Zastávka "Železniční stanice" (stanoviště č. 9) bude od 17. 2. posunuta o 20 metrů aneb "doprava-trebic.cz" nezná názvy zastávek?

14. února 2020 v 21:00 |  Mimořádnosti v provozu
Oficiální stránky doprava-trebic.cz (i zde připomínám, že jejich tvůrcem je Městský úřad Třebíč) zveřejnily v pátek 14. 2. 2020 toto sdělení:

Posun zastávky Nádražní

Od pondělí 17. února bude po dobu několika měsíců posunuta zastávka Nádražní o 19 m zpět. Místo bude označeno přenosným označníkem.

Bohužel, toto sdělení je dalším z velmi dlouhé řady případů, kdy odpovědné osoby z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč nezvládly zajistit ani tak jednoduchý úkon, jakým je bezchyné informování o výlukových opatřeních.

Ve skutečnosti se zmiňovaný posun netýká zastávky Nádražní (jednosměrná zastávka na křižovatce s Litoltovou a Dvořeckého ulicí), ale zastávky "Železniční stanice" (stanoviště č. 9), jak vyplývá i z druhých "MHD-stránek" zřizovaných městským úřadem, totiž oficiálního FB profilu.

Příčinou tohoto dočasného přesunu zastávky je rekonstrukce přilehlé nádražní budovy. Tedy stavební akce, o které městský úřad opakovaně uváděl nereálné termíny zahájení - roky "2015, možná 2016", 2017 (včetně demolice přízemní přístavby a její náhrady novostavbou) rok 2018 (s tím, že přízemní přístavba nebude zbourána, ale přestavěna), pak rok 2019 a nakonec (již "uhodnutý") rok 2020...
---------------------------------------------------------

Edit provedený 16. 2. v 17 h: V průběhu minulých 48 hodin byl chybný údaj "Nádražní" opraven za správný "Železniční stanice (stanoviště č. 9)". K opravě došlo velmi pokoutně, bez jakéhokoliv upozornění ve smyslu "v původním oznámení jsme uvedli chybný údaj, omlouváme se".

Pro zachování dokumentace neschopnosti pracovníka městského úřadu uvést bezchybný název na první pokus, přikládám screen chybného stavu a pro srovnání již opraveného stavu.
 

Tržby z MHD byly v r. 2018 o více než 800 tis. Kč nižší, v r. 2019 o více než 600 tis. Kč nižší než v roce 2017 + tendenční info od městského úřadu

8. února 2020 v 10:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Městský úřad Třebíč vydal koncem ledna 2020 tuto tiskovou zprávu se zavádějícím nadpisem "Tržby za městskou autobusovou dopravu mírně narostly". Ve zprávě je uvedeno, že výnosy (pozn. což nemusí být to samé co tržby) za třebíčskou MHD činily v roce 2019 celkem 13,8 mil. Kč. A že Tržby stouply proti roku 2018 o více než 200 tisíc korun.

O rok dříve, počátkem roku 2019, městský úřad nevydal žádnou zprávu pojednávající o tržbách za rok 2018 (a jejich srovnání s předchozím obdobím). Ta tržba roku 2018 byla "prozrazena" až nyní. A nejde o lichotivé číslo. Jde totiž o znatelný propad oproti roku 2017, ve kterém (dle tiskové zprávy městského úřadu z ledna 2018) Celkové výnosy činily 15.691.000 korun a Výnosy z tržeb od cestujících byly ve výši 14.419.828 korun.

I pokud uvážím, že těmi "výnosy za rok 2019" jsou myšleny ryze tržby od cestujících (a ne další výnosy jako např. příjmy z reklamy), tak v roce 2019 bylo na tržbách od cestujících vybráno o téměř 620 000 Kč méně než v roce 2017. A meziroční srovnání 2017 vs. 2018 vyznívá ještě hůře - propadem ročních tržeb o více než 800 000 Kč.

Pokud by se srovnávala položka označená v obou tiskových zprávách jako "výnosy", pak by byl propad ještě znatelnější - 15,691 mil. Kč za rok 2017 vs. 13,8 mil. Kč za rok 2019. Tedy propad na ročních výnosech o téměř 2 miliony Kč! Tato srovnání však městský úřad nyní neprovedl. Jediné co učinil, bylo srovnání "poklesového" roku 2019 s ještě "poklesovějším" rokem 2018.

Tímto přiznaným poklesem tržeb/výnosů městský úřad opětovně potvrdil nesmyslnost svých někdejších prohlášení typu "Nová MHD se osvědčila - cestujících přibývá" (včetně absurdního předpokladu, že při stejném počtu spojů mohly tržby meziročně narůst o 80 %) atd.

Odpovědný úřednický orgán z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč by se měl, namísto poskytování klamných a tendenčních informací, zamýšlet nad tím, z jakého důvodu k onomu propadu tržeb v letech 2018 i 2019 (oproti roku 2017) došlo.

Nový pozdně-večerní spoj linky č. 10 = po více než 3 letech bude i okolo 23. h zajištěna autobusová obsluha horního Podklášteří

31. ledna 2020 v 22:00 |  Změny jízdních řádů
Na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz byla 27. 1. 2019 zveřejněna informace o zavedení nového spoje linky č. 10, který (po více než tříleté časové "díře" v této věci!) znamená obnovení obsluhy horního Podklášteří autobusovou dopravou okolo 23. hodiny.

Abych oddělil "prostou informaci" od "širšího kontextu + komentáře", zde nyní zveřejňuji (kurzívou) pouze onen prostý přepis sdělení ze zmiňovaných oficiálních stránek:

Nový spoj na Podklášteří

Do jízdního řádu linky 10 bude od 1. února 2020 v pracovní (i prázdninové) dny přidán spoj z Karlova náměstí v 22:45 ke hřbitovu (23:00). Tento spoj bude zajíždět na zastávku Palackého.

Toť přepis textu z jedné ze dvou oficiálních stránek zřizovaných Městským úřadem Třebíč ohledně informování o MHD. Na druhých takových stránkách, oficiálním FB profilu "MAD Třebíč", je info o této změně (stav platný v okamžiku zveřejnění tohoto mého článku) zcela zamlčena...
 


Na Štědrý den a Silvestra 2019 poprvé byly na "inteligentních" displejích zobrazeny přesné informace (zohledněno ukončení provozu MHD po 18. h)

26. ledna 2020 v 21:00 |  Zajímavosti z provozu
V tomto článku z ledna 2019 jsem popisoval, jak městský úřad nebyl schopen zajistit, aby "inteligentní" displeje na Karlově a Komenského náměstí, jakož i v tzv. přestupním terminálu, zobrazovaly přesné informace ohledně provozních specifik pro 24. a 31. 12.

V těchto dnech totiž končí provoz MHD již po 18. hodině, ale na "inteligentních" displejích byly ve zmiňovaných dnech zobrazovány i pozdější, v těch dnech nejedoucí, spoje.

Stejná situace byla na popisovaných místech a ve zmiňovaných dnech k vidění i o rok dříve - 24. a 31. 12. 2017, o čemž jsem psal v tomto článku.

Podobné problémy byly v předcházejících letech (tzn. Vánoce 2016 a dřívější) k vidění nejen na displejích (které do roku 2017 vypadaly v případě Karlova a Komenského náměstí jinak - typ LCD, poté nahrazený typem LED), ale i na Idosu.

Až o Vánocích 2019 odpovědné osoby z Městského úřadu Třebíč (mj. coby provozovatele tzv. přestupního terminálu a samozřejmě coby objednatele/spoluplátce třebíčské MHD) zvládly tuto jednoduchou věc zařídit tak, aby fungovala jak má - na Štědrý den před 20. hodinou již displej v "terminálu" ani displej na Karlově náměstí nezobrazovaly žádné spoje (protože v tu chvíli již žádné spoje nejely - viz výše).

A stejně tak 31. 12. již v "terminálu" i na Komenského a Karlově náměstí (nemám foto, ale viděl jsem z jedoucího autobusu) byly na tamních displejích zobrazovány správné údaje - počítající s tím, že po 18. hodině toho dne již žádné spoje MHD ze svých výchozích zastávek nevyjely.

Nové Conecto (RZ 6J5 9868) od prosince 2019 v provozu; naopak došlo k vyřazení 9letého Conecta ev. č. 56 aneb (ne)překročení věkového průměru

14. ledna 2020 v 21:00 |  Zajímavosti z provozu
Od prosince 2019 byl uveden do provozu třebíčské MHD nový autobus. Jde o další, již dvanáctý Mercedes Conecto. Jeho RZ je 6J5 9868. Pro fotky tohoto vozidla jsem založil tuto složku.

Stejně jako o rok starší Conecto s RZ 6J5 0001 má tento autobus o něco větší prostor pro kočárky, vnější displeje zelené barvy; klimatizační jednotka uvnitř vozidla je pouze zcela vpředu, vedle sedadla řidiče (zatímco deset Conect pořízených na konci roku 2016 má klimatizaci i uprostřed vozidla, jejich vnější displele jsou oranžové a tamní prostory pro kočárky jsou vyloženě miniaturní).

Naopak v závěru roku 2019 přestalo na spojích MHD Třebíč po devíti letech provozu jezdit Conecto s ev. č. 56 (RZ 4J0 3520). Do naplnění maximálního, 10letého stáří konkrétního vozidla (jeden z požadavků městského úřadu Třebíč pro "vysoutěžený" 8letý kontrakt s doopdravcem) mu ještě rok zbýval, nicméně jeho vyřazení bylo nutné pro splnění maximálního průměrného stáří vozidel, stanoveného městským úřadem na 5 let.

Jak jsem již zmiňoval v létě 2019, tak má-li být toto pravidlo "průměrného stáří autobusů max. 5 let" nadále dodržováno, budou muset být i další autobusy vyřazeny z provozu MHD Třebíč po méně než 10 letech od jejich výroby.

Conecta v prostoru budovaného/dokončeného chodníku ve Velkomeziříčské ulici na objízdné trase Modřínovou ulicí (fotky z 21. 10. - 1. 12. 2019)

5. ledna 2020 v 0:00 |  Aktualizace fotogalerie
Výstavba chodníku v úseku Velkomeziříčské ulice pod zastávkou Dřevařské závody si vyžádala pětitýdenní uzavírku (začít měla 18. 10. 2019, nakonec začala až 21. 10; tento posun byl zamlčen na většině vývěsek i internetových stránek. Uzavírka/výluka měla skončit 30. 11. večer, nakonec skončila již 28. 11. v poledne.

Jevy související se zmiňovanou uzavírkou jsem zdokumentoval ve skromném počtu pěti fotek:
Conecto s RZ 5J8 4704 na lince č. 5 v Modřínové ulici (21. 10. 2019 - první den, resp. dokonce první hodina, uzavírky) - na jednosměrné objízdné trase této linky, vynucené jednosměrnou uzavírkou příslušné části Velkomeziříčské ulice

Conecto s RZ 5J8 4742 na lince č. 5 ve Velkomeziříčské ulici (9. 11. 2019). V popředí je patrný rozestavěný chodník.

Conecto s RZ 5J8 4702 u křižovatky Velkomeziříčské ulice se Samešovou ulicí - pohled zepředu a zezadu, 28. 11. 2019 časně dopoledne, do konce uzavírky zbývalo jen několik hodin. Autobus jede okolo přenosného značení zakazujícího vjezd vozidlům v protisměru (protože tato část ulice byla po dobu stavebních prací průjezdná jen ve směru jízdy do centra města).

Conecto s RZ 6J5 0001 v již obousměrně průjezdné Velkomeziříčské ulici (1. 12. 2019, tedy 3 dny po skončení uzavírky). V záběru vpravo je nově dokončený chodník.

Upřesněné informace na stránkách doprava-trebic.cz o umístění náhradních zastávek na Komenského náměstí na Nový rok v podvečer

31. prosince 2019 v 21:00 |  Mimořádnosti v provozu
Ve druhém odstavci tohoto článku jsem uváděl, že na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz není ve výlukovém oznámení týkajícím se hodinového neobsluhování zastávek na Karlově náměstí dne 1. 1. 2020 od 16:30 do 17:30 h přesně uvedeno, ze které zastávky - jestli "u parkoviště" nebo "u budovy autobusového nádraží" - autobusy tím kterým směrem pojedou (přičemž tuto věc u některých linek ani nelze "odhadnout dle směru jízdy", protože tyto linky tudy běžně vůbec nejezdí).

Zpětně nyní mohu uvést, že předmětné oznámení bylo mezitím (nevím, kdy přesně mezi 20. a 31. prosincem k tomuto došlo; aktualizace tamních oznámení nejsou datovány, na rozdíl od samotných oznámení) byly přidány doplňující informace, které níže (kurzívou) přepisuji:

UPŘESNĚNO

linky 1, 4 a 5: zastávka Karlovo náměstí zrušena (zastávku Komenského nám. obslouží standardně)
linka 10: zastaví na Komenského náměstí (směr Domky u aut. nádr, směr Podklášteří u parkoviště)
linka 12: směr Ptáčov začíná na Komenského nám. na straně u aut. nádr.
linka 31: směr Přibyslavice začíná na Komenského nám. u parkoviště

Karlovo náměstí na Nový rok 2020 po 1 hodinu bez MHD, připomenutí vánočních omezení; FB profil "MAD Třebíč" od října zamlčel 4 informace

23. prosince 2019 v 7:00 |  Mimořádnosti v provozu
Oficiální stránky doprava-trebic.cz zveřejnily 20. 12. připomenutí prázdninového provozu v pracovních dnech okolo Vánoc, jakož i specifika provozu na Štědrý den a na Silvestra (kde ve druhý jmenovaný den je situace velmi bizarní, kdy před 18. hodinou jedou páteřní linky v součtu každých 15 minut jako v každý jiný pracovní den, zatímco po 18. hodině už nejede vůbec nic).

Ve druhé části téhož oznámení na zmiňovaných oficiálních stránkách bylo zveřejněno výlukové opatření, platné na Nový rok 2020 po dobu jedné hodiny. Viz přepis tohoto sdělení (bohužel, už v tomto sdělení není upřesněno, ze které zastávky - jestli "u parkoviště" nebo "u budovy autobusového nádraží" - autobusy tím kterým směrem pojedou):

Na Nový rok bude z důvodu pořádání ohňostroje uzavřeno Karlovo náměstí pro veškerou dopravu od 16:30 do 17:30. Z tohoto důvodu linky MAD Třebíč neobslouží zastávky na Karlově náměstí. Pro příchod a odchod z ohňostroje využijte zastávku na Komenského náměstí.

Na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" je (v tomto příspěvku) uvedeno i podrobné info ohledně toho, odkud v oněch dvou "rozjezdech" (v 16:45 a 17:15 h) které spoje pojedou. Zato na onom FB profilu není připomenuto, že 24. a 31. 12. bude provozně specifické dle pravidla "provoz MHD jen cca do 18 hodin".

Zveřejnění této zprávy na onom oficiálním FB profilu (spravovaném rovněž Městským úřadem Třebíč) je první zveřejněnou zprávou po více než dvouměsíční pauze; mezitím byly na tomto oficiálním profilu zamlčeny tyto informace:
- posunutí začátku výluky v části Velkomeziříčské ulice z původně plánovaného 18. 10. na 21. 10.

- informace o tom, že výlukové opatření související s uzavírkou mostu v Hrotovické ulici neskončí 31. 10. ve 20 hodin (což byl údaj zveřejněný na tomto FB profilu již před začátkem této uzavírky), ale až spolu s koncem provozního dne 31. 10.

- předčasné ukončení uzavírky/výluky ve Velkomeziříčské ulici (z 30. 11. večer na 28. 11. v poledne)

- info o změnách v jízdních řádech platných od 15. 12. (zrušení obsluhy Starče, posun časové polohy jednoho z ranních spojů linky č. 10, zajíždění víkendových spojů linky č. 4 "ve směru do centra města" do tzv. přestupního terminálu).Stařeč od 15. 12. 2019 bez MHD, nový ranní neproklad linky č. 10 a "nepřípojové" víkendové zajíždění linky č. 4 do "terminálu"

11. prosince 2019 v 8:00 |  Změny jízdních řádů
Zatímco ve všech předcházejících letech mívaly jízdní řády třebíčské MHD stanovenu platnost do 31. 12. konkrétního roku s tím, že nový (resp. byť nezměněný) jízdní řád pak začal platit od 1. 1., letos poprvé došlo k situaci, že platnost jízdních řádů třebíčské MHD se kryje s celostátní platností jízdních řádů na železnici i v linkových autobusech.

Od neděle 15. 12. 2019 dochází k třebíčské MHD k několika úpravám, jejichž výčet byl 5. 12. zveřejněn na stránkách doprava-trebic.cz, který níže (kurzívou) přepisuji.

Abych oddělil strohou informační složku od komentáře k dané věci (každá z uvedených změn je téma samo o sobě), zdržuji se v tomto článku bližšího komentáře k uvedeným změnám, vyjma dvou krátkých poznámek:
- odpovědný úřednický orgán z městského úřadu si asi myslí, že všichni cestující vědí, co znamená zkratka "VDV" (viz zkratka u informace o zrušení obsluhy Starče linkou č. 14).

- úřednický orgán se v onom oznámení o změnách ani nesnaží vysvětlit, z jakého důvodu (byť já osobně ten důvod tuším) dojde u onoho ranního spoje linky č. 10 k takovému posunu, že dosud půlhodinový proklad spojů mezi 7. a 8. hodinou bude vychýlen na neproklad typu "předchozí spoj téže linky jel už před více než 40 minutami, zato další jede už za 20 minut"

Změny od 15. prosince 2019

Linka 4: všechny víkendové spoje ze směru Poliklinika Vltavínská závlekem obslouží zastávku Železniční stanice (stanoviště 8)

Linka 10: spoj s odjezdem z Poliklinika Vltavínská v 7:23 bude posunut na 7:36

Linka 14: ruší se obsluha městysu Stařeč, konečná a výchozí zastávka bude Za Rybníkem, náhradou můžete využít nové spoje v rámci VDV

Dodatek k jízdnímu řádu můžete zakoupit v předprodejní kanceláři na Karlově náměstí.

"Neznámý pachatel" má pravdu - parkování ve většině ulic na horním Podklášteří bude (resp. de iure již je) zakázáno, městský úřad na "pachatele" přesto podal trestní oznámení

1. prosince 2019 v 22:00
V září 2019 jsem uvedl článek o tom, že Městský úřad Třebíč zvažuje podání trestního oznámení na neznámého pachatele za šíření poplašné zprávy ve věci změny parkovacího režimu v horní části Podklášteří. 29. 10. 2019 uvedla iDnes, že městský úřad skutečně toto trestní oznámení podal.

O to více jsem se na konci října začal zajímat, jak se celá věc ve skutečnosti má a co je na celé věci tak "poplašného". Vzápětí jsem dohledal příslušnou studii na stránkách opozičního spolku "TO!".

Na straně č. 5 je ve studii konstatováno (...) pouze v ulici Ant. Dvořáka je značkou povoleno podélné stání částečně na chodníku. V ostatních případech se parkování vozidel řídí obecným zákonem (...) "Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; ...". Proto vzhledem k šířkám 6-7,5 m mezi obrubou nelze v území legálně parkovat osobní vozidla (...)

Jinými slovy - již dnes je parkování v téměř všech ulicích ve vymezené oblasti v rozporu s platnými dopravními předpisy. Tedy nelegální.

Na poslední straně (č. 18) pak je uvedena inkriminovaná mapka, která byla "pachatelem" upravena a v upravené podobě rozšiřována po Podklášteří. Mapka, o které městský úřad tvrdí, že jde o lživý leták. Lživost má spočívat v tom, že "vyvěšovatel" upravil v mapce popisek "beze změny" (fialová barva, použitá mj. pro ulice Luční, Hilbertovu či Palackého) na popisek "zákaz parkování".

Jak však vyplývá z výše uvedeného, tak zákaz parkování v oněch ulicích je již dnes - vyplývá z dopravních předpisů. A dle navrhované studie, nic se v této věci nezmění (tzn. "beze změny") ani po zavedení nového dopravního režimu.

Ostatně, v protikladu s fialovou "beze změny" je použita zelená barva (vyznačení nově navržených legálních parkovacích míst po obou stranách Sokolovské ul., po jedné straně pak v ul. Dukelské, B. Smetany a Zahradní) s popiskem "legální". Jiné barvy použity nejsou. Z logiky věci tedy jde o dvojici stavů "legální vs. nelegální". Nikoliv "legální" vs. (eufemisticky řečeno) "beze změny".

Městský úřad Třebíč tedy podal trestní oznámení na "pachatele", který v onom (byť co do popisku upraveném) letáku uvedl informace v souladu s platnými dopravními přepisy. A následně tento úřad (namísto toho, aby situaci pravdivě vysvětlil, tzn. že "beze změn" = "ani dnes se tam dle předpisů nesmí parkovat") kličkuje, zamlžuje a... podává nesmyslné trestní oznámení.Uzavírka/výlukové opatření ve Velkomeziříčské ulici končí s 2,5denním předstihem 28. 11. ve 12 h

26. listopadu 2019 v 21:00 |  Mimořádnosti v provozu
V průběhu úterý 26. 11. zveřejnily oficiální stránky doprava-trebic.cz informaci, že uzavírka/výlukové opatření ve Velkomeziříčské ulici (znamenající pro linku č. 5 ve směru jízdy z centra města neobsluhování zastávky Dřevařské závody; náhradou je obsluhována zastávka Modřínová) skončí o 2,5 dne dříve, než bylo plánováno. Viz přepis sdělení z uvedených stránek:

Ukončení částečné uzavírky Velkomeziříčské ulice

Ve čtvrtek 28. listopadu v 12:00 bude ukončena jednosměrná výluka linky 5 v okolí Dřevařských závodů. Od této chvíle se autobusy vrátí do své původní trasy.

Posun termínu začátku výlukového opatření ve Velkomeziříčské ul. byl zamlčen na většině vývěsek i internetových stránek

16. listopadu 2019 v 21:00
Posun začátku výlukového opatření ve Velkomeziříčské ulici z původního termínu (pátek 18. 10. od 7 h) na nový termín (pondělí 21. 10. od 7 h) je dalším z dlouhé řady jevů, kdy pracovníci městského úřadu (a sekundárně ani pracovníci dopravce) nezvládají ani takovou jednoduchou věc, jakou je informování o takovéto změně na všech dostupných místech.

Z internetových stránek zřizovaných městským úřadem došlo k informování o této věci pouze na stránkách doprava-trebic.cz. Zato na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" byl posun začátku tohoto omezení zcela zamlčen (zůstalo pouze u původního oznámení).

Stejně tak na oficiálním FB profilu "Město Třebíč" zůstalo uvedeno pouze původní oznámení s původním termínem začátku uzavírky (tato zpráva mimochodem informovala pouze o jednosměrné uzavírce silnice, nikoliv o výlukovém opatření v MHD). I zde byl posun začátku uzavírky ulice (pozn. investorem stavby, kvůli které se uzavírka koná, je právě Město Třebíč) zamlčen.

A jak o posunu uzavírky bylo informováno na zastávkách a ve vozidlech? Rovněž mizerně.

Na zastávce Dřevařské závody sice v ono páteční ráno 18. 10. viselo oznámení v aktualizované podobě (s posunutým začátkem výluky), avšak na (v rámci této výluky "náhradní/výlukové") zastávce Modřínová v ono páteční ráno 18. 10. neviselo žádné výslovné oznámení, ze kterého by bylo patrné, že linka č. 5 ve směru ke hřbitovu z této zastávky nakonec ještě zatím nejezdí (že tomu tak bude až od 21. 10. ráno), viz i tato a tato fotka.

Posun termínu začátku tohoto výlukového opatření byl zamlčen i na vývěsce na Karlově náměstí, jakož i ve dvou ze třech plakátů, které jsem okolo 20. října namátkově zdokumentoval v autobusech MHD, viz tato a tato fotka. Ve třetím z mnou sledovaných případů byl původní termín "18. 10." začerněn a nahrazen (bez dalšího výslovného upozornění) údajem "21. 10.", viz tato fotka.

Sečteno, podtrženo: posun začátku uzavírky/výlukového opatření zamlčen na dvou ze tří relevantních oficiálních stránek, stejně tak v převažující většině vývěsek na zastávkách/v autobusech. Neuvěřitelné, že pracovníci městského úřadu zodpovědní za dopravu nezvládají (a to opětovně) zařídit ani takový základní úkon, jakým je informování cestujících v takové věci.

Nový most v Hrotovické ulici byl zprovozněn 31. 10. ve 20 h; MHD jezdila "výlukově" až do konce dne (zamlčeno mj. na FB "MAD Třebíč")

9. listopadu 2019 v 20:00 |  Zajímavosti z provozu
V tomto článku z 30. 10. jsem upozorňoval na rozpor v informacích ohledně konce výlukového opatření v MHD spojeného s uzavírkou mostu v Hrotovické ulici. Zatímco po celou dobu výluky bylo na plakátech uváděno, že výlukové opatření platí do 31. 10. 2019 do 20 h, tak během 30. 10. městský úřad zveřejnil info, že "Podle původních předpokladů dojde 1. listopadu ke zprovoznění ramp a mostu u nemocnice. Autobusy MAD Třebíč se tak vrátí do svých původních tras".

Během kýženého čtvrtka 31. 10. městský úřad dále zveřejnil informaci, že most bude v onen den nejpozději do 20 h otevřen pro silniční dopravu. A jak to tedy nakonec celé bylo?

- Most skutečně byl pro silniční dopravu zprovozněn 31. 10. ve 20 h, viz tato fotka.

- MHD však jezdila ve výlukovém trasování až do konce provozního dne (v souladu mj. s výlukovým jízdním řádem, v němž bylo uvedeno, že platí do 31. 10., čímž je myšleno "do konce provozního dne").

- Na zastávce Hrotovická (jakož i toho dne na dalších zastávkách + autobusech) i v oněch 20 h viselo pouze a jen výlukové oznámení s údajem, že výlukové opatření platí do 31. 10. do 20 h. Neboli, kdo by 31. 10. po 20. h přišel na tuto zastávku (a nejen na ni, ale i na další zastávky dotčené tímto výlukovým opatřením) a (v souladu s oním oznámením) čekal na spoj MHD, čekal by marně...

- "Inteligentní" displeje v tzv. přestupním terminálu uváděly onoho 31. 10. výlukovou podobu MHD rovněž do konce provozního dne MHD, tzn. v souladu s realitou. Ovšem např. po 20. hodině na tomto displeji byly uvedeny jen dva nejbližší spoje; na předchozích řádcích displeje byly nesmyslně uváděny časně ranní spoje linkové ("vesnické") autobusové dopravy, viz tato fotka.

- Perličkou je, že na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" (vytvářeném městským úřadem) nebyla v příhodnou dobu uvedena žádná aktualizace ve smyslu "výlukové opatření v MHD skončí 31. 10. až na konci provozního dne". Jediným oznámením v této tedy zůstalo původní sdělení, ovšem s neplatným termínem konce výlukového opatření (31. 10. ve 20 h)...

Spoj linky č. 5 ujel 1. 11. 2019 ve 20:15 h na Karlově nám. zpožděné lince č. 1; abych na něj mohl přestoupit, musel se spoj vrátit zpět na náměstí

1. listopadu 2019 v 22:00 |  Zajímavosti z provozu
V pátek 1. 11. 2019 okolo 20:15 h jsem se opět setkal s neuvěřitelným příkladem ubohosti ve věci (ne)čekání přípojů na Karlově náměstí.

Jel jsem od železniční stanice spojem linky č. 1 s předpokladem přestoupit na Karlově náměstí na spoj linky č. 5. "Jednička" však od nádraží odjela opožděna o cca 4 minuty (ve 20:13 h namísto 20:09 h) a z ulice Bedřicha Václavka do Jejkovské brány odbočila až téměř ve 20:17 h. A v tom okamžiku jsem si všiml, že z Jejkovské brány se již chystá vyjet onen spoj linky č. 5, do kterého jsem potřeboval přestoupit.

Okamžitě jsem informoval řidiče spoje linky č. 1 (na kterém jelo Conecto s RZ 5J8 4750), že na onen spoj linky č. 5 (který dával na oné křižovatce přednost právě i lince č. 1) potřebuji přestoupit, že odmítám na Karlově náměstí čekat půl hodiny na další spoj, takže ať mi pokud možno otevře dveře a já na oné křižovatce do spoje linky č. 5 přestoupím.

Otevření dveří v prostoru křižovatky řidič odmítl (O. K., plně jej chápu, jde o bezpečnost), tak jsem vzápětí odpověděl, ať tedy onen spoj linky č. 5 odbočí do ulice Bedřicha Václavka a ať se přes Komenského náměstí vrátí zpět na Karlovo náměstí, kde do něj nastoupím.

Po informování "ujedvšího" řidiče spoje linky č. 5 (autobus MAN ev. č. 38) se tak stalo; spoj linky č. 5 to skutečně "obkroužil" zpět na Karlovo náměstí, kde jsem do něj (nejen já) coby přestupující cestující (poté, co jsem cca ve 20 h 17 min. 20 sek. vystoupil ze spoje linky č. 1; důkazem budiž toto krátké video) nastoupil.

Dopravce TRADO MAD tedy opakovaně (jiná moje svědectví podobných jevů - viz tento či tento článek) nezvládá čekat na mírně zpožděné spoje ani v těch částech dne, kdy autobusy jezdí jen v půlhodinových traťových intervalech a kdy ujetí přípoje = téměř půlhodinové čekání na další spoj.

Nutno dodat, že (jak jsem již zmiňoval v několika jiných zdejších článcích) ani tímto neuvěřitelným chováním dopravce neporušuje žádný bod ze smluvních podmínek stanovených Městským úřadem Třebíč v zadávacích podmínkách 8letého "vysoutěženého" kontraktu s dopravcem, protože úřad nebyl schopen do těchto podmínek vymezit/stanovit jakékoliv čekací doby.

Výlukové opatření v Hrotovické ulici skončí "dle původních předpokladů" v noci na 1. 11. (srov. s údajem "do 31. 10., 20:00 h")

30. října 2019 v 22:00 |  Mimořádnosti v provozu
V průběhu středy 30. 10. bylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz (zřizovaných Městským úřadem Třebíč) zveřejněno toto sdělení:

Obnovení provozu na Hrotovické

Podle původních předpokladů dojde 1. listopadu ke zprovoznění ramp a mostu u nemocnice. Autobusy MAD Třebíč se tak vrátí do svých původních tras a časů před touto dlouhodobou uzavírkou.

Dodávám, že toto tvrzení není "podle původních předpokladů", protože výlukové oznámení (vyvěšené v této podobě) v autobusech či dotčených zastávkách uvádí, že výlukové opatření trvá do 31. 10. 2019, 20:00 h.

Na městském úřadě tedy dokonce už ani nevědí, jaký byl onen "původní předpoklad" inzerovaný mj. na (úřadem rovněž zřizovaném) oficiálním facebookovém profilu (viz odkaz výše). A matou tak cestující dvojznačnými oznámeními, kdy ve čtvrtek 31. 10. po 20. hodině může dojít k pochybnostem, odkud/kudy příslušné spoje linek č. 1, 4, 10, 13 či 14 vlastně pojedou...


Městský úřad s 2 - 3letým (!) skluzem spustil on-line sledování polohy spojů MHD; oproti dřívějším slibům je přístupná jen v mobilní aplikaci

23. října 2019 v 21:00 |  Zajímavosti z provozu
Ve čtvrtek 10. 10. 2019 zveřejnil Městský úřad Třebíč tuto zprávu o nově zřízené mobilní aplikaci zobrazující aktuální polohu spojů MHD Třebíč. Jak v této zprávě, tak v i obdobném článku na oficiálním FB profilu "Město Třebíč", se představitelé úřadu chlubí něčím, co přišlo s několikaletým skluzem oproti jejich dřívějším slibům, a to ještě v poněkud "osekané" podobě.

Jak vyplývá z odkazovaného článku + jak bylo na přímý dotaz občana potvrzeno i vedoucím orgánem Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč (viz tento screen), tak podmínkou toho, aby se občan mohl dozvěděl aktuální polohu spoje MHD, je aby měl k dispozici tzv. chytrý telefon a aby v něm měl internetové připojení (+ nainstalovanou příslušnou aplikací).

Neboli všichni ti lidé, kteří využívají internetového připojení na svém osobním či pracovním počítači, zatímco mobilní telefon mají buď starší tlačítkový (tzn. včetně mojí osoby), anebo mají sice tzv. chytrý mobilní telefon, ale bez internetového připojení, jsou při tomto přístupu městského úřadu vyloučeni z práva znát aktuální časovou polohu spojů MHD.

V souvislosti s výše uvedenými fakty připomínám, že již počátkem července roku 2016 bylo v tomto článku Třebíčského deníku (k němuž jsem vzápětí na svých stránkách napsal tento komentář) slibováno mnohem více, viz úryvky (v nichž je článkem citován i vedoucí orgán Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč):

Na třebíčském odboru dopravy v těchto dnech dokončují projekt s názvem Preference hromadné dopravy. V jeho rámci by příští rok (tzn. v roce 2017, pozn. red.) mohlo vzniknout nové dispečerské pracoviště. (...) Další novinkou, kterou by mohl projekt přinést, je aplikace pro chytré telefony a internet, kde cestující uvidí aktuální polohu autobusu.
Viz výše. V běžném internetovém prohlížeči (dostupném i pro klasické počítače či notebooky) se cestující aktuální polohu autobusu nedozví (= úřad není schopen ji zobrazit ani na tzv. interaktivní mapě na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz).

Nynější dopravce sice tyto informace má i dnes (tedy v 7/2016, pozn. red.), ale současná smlouva k nim neumožňuje městu přístup. V nynějších podmínkách právě probíhajícího výběrového řízení (na základě kteréžto "soutěže" autobusy jezdí již od 1. 1. 2017, pozn. red.) již tato podmínka je.
Neboli: až dlouhé 2 roky a 9 měsíců (!) po začátku účinnosti onoho "vysoutěženého" kontraktu, zvládl městský úřad (a to navíc v okleštěné podobě oproti původním slibům - viz výše) zpřístupnit směrem k občanům data, k nimž sám získal přístup (dle výše uvedeného) již od začátku roku 2017...Začátek výlukového opatření v zastávce Dřevařské závody posunut z 18. 10. na 21. 10. aneb Co platilo včera, neplatí dnes

17. října 2019 v 21:00 |  Mimořádnosti v provozu
Jak je u třebíčského městského úřadu (nejen) v oblasti dopravy dobrým zvykem, tak "co platilo včera, neplatí dnes" (mohl bych na tomto místě vzpomenout mj. na mnoho slibů z úst vedoucího orgánu odboru dopravy, aby tatáž osoba o pár dní později řekla, že "změnila názor", že "šlo o jeho chybnou interpretaci", "informační šum" atd).

Dalším z dlouhé řady těchto jevů se nyní stalo posunutí začátku výlukového opatření ve Velkomeziříčské ulici na termín o 3 dny pozdější (z původního termínu 18. 10. od 7 h ráno). Viz upravené sdělení (k úpravě tohoto údaje došlo zřejmě až v průběhu čtvrtka 17. 10.) na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz:

AKTUALIZOVÁNO (posun začátku omezení): Z důvodu uzavření jednoho jízdního pruhu na ulici Velkomeziříčská (směr z centra) v blízkosti zastávky Dřevařské závody, bude od 21. října, 7:00, přibližně do konce listopadu zavedeno následující opatření v provozu:

Zastávka Dřevařské závody (pouze ve směru z centra) bude zrušena, spoje linky 5 náhradou zastaví na zastávce Modřínová.

Dopravní omezení ve Velkomeziříčské ulici = jednosměrné neobsluhování zastávky Dřevařské závody do 30. 11., resp. ("upřesněně") "přibližně do konce listopadu"

16. října 2019 v 17:00 |  Mimořádnosti v provozu
Oficiální stránky doprava-trebic.cz zveřejnily ve čtvrtek 10. 10. 2019 tento text o dočasném neobsluhování zastávky "Dřevařské závody" ve směru jízdy z centra města:

Z důvodu uzavření jednoho jízdního pruhu na ulici Velkomeziříčská (směr z centra) v blízkosti zastávky Dřevařské závody, bude od 18. října, 7:00, přibližně do konce listopadu zavedeno následující opatření v provozu:

Zastávka Dřevařské závody (pouze ve směru z centra) bude zrušena, spoje linky 5 náhradou zastaví na zastávce Modřínová.

Již v pondělí 7. 10. jsem na zastávkách a v autobusech viděl vyvěšené toto oznámení o téže výluce. Téměř stejný text (doplněný o větu "výstavba chodníku" coby vysvětlení příčiny dopravního omezení, resp. výlukového opatření) byl 11. 10. zveřejněn i na druhých oficiálních stránkách o třebíčské MHD, totiž na FB profilu "MAD Třebíč".

Na rozdíl od textu ze stránek doprava-trebic.cz, který (viz výše) uvádí, že výlukové opatření platí "přibližně do konce listopadu", je v textu vyvěšeném na zastávkách, v autobusech a na FB profilu uvedeno přesné vymezení konce tohoto výlukového opatření - 30. listopad 2019 ve 20:00 h.

Městský úřad (na internetových stránkách) ruku v ruce s dopravcem (na zastávkách a v autobusech) tedy zveřejnili dvě různá, navzájem si protiřečící sdělení. Perličkou je, že jedno protiřečící si sdělení (z FB, resp. zastávek/vozidel MHD) se odkazuje na stránky doprava-trebic.cz coby zdroj pro "více informací".

Neboli - tvrzení "výlukové opatření skončí 30. 11. 2019 ve 20:00 h" = (dle použitého názvosloví) "méně informací"; tvrzení "uzavírka/výluka skončí přibližně koncem listopadu 2019" = "více informací/přesnější informace". :-)

MAN ev. č. 36 po dvou letech (konečně) není polepenou "reklamní pixlou"; na MANu č. 21 reklamní polep (porušující pravidlo o jednotném vzhledu vozidel) nadále je

9. října 2019 v 21:00 |  Zajímavosti z provozu
Přibližně okolo 20. září 2019 byl odstraněn nevzhledný, neprůhledný celovozový polep z autobusu MAN Lion´s City ev. č. 36. Stalo se tak přesně po dvou letech existence tohoto reklamního polepení, které bylo v příkrém rozporu s požadavkem Městského úřadu Třebíč (platným pro celou dobu "vysoutěžného" kontraktu s dopravcem, tzn. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2024) na jednotné barevné schéma autobusů, totiž bílou barvu s červeným pruhem.

Z logických souvislostí však předpokládám, že k této příznivé změně došlo ne kvůli tomu, že by se snad na odboru dopravy konečně "chytli za nos" za to, že před 2 lety provozovateli MHD toto porušování smluvního ustanovení zjevně povolili. Předpokládám, že k odstranění polepu po takto "přesné" době došlo kvůli vypršení smluvního období na existenci této reklamy mezi zadavatelem reklamy a reklamní agenturou.

Při odstraňování reklamního polepení došlo i k poškození původních nálepek s názvem dopravce, viz chybějící písmeno "C" na levém boku autobusu na fotce ze zastávky Samešova z 24. 9. 2019. Nejpozději o 6 dní později již byla nálepka s tímto písmenem doplněna, viz tato fotka pořízená 30. 9. 2019 v Modřínové ulici.

Celorozové reklamní polepení naopak nadále má MAN Lion´City ev. č. 21, viz i fotka pořízená 30. 9. 2019 na Karlově náměstí. Umístěno na něj byl o několik měsíců dříve než na výše zmiňovaný MAN ev. č. 36. I jeho reklamní polepení odporuje požadavku městského úřadu (vyjádřeného hned třemi "rozkazujícími" slovy), a to že "Všechna vozidla musí mít jednotný vnější vzhled. Barva je bílá s červeným pruhem".

Drobnou polehčujcí okolností v případě "čísla 21" budiž, že jeho reklamní polep nezasahuje do prostoru oken; na rozdíl od situace, která po 2 roky platila u "čísla 36", který po tu dobu byl vyloženě "neprůhlednou reklamní pixlou".

Čistá mo(/de?)bilita s přepravou kočárků aneb příznačný postřeh z "Dne bez aut" (19. 9. 2019)

3. října 2019 v 17:00
Již při pohledu na plakát upoutávající na "Týden evropské mobility" jsem se před několika týdny hořce pousmíval nad některými z jednotlivých bodů, přesněji řečeno rozporem mezi uvedenými vznosnými slovy vs. realitou. Mj. nad vyzdvihováním pojmu "mobilita" v situaci, kdy ten samý úřad ani nezvládá garantovat přepravu některých skupin cestujících v konkrétním spoji.

Jel jsem v onom "Dni bez aut", ve čtvrtek 19. 9. v 8:15 h, spojem linky č. 4 z Karlova náměstí směrem do Domků. Autobusem v tu chvíli již jela žena na vozíku.

Měla štěstí, že vozidlo nebylo více zaplněno, v opačném případě by (v souladu se smluvními přepravními podmínkami, které směrem k dopravci sám stanovil městský úřad v rámci zadávacích podmínek "vysoutěženého" kontraktu pro období let 2017 - 2014 a ve kterém je příslušné ustanovení uvedeno) byla její přeprava odmítnuta.

Ostatně, již v minulosti jsem se setkal s tím, že (ačkoliv v autobuse v tu chvíli nebyl přepravován žádný kočárek či invalidní vozík) byla jedna vozíčkářka odmítnuta k přepravě právě se zdůvodněním, že vozidlem jede příliš mnoho cestujících.

Žel, o zastávku dále chtěla nastoupit cestující s kočárkem. Žel, její kočárek by se do miniaturního prostoru v jednom z Conect vyrobených v roce 2016 ani fyzicky nevešel.

Nutno dodat, že dopravce takto malické prostory pro kočárky ve svých (tehdy nových) autobusech pořídil v souladu s oněmi smluvními přepravními podmínkami stanovenými městským úřadem pro období let 2017 - 2024, v nichž je uvedeno, že ve vozidle smí být v každou chvíli přepravován vždy jen jeden vozík nebo jeden kočárek.

Žena s kočárkem musela v poměrně chladném počasí čekat 15 minut na další spoj jedoucí stejným směrem. Příznačná ukázka "čisté mobility" v podání třebíčského městského úřadu. I když... možná by v tomto případě namísto slabiky "mo" ve slově "mobilita" byla výstižnější slabika "de".

Kam dál