Autobusy MHD na novém Podklášterském mostě (fotky z 6. 5. 2017 - cca 2 týdny po zprovoznění mostu)

Včera v 0:00 |  Aktualizace fotogalerie
V sobotu 6. 5. 2017 jsem pořídil několik prvních fotek autobusů na novém Podklášterském mostě. Připomínám, že most byl zprovozněn 22. 4. 2017, s více než čtyřměsíčním zpožděním oproti původnímu plánu.

Využil jsem času po 11. hodině, kdy během cca 10 minut jedou přes most (navzdory obecně slabšímu víkendovému provozu) tři různé spoje tří různých linek:


O 11 minut později jsem tentýž autobus zdokumentoval před odbočením z Jihlavské brány vpravo na nový most. I tato křižovatka byla v roce 2016 přestavěna do nové podoby, viz tato fotka.

Mezitím, v 11:17 h, jsem na mostě zdokumentoval exjindřichohradecký MAN Lion´s City (RZ: 5C5 6649) jedoucí na spoji linky č. 10, viz pohled zepředu a zezadu.
 

Žluté výlukové jízdní řády aneb dopravce není schopen zohlednit dvě výluková opatření najednou

Sobota v 2:00 |  Zajímavosti z provozu
Jednou z povinností pro dopravce MHD je od 1. 1. 2017 (začátek účinnosti "vysoutěženého" 8letého kontraktu) zveřejňování výlukových jízdních řádů, a to na žlutém papíře.

Pro výluková opatření spojená s uzavírkou Bráfovy ulice (uzavírka začala 24. 4. 2017, s předpokladem ukončení k 31. 7. 2017) vydal dopravce výlukový jízdní řád, ve kterém u linky č. 14 správně zohledňuje skutečnost, že zastávka Bráfova není po dobu uzavírky obsluhována (viz fotka pořízená 27. 4. 2017).

Od 2. 5. 2017 pak začalo jiné (cca 6měsíční) výlukové opatření na lince č. 14, spočívající v neobsluhování zastávek Poušov a "Řípov, rozcestí". Neobsluhování těchto zastávek je zohledněno v nové verzi "žlutého" výlukového jízdního řádu, který byl na zastávky vyvěšen, s deklarovanou platností právě od 2. 5. 2017 (viz fotka pořízená 5. 5. 2017)

Ale pozor - v tom jízdním řádu platném od 2. 5. 2017 již opět je uvedena zastávka Bráfova (ačkoliv až do 31. 7. 2017 není obsluhována, kvůli uzavírce části této ulice)!

Jinými slovy - dopravce TRADO MAD nezvládne udělat dvě věci naráz - zohlednit ve výlukovém jízdním řádu obě uzavírky zároveň. A městský úřad zjevně není schopen zkontrolovat, zda dopravce své povinnosti plní...

Neopakovatelné záběry autobusů MHD na objízdné trase ve "vedlejší" ulici Spojenců (fotky z 5. 5. 2017)

13. června 2017 v 0:00 |  Aktualizace fotogalerie
Od 2. 5. do 7. 5. 2017 probíhala uzavírka křižovatky Řípovské ulice s Revoluční ulicí, díky čemuž jezdily autobusy MHD (vzhledem k jednosměrnosti příslušné ulice pouze ve směru jízdy z centra města na sídliště Za Rybníkem) "vedlejší" ulicí Spojenců - tedy ulicí, po které (co moje paměť sahá - tzn. od 1. poloviny 90. let) snad nikdy dříve žádný autobus MHD nejel.

V pátek 5. 5. 2017 po poledni jsem ve "vedlejší" ulici Spojenců pořídil tyto neopakovatelné záběry:

Mercedes Conecto s RZ 5J8 4740 v horní části ulice Spojenců zepředu a zezadu.

Mercedes Conecto ev. č. 56 v dolní části této ulice zepředu (v pozadí je vidět zateplování jednoho z posledních dosud nezateplených třebíčských panelových domů) a zezadu.

Conecto RZ 5J8 4743 odbočuje z "vedlejší" Spojenců vlevo do Řípovské ulice. Hned za ním jede Mercedes Citaro ev. č. 41 (tehdy čerstvě nasazen do provozu po více než 4měsíční pauze).
 


Dodatečné změny v hlášeních zastávek - Sucheniova již není "Suchejova" aneb dopravce nezná kouzelné slůvko "prosím"?

8. června 2017 v 7:00 |  Zajímavosti z provozu
V lednu 2017 jsem zde psal o tom, že dopravce nebyl schopen zařídit, aby v hlášení zastávek (zavedeném v MHD Třebíč na základě požadavku z "výběrového řízení" pro roky 2017 - 2024) byly všechny názvy namluvené správně. Tuto věc tehdy přiznal i "vedoucí" odboru dopravy Městského úřadu Třebíč, viz jeho odpověď jednomu z občanů na FB profilu "Město Třebíč":

Dobrý den, máte pravdu, zastávka "Sucheniova" je namluvená špatně. Již jsme požádali o úpravu. Na další se podíváme. Jinak na základě podnětu (...) člena dopravní komise města, budeme dále řešit doplnění hlášení u konečných zastávek o informaci, že mají cestující vystoupit.


Koncem března 2017 jsem si všiml, že název zastávky Sucheniova již byl ve vozidlech namluven správně, viz toto moje video.

K namluvení sdělení "o informaci, že mají cestující vystoupit" došlo až přibližně v březnu 2017 (otázkou je, proč dopravce toto nebyl schopen učinit hned před začátkem roku 2017 a hlavně - proč městský úřad nebyl schopen tuto věc již tehdy ohlídat - ?). V květnu 2017 jsem ono "hlášení o vystoupení" zdokumentoval formou tohoto videa.

Ale pozor - dopravce ani neumí poprosit. Jen přikazuje. Oznámení v hlášení totiž zní "konečná zastávka - vystupte". Žádné "prosím, vystupte" či (vyskytující se např. v MHD Brno) "prosíme cestující, aby vystoupili". Jak příznačné. A jak příznačná neschopnost objednatele si ohlídat, aby tomu bylo jinak. A aby tomu tak bylo hned od prvního dne "vysoutěženého" kontraktu...Rekonstrukce předprodejní kanceláře po necelém půlroce její existence = její uzavření po 4 pracovní dny

4. června 2017 v 12:00 |  Mimořádnosti v provozu
Po méně než půlroce její existence, bude v předprodejní kanceláři TRADO MAD na dolní straně Karlova náměstí probíhat rekonstrukce. Z tohoto důvodu bude tato kancelář po čtyři pracovní dny bez náhrady uzavřena. Viz sdělení zveřejněné na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz:

Upozorňujeme, že z důvodu rekonstrukce bude uzavřena předprodejní kancelář na Karlově náměstí ve dnech 9. 6. (pá), 15. 6. (čt), 16. 6. (pá) a 19. 6. (po).

Linka 14x bude (s měsíčním zpožděním!) od 1. 6. 2017 zastavovat i na zastávce v Pražské ulici

31. května 2017 v 7:00 |  Změny jízdních řádů
Dlouhé čtyři týdny trvalo Městskému úřadu Třebíč (přesněji řečeno - pracovníkům/pracovnicím jeho Odboru dopravy a komunálních služeb), než zařídil takovou základní, samozřejmou věc, mezi které bezesporu patří zastavení "výlukové" linky 14x na zastávce v Pražské ulici (tzn. v místech, kudy tato linka tak jako tak jezdí).

K zavedení linky došlo (v souvislosti s uzavírkou Seifertovy ulice v Borovině) od 2. 5. 2017, ale až od 1. 6. 2017 se budou moci občané z Poušova (eventuálně Řípova) dostat do Boroviny, aniž by si nesmyslně "zajížděli" přes zastávku Sucheniova.

Viz sdělení, které se během středy 30. 5. 2017 objevilo na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz:

Od 1. června bude výluková linka 14x zastavovat i na zastávce Pražská (zastávka linkových autobusů).

Přiznání městského úřadu - skokový nárůst "tržeb za leden 2017" byl způsoben zejména zavedením "bezplatných" seniorských jízdenek

26. května 2017 v 20:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Městský úřad Třebíč počátkem dubna 2017 na svém oficiálním FB profilu "Město Třebíč" prozradil (coby odpověď na přímý dotaz jednoho z občanů, viz tento screen) leccos o velmi svérázném pojetí účetnictví.

Jednorázově přijaté vratné zálohy (150 Kč) za "bezplatné" předplatní jízdenky (s časově neomezenou platností) pro seniory nad 70 let považuje za tržby, resp. vrácení takové jízdenky (kdy cestující-senior dostane od dopravce peníze zpět) je považováno za účetní náklad (!).

Pominu-li toto svérázné pojetí (které nebere v potaz pojmy jako časové rozlišení, zdanitelné plnění, odlišení peněžních toků ve smyslu "příjmy/výdaje" od účetních toků ve smyslu "výnosy/náklady" atd.), v podstatě tím městský úřad sám sebe usvědčil ze lži.

Tímto je totiž jasné, že jednorázové navýšení (údajných) tržeb v lednu 2017 (je jasné, že většina seniorů si tyto jízdenky - nově zavedené od 1. 1. 2017 - pořídila hned na počátku existence těchto jízdenek, tzn. právě v lednu 2017) je způsobena jednorázovým zájmem o tyto jízdenky.

Zato nejsou pravdou scestné smyšlenky městského úřadu ve smyslu "Lidé ocenili kvalitu - cestujících v MHD přibývá". Jde jen o další "jedinou správnou pravdu" prezentovanou městským úřadem v oblasti týkající se (nejen) veřejné dopravy.Zastávka "Dům dětí a mládeže" bude v pátek 26. 5. 2017 mimo provoz

24. května 2017 v 4:00 |  Mimořádnosti v provozu
Oficiální facebookový profil "Městská autobusová doprava Třebíč" zveřejnil 23. 5. 2017 okolo poledne toto oznámení informující o tom, že v pátek 26. 5. 2017 nebude obsluhována zastávka "Dům dětí a mládeže" a že náhradní zastávkou se pro ten den stává nedaleká zastávka s dávno zastaralým názvem "Borovina, BOPO".

Zato "ještě oficiálnější" stránky www.doprava-trebic.cz (které jsou jako jediné uvedeny i ve "vysoutěženém" kontraktu městského úřadu s dopravcem coby stránky, kde má dopravce za povinnost - prostřednictvím městského úřadu - informovat o všem potřebném) neuvádějí (v okamžiku zveřejnění tohoto mého článku) o uvedené uzavírce/výlukovém opatření ani slovo...

-------------------------------------------------------------

Dovětek napsaný po půlnoci z 25. na 26. 5. 2017: Info o neobsluhování zastávky "Dům dětí a mládeže" bylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz zveřejněno až 25. 5. pozdě večer - tedy méně než 24 hodin před realizací výlukového opatření, resp. dlouhého 2,5 dne (!) poté, co městský úřad o uvedeném opatření prokazatelně věděl...

Fotky z období (ne)uzavírky u Stop Shopu (20./22. 4. 2017) aneb (ne)zobrazování "výlukové" konečné na čelních displejích

20. května 2017 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
Jedním z požadavků Městského úřadu Třebíč v zadávacích podmínkách "výběrového řízení" na provozovatele MHD pro roky 2017 - 2024 byla i podmínka, aby displeje ve vozidlech zobrazovaly aktuální údaje, tzn. mj. údaje, které berou v potaz aktuálně probíhající výluky.

A skutečně - během uzavírky horní části Znojemské ulice (od 18. 4. nakonec jen do 21. 4., ačkoliv původně bylo předpokládáno ukončení až k 22. 4.), byla i na čelním vnějším displeji spojů linky č. 14 uvedena "výluková konečná" Znojemská (viz mj. tato moje fotka z 20. 4. 2017).

V sobotu 22. 4. 2017, kdy (oproti původnímu plánu) linka č. 14 opět jezdila ke Stop Shopu, byla na tomtéž displeji uvedena již obvyklá konečná Stop Shop viz tato moje fotka ze zastávky naproti hotelu Alfa).

Zdálo by se, že zobrazování akutálních "výlukových" údajů je věcí samozřejmou. Ne však v Třebíči. Ještě v roce 2016 byly na čelních displejích zobrazovány vždy jen obvyklé konečné zastávky. Např. po celé září 2016 nejezdila linka č. 14 do Starče (spoje končily jízdu již na zast. Za Rybníkem), přesto na displejích autobusů byla i tehdy uvedena konečná zastávka Stařeč.

Od června do října 2015 končily spoje linky č. 10 jízdu již na zastávce Václavské náměstí, přesto na čelních displejích byla uvedena konečná zastávka Poliklinika.

Aneb i k takovéto samozřejmé věci v otázce informovanosti vůči cestujícím musel být dopravce TRADO MAD "dokopán silou"...


Exslánské Citaro ev. č. 41 po 4měsíční pauze opět v provozu (náhrada za havarovaný minibus)

15. května 2017 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
Přibližně na přelomu dubna a května 2017 došlo k zajímavé změně ve vozovém parku. Po cca čtyřech měsících se do provozu vrátilo exslánské Citaro ev. č. 41 (RZ 5J2 7740).

Této zajímavé změny jsem si všiml 5. 5. 2017 v okolí zastávky Borovina-BOPO, viz tato, tato a tato fotka. Jak jsem se následně z důvěryhodných zdrojů dozvěděl, tak jde o (dočasnou?) náhradu za minibus Mercedes Sprinter (RZ 5J8 4736), který ke konci dubna utrpěl srážku s jiným automobilem a je od té doby mimo provoz.

O 4 dny později, 9. 5. 2017, jsem exslánským Citarem jel. Byl jsem zvědav, zda/nakolik dopravce u tohoto vozidla (vyrobeného v roce 2007, tzn. v souladu s "vysoutěženým" kontraktem, který nedovoluje nasazení autobusů starších 10 let, smí na třebíčské MHD jezdit maximálně jen do roku 2017) dodržuje stanovené služby.

Hlášení ve vozidle bylo instalováno (ba naopak - výrazně hlasitější než v ostatních vozidlech, ve kterých je sotva slyšitelné). Wi-fi připojení je zde (dle nálepky u předních dveří) instalováno také. USB připojení není umístěno v podobě dvou přípojek naproti prostředním dveřím, ale ve formě jediné přípojky instalované do madla nad levým předním kolem...

Dopravce uváděl (po dobu téměř 4 měsíců!) na jízdenkách nesmyslný údaj, jako by jízdenka platila jen do následující zastávky

11. května 2017 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
Od 1. 1. 2017 začal dopravce vydávat jízdenky MHD v jiné podobě - a to v podobě chybné. Kromě správného údaje "z" (tzn. "z jaké zastávky"), byl nově doplněn i údaj "do" (tzn. "do jaké zastávky").

U všech jízdenek od té doby byl uváděn nesmyslný údaj, podle kterého jako by jízdenka platila jen do nejbližší ("první") zastávky - té, která následuje po zastávce, ve které cestující nastupoval.


K úpravě tohoto nesmyslného jevu do logického stavu (odstranění nesmyslného údaje "do" ve smyslu "do které zastávky jízdenka platí") došlo až po dlouhých téměř pěti měsících (!!!) - někdy mezi 22. a 26. dubnem 2017 (dost možná od 23. 4., v rámci ukončení výluky Podklášterského mostu?)...

Oficiální FB profil "MAD Třebíč" neinformoval o prodloužení uzavírky Podklášterského mostu ani o změně jízdních řádů k 1. 1. 2017

7. května 2017 v 0:00
Již v minulosti jsem upozorňoval na opakované situace, kdy na oficiálním facebookovém profilu "Městská autobusová doprava Třebíč", zřizovaném městským úřadem, nebylo informováno o záležitostech týkajících se MHD. V minulých měsících nastalo několik dalších případů.

Na tomto FB profilu bylo v dubnu 2017 psáno mj. o ukončení výlukových opatření spojených s uzavírkou Podklášterského mostu. Ironií však je, že tytéž stránky na sklonku roku 2016 zcela mlčely o tom, že výlukové opatření (původně plánované do 15. 12. 2016) je (spolu s uzavírkou mostu) prodlouženo až do dubna 2017...

Na onom sklonku roku 2016 byla na stejných stránkách zamlčena i další důležitá věc - oznámení o tom, že jsou vydány nové jízdní řády, ve kterých dochází mj. ke zrušení některých spojů.

Ještě 11. 4. 2017, bezmála 3,5 měsíce po úpravě tarifu v MHD, bylo na tomto oficiálním FB profilu uváděno info o tarifu, který v této podobě přestal platit 31. 12. 2016... Viz tento screen. Až o den později, 12. 4., byly tyto údaje upraveny do podoby odpovídající stavu platnému od 1. 1. 2017.

Takto jednoduchou úpravu provedl městský úřad s bezmála 3,5měsíčním zpožděním. Ten samý městský úřad, který po "neICOM" dopravcích požadoval, aby během dvou měsíců (!) pořídili flotilu nových autobusů vybavených USB připojením, zařídil pro ně krytá stání atd.

Na neaktuální údaje ohledně tarifu upozornila již 8. 3. 2017 občanka města Třebíče - paní Jana (viz tento screen; na obrazovce vpravo). Žel, městskému úřadu trvalo dalších 5 týdnů (!), než byl schopen příslušné údaje aktualizovat...

6hodinová uzavírka Kubišovy ulice = jednosměrná objízdná trasa pro linku č. 4

2. května 2017 v 22:00 |  Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení, které bylo v průběhu 2. 5. 2017 (tzn. s pouze jednodenním předstihem) zveřejněno na stránkách www.doprava-trebic.cz:

Ve středu 3. května od 8:00 do 14:00 bude částečně uzavřena ulice Kubišova. Autobusy linky č. 4 ve směru Poliklinika vynechají zastávky U Kotelny a Kubišova.

Výlukové jízdní řády linek č. 14 a 21 a zřízení "výlukové" linky 14X (platí až do 31. 10. 2017!)

30. dubna 2017 v 7:00 |  Mimořádnosti v provozu
Na tomto místě mohu doplnit svůj předchozí článek o výlukových opatřeních v Borovině. Opatření vydaná 26. 4. na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz byla zakončena dovětkem, že Od 2. května přibližně do konce října 2017 dojde ke změně jízdního řádu linek č. 14 a 21, o které ještě budeme informovat.

Na oficiálním FB profilu se výlukové jízdní řády (s platností od 2. 5. do 31. 10. 2017) linek č. 14 a 21 objevily již ve čtvrtek (27. 4.) odpoledne (viz tento odkaz). Zato na oněch "nejoficiálnějších" stránkách doprava-trebic.cz se výlukové jízdní řády neobjevily ani po třech dnech (v okamžiku zveřejnění tohoto mého článku).

V předchozím svém článku jsem uváděl, že informace o výlukových opatřeních si navzájem protiřečí. Nyní už je jasné, že zastávka Sucheniova (ve směru jízdy do centra města) bude i od 2. 5. do 7. 5. některými spoji MHD obsluhována - a to spoji "výlukové" linky označené "14X".

Zřízení této linky (na dobu 6 měsíců - po dobu uzavírky Seifertovy ulice) považuji za zajímavé řešení, nicméně je škoda, že tato linku nebude zastavovat v Pražské ulici (u "benzínové čerpací stanice") na zastávce regionálních autobusů. Cestující jedoucí z Poušova do Boroviny takto budou muset dojet až na zastávku Sucheniova...

---------------------------------------------------
Poznámka pod čarou: k vložení výlukových jízdních řádů na stránky doprava-trebic.cz došlo během 30. 4. 2017 - tzn. méně něž 48 hodin před začátkem platnosti výlukového opatření...

Uzavírka křižovatky Seifertovy a Revoluční ul. = výlukové opatření v MHD (s protichůdnými a dodatečně doplňovanými informacemi)

26. dubna 2017 v 23:00 |  Mimořádnosti v provozu
V úterý 25. dubna zveřejnil Městský úřad Třebíč na svých stránkách info o uzavírce křižovatky Seifertovy ulice s Revoluční ulicí, včetně výlukového oznámení týkajícího se opatření v MHD, viz tento odkaz. Následující den ráno jsem si stejných výlukových oznámení všiml i v autobusech i na některých zastávkách.

V oznámeních je uveden mj. text "více informací: www.doprava-trebic.cz", přitom uvedené stránky zveřejnily info o této uzavírce/výlukovém opatření až 26. 4. večer, navíc v poněkud odlišné verzi než jaká visí v autobusech/na zastávkách.

Verze na zastávkách hovoří o tom, že zastávka Sucheniova ve směru do centra nebude obsluhována linkami č. 14 a 21; níže citovaná verze z doprava-trebic tvrdí něco jiného. Navíc, v tuto chvíli jde o neúplné výlukové opatření - viz poslední odstavec (tzn. vývěsky na zastávkách odkazují na opatření, které v okamžiku jejich vyvěšení ani nebylo vytvořeno...):

Z důvodu rekonstrukce dvojkřižovatky ulic Seifertova, Řípovská a Revoluční bude vyloučen provoz autobusů MAD. Od 2. května 7:00 do 7. května 2017 20:00, linky č. 1, 5, 14 a 21

Ve směru Za Rybníkem bude zrušena zastávka Revoluční. Autobusy pojedou celou ulicí Spojenců.

Ve směru Karlovo náměstí budou zrušeny zastávky Revoluční, U Kapličky, ZŠ Bartuškova a Sucheniova (bez spojů linek 14 a 21 do Poušova) bez náhrady. Autobusy pojedou Libušiným údolím (ulicemi Koželužská a Dr. Ant. Hobzy).

Od 2. května přibližně do konce října 2017 dojde ke změně jízdního řádu linek č. 14 a 21, o které ještě budeme informovat.

Uzavírka Znojemské ulice skončila již 21. 4. navečer = v sobotu 22. 4. již linka č. 14 jezdila ke Stop Shopu (věc zamlčená oficiálními stránkami o MHD)

26. dubna 2017 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Uzavírka Znojemské ulice (mezi křižovatkou se Spojovací ulicí a kruhovým objezdem) byla naplánována (a spolu s ní i výlukové opatření v MHD, spočívající v neobsluhování zastávky Stop Shop) na období od 18. 4. do 22. 4. 2017 (viz mj. tento můj článek). Nakonec však skončila již v pátek 21. 4. v 18 hodin.

Toto předčasné ukončení mělo za následek, že spoje linky č. 14 již v sobotu 22. 4. jezdily po své obvyklé trase ke Stop Shopu, viz tato a tato moje fotka (obě pořízeny v sobotu 22. 4. okolo 15:30 h).

Městský úřad Třebíč o předčasném ukončení uzavírky (a tím pádem i výlukového opatření v MHD) věděl již v onen pátek odpoledne (viz screen z FB profilu "Město Třebíč" - odpověď na dotaz jednoho z občanů). Přesto však nebyl schopen o této věci informovat ani na jedné ze dvou "svých" stránek věnovaných MHD, tedy ani na www.doprava-trebic.cz, ani na FB profilu "MAD Třebíč"...

Výluková opatření související s uzavírkou Podklášterského mostu skončí až v noci z 22. 4. na 23. 4. 2017; od 24. 4. začíná uzavírka (+ výlukové opatření) horní části Bráfovy ulice

21. dubna 2017 v 18:00 |  Mimořádnosti v provozu
Ve chvíli, kdy uplynulo 24 hodin od zveřejnění mého předchozího článku o ukončení uzavírky Podklášterského mostu, je leccos jinak, než jakým se zdálo v době psaní článku být.

Novou zprávou také je, že uzavírka horní části Bráfovy ulice začne již 24. 4. 2017 (původně měla začít až 1. 5. 2017). Viz sdělení z oficiálních stránek "doprava-trebic.cz" (psáno kurzívou, zatímco nekurzívním písmem přidávám svůj komentář):

Dne 23. dubna 2017 od ranních výjezdů se na své původní trasy a časy vracejí linky číslo 5, 10, 11, 21 a 31. Jejich provoz bude dne 22. dubna řízen ještě celý den podle výlukových jízdních řádů, od 23. dubna pak podle nového jízdního řádu.

Neboli - do IDOSu byl 14. 4. 2017 zadán (patrně dopravcem) chybný/"předčasně optimistický"/v tuto chvíli klamný údaj - počítající s tím, že výlukové jízdní řády přestanou platit již 21. 4., zatímco 22. 4. po celý den již MHD pojede po novém mostě.

Od 24. dubna do přibližně konce července 2017 bude uzavřena část Bráfovy ulice - od evangelického kostela přibližně po křižovatku s ulicí Sadová. Spoje linek, které obsluhují zastávku Bráfova budou obousměrně odkloněny přes dopravní terminál. Zastávka Nemocnice ve směru do centra bude přeložena před křižovatku, na Purkyňovo náměstí.

Jde o velmi nejasné sdělení. Mohlo by se z něj totiž zdát, že např. odkloněné spoje linky č. 14 či např. víkendové spoje linky č. 4 (ve směru do centra města) v "terminálu" zastaví. Opak je však pravdou, viz toto oznámení na FB profilu "MAD Třebíč", podle kterého tyto spoje "terminálem" pouze projedou, aniž by tam zastavily!

Podklášterský most bude pravděpodobně zprovozněn "již" 22. 4. 2017, oficiální stránky zřizované městským úřadem vytrvale mlčí...

20. dubna 2017 v 18:00 |  Mimořádnosti v provozu
Již 11. 4. 2017 se v médiích (mj. v Třebíčském deníku, ale byla sdílena i městským úřadem na FB profilu "Město Třebíč") objevila zpráva, že Podklášterský most bude otevřen "již" 22. 4. 2017 (namísto "původního" termínu 1. 5. 2017).

Následně, 14. 4. 2017, byly pro IDOS vytvořeny nové verze jízdních řádů těch linek MHD, které jsou uzavírkou mostu dotčeny; u nových verzí (kde již jsou předmětné linky opět trasovány přes Podklášterský most) byla uvedena platnost od 22. 4. 2017 (viz např. jízdní řád linky č. 10 či jízdní řád linky č. 11). Již tehdy dopravce tedy věděl, že most skutečně bude zprovozněn "již" 22. dubna.

Ve čtvrtek 20. 4. v poledne vyšel na stránkách Třebíčského deníku článek, že most je hotov a skutečně v sobotu 22. 4. bude již otevřen.

Zato na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz, jakož i na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" (zřizovatelem obou stránek je Městský úřad Třebíč), nebylo za celou dobu o "předčasném" ukončení výlukových opatření (spojených s uzavírkou Podklterského mostu) uvedeno ani slovo.

Taktéž ani slovo o tom nebylo (přinejmenším ve středu 19. 4.) uvedeno v autobusech, jakož ani na zastávce Karlovo náměstí (a s vysokou pravděpodobností ani na jiných zastávkách)...

Tolik prozatím toto stručné sdělení (popisující stav platný k okamžiku zveřejnění tohoto článku, tzn. 20. 4. 2017 v 18:00 h), byť s ním jsou spojeny mnohé další souvislosti.

Pokoutní opatření o "minutovém (ne)přípoji" v 5:45 h v Týně aneb Miniaturní lísteček na podklášterských zastávkách

16. dubna 2017 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
V posledním odstavci článku popisujícího fotky z objízdných tras na horním Podklášteří jsem napsal Na jednotlivých zastávkách jsem si tehdy všiml i jiné podivuhodnosti z kategorie "neschopnost dopravce/objednatele při tvorbě jízdních řádů". Nastal čas prozradit další informace. :-)

Na zastávkách Sýpky, Palackého, Na Příkopech a Nová byl (přinejmenším v září 2016) vyvěšen malý lístek, na kterém bylo uvedeno (doslova) "V zastávce Týn spoj linky č. 5 s odjezdem v 5:45 vyčká příjezdu spoje linky č. 11 v 5:46", viz též čtveřice fotek z 8. 9. 2016.

- Sdělení (oznamující, že přípoj ze spoje linky č. 11 na spoj linky č. 5 v relaci horní Podklášteří - Nové Dvory/centrum/Borovina) je naprosto amatérsky vyvěšené (mj. snadno přehlédnutelné) a utajené (neoznámené mj. na internetových stránkách zřizovaných dopravcem či městským úřadem).

- Je těžko pochopitelné, proč nebyl městský úřad schopen vytvořit výlukové jízdní řády tak, aby časová poloha předmětného spoje linky č. 5 odpovídala tomu, že v Týně je zajištěn přípoj. A ne tomu, že tento spoj de facto vždy odjede z Týna s (přinejmenším) minutovým zpožděním.

Když už toho nebyl městský úřad schopen "napoprvé" (s platností od 9. 5. 2016), tak příležitost k "reparátu" měl k 1. 1. 2017, kdy byly vydány nové jízdní řády. Ale bohužel - neučinil tak.

Perlička na závěr - 14. 4. 2017 jsem na zastávce Račerovická pořídil tuto dvojici fotek, z nichž je patrné, že tam žádný "lísteček o čekání linky č. 5 na zastávce Týn v 5:45 h" nevisí. Otázkou je, zda ono "čekací oznámení" mezitím pozbylo platnosti, nebo jen na této zastávce nebylo oznámeno...

Jak je patrné z této fotky, tak i v dubnu 2017 dopravce uváděl (a to nejen na zastávce Račerovická) na svých výlukových schématech (souvisejících s uzavírkou Podklášterského mostu) platnost "do 15. 12. 2016"... A nejen dopravce, ale nepřímo to platí i pro objednatele (městský úřad)...

Zastávka STOP SHOP bude od 18. 4. do 22. 4. 2017 mimo provoz

11. dubna 2017 v 21:00 |  Mimořádnosti v provozu
Od úterý 18. 4. do soboty 22. 4. 2017 nebude obsluhována zastávka STOP SHOP, ani zastávka "Znojemská" (u hotelu Alfa). Na rozdíl od situace z 19. 9. 2015 (kdy Městský úřad Třebíč ani dopravce TRADO MAD nebyli schopni uvést, že i tato zastávka bude v uvedený den mimo provoz), nyní o této věci informuje i městský úřad na svých stránkách www.doprava-trebic.cz.

V termínu od 18. do 22. dubna 2017 bude uzavřena část ulice Znojemská od kruhového objezdu u vjezdu do města po křižovatku s ulicí Spojovací. Spoje linky 14 na své trase vynechají zastávku STOP-SHOP. Zastávka Znojemská směr STOP-SHOP nebude obsluhována.

V určitém rozporu s tímto sdělením je tento leták sdílený na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč", ve kterém jednak chybí údaj, že v uvedených dnech nebude obsluhována ani zastávka "Znojemská" naproti hotelu Alfa; a jednak v něm je (na rozdíl od stránek www.doprava-trebic.cz) uveden i údaj "Na základě postupujících stavebních prací může dojít ke zkrácení termínu uzavírky".

Aneb - městský úřad uvádí na dvou svých stránkách údaje, které jsou ve vzájemném rozporu...

Kam dál