Conecta vysoká 3,09 m pravidelně projíždějící podjezdem s povolenou průjezdnou výškou 3 m aneb O podivné výjimce

Dnes v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
Již na konci roku 2016, kdy bylo uvedeno do provozu deset nových autobusů Mercedes-Benz Conecto, mě udivilo, že (dle dohledatelných parametrů) tyto autobusy mají výšku 3,09 metrů. Vždyť v podjezdu pod vlakovým nádražím je dovolen průjezd jen vozidlům do výšky tří metrů!

Zprvu jsem si myslel, že těmto vozidlům bude vjezd do podjezdu zakázán (tzn. že nebudou moci jezdit na spojích linky č. 1). Ale záhy jsem se přesvědčil, že tato vozidla běžně jezdí i na lince č. 1 (viz mj. tato fotka pořízená nedaleko podjezdu).

V srpnu 2017 byla na stránkách politického uskupení "TO!" zveřejněna tato zajímavá zpráva, z níž vyplývá, že první tři měsíce provozu těchto autobusů, porušoval dopravce s každým vjezdem nových Conect do tohoto podjezdu příslušný dopravní předpis.

Koncem března 2017 si pak dopravce u městského úřadu (odboru dopravy) vyžádal výjimky pro vjezd těchto vyšších autobusů do podjezdu, viz mj. tento dokument.

8letá smlouva městského úřadu s dopravcem hovoří jasně (viz screen): Dopravce je při stanovení Vozového parku povinen užít taková vozidla, u kterých je jejich maximální podjezdná výška přizpůsobena místním podmínkám provozu, především při obsluze zastávky Nádražní a při jízdě podjezdem na ulici Nádražní.

U "třímetrového" podjezdu by bylo logické, kdyby si dopravce pořídil vozidla o výšce max 3,0 m. V třebíčských reáliích to dopadlo jinak - pořízením vyšších autobusů + následným pokoutním vyjednáním výjimky, která mj. přenáší odpovědnost (za případné škody) na řidiče...
 

Info o sídle předprodejní kanceláře bylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz aktualizováno až 8 měsíců (!) po přestěhování

16. ledna 2018 v 21:00 |  Zajímavosti z provozu
Na přelomu let 2016 a 2017 byla informační kancelář TRADO MAD přestěhována z autobusového nádraží na dolní stranu Karlova náměstí (do předního traktu "Staré pošty"). Na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz (zřizovaných Městským úřadem Třebíč) došlo ke změně příslušného údaje o sídlu informační kanceláře až o 8 měsíců (!) později.

Navíc, k aktualizaci tohoto, dávno zastaralého údaje došlo až po upozornění jedné z občanek města Třebíče - poté, co (spolu s mnoha dalšími lidmi) počátkem září 2017 - poté, co po delší době, zřejmě v souvislosti se začátkem školního roku, potřebovala vyřídit předplatní průkazky a marně hledala předprodejní kancelář na autobusovém nádraží.

Nebýt tohoto upozornění, pravděpodobně by městský úřad uváděl nesmyslnou informaci o to déle.

Viz trojice screenů - diskuse na oficiální FB profilu "Město Třebíč" a dále dva screeny z 5. 9. 2017, kdy toho dne ráno ještě byla na stránkách www.doprava-trebic.cz uvedena stará (v tu chvíli již více než 8 měsíců neplatná) adresa infokanceláře, ale večer již bylo info upraveno do správné podoby.

"MHD-infodisplej" ve vestibulu Laguny - v 11/2013 měl "přibýt v nejbližší době", ve 12/2017 se o něm "pracovně uvažovalo"

12. ledna 2018 v 7:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Článek z prosince 2017 v "Třebíčském deníku" o LED displejích na Komenského náměstí uvádí mimo jiné tuto citaci pocházející z Městského úřadu Třebíč:

(...) "Uvažujeme o rozmístění obrazovek, které by zobrazovaly odjezd autobusů z nejbližších zastávek, do vybraných veřejných prostor. Pracovně uvažujeme o Nemocnici Třebíč a do vstupní haly Aquaparku Laguna" (...)

V této souvislosti připomínám článek téhož média z listopadu 2013, resp. tento jeho úryvek:

Jako další novinka přibydou v Třebíči v nejbližší době také dvě obrazovky. Jedna bude v hale vlakového nádraží, druhá ve vestibulu sportovního areálu Laguna. Cestující se z nich dozví informace o odjezdech nejbližších spojů MAD ze zastávek Bráfova, Nádraží a Poliklinika-Hájek.

V roce 2013 tedy bylo považováno za "hotovou věc" brzké umístění infodispleje do vestibulu akvaparku Laguna. K tomu však nikdy nedošlo (+ nebylo nikým zdůvodněno, že/proč se tak nestalo). A o cca 4 roky později se o tomtéž teprve "uvažuje" (a to navíc pouze "pracovně")...


 


MAN ev. č. 38 na objízdné trase ve Spojovací ulici (fotky z 15. 10. 2017)

8. ledna 2018 v 6:00 |  Aktualizace fotogalerie
Po dobu uzavírky části Kubišovy ulice (resp. navazující ulice U Kotelny), konané od 25. 9. do 31. 10. 2017, jezdily spoje linky č. 4 objízdnou trasou po Spojovací ulici. Obdobné výlukové opatření platilo i při uzavírce jiného úseku Kubišovy ulice o rok dříve.

Fotodokumentaci autobusů na objízdné trase jsem tehdy provedl v podobě pouze dvou, ale tím pádem o to vzácnějších fotek, pořízených ve velmi krásné, slunné neděli 15. 10. 2017. V obou případech je zdokumentován MAN Lion´s City ev. č. 38, jedoucí na spoji linky č. 4 směr Poliklinika:Všechny "vesnické" autobusy od 8. 1. 2018 snad opět z "autobusáku" + neinformování ze strany městského úřadu

4. ledna 2018 v 0:00
Článek Třebíčského deníku z 2. 1. 2018 informuje, že k 8. 1. 2018 se vrátí všechny linkové ("vesnické") autobusy zpět na autobusové nádraží.

Změn se od listopadu 2017 událo několik - k 20. 11. začala část linkových spojů míjet autobusové nádraží; namísto toho zastavovaly na přilehlé zastávce v Sucheniově ulici. K 10. 12. 2017 byl počet linek/spojů neobsluhujících autobusové nádraží dále navýšen. Naopak od 18. 12. 2017 a od 3. 1. 2018 došlo k opětovnému návratu části spojů/linek zpět na autobusové nádraží.

Městský úřad Třebíč však informoval občany pouze o té první změně, která se udála k 20. 11. 2017. O dalších změnách bylo info z jeho strany zcela zamlčeno.

A i tisková zpráva ke změně z 20. 11., jakož i vyjádření na oficiálním FB profilu "Město Třebíč" z té doby, mlčelo o tom, které linky/spoje tedy nezajíždějí na autobusové nádraží (pominu-li lakonickou "facebookovou" radu ve smyslu "použijte IDOS").

Městský úřad se v listopadu 2017 hájil tím, že proti změně licencí vydal 39 nesouhlasných stanovisek. V této věci stojí za zmínku, že stanoviska byla vydána řadovou referentkou, jejíž jedinou kompetencí je městská autobusová doprava. Tedy nikoliv problematika silničních komunikací, autobusových zastávek či "vesnické" linkové dopravy obecně.

Nové "inteligentní" LED označníky na Komenského náměstí nevěděly o tom, že provoz MHD na Štědrý den končí již v 18 h

1. ledna 2018 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
V první polovině prosince 2017 se Městský úřad Třebíč chlubil (mj. na oficiálním facebookovém profilu), že nové LED displeje na Komenského náměstí jsou "inteligentní", že umějí zobrazit skutečný čas odjezdu autobusu (tzn. zohledňující i případné zpoždění).

Pomiňme skutečnost, že to samé městský úřad sliboval na sklonku roku 2013, před instalací LCD označníků na Karlovo a Komenského náměstí a že v této věci nakonec skutek utek (+ navíc nikdy nebylo zveřejněno zdůvodnění, že/proč displeje svoji "dynamickou" funkci neplní).

Na "inteligentních" LED displejích na Komenského náměstí byly 24. 12. 2017 zobrazovány i neexistující/nejedoucí spoje!

Provoz MHD byl toho dne (+ taktéž 31. 12.) ukončen už okolo 18. hodiny. Posledními spoji jedoucími z centra města byly spoje s odjezdem v 17:45 h. Přesto byly na "inteligentních" displejích na Komenského náměstí zobrazovány i (toho dne nejedoucí) spoje s odjezdem po 18. hodině. Viz tento můj videosestřih.

Paradoxně, "neinteligentní" LCD označníky na Karlově náměstí v tentýž den takříkajíc věděly o tom, že provoz MHD končí již v 18 h, a pozdější spoje MHD (s jednou výjimkou - chybně byl uváděn neexistující spoj linky č. 1 s odjezdem z náměstí ve 22:45 h) na těchto displejích uváděny nebyly...

P. S. Je docela dobře možné, že stejná chyba se vyskytovala i 31. 12. (kdy provoz MHD také končí v 18 hodin), ale toho dne jsem situaci nesledoval.

V únoru 2017 tvrdil "odbor dopravy", že "vysoutěžená" cena je včetně navýšení mezd řidičů. O 10 měsíců později najednou platí opak?

26. prosince 2017 v 12:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
"Odbor dopravy a komunálních služeb" tvrdil v "Třebíčském zpravodaji" v únoru 2017 v tomto tendenčním "článku", že v České Lípě činí výše úhrady za tamní MHD 35 mil. Kč ročně, ale kvůli navýšení mezd řidičů (skokové navýšení vyvolané zjevně nařízením vlády o mzdách řidičů, schváleným na sklonku roku 2016) dojde k navýšení na 43 mil. Kč za rok.

Oproti tomu byla "odborem dopravy" (v pro něj typickém stylu "jinde jsou na tom hůř") přirovnána Třebíč s výší úhrady (po odečtení předpokládaných 15 mil. Kč tržeb) 41 mil. Kč ročně, s dovětkem VČETNĚ NAVÝŠENÍ MEZD ŘIDIČŮ.

Uplynulo cca 10 měsíců a v této "zprávě" městského úřadu je uvedeno mj. dopravcem ani městem nezaviněné situace a Konkrétní podobu kompenzace navrhne Odbor dopravy a komunálních služeb, město návrh následně projedná s dopravcem.

Únorové tvrzení je s těmito prosincovými navzájem neslučitelné. Platí jedna z následujících možností, z nichž jedna je horší než druhá:

- (buď) "odbor dopravy" v únoru 2017 vědomě lhal/manipuloval, když tvrdil, že nákladová cena (za provoz MHD Třebíč) 56 mil. Kč, resp. výše úhrady 41 mil. Kč ročně, je již včetně navýšení mezd řidičů. A lež se ukázala být lží o 10 měsíců později, když dopravce přišel s požadavkem na další milióny Kč nad rámec už tak vysoké úhrady.

- (nebo) "odbor dopravy" tehdy říkal pravdu a v té "vysoutěžené" částce již bylo plně započítáno navýšení mezd řidičům. Dopravce TRADO MAD si však tyto peníze nechal pro sebe (tzn. nepoužil je k navýšení mezd svých zaměstnanců) a nyní, koncem roku 2017, si je (prostřednictvím "řidičů - volavek") od městského úřadu vyprosil podruhé - takříkajíc dublovaně...

"Volavky" splnily svoji roli - rada města odsouhlasila, že městský úřad bude dopravci platit ještě více peněz než dosud

20. prosince 2017 v 20:00 |  Postřehy z optimalizace MHD

Několik z mnoha perel z této "zprávy" (kurzíva: citace ze "zprávy", "nekurzíva": můj komentář):
- Manipulativní nadpis Rada nechce stávku řidičů namísto správného a výstižnějšího "rada odsouhlasila, že dopravce bude dostávat ještě víc peněž než dosud" (a že už tak je to dost vysoká částka, nehledě na to, že dopravce porušuje mnoho smluvně stanovených pravidel).

- Z údaje "V úterý 12. prosince doručili řidiči městské autobusové dopravy společnosti TRADO MAD dopis starostovi města (...) V něm apelují na starostu a celé vedení města, aby přistoupilo ke zvýšení smluvní ceny za ujetý kilometr společnosti TRADO MAD." jasně vyplývá, že (všichni/jen někteří - ?) řidiči skutečně zaujali roli "volavek" - udělali "špinavou práci" za svého zaměstnavatele.

- TRADO MAD musí v důsledku nařízení vlády platit řidičům zvýšené mzdy a po Třebíči žádá, stejně jako po ostatních objednatelích veřejné dopravy, částečnou kompenzaci těchto zvýšených nákladů.
... aneb autor(ka) "zprávy" (mluvčí městského úřadu) neví, že dopravce TRADO MAD jezdí pouze na spojích MHD Třebíč a že Městský úřad Třebíč je jediným objednatelem služeb tohoto dopravce...

"Pokud nebude našim požadavkům vyhověno, byli bychom nuceni přistoupit i k dalším opatřením, jako je třeba vyhlášení stávkové pohotovosti, stojí mimo jiné v dopisu, který sepsal kolektiv řidičů TRADO MAD Třebíč. - Další ukázka, že "kolektiv řidičů" zjevně byl v roli nastrčených "volavek".

"Zvýšené náklady dopravce, které vyvolalo nařízení vlády České republiky, rozhodla rada kompenzovat v té míře, jakou městu umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek"
... toť citace starosty města. Bohužel však neuvedl to nejdůležitější - tzn. o jak vysokou částku se (už tak vysoká) dosavadní úhrada navýší.


Řidiči městských autobusů hrozí stávkou (vůči městskému úřadu - ?) aneb úloha volavek?

14. prosince 2017 v 19:00 |  Zajímavosti z provozu

Šlo by o sympatický (a z mého pohledu i oprávněný) krok, pokud by tuto hrozbu směřovali KE SVÉMU ZAMĚSTNAVATELI. Je dlouhodobým "veřejným tajemstvím", že dopravce TRADO MAD své zaměstnance "bere na hůl" jak se dá, nejen v otázce mezd jako takových, ale tlaku na úspory pohonných hmot a obecně nedobré pracovní atmosféry.

Ovšem pozor - v situaci, kdy obdobné kroky zaměstnanci dopravce směřují VŮČI MĚSTSKÉMU ÚŘADU, je něco špatně. De facto tím vzkazují "Městský úřade, přidej NAŠEMU ZAMĚSTNAVATELI peníze" (navíc nad rámec už tak dost vysoké, od 1. 1. 2017 platné, podivně "vysoutěžené" částky).

Tím se zaměstnanci dostávají do role tzv. volavek. Nebo, expresivněji řečeno, tzv. užitečných idiotů.

Dopravce musí prostředky k (zřejmě oprávněnému) navýšení mezd řidičům najít sám (a zaměstnanci si tuto věc musejí vyřídit interně; není to starost městského úřadu). Od městského úřadu dostává peněz dost. Ostatně, již v září 2016 tehdejší místostarosta Pacal uvedl (při příležitosti vydání manipulativní zprávy o tom, že 8letý kontrakt byl "nabagrován" dopravci TRADO MAD:

Při porovnání současného stavu a nových podmínek dochází k navýšení ceny zhruba o 3 miliony ročně, což v rozborech předložené nabídky odpovídá navýšení podílu na mzdy řidičů o 2,66 Kč na kilometr. Vzhledem k aktuálnímu stavu na trhu práce s řidiči autobusů to není překvapivý krok," uvedl Pavel Pacal.


Nové LED displeje na zast. Komenského náměstí aneb další podivný (roční, resp. dvouletý) odklad požadavků z "výběrového řízení"

8. prosince 2017 v 22:00 |  Zajímavosti z provozu
V průběhu prvního prosincového týdne byly na zastávce Komenského náměstí instalovány nové LED displeje (viz foto z 8. 12. 2017). V případě zastávky ve směru jízdy do centra města jde o náhradu dosavadního, cca 3,5 roku starého LCD displeje. V případě protější zastávky nejde o náhradu žádnou - tamní LCD displej byl již více než 1 rok (!) nefunkční, resp. odstraněný (viz foto).

Povinnost instalovat LED displeje na čtveřici zastávek (Karlovo náměstí, Komenského náměstí, Poliklinika, Za Rybníkem) byla uvedena městským úřadem již počátkem května 2016 v zadávacích podmínkách "výběrového řízení" na provozovatele MHD pro roky 2017 - 2024. Nebyla u ní uvedena žádná možnost časového odkladu (viz odkaz).

Za podivných okolností se "vítězem" tohoto "výběrovém řízení" stala společnost TRADO MAD. A hle - ve smlouvě městského úřadu s dopravcem (z 11/2016) najednou je uveden odklad, kdy na Komenského náměstí "najednou stačilo" instalovat "LEDkový" displej nejpozději do konce roku 2017; pro zastávky Pokliklinika a Za Rybníkem byl stanoven (viz odkaz) odklad dvouletý...

I tento aspekt mohl být diskriminujícím pro ostatní dopravce. S vědomím šibeničně krátkého termínu pro zřízení ("na milimetr definovaných") LED displejů, pořízení nových autobusů a zřízení krytého stání pro ně (na vše uvedené by měl jen cca 2 - 3 měsíce na sklonku roku 2016) se do "výběrového řízení" nakonec nemusel přihlásit.

Zato TRADO MAD na to šlo jinak - zjevně si pokoutně "dojednalo" roční, resp. dvouletý "pardón"...

Stránky pttrebic.cz zveřejnily 15 měsíců starý článek (o "vítězství" tzv. terminálu) plný nesmyslů (zato o základních provozních záležitostech mlčí)

Městský úřad Třebíč nebyl po dobu půlroční uzavírky Bráfovy ulice schopen na stránkách o "přestupním terminálu" uvést důležitou informaci, že některé "vesnické" linky dočasně jezdí z jiných stanovišť než obvykle.

Zato počátkem podzimu 2017 na týchž stránkách zveřejnil tento "recyklovaný článek", v tu chvíli starý již 1 rok a 3 měsíce (!). "Článek" obsahující několik manipulativních údajů či vyložených lží:

- V prestižní soutěži Stavba Vysočiny za rok 2015 se třebíčský přestupní terminál umístil na 1.místě. - bylo zamlčeno, že šlo o 1. místo "ve své kategorii". Při počtu pěti soutěžních kategorií bylo prvních míst uděleno pět (z celkem 24 účastníků). Tzn. "terminál" je pouze spoluvítězem celé soutěže.

- Subjektivní a velmi sporné tvrzení Přestupní terminál je největší investiční dopravní stavbou v Třebíči za posledních dvacet let. aneb další "kopnutí si" do nákladnější a pravděpodobně přínosnější stavby - průtahu Rafaelovou ulicí, vybudovaného v letech 2001 - 2002.

- Lež Součástí jeho výstavby byla modernizace nádražní budovy - nikoliv, nádražní budova NEBYLA v rámci výstavby "terminálu" nijak upravována. Jak v této, tak v předchozí větě o "dvacetiletém prvenství" jde o další lež od citovaného vedoucího představitele příslušného odboru městského úřadu, viz údaj popsal stavbu Aleš Kratina.

- Nový přestupní autobusový terminál má osm moderních zastávek, vybavených digitálními informačními panely - další lež od téže osoby. Infopanely jsou tam všehovšudy tři; z některých zastávek je na ně špatně vidět, protože se od nich nacházejí daleko.

Zveřejnění uvedeného "recyklovaného článku" je dalším projevem stavu, o kterém jsem již psal v tomto článku - Stránky o "terminálu" = P. R. nástroj zamlčující negativní info a rezignující na poskytování provozních informací.Některé linky TRADO BUS nejezdí od 20. 11. na autobusové nádraží (navzdory srpnovým slibům/polopravdám z městského úřadu)

26. listopadu 2017 v 0:00
Když koncem srpna 2017 došlo ke změně nájemce autobusového nádraží v Třebíči (jehož vlastníkem je Město Třebíč), vyjadřovali občané na oficiálním FB profilu (spravovaného městským úřadem) své obavy, zda autobusy dopravce TRADO BUS nepřestanou autobusové nádraží obsluhovat.

Identita "Město Třebíč" občany chlácholila (viz tento screen) tvrzením ve smyslu autobusy Icomu budou nadále zajíždět na autobusové nádraží, jinak by šlo o porušení podmínky licence pro prozovování linek veřejné dopravy. Vedoucí představitel odboru dopravy tehdy (na dotaz občana) uvedl, že licence na příměstské linky provozované firmou TRADO BUS platí do 31. 12. 2018.

Uplynuly necelé 3 měsíce a od 20. 11. 2017 se stalo skutečností, že část linek TRADO BUS přestala na autobusové nádraží zajíždět; "náhradou" je mj. přilehlá zastávka "U autobusového nádraží" (umístěná na hlavní Sucheniově ulici).

Je otázkou, proč pracovníci městského úřadu tehdy uváděli takovéto polopravdivé/zavádějící údaje. Nabízejí se dvě možnosti:

- Vedoucí ani mluvčí nevědí takovou základní věc, že k úpravě jízdního řádu (včetně vymezení obsluhovaných zastávek) může dojít i v průběhu platnosti licence (čehož bylo u "vesnických" linek využito mj. i v roce 2015 po zprovoznění tzv. přestupního terminálu).

- Vedoucí a/nebo mluvčí tuto skutečnost ví, ale tehdy ji (byť na přímý dotaz znepokojených občanů) manipulativně zamlčeli a namísto toho se vykrucovali stylem "ano, TRADO BUS nadále bude zajíždět" či "licence platí až do 31. 12. 2018".

Otázkou je, která ze dvou uvedených možností je horší. Navíc, uvedený aspekt je jen jedním z několika věcí, které v předmětné záležitosti takříkajíc smrdí.

Dopravce i odbor dopravy/komunálních služeb "překáželi sami sobě" aneb Autojeřáb stojící uprostřed Jejkovské brány v pracovní den v 7:45 h

21. listopadu 2017 v 23:00 |  Zajímavosti z provozu
V pondělí 2. října 2017 v 7:45 h byl střed vozovky v ul. Jejkovská brána (v těsné blízkosti křižovatky u pošty) obsazen stojícím autojeřábem. Pracovníci právě sundávali transparent "Třebíčské kulturní léto" s logem sponzora - společnosti ICOM Transport, a. s. (vzhled transparentu - viz tato fotka).

Mercedes Conecto s RZ 5J8 4702 (jedoucí na spoji ve směru jízdy z Karlova náměstí) se mezi tímto "komunálním" vozidlem a chodníkem těsně prosmýkl. Jak je z této fotky ale patrné, tak v protějším jízdním pruhu (pro směr jízdy na Karlovo náměstí) zbylo tak málo místa, že autobus by tudy patrně neprojel (a pokud ano, tak jen velmi těsně, resp, s rizikem poškození vozidla).

Protijedoucí MAN Lion´s City s RZ 5C5 6649 tedy raději počkal (přinejmenším minutu, možná i déle) před křižovatkou u pošty, až v protějším směru jízdy nepojede žádné vozidlo, a poté opatrně projel okolo překážejícího "komunálního" autojeřábu v "protisměru".

Uvedená situace přináší zajímavé paralely:
- Provozovatel třebíčské MHD de facto překážel sám sobě. Sundávána totiž byla "jeho" reklama (resp. reklama na jeho mateřskou společnost ICOM Transport; dopravcem MHD je dceřiná společnost TRADO MAD; tento rozdíl nechápou ani někteří představitelé městského úřadu ani někteří pracovníci dopravce).

- Odbor dopravy a komunálních služeb také de facto "překážel sám sobě" - jeho odpovědný představitel nebyl schopen zařídit, aby k sundání transparentu došlo jindy než v době vrcholící ranní přepravní špičky. Tím, že toto nebyl schopen zařídit, vzniklo zdržení autobusu MHD, jejíž provoz má tentýž odbor městského úřadu rovněž ve své kompetenci.

Ovšem bohužel ani jeden ze subjektů dlouhodobě nezvládá ani mnohé ze základních provozních záležitostí. Popisovaný jev je jednou z mnoha ukázek.

Autobusy MHD na fotkách z 22. 9. 2017 (tzv. Den bez aut) a nová situace ve věci tzv. rizika tržeb od roku 2017

15. listopadu 2017 v 22:00 |  Zajímavosti z provozu
I v roce 2017 bylo 22. září dnem, kdy v autobusech MHD Třebíč nebylo vybíráno jízdné (situace často nesprávně nazývaná jako "MHD zdarma" či "jízda zdarma"). Tato skutečnost byla inzerována mj. letákem za čelním sklem jednotlivých autobusů; na letáku bylo uvedeno poměrně přesné sdělení "Dnes hradí jízdné Město Třebíč".

Letáky jsou patrné na trojici fotek, které jsem v uvedený den pořídil:
Mercedes Conecto RZ 5J8 4743 před přejezdem u větrníku (ve směru jízdy z centra města)

Mercedes Conecto s RZ 5J8 4704 vjíždí z Masarykova náměstí do Bráfovy ulice (pohled ze Sokolské ulice)

MAN Lion´s City ev. č. 38 na konečné zastávce na východním konci prostoru zastávek na Karlově náměstí.

Stejný leták byl za čelními skly autobusů umístěn i o rok dříve - 22. 9. 2016. Ale přece jen se mezitím situace změnila. V roce 2016 bylo tzv. riziko tržeb na straně dopravce. Městský úřad tedy musel (přál-li si, aby MHD po jeden den jezdila bez vybírání jednorázového jízdného) dopravci doplatit dohodnutou částku.

Od roku 2017 již platí v této věci jiné pravidlo - riziko tržeb je na straně městského úřadu (což považuji za jedno z mála kladů oné 8leté "vysoutěžené" smlouvy). Pro jednodenní "MHD zdarma" tedy nebylo potřeba domlouvat žádnou finanční kompenzaci. Jen dopravce vykázal městskému úřadu o to nižší tržby; městský úřad musel o to více peněz doplatit z městského rozpočtu.


Minibus Sprinter City s RZ 5J8 4736 zpět v provozu (po více než 5měsíčním odstavení)

9. listopadu 2017 v 17:00 |  Zajímavosti z provozu
Přibližně na přelomu září a října 2017 se (po více než 5měsíčním odstavení způsobeném dubnovou nehodou) vrátil do provozu minibus Mercedes Sprinter City s RZ 5J8 4736. Viz mj. fotky pořízené počátkem října a následně vložené do galerie tohoto minibusu.

Navrácení tohoto minibusu do provozu mj. přineslo opětovný nárůst počtu spojů vedených "dobytčákem" s kapacitou pouhých 22 cestujících (včetně stojících osob) a s pouze jedněmi dveřmi.

Nutno dodat, že nasazení minibusů v takové podobě, v jaké se děje již od samého začátku roku 2017, je v rozporu se dvěma, ba spíše třemi body "vysoutěženého" 8letého kontraktu městského úřadu s dopravcem. Ale to je téma samo pro sebe.

Jak po dobu uzavírky Bráfovy ulice nesměly (?) v "terminálu" zastavovat odklonové spoje MHD

Po celou dobu konání uzavírky Bráfovy ulice (od 24. 4. do 27. 10. 2017), docházelo k jevu, kdy některé spoje MHD (všechny spoje linky č. 14, většina spojů linky č. 10, část spojů linky č. 4) jely tzv. přestupním terminálem, ale nezastavovaly v něm. Městský úřad Třebíč po celou dobu nebyl schopen uvést důvod, z jakého důvodu k této nelogické věci dochází.

Přibližně v červnu se na stránkách jednoho politického uskupení objevila informace, že (dle vyjádření vedoucího představitele z odboru dopravy") je tomu tak prý proto, že ony "odklonové" autobusové spoje (tzn. ty spoje, které v bezvýlukovém provozu do "terminálu" nezajíždějí) se nevejdou do limitu počtu spojů, které mohou "terminál" obsluhovat kvůli hlukovým limitům.

V červenci 2017 tuto věc nepřímo (mlčky/nepopřením) potvrdil i onen "vedoucí" (souběžně s přiznáním typu "Vím o změně odjezdových stanovišť v "terminálu", ale kašlu na vyvěšení písemné informace o této věci), viz oficiální FB profil "Město Třebíč".

Co je na této argumentaci nelogického:
- Že by se hlukové limity vztahovaly jen na autobusy v daném místě zastavující, nikoliv na autobusy přes totéž místo projíždějící?

- V "terminálu" po dobu uzavírky Bráfovy ulice "nesměly" zastavit ani VÍKENDOVÉ spoje linek č. 10 a 14 (potažmo linky č. 4 ve směru jízdy do centra města). Přitom o víkendu přes "terminál" jezdí několikanásobně méně spojů než v pracovních dnech. Uvážím-li, že hlukový limit se má týkat "maximálního počtu (zastavujících - ?) vozidel za den", nedává to logiku.

- Po dobu "revitalizační" výluky železniční tratě přes Třebíč, obsluhovalo "terminál" několik desítek dalších autobusů (vozidel náhradní dopravy) denně. Od cca 10. 9. 2016 až do konce výluky (28. 2. 2017) jezdily v režimu licencované linky. Po tu dobu tedy v "terminálu" prokazatelně smělo zastavovat o několik desítek spojů více než "smí" (?!) zastavovat dnes.

Perličkou je, že onen vedoucí v té facebookové diskusi neuměl odpovědět na jednoduchou otázku - jaký že je ten limit - maximální počet spojů, které v "terminálu" smějí zastavit...

Ukončení uzavírky Bráfovy ulice (a tím i výlukových opatření v MHD) o 3 dny dříve (nebo o téměř 3 měsíce později?) oproti původnímu plánu

27. října 2017 v 14:00 |  Mimořádnosti v provozu
Uzavírka Bráfovy ulice, která s sebou přinesla ukázku neschopnosti představitelů městského úřadu coby provozovatele "terminálu" (viz tento článek a tento článek), končí o cca 3,5 dne dříve, než bylo původně plánováno.

Spolu s tím skončí o 3 dny dříve (z jiného úhlu pohledu o téměř 3 měsíce později, protože původně avizovaný termín ukončení výlukového opatření v MHD byl k 31. 7. 2017) výlukové opatření na dotčených linkách MHD.

Viz ("nenadčasově psané") sdělení z oficiálních stránek doprava-trebic.cz:

Dnes odpoledne (pravděpodobně v 14:00) bude ukončena uzavirka ulice Bráfova.
Autobusy linek 4, 10, 14 se vrátí na svoje původní trasy od zítřka, soboty 28. října, od ranních výjezdů.

Vedoucí představitel odboru dopravy přiznal vědomé zamlčení informace o změně odjezdových stanovišť v "terminálu" (čímž mohl poškodit mj. i moji osobu)

(pokračování mého článku o tom, jak Městský úřad Třebíč VĚDOMĚ zamlčel skutečnost, že po dobu uzavírky Bráfovy ulice jezdí některé "vesnické" autobusové linky z jiných stanovišť "přestupního terminálu" než obvykle)

Když jsem 8. 6. 2017 zjistil, že některé "vesnické" linky jezdí odjinud, říkal jsem si, že existují jen dvě možnosti: - buď Městský úřad Třebíč (coby provozovatel "terminálu") o této věci NEVÍ (neschopnost si uvědomit základní provozní aspekty související s uzavírkou přilehlé ulice); anebo o tom ví, ale vědomě tuto skutečnost zamlčuje.

O měsíc později, 12. 7. 2017, se na oficiálním facebookovém profilu "Město Třebíč" (viz tento screen) potvrdilo, že pravdivá je druhá z možností - vedoucí představitel odboru dopravy VĚDOMĚ zamlčel, že došlo ke změně odjezdových stanovišť v "terminálu".

A použil při tom své typické vymlouvačnosti. Ubohému tvrzení, že umístit tuto informaci na jednotlivé označníky (či na centrální rozpis stanovišť) nebylo možné, protože pak by muselo dojít k vypnutí displejů v "terminálu", snad nevěří ani on sám (spíše to vypadá, jako by sám sobě vysvětloval svoji vlastní neschopnost).

Následkem tohoto ignorantství jsem se mohl 8. 6. 2017 dostat do problémů i já (pokud bych šel na onen autobus do "terminálu", nevšiml bych si, že "můj" autobus projíždí v opačném směru jízdy, tím více když to bylo v čase okolo 14:45 h, kdy tam těch autobusů bývá více).

Naštěstí jsem si dovedl poradit sám, ovšem jen díky tomu, že moje dopravní znalosti jsou velmi dobré a že jsem si uvědomil, že autobus směr Koněšín nemůže (kvůli uzavírce Bráfovy ulice) jet z inzerovaného stanoviště č. 7.Další (tentokrát jen jednodenní) uzavírka křižovatky Řípovská x Revoluční = další výlukové opatření v MHD

20. října 2017 v 21:00 |  Mimořádnosti v provozu
V sobotu 21. 10. bude opět probíhat (tentokrát pouze jednodenní) uzavírka křižovatky Řípovské ulice s Revoluční ulicí. Výlukové opatření v MHD je stejné jako při předchozích uzavírkách křižovatky. Viz přepis sdělení z oficiálních stránek www.doprava-trebic.cz:

V sobotu 21. října od 7:00 do 19:00 bude uzavřena křižovatka ulic Revoluční a Řípovská.
Obousměrně bude zrušena zastávka Revoluční. Ve směru na Karlovo náměstí budou zrušeny i zastávky U Kapličky a Sucheniova (pro linky 1, 5 a 14).

Městský úřad dlouhodobě zamlčuje "výlukovou" změnu odjezdových stanovišť v "přestupním terminálu"

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 odpoledne jsem potřeboval jet autobusem z Třebíče do Koněšína a nejvíce se mi hodilo nastoupit do něj v "přestupním terminálu". Ještě toho dopoledne jsem si na IDOSu ověřoval spojení a až v tu chvíli jsem si všiml poznámky, že "můj" spoj by měl jet ze stanoviště č. 7.

Až v tom okamžiku mi došlo, že z takového stanoviště takový spoj odjet nemůže, vzhledem k dlouhodobě probíhající uzavírce Bráfovy ulice. Raději jsem šel na autobusové nádraží, kde jsem do spoje nastoupil. A skutečně - namísto stanoviště č. 7 jsme pak v "terminálu" zastavili na stanovišti č. 1, viz toto moje video.

Následně jsem si uvědomil, že podobné omezení (kdy linkové autobusy kvůli uzavřené Bráfově ulici obsluhují "terminál" průjezdem namísto obvyklého závleku a tím pádem nemohou obsloužit stanoviště č. 6, 7 a 8), se týká celé řady regionálních autobusových linek, mimo jiné "páteřní" linky spojující Třebíč s Moravskými Budějovicemi.

Zarážející skutečností je především to, že jde o věc naprosto zamlčenou provozovatelem "terminálu" (Městský úřad Třebíč) v těch informačních zdrojích, které jsou plně v jeho kompetenci:
- vývěsky na jednotlivých zastávkách (naprosté mlčení; ostatně ani bezvýlukové jízdní řády tam nevisejí všechny).

- centrální tabule u nádražní budovy (více informací - viz tento článek).

- oficiální stránky www.pttrebic.cz/, věnované právě onomu "terminálu". Jak jsem psal již v tomto článku, tak předmětné stránky jsou dlouhodobě příkladem neschopnosti informovat o základních provozních záležitostech, zamlčují nepříjemné informace atd.

Později jsem se dozvěděl, že Městský úřad Třebíč tuto důležitou informaci o změně stanovišť zamlčel VĚDOMĚ. Ale to je kapitola sama pro sebe.

Kam dál