"Velký pátek" je dle dopravce prázdninovým (nikoliv svátečním!) dnem aneb chyba v přehledu vyvěšeném (nejen) na zastávkách

Úterý v 6:00 |  Zajímavosti z provozu
Ačkoliv se Velký pátek stal svátečním dnem již od roku 2016, nebyl dopravce TRADO MAD schopen tuto skutečnost plně pochopit ani v roce 2017, ba ani v roce 2018. Viz dvojice fotek dokumentujících vymezení prázdninových dnů (toto oznámení visí na všech zastávkách MHD) - z roku 2017 a z roku 2018.

Dny připadající na Velký pátek (14. 4. 2017, 30. 3. 2018) jsou na těchto vývěskách nesmyslně uvedeny v kategorii "období školních prázdnin". Tento údaj je matoucí v tom smyslu, že cestující mohou chybně předpokládat, že v uvedené dny (Velké pátky) pojedou autobusy dle jízdních řádů "pracovní dny - prázdniny" (ve skutečnosti jedou dle jízdního řádu platného pro neděli/svátky).

Perličkou je, že Městský úřad Třebíč na svých stránkách doprava-trebic.cz ani není schopen aktualizovat elektronickou podobu této vývěsky, takže i o Velikonocích 2018 byla k dispozici jen "elektronická vývěska" s přehledem prázdnin pro rok 2017, viz titulní strana (rozklikávací obrázek pod řádkem přejícím příjemné cestování), resp. viz přímý odkaz na obrázek.

Ostatně, již před časem přestal být městský úřad schopen na stránkách doprava-trebic.cz upozorňovat na jednotlivé prázdniny (a s nimi spojené odlišné jízdní řády) - naposledy tak učinil před podzimními prázdninami 2016 - viz odkaz.

A na facebookovém profilu "Městská autobusová doprava Třebíč" (zřizován rovněž městským úřadem) tak bylo naposledy učiněno právě o Velikonocích 2017...
 

"Dačická" linka 340710 od 4. 3. 2018 jezdí opět na "autobusák" (a městský úřad o tom mlčí)

Jak jsem již zmínil v tomto svém článku z konce ledna 2018, tak Městský úřad Třebíč v lednu 2018 uváděl nepravdivé informace o tom, že na autobusové nádraží se v lednu 2018 vrátily všechny linky koncernu ICOM Transport. Nebyla to pravda - ve skutečnosti tam nadále nezajížděla dvojice spojů linek č. 340710 (Třebíč - Dačice), viz jízdní řád.

Městský úřad tehdy nebyl schopen své chybné info poopravit ani poté, co byl na svoji chybu výslovně upozorněn jednou ženou.

Situace s linkou 340710 se počátkem března 2018 změnila - od 4. 3. začala (po necelých třech měsících) i tato linka opětovně zajíždět na autobusové nádraží, viz nová verze jízdního řádu. Ovšem pozor - i tato změna byla městským úřadem (který se mezitím, od 1. 3. 2018, stal provozovatelem autobusového nádraží!) naprosto zamlčena.

Žádné info mj. na stránkách http://www.pttrebic.cz/, které se od prvních měsíců roku 2018 zjevně staly i "stránkami o autobusáku". Žádné info o (nejen) této věci na stránkách městského úřadu www.trebic.cz či na FB profilu "Město Třebíč".

Ostatně, i tato skutečnost zapadá do dlouhodobého stavu, kdy městský úřad mnoho dopravních informací zamlčuje - stejně jako ve své době zamlčel skutečnost, že počet spojů/linek nezajíždějících na autobusové nádraží od 10. 12. 2017 vzrostl (od tohoto data tam přestala zajíždět právě i linka č. 340710), resp. naopak od 18. 12. 2017, resp. 2. 1. 2018, se postupně snižoval.

Ranní spoj linky č. 13 jezdí "výlukově" o 5 minut později než obvykle; městský úřad tvrdí opak!

6. dubna 2018 v 18:00 |  Mimořádnosti v provozu
Po dobu uzavírky dolní části Bráfovy ulice, je upravena časová poloha u jednoho z ranních spojů linky č. 13. Tento spoj v bezvýlukovém stavu odjíždí z Karlova náměstí v 5:30 h. Po dobu uzavírky Bráfovy ulice však platí výlukový jízdní řád, ve kterém je odjezd tohoto spoje posunut na čas o 5 minut pozdější. A jak o této změně (ne)informuje Městský úřad Třebíč? Naprosto otřesně:

Na stránkách doprava-trebic.cz je v sekci "novinky" mj. uvedeno: Autobusy městské dopravy pojedou po náhradních trasách, bude ale zachována obsluha všech zastávek v pořadí a časech dle aktuálně platných jízdních řádů... tzn. není zmíněno, že časová poloha jednoho ze spojů je upravena.

Až po "proklikání" na další podstránku se dostaneme mj. k údaji Spoj linky 13 s odjezdem z Karlova náměstí v 5:35 bude po dobu uzavírky uspíšen na 5:30 - neboli na městském úřadě ani neznají rozdíl pojmů "uspíšit" vs. "opozdit", resp. snad ani nevědí, v jakých časových polohách spoje MHD jezdí...

K výlukovému oznámení je na oněch stránkách přiložen výlukový jízdní řád linky č. 13, kde je časová poloha onoho spoje uvedena správně - s "výlukovým" odjezdem z Karlova náměstí v 5:35 h. Ovšem pozor - nachází se tam jiná chyba - neznalost češtiny, kdy zastávka "Železniční stanice" je (pro směr jízdy od Jitony) napsána ve tvaru "Železničná stanice"...

Druhá z oficiálních "MHD-stránek" městského úřadu - FB profil "MAD Třebíč" je na tom v této věci ještě hůře - ve výlukovém oznámení je posun časové polohy ranního spoje linky č. 13 zcela zamlčen.

Navíc v tomtéž oznámení je mj. uvedeno, že Linka 13 bude vedena ulicemi Nádražní, Jungmannova, Bedřicha Václavka, Masarykovo náměstí, Komenského náměstí, Karlovo náměstí a dále v původní trase... aneb na městském úřadě snad ani nevědí (stejnou chybu napsali i na svých stránkách o uzavírkách), že linka č. 13 na Karlově náměstí končí jízdu...
 


Dočasný přesun zastávky v Poušově od 3. 4. 2018

1. dubna 2018 v 18:00 |  Mimořádnosti v provozu
Od 3. 4. 2018 začíná platit nejen výlukové opatření související s uzavírkou dolní části Bráfovy ulice, ale též opatření související s rekonstrukcí mostku přes náhon v Poušově. Viz přepis sdělení zveřejněného 30. 3. 2018 na stránkách doprava-trebic.cz:

Od 3. dubna bude po dobu asi tří měsíců rekonstruován mostek přes náhon v Poušově. Z důvodu uložení stavebního materiálu a manipulačního prostoru strojů bude zastávka Poušov posunuta blíže k Borovině (viz přenosný označník).

Později (termín ještě upřesníme) bude rekonstruována i silnice od křižovatky na Řípov. Po tu dobu bude zastávka Poušov zrušena, autobusy linek 14 a 21 ale zastávku Řípov, rozc. obsluhovat budou.

Uzavírka dolní části Bráfovy ulice bez výlukových jízdních řádů, rozpory v objízdných trasách a předpokládaná zpoždění

27. března 2018 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Kurzívou přepisuji sdělení vydané 26. 3. 2018 na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz:

V termínu od 3. 4. 2018 přibližně do 31. 10. 2018 bude uzavřena část ulice Bráfova. Autobusy městské dopravy pojedou po náhradních trasách, bude ale zachována obsluha všech zastávek v pořadí a časech dle aktuálně platných jízdních řádů.

Z Karlova náměstí ve směru Nemocnice/Nádražní budou linky 1, 10 a 14 vedeny ulicemi Smila Osovského a Kateřiny z Valdštejna. Linky 4 a 13 z Komenského nám. pojedou přes Masarykovo nám. a ulice Bedřicha Václavka, Smila Osovského a Kateřiny z Valdštejna.

Od Nemocnice/Železniční stanice ve směru na Karlovo nám. budou linky 1 a 13 vedeny ulicí Jungmannovou, linky 4, 10 a 14 ulicí Husovou a Jungmannovou (linky 4 a 13 pak pokračují přes Masarykovo a Komenského nám.). Spoj linky 13 s odjezdem z Karlova náměstí v 5:35 bude po dobu uzavírky uspíšen na 5:30. Cestujícím se omlouváme za případná zpoždění na náhradních trasách.

Několik poznatků:
- Představitelé městského úřadu tedy tuší/vědí, že autobusy na objízdných trasách (a nejen tam) budou nabírat zpoždění, ale jízdní doby tomu uzpůsobeny nebudou. Zajímavý alibismus.

- Toto vymezení objízdných tras MHD již neobsahuje chybu, které se městský úřad dopustil na svých stránkách o uzavírkách, kde tvrdil, že Linka 13 bude vedena ulicemi Nádražní, Jungmannova, Bedřicha Václavka, Masarykovo náměstí, Komenského náměstí, Karlovo náměstí a dále v původní trase (aneb na městském úřadě nevěděli, že linka č. 13 končí jízdu na Karlově náměstí?).

- Uvedené objízdné trasy jsou v rozporu s tím, co v únoru 2018 tvrdil v tomto "článku" vedoucí odboru dopravy městského úřadu, a to že Městské autobusy, které projížděli terminálem (...) budou se muset na terminálu otočit a vracet se k nemocnici, aby mohli odbočit z Bráfovy třídy k zimnímu stadionu na ulici Kateřiny z Valdštejna. Pokud pojedou z Nádražní dolu, tak neodbočí doleva.Městský úřad schválil (s téměř 13měsíční zpětnou účinností!), že minibusy mohou jezdit i na vybraných spojích linek č. 10/11/13/14

21. března 2018 v 19:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Jak jsem již psal v tomto článku, tak Městský úřad Třebíč po celý rok 2017 i počátkem roku 2018 nebyl schopen zařídit, aby dopravce dodržoval smluvní ustanovení, dle kterého mohou být minibusy v denní době do 20 hodin nasazeny pouze na spoje linek č. 12 a 31.

Na sklonku ledna 2018 schválil městský úřad dodatek, v němž je (kromě navýšení úhrady za MHD) k původnímu textu Dopravce je oprávněn realizovat službu prostřednictvím Minibusů pouze na linkách 12, 31 a na ostatních linkách po 20. hodině přidán nový text (vyznačen tučně):

Dopravce je oprávněn realizovat službu prostřednictvím Minibusů pouze na turnusech číslo 310, 430, prázdninových turnusech číslo 58, 65, na linkách 12, 31 a na ostatních linkách po 20. hodině(...) Turnusy 58, 65, 310 430 se stávají přílohou č. 1 Dodatku. (...) Toto ustanovení je účinné od 1.1.2017 (...)

Viz screen z dodatku + z přiložených turnusů č. 310, č. 430, č. 58 a č. 65. Tyto turnusy přesně odpovídají spojům, na které minibusy skutečně jsou (a byly i po většinu roku 2017) nasazovány.

Jinými slovy - dopravce dostal od městského úřadu "zpětný pardón" - s téměř 13měsíční (!) zpětnou (!) účinností. Městský úřad tím vlastně sděluje "nikdy jste nic neporušili, protože my jsme po vás nasazování autobusů standardní velikosti (nejen) na předmětné spoje linek č. 10, 11, 13 a 14 vlastně ani nikdy nepožadovali"... Neuvěřitelné.

Nadále zůstává v platnosti i otázka, kam se ztrácí onen finanční rozdíl mezi náklady na provoz autobusu standardní velikosti vs. na provoz minibusu na uvedených spojích MHD.

Městský úřad se "nepochlubil" dodatkem z 1/2018, dle kterého může úhrada za MHD vzrůst až o 5,7 mil. Kč ročně

15. března 2018 v 7:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Ani po třech měsících od chvíle, kdy městský úřad oznámil, že "nechce stávku řidičů", neobjevila se od tohoto úřadu žádná další zpráva o tom, jakým způsobem tedy bylo s dopravcem dojednáno navýšení úhrady (pokrývající právě navýšení mezd řidičů) za provoz MHD.

Bohužel, i v tomto případě městský úřad zamlčel (na svých stránkách www.trebic.cz i na svém FB profilu), že již na sklonku ledna 2018 dojednal s dopravcem tzv. 4. dodatek k (oné 8leté "vysoutěžené") smlouvě, v němž je (kromě jiného) uvedeno:

Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 3 Smlouvy - "Nabídka dopravce - nabídková cena" (...) se pro období od 1.1.2017 do 31.12.2017 zvyšuje v položce "Náklady na mzdy řidičů včetně odvodů" o částku 0,78 Kč/1 Vozokm... čili úhrada za rok 2017 se navyšuje o necelých 700 000 Kč (0,78 Kč krát necelých 900 000 km ujetých za rok).

Jenže - pro další roky může úhrada městského úřadu za třebíčskou MHD vzrůst výrazněji. A to až o 5,7 mil. Kč ročně. Viz další text dodatku:

Předloží-li Dopravce Objednateli řádně odůvodněnou žádost podloženou relevantními a průkaznými údaji a dokumenty, pak Smluvní strany i v letech následujících po roce 2017 formou dodatků Smlouvy budou navzájem postupovat v dobré víře, a bude-li to možné, zohlední navýšení mzdových nákladů Dopravce (...) maximálně do částky 5.706.000,- Kč (...)

Na tomto místě připomenu článek z Třebíčského zpravodaje z února 2017. V článku je (lživě/manipulativně - viz výše) uvedeno, že ve "vysoutěžené" výši úhrady cca 48,7 Kč/km (potažmo roční úhradě cca 41 mil. Kč) již je zahrnuto navýšení mezd řidičů. Tímto dodatkem z ledna 2018 městský úřad definitivně usvědčil sám sebe ze lži, které se v onom článku v únoru 2017 dopustil.

Dopravce nasazuje (v rozporu se smlouvou) minibusy v denní době i na linky č. 10, 11, 13 a 14 (a městský úřad mu to toleruje?)

10. března 2018 v 5:00 |  Zajímavosti z provozu
Smluvní ustanovení (z 8letého "vysoutěženého" kontraktu na provozování třebíčské MHD) hovoří jasně (viz screen) - do 20. hodiny mohou být minibusy nasazeny jen na spoje linek č. 12 či 31.

V příkrém rozporu s tímto ustanovením, jsou od samého začátku tohoto kontraktu (po celý rok 2017 i v první části roku 2018) minibusy nasazovány i na část spojů linek č. 10, 11, 13 a 14. Viz galerie fotek minibusu s RZ 5J8 4735 a minibusu s RZ 5J8 4736.

Je neuvěřitelné, že městský úřad (resp. jeho odbor dopravy a komunálních služeb) není schopen zajistit dodržování něčeho, co předtím sám sluvně stanovil. Ba dokonce se tento úřad tímto nedodržováním "chlubí", viz seznam "minibusových spojů" na (městským úřadem zřizovaných) stránkách doprava-trebic.cz, kde jsou uvedeny právě i spoje linek č. 10, 11, 13 a 14.

Zajímavé jsou i další okolnosti. "Vysoutěžená" výše úhrady za provoz MHD logicky musí odpovídat podmínkám z výběrového řízení - tedy mj. s nasazením "velkého" autobusu na veškeré spoje linek č. 10, 11, 13 a 14 jedoucí v denní době do 20 h. Následně však dopravce na část předmětných spojů nasadil výrazně menší a méně pohodlné vozidlo, jehož provoz je však o něco levnější.

Kam se ztrácí onen finanční rozdíl mezi náklady na provoz autobusu standardní velikosti vs. na provoz minibusu na uvedených spojích MHD?

Nesplněné "autobusákové sliby" městského úřadu z roku 2014 aneb "článek" o novém (od 1. 3. 2018) provozovateli

Stránky www.pttrebic.cz nadále kašlou na poskytování základních informací jako je např. rozpis stanovišť v "terminálu", zato na nich nově byl zveřejněn článek týkající se docela jiného objektu - autobusového nádraží. Konkrétně tento "článek" pojednávající o tom, že provozovatelem "autobusáku" se od 1. 3. 2018 stalo Město Třebíč.

Jde o "článek" v oprávněných uvozovkách, protože z něj ani není patrné, kdo (jaký novinář či tiskový pracovník?) se koho (kterého úředníka či jiného představitele městského úřadu?) ptá.**

V "článku" mj. zaznělo Změna je v tom, že město tam bude mít vlastní pracovníky. Začneme rekonstrukcí veřejných toalet v hale.

Perličkou je, že již o 4 roky dříve tvrdil městský úřad (v této tiskové zprávě), že Město také jedná o zlepšení hygieny a provozu WC v hale autobusového nádraží. V úvahu připadá například pronájem specializované firmě nebo instalace automatů. ... aneb městský úřad nebyl schopen za celé 4 roky (!) dojednat něco, co sám počátkem roku 2014 slíbil.

Zajímavá jsou i další "anonymní tvrzení" v onom "článku", například Rozhodnutí města o převzetí provozu nádraží je správné, protože město může do areálu investovat více peněz.

... aneb městský úřad vlastně přiznává "dosud jsme vlastně byli hloupí" + zamlčuje předešlé skutečnosti - pochybení ve smlouvě s "ICOMem", pročež se v létě 2017 konalo nové výběrové řízení, ve kterém též došlo k formálnímu pochybení; až na základě tohoto (+ také v důsledku obstrukcí "ICOMu" ohledně nezajíždění části regionálních spojů na autobusové nádraží) byl "autobusák" převzat pod správu městského úřadu.


Displeje v "terminálu" byly počátkem února zcela mimo provoz + o nových displejích v nemocničních pavilonech

Od 5. 2. do 6. 2. 2018 nefungoval žádný ze tří displejů v tzv. přestupním terminálu (viz tento sestřih). Vzhledem k tomu, že nadále pokračuje neschopnost městského úřadu instalovat písemný rozpis stanovišť na příslušnou tabuli (po dřívějším rozpisu zbylo jen bílé místo), panovalo po tyto dva dny úplné informační embargo - cestující se neměli jak dozvědět, ze kterého stanoviště jede "jejich" spoj.

O 2,5 týdne později vydal Třebíčský deník tento článek, podle kterého budou obdobné displeje instalovány i do vestibulů dvou nejvýznamnějších pavilonů třebíčské nemocnice. Kurzívou přepisuji zajímavosti z tohoto článku, následně přidávám svůj komentář:

A do roku 2019 mají být (pozn. myšleny LED displeje) ještě na zastávkách Poliklinika Vltavínská a Za rybníkem," uvedl vedoucí třebíčského odboru dopravy
- Uvedená osoba ani nezná správný název zastávky Poliklinika.
- Stane-li se tak až v roce 2019, půjde o další rozpor se smlouvou, která (i tak jen díky podivnému 2letému odkladu!) dopravci přikazuje instalovat tyto elektronické označníky do konce roku 2018.

V dubnu bychom chtěli mít nainstalované informační tabule ve vestibulech pavilonů M a C.
Totéž městský úřad sliboval již v listopadu 2013 ohledně vestibulu akvaparku Laguna. Nikdy tam žádný takový displej instalován nebyl.

Návštěvníci na nich najdou aktuální informace o příjezdech a odjezdech spojů MAD ze zastávky U nemocnice (...) - již druhý případ, kdy odpovědná osoba nezná správný název zastávky.

(...) Dále vlaků a autobusů z nedalekého dopravního terminálu u vlakového nádraží"
... tedy zřejmě včetně spojů linky č. 1, jejíž "terminálová" zastávka je vzdálena více než půl kilometru (!) od předmětných nemocničních pavilonů...

Pokoutní, dodatečný půlroční odklad v instalaci "dobíjecího" automatu na Karlově náměstí

18. února 2018 v 21:00 |  Zajímavosti z provozu
V zadávacích podmínkách "výběrového řízení" na provozovatele MHD pro roky 2017 - 2024 bylo (v květnu 2016) mj. uvedeno, že Dopravce je povinen zajistit dobíjení jízdného na karty a ve formě předplatného po 24 hodin denně. Nebyl tam uveden jakýkoliv časový odklad. Viz odkaz.

Totéž bylo zopakováno i 21. 9. 2016 v této tendenční "tiskové zprávě": Ve veřejné soutěži tak zvítězil jediný zájemce, společnost TRADO MAD s.r.o.. Ta podpisem smlouvy od začátku roku 2017 musí zřídit informační a prodejní kancelář na Karlově náměstí, zmodernizovat vozový park, který bude kompletně nízkopodlažní, instalovat prodejní automat na elektronické karty, ... tedy opět údaj, kde je výslovně uvedeno, že prodejní automat musí být instalován nejpozději k začátku roku 2017.

V listopadu 2016 pak byla zveřejněna finální verze 8letého kontraktu městského úřadu s dopravcem. A hle - v oné konečné verzi najednou byl uveden půlroční odklad této povinnosti (viz tento screen).

Taktéž v prosinci 2016 najednou bylo v příslušné tiskové zprávě (viz screen) městským úřadem uvedeno, že Do poloviny roku 2017 si cestující budou moci dobít předplatné i elektronickou peněženku v automatu, na Karlově náměstí.

Připomínám, že i tento prvek se mohl stát odrazujícím v přihlášení dalších zájemců do "výběrového řízení" - s vědomím šibeničně krátkých lhůt, během nichž by museli mj. pořídit kompletní vozový park, vybudovat krytá stání, zřídit informační kancelář; a mimo jiné i vybudovat prodejní automat.

Dopravce TRADO MAD na to šel jinak a u prodejního automatu (ale například i u elektronických označníků) si dodatečně, pokoutně vyjednal odklad. Nabízí se otázka - z jakého důvodu městský úřad (resp. který jeho konkrétní pracovník?) dopravci tyto odklady umožnil.

Tendenční "experiment", podle kterého je MHD nejpomalejším způsobem dopravy po městě (zatímco nejrychlejší je elektrokolo?)

11. února 2018 v 18:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
S časovým odstupem přináším pojednání o neuvěřitelně tendenčním "dopravním experimentu", který byl městským úřadem proveden v březnu 2017. "Experiment", podle kterého jako by byla třebíčská MHD nejpomalejším způsobem přepravy po městě (a to i pomalejší než pěší chůze).

Manipulací v onom "experimentu" bylo mnoho, například:
- tendenčně vybraná trasa (kterou osobní auta i autobusy MHD překonávají výraznou oklikou); snad u žádné jiné vnitroměstské relace není kilometrický rozdíl jednotlivých způsobů dopravy tak výrazný

- "experiment" byl prováděn v době uzavírky Podklášterského mostu (znevýhodnění osobního auta)

- stav, kdy "elektrocyklista" (vedoucí odboru dopravy) dosáhl času 4:25 min. na 1,4km trase, z níž 200 metrů činí úsek se zákazem vjezdu všech vozidel, odpovídá situaci, kdy "elektrocyklista" buď porušil zákaz vjezdu, anebo ve zbytku trasy (povětšinou silniční komunikace bez chodníků, kde chodci chodí v uličním prostoru) jel bezohledně, nepřiměřeně vysokou rychlostí

- namísto pěší chůze (což je jeden z obvyklých způsobů přepravy v rámci města), jedna z figurantek běžela (což je způsob přepravy velmi neobvyklý) = v cíli byla výrazně dříve než kdyby šla pěší chůzí

Bez ohledu na předchozí prvky tendenčnosti, završil městský úřad tento "experiment" demagogickým prohlášením Jezdit na kole a chodit pěšky se v Třebíči zkrátka vyplatí...

Na společné fotce z "cílového bodu" zvedá palec nahoru mj. účastnice, která jela (dle onoho "experimentu") nejpomalejším dopravním prostředkem - autobusem MHD. Dotyčná tím dává palec nahoru své vlastní neschopnosti - jde totiž o referentku městského úřadu pro MHD (která se do své pozice dostala bez výběrového řízení a "shodou okolností" jde o dceru stejnojmenné zastupitelky)...


Tržby MHD za celý rok 2017 činily jen 6,1násobek údajných tržeb za leden 2017 aneb městský úřad nachytal sám sebe při lži

5. února 2018 v 22:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Městský úřad Třebíč v únoru 2017 tvrdil v této zprávě, že (mimo jiné) Tržby z městské autobusové dopravy za leden 2017 jsou oproti lednu 2016 o 1 032 343 korun (to je zhruba o 80%) vyšší. V přiložené tabulce bylo uvedeno, že tržba za leden 2017 údajně činila 2 352 632 Kč.

Uplynul rok a městský úřad koncem ledna 2018 vydal tuto "oslavnou" tiskovou zprávu, kde tvrdí, že Autobusy městské dopravy v Třebíči ujely za rok 2017 celkem 889.261 kilometrů a přepravily celkem 3.180.576 cestujících. (...) Výnosy z tržeb od cestujících byly ve výši 14.419.828 korun.

Tady něco nesedí. 14 419 828 Kč je jen cca 6,1násobkem údajných tržeb za leden 2017. Roční tržby by přitom měly (logicky) být přibližně 12násobkem měsíčních tržeb.

Zjevně platí to, co jsem psal již v únoru 2017 - jako "tržby za leden 2017" byl manipulativně uváděn souhrn částek získaných od cestujících v lednu 2017, bez ohledu na skutečnost, že šlo mj. o platby za roční předplatní jízdenky, tzn. takové platby, které se po zbylých 11 měsíců již neopakují (přesto z toho úřad tehdy pomýleně vyvozoval, že "cestujících v MHD přibývá", "lidé ocenili kvalitu" atd).

Bublina splaskla, městský úřad usvědčil z manipulace/lži sám sebe.

Skutečnost, že městský úřad ke své zprávě z ledna 2018 není schopen přiložit fotku odpovídající aktuálnímu stavu věcí (obyčejné jízdné 10 Kč přestalo existovat k 31. 12. 2016), je jen pomyslnou třešničkou na zatuchlém dortu, který je občanům ze strany městského úřadu dlouhodobě servírován.

"Nejnovější" rozpis stanovišť na stránkách o "terminálu" je z 12/2015 aneb městský úřad zamlčel několik proběhlých změn

Další z projevů dlouhodobého stavu, kdy oficiální stránky www.pttrebic.cz, věnované tzv. přestupnímu terminálu dlouhodobě neplní informační funkci o provozních záležitostech "terminálu":

Sekce "Provoz terminálu" dlouhodobě mlčí o aktuálně platném rozpisu stanovišť ("odkud která linka jede", resp. "které linky do tzv. terminálu zajíždějí"). Nadále "nejnovější" informací v této věci je rozpis stanovišť z prosince 2015 (!).

Městský úřad Třebíč coby zřizovatel "terminálu" i stránek pttrebic.cz tedy vůči občanům mezitím zamlčel tyto skutečnosti (možná i nějaké další; je možné, že ani já jsem si nevšiml některých změn):
- že od 9. 5. 2016 do "terminálu" zajíždějí i dálkové spoje dopravce TREDOS linky Třebíč - Praha.

- že od 11. 12. 2016 do "terminálu" nově zajíždějí i linkové ("vesnické") jedoucí před 6. a po 22 h.

- že od sklonku roku 2017 tamtéž zajíždějí spoje dálkové linky TRADO BUS Studená - Brno.

- že od 10. 12. 2017 tamtéž zajíždí i dvojice spojů linky 340710 (namísto zajíždění na autobusové nádraží, kteréžto nezajíždění bylo městským úřadem zamlčeno také).

Navíc, jak jsem již zmiňoval v tomto článku, tak mj. na stránkách pttrebic.cz byla ve své době zamlčena skutečnost, že od dubna do října 2017, kvůli uzavírce části Bráfovy ulice, jezdily spoje některých linek z jiných stanovišť než obvykle. Připomínám, že odpovědný představitel městského úřadu tuto skutečnost zamlčel vědomě (čímž poškodil mj. mne coby cestujícího; viz tento článek).

Městský úřad zamlčuje nezajíždění "dačického" páru autobusů na autobusové nádraží (navzdory upozornění od jednoho z občanů!)

Arogance a ignorantství osob zodpovědných na Městském úřadě Třebíč za dopravu se dostala na ještě hlubší dno, než na jakém byla dosud. Na úroveň, kdy dochází nejen k zamlčování informací, ale kdy k nápravě nedojde ani po výslovném veřejném upozornění od jednoho z občanů.

8. 1. 2018 vydal městský úřad sdělení Od dnešního dne, to je od pondělí 8. ledna, se vrací modré autobusy koncernu ICOM na autobusové nádraží v Třebíči. Odkloněné linky, které od konce listopadu zastavovaly na zastávkách v ulici Sucheniova, budou tedy od dnešního dne zastavovat zpět na autobusovém nádraží. Jedinou výjimkou je linka 720300 - Studená - Třebíč - Brno, která začne na autobusové nádraží zajíždět až 14. ledna.

Jednak, městský úřad tímto opakovaně zamlčel, že počet nezajíždějících spojů nebyl od listopadu 2017 stejný, ale že se v průběhu času vyvíjel (od 10. 12. navýšení počtu nezajíždějících spojů, od 18. 12. a následně od 2. 1. postupné snížení počtu nezajíždějících spojů).

Ale také - městský úřad lže i v jiné věci. Na autobusové nádraží se nadále nevrátil ani jeden z dvojice spojů linky č. 340710 Třebíč - Dačice (dopravce ČSAD Jindřichův Hradec, který je - stejně jako TRADO BUS - dceřinou společností koncernu ICOM Transport). Na tuto věc vzápětí v komentáři pod FB příspěvkem upozornila jedna žena, viz tento screen.

Navzdory tomuto upozornění, nebyl městský úřad schopen tuto chybu opravit ani v okamžiku zveřejnění tohoto mého článku, tedy téměř 3 týdny od doby, kdy byl na svoji chybu upozorněn... Perličkou je, že tato linka přestala na autobusové nádraží zajíždět právě až od 10. 12. 2017 - jde tedy o jednu z linek, jejíž nezajíždění na autobusové nádraží bylo městským úřadem rovněž zamlčeno.

Conecta vysoká 3,09 m pravidelně projíždějící podjezdem s povolenou průjezdnou výškou 3 m aneb O podivné výjimce

23. ledna 2018 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
Již na konci roku 2016, kdy bylo uvedeno do provozu deset nových autobusů Mercedes-Benz Conecto, mě udivilo, že (dle dohledatelných parametrů) tyto autobusy mají výšku 3,09 metrů. Vždyť v podjezdu pod vlakovým nádražím je dovolen průjezd jen vozidlům do výšky tří metrů!

Zprvu jsem si myslel, že těmto vozidlům bude vjezd do podjezdu zakázán (tzn. že nebudou moci jezdit na spojích linky č. 1). Ale záhy jsem se přesvědčil, že tato vozidla běžně jezdí i na lince č. 1 (viz mj. tato fotka pořízená nedaleko podjezdu).

V srpnu 2017 byla na stránkách politického uskupení "TO!" zveřejněna tato zajímavá zpráva, z níž vyplývá, že první tři měsíce provozu těchto autobusů, porušoval dopravce s každým vjezdem nových Conect do tohoto podjezdu příslušný dopravní předpis.

Koncem března 2017 si pak dopravce u městského úřadu (odboru dopravy) vyžádal výjimky pro vjezd těchto vyšších autobusů do podjezdu, viz mj. tento dokument.

8letá smlouva městského úřadu s dopravcem hovoří jasně (viz screen): Dopravce je při stanovení Vozového parku povinen užít taková vozidla, u kterých je jejich maximální podjezdná výška přizpůsobena místním podmínkám provozu, především při obsluze zastávky Nádražní a při jízdě podjezdem na ulici Nádražní.

U "třímetrového" podjezdu by bylo logické, kdyby si dopravce pořídil vozidla o výšce max 3,0 m. V třebíčských reáliích to dopadlo jinak - pořízením vyšších autobusů + následným pokoutním vyjednáním výjimky, která mj. přenáší odpovědnost (za případné škody) na řidiče...

Info o sídle předprodejní kanceláře bylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz aktualizováno až 8 měsíců (!) po přestěhování

16. ledna 2018 v 21:00 |  Zajímavosti z provozu
Na přelomu let 2016 a 2017 byla informační kancelář TRADO MAD přestěhována z autobusového nádraží na dolní stranu Karlova náměstí (do předního traktu "Staré pošty"). Na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz (zřizovaných Městským úřadem Třebíč) došlo ke změně příslušného údaje o sídlu informační kanceláře až o 8 měsíců (!) později.

Navíc, k aktualizaci tohoto, dávno zastaralého údaje došlo až po upozornění jedné z občanek města Třebíče - poté, co (spolu s mnoha dalšími lidmi) počátkem září 2017 - poté, co po delší době, zřejmě v souvislosti se začátkem školního roku, potřebovala vyřídit předplatní průkazky a marně hledala předprodejní kancelář na autobusovém nádraží.

Nebýt tohoto upozornění, pravděpodobně by městský úřad uváděl nesmyslnou informaci o to déle.

Viz trojice screenů - diskuse na oficiální FB profilu "Město Třebíč" a dále dva screeny z 5. 9. 2017, kdy toho dne ráno ještě byla na stránkách www.doprava-trebic.cz uvedena stará (v tu chvíli již více než 8 měsíců neplatná) adresa infokanceláře, ale večer již bylo info upraveno do správné podoby.

"MHD-infodisplej" ve vestibulu Laguny - v 11/2013 měl "přibýt v nejbližší době", ve 12/2017 se o něm "pracovně uvažovalo"

12. ledna 2018 v 7:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Článek z prosince 2017 v "Třebíčském deníku" o LED displejích na Komenského náměstí uvádí mimo jiné tuto citaci pocházející z Městského úřadu Třebíč:

(...) "Uvažujeme o rozmístění obrazovek, které by zobrazovaly odjezd autobusů z nejbližších zastávek, do vybraných veřejných prostor. Pracovně uvažujeme o Nemocnici Třebíč a do vstupní haly Aquaparku Laguna" (...)

V této souvislosti připomínám článek téhož média z listopadu 2013, resp. tento jeho úryvek:

Jako další novinka přibydou v Třebíči v nejbližší době také dvě obrazovky. Jedna bude v hale vlakového nádraží, druhá ve vestibulu sportovního areálu Laguna. Cestující se z nich dozví informace o odjezdech nejbližších spojů MAD ze zastávek Bráfova, Nádraží a Poliklinika-Hájek.

V roce 2013 tedy bylo považováno za "hotovou věc" brzké umístění infodispleje do vestibulu akvaparku Laguna. K tomu však nikdy nedošlo (+ nebylo nikým zdůvodněno, že/proč se tak nestalo). A o cca 4 roky později se o tomtéž teprve "uvažuje" (a to navíc pouze "pracovně")...MAN ev. č. 38 na objízdné trase ve Spojovací ulici (fotky z 15. 10. 2017)

8. ledna 2018 v 6:00 |  Aktualizace fotogalerie
Po dobu uzavírky části Kubišovy ulice (resp. navazující ulice U Kotelny), konané od 25. 9. do 31. 10. 2017, jezdily spoje linky č. 4 objízdnou trasou po Spojovací ulici. Obdobné výlukové opatření platilo i při uzavírce jiného úseku Kubišovy ulice o rok dříve.

Fotodokumentaci autobusů na objízdné trase jsem tehdy provedl v podobě pouze dvou, ale tím pádem o to vzácnějších fotek, pořízených ve velmi krásné, slunné neděli 15. 10. 2017. V obou případech je zdokumentován MAN Lion´s City ev. č. 38, jedoucí na spoji linky č. 4 směr Poliklinika:Všechny "vesnické" autobusy od 8. 1. 2018 snad opět z "autobusáku" + neinformování ze strany městského úřadu

Článek Třebíčského deníku z 2. 1. 2018 informuje, že k 8. 1. 2018 se vrátí všechny linkové ("vesnické") autobusy zpět na autobusové nádraží.

Změn se od listopadu 2017 událo několik - k 20. 11. začala část linkových spojů míjet autobusové nádraží; namísto toho zastavovaly na přilehlé zastávce v Sucheniově ulici. K 10. 12. 2017 byl počet linek/spojů neobsluhujících autobusové nádraží dále navýšen. Naopak od 18. 12. 2017 a od 3. 1. 2018 došlo k opětovnému návratu části spojů/linek zpět na autobusové nádraží.

Městský úřad Třebíč však informoval občany pouze o té první změně, která se udála k 20. 11. 2017. O dalších změnách bylo info z jeho strany zcela zamlčeno.

A i tisková zpráva ke změně z 20. 11., jakož i vyjádření na oficiálním FB profilu "Město Třebíč" z té doby, mlčelo o tom, které linky/spoje tedy nezajíždějí na autobusové nádraží (pominu-li lakonickou "facebookovou" radu ve smyslu "použijte IDOS").

Městský úřad se v listopadu 2017 hájil tím, že proti změně licencí vydal 39 nesouhlasných stanovisek. V této věci stojí za zmínku, že stanoviska byla vydána řadovou referentkou, jejíž jedinou kompetencí je městská autobusová doprava. Tedy nikoliv problematika silničních komunikací, autobusových zastávek či "vesnické" linkové dopravy obecně.

Kam dál