionu na ulici Kateřiny z Valdštejna. Pokud pojedou z Nádražní dolu, tak neodbočí doleva.Městský úřad schválil (s téměř 13měsíční zpětnou účinností!), že minibusy mohou jezdit i na vybraných spojích linek č. 10/11/13/14

21. března 2018 v 19:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Jak jsem již psal v tomto článku, tak Městský úřad Třebíč po celý rok 2017 i počátkem roku 2018 nebyl schopen zařídit, aby dopravce dodržoval smluvní ustanovení, dle kterého mohou být minibusy v denní době do 20 hodin nasazeny pouze na spoje linek č. 12 a 31.

Na sklonku ledna 2018 schválil městský úřad dodatek, v němž je (kromě navýšení úhrady za MHD) k původnímu textu Dopravce je oprávněn realizovat službu prostřednictvím Minibusů pouze na linkách 12, 31 a na ostatních linkách po 20. hodině přidán nový text (vyznačen tučně):

Dopravce je oprávněn realizovat službu prostřednictvím Minibusů pouze na turnusech číslo 310, 430, prázdninových turnusech číslo 58, 65, na linkách 12, 31 a na ostatních linkách po 20. hodině(...) Turnusy 58, 65, 310 430 se stávají přílohou č. 1 Dodatku. (...) Toto ustanovení je účinné od 1.1.2017 (...)

Viz screen z dodatku + z přiložených turnusů č. 310, č. 430, č. 58 a č. 65. Tyto turnusy přesně odpovídají spojům, na které minibusy skutečně jsou (a byly i po většinu roku 2017) nasazovány.

Jinými slovy - dopravce dostal od městského úřadu "zpětný pardón" - s téměř 13měsíční (!) zpětnou (!) účinností. Městský úřad tím vlastně sděluje "nikdy jste nic neporušili, protože my jsme po vás nasazování autobusů standardní velikosti (nejen) na předmětné spoje linek č. 10, 11, 13 a 14 vlastně ani nikdy nepožadovali"... Neuvěřitelné.

Nadále zůstává v platnosti i otázka, kam se ztrácí onen finanční rozdíl mezi náklady na provoz autobusu standardní velikosti vs. na provoz minibusu na uvedených spojích MHD.

Městský úřad se "nepochlubil" dodatkem z 1/2018, dle kterého může úhrada za MHD vzrůst až o 5,7 mil. Kč ročně

15. března 2018 v 7:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Ani po třech měsících od chvíle, kdy městský úřad oznámil, že "nechce stávku řidičů", neobjevila se od tohoto úřadu žádná další zpráva o tom, jakým způsobem tedy bylo s dopravcem dojednáno navýšení úhrady (pokrývající právě navýšení mezd řidičů) za provoz MHD.

Bohužel, i v tomto případě městský úřad zamlčel (na svých stránkách www.trebic.cz i na svém FB profilu), že již na sklonku ledna 2018 dojednal s dopravcem tzv. 4. dodatek k (oné 8leté "vysoutěžené") smlouvě, v němž je (kromě jiného) uvedeno:

Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 3 Smlouvy - "Nabídka dopravce - nabídková cena" (...) se pro období od 1.1.2017 do 31.12.2017 zvyšuje v položce "Náklady na mzdy řidičů včetně odvodů" o částku 0,78 Kč/1 Vozokm... čili úhrada za rok 2017 se navyšuje o necelých 700 000 Kč (0,78 Kč krát necelých 900 000 km ujetých za rok).

Jenže - pro další roky může úhrada městského úřadu za třebíčskou MHD vzrůst výrazněji. A to až o 5,7 mil. Kč ročně. Viz další text dodatku:

Předloží-li Dopravce Objednateli řádně odůvodněnou žádost podloženou relevantními a průkaznými údaji a dokumenty, pak Smluvní strany i v letech následujících po roce 2017 formou dodatků Smlouvy budou navzájem postupovat v dobré víře, a bude-li to možné, zohlední navýšení mzdových nákladů Dopravce (...) maximálně do částky 5.706.000,- Kč (...)

Na tomto místě připomenu článek z Třebíčského zpravodaje z února 2017. V článku je (lživě/manipulativně - viz výše) uvedeno, že ve "vysoutěžené" výši úhrady cca 48,7 Kč/km (potažmo roční úhradě cca 41 mil. Kč) již je zahrnuto navýšení mezd řidičů. Tímto dodatkem z ledna 2018 městský úřad definitivně usvědčil sám sebe ze lži, které se v onom článku v únoru 2017 dopustil.

Dopravce nasazuje (v rozporu se smlouvou) minibusy v denní době i na linky č. 10, 11, 13 a 14 (a městský úřad mu to toleruje?)

10. března 2018 v 5:00 |  Zajímavosti z provozu
Smluvní ustanovení (z 8letého "vysoutěženého" kontraktu na provozování třebíčské MHD) hovoří jasně (viz screen) - do 20. hodiny mohou být minibusy nasazeny jen na spoje linek č. 12 či 31.

V příkrém rozporu s tímto ustanovením, jsou od samého začátku tohoto kontraktu (po celý rok 2017 i v první části roku 2018) minibusy nasazovány i na část spojů linek č. 10, 11, 13 a 14. Viz galerie fotek minibusu s RZ 5J8 4735 a minibusu s RZ 5J8 4736.

Je neuvěřitelné, že městský úřad (resp. jeho odbor dopravy a komunálních služeb) není schopen zajistit dodržování něčeho, co předtím sám sluvně stanovil. Ba dokonce se tento úřad tímto nedodržováním "chlubí", viz seznam "minibusových spojů" na (městským úřadem zřizovaných) stránkách doprava-trebic.cz, kde jsou uvedeny právě i spoje linek č. 10, 11, 13 a 14.

Zajímavé jsou i další okolnosti. "Vysoutěžená" výše úhrady za provoz MHD logicky musí odpovídat podmínkám z výběrového řízení - tedy mj. s nasazením "velkého" autobusu na veškeré spoje linek č. 10, 11, 13 a 14 jedoucí v denní době do 20 h. Následně však dopravce na část předmětných spojů nasadil výrazně menší a méně pohodlné vozidlo, jehož provoz je však o něco levnější.

Kam se ztrácí onen finanční rozdíl mezi náklady na provoz autobusu standardní velikosti vs. na provoz minibusu na uvedených spojích MHD?

Nesplněné "autobusákové sliby" městského úřadu z roku 2014 aneb "článek" o novém (od 1. 3. 2018) provozovateli

Stránky www.pttrebic.cz nadále kašlou na poskytování základních informací jako je např. rozpis stanovišť v "terminálu", zato na nich nově byl zveřejněn článek týkající se docela jiného objektu - autobusového nádraží. Konkrétně tento "článek" pojednávající o tom, že provozovatelem "autobusáku" se od 1. 3. 2018 stalo Město Třebíč.

Jde o "článek" v oprávněných uvozovkách, protože z něj ani není patrné, kdo (jaký novinář či tiskový pracovník?) se koho (kterého úředníka či jiného představitele městského úřadu?) ptá.**

V "článku" mj. zaznělo Změna je v tom, že město tam bude mít vlastní pracovníky. Začneme rekonstrukcí veřejných toalet v hale.

Perličkou je, že již o 4 roky dříve tvrdil městský úřad (v této tiskové zprávě), že Město také jedná o zlepšení hygieny a provozu WC v hale autobusového nádraží. V úvahu připadá například pronájem specializované firmě nebo instalace automatů. ... aneb městský úřad nebyl schopen za celé 4 roky (!) dojednat něco, co sám počátkem roku 2014 slíbil.

Zajímavá jsou i další "anonymní tvrzení" v onom "článku", například Rozhodnutí města o převzetí provozu nádraží je správné, protože město může do areálu investovat více peněz.

... aneb městský úřad vlastně přiznává "dosud jsme vlastně byli hloupí" + zamlčuje předešlé skutečnosti - pochybení ve smlouvě s "ICOMem", pročež se v létě 2017 konalo nové výběrové řízení, ve kterém též došlo k formálnímu pochybení; až na základě tohoto (+ také v důsledku obstrukcí "ICOMu" ohledně nezajíždění části regionálních spojů na autobusové nádraží) byl "autobusák" převzat pod správu městského úřadu.


Displeje v "terminálu" byly počátkem února zcela mimo provoz + o nových displejích v nemocničních pavilonech

Od 5. 2. do 6. 2. 2018 nefungoval žádný ze tří displejů v tzv. přestupním terminálu (viz tento sestřih). Vzhledem k tomu, že nadále pokračuje neschopnost městského úřadu instalovat písemný rozpis stanovišť na příslušnou tabuli (po dřívějším rozpisu zbylo jen bílé místo), panovalo po tyto dva dny úplné informační embargo - cestující se neměli jak dozvědět, ze kterého stanoviště jede "jejich" spoj.

O 2,5 týdne později vydal Třebíčský deník tento článek, podle kterého budou obdobné displeje instalovány i do vestibulů dvou nejvýznamnějších pavilonů třebíčské nemocnice. Kurzívou přepisuji zajímavosti z tohoto článku, následně přidávám svůj komentář:

A do roku 2019 mají být (pozn. myšleny LED displeje) ještě na zastávkách Poliklinika Vltavínská a Za rybníkem," uvedl vedoucí třebíčského odboru dopravy
- Uvedená osoba ani nezná správný název zastávky Poliklinika.
- Stane-li se tak až v roce 2019, půjde o další rozpor se smlouvou, která (i tak jen díky podivnému 2letému odkladu!) dopravci přikazuje instalovat tyto elektronické označníky do konce roku 2018.

V dubnu bychom chtěli mít nainstalované informační tabule ve vestibulech pavilonů M a C.
Totéž městský úřad sliboval již v listopadu 2013 ohledně vestibulu akvaparku Laguna. Nikdy tam žádný takový displej instalován nebyl.

Návštěvníci na nich najdou aktuální informace o příjezdech a odjezdech spojů MAD ze zastávky U nemocnice (...) - již druhý případ, kdy odpovědná osoba nezná správný název zastávky.

(...) Dále vlaků a autobusů z nedalekého dopravního terminálu u vlakového nádraží"
... tedy zřejmě včetně spojů linky č. 1, jejíž "terminálová" zastávka je vzdálena více než půl kilometru (!) od předmětných nemocničních pavilonů...

Kam dál