Zastávka "Dům dětí a mládeže" bude v pátek 26. 5. 2017 mimo provoz

Včera v 4:00 |  Mimořádnosti v provozu
Oficiální facebookový profil "Městská autobusová doprava Třebíč" zveřejnil 23. 5. 2017 okolo poledne toto oznámení informující o tom, že v pátek 26. 5. 2017 nebude obsluhována zastávka "Dům dětí a mládeže" a že náhradní zastávkou se pro ten den stává nedaleká zastávka s dávno zastaralým názvem "Borovina, BOPO".

Zato "ještě oficiálnější" stránky www.doprava-trebic.cz (které jsou jako jediné uvedeny i ve "vysoutěženém" kontraktu městského úřadu s dopravcem coby stránky, kde má dopravce za povinnost - prostřednictvím městského úřadu - informovat o všem potřebném) neuvádějí (v okamžiku zveřejnění tohoto mého článku) o uvedené uzavírce/výlukovém opatření ani slovo...
 

Fotky z období (ne)uzavírky u Stop Shopu (20./22. 4. 2017) aneb (ne)zobrazování "výlukové" konečné na čelních displejích

Sobota v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
Jedním z požadavků Městského úřadu Třebíč v zadávacích podmínkách "výběrového řízení" na provozovatele MHD pro roky 2017 - 2024 byla i podmínka, aby displeje ve vozidlech zobrazovaly akuální údaje, tzn. mj. údaje, které berou v potaz aktuálně probíhající výluky.

A skutečně - během uzavírky horní části Znojemské ulice (od 18. 4. nakonec jen do 21. 4., ačkoliv původně bylo předpokládáno ukončení až k 22. 4.), byla i na čelním vnějším displeji spojů linky č. 14 uvedena "výluková konečná" Znojemská (viz mj. tato moje fotka z 20. 4. 2017).

V sobotu 22. 4. 2017, kdy (oproti původnímu plánu) linka č. 14 opět jezdila ke Stop Shopu, byla na tomtéž displeji uvedena již obvyklá konečná Stop Shop viz tato moje fotka ze zastávky naproti hotelu Alfa).

Zdálo by se, že zobrazování akutálních "výlukových" údajů je věcí samozřejmou. Ne však v Třebíči. Ještě v roce 2016 byly na čelních displejích zobrazovány vždy jen obvyklé konečné zastávky. Např. po celé září 2016 nejezdila linka č. 14 do Starče (spoje končily jízdu již na zast. Za Rybníkem), přesto na displejích autobusů byla i tehdy uvedena konečná zastávka Stařeč.

Od června do října 2015 končily spoje linky č. 10 jízdu již na zastávce Václavské náměstí, přesto na čelních displejích byla uvedena konečná zastávka Poliklinika.

Aneb i k takovéto samozřejmé věci v otázce informovanosti vůči cestujícím musel být dopravce TRADO MAD "dokopán silou"...


Exslánské Citaro ev. č. 41 po 4měsíční pauze opět v provozu (náhrada za havarovaný minibus)

15. května 2017 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
Přibližně na přelomu dubna a května 2017 došlo k zajímavé změně ve vozovém parku. Po cca čtyřech měsících se do provozu vrátilo exslánské Citaro ev. č. 41 (RZ 5J2 7740).

Této zajímavé změny jsem si všiml 5. 5. 2017 v okolí zastávky Borovina-BOPO, viz tato, tato a tato fotka. Jak jsem se následně z důvěryhodných zdrojů dozvěděl, tak jde o (dočasnou?) náhradu za minibus Mercedes Sprinter (RZ 5J8 4736), který ke konci dubna utrpěl srážku s jiným automobilem a je od té doby mimo provoz.

O 4 dny později, 9. 5. 2017, jsem exslánským Citarem jel. Byl jsem zvědav, zda/nakolik dopravce u tohoto vozidla (vyrobeného v roce 2007, tzn. v souladu s "vysoutěženým" kontraktem, který nedovoluje nasazení autobusů starších 10 let, smí na třebíčské MHD jezdit maximálně jen do roku 2017) dodržuje stanovené služby.

Hlášení ve vozidle bylo instalováno (ba naopak - výrazně hlasitější než v ostatních vozidlech, ve kterých je sotva slyšitelné). Wi-fi připojení je zde (dle nálepky u předních dveří) instalováno také. USB připojení není umístěno v podobě dvou přípojek naproti prostředním dveřím, ale ve formě jediné přípojky instalované do madla nad levým předním kolem...
 


Dopravce uváděl (po dobu téměř 5 měsíců!) na jízdenkách nesmyslný údaj, jako by jízdenka platila jen do následující zastávky

11. května 2017 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
Od 1. 1. 2017 začal dopravce vydávat jízdenky MHD v jiné podobě - a to v podobě chybné. Kromě správného údaje "z" (tzn. "z jaké zastávky"), byl nově doplněn i údaj "do" (tzn. "do jaké zastávky").

U všech jízdenek od té doby byl uváděn nesmyslný údaj, podle kterého jako by jízdenka platila jen do nejbližší ("první") zastávky - té, která následuje po zastávce, ve které cestující nastupoval.


K úpravě tohoto nesmyslného jevu do logického stavu (odstranění nesmyslného údaje "do" ve smyslu "do které zastávky jízdenka platí") došlo až po dlouhých téměř pěti měsících (!!!) - někdy mezi 22. a 26. dubnem 2017 (dost možná od 23. 4., v rámci ukončení výluky Podklášterského mostu?)...

Oficiální FB profil "MAD Třebíč" neinformoval o prodloužení uzavírky Podklášterského mostu ani o změně jízdních řádů k 1. 1. 2017

7. května 2017 v 0:00
Již v minulosti jsem upozorňoval na opakované situace, kdy na oficiálním facebookovém profilu "Městská autobusová doprava Třebíč", zřizovaném městským úřadem, nebylo informováno o záležitostech týkajících se MHD. V minulých měsících nastalo několik dalších případů.

Na tomto FB profilu bylo v dubnu 2017 psáno mj. o ukončení výlukových opatření spojených s uzavírkou Podklášterského mostu. Ironií však je, že tytéž stránky na sklonku roku 2016 zcela mlčely o tom, že výlukové opatření (původně plánované do 15. 12. 2016) je (spolu s uzavírkou mostu) prodlouženo až do dubna 2017...

Na onom sklonku roku 2016 byla na stejných stránkách zamlčena i další důležitá věc - oznámení o tom, že jsou vydány nové jízdní řády, ve kterých dochází mj. ke zrušení některých spojů.

Ještě 11. 4. 2017, bezmála 3,5 měsíce po úpravě tarifu v MHD, bylo na tomto oficiálním FB profilu uváděno info o tarifu, který v této podobě přestal platit 31. 12. 2016... Viz tento screen. Až o den později, 12. 4., byly tyto údaje upraveny do podoby odpovídající stavu platnému od 1. 1. 2017.

Takto jednoduchou úpravu provedl městský úřad s bezmála 3,5měsíčním zpožděním. Ten samý městský úřad, který po "neICOM" dopravcích požadoval, aby během dvou měsíců (!) pořídili flotilu nových autobusů vybavených USB připojením, zařídil pro ně krytá stání atd.

Na neaktuální údaje ohledně tarifu upozornila již 8. 3. 2017 občanka města Třebíče - paní Jana (viz tento screen; na obrazovce vpravo). Žel, městskému úřadu trvalo dalších 5 týdnů (!), než byl schopen příslušné údaje aktualizovat...

6hodinová uzavírka Kubišovy ulice = jednosměrná objízdná trasa pro linku č. 4

2. května 2017 v 22:00 |  Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení, které bylo v průběhu 2. 5. 2017 (tzn. s pouze jednodenním předstihem) zveřejněno na stránkách www.doprava-trebic.cz:

Ve středu 3. května od 8:00 do 14:00 bude částečně uzavřena ulice Kubišova. Autobusy linky č. 4 ve směru Poliklinika vynechají zastávky U Kotelny a Kubišova.

Výlukové jízdní řády linek č. 14 a 21 a zřízení "výlukové" linky 14X (platí až do 31. 10. 2017!)

30. dubna 2017 v 7:00 |  Mimořádnosti v provozu
Na tomto místě mohu doplnit svůj předchozí článek o výlukových opatřeních v Borovině. Opatření vydaná 26. 4. na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz byla zakončena dovětkem, že Od 2. května přibližně do konce října 2017 dojde ke změně jízdního řádu linek č. 14 a 21, o které ještě budeme informovat.

Na oficiálním FB profilu se výlukové jízdní řády (s platností od 2. 5. do 31. 10. 2017) linek č. 14 a 21 objevily již ve čtvrtek (27. 4.) odpoledne (viz tento odkaz). Zato na oněch "nejoficiálnějších" stránkách doprava-trebic.cz se výlukové jízdní řády neobjevily ani po třech dnech (v okamžiku zveřejnění tohoto mého článku).

V předchozím svém článku jsem uváděl, že informace o výlukových opatřeních si navzájem protiřečí. Nyní už je jasné, že zastávka Sucheniova (ve směru jízdy do centra města) bude i od 2. 5. do 7. 5. některými spoji MHD obsluhována - a to spoji "výlukové" linky označené "14X".

Zřízení této linky (na dobu 6 měsíců - po dobu uzavírky Seifertovy ulice) považuji za zajímavé řešení, nicméně je škoda, že tato linku nebude zastavovat v Pražské ulici (u "benzínové čerpací stanice") na zastávce regionálních autobusů. Cestující jedoucí z Poušova do Boroviny takto budou muset dojet až na zastávku Sucheniova...

---------------------------------------------------
Poznámka pod čarou: k vložení výlukových jízdních řádů na stránky doprava-trebic.cz došlo během 30. 4. 2017 - tzn. méně něž 48 hodin před začátkem platnosti výlukového opatření...

Uzavírka křižovatky Seifertovy a Revoluční ul. = výlukové opatření v MHD (s protichůdnými a dodatečně doplňovanými informacemi)

26. dubna 2017 v 23:00 |  Mimořádnosti v provozu
V úterý 25. dubna zveřejnil Městský úřad Třebíč na svých stránkách info o uzavírce křižovatky Seifertovy ulice s Revoluční ulicí, včetně výlukového oznámení týkajícího se opatření v MHD, viz tento odkaz. Následující den ráno jsem si stejných výlukových oznámení všiml i v autobusech i na některých zastávkách.

V oznámeních je uveden mj. text "více informací: www.doprava-trebic.cz", přitom uvedené stránky zveřejnily info o této uzavírce/výlukovém opatření až 26. 4. večer, navíc v poněkud odlišné verzi než jaká visí v autobusech/na zastávkách.

Verze na zastávkách hovoří o tom, že zastávka Sucheniova ve směru do centra nebude obsluhována linkami č. 14 a 21; níže citovaná verze z doprava-trebic tvrdí něco jiného. Navíc, v tuto chvíli jde o neúplné výlukové opatření - viz poslední odstavec (tzn. vývěsky na zastávkách odkazují na opatření, které v okamžiku jejich vyvěšení ani nebylo vytvořeno...):

Z důvodu rekonstrukce dvojkřižovatky ulic Seifertova, Řípovská a Revoluční bude vyloučen provoz autobusů MAD. Od 2. května 7:00 do 7. května 2017 20:00, linky č. 1, 5, 14 a 21

Ve směru Za Rybníkem bude zrušena zastávka Revoluční. Autobusy pojedou celou ulicí Spojenců.

Ve směru Karlovo náměstí budou zrušeny zastávky Revoluční, U Kapličky, ZŠ Bartuškova a Sucheniova (bez spojů linek 14 a 21 do Poušova) bez náhrady. Autobusy pojedou Libušiným údolím (ulicemi Koželužská a Dr. Ant. Hobzy).

Od 2. května přibližně do konce října 2017 dojde ke změně jízdního řádu linek č. 14 a 21, o které ještě budeme informovat.

Uzavírka Znojemské ulice skončila již 21. 4. navečer = v sobotu 22. 4. již linka č. 14 jezdila ke Stop Shopu (věc zamlčená oficiálními stránkami o MHD)

26. dubna 2017 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Uzavírka Znojemské ulice (mezi křižovatkou se Spojovací ulicí a kruhovým objezdem) byla naplánována (a spolu s ní i výlukové opatření v MHD, spočívající v neobsluhování zastávky Stop Shop) na období od 18. 4. do 22. 4. 2017 (viz mj. tento můj článek). Nakonec však skončila již v pátek 21. 4. v 18 hodin.

Toto předčasné ukončení mělo za následek, že spoje linky č. 14 již v sobotu 22. 4. jezdily po své obvyklé trase ke Stop Shopu, viz tato a tato moje fotka (obě pořízeny v sobotu 22. 4. okolo 15:30 h).

Městský úřad Třebíč o předčasném ukončení uzavírky (a tím pádem i výlukového opatření v MHD) věděl již v onen pátek odpoledne (viz screen z FB profilu "Město Třebíč" - odpověď na dotaz jednoho z občanů). Přesto však nebyl schopen o této věci informovat ani na jedné ze dvou "svých" stránek věnovaných MHD, tedy ani na www.doprava-trebic.cz, ani na FB profilu "MAD Třebíč"...

Výluková opatření související s uzavírkou Podklášterského mostu skončí až v noci z 22. 4. na 23. 4. 2017; od 24. 4. začíná uzavírka (+ výlukové opatření) horní části Bráfovy ulice

21. dubna 2017 v 18:00 |  Mimořádnosti v provozu
Ve chvíli, kdy uplynulo 24 hodin od zveřejnění mého předchozího článku o ukončení uzavírky Podklášterského mostu, je leccos jinak, než jakým se zdálo v době psaní článku být.

Novou zprávou také je, že uzavírka horní části Bráfovy ulice začne již 24. 4. 2017 (původně měla začít až 1. 5. 2017). Viz sdělení z oficiálních stránek "doprava-trebic.cz" (psáno kurzívou, zatímco nekurzívním písmem přidávám svůj komentář):

Dne 23. dubna 2017 od ranních výjezdů se na své původní trasy a časy vracejí linky číslo 5, 10, 11, 21 a 31. Jejich provoz bude dne 22. dubna řízen ještě celý den podle výlukových jízdních řádů, od 23. dubna pak podle nového jízdního řádu.

Neboli - do IDOSu byl 14. 4. 2017 zadán (patrně dopravcem) chybný/"předčasně optimistický"/v tuto chvíli klamný údaj - počítající s tím, že výlukové jízdní řády přestanou platit již 21. 4., zatímco 22. 4. po celý den již MHD pojede po novém mostě.

Od 24. dubna do přibližně konce července 2017 bude uzavřena část Bráfovy ulice - od evangelického kostela přibližně po křižovatku s ulicí Sadová. Spoje linek, které obsluhují zastávku Bráfova budou obousměrně odkloněny přes dopravní terminál. Zastávka Nemocnice ve směru do centra bude přeložena před křižovatku, na Purkyňovo náměstí.

Jde o velmi nejasné sdělení. Mohlo by se z něj totiž zdát, že např. odkloněné spoje linky č. 14 či např. víkendové spoje linky č. 4 (ve směru do centra města) v "terminálu" zastaví. Opak je však pravdou, viz toto oznámení na FB profilu "MAD Třebíč", podle kterého tyto spoje "terminálem" pouze projedou, aniž by tam zastavily!

Podklášterský most bude pravděpodobně zprovozněn "již" 22. 4. 2017, oficiální stránky zřizované městským úřadem vytrvale mlčí...

20. dubna 2017 v 18:00 |  Mimořádnosti v provozu
Již 11. 4. 2017 se v médiích (mj. v Třebíčském deníku, ale byla sdílena i městským úřadem na FB profilu "Město Třebíč") objevila zpráva, že Podklášterský most bude otevřen "již" 22. 4. 2017 (namísto "původního" termínu 1. 5. 2017).

Následně, 14. 4. 2017, byly pro IDOS vytvořeny nové verze jízdních řádů těch linek MHD, které jsou uzavírkou mostu dotčeny; u nových verzí (kde již jsou předmětné linky opět trasovány přes Podklášterský most) byla uvedena platnost od 22. 4. 2017 (viz např. jízdní řád linky č. 10 či jízdní řád linky č. 11). Již tehdy dopravce tedy věděl, že most skutečně bude zprovozněn "již" 22. dubna.

Ve čtvrtek 20. 4. v poledne vyšel na stránkách Třebíčského deníku článek, že most je hotov a skutečně v sobotu 22. 4. bude již otevřen.

Zato na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz, jakož i na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" (zřizovatelem obou stránek je Městský úřad Třebíč), nebylo za celou dobu o "předčasném" ukončení výlukových opatření (spojených s uzavírkou Podklterského mostu) uvedeno ani slovo.

Taktéž ani slovo o tom nebylo (přinejmenším ve středu 19. 4.) uvedeno v autobusech, jakož ani na zastávce Karlovo náměstí (a s vysokou pravděpodobností ani na jiných zastávkách)...

Tolik prozatím toto stručné sdělení (popisující stav platný k okamžiku zveřejnění tohoto článku, tzn. 20. 4. 2017 v 18:00 h), byť s ním jsou spojeny mnohé další souvislosti.

Pokoutní opatření o "minutovém (ne)přípoji" v 5:45 h v Týně aneb Miniaturní lísteček na podklášterských zastávkách

16. dubna 2017 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
V posledním odstavci článku popisujícího fotky z objízdných tras na horním Podklášteří jsem napsal Na jednotlivých zastávkách jsem si tehdy všiml i jiné podivuhodnosti z kategorie "neschopnost dopravce/objednatele při tvorbě jízdních řádů". Nastal čas prozradit další informace. :-)

Na zastávkách Sýpky, Palackého, Na Příkopech a Nová byl (přinejmenším v září 2016) vyvěšen malý lístek, na kterém bylo uvedeno (doslova) "V zastávce Týn spoj linky č. 5 s odjezdem v 5:45 vyčká příjezdu spoje linky č. 11 v 5:46", viz též čtveřice fotek z 8. 9. 2016.

- Sdělení (oznamující, že přípoj ze spoje linky č. 11 na spoj linky č. 5 v relaci horní Podklášteří - Nové Dvory/centrum/Borovina) je naprosto amatérsky vyvěšené (mj. snadno přehlédnutelné) a utajené (neoznámené mj. na internetových stránkách zřizovaných dopravcem či městským úřadem).

- Je těžko pochopitelné, proč nebyl městský úřad schopen vytvořit výlukové jízdní řády tak, aby časová poloha předmětného spoje linky č. 5 odpovídala tomu, že v Týně je zajištěn přípoj. A ne tomu, že tento spoj de facto vždy odjede z Týna s (přinejmenším) minutovým zpožděním.

Když už toho nebyl městský úřad schopen "napoprvé" (s platností od 9. 5. 2016), tak příležitost k "reparátu" měl k 1. 1. 2017, kdy byly vydány nové jízdní řády. Ale bohužel - neučinil tak.

Perlička na závěr - 14. 4. 2017 jsem na zastávce Račerovická pořídil tuto dvojici fotek, z nichž je patrné, že tam žádný "lísteček o čekání linky č. 5 na zastávce Týn v 5:45 h" nevisí. Otázkou je, zda ono "čekací oznámení" mezitím pozbylo platnosti, nebo jen na této zastávce nebylo oznámeno...

Jak je patrné z této fotky, tak i v dubnu 2017 dopravce uváděl (a to nejen na zastávce Račerovická) na svých výlukových schématech (souvisejících s uzavírkou Podklášterského mostu) platnost "do 15. 12. 2016"... A nejen dopravce, ale nepřímo to platí i pro objednatele (městský úřad)...

Zastávka STOP SHOP bude od 18. 4. do 22. 4. 2017 mimo provoz

11. dubna 2017 v 21:00 |  Mimořádnosti v provozu
Od úterý 18. 4. do soboty 22. 4. 2017 nebude obsluhována zastávka STOP SHOP, ani zastávka "Znojemská" (u hotelu Alfa). Na rozdíl od situace z 19. 9. 2015 (kdy Městský úřad Třebíč ani dopravce TRADO MAD nebyli schopni uvést, že i tato zastávka bude v uvedený den mimo provoz), nyní o této věci informuje i městský úřad na svých stránkách www.doprava-trebic.cz.

V termínu od 18. do 22. dubna 2017 bude uzavřena část ulice Znojemská od kruhového objezdu u vjezdu do města po křižovatku s ulicí Spojovací. Spoje linky 14 na své trase vynechají zastávku STOP-SHOP. Zastávka Znojemská směr STOP-SHOP nebude obsluhována.

V určitém rozporu s tímto sdělením je tento leták sdílený na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč", ve kterém jednak chybí údaj, že v uvedených dnech nebude obsluhována ani zastávka "Znojemská" naproti hotelu Alfa; a jednak v něm je (na rozdíl od stránek www.doprava-trebic.cz) uveden i údaj "Na základě postupujících stavebních prací může dojít ke zkrácení termínu uzavírky".

Aneb - městský úřad uvádí na dvou svých stránkách údaje, které jsou ve vzájemném rozporu...

Naprosto utajené zrušení podvečerního páru spojů linky č. 13 = další ukázka "zajíce v pytli" a neschopnosti městského úřadu

7. dubna 2017 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
V několika předcházejících článcích jsem zmiňoval, že městský úřad nebyl schopen (ani po několikerých úpravách) uvést kompletní výčet spojů zrušených k 1. 1. 2017 (pozn. nekompletní výčet najdete pod tímto odkazem). Nyní nastal čas prozradit bližší informace.

K 1. 1. 2017 byl zrušen i podvečerní pár spojů linky č. 13 (v pracovní dny okolo 18. h).
Stalo se tak za naprostého utajení ze strany Městského úřadu Třebíč.

Pro připomenutí - tento pár spojů existoval od roku 2001 až do 30. 11. 2012, kdy byl (pro údajné nízké využití) zrušen. Ale od 9. 5. 2016 byl (kromě jiného) uvedený pár spojů opět zaveden. Jeho opětovným zrušením na konci roku 2016 se ale městský úřad již nepochlubil...

Uvedená věc má několik souvislostí:
- Městský úřad zjevně ani neví, které spoje nakonec (zjevně na poslední chvíli) k 1. 1. 2017 zrušil.

- Jde o další z mnoha projevů neschopnosti protekční referentky pro MHD (jejíž jedinou kompetencí je právě MHD, přičemž tato "referentka" pracuje na plný úvazek, přesto nebyla za celou dobu schopna si této chyby všimnout a zařídit její odstranění).

- Jde o situaci, kdy si některý z cestujících mohl v prosinci 2016 zakoupit předplatné pro rok 2017 (jehož předprodej byl spuštěn již počátkem prosince 2016) s předpokladem, že uvedené spoje linky č. 13 bude využívat (např. k dojíždění do/z práce).

Koncem roku 2016 (po - velmi opožděném - zveřejnění nových jízdních řádů platných od 1. 1. 2017) by byl nepříjemně překvapen z toho, že "koupil zajíce v pytli" a že "jeho" spoje se ruší (pokud by si té změny vůbec všiml, neboť nebyla uvedena ve výčtu rušených spojů - viz výše)...

ÚOHS potvrdil 1,5mil. pokutu, tajnůstkaření městského úřadu a "čtení mezi řádky" ve zdůvodnění pokuty

2. dubna 2017 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD

Po přečtení článku jsem byl zvědav, zda/kdy/jak se touto zprávou "pochlubí" městský úřad. A ani mě nepřekvapilo, že se úřad zachoval stejně tajnůstkářsky jako na podzim 2016 při (ne)oznámení skutečnosti, že "vítězem" výběrového řízení na provozovatele MHD se opět stalo TRADO MAD.

I tehdy, i nyní, úřad tuto skutečnost zcela zamlčen na svých nejsledovanějších stránkách (facebookový profil "Město Třebíč"). I tehdy, i nyní, úřad neuvedl tuto věc na stránkách www.trebic.cz v sekci "Aktuality" (která je viditelná již na úvodní stránce), ale až v rubrice "Tiskové zprávy", ke které je nutné se "proklikat".

V odkazované "tiskové zprávě" si městský úřad opět vybírá to, co se mu hodí. Skutečnost, že "nikdo z dopravců nepodal oficiální námitku", byla i v prvoinstančním rozhodnutí ÚOHS označena jako "polehčující" (= snižující výši pokuty). Městský úřad na ní ale staví celou argumentaci, proč je (dle jeho názoru) pokuta udělena nezákonně.

Městský úřad se holedbá i tím, že Jediným důvodem pro uložení pokuty je požadavek města za zajištění krytých stání pro vozový park dopravce. Je to sice jediný ZVEŘEJNĚNÝ důvod, ale ve zdůvodnění ÚOHS lze "mezi řádky" vyčíst, že diskriminačních bodů tam bylo více.

ÚOHS ale v prvoinstančním zdůvodnění uvádí, že pokutu nemůže udělit v tzv. likvidační výši (k čemuž dodávám - i proto si mohl vybrat jen jeden z několika bodů, ve kterém došlo k pochybení). Tzn. odpovědné osoby z městského úřadu mohou být rády, že pokuta je "jen" 1,5milionová...

Boční okna v novém Conectu provizorně (a nebezpečně?) přilepená páskami, nefunkční terminál pro bankovní kartu v MANu ev. č. 32

29. března 2017 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
Městský úřad se v prvních týdnech roku 2017 chlubil tím, že cestující údajně ocenili kvalitu nových autobusů (Mercedes Conecto) a nových služeb jako např. USB či wi-fi (díky kteréžto "nové kvalitě" údajně narostly tržby o 80 % v meziročním srovnání).

Zajímavým projevem opaku, tedy nekvality, je stav, kdy v jednom z nových Conect jsou dvě boční okna připevněna k sousedním oknům (resp. lištám) lepicími páskami. Viz tato fotka z 22. 3. 2017...

Dost možná jde o jev snižující bezpečnost přepravy, neboť jde o okna, která mají sloužit jako únikový východ v případě nehody autobusu. Otázkou je, zda takový autobus vůbec smí být použit v provozu s cestujícími?!

O 4 dny později, v neděli 26. 3. 2017, jsem si v MANu ev. č. 32 všiml (bohužel však nebyla možnost toto zdokumentovat formou fotky), že terminál pro platbu bankovní kartou je omotán papírem s nápisem "mimo provoz". Dopravce v tomto případě nedodržel jednu z podmínek požadovanou městským úřadem ve "výběrovém řízení" - tedy podmínku umožnění platby bankovní kartou.

Pozn. Uvedené jevy platily vždy k uvedenému dni; nebudu dále sledovat, zda/kdy došlo k jejich odstranění. Navíc, tento výčet nefunkčních zařízení v autobusech nemusí být kompletní; nesledoval jsem provoz všech autobusů (tím spíše ne v jejich interiérech).

Městský úřad požadoval ve "výběrovém řízení" elektronické označníky na zast. Poklinika a Za Rybníkem; ve smlouvě však je pokoutně stanoven dvouletý odklad...

23. března 2017 v 22:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Jedním z požadavků uvedených v zadávacích podmínkách "výběrového řízení" na provozovatele třebíčské MHD pro roky 2017 - 2024 byla i povinnost dopravce instalovat elektronický označník mj. na zastávkách Poliklinika a Za Rybníkem (viz tento odkaz). Není tam uvedeno nic o tom, že by tento požadavek neměl být dodržen již od prvního dne účinnosti kontraktu, tzn. od 1. 1. 2017.

A hle - o necelý půlrok později podepsal Městský úřad Třebíč smlouvu s "vítězným" dopravcem TRADO MAD, ve které je mj. uvedeno, že na zastávkách Za Rybníkem a Poklinika mají být elektronické označníky zřízeny do dvou let od začátku účinnosti kontraktu (tzn. dopravce tam může tyto označníky instalovat klidně až koncem roku 2018), viz mj. tento odkaz.

Tato skutečnost je dalším z "kamínků do mozaiky", které mohly odradit další dopravce v podání nabídky na provozování třebíčské MHD. Protože dle podmínek "výběrového řízení" by během rekordně krátké doby museli mj. instalovat elektronické označníky na několik zastávek (+ krom toho pořídit flotilu nových autobusů, instalovat do nich USB a wi-fi, zařídit pro ně tzv. krytá stání atd.).

Nakonec si ale "vítězný" dopravce zjevně pokoutně vymohl dvouletý (!) odklad... Takže označník na zastávce Poliklinika nadále zůstává původní, "neelektronický", viz mj. tato fotka z 25. 1. 2017...

Nepřístupná infotabule v "terminálu" po celou dobu 7měsíční výluky - časosběrné fotky z 8/2016 - 2/2017

Výluka železniční trati přes Třebíč se konala od 29. 7. 2016 do (po třech posunech termínu) 28. 2. 2017. Za celých 7 měsíců nebyl schopen Městský úřad Třebíč coby provozovatel tzv. "přestupního terminálu" zajistit přístupnost informační tabule s rozpisem stanovišť a informací o třebíčské MHD.

Tabule se stala nepřístupnou již počátkem srpna 2016, tzn. v prvních dnech přestavby nádraží. Opětovně přístupnou se stala až v první polovině března 2017 (paradoxně až několik dní po ukončení výluky). Za celou dobu nedošlo ani k přemístění této tabule na místo nedotčené stavební uzavírkou či alespoň instalaci jiné, provizorní tabule s obdobnými informacemi.

Připomínám, že přes toto místo pravidelně procházel "vedoucí" představitel odboru dopravy Městského úřadu Třebíč, a to jak v rámci svého pravidelného dojíždění (nebydlí totiž v Třebíči, jejíž dopravu má na starosti, ale bydlí v Náměšti nad Oslavou!), tak i v rámci "kontrolních dní" coby představitel úřadu zainterestovaného na "revitalizaci" tratě....

Odkaz na některé z časosběrné série fotek, které jsem vložil na "Rajče":
Je zjevné, že "díra pro podchod" rostla jen velmi zvolna. Již z říjnové či listopadové fotky je patrné, že do (původně slibovaného) 8. 12. 2016 nebude podchod dokončen.

13. 1. 2017 - tedy 5 týdnů po původním termínu konce výluky. Vstup do podchodu zdaleka není dokončen. Stejně tak jeho okolí. A infotabule nadále nepřístupná..​.

10. 2. 2017 - okolí podchodu nadále rozbagrované.​ V době, kdy tudy už měly 2 měsíce jezdit vlaky... Infotabule stále nepřístupná..​.

28. 2. 2017 ráno - pouhých 14 hodin před příjezdem prvního vlaku po ukončení výluky. Ani v tento den nebylo možné se k infotabuli "legálně" dostat. Pracovníci nestihli dokončit potřebné práce, i když na to měli o téměř 3 měsíce oproti původnímu předpokladu...

Nyní již vyřazený TEDOM ev. č. 55 a Citaro ev. č. 42 na novém kruhovém miniobjezdu v Hrotovické ulici (fotky z 27. 9. 2016)

15. března 2017 v 0:00 |  Aktualizace fotogalerie
Koncem srpna 2016 byl na křižovatce "nové" Hrotovické ulice s Kosmákovou ulicí vybudován (a to doslova "přes víkend") malý "provizorní" kruhový objezd. Dle vyjádření osoby, která vede (?!) Odbor dopravy a komuálních služeb Městského úřadu Třebíč, bylo toto řešení z jejich strany "protlačeno silou" u vlastníka komunikace (Kraj Vysočina).

Z různých pozic účastníka silničního provozu považuji tento kruhový objezd za nevhodný, mj. kvůli velmi malému poloměru, kdy pro velká vozidla (včetně autobusů) je nejjenodušší projet (při jízdě po Hrotovické ulici) objezd přímým směrem, bez "kroucení volantem do vyznačeného oblouku" (viz i toto video pořízení v lednu 2017 z interiéru autobusu MHD.

Při vjíždění z Kosmákovy ulice na objezd je pro změnu problematické, že do poslední chvíle není, zřejmé, zda auto přijíždějící od ramp nadjezdu pojede dále nahoru po Hrotovické ulici či zda odbočí do Kosmákovy ulice.

Protože znamení o změně směru jízdy má řidič dávat až ve chvíli, kdy z kruhového objezdu odbočuje pryč. Co na tom, že k tomuto opuštění takto malého kruhového objezdu dochází jen "pár metrů poté", co auto na kruhový objezd vjelo...

V úterý 27. 9. 2016 jsem na (tehdy teprve měsíc starém) kruhovém objezdu zdokumentoval dva autobusy, jejichž nasazení v třebíčské MHD se tehdy již krátilo (oba byly koncem roku 2016 vyřazeny z provozu):


Hrubé chování řidiče linky č. 5 (= dopravce porušil požadavek z výběrového řízení!) vůči cestujícímu, který se snažil pomoci ženě nastupující do autobusu (Karlovo náměstí 10. 3. 2017, 16:45 h)

10. března 2017 v 23:00 |  Zajímavosti z provozu
V pátek 10. 3. 2017 v 16:45 h jsem se při nástupu do spoje linky č. 5 (směr jízdy: Týn) na Karlově náměstí stal nechtěným účastníkem sitauce, kdy dopravce TRADO MAD porušil jeden z bodů stanovených městským úřadem v zadávacích podmínkách "výběrového řízení".

Do tohoto spoje nastupovalo mnoho lidí, mezi nimi i seniorka, která přiložila svoji "kartičku" ke strojku na jízdenky. Nenastala však žádná odezva (žádné "pípnutí"). Řidič této ženě (správně) řekl, že (ona) zřejmě nemá "nabité" časové předplatné. A zkusil jinou věc - vydat jízdenku za 5 Kč s odečtem z elektronické peněženky. Povedlo se - ženě kartiku vrátil, jízdenka vyjela ze strojku.

Potud v naprostém pořádku. Zmatená žena však začala hledat v peněžence 5 korun v chybném domnění, že tuto jízdenku musí zaplatit. Řidič jí říkal, ať si jízdenku vezme a ať již jde dále. Žena nechápala. V tu chvíli jí zkusil situaci lépe vysvětlit muž stojící v "nástupní řadě" o něco dále. Vysvětlil jí, že jízdenka byla zaplacena z (předem nabité) karty - elektronické peněženky. Až poté žena pokývala hlavou a postoupila dále do vozu.

Muž, který ženě pomohl vysvětlit situaci, však vzápětí byl řidičem "odpálkován", když mu řidič řekl "No jo, zase chytrej jako rádio!". Tímto vyjádřením dopravce porušil 1. odstavec bodu č. 5.3 přílohy č. 4 ("Technické a provozní požadavky"), která zní, cituji:

Pracovníci dopravce se musí k cestujícím chovat slušně, vstřícně a citlivě a nesmějí být na cestující hrubí. Urážení ostatních účastníků silničního provozu řidičem je neakceptovatelné.

Situace je o to nepatřičnější vzhledem k tomu, že řidič vyjádřil vůči osobě, která se v dané chvíli zjevně snažila pomoci dobré věci (mj. tomu, aby další cestující již mohli do vozidla nastoupit a - již tak zpožděný - spoj mohl ze zastávky odjet)...Kam dál