Stránky uzavirkytrebic.cz (zřizované městským úřadem) dlouhodobě zamlčují konání (či odklad termínu dokončení) některých uzavírek

Včera v 22:00
Počátkem roku 2016 založil Městský úřad Třebíč internetové stránky www.uzavirkytrebic.cz s cílem informovat o uzavírkách na území Třebíče a v jeho blízkém okolí. Bohužel, v roce 2018 nebyl tento úřad opakovaně schopen na tyto stránky psát aktuální informace:

- Mezi počátkem července a druhou polovinou října 2018 neproběhla žádná aktualizace stránek. Až poté byly některé informace dodatečně přidány se zpětnou datací.

- Od druhé poloviny října 2018 jsou stránky opětovně bez jakékoliv aktualizace (viz screen).

Vlivem výše uvedeného, uvádějí stránky (v okamžiku zveřejnění tohoto článku) nesmyslné informace jako například:
- Zamlčování začátku/přerušení/dalších okolností (stavební práce neprovedeny; nová uzavírka naplánována na jaro 2019) uzavírky silnice II/360 mezi Stop Shopem a Stříteží (namísto toho jsou na stránkách uvedeny nesmysly typu "termín této uzavírky zatím neupřesněn").

- Svého času zamlčení srpnové uzavírky silnice ve směru od Boroviny do Poušova (kdy kromě mostku přes náhon byla přebudovávána i přilehlá silnice).

- Zamlčení výrazného prodloužení dopravního omezení v Sucheniově ulici (kvůli výstavbě "cyklopodchodu"); v seznamu uzavírek nadále uveden nesmyslný údaj o tom, že toto omezení skončí k 31. 10.; ve skutečnosti tuto stavbu nebyl její investor (Městský úřad Třebíč) schopen tuto stavbu dokončit ani v době zveřejnění tohoto článku.

- Zamlčení výraznějšího prodloužení dopravního omezení ve Sportovní ulici (kyvadlový provoz na mostě přes řeku). Na stránkách uveden nesmyslný údaj o konci uzavírky k 3. 10. 2018, když dopravní omezení ve skutečnosti přetrvávalo přinejmenším i ve druhé polovině listopadu.

Jak vyplývá z kontaktní e-mailové adresy na příslušných stránkách (na screenu zcela dole), je za správnost údajů zodpovědný vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč. Bohužel, ani tuto jednoduchou věc tato osoba nezvládá (spolu s dlouhou řadou dalších záležitostí týkající se dopravy mj. včetně MHD) zajistit...
 

Displeje v "terminálu" neumějí kalkulovat se zpožděním "oběhově předcházejícího" spoje + další matení cestujících chybnými údaji

Odpovědná osoba z Městského úřadu Třebíč se v září 2018 v tomto článku vychloubala, že "inteligentní" displeje v "terminálu" nově umějí zobrazit zpoždění spojů MHD, "Na digitálním displeji se cestující nyní dozví, jaké zpoždění má autobus městské hromadné dopravy. Jedná se významnou změnu, která přispěje k další informovanosti cestujících o jejich spoji. (...)"

Pomiňme skutečnost, že ani na sklonku listopadu 2018 nezvládala tato osoba napravit situaci, k níž dochází již od počátku září 2018, kdy na "inteligentních" displejích v tzv. přestupním termínálu jsou u spojů linky č. 13 a u části spojů linky č. 4 nesmyslně inzerováno stanoviště č. 1 nebo č. 2, přičemž ve skutečnosti tyto spoje jedou ze stanoviště č. 9, resp. č. 8.

Dotyčná osoba totiž ani nemá úplně pravdu v tom, že se v "inteligentních" displejů cestující dozvědí o zpoždění předmětného spoje. Viz série fotek pořízených v pátek 23. 11. 2018:

- Ve 14:35 h i v 14:39 h onen displej (nepravdivě) uváděl, že spoj linky č. 13 (jedoucí ve směru jízdy od Jitony na Karlovo náměstí) s pravidelným odjezdem z "termálu" ve 14:39 h pojede včas.

- Tento spoj včas nejel, přesto byl z "inteligentního" displeje ve 14:40 h "vymazán", viz tato fotka. Ani ve 14:44 h (viz fotka) nebylo na tomto displeji uvedeno žádné info o tomto spoji (který do té doby "terminálem" neprojel).

- Ve 14:47 h se ovšem ten samý spoj na displeji znovu "objevil" - s inzerovaným 14min. zpožděním.

Pro vysvětlení - na tomto spoji linky č. 13 jede téže vozidlo (minibus), které předtím "terminálem" projede ve 14:21 h na spoji linky č. 13 k Jitoně (u Jitony je 0minutový obratový čas). Tento spoj ovšem měl 17minutové zpoždění (což displej zobrazit uměl).

Tzn. "terminálem" tento spoj projel ve chvíli, kdy už to samé vozidlo mělo do "terminálu" přijíždět na obratovém spoji linky č. 13 do centra města. Už v tu chvíli tedy bylo jasné, že i onen spoj linky č. 13 jedoucí do centra města bude výrazněji opožděn. Leč, onen "inteligentní" displej zjevně není schopen tuto skutečnost zohledňovat.

Uzavírka/výlukové opatření v Demlově ul. končí o den dříve (v neděli 2. 12. provoz linek č. 1 a 14 již bez omezení)

1. prosince 2018 v 17:00 |  Mimořádnosti v provozu
V průběhu pátku 30. 11. byla na oficiálních stránky doprava-trebic.cz doplněna informace o tom, že neplánovaná uzavírka v Demlově ulici (a s ní spojené neplánované výlukové opatření v MHD) skončí o den dříve, než bylo předpokládáno. Viz sdělení:

Konec uzavírky na Demlově

V neděli 2. 12. 2018 od 5:00 se vrací linky 1, 14 do své původní trasy. Uzavírka ulice Demlova bude ukončena.
 


Neplánovaná uzavírka v Demlově ulici = dočasné neobsluhování zastávky Demlova

27. listopadu 2018 v 22:00 |  Mimořádnosti v provozu
Z oficiálních stránek doprava-trebic.cz přepisuji sdělení pojednávající o neplánované provozní mimořádnosti týkající se i MHD:

Havárie kanalizace Demlova

Z důvodu havárie kanalizace na ulici Demlova budou od 27. listopadu do 2. prosince autobusy linek 1 a 14 zastavovat na Družstevní místo na zastávce Demlova.

Zastávka Znojemská ve směru z centra (za křižovatkou na ulici Demlova) bude společná s linkou 14 (u Alfy).

Autobusy MHD na Míčově ulici v pozadí s demolovanou starou, resp. nově dokončenou budovou průmyslové školy (fotky z 8/2017 - 9/2018)

26. listopadu 2018 v 0:00 |  Aktualizace fotogalerie
Jedním z míst, u kterých jsem záměrně pořídil několik fotek autobusů s cílem dokumentace měnící se podoby některého z třebíčských míst, byla i Míčova ulice u budovy "B" Střední průmyslové školy.

Původní budova "B" byla v průběhu letních prázdnin 2017 zbourána. V průběhu její demolice, kdy zbývala již jen "holá" konstrukce (mj. bez oken, opláštění atd.), jsem (8. 8. 2017) pořídil tuto fotku s MANem ev. č. 21 v zastávce Míčova (v pozadí s právě demolovanou budovou).

V době, kdy již byla původní budova zcela zdemolována a namísto ní byla navršena velká hromada hlíny, posloužil tehdejší stav coby pozadí této fotky z 1. 10. 2017, v jejímž popředí jede Mercedes Conecto s RZ 5J8 4703.

Se začátkem školního roku 2018/2019 byla uvedena do provozu nová školní budova, vybudovaná na místě původního "Béčka". Tato nová stavba je patrná v levé části této fotky z 6. 9. 2018, dokumentující mj. Mercedes Conecto s RZ 5J8 4741 zaparkovaný na vyhrazeném parkovacím místě na Míčově ulici.

Jde o místo, kde byla od počátku září 2012 (po spuštění tzv. optimalizace MHD) umístěna konečná zastávka "Míčova" pro linku č. 4, než (po mnoha oprávněných stížnostech od občanů) odpovědná vedoucí osoba z Odboru dopravy Městského úřadu Třebíč pochopila, že tato konečná zastávka (v níž spoje linky č. 4 měly v dopoledních a podvečerních hodinách pracovního dne cca 12minutový prostoj) je nesmyslem; k 1. 10. 2012 došlo ke zrušení této zastávky a logickému "zobousměrnění" linky č. 4 v pracovních dnech dopoledne + navečer.

Conecto s RZ 5J8 4740 a minibus s RZ 5J8 4736 v Budíkovicích během uzavírky a po jejím skončení (fotky z 28. 9. a 16. 10. 2018)

19. listopadu 2018 v 10:00 |  Aktualizace fotogalerie
V tomto záříjovém článku jsem vyjadřoval pochyby nad tím, zda skutečně o zde jsem pochyboval, zda v nepracovních dnech po dobu této uzavírky v Budíkovicích (která se konala od 24. 9. do 5. 10. 2018), dojede dvojice spojů linky č. 31 alespoň na okraj Budíkovic, když při obdobné uzavírce 2018 tomu tak nebylo.

Ve sváteční pátek 28. 9. jsem se do Budíkovic autobusem (dopoledním spojem linky č. 31) vydal, abych zjistil, jaká je skutečnost. Na rozdíl od jarní uzavírky, tentokrát linka č. 31 skutečně do Budíkovic (tedy - na "okřešickou křižovatku") jela; autobus (Mercedes Conecto s RZ 5J8 4740) se otáčel v prostoru křižovatky. Viz tato fotka.

O několik okamžiků později jsem pořídil i tuto fotku - již za zastávkou "Budíkovice, rozcestí" ve směru jízdy na Třebíč. Za povšimnutí stojí auta zaparkovaná na travnatém povrchu. Zjevně jde o auta patřící majitelům domů/garáží v části Budíkovic s právě rekonstruovanou silnicí (tzn. takových, kteří by během rekonstrukce ani nemuseli mít možnost vyjet z garáže/dvora atd).

Rekonstrukce silnice, jakož i výlukové opatření MHD, skončily dle plánu - 5. 10. 2018. o 11 dní později, v úterý 16. 10., jsem Budíkovice navštívil znovu. Dojel jsem do nich (na zastávku Budíkovice) dopoledním spojem linky č. 31 na kterém jel minibus Mercedes Sprinter s RZ 5J8 4736, viz tato fotka.

Tentýž spoj jsem poté stihl zdokumentovat i v zastávce "Budíkovice, rozcestí", viz tato fotka, v jejímž popředí je patrný i čerstvě zrekonstruovaný povrch silnice. Na rozdíl od situace z 28. 9., na přilehlé louce už nebyly zaparkovány automobily (už toho nebylo potřeba - uzavírka hlavní budíkovické silnice již neprobíhala).

Městský úřad na displejích v "terminálu" po 2 - 3 roky (!) utajoval noční spoje; nyní displeje uvádějí nesmyslné údaje o stanovištích

"Noční" (tzn. jedoucí mezi 22. a 6. hodinou) spoje linky č. 1 začaly do tzv. přestupního terminálu zajíždět od 1. 10. 2015. Městský úřad Třebíč (coby provozovatel "terminálu") však ani na jaře 2016 (viz můj videosestřih z různých dní toho období) nebyl schopen tyto "noční" spoje linky č. 1 zobrazovat na trojici displejů umístěných v onom "terminálu".

Od 12. 9. 2016 začaly do onoho "terminálu" zajíždět i vybrané "noční" spoje linek č. 4, 10 a 13. Avšak existence těchto spojů (jakož i "nočních" spojů linky č. 1) byla na "inteligentních" displejích" zamlčována po další dva roky (viz mj. mé videosestřihy z podzimu 2016 či z jara 2018.

Jak vyplývá ze druhé části tohoto videa, tak až od počátku září 2018 (tzn. po bezmála dvou, resp. třech letech!) začaly být "noční" spoje na "terminálových" displejích uváděny.

Jenže pro změnu vznikl jiný problém - u (přinejmenším některých) spojů linky č. 13 ve směru jízdy na Karlovo náměstí je uváděno odjezdové stanoviště č. 2 (ve skutečnosti jedou ze stanoviště č. 8). Další chyba je u (přinejmenším některých spojů) linky č. 4 směr Poliklinika - spoje jedoucí tímto směrem jezdí vždy ze stanoviště č. 9; na displeji je nesmyslně uvedeno stanoviště č. 1 (viz foto z 25. 10. 2018, z 6. 11. 2018 a z 10. 11. 2018)...

Odpovědným osobám z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč nejen že trvalo 2 - 3 roky (!), než přestaly v "terminálu" utajovat "noční" spoje třebíčské MHD. Tytéž osoby ani nejsou opakovaně schopny zajistit, aby v "terminálu" nedocházelo k matení cestujících a k jejich nesmyslnému posílání na stanoviště, ze kterého nakonec předmětný autobusový spoj vůbec nejede...

Zastávky na Komenského nám. nebyly 4. 11. do 14 h obsluhovány; na "inteligentních" displejích byly uváděny neexistující spoje

4. listopadu 2018 v 15:00 |  Zajímavosti z provozu
Když v polovině prosince 2017 došlo k instalaci nového typu displejů (LED namísto LCD) na zastávkách na Komenského náměstí, tvrdil v tomto článku vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč, že Nové označníky tedy již nezobrazují pouze statické informace z jízdních řádů, ale i on-line data přímo od dispečerů. "To znamená, že se na nich zohledňuje případné zpoždění," vysvětlil vedoucí odboru dopravy na třebíčské radnici Aleš Kratina.

Dotyčná osoba už ale nebyla schopna zajistit ani takovou jednoduchou věc, aby v neděli 4. 11. 2018 do 14 hodin, kdy zastávka Komenského náměstí nebyla obsluhována (kvůli plánované uzavírce západní části dolní strany Karlova náměstí, resp. je paradoxní, že nejpozději ve 12:40 h už uzavírka neprobíhala, ale autobusy nadále jezdily objízdnými trasami), nedocházelo na oněch "inteligentních" označnících k zobrazování spojů, které předmětnou zastávku vůbec neobsluhovaly.

Bohužel, oněmi "inteligentními" označníky se nechala "napálit" mj. tato trojice cestujících, která okolo 12:45 h na zastávce Komenského náměstí marně čekala na ("inteligentním" displejem inzerovaný) spoj linky č. 5 do Boroviny. Měli smůlu, spoj linky č. 5 krátce poté projel objízdnou trasou přes Masarykovo náměstí (čehož si pak i tito čekající všimli).

Jak přitom vyplývá z této fotky, tak i u onoho nejedoucího spoje bylo (hezky "dynamicky") inzerováno předpokládané 1minutové zpoždění. Tedy zpoždění spoje, který přes předmětnou zastávku vůbec nejede!

Tento případ je dalším z dlouhé řady selhání dotyčné odpovědné osoby z Městského úřadu Třebíč, která mj. ani není schopna zařídit, aby dopravce v takovýchto situacích neinzeroval na oněch "inteligentních" displejích nesmyslné informace jako např. nejedoucí spoje.

Příčinou uzavírky na Karlově náměstí v neděli 4. 11. je "obecné ohrožení" (!) aneb 3,5měsíční neschopnost aktualizovat stránky uzavirkytrebic.cz

27. října 2018 v 0:00
Jak vyplývá z celostátních stránek www.dopravniinfo.cz, tak uzavírka západní části Karlova náměstí, která si vynutila vznik krátkodobého výlukového opatření, které 26. 10. večer platilo v třebíčské MHD, byla zapříčiněna kulturní akcí související se stým výročím založení Československa.

Naopak půldenní uzavírka/výlukové opatření v téže části náměstí naplánované na neděli 4. 11. má zcela jinou příčinu - výše zmiňované stránky zmiňují jako příčinu uzavírky uzavřeno - obecné ohrožení; Třebíč, Karlovo nám. před č. p. 132, transport VZT a KLM při rekonstrukci objektu.

Je zajímavé, že i takováto příčina uzavírky byla Městským úřadem Třebíč (na jeho oficiálních "MHD-stránkách") označena jako "konání akcí".

Po 3,5 měsících (!) byly odpovědné osoby (především vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb) konečně schopny aktualizovat stránky uzavirkytrebic.cz, které byly městským úřadem založeny právě pro zlepšení informovanosti občanů.

Některé informace o uzavírkách byly na tyto stránky nyní vloženy se zpětnou platností (např. záříjová uzavírka v Budíkovicích, říjnová uzavírka silnice do Ptáčova), takže zdánlivě to vypadá, jako by výpadek co do schopnosti informovat občany byl ze strany městského úřadu o něco menší.

Tak jako tak, informace o dalších opatřeních jako např. zahájení uzavírky silnice II/360 z Třebíče ke Stříteži, předčasné ukončení uzavírky dolní části Bráfovy ulice nebo naopak prodloužení dopravního omezení v Sucheniově ulici (u křižovatky s ulicí Dr. Ant. Hobzy) již městským úřadem na zmiňované stránky dodatečně přidány nebyly.

I dnes se dá prostým pohledem na tyto stránky zjistit, že odpovědné osoby z městského úřadu nezvládají ani takovou jednoduchou věc, jakou je aktualizace svých vlastních stránek, potažmo odpovídající informování občanů.

Průjezd MHD přes západní část Karlova náměstí nebude "kvůli konání akcí" krátkodobě možný (po 6,5 letech!) aneb matoucí info z infoletáků

22. října 2018 v 23:00 |  Mimořádnosti v provozu
Po 6,5 letech, kdy se konání různých kulturních i jiných akcí na Karlově náměstí obešlo bez nutnosti zavádět výluková opatření v třebíčské MHD (poslední takovou akcí byly tehdejší "Třebíčské slavnosti piva" na začátku května 2012), dochází ve dvou krátkodobých termínech k zavedení objízdné trasy pro autobusy MHD. Viz přepis sdělení z oficiálních stránek doprava-trebic.cz:

Omezení na Karlově náměstí

V termínech 26.10.2018 19:30-21:00 (pátek) a 4.11.2018 0:00-14:00 (neděle) bude z důvodu konání akcí uzavřen průjezd západní částí Karlova náměstí.
Zastávky na Karlově náměstí budou obslouženy standardním způsobem bez omezení.
Zastávky na Komenského náměstí budou v této době bez obsluhy.

Tento text na stránkách doprava-trebic.cz je napsán stručně, přesto výstižně a jednoznačně. Bohužel, přesným opakem je text v příslušných letácích na zastávkách + v autobusech:

- Zavádějící nadpis "uzavírka Karlova náměstí" (ve skutečnosti byla uzavřena pouze část tohoto náměstí; obsluha zastávek na tomto náměstí nebyla dotčena).

- Text "Trasa linek bude vedena:" a hned v dalším řádku "Linka č. 1, 5, 14 Karlovo náměstí - Za Rybníkem a zpět", z čehož lze nabýt chybného dojmu, že tyto linky vůbec nebudou vedeny do Domků, resp na Nové Dvory; podobně zavádějící text je uveden i u linky č. 4.

Ve skutečnosti tím textem bylo myšleno "jaké opatření se chystá pro předmětnou linkou v uvedeném úseku, jakož i v opačném směru jízdy v témže úseku". Prakticky vzato, postačilo uvést vždy jen čísla linek (plus pod nimi uvést konkrétní podobu výlukového opatření).

Ještě praktičtěji vzato, postačilo napsat, že ve vymezené době bude bez obsluhy zastávka Komenského náměstí. Veškeré další informace jsou z pohledu cestujících nedůležité.

Uzavírka silnice do Ptáčova = celá (!) linka č. 12 bude 3 dny mimo provoz aneb Městský úřad nerozezná zastávky Mototechna vs. Autodružstvo?

18. října 2018 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Ve čtvrtek 11. 10. 2018 došlo na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz (zřizovaných Městským úřadem Třebíč) ke zveřejnění informace o bezmála třídenní uzavírce silnice do Ptáčova a s tím spojeného, rovněž téměř třídenního, zrušení provozu celé linky č. 12 (tzn. nejen v trase dotčené uzavírkou, ale i v úseku mezi Karlovým náměstím a Horáckým autodružstvem!).

Bohužel, ani v době zveřejnění této informace, ba ani o necelý týden později (v době, kdy do začátku výlukového opatření zbývalo jen cca 1,5 dne), nebyla odpovědná osoba z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč schopna opravit chybu, kdy ve výčtu zcela neobsluhovaných zastávek je chybně uveden údaj "Mototechna" namísto správného údaje "Autodružstvo". Viz screen z 12. 10., resp. z 17. 10. 2018.

Sdělení ze stránek doprava-trebic.cz přepisuji v již opravené podobě (bez výše popisované chyby); údaj odlišný oproti chybnému údaji z oficiálních stránek zvýrazňuji tučně:

Úplná uzavírka do Ptáčova

Z důvodu úplné uzavírky silnice do Ptáčova a nemožnosti obsluhy této místní části autobusy, budou zrušeny všechny spoje linky 12 od 19. října 8:30 do 21. října 2018 20:00.

Na zastávkách Karlovo náměstí, Cyrilometodějská, Kaufland a Mototechna využijte ostatních linek MAD, zastávky Colas, Autodružstvo a Ptáčov budou bez obsluhy.

Poslední páteční spojení linky 12 z Ptáčova bude v 8:14.



Dopravce ani městský úřad nejsou ani po měsíci (!) schopni odstranit z IDOSu neplatné výlukové jízdní řády

14. října 2018 v 9:00
Od ukončení uzavírky dolní části Bráfovy ulice (a s tím souvisejících výlukových opatření v třebíčské MHD) již uplynul přesně měsíc, přesto nebyl dopravce za celou dobu schopen z IDOSu odstranit výlukové jízdní řády.

U téměř všech dotčených linek (č. 1, 4, 10 a 14) to příliš nevadí, protože "výlukový" jízdní řád je shodný s tím bezvýlukovým (žádný posun časové polohy některého ze spojů; žádné vynechání některé ze zastávek). Jinak tomu však je u linky č. 13, kde po dobu uzavírky části Bráfovy ulice jel jeden z ranních spojů v časové poloze o 5 minut pozdější než obvykle.

Žel, IDOS nadále uvádí (+ při vyhledávání spojení zohledňuje) výlukový jízdní řád s deklarovanou platností od 3. 4. do 31. 10. 2018. (ve skutečnosti platil jen do 14. 9. 2018). Dopravce TRADO MAD tedy není schopen ani po měsíci (!) provést takovou základní věc, jakou je odstranění neaktuálních jízdních řádů z IDOSu.

A ani žádná z odpovědných osob (jestli si toho vůbec všimly) z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč (tzn. referentka pro MHD - dcera stejnojmenné zastupitelky; či její nadřízený - vedoucí odboru dopravy) není schopna zajistit nápravu...

Nákladová cena za MHD v Č. Lípě nově naroste ze 43 na 58 Kč/km = vyvrácení chiméry o "předražení třebíčské MHD o 160 mil. Kč za 8 let"

7. října 2018 v 12:00
S ohledem na nově vzniklé okolnosti, přidávám dovětek ke svému předchozímu článku. V České Lípě totiž byla podepsána nová smlouva týkající se provozování MHD (viz mj. tento článek).

Cena dopravního výkonu v českolipské MHD se od začátku roku 2019 navyšuje ze 43 Kč/km na 57,88 Kč/km. Což je částka, která se už blíží třebíčké "vysoutěžené" částce cca 65 Kč/km.

O to více najednou kulhají vyjádření představitelů spolku "Třebíč občanům!" ve smyslu cena dopravního výkonu v České Lípě činí 43 Kč/km, takže (při férových podmínkách výběrového řízení) by to v podobně velké Třebíči stálo také 43 Kč/km a ne 65 Kč/km.

Perličkou je (viz údaj v odkazovaném článku), že i místostarosta České Lípy nyní o té částce (téměř 58 Kč/km) uvedl, že "Vysoutěžená cena je srovnatelná s jinými, stejně velkými městy," tvrdí místostarosta Juraj Raninec.

Sečteno, podtrženo, "barákovský" tendenční údaj o "160 milionech, které Město Třebíč během 8 let ztratí" definitivně splaskl.

Demagogická prohlášení politického uskupení "TO!" o "ztracených 160 milionech Kč" z podivného výběrového řízení na provozovatele MHD

1. října 2018 v 22:00
Diletanství některých dosud "vládnoucích" subjektů z městského úřadu stojí za mnoha problémy třebíčské MHD (ať už jde o podivné "výběrové řízení" z roku 2016 či dlouhodobá selhávání v provozních záležitostech), nicméně jsem přesvědčen, že kdyby o příslušných věcech rozhodovali představitelé opozičního subjektu "Třebíč občanům" ("TO!"), nebyl by výsledek o nic lepší.

Mezi dlouhodobě opakovaná prohlášení tohoto spolku patří demagogické tvrzení (nově obsažené mj. v tomto materiálu), že kvůli diskriminačním podmínkám výběrového řízení na provozovatele MHD přišlo Město Třebíč o 160 milonů Kč (v součtu za 8 let platnosti kontraktu). Toto tvrzení je nepravdivé/zavádějící v několika ohledech:

- Scestná dedukce "pokud cena dopravního výkonu v České Lípě činí 43 Kč/km, tak (při férových podmínkách výběrového řízení) by to v podobně velké Třebíči stálo také 43 Kč/km a ne 65 Kč/km".

Obě města sice mají podobný počet obyvatel, ale např. odlišnou morfologii (Třebíč je kopcovitější; linky MHD v něm jezdí oklikami, které navyšují počet potřebných vozidel a tím i cenu na km atd.).

Je iluzorní si myslet (nade vší pochybnost, že některé podmínky výběrového řízení byly diskriminační, především šibeniční lhůta mezi vyhlášením vítěze a začátkem účinnosti kontraktu + také výrazně "podstřelená" tzv. očekávaná cena kontraktu, která odradila jiné zájemce), že jiný dopravce by v Třebíči nabídl nákladovou cenu o 1/3 (!) nižší, než jakou nabídlo TRADO MAD.

- Je srovnávána tzv. cena dopravního výkonu (neboli nákladová cena), která nevypovídá nic o tom, kolik Kč městský úřad provozovateli (dopravci) za provoz MHD zaplatí. Od této ceny se totiž následně odečítají tržby, které v třebíčské MHD roce 2017 činily (dle vyjádření městského úřadu) cca 18 Kč/km. Tzn. jen cca 47 Kč/km činila výsledná úhrada od městského úřadu.

V České Lípě je výpočet tržeb složitější, protože tržby (především z předplatních jízdenek) musejí být rozklíčovávány v rámci tamního celokrajského integrovaného dopravního systému IDOL.

- Představitelé spolku "TO!" sami navrhují jiné kroky, které by rovněž vedly k prodražení provozu třebíčské MHD. Již na přelomu let 2016 a 2017 předseda spolku tvrdil, že oni navrhovali, aby kontrakt byl pouze čtyřletý (namísto osmiletého), čímž by ovšem byl rovněž zvýhodněn dosavadní dopravce + provoz by byl zbytečně dražší (viz můj dřívější článek).

Taktéž toto hnutí podporuje návrat linky č. 1 do její původní (delší) trasy okolo nemocnice, čímž by ovšem (při stejném počtu spojů) autobusy najezdily více kilometrů (+ možná by i bylo potřeba více vozidel v oběhu) = prodražení provozu.

Je otázkou, zda tyto nepravdivé/zavádějící údaje uvádí spolek "TO!" z neznalosti (= ani jeho "dopravní odborník" nemá povědomí o těchto aspektech), či záměrně (= vědomé lhaní potenciálním voličům). Každopádně, jedna možnost je horší než druhá.

Zastávky na Komenského náměstí od konce roku 2017, resp. od jara 2018 bez nástěnky informující o linkovém vedení/tarifu/výlukách

28. září 2018 v 16:00 |  Zajímavosti z provozu
Koncem roku 2017 došlo k výstavbě nového zastávkového přístřešku na zastávce Komenského náměstí ve směru jízdy do centra města. Na rozdíl od předchozího přístřešku, není nový přístřešek vybaven nástěnkou, na které bylo vyvěšeno linkové vedení MHD Třebíč, jakož i info o případných výlukách. Viz mj. video pořízené již v lednu 2018 a viz fotka ze září 2018.

V dubnu 2018 došlo ke stejné náhradě staršího přístřešku novým i na protější zastávce (ve směru jízdy z centra města). A došlo ke stejné změně k horšímu - nově je zastávka bez nástěnky (viz fotka ze září 2018), která oznamovala informace jako např. linkové vedení MHD, detailnější tarifní informace či info o případných výlukách.

Je příznačné, že takovéto základní info tam tedy již uvedeno není, ale na zastávce ve směru do centra města byla nově instalována wi-fi připojka...

Rovněž je příznačné, že (viz obě fotky ze září) v předvolebním období na sklonku léta a počátkem podzimu 2018 byl na této zastávce vyvěšen velkoplakát s tváří pana P. (lídra spolku "Pro Třebíč") - tedy osoby, která v minulých letech měla z pozice místostarosty na starosti mj. MHD.

"Chráněncem" této osoby je dlouholetý vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč, který v roce 2010 kandidoval do městského zastupitelstva za stranu vedenou panem P.; od roku 2016 se tento vedoucí stal na návrh pana P. (v tu chvíli již náměstka hejtmana Kraje Vysočina) rovněž předsedou Dopravní komise Kraje Vysočina.

Bohužel, ani jedna ze zmiňovaných osob není schopna zařídit ani takovou základní věc, jakou je existence příslušné nástěnky na tak významné zastávce, jakou je zast. Komenského náměstí...

Další uzavírka/výlukové opatření v Budíkovicích - tentokrát (na rozdíl od jara) i s víkendovou obsluhou Budíkovic?

23. září 2018 v 22:00 |  Mimořádnosti v provozu
Již v úterý 11. 9. se na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz objevilo info o výlukovém opatření v Budíkovicích. Zde uvádím jeho přepis:

V termínu od 24.9. do 5.10.2018 dojde k uzavírce v Budíkovicích. Zastávka v obci bude zrušena, náhradou lze využít zastávku Budíkovice, rozcestí.

Připomínám, že v dubnu 2018, při obdobném výlukovém opatření, byl vydán výlukový jízdní řád, ze kterého vyplývalo, že o víkendech po dobu výluky budou Budíkovice zcela bez obsluhy MHD (příslušné spoje linky č. 31 ukončily jízdu již v Týně; do Budíkovic - byť jen na "okřešické rozcestí" - již nepokračovaly); kterážto skutečnost ovšem byla (ze strany dopravce i městského úřadu) tutlána.

Při tomto, "podzimním" výlukovém opatření není žádný výlukový jízdní řád ustanoven, tzn. vypadá to, že tentokrát budou Budíkovice obsluhovány i o "výlukovém" (v tomto případě též tzv. prodlouženém) víkendu (28. - 30. 9.).

Třebíčská MHD bude v pátek 21. 9. "zdarma" - info zveřejněné na oficiálních stránkách jen 1 den před začátkem platnosti

20. září 2018 v 6:00 |  Mimořádnosti v provozu
Již v rozpisu akcí pro tzv. Evropský týden mobility (rozpis zveřejněn městským úřadem) bylo uvedeno, že v třebíčské MHD nebude v pátek 21. 9. 2018 vybíráno jízdné (resp. ve skutečnosti je chybně/nepřesně uváděno, že toho dne bude "MHD zdarma"). Informace o "MHD zdarma" byla přinejmenším již 18. 9. uvedena i na posledním řádku displejů v tzv. přestupním terminálu.

Už jsem ani nedoufal, že o této věci bude informováno na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz, které zřizuje právě městský úřad a které jsou věnovány právě třebíčské MHD. Ke zveřejnění příslušné informace nakonec došlo až v noci z 19. na 20. 9., tedy jen cca 24 hodin před začátkem platnosti onoho jednodenního opatření. Zde přepis sdělení :

ETM - MAD v pátek zdarma (19.09.2018)

Při příležitosti Evropského týdne mobility budou v pátek 21. září cestující v MAD Třebíč připravováni po celý den zdarma.

Dolní část Bráfovy ulice zprovozněna od 14. 9. (od 10 h) = konec objízdných tras MHD (+ zamlčené navrácení časové polohy ranního spoje linky č. 13)

13. září 2018 v 22:00 |  Mimořádnosti v provozu
Uzavírka dolní části Bráfovy ulice je ukončena s cca 1,5měsíčním předstihem oproti původně avizovanému termínu. Viz strohé sdělení zveřejněné 13. 9. 2018 na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz:

Konec uzavírky části Bráfovy třídy

Dne 14. září v 10:00 hodin bude otevřen uzavřený úsek Bráfovy třídy. Autobusové linky se v tomto úseku vrátí na své původní trasy.

Bohužel, osoba z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč odpovědná za informování občanů na stránkách doprava-trebic.cz už nezvládla zařídit, aby v tomtéž sdělení byla obsažena i informace, že spolu s návratem linek MHD na jejich obvyklé trasy se do své původní časové polohy vrací i jeden z časně ranních spojů linky č. 13 (jehož časová poloha byla po dobu výlukového opatření posunuta o 5 minut).

Ostatně, i počátkem dubna 2018 bylo na týchž stránkách o zmiňovaném spoji linky č. 13 informováno chybně. Správný údaj, že jeho odjezd z Karlova náměstí je posunut z 5:30 h na 5:35 h, se na stránkách objevil až po několika týdnech; do té doby tam visel chybný údaj, že onen spoj je o 5 minut uspíšen (právě na 5:30 h)...

"Autobusové/vlakové" displeje v nemocničních pavilonech - instalované s 2měsíčním zpožděním a ignorující linku č. 1

8. září 2018 v 8:00 |  Zajímavosti z provozu
Na sklonku února 2018 byl v článku Třebíčského deníku mj. citován vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč: V dubnu bychom chtěli mít nainstalované informační tabule ve vestibulech pavilonů M a C.

Zmiňované obrazovky (ne "tabule") nakonec nebyly instalovány v dubnu, ale (soudě z vlastního pozorování i z tiskové zprávy městského úřadu z 13. 6. 2018) až v červnu 2018. Navíc, ještě přinejmenším 20. června byl v provozu pouze displej v přízemí pavilonu M), zatímco displej v přízemí pavilonu C byl mimo provoz. O měsic později, 19. 7. 2018, již byl v provozu i displej v přízemí nového pavilonu "C".

Jak je z obou displejů patrné (a tentýž stav přetrvával i k 7. 9. 2018), tak na displejích vůbec nejsou zobrazovány odjezdy spojů linky č. 1 z "přestupního terminálu" (zastávka Železniční stanice, stanoviště č. 9).

Nejpříznačnější je to právě na fotce ze 7. 9. 2018, která byla pořízena v 17:30 h, takže nejbližší spoj MHD jedoucí ve směru do centra města (ze zastávek, které jsou v blízké dostupnosti areálu nemocnice) ve směru do centra města je spoj linky č. 1 s odjezdem z "terminálu" v 17:39 h, ale tento spoj je (stejně jako celá linka č. 1) na oněch displejích ignorován.

Neuvádění spojů linky č. 1 na těchto displejích znamená nedodržení slibu, který v únorovém článku pronesl vedoucí odboru dopravy, viz Návštěvníci na nich (pozn. na displejích ve dvou nemocničních pavilonech) najdou aktuální informace o příjezdech a odjezdech spojů MAD ze zastávky U nemocnice. Dále vlaků a autobusů z nedalekého dopravního terminálu u vlakového nádraží".

Protože o autobusových spojích linky č. 1 (obsluhujících jedno ze stanovišť v tzv. přestupním terminálu) tam není ani slovo.

Předprodejní kancelář TRADO MAD byla po 8 měsíců (!) provozována "načerno" (bez ohlášení provozovny do živnostenského rejstříku)

1. září 2018 v 10:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Spolu s nástupem účinnosti podivně vysoutěženého 8letého kontraktu na MHD, došlo (v souladu s příslušným požadavkem v onom kontraktu) od 2. 1. 2017 ke zřízení předprodejní kanceláře TRADO MAD na dolní straně Karlova náměstí (v předním traktu tzv. Staré pošty). Zároveň byla k 30. 12. 2016 zrušena předprodejní kancelář TRADO MAD na autobusovém nádraží.

Jak ovšem vyplývá z živnostenského rejstříku, tak provozovna na adrese "Karlovo náměstí 29/23" (tzn. na Staré poště) byla dopravcem ohlášena až od 1. 9. 2017. Naopak k odhlášení staré provozovny (na autobusovém nádraží) došlo v živnostenském rejstříku až k 31. 8. 2017. V obou případech tedy s 8měsíčním zpožděním.

Sečteno, podtrženo: dopravce TRADO MAD provozoval po 8 měsíců neohlášenou (ne zcela legálně provozovanou) předprodejní kancelář. A odpovědné osoby z Městského úřadu Třebíč nebyly schopny po celých 8 měsíců zabránit tomu, aby předprodej jízdenek na (městským úřadem objednávanou/spolufinancovanou) MHD probíhal v "černé" provozovně...

Kam dál