Září 2010

Předčasné ukončení uzavírky Nové ulice

24. září 2010 v 12:16 Mimořádnosti v provozu
V pátek 24. září v 9 hodin dopoledne byla znovu otevřena Nová ulice a byl obnoven provoz autobusových linek MAD Třebíč č. 2 a 3 v jejich původní trase přes zastávky Račerovická a Na příkopech. Provoz byl obnoven o několik dní dříve oproti původnímu plánu, který uváděl datum 27. září ve 24:00.

Vzhledem k tomu, že v dalších dnech výluky jsem neměl možnost pořídit další fotky autobusů jedoucích na linkách č. 2 a 3 na neobvyklých místech, zůstávají jedinými fotkami z objízdné trasy vynucené touto uzavírkou fotky z pondělí, na které uvádím odkazy v předchozím článku. Všechny fotky z pondělního rána i z pondělního odpoledne jsou již nahrány ve fotogalerii.

Do výčtu autobusů, které dostaly reklamní nálepku s předvolební tématikou, jsem zapomněl napsat Karosu B732 SPZ TR 92-54 s evidenčním číslem 27, na které je reklama na politické uskupení "Pro Třebíč" - viz tato fotka.

Nová ulice před uzavřením a první den objížďky

20. září 2010 v 20:46 Zajímavosti z provozu
V pondělí 20. září v 6:00 byla zahájena předem avizovaná uzavírka Nové ulice.

Již v předstihu byl vyfrézován povrch vozovky a autobusy zde jezdily doslova po oraništi. Tento stav zaznamenává několik fotek z fotogalerie, například tato, tato, tato nebo tato.

Hned první den uzavírky jsem se snažil zdokumentovat spoje linek č. 2 a 3 jedoucí po objízdné trase (objízdná trasa linek č. 2 a 3 vede z ulice 9. května do ulice U Kuchyňky, kde je zastávka Sýpky jako náhradní zastávka za Račerovickou, dále přes část ulice Josefa Suka na Koutkovu ulici na stejnojmennou zastávku, která je uváděna jako náhradní za zastávku Na příkopech, dále zpět Koutkovou ulicí a dále ulicí Tylovou k zastávce Nová, a dále už v pravidelné trase), jak v zastávce Sýpky (v obou směrech), tak v ulici Josefa Suka (kudy žádné autobusy třebíčské MHD v pravidelném provozu nejezdí), v Tylově ulici, tak i v blízkosti zastávky Koutkova ve stejnojmenné ulici.

Protože na spojích linky č. 2 a 3 se během jednoho dne vystřídá jen několik málo autobusů, "vystřídalo" se během toho dne jen několik málo autobusů i na mých fotkách - konkrétně je to Karosa s číslem 26, Karosa ev. č. 27, "turecká pomsta" ev. č. 31, služebně nejnovější Mercedes O405, a nejvícekrát Karosa B952 s evidenčním číslem 29.

V předchozím článku jsem psal o nových reklamních polepech s předvolební tématikou, které se na autobusech objevily. Výčet autobusů v předchozím článku není úplný. Kreslenou reklamu od politického uskupení "Heřman zpátky na radnici!" má, kromě již uvednech autobusů, nalepenu i Karosa B952 ev. č. 29.

Dva modré Mercedesy Citaro s evidenčními čísly 28 a 42 a dva Mercedesy Conecto s čísly 31 a 35 jsou na bocích i zezadu "ozdobeny" předvolební reklamou na KDU-ČSL, viz fotogalerie uvedených autobusů.

Novinky ze srpna a první poloviny září

16. září 2010 v 23:28 Zajímavosti z provozu
Přináším slibovaný článek popisující změny, ke kterým v třebíčské MHD došlo od konce července.

Již mezi námi není Karosa B732 s evidenčním číslem 50 - v Třebíči jsem ji viděl naposledy 24. června, pak podle mých informací byla na technické kontrole, ale po ní už v provozu dlouho nevydržela, došlo k neopravitelné závadě na motoru a následně bylo rozhodnuto o jejím vyřazení.

Na přelomu jara a léta došlo ke změně místa, kde jsou autobusy třebíčské městské dopravy odstavovány - už to není v areálu společnosti Čikom v ulici Na klinkách v Týně, ale v areálu upadající společnosti Uniplet v Průmyslové ulici v Domcích.
Odbočení dvou autobusů z Průmyslové ulice do tohoto areálu jsem zaznamenal i na toto video.

Další změnou je prodloužení zastávkového zálivu zastávky Týn ve směru od zastávky Marie Majerové. Dobře je to vidět například na této fotce.
Důvodem je připravovaná výstavba kruhového objezdu na týnské křižovatce (křižovatka ulic Marie Majerové, Táborské a Budíkovické), která bude znamenat zánik dosavadní konečné v Týně (kruhový objezd bude zasahovat až do míst, kde dnes tato konečná stojí), kde se otáčí spoje linky č. 4 (kromě pracovních dní dopoledne) a o víkendech i linky č. 6 (kromě několika spojů, které končí až na zastávce Koutkova).

V předchozích článcích jsem se nezmínil o provozu "StopShop-busu", tak s velkým zpožděním nyní doplním informaci, že už někdy od počátku jara 2010 jezdí linka opět všech 7 dní v týdnu, s odjezdy z autobusového nádraží každou celou hodinu od 10 do 17 hodin.

Z míst, kde vznikla řada fotek umístěných v této galerii, doznala v posledních měsících změn konečná u polikliniky v Domcích. U mnoha fotografií z těchto míst je v pozadí vidět vysoký panelový dům na Družstevní ulici, tento dům byl v průběhu jara zateplen a nyní vypadá daleko lépe - viz stav před rekonstrukcí, během ní, a po dokončení rekonstrukce.
Navíc v průběhu srpna byla zahájena oprava i samotné budovy polikliniky - viz například tato fotka.

Blížící se komunální volby přinesly změnu i na vzhledu řady autobusů. Během dne 14. září byla na boční strany několika Karos (například s evidenčními čísly 41, 45, 46, 47 a 49) nalepena originální kreslená reklama na politickou stranu "Heřman zpátky na radnici!", zobrazující tvář bývalého třebíčského starosty Pavla Heřmana, budovu s nápisem "radnice" a čtyři myši (nebo krysy?) z této budovy prchající. Autorem reklamy je známý kreslíř Štěpán Mareš.
Detail reklamy je dobře vidět například na této fotce.

Na Karose B931 s číslem 40 se pro změnu objevila reklama na politické hnutí "Pro Třebíč" - viz foto.


Když jsem koncem července sepsal historii třebíčské MHD v letech 1991 - 1996, požádal o doplnění nebo upřesnění uvedených dat a také o jakékoliv informace o třebíčské MHD (hlavně z pohledu likového vedení) do počátku 90. let, doufal jsem, že se sám dozvím něco nového z minulosti, a že se dozvím nějaké nové informace, o které bych se mohl podělit i s dalšími čtenáři mých stránek o informace, které dosud na internetu nejsou; ale k mému zklamání se žádný komentář od čtenářů na toto téma ani zpráva v mailové schránce neobjevily, tak k mému článku mohu (zatím? :-) ) jen zopakovat, že jde jen o informace "z mé hlavy", které nemusejí být stoprocentně přesné.

Rekonstrukce Nové ulice a objízdná trasa linek č. 2 a 3

14. září 2010 v 18:51 Mimořádnosti v provozu
Od pondělí 20. září 6:00 do pondělí 27. září 24:00 bude z důvodu rekonstrukce Nové ulice dočasně změněna trasa linek č. 2 a 3 třebíčské MHD.

Autobusy nebudou jezdit Račerovickou ulicí a ulicí Na příkopech, a nebudou tedy v uvedeném období obsluhovat zastávky v těchto ulicích. Objízdná trasa povede ulicí U Kuchyňky, kde zastaví na zastávce Sýpky (tato zastávka dnes slouží lince č. 6 a autobusům regionální linkové dopravy), tato zastávka je v oznámeních uzavírky, která jsou vyvěšena v autobusech i na zastávkách, uvedena jako náhradní zastávka za zastávku Račerovická.

Za dočasně zrušenou zastávku Na příkopech je uvedena (od této zastávky poměrně vzdálená) zastávka Koutkova, což znamená, že kromě linky č. 3, jejíž spoje na tuto zastávku zajíždějí, bude v době uzavírky Nové ulice jezdit na tuto zastávku i linka č. 2.

Také to znamená dočasné znovuzprovoznění zastávky Sýpky ve směru z centra města i pro autobusy MHD, pro které přestala sloužit po zrušení spojů linky č. 6 jedoucích ve směru "po směru hodinových ručiček".


Od konce července, kdy jsem sem napsal zatím poslední článek, se v třebíčské městské dopravě událo několik zajímavých změn, ale pojednání o nich si nechám do dalšího článku. :-)