Přejmenování některých zastávek schváleno 2 roky, resp. 6 let poté, kdy k tomu byla vhodná příležitost

Už v roce 2012 (v rámci spuštění tzv. optimalizace třebíčské MHD) měl městský úřad vynikající příležitost přejmenovat ty zastávky, jejichž název byl již zastaralý či jinak nevhodný. Úřad tak neučinil (navzdory mj. tomu, že přejmenování zastávek pojmenovaných podle již neexistujících podniků jsem uvedl již na sklonku léta 2011 v souboru podnětů, které jsem městskému úřadu zaslal z pozice občana coby "připomínky k chystané tzv. optimalizaci").

Druhou výbornou příležitostí ke změně dávno neplatných názvů (jako např. Průmysl masný nebo Borovina, BOPO) byl nástup platnosti podivně "vysoutěženého" 8letého kontraktu, tzn. přelom let 2016 a 2017 (v rámci kteréžto změny tak jako tak byly vydávány nové jízdní řády, bylo namluveno akustické hlášení do vozidel atd.). Městský úřad tuto možnost opět promarnil.

Až v srpnu 2018 došlo (viz mj. článek Třebíčského deníku) ke schválení změny názvu u celkem jedenácti zastávek. Některé změny názvů jsou rozumné, nad jinými zůstává rozum stát. Stejně tak je neuvěřitelné, jak si v několika málo větách dovede protiřečit (či tzv. měřit dvojím metrem) starosta města. Ale to je samostatná kapitola.

Perličkou je, že dvě z těchto jedenácti změn názvů se týkají zastávek, které byly zřízeny až právě v září 2012, při tzv. optimalizaci MHD. Až po více než šesti letech tedy dojde k nápravě nesmyslného stavu, kdy název "Týn" mají zastávky vzdálené od sebe cca 230 metrů; kdy navíc z linkového jízdního řádu nelze poznat, přes kterou ze zastávek "Třebíč, Týn" předmětný spoj linky č. 10 vlastně jede - jestli přes tu u Billy, nebo tu u křižovatky s ulicí Na Klinkách...
 

Referentka pro MHD ani vedoucí odboru dopravy nejsou schopni ani po více než roce (!) zajistit info o existenci předprodejního automatu

14. srpna 2018 v 7:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Jak jsem již vloni informoval v tomto článku, došlo v červnu 2017 k úpravě předprodejní kanceláře MHD na Karlově náměstí do podoby s odděleným předsálím. Podoba této úpravy tehdy byla městským úřadem zcela zamlčena; na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz bylo v příhodné době uvedeno pouze neurčité info, že kancelář bude po několik dní uzavřena "z důvodu rekonstrukce".

V onom červnu 2017 však došlo i k další změně. Do onoho nově zřízeného odděleného předsálí předprodejní kanceláře totiž byl instalován automat na prodej předplatních jízdenek. Připomínám (jak jsem již uvedl v tomto článku), že dopravce si na městském úřadu (v rozporu se zadávacími podmínkami soutěže) v roce 2016 vymohl půlroční odklad ve věci zřízení tohoto automatu.

Oddělené předsálí s automatem je (v souladu se smluvním pořadavkem) přístupné občanům 24 hodin denně. Ovšem pozor - existence tohoto automatu byla městským úřadem zcela zamlčena. Ani v době jeho instalace, ani nikdy poté, nebyla vydána žádná zpráva o tom, že automat byl zřízen. I v příslušné části stránek doprava-trebic.cz je uvedeno pouze info o otevírací době provozovny; žádná poznámka o tom, že v téže provozně je nepřetržitě funkční dobíjecí automat.

Připomínám, že i info o provozovně vedle "Staré pošty" bylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz umístěno až počátkem září 2017, tzn. s 8měsíčním zpožděním. Do té doby tam byl zastaralý údaj o (v té době již dávno neexistující) předprodejní kanceláři na autobusovém nádraží. Ke změně chybného údaje došlo až poté, co byl vedoucí odboru dopravy na tuto chybu upozorněn občanem.

A ani tak jednoduchou věc, jakou je informování o zřízení/existenci předprodejního automatu, rovněž vedoucí odboru dopravy (ani jeho podřízená referentka městského úřadu pro MHD, dcera stejnojmenné zastupitelky), nebyl dosud schopen zvládnout (za celých cca 14 měsíců!) zajistit...

Bloudící "sedmičkové" Karosy v prostoru zastávek na Karlově náměstí (situace z 18. 4. 2018)

7. srpna 2018 v 2:00 |  Zajímavosti z provozu
I když od vyřazení posledních "sedmičkových" Karos MHD Třebíč uplynulo počátkem roku 2018 již sedm let, nastal ve středu 18. 4. 2018 okamžik, kdy se dvě "sedmičkové" Karosy (ovšem typu "C", tzn. zájezdové/regionální, nikoliv typu "B" - pro MHD) objevily v prostoru zastávek na Karlově náměstí. Šlo o vozidla soukromého vlastníka.

Z předmětné situace mi přišlo, že vozidla zřejmě bloudící městem (po dojetí až k Jejkovské bráně se potřebovaly "otočit" - změnit směr jízdy) vlivem několika souběžných uzavírek.

Jednu z dvojice popisovaných Karos jsem v prostoru zastávek zdokumentoval formou této fotky spolu s Mercedesem Conecto RZ 5J8 4702.

Nutno však dodat, že "ne-MHD" autobusy nemají (nejen) v prostoru zastávek na Karlově náměstí co pohledávat (a to ani při "otáčení" atd.).
 


"Postupující práce" na mostku, který měl být hotov již koncem června = srpnové neobsluhování zastávky Poušov (+ utajené prodloužení předchozího výlukového opatření)

28. července 2018 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Výstavba mostku přes náhon v Poušově (+ spolu s ní i výlukové opatření spočívající v přemístění zastávky Poušov) měla být dokončena na konci června 2018. Nestalo se tak, výstavba mostku se protáhla o (odhad) 2 měsíce.

Referentka městského úřadu pro MHD (dcera stejnojmenné zastupitelky) opětovně selhala ve věc informování o prodloužení popisovaného přesunu poušovské zastávky. Na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč" dodnes visí zastaralé výlukové opatření (s údajem, že mostek bude uzavřen + zastávka přesunuta do 30. 6. 2018) a žádné nové tam nebylo v příhodnou dobu (tzn. na sklonku června) vyvěšeno.

Ani na stránkách www.doprava-trebic.cz nebyla dotyčná referentka schopna zařídit vydání nového příspěvku ve smyslu "přemístění zastávky v Poušově prodlouženo z původního termínu 30. 6. na pozdější termín". Namísto toho došlo jen k pokoutnímu přepsání údaje Od 3. dubna bude po dobu asi tří měsíců rekonstruován mostek přes náhon v Poušově na údaj Od 3. dubna bude po dobu asi pěti měsíců..., ovšem v rámci původního příspěvku z konce března 2018...

Ve středu 25. 7. 2018 byla na stránkách doprava-trebic.cz zveřejněna nová informace:
Zastávka Poušov bez obsluhy
Z důvodu postupujících prací na stavbě mostu přes náhon v Poušově a rekonstrukci zastávky bude od 30. 7. do 31. 8. 2018 zrušena obsluha linkou 14. Nejbližší náhradní zastávkou je Řípov, rozcestí... aneb postupující práce na něčem, co mělo být dokončeno již k 30. 6. 2018...

Na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" se v téže době objevil tento letáček s příslušným opatřením. Za zmínku stojí i údaj, že může dojít ke zkrácení termínu uzavírky. Tentýž údaj totiž byl uveden i u předchozího opatření, které mělo skončit již 30. 6, avšak neskončilo předčasně, ba ani v předpokládaném termínu, a to za vydatného tutlání tohoto prodloužení ze strany městského úřadu...

Podivnosti o (ne)zajíždění autobusů do "terminálu" v roce 2016 aneb lhář/příjemce "hygienických" příkazů je kompetentní k odpovědím?

Psal se srpen roku 2016 (cca rok poté, co jsem se od vedoucí představitelky příslušného úseku Krajské hygienické stanice Třebíč, paní J. Š., nepřímo dozvěděl, že vedoucí odboru dopravy lhal o (dle jejího vyjádření neexistující) žádosti o výjimku v počtu autobusů zajiždějících do tzv. terminálu, kdy jsem této ženě poslal e-mailový dotaz znovu.

Tentokrát šlo o dva nové dotazy:

- Jak je možné, že do (údajně - dle tvrzení městského úřadu - "nadoraz využitého tak, že další spoje tam už zajíždět nemohou") tzv. přestupního terminálu denně zajíždí i několik desítek dalších autobusů náhradní autobusové dopravy za vlaky ČD (cca od 10. 9. 2016 pak vedených coby standardní licencovaná linka) v rámci tehdejší dlouhodobé "revitalizační" výluky.

- Jak je možné, že tyto spoje mohou do hlavní části "terminálu" zajíždět i mezi 22. a 6. hodinou, když (dle vyjádření městského úřadu + i dle tehdejšího stavu věcí) v této noční době měl platit zákaz vjezdu vozidel do oné hlavní části "terminálu" (východně od kruhového objezdu).

Odpověď (která přišla až po několika týdnech, v září 2016) od této pracovnice mě zarazila. Prý se mám s tímto dotazem obrátit na provozovatele "terminálu", tedy na Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.

Neboli: ve věci (ne)pravdivosti údajů ohledně limitů se mám dotazovat nikoliv toho, kdo limity stanovuje (KHS), ale toho, kdo je příjemcem tohoto opatření a kdo o těchto opatřeních o rok dříve zjevně lhal (viz výše)...Extřebíčská Citara ev. č. 41 a 32 (pro třebíčskou MHD "příliš stará") již v provozu na linkách pražské MHD

15. července 2018 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
Jak jsem již v květnu 2018 informoval v tomto svém článku, bylo Citaro, které v Třebíči jezdilo s ev. č. 41, prodáno pražskému dopravci STENBUS.

Na tomto místě mohu nyní doplnit, že nebylo jediným ex-třebíčským vozidlem, které bylo tomuto dopravci prodáno. Spolu s ním do Prahy putovalo i Citaro s někdejším evidenčním číslem 32. Jak vyplývá z profilu prvního i druhého jmenovaného vozidla na stránkách www.seznam-autobusu.cz, byla tato vozidla zařazena do pražského provozu v červnu, resp. květnu 2018.

Na odkazovaných stránkách se již objevily i fotky (pozn. nejsem jejich autorem) pořízené na spojích pražské MHD (na těch linkách, které jsou zajišťovány právě dopravcem STENBUS) v prvních týdnech jejich tamního provozu:


Je paradoxem, že vozidla, která již (dle parametrů "výběrového řízení") pro třebíčskou MHD "nebyla dost dobrá" (překročila totiž "věkový limit vozidel", který byl Městským úřadem Třebíč stanoven na 10 let), ještě dobře poslouží v pravidelném provozu MHD v hlavním městě...

Hlukové limity v "terminálu" v roce 2015 - rozpor s dřívějšími prohlášeními a lež z městského úřadu (?)

Když Městský úřad Třebíč v polovině června 2015 zveřejnil tuto tiskovou zprávu, kde zmínil, že i počet denních (tzn. jedoucích mezi 6. a 22. h) spojů přes tzv. terminál je omezen hygienickými limity, podivil jsem se. Nikdy předtím o ničem takovém představitelé úřadu nemluvili.

Např. zavedení zajíždění linky č. 4 do "terminálu" bylo ještě o 3 týdny dříve deklarováno na 1. 7. 2015 se zdůvodněním "měsíční zdržení kvůli nutnosti schválení zastupitelstvem". A velkohubá prohlášení o "taktovém propojení v přestupním uzlu", "obsluze terminálu desítkami páteřních linek" atd. (pronášená již v roce 2014, když "terminál" začal být budován) také nenaznačovala nic o hlukových omezeních.

S vědomím, že městský úřad (nejen) v oblasti dopravy často lže, rozhodl jsem se v onom červnu 2015 e-mailem kontaktovat vedoucí představitelku Krajské hygienické stanice Třebíč, paní J. Š. O několik dní později od této ženy dorazila zajímavá odpověď - mj. v ní bylo uvedeno, že počet spojů zajíždějících do "terminálu" skutečně je omezen i v denní době.

Zároveň však tato vedoucí představitelka uvedla, že není pravdivá informace, že by městský úřad tehdy žádal o výjimku spočívající v počtu vozidel, která (ne)mohou do "terminálu" zajíždět.

Dle tohoto vyjádření představitelky KHS tedy lhal příslušný představitel městského úřadu, viz údaj z oné tiskové zprávy "Jelikož nám Krajská hygienická stanice nepovolila výjimku, bude avizované prodloužení linek č. 4, 10 a 13 k železničnímu nádraží posunuto až na termín 1. 10. 2015." (...) informoval vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Aleš Kratina.

Průměrné stáří autobusů = 4,26 roku aneb novější autobusy = méně pohodlné než ty o něco starší?

1. července 2018 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
Rok se s rokem sešel a při příležitosti poloviny roku opět zveřejňuji článek o aktuálním průměrném stáří vozidel zajišťujících provoz MHD Třebíč.

- Mercedes Conecto ev. č. 23: rok výroby (r. v.) 2008, stáří 10 let.
- Mercedes Conecto ev. č. 56: r. v. 2010, stáří 8 let.
- MAN Lion´s City ev. č. 21, 38, 49, "ex J. Hradec": r. v. 2011, stáří 7 let.

- MAN Lion´s City ev. č. 32, 48: r. v. 2012, stáří 6 let.
- Mercedes Citaro III "ex J. Hradec": r. v. 2012, stáří 6 let.
- MAN Lion´s City ev. č. 36, 45: r. v. 2013, stáří 5 let.

- Mercedes Conecto (10 autobusů s RZ 5J8 4701 - 4750): r. v. 2016, stáří 2 roky.
- Mercedes Sprinter RZ 5J8 4735 a 5J8 4736: r. v. 2016, stáří 2 roky.

Tedy 98/23 = cca 4,26 roku. Ale připomínám, že "mládí" vozidla samo o sobě nic moc neznamená. Například jednodveřové minibusy jsou sice relativně nové, ale z hlediska uživatelského komfortu horší než byť starší autobus standardní velikosti.

Nebo: 10 Conect pořízených v roce 2016 je z pohledu přepravy kočárků (pro které je v nich vymezen jen velmi malý prostor) o dost horších než kterýkoliv z MANů, byť starších o 3 - 5 let než tato Conecta...

Zastávka Autodružstvo (ve směru do centra města) je od 25. 6. do 1. 7. bez obsluhy = opatření zamlčené oficiálním FB profilem "MAD Třebíč"

25. června 2018 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Již 14. 6. 2018 byla na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz zveřejněna informace oznamující dočasné neobsluhování zastávky Autodružstvo ve směru jízdy do centra města (příčinou je postupující rekonstrukce přilehlého mostku přes potok):

Omezení na ul. Brněnská

V termínu od 25. 6. do 1. 7. 2018 bude kvůli stavebním pracím bez obsluhy zastávka Autodružstvo ve směru do centra. Nejbližší náhrádní zastávka je Colas.

Nejpozději 20. 6. 2018 byl leták s touto informací vyvěšen i v interiérech autobusů (přinejmenším těch několika vozidel, kterými jsem v onen den jel).

Zato na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč" (zřizovaném Městským úřadem Třebíč; odpovědnou osobou za správu stránky je dle těchto údajů referentka pro MHD - dcera stejnojmenné zastupitelky) není info o neobsluhování této zastávky uvedeno ani v okamžiku zveřejnění tohoto článku, několik hodin před začátkem účinnosti předmětného výlukového opatření.

Dotyčná odpovědná pracovnice bohužel opětovně (pokolikáté už?) nezvládla zařídit tak jednoduchou věc, jakým je zajištění informovanosti na příslušných oficiálních internetových stránách, které jsou za účelem informování občanů městským úřadem zřizovány...

LCD displeje na označnících na Karlově náměstí nahrazeny "dynamickými" LEDkovými = městský úřad po čtyřech (ba 4,5) letech dostojí svému slibu?

19. června 2018 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
V první polovině června 2018 byly u všech "inteligentních" označníků na Karlově náměstí vyměněny displeje. Dosavadní LCD byly po čtyřech letech své existence nahrazeny typem LED. Viz série fotek pořízených 13. 6. 2018.

Připomínám, že Městský úřad Třebíč již na podzim 2013 sliboval, že zdejší displeje budou vybaveny tzv. dynamickou funkcí, tzn. že budou informovat o případném zpoždění autobusového spoje.

Označníky + displeje nakonec byly instalovány/zprovozněny s půlročním (!) zpožděním - počátkem června 2014. A onu "dynamickou" funkci plnily jen krátce (snad jen na sklonku léta 2014) - ne předtím, a ne celé dlouhé roky potom. Nikdy nebylo žádnou odpovědnou osobou oznámeno/zdůvodněno, že/proč tyto označníky onu dynamickou funkci neplní.

Instalací této verze displejů (které v době pořízení fotek zohledňovaly zpoždění příslušných spojů MHD) tedy městský úřad snad již konečně dodržel to, co nebyl schopen naplnit před čtyřmi lety...

Nesmyslná argumentace městského úřadu o "označnících výhradně pro MHD" coby důvodu, proč u nich nesmějí (?) zastavovat linkové autobusy

V listopadu 2017, když vznikla situace s nezajížděním části "vesnických" autobusových linek na autobusové nádraží (k čemuž dle vyjádření městského úřadu ze srpna 2017 "nemohlo dojít", viz tehdejší vyjádření představitelů města), se městský úřad vymlouval, že jeho nesouhlas ke změně 39 licencí (spočívajících právě v nezajíždění spojů na "autobusák") byl krajským úřadem ignorován.

Coby údajný důkaz přiložil městský úřad 39 vyjádření (vyhotovených referentkou pro MHD - dcerou stejnojmenné zastupitelky). Tato vyjádření (mimochodem psaná vyloženě "jako přes kopírák") v mnoha ohledech prokazují scestnost či nepravdivost jednotlivých (pseudo)argumentů.

Jedním z aspektů v této věci je i tvrzení referentky, že linkové autobusy "nemohou" nově zastavovat na vybraných nácestných zastávkách (jako Komenského náměstí, Hrotovická, Březinova atd.), protože tyto zastávky jsou dle platného značení určeny jen pro městskou autobusovou dopravu (+ je přiložena fotka onoho údajně "ryze MHDčkového" označníku).

Nedivím se, že (zdaleka nejen) toto vyjádření bylo krajským úřadem ignorováno, protože některé takto "ryze MHDčkové" zastávky (např. Atomhotel, Marie Majerové; ve směru jízdy do centra města též Znojemská atd.) jsou linkovými autobusy obsluhovány již po dlouhou řadu let. A to déle než existuje tento typ označníků (které byly hromadně instalovány na podzim 2011).

Otázkou pouze je, zda si tuto skutečnost dotyčná referentka při psaní onoho vyjádření neuvědomovala ( = neznalost základních provozních záležitostí), nebo zda při uvádění tohoto (pseudo)argumentu vědomě lhala.


Městský úřad není již po 2 roky (!) schopen zajistit opravu zábranných sloupků ve svém "přestupním terminálu"

Na východním okraji tzv. přestupního terminálu byly v červenci 2015 (krátce po jeho uvedení do provozu) instalovány dva sloupky zabraňující neoprávněným vozidlům v průjezdu "terminálem".

Jak jsem již zmiňoval v tomto, resp. tomto článku, byly sloupky v prvních 10 měsících své existence (7/2015 - 5/2016) celkem po cca 6 měsíců mimo provoz (dvě různé poruchy, z nichž jedna trvala čtyři měsíce a druhá necelé dva měsíce).

Po odstranění druhé z popisovaných poruch (k čemuž došlo koncem května 2016) byly sloupky funkční jen asi 2 týdny. Okolo 10. 6. 2016 se opět staly neprovozními. S tím, že od té doby tedy neexistuje fyzická zábrana znemožňující nepovolaným vozidlům průjezd tzv. terminálem.

Ovšem pozor - tuto poruchu již Městský úřad Třebíč (coby provozovatel "terminálu") nebyl schopen odstranit. V době zveřejnění článku, přetrvává tato jeho neschopnost již nepřetržitě po dva roky.

A z celkem 35 měsíců od instalace těchto sloupků, byly tyto v provozu jen po dobu cca 5 měsíců...

Série fotek (z různých dní v období 6/2016 - 6/2018) dokumentujících nefunkční sloupky - viz moje galerie na "Rajčeti".

Minibusy s jedinými dveřmi pro cestující = vyhovující požadavku městského úřadu na "rychlou výměnu cestujících"?

1. června 2018 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
V "Technických a provozních požadavcích" coby příloze veřejné zakázky na provozovatele třebíčské MHD v období let 2017 - 2024, uvedl městský úřad mj. požadované parametry autobusů a minibusů.

Zatímco u autobusů standardní velikosti bylo výslovně požadováno, že tato vozidla musejí mít tři dveře, tak u minibusů byla použita neuvěřitelně alibistická formulace Autobus musí být vybaven takovým počtem dveří, aby byla umožněna rychlá výměna cestujícících. Viz tento screen.

Tento požadavek se stal o to absurdnějším v konfrontaci s realitou, kdy dopravce pořídil minibusy vybavené pouze jedněmi dveřmi (přestože např. právě Mercedes-Benz Sprinter byl výrobcem nabízen ve čtyřech verzích, kdy tři z nich jsou dvoudveřové).

Protože jestli i minibus s jedněmi jedinými dveřmi (kterými cestující nastupují i vystupují) vyhovuje "gumovému" požadavku na "takový počet dveří, aby byla umožněna rychlá výměna cestujících", tak potom celý tento požadavek nedává smysl.

Protože méně než jedny dveře (určené pro cestující) žádný autobus/minibus mít ani nemůže.
Jak městský úřad při zadávání výběrového řízení (ne)využil informace získané při jednodenním (!) přepravním průzkumu z března 2016

25. května 2018 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Ve světle pozdějších událostí a činů, stávají se o to nepravdivějšími slova, která představitelé Městského úřadu Třebíč tvrdili v březnu 2016 ohledně tehdejšího konání přepravního průzkumu (ostatně, již tehdy lhali o tom, že průzkum potrvá po celý týden; ve skutečnosti probíhal v jeden jediný den - ve středu 9. 3. 2016).

Městský úřad tehdy mj. tvrdil, že Město tím získá potřebné informace o vytíženosti spojů, které využije při zadávání veřejné zakázky na nového provozovatele městské autobusové dopravy v Třebíč.

Zjištění vytíženosti spojů (k čemuž nakonec měl postačit jeden jediný den prováděného průzkumu?) může mít za následek buď úpravu (snížení/navýšení) počtu spojů, anebo možnost nasazení menšího/většího vozidla než je vozidlo standardní velikosti.

První jmenované (tzn. počty spojů v návaznosti na údaje zjištěné průzkumem) se vůbec nestalo - počátkem května 2016 městský úřad zveřejnil zadávací podmínky výběrového řízení a v něm vypsal spoje, které jsou přemětem plnění zakázky (neboli: spoje, které budou jezdit od 1. 1. 2017), jejichž počet i časové polohy byly naprosto stejné jako do té doby.

A druhé jmenované (tzn. stanovení velikosti vozidel)? Ano, městský úřad v zadávacích podmínkách tehdy stanovil, že na spojích všech linek po 20. hodině, jakož i na spojích linek č. 12 a 31 celodenně, mohou být nasazeny minibusy. Jenže - dopravce nakonec toto pravidlo vůbec nedodržuje; ba co více - městský úřad mu (po více než roce nedodržování) toto porušování pravidel zpětně posvětil...
Autobusy na křižovatce u pošty v pozadí s nemocničními pavilony před demolicí (fotky z 12/2015 - 4/2018)

19. května 2018 v 9:00 |  Aktualizace fotogalerie
Některé fotky autobusů jsem v průběhu minulých let záměrně pořizoval v místech, která v tu chvíli právě měnila (či čerstvě změnila) svoji podobu. Patřila mezi ně i křižovatka u pošty (křižovatka ulic Smila Osovského, Bedřicha Václavka a Jejkovské brány), kde v pozadí záběru je mj. vidět nemocniční pavilony, jejichž existence byla v tu chvíli již sečtena.

Karosa B952 ev. č. 26 na křižovatce u hlavní pošty (13. 12. 2015) - v pozadí nahoře je vidět pavilon "staré chirurgie". O 2 měsíce později začala demolice pavilonu, namísto kterého byl v letech 2016 + 2017 vybudován nový "pavilon chirurgických oborů".

MAN e. v. č. 36 opět na křižovatce u pošty (26. 3. 2018 - i po půl roce polepen nevzhledným polepem, který je v příkrém rozporu se smluvním ustanovením o jednotném, bílo-červeném barevném schématu), v pozadí s již dokončeným "pavilonem chirurgických oborů" a vedle něj s (v tu chvíli již vyklizeným) "panelákovým" pavilonem chirurgie.

Mercedes Citaro s RZ 6C2 8208 před křižovatkou u pošty (9. 4. 2018) - paneláková chirurgie v pozadí již byla přibližně z poloviny zbourána. V tomto "polovičním" stavu budova vydržela po několik dní.

MAN Lion´s City ev. č. 38 před křižovatkou u pošty (12. 4. 2018; autobus má mj. nové reklamní polepení na zadním okně) - "chirurgický panelák" již byl zbourán. Jde o první třebíčskou "panelákovou" stavbu s tímto osudem.

Citaro ev. č. 41 od konce roku 2017 (?) již v Třebíči nejezdí; v 3/2018 patrně prodáno do Prahy

12. května 2018 v 20:00 |  Zajímavosti z provozu
Na spojích třebíčské MHD již nejezdí exslánský Mercedes Citaro ev. č. 41. Do provozu přestal být nasazován snad již s koncem roku 2017 (ostatně, pokud by tomu tak nebylo, šlo by o porušení dalšího ze smluvních bodů 8letého kontraktu městského úřadu s dopravcem; v kontraktu je stanoveno maximálně 10leté stáří autobusů; tento autobus byl vyroben v roce 2007).

Připomínám, že toto vozidlo začalo v Třebíči jezdit (po předchozím působení ve Slaném) v březnu 2014 a působilo zde do prosince 2016. Od počátku května 2017 se však (po cca 4měsíčním odstavení) vrátilo do provozu coby náhrada za tehdy havarovaný minibus Mercedes Sprinter.

Podle stránek Seznam-autobusu.cz bylo toto Citaro v březnu 2018 prodáno pražskému dopravci STENBUS, který je mj. provozovatelem několika linek MHD v okrajovějších částech Prahy.

Autobusy MHD na místech souvisejících s (městským úřadem napůl utajenou) uzavírkou části Pražské ulice (probíhající od 9. 4. do 29. 4. 2018)

6. května 2018 v 0:00 |  Aktualizace fotogalerie
Od 9. 4. do 29. 4. byla v Borovině uzavřena část silnice I/23, a to mezi Penny Marketem a křižovatkou se Seifertovou ulicí. Šlo o uzavírku vydatně utajovanou Městským úřadem Třebíč, jehož pracovníci nebyli schopni o tomto omezení informovat ani na oficiálním FB profilu "Město Třebíč", ani v seznamu uzavírek na (městským úřadem zřizovaných) stránkách uzavirky-trebic.cz.

Ke zjištění informace o této uzavírce bylo nutno (co se týče stránek zřizovaných městským úřadem) se "proklikat" až k tomuto článku na stránkách uzavirky-trebic.cz, resp. této zprávě o stejném znění na stránkách trebic.cz (obojí vydáno již v polovině března 2018 a z nadpisu ani jedné zprávy nevyplývá, o jaké uzavírce se hovoří) a až ve druhé polovině těchto zpráv zjistit potřebné info...

Ironií je, že o této uzavírce takříkajíc mlčeli i dopravci TRADO BUS či TREDOS, kteří ji (resp. s ní související neobsluhování zastávky Pražská, potažmo její dočasnou náhradu zastávkou Revoluční) vůbec nezohlednily v IDOSu (žádný výlukový jízdní řád ani žádná obdobná informace nebyla v této věci vydána)...

V polovině dubna 2018 jsem pořídil mj. dvě fotky autobusů MHD (pozn. městské autobusové dopravy se tato uzavírka netýkala; její spoje předmětným úsekem nevedou) s motivem této poloutajované uzavírky:

Mercedes Conecto s RZ 5J8 4740 v Sucheniově ulici u přenosné dopravní značky upozorňující na uzavírku (resp. objížďku) předmětné části Pražské ulice (15. 4. 2018)

Mercedes Conecto s RZ 5J8 4702 odbočující ze Seifertovy ulice do Pražské ulice (17. 4. 2018) - v levé části záběru je patrná uzavřená část Pražské ulice.

O opilcích/bezdomovcích na autobusovém nádraží aneb Městský úřad opětovně slibuje něco, co sliboval již před 4 lety

Koncem března 2018 zveřejnil Třebíčský deník tento článek, v němž místostarosta Třebíče mj. uvádí "Stává se, že někteří si přijdou do haly (pozn. myšlena hala autobusového nádraží) jen sednout, popíjejí z petek víno, ohřívají si jitrnice na topení a pobíhá jim tam pes. Abychom na takové návštěvníky měli nějakou páku, s právníky jsme sepsali řád".

Místostarosta Malý tímto tvrzením přiznává selhání svého vlastního úřadu, protože to samé bylo městským úřadem slibováno již o 4 roky dříve, viz tehdejší tvrzení Autobusové nádraží v Třebíči se zbavilo jednoho problému. Byla jím přítomnost bezdomovců a podnapilých osob v hale. (...) To se teď změnilo. Potíže s nepřizpůsobivými osobami řešila dosud svými zásahy městská policie. (...)

Strážníci opilce vykázali z budovy ven. Ten se ale po odjezdu služebního vozu vrátil zpět. Takto se to v zimním období opakovalo i vícekrát za den. Město se proto s provozovatelem autobusového nádraží dohodlo na rozšíření ostrahy. "Prvním krokem bylo vydání provozního řádu budovy, který stanovuje, co se v prostorách haly smí a nesmí. Druhý, zásadním, krokem bylo zavedení bezpečností služby.

Městský úřad nejen že nebyl schopen za celé 4 roky splnit svůj slib o zvýšení kvality WC na autobusovém nádraží, ale stejně tak nezvládl splnit svůj slib o vykazování bezdomovců a dalších "pochybných existencí" z vestibulu "autobusáku". Přestože již tehdy byl sepsán provozní řád budovy + již tehdy bylo slibováno nasazení bezpečnostní služby.

Po čtyřech letech nesplněných slibů, nyní tento úřad opětovně slibuje totéž...


Po dobu uzavírky budou Budíkovice zcela bez víkendové obsluhy MHD - informace (polo)utajená městským úřadem

22. dubna 2018 v 21:00 |  Mimořádnosti v provozu
Minulou neděli (15. 4.) jsem si na stránkách městského úřadu všiml této zprávy o uzavírce v Budíkovicích. Následně jsem v IDOSu našel výlukový jízdní řád (vytvořený o 2 dny dříve), dohledatelný pod tímto odkazem. Všiml jsem si mimo jiné, že po dobu platnosti výlukového jízdního řádu jsou Budíkovice zcela bez víkendové/sváteční obsluhy autobusovou dopravou.

O den později, v pondělí 16. 4., vydal městský úřad na svém FB profilu "Městská autobusová doprava Třebíč" sdělení s touto hlavní stránkou (totéž sdělení je určeno i na vývěsky do autobusů a na zastávky), na které však není uvedeno žádné info o tom, že o víkendech linka č. 31 do Budíkovic vůbec nepojede! K této důležité informaci je potřeba se neintuitivně "proklikat".

O další 2 dny později, 18. 4., zveřejnil městský úřad info o budíkovickém výlukovém opatření i na dalších svých stránkách - doprava-trebic.cz, cituji, V termínu od 23. dubna do 23. května bude probíhat uzavírka v Budíkovicích. Zastávka Budíkovice bude po tuto dobu bez obsluhy, místo ní lze využít zastávku Budíkovice, rozc. Upravený jízdní řád naleznete v informacích pro cestující.

... tedy opět zamlčení důležité informace, že o víkendech budou Budíkovice bez autobusů; zde jde vyloženě o klamný údaj "lze využít zastávku Budíkovice, rozc.". Není to pravda, tato možnost o víkendu neplatí! Ke zjištění této skutečnosti se ale musejí návštěvníci stránek doprava-trebic.cz opět "proklikat" - až do souboru s víkendovým výlukovým jízdním řádem linky č. 31...
"Velký pátek" je dle dopravce prázdninovým (nikoliv svátečním!) dnem aneb chyba v přehledu vyvěšeném (nejen) na zastávkách

17. dubna 2018 v 6:00 |  Zajímavosti z provozu
Ačkoliv se Velký pátek stal svátečním dnem již od roku 2016, nebyl dopravce TRADO MAD schopen tuto skutečnost plně pochopit ani v roce 2017, ba ani v roce 2018. Viz dvojice fotek dokumentujících vymezení prázdninových dnů (toto oznámení visí na všech zastávkách MHD) - z roku 2017 a z roku 2018.

Dny připadající na Velký pátek (14. 4. 2017, 30. 3. 2018) jsou na těchto vývěskách nesmyslně uvedeny v kategorii "období školních prázdnin". Tento údaj je matoucí v tom smyslu, že cestující mohou chybně předpokládat, že v uvedené dny (Velké pátky) pojedou autobusy dle jízdních řádů "pracovní dny - prázdniny" (ve skutečnosti jedou dle jízdního řádu platného pro neděli/svátky).

Perličkou je, že Městský úřad Třebíč na svých stránkách doprava-trebic.cz ani není schopen aktualizovat elektronickou podobu této vývěsky, takže i o Velikonocích 2018 byla k dispozici jen "elektronická vývěska" s přehledem prázdnin pro rok 2017, viz titulní strana (rozklikávací obrázek pod řádkem přejícím příjemné cestování), resp. viz přímý odkaz na obrázek.

Ostatně, již před časem přestal být městský úřad schopen na stránkách doprava-trebic.cz upozorňovat na jednotlivé prázdniny (a s nimi spojené odlišné jízdní řády) - naposledy tak učinil před podzimními prázdninami 2016 - viz odkaz.

A na facebookovém profilu "Městská autobusová doprava Třebíč" (zřizován rovněž městským úřadem) tak bylo naposledy učiněno právě o Velikonocích 2017...

Kam dál