Autobusy MHD na fotkách z 22. 9. 2017 (tzv. Den bez aut) a nová situace ve věci tzv. rizika tržeb od roku 2017

Středa v 22:00 |  Zajímavosti z provozu
I v roce 2017 bylo 22. září dnem, kdy v autobusech MHD Třebíč nebylo vybíráno jízdné (situace často nesprávně nazývaná jako "MHD zdarma" či "jízda zdarma"). Tato skutečnost byla inzerována mj. letákem za čelním sklem jednotlivých autobusů; na letáku bylo uvedeno poměrně přesné sdělení "Dnes hradí jízdné Město Třebíč".

Letáky jsou patrné na trojici fotek, které jsem v uvedený den pořídil:
Mercedes Conecto RZ 5J8 4743 před přejezdem u větrníku (ve směru jízdy z centra města)

Mercedes Conecto s RZ 5J8 4704 vjíždí z Masarykova náměstí do Bráfovy ulice (pohled ze Sokolské ulice)

MAN Lion´s City ev. č. 38 na konečné zastávce na východním konci prostoru zastávek na Karlově náměstí.

Stejný leták byl za čelními skly autobusů umístěn i o rok dříve - 22. 9. 2016. Ale přece jen se mezitím situace změnila. V roce 2016 bylo tzv. riziko tržeb na straně dopravce. Městský úřad tedy musel (přál-li si, aby MHD po jeden den jezdila bez vybírání jednorázového jízdného) dopravci doplatit dohodnutou částku.

Od roku 2017 již platí v této věci jiné pravidlo - riziko tržeb je na straně městského úřadu (což považuji za jedno z mála kladů oné 8leté "vysoutěžené" smlouvy). Pro jednodenní "MHD zdarma" tedy nebylo potřeba domlouvat žádnou finanční kompenzaci. Jen dopravce vykázal městskému úřadu o to nižší tržby; městský úřad musel o to více peněz doplatit z městského rozpočtu.

 

Minibus Sprinter City s RZ 5J8 4736 zpět v provozu (po více než 5měsíčním odstavení)

9. listopadu 2017 v 17:00 |  Zajímavosti z provozu
Přibližně na přelomu září a října 2017 se (po více než 5měsíčním odstavení způsobeném dubnovou nehodou) vrátil do provozu minibus Mercedes Sprinter City s RZ 5J8 4736. Viz mj. fotky pořízené počátkem října a následně vložené do galerie tohoto minibusu.

Navrácení tohoto minibusu do provozu mj. přineslo opětovný nárůst počtu spojů vedených "dobytčákem" s kapacitou pouhých 22 cestujících (včetně stojících osob) a s pouze jedněmi dveřmi.

Nutno dodat, že nasazení minibusů v takové podobě, v jaké se děje již od samého začátku roku 2017, je v rozporu se dvěma, ba spíše třemi body "vysoutěženého" 8letého kontraktu městského úřadu s dopravcem. Ale to je téma samo pro sebe.

Jak po dobu uzavírky Bráfovy ulice nesměly (?) v "terminálu" zastavovat odklonové spoje MHD

Po celou dobu konání uzavírky Bráfovy ulice (od 24. 4. do 27. 10. 2017), docházelo k jevu, kdy některé spoje MHD (všechny spoje linky č. 14, většina spojů linky č. 10, část spojů linky č. 4) jely tzv. přestupním terminálem, ale nezastavovaly v něm. Městský úřad Třebíč po celou dobu nebyl schopen uvést důvod, z jakého důvodu k této nelogické věci dochází.

Přibližně v červnu se na stránkách jednoho politického uskupení objevila informace, že (dle vyjádření "vedoucího" představitele z odboru dopravy") je tomu tak prý proto, že ony "odklonové" autobusové spoje (tzn. ty spoje, které v bezvýlukovém provozu do "terminálu" nezajíždějí) se nevejdou do limitu počtu spojů, které mohou "terminál" obsluhovat kvůli hlukovým limitům.

V červenci 2017 tuto věc nepřímo (mlčky/nepopřením) potvrdil i onen "vedoucí" (souběžně s přiznáním typu "Vím o změně odjezdových stanovišť v "terminálu", ale kašlu na vyvěšení písemné informace o této věci), viz oficiální FB profil "Město Třebíč".

Co je na této argumentaci nelogického:
- Že by se hlukové limity vztahovaly jen na autobusy v daném místě zastavující, nikoliv na autobusy přes totéž místo projíždějící?

- V "terminálu" po dobu uzavírky Bráfovy ulice "nesměly" zastavit ani VÍKENDOVÉ spoje linek č. 10 a 14 (potažmo linky č. 4 ve směru jízdy do centra města). Přitom o víkendu přes "terminál" jezdí několikanásobně méně spojů než v pracovních dnech. Uvážím-li, že hlukový limit se má týkat "maximálního počtu (zastavujících - ?) vozidel za den", nedává to logiku.

- Po dobu "revitalizační" výluky železniční tratě přes Třebíč, obsluhovalo "terminál" několik desítek dalších autobusů (vozidel náhradní dopravy) denně. Od cca 10. 9. 2016 až do konce výluky (28. 2. 2017) jezdily v režimu licencované linky. Po tu dobu tedy v "terminálu" prokazatelně smělo zastavovat o několik desítek spojů více než "smí" (?!) zastavovat dnes.

Perličkou je, že onen "vedoucí" v té facebookové diskusi neuměl odpovědět na jednoduchou otázku - jaký že je ten limit - maximální počet spojů, které v "terminálu" smějí zastavit...
 


Ukončení uzavírky Bráfovy ulice (a tím i výlukových opatření v MHD) o 3 dny dříve (nebo o téměř 3 měsíce později?) oproti původnímu plánu

27. října 2017 v 14:00 |  Mimořádnosti v provozu
Uzavírka Bráfovy ulice, která s sebou přinesla ukázku neschopnosti představitelů městského úřadu coby provozovatele "terminálu" (viz tento článek a tento článek), končí o cca 3,5 dne dříve, než bylo původně plánováno.

Spolu s tím skončí o 3 dny dříve (z jiného úhlu pohledu o téměř 3 měsíce později, protože původně avizovaný termín ukončení výlukového opatření v MHD byl k 31. 7. 2017) výlukové opatření na dotčených linkách MHD.

Viz ("nenadčasově psané") sdělení z oficiálních stránek doprava-trebic.cz:

Dnes odpoledne (pravděpodobně v 14:00) bude ukončena uzavirka ulice Bráfova.
Autobusy linek 4, 10, 14 se vrátí na svoje původní trasy od zítřka, soboty 28. října, od ranních výjezdů.

"Vedoucí" představitel odboru dopravy přiznal vědomé zamlčení informace o změně odjezdových stanovišť v "terminálu" (čímž mohl poškodit mj. i moji osobu)

(pokračování mého článku o tom, jak Městský úřad Třebíč VĚDOMĚ zamlčel skutečnost, že po dobu uzavírky Bráfovy ulice jezdí některé "vesnické" autobusové linky z jiných stanovišť "přestupního terminálu" než obvykle)

Když jsem 8. 6. 2017 zjistil, že některé "vesnické" linky jezdí odjinud, říkal jsem si, že existují jen dvě možnosti: - buď Městský úřad Třebíč (coby provozovatel "terminálu") o této věci NEVÍ (neschopnost si uvědomit základní provozní aspekty související s uzavírkou přilehlé ulice); anebo o tom ví, ale vědomě tuto skutečnost zamlčuje.

O měsíc později, 12. 7. 2017, se na oficiálním facebookovém profilu "Město Třebíč" (viz tento screen) potvrdilo, že pravdivá je druhá z možností - "vedoucí" představitel odboru dopravy VĚDOMĚ zamlčel, že došlo ke změně odjezdových stanovišť v "terminálu".

A použil při tom své typické "kratinovské" uhýbačnosti a vymlouvačnosti. Ubohému tvrzení, že umístit tuto informaci na jednotlivé označníky (či na centrální rozpis stanovišť) nebylo možné, protože pak by muselo dojít k vypnutí displejů v "terminálu", snad nevěří ani on sám (spíše to vypadá, jako by sám sobě vysvětloval svoji vlastní neschopnost).

Následkem tohoto typicky "kratinovského" ignorantství jsem se mohl 8. 6. 2017 dostat do problémů i já (pokud bych šel na onen autobus do "terminálu", nevšiml bych si, že "můj" autobus projíždí v opačném směru jízdy, tím více když to bylo v čase okolo 14:45 h, kdy tam těch autobusů bývá více).

Naštěstí jsem si dovedl poradit sám, ovšem jen díky tomu, že moje dopravní znalosti jsou velmi dobré a že jsem si uvědomil, že autobus směr Koněšín nemůže (kvůli uzavírce Bráfovy ulice) jet z inzerovaného stanoviště č. 7.Další (tentokrát jen jednodenní) uzavírka křižovatky Řípovská x Revoluční = další výlukové opatření v MHD

20. října 2017 v 21:00 |  Mimořádnosti v provozu
V sobotu 21. 10. bude opět probíhat (tentokrát pouze jednodenní) uzavírka křižovatky Řípovské ulice s Revoluční ulicí. Výlukové opatření v MHD je stejné jako při předchozích uzavírkách křižovatky. Viz přepis sdělení z oficiálních stránek www.doprava-trebic.cz:

V sobotu 21. října od 7:00 do 19:00 bude uzavřena křižovatka ulic Revoluční a Řípovská.
Obousměrně bude zrušena zastávka Revoluční. Ve směru na Karlovo náměstí budou zrušeny i zastávky U Kapličky a Sucheniova (pro linky 1, 5 a 14).

Městský úřad dlouhodobě zamlčuje "výlukovou" změnu odjezdových stanovišť v "přestupním terminálu"

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 odpoledne jsem potřeboval jet autobusem z Třebíče do Koněšína a nejvíce se mi hodilo nastoupit do něj v "přestupním terminálu". Ještě toho dopoledne jsem si na IDOSu ověřoval spojení a až v tu chvíli jsem si všiml poznámky, že "můj" spoj by měl jet ze stanoviště č. 7.

Až v tom okamžiku mi došlo, že z takového stanoviště takový spoj odjet nemůže, vzhledem k dlouhodobě probíhající uzavírce Bráfovy ulice. Raději jsem šel na autobusové nádraží, kde jsem do spoje nastoupil. A skutečně - namísto stanoviště č. 7 jsme pak v "terminálu" zastavili na stanovišti č. 1, viz toto moje video.

Následně jsem si uvědomil, že podobné omezení (kdy linkové autobusy kvůli uzavřené Bráfově ulici obsluhují "terminál" průjezdem namísto obvyklého závleku a tím pádem nemohou obsloužit stanoviště č. 6, 7 a 8), se týká celé řady regionálních autobusových linek, mimo jiné "páteřní" linky spojující Třebíč s Moravskými Budějovicemi.

Zarážející skutečností je především to, že jde o věc naprosto zamlčenou provozovatelem "terminálu" (Městský úřad Třebíč) v těch informačních zdrojích, které jsou plně v jeho kompetenci:
- vývěsky na jednotlivých zastávkách (naprosté mlčení; ostatně ani bezvýlukové jízdní řády tam nevisejí všechny).

- centrální tabule u nádražní budovy (více informací - viz tento článek).

- oficiální stránky www.pttrebic.cz/, věnované právě onomu "terminálu". Jak jsem psal již v tomto článku, tak předmětné stránky jsou dlouhodobě příkladem neschopnosti informovat o základních provozních záležitostech, zamlčují nepříjemné informace atd.

Později jsem se dozvěděl, že Městský úřad Třebíč tuto důležitou informaci o změně stanovišť zamlčel VĚDOMĚ. Ale to je kapitola sama pro sebe.

Uzavírka přejezdu u větrníku = neobsluhování zastávek, okolo kterých pojede linka 14x (+ dvojznačné výlukové opatření)

13. října 2017 v 20:18 |  Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení uveřejněného od 10. 10. 2017 na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz:

Z důvodu uzavírky železničního přejezdu mezi ulicemi Sucheniova a Pražská budou v době od 16. října, 8:00 do 18. října, 20:00 zrušeny na linkách 1, 5, 14, 14x a 21 zastávky Sucheniova, U Kapličky, Revoluční a ZŠ Bartuškova.

O 2 dny později, 12. 10. 2017, byl na druhých oficiálních stránkách, tzn. FB profilu "MAD Třebíč", zveřejněno toto sdělení (shodné oznámení je vyvěšeno i na zastávkách, resp. v autobusech), ze kterého mj. vyplývá, jako by zastávka Borovina, BOPO měla být obsluhována i linkou 14x (zatímco ze sdělení na stránkách doprava-trebic.cz vyplývá přesný opak).

Jde o další případ neschopnosti Městského úřadu Třebíč (který je zřizovatelem obou internetových stránek) provést něco tak jednoduchého, čím bezesporu je napsání JEDNOZNAČNÉHO oznámení.

A to není vše - linka 14x po dobu uzavírky zjevně pojede Revoluční ulicí i okolo zastávky U Kapličky (touto trasou), ale nebude směr na zdejších zastávkách (zast. Revoluční a U Kapličky) zastavit...

Nesmyslné jízdní řády i na lince č. 10 (bez žlutého podkladu, "teleportace" vozidel, slovenský název zastávky?!)

8. října 2017 v 15:00 |  Zajímavosti z provozu
Dopravce TRADO MAD není schopen po dobu uzavírky Bráfovy ulice uvádět reálné/dodržitelné jízdní řády nejen v případě linky č. 4 (viz můj předchozí článek), ale ani na příslušných spojích linky č. 10 (v obou případech ve směru jízdy z Domků do centra města).

Na rozdíl od linky č. 4, jejíž jízdní řád již v polovině července 2017 obsahoval nesmysly typu "obsluhování zastávky Bráfova" či "odjezd od zastávky Nemocnice o 2 minuty POZDĚJI než z NÁSLEDUJÍCÍ zastávky Železniční stanice", tak u linky č. 10 byl ještě v polovině července uváděn jízdní řád ve skutečně výlukové podobě.

Od 1. 9. 2017 však došlo na lince č. 10 k úpravám (přidání závleku přes zast. Marie Majerové u některých spojů) a dopravce musel na všechny zastávky vyvěsit novou verzi jízdních řádů. A učinil tak v chybné, bezvýlukové verzi - viz tato a tato fotka ze zastávek Nemocnice, resp. Železniční stanice (obě pořízeny 2. 10. 2017).

Dopravce v těchto jízdních řádech uvádí hned několik nesmyslů najednou:
- Jízdní řád není vytištěn na žlutém podkladu (porušení SMLUVNĚ POŽADOVANÉ povinnosti vydávat výlukové jízdní řády na žlutém podkladu).

- V jízdním řádu je uvedena zastávka Bráfova (která po dobu této uzavírky ulice není obsluhována).

- Zastávky Nemocnice a Železniční stanice jsou uvedeny (a odpovídají tomu i časové polohy jakoby "teleportujících se" spojů) v opačném pořadí než jaké po dobu uzavírky Bráfovy ulice platí.

- Dopravce ani neumí psát česky - viz název zastávky "Železničná stanice" (viz mj. tato fotka)...

Teleportace vozidel na lince č. 4? Dle výlukového jízdního řádu jedou autobusy ze zastávky Nemocnice o 2 - 3 min. později než z NÁSLEDUJÍCÍ zastávky Železniční stanice!

2. října 2017 v 21:00 |  Zajímavosti z provozu
Po dobu uzavírky horní části Bráfovy ulice, probíhá obsluha zastávek Nemocnice a Železniční stanice linkami č. 4 a 10 ve směru jízdy do centra města v opačném pořadí než obvykle.

Dopravce TRADO MAD však již po několik měsíců uvádí na zastávkách ve "žlutých" jízdních řádech údaje, které nijak neodpovídají výlukovému provozu - v seznamu zastávek je (chybně) uvedena zastávka Bráfova. A pořadí zastávek ve "výlukovém" JŘ je takové, jako by zast. Nemocnice byla obsluhována až po zastávce Železniční stanice. Přitom během výluky je tomu naopak.

Dle jízdního řádu vyvěšeného na zastávce Nemocnice, odjedou autobusy z této zastávky o 2 - 3 minuty POZDĚJI než z NÁSLEDUJÍCÍ zast. Železniční stanice (viz jízdní řád ze zast. Žel. stanice).

To samozřejmě není možné, reálně se tedy u těchto spojů nabízejí dvě možnosti (pominu-li "sci-fi variantu", že podle dopravce se autobusy umějí teleportovat v čase a prostoru):
- (buď) autobusy jezdívají ze zast. Nemocnice i s cca 2 - 3min. náskokem (!) oproti údajům uvedeným v jízdním řádu na této (provizorně přesunuté) zastávce.

- (nebo) autobusy odjíždějí ze zast. Železniční stanice s přinejmenším 3min. zpožděním; zato předtím neuvěřitelně couraly mezi zastávkami Hrotovická a Nemocnice, neboť jejich jízdní doba zde dle "výlukových" jízdních řádů činí až 4 minuty, srov. s jízdním řádem vyvěšeným na zastávce Hrotovická (pozn. všechny tři odkazované fotky byly pořízeny 2. 10. 2017).

Paradoxem je, že zpočátku výluky, koncem dubna 2017, visel na zastávce Nemocnice správný výlukový jízdní řád linky č. 4 (viz fotka z 27. 4. 2017), neobsahující ve výčtu zastávek zast. Bráfova a uvádějící správné "výlukové" pořadí zastávek (nejprve Nemocnice, až poté Železniční stanice). Ale poté (nejpozději v polovině července 2017) byl nahrazen novou, chybnou/nesmyslnou verzí...

Další autobus porušující smluvní požadavek o jednotném bílo-červeném barevném schématu - MAN ev. č. 36 s celovozovou reklamou "až po střechu"

27. září 2017 v 18:00 |  Zajímavosti z provozu
"Vysoutěžená" osmiletá smlouva Městského úřadu Třebíč s dopravcem TRADO MAD hovoří jasně (viz tento screen):

Všechna vozidla musí mít jednotný vnější vzhled. Barva je bílá s červeným pruhem.

Bohužel, dopravce toto pravidlo porušuje (a městský úřad mu to zřejmě toleruje - ?!) přinejmenším již na druhém vozidle - na MANu ev. č. 36 (viz série fotek pořízených 25. a 26. 9. 2017), odnedávna polepeném ze všech stran a až po střechu neprůhlednou modro-červenou reklamou, která na hony vzdálena předepsané jednotné bílo-červené kombinaci.

Připomínám, že již od května 2017 je toto pravidlo o jednotném, bílo-červeném vnějším vzhledu porušováno (v tomto případě chybí červená barva, byť alespoň ta bílá zůstala) na autobuse MAN Lion´s City ev. č. 21.


Třetí podzim v řadě s uzavřenou částí Kubišovy ulice = výlukové opatření na lince č. 4

24. září 2017 v 10:00 |  Mimořádnosti v provozu
Podzim 2017 je třetím podzimem v řadě, kdy dochází k uzavírce části Kubišovy ulice. Potřetí za sebou tak dochází k výlukovému opatření na lince č. 4, spočívajícího mj. v neobsluhování, resp. dočasném přesunu, zastávky Kubišova. Viz přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz: (...)

Od 25. září přibližně do konce října 2017 bude pro autobusy městské dopravy neprůjezdná ulice Kubišova.
Na lince č. 4 bude zrušena zastávka U Kotelny. Zastávka Kubišova bude přesunuta za křižovatku s ulicí Znojemskou, na začátek ulice Družstevní. Objízdná trasa povede po ulici Spojovací.

(...) a viz též tento leták na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč". Na profilu, který v září 2017 opětovně zamlčel další z informací, které uvést měl - konkrétně info o tom, že 22. 9. bude MHD Třebíč v provozu bez vybírání jízdného za jednorázové jízdenky...

Připomenutí úzkostlivého utajování okolností "výběrového řízení" na provozovatele MHD

21. září 2017 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Představitelé Městského úřadu Třebíč se opakovaně dušovali, že "výběrové řízení" na provozovatele MHD pro roky 2017 - 2024 proběhlo "v naprostém pořádku". V jejich neprospěch hovoří zamlčování téměř všech okolností tohoto "výběrového řízení" vůči občanům ve druhé polovině roku 2016. Posuďte sami:

- 25. 8. 2016 došlo k "otevírání obálek" s nabídkami (tedy - jedné obálky s nabídkou). O této skutečnosti městský úřad své občany nijak neinformoval.

- 21. 9. 2016 vydal (a jen velmi nenápadně umístil) městský úřad tiskovou zprávu s manipulativním nadpisem "Do soutěže na provoz autobusů se přihlásil jeden zájemce". Tento nadpis byl zavádějící - ve skutečnosti (jak i vyplývá z obsahu tiskové zprávy) již v tu dobu městská rada "přiklepla" kontrakt "vítězné" firmě TRADO MAD.

- Výběr "nového" dopravce byl nadále zamlčen na (velmi sledovaném) oficiálním FB profilu "Město Třebíč". Mluvčí městského úřadu se tam tehdy (cca v říjnu) vymlouvala mj. slovy "Zde píšeme jen o věcech, které jsou dané" (lež; běžně se tam píše i o nápadech, předběžných plánech atd.) či "Zatím není podepsána smlouva".

- Koncem října 2016 starosta města novou osmiletou smlouvu s dopravcem podepsal. O této skutečnosti městský úřad nikde neinformoval.

- I v prosinci 2016 (kdy už musel městký úřad vydat info o tom, že k 1. 1. 2017 se v MHD leccos změní) městský úřad úzkostlivě mlčel o tom, že/za jakých okolností byl "vybrán" (staro)nový dopravce. V příslušné zprávě z poloviny prosince psal především o tarifních změnách.

Zato nebyl schopen mj. ani uvést, že k 1. 1. dojde ke zrušení některých spojů - ostatně v tu chvíli ani nevěděl, které spoje se zruší, protože jejich podivné zrušení bylo oznámeno jen s cca 10denním předstihem (a když už bylo známo, které spoje se ruší, tak tuto věc na profilu "Město Třebíč" i na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" zcela zamlčel...).

"MAD zdarma" v rámci samozvaného "Dne bez aut" aneb "MAD Třebíč" nerovná se "MAD v Třebíči"

16. září 2017 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz se 13. 9. 2017 objevila tato zpráva:

V rámci evropského týdne mobility (viz letáky na úvodní stránce) bude opět jízda v MAD Třebíč 22. září celý den zdarma.

Jednak, i nyní mohu zopakovat, že nic není zdarma. Ve skutečnosti tam mělo být uvedeno "jízda bude bez vybírání jízdného za jednorázové jízdenky" (o to více toho bude muset zaplatit městský úřad z "městské kasy").

A také - na titulní stránce odkazovaného webu se skutečně objevil mj. tento leták, který si ale poněkud protiřečí s výše citovanou informací. V letáku je totiž uvedeno "MAD po celý den v Třebíči zdarma". V Třebíči. Ne tedy v katastru Stříteže, Kožichovic, Starče, Nové Vsi či Přibyslavic (kam třebíčská MHD zajíždí také).

Aneb na městském úřadě (již poněkolikáté za sebou - podobný nesoulad byl k vidění i při minulých samozvaných tzv. Dnech bez aut) ani neumějí správně napsat jednoduché, "jednovětné" sdělení...

Nová Conecta mezi zastávkou Autodružstvo a rozvodnou na fotkách z jara 2017

10. září 2017 v 20:00 |  Aktualizace fotogalerie
Na jaře 2017 jsem pořídil několik fotek autobusů (v obou případech šlo o nová Conecta) v místech, odkud jsem dosud žádné fotky neměl - a to v dolní části "ptáčovské silnice" - mezi zastávkou Autodružstvo a rozvodnou.

V neděli 14. 5. 2017 jsem spojem linky č. 12 (Conecto s RZ 5J8 4741) dojel na zastávku Autodružstvo a následně zezadu pořídil tuto jeho fotku.

O několik minut později jsem jej zdokumentoval v zatáčce u rozvodny, a to zepředu a zezadu.

Na zastávce Autodružstvo jsem z autobusu vystupoval i ve čtvrtek 1. 6. 2017 (toho dne šlo o Conecto s RZ 5J8 4750) a rovněž jsem je po odjezdu ze zastávky zezadu zdokumentoval, viz tato fotka.

Fotka havarovaného/odstaveného minibusu a nesmyslné údaje městského úřadu o počtu vozidel a minibusových spojích

3. září 2017 v 21:00 |  Zajímavosti z provozu
Na stránkách k-report.net se v červnu 2017 objevila fotka havarovaného minibusu Sprinter City s RZ 5J8 4736 (který je po nehodě cca od 25. 4. 2017 odstaven). Fotku (podotýkám, že nejsem jejím autorem) najdete pod tímto odkazem.

V doprovodném příspěvku je uvedeno, že minibus se srazil při jízdě na spoji linky č. 12 u čerpací stanice na Brněnské ulici s... osobním automobilem. Tedy vozidlem menším než je on sám, přesto to mělo takovéto deformační následky, vlivem kterých je vozidlo dlouhodobě/definitivně (?) odstaveno.

Lze jen spekulovat, oč lépe by při obdobné srážce dopadl autobus standardní velikosti.

Od sklonku dubna 2017 tedy na třebíčské MHD jezdí jen jeden minibus namísto dvou, přesto Městský úřad Třebíč zveřejnil na svých stránkách doprava-trebic v květnu 2017 tento "aktuální" výčet "minibusových" spojů, kalkulující s počtem dvou minibusů. Výčet přitom byl nesmyslný již v době svého vydání. A ani nyní, po cca 4 měsících, není městský úřad schopen svoji chybu napravit...

Navíc, v sekci "současná MHD" je uvedeno: V současnosti je přeprava cestujících zajištěna 23 autobusy a dvěma minibusy. Tento údaj nikdy nebyl pravdivý - od ledna do dubna 2017 jezdilo 21 velkých autobusů + 2 minibusy, od konce dubna jezdí 22 autobusů + 1 minibus. Určitě ne "23 + 2".

Skoro to vypadá, jako by "protekční referentka pro MHD" ani nevěděla, kolik vozidel v třebíčské MHD jezdí (přestože seznam vozidel nasazovaných od 1. 1. 2017 na spoje MHD má městský úřad k dispozici již od podzimu 2016...


Drobné změny jízdních řádů MHD od 1. 9. 2017

31. srpna 2017 v 0:00 |  Změny jízdních řádů
Níže uvádím (kurzívou) přepis sdělení zveřejněného 28. 8. 2017 na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz.

Je velmi zajímavé, že k 1. 1. 2017 se "muselo" škrtat (aniž by městský úřad byl tehdy schopen zveřejnit KOMPLETNÍ seznam rušených spojů), tím více v situaci, kdy zrovna začal platit "vysoutěžený" kontrakt. A hle - osm měsíců uplynulo, sice není obnoven žádný ze zrušených spojů, ale je zavedeno/upraveno několik jiných spojů...

K 1. září 2017 dojde ke změnám v jízdních řádech linek č. 5, 10, 11 a 12.

Spoj linky č. 5 ve dnech školního vyučování s odjezdem ze zastávky Za Rybníkem 13:26 bude nově končit na zastávce Hřbitov. V opačném směru bude nově začínat na zastávce Hřbitov ve 13:58.

Spoje linky č. 10 v pracovní dny s odjezdem od Polikliniky v 7:55 a 8:17 budou jezdit přes zastávky M. Majerové a Gen. Svobody.

U linky č. 11 bude zaveden spoj v pracovní dny s odjezdem v 16:17 ze zastávky Karlovo náměstí, směr Cyrilometodějská.

U linky č. 12 bude zřízen nový pár spojů, který bude v provozu v pátek a sobotu. Odjezd ze zastávky Karlovo nám. bude v 22:45 a z Ptáčova v 22:55.

Další uzavírka křižovatky Řípovské a Revoluční ulice = opakování květnového výlukového opatření

24. srpna 2017 v 22:00 |  Mimořádnosti v provozu
Už tak dlouhý výčet selhání, kterých se za dobu svého působení dopustila protekční referentka městského úřadu (odboru dopravy) pro MHD (kdy MHD je její jedinou kompetencí, viz její "vizitka"), se během léta 2017 rozšířil o další dva případy.

Tentokrát jde o její neschopnost zařídit informování o výlukovém opatření v Rafaelově ulici (ve třech červencových víkendech) a o prodloužení výlukového opatření v Bráfově ulici (původně inzerovaného jen do 31. 7. 2017) na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč".

Na rozdíl od těchto dvou případů, o dalším výlukovém opatření na uvedených stránkách informováno je (tzn. první příspěvek na těchto stránkách po 2,5měsíční pauze!), viz tento odkaz.

Stručně řečeno - kvůli uzavírce křižovatky Řípovské ulice s Revoluční ulicí bude od 26. 8. do 3. 9. 2017 platit výlukové opatření, které platilo už i od 2. 5. do 7. 5. 2017 - tedy jízda autobusů MHD "vedlejší" ulicí Spojenců (ve směru jízdy z centra města), resp. Libušiným údolím (v opačném směru jízdy). Pro úplnost, přepisuji i sdělení z druhých "oficiálních stránek o MHD" (doprava-trebic.cz):

Od 26. srpna 7:00 do 3. září 20:00 bude uzavřena křižovatka ulic Revoluční a Seifertova.
Obousměrně bude zrušena zastávka Revoluční. Ve směru na Karlovo náměstí budou zrušeny i zastávky U Kapličky a Sucheniova (pro linky 1, 5 a 14).

Je zajímavé, že zatímco na FB profilu "MAD Třebíč" je uvedena poznámka, že "Na základě postupujících prací může dojít k dřívějšímu ukončení uzavírky", tak na stránkách doprava-trebic.cz žádná taková poznámka uvedena není. Neboli - městský úřad ani není schopen napsat na obě "své" stránky informaci ve stejné/úplné podobě...

Celovozová reklama na MANu ev. č. 21 = dopravce porušuje (a městský úřad toto toleruje?!) smluvní požadavek o jednotném barevném schématu

20. srpna 2017 v 19:00 |  Zajímavosti z provozu
Přibližně v polovině května 2017 byla na MAN Lion´s City ev. č. 21 instalována celovozová reklma na Český rozhlas Vysočina. Několik fotek (pořízených v různých dnech od května do srpna 2017) autobusu v tomto novém vzhledu najdete ve složce s fotkami tohoto vozidla.

Umístění této reklamy na vozidlo má bohužel i jiný rozměr - dopravce porušuje smlouvu o provozování MHD. Resp. městský úřad zjevně není schopen toto porušování "zatrhnout"!

Smlouva (platná pro období let 2017 - 2024) hovoří jasně: Všechna vozidla musí mít jednotný vnější vzhled. Barva vozidel je bílá s červeným pruhem (viz screen z příslušné stránky "Provozních a technických požadavků"). Což toto vozidlo od poloviny května 2017 nesplňuje...

Dalším smluvním požadavkem je (viz opět tento screen), cituji, Všechny vnější reklamy mohou být na autobusech umístěny pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Z výše uvedeného vyplývá několik možností:
- (buď) Na městském úřadu, resp. odboru dopravy, ani nevědí, co si oni sami předtím smluvně prosadili (tzn. nevědí, že tato reklama je v rozporu s pravidly).

- (nebo) Na odboru dopravy sice o tomto pravidlu vědí, přesto (na základě požadavku dopravce) písemně odsouhlasili umístění této reklamy (sami odsouhlasili porušení něčeho, co výslovně/smluvně požadují!).

- (nebo) Na odboru dopravy o tomto pravidlu vědí a je požadováno jeho dodržování, ale dopravce jim tuto reklamu nenahlásil (tzn. porušuje hned dva požadavky najednou). Pak by to ale znamenalo, že nikdo z odboru dopravy si za těch několik měsíců neuměl v třebíčských ulicích všimnout, že na MHD jezdí autobus s reklamou, která je v rozporu se smluvními požadavky...

Pokoutně pozměněné info o prodloužení uzavírky Bráfovy ulice aneb Co tiskové oddělení vědělo už v dubnu, zjistil odbor dopravy až v srpnu?

15. srpna 2017 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Přibližně 14. 8 2017 došlo k úpravě sdělení na stránkách www.doprava-trebic.cz o prodloužení uzavírky Bráfovy ulice (resp. i stejnojmenné zastávky) na tuto verzi:

Z důvodu pokračujících prací je prodloužena výluka provozu na ulici Bráfova přibližně do konce října 2017.

Sdělení bylo pozměněno velmi pokoutně, nikde žádná informace typu "pozor, aktualizace údajů" atd. Nad sdělením je uvedeno zavádějící datum uvedení 29. 7. 2017, přitom k tomuto datu tam bylo zveřejněno něco docela jiného - info ve znění (...) na ulici Bráfova. Po obdržení podrobnějších informací vás budeme informovat o plánovaném termínu dokončení.

Na této záležitosti se definitivně ukazuje, že na Městském úřadu Třebíč pravá ruka neví, co dělá ruka levá. Na stránkách www.trebic.cz (spravovaných tiskovým oddělením úřadu) totiž bylo již 21. 4. 2017 (tzn. 3 dny před zahájením uzavírky) zveřejněno, že uzavírka potrvá do konce října.

Zato na stránkách www.doprava-trebic.cz (spravovaných odborem dopravy) bylo tehdy zveřejněno, že uzavírka má trvat jen do konce července 2017. A ještě na konci července odpovědná osoba z odboru dopravy nevěděla, do kdy že se uzavírka ulice "prodlužuje".

Zdá se, že odpovědné osoby z odboru dopravy (jak "vedoucí" představitel odboru, tak i "referentka pro MHD - protekční dcerka") ani neumějí sledovat internetové stránky svého vlastního úřadu. Kdyby tak činily, už od dubna by věděly, že uzavírka potrvá poněkud déle...

Kam dál