Leden 2011

"Z analýzy dopravy vyplývá, že by stačilo o pět autobusů méně"

29. ledna 2011 v 7:53
Ve výtisku Horáckých novin ze dne 28. 1. 2011 je vydán článek, informující o možnostech provozních úspor v třebíčské MHD, možnostech úprav intervalů jednotlivých linek nebo úprav tarifu.
Článek najdete na stránkách Horáckých novin, pod tímto odkazem.


Můj komentář k obsahu článku (zřejmě jde zatím o jediný článek na toto téma, v jiných regionálních novinách jsem nic podobného nenašel):

Článek má věcné chyby - žádní další uchazeči (kromě Icomu) při posledním výběrovém řízení na provozovatele třebíčské MHD (v roce 2008) nebyli, takže by se neměl ani kdo ozvat.
Jako dopravní společnost je v článku uveden i Tedom. Ale ten autobusy jen vyrábí, není dopravcem.

V úvaze místostarosty RNDr. Pavla Svobody o tom, že by mělo být vhodné zřídit na Karlově náměstí nástupní ostrůvek (u kterého by autobusy zastavovaly dveřmi k sobě, takže by se při přestupu nemuselo přecházet přes silnici) vidím problém - znamenalo by to nejméně dvakrát tak větší zábor místa na šířku (druhou - ale nepraktickou - možností je, že by se prostorové nároky nezměnily, ale autobusy by se v prostoru zastávek nemohly navzájem předjíždět, a v jakém pořadí by do prostoru zastávek přijely, v takovém by nutně musely i odjet).
Nedovedu si představit, že by mělo na Karlově náměstí něco takového (zřejmě na úkor části parkoviště?) vzniknout.

Nevím, proč by měla být v třebíčské MHD zaváděna tarifní pásma. I ve srovnatelně velkých městech je celý systém MHD brán jako jedno pásmo/jedna zóna, a jízdenky jsou buď nepřestupní (asi většina podobně velkých měst), anebo přestupní s časově omezenou platností (např. Havlíčkův Brod).
Z těch provozů MHD, které znám, vím o pásmech snad jen v případě Jihlavy, ale tam je to hlavně kvůli tomu, že MHD obsluhuje i několik dalších vesnic, které se právě nacházejí v jiném pásmu, než ve kterém je samotné město Jihlava.

Trasování linek je "podle všeho vhodné" - k tomu dodávám - škoda, takže se StopShop přivedení MHD zase zřejmě nedočká. :-(
Neporozuměl jsem údaji "v případě, že by Karlovo náměstí bylo centrálním přestupištěm všech linek" - vždyť už nyní jím je...

Naopak s tím, že autobusů by objektivně stačilo o několik méně, podle mě lze souhlasit - podobně velká města s podobným rozsahem MHD vystačí s menším počtem autobusů.
Ale na druhou stranu neměl pravdu ani bývalý starosta Ivo Uher, když mluvil o tom, že by každý autobus měl denně najezdit 250 kilometrů - to by při nezměněném počtu ročně ujetých kilometrů znamenalo, že by mělo být potřeba jen okolo deseti vozidel...

Sám jsem zvědav, co se nakonec stane za změny a co to přinese (a doufám, že o tom nebudou rozhodovat ti, kteří ani nerozlišují pojmy "dopravce" a "výrobce autobusů"...).

V samotném vozovém parku autobusů se jedna docela významná změna před několika dny už udála. Ale o tom až v dalším, samostatném článku. :-)

Další autobusy s novým nátěrem, nové nebo upravené displeje u některých autobusů

18. ledna 2011 v 7:46 Zajímavosti z provozu
Od 21. prosince, kdy jsem napsal zatím poslední článek týkající se přímo současného provozu autobusů, se událo několik změn.

Ještě před Vánocemi dostal nálepky s evidenčním číslem (21. prosince je ještě neměl, o dva dny později už ano) i druhý plynový Mercedes (RZ 4J0 38-04). Jeho evidenční číslo je 25.

Kromě Karos s evidenčními čísly 41 a 45 dostaly nový modro-bílý nátěr i další autobusy typu Karosa B932, resp. B932E. Jsou to autobusy s evidenčními čísly 21, 30, 46 a 48.
Karosa s ev. č. 48 už nemá na zadním skle nalepenu reklamu na autobaterie Banner, stejně tak byly z Mercedesu se SPZ JIJ 18-73 odstraněny reklamy na pelhřimovské firmy (pozůstatek z doby, kdy autobus jezdil v Pelhřimově).

V průběhu první poloviny ledna byly dány do provozu informační (jak venkovní, tak i v interiéru autobusu) displeje u Mercedesu Conecto s RZ 4J0 35-20 a u Mercedesu Citaro (CNG) s ev. č. 50.
Zatímco u prvního jmenovaného jde o stejný typ displeje, jaký mají další Mercedesy s naftovým pohonem, tak u plynového Citara jde o jiný typ (mj. s oranžovou barvou venkovních displejů místo obvyklé zelené), který bohužel příliš "nekamarádí" při focení, viz např. tato fotka (ve skutečnosti jsou údaje na tomto displeji čitelné minimálně stejně tak dobře, jako na displejích ostatních autobusů).

U Karos, které mají instalovány displeje, došlo ke změně v zobrazování trasy linek. Místo dosavadního uvádění nejen výchozí a konečné zastávky, ale i jedné až dvou mezilehlých zastávek, jsou na venkovních displejích uvedeny jen výchozí a konečná zastávka (tedy to samé, co je od začátku u Tedomů a poslední cca 2 roky i u Mercedesů).
Srovnání stavu "před" a "po" je dobře vidět na fotce Karosy B932 ev. č. 45 z 30. 12. 2010 (dřívější stav) a ze 17. 1. 2011 (současný stav).

Ve fotogalerii jsou nahrány fotky s datem pořízení do 17. ledna 2011 (včetně). Po ponurých zamračených a mlhavých dnech okolo Vánoc 2010, zaznamenávají provoz autobusů i ve slunných dnech 30. 12. 2010, 17. 1. 2011, a v menší míře i 29. 12. 2010 a 3. 1. 2011.
Na některých fotkách ze 17. ledna je také vidět, že již byla (pochopitelně) odstraněna vánoční výzdoba z Karlova náměstí i přilehlých ulic, a také z Novodvorského i Podklášterského mostu.

Dávné úvahy o zavedení trolejbusové dopravy v Třebíči

9. ledna 2011 v 21:28 Z historie MHD Třebíč
Když jsem do tohoto článku sepsal své vzpomínky z provozu třebíčské MHD z první poloviny 90. let, vynechal jsem jednu důležitou věc, která do této doby časově patří.
Jde o plánované zavedení trolejbusové dopravy v Třebíči.

O někdejších plánech na výstavbu trolejbusového systému v Třebíči najdete informace pod těmito odkazy:
(studie z roku 1991, obsahující velké množství detailních informací. Na posledních stránkách dokumentu je navíc uveden i seznam třebíčských ulic, které byly v roce 1991 přejmenovány.)

"Mimopražská trolejbusová archeologie" na stránkách trolejbusyvpraze.net + fotoreportáž z Třebíče (Základní (v některých případech ne zcela přesné - své připomínky k obsahu článku jsem napsal sem) informace + fotky pozůstatků plánovaného trolejbusového provozu, na stránkách mapujících někdejší trolejbusový systém v Praze, ale i současnost nejen pražské MHD)
Do pozůstatků, které odkazovaný článek neuvádí, bych přidal i připravené zálivy pro zastávku před fotbalovým stadionem HFK Třebíč (tady), kudy měla podle plánů jezdit jedna z trolejbusových linek.

K uvažovanému vedení trolejbusových linek mě napadá souvislost s pozdějším návrhem změny linkového vedení autobusových linek, která byla vypracována v roce 1995 (ale nikdy nebyla realizována), a která také počítala s tím, že by linky č. 4 a č. 5 neměly v oblasti Nových Dvorů nebo sídliště Hájek žádnou konečnou zastávku, ale že by tuto oblast projely "okružní jízdou" a plynule pokračovaly zpět směrem do centra města.

V textu studie jsou uvedeny i konkrétní zastávky, kde měly jednotlivé trolejbusové linky zastavovat. Zajímavé je, že zastávka na Míčově ulici je zde uvedena jako zastávka s názvem Dukovanská. Nejsem si jist, jestli se zastávka Míčova opravdu dříve (do začátku 90. let) jmenovala Dukovanská (?) Dále je zde uveden název zastávky "Velkomeziříčská", čímž je pravděpodobně míněna dnešní zastávka Samešova.
Ve studii je dnešní Samešova ulice označena jako "Nová Velkomeziříčská", což naznačuje, že v době vypracování studie (2. polovina roku 1991) tato ulice ještě nebyla otevřena, anebo alespoň zatím neměla název a nejezdily tudy linky č. 3 a 8. Nasvědčovala by tomu i skutečnost, že linka č. 3 má ve studii jako (v červnu 1991) aktuální stav uvedenu trasu Atomhotel - Borovina, nikoliv Karlovo náměstí - Atomhotel - Karlovo náměstí.

Zatímco zastávky nesoucí název podle ulic jsou ve studii z konce roku 1991 uvedeny již pod novým názvem (ten starý je uveden jen v závorce), zastávky nesoucí název podle podniků, u kterých se nacházely (OSP, UP závody), zde mají ještě starý název (dnes se tyto dvě zastávky jmenují U lípy a Jitona).
Nová zastávka měla být zřízena i na Míčově ulici mezi Hřbitovem a křižovatkou s ulicí Kapitána Jaroše, její (snad jen pracovní) název je v projektu uveden jako Komunikace "B".

Jako jednu z potřebných úprav studie uvádí zřízení zastávkového pruhu v zastávce U kotelny. Zastávkový pruh pro směr jízdy od nemocnice k poliklinice (patrný v levé části této fotky) byl zřízen už v 1. polovině 90. let, dost možná v době, kdy tudy linka č. 4 z důvodu výstavby napojení nové části Hrotovické ulice u křižovatky s Průmyslovou ulicí, dočasně nejezdila.

V jízdních řádech linek č. 4 a 5, které měly jezdit v oblasti sídlišť Nové Dvory a Hájek okružní trasou, je uvedena i zastávka Marie Majerové. Protože však tyto linky neměly samotnou ulicí Marie Majerové vůbec jezdit, měla vzniknout nová zastávka, a to na dolním konci ulice Kapitána Jaroše, před základní školou.

V oblasti sídliště Na kopcích (kde se tehdy teprve začínaly stavět panelové domy, které se staly posledními paneláky, které byly v Třebíči postaveny; sídliště tehdy bylo nazváno jako "sídliště Brněnská") měly existovat dvě autobusové zastávky. Nakonec tam byla zřízena jen jedna zastávka, která ale měla v letech cca 1996 - 2002 (do doby vybudování nové smyčky na západním okraji sídliště) zastávkové stojany v obou směrech. Ale pokud si dobře pamatuji, tak autobusy, které tam jezdily závlekem linek č. 3 a 6, zastavovaly pouze u jedné ze zastávek, a to u té, která stála na stejné straně, jako panelové domy.

V místě původní zastávky ZŠ Na kopcích (resp. tehdy ještě "ZŠ Brněnská") jsou dodnes zastávkové zálivy (i když už slouží jinému účelu - pro parkování aut) v obou směrech jízdy - viz např. fotomapa (prostor zastávek jsem ohraničil červeně).
Zajímavé je i srovnání s fotomapou z roku 2002 nebo 2003**, kde je ještě znatelné torzo bývalého provizorního obratiště (v pravém okraji obrazovky), křižovatka ulic Modřínové a Samešovy ještě bez kruhového objezdu (v levém okraji obrazovky; k výstavbě kruhového objezdu došlo koncem srpna roku 2003), ale již dokončeného průtahu Rafaelovou ulicí (otevřen na přelomu července a srpna roku 2002) a už s existující smyčkou + přemístěnou zastávkou "ZŠ Na kopcích".

V oné studii z roku 1991 je možné nalézt kromě linkového vedení i uvažované intervaly jednotlivých linek, se kterými bylo počítáno po dokončení výstavby celé sítě, což mělo nastat v roce 2010.
Například pro čtvrť Týn, která se během posledních 20 let změnila z "vesnice" na plnohodnotnou městskou část se supermarketem, novými bytovými i rodinnými domy, obchodní zónou "Na nivkách", pečovatelským domem a domovem důchodců (vše si žádá i větší nároky na obsluhu MHD) by dnes stejně byla jediná trolejbusová linka s intervalem 22,5 minuty ve špičce a 45 minut mimo špičku nedostatečným spojením, takže by pravděpodobně musel být původní projekt v tomto ohledu pozměněn.
Od počátku 90. let naopak spíše poklesl význam Průmyslové čtvrti v Domcích, takže provoz trolejbusových linek, které měly jezdit s čísly 2 a 6, by možná nemusel být tak častý, jak se v projektu plánovalo.

V souvislosti s výstavbou trolejbusové sítě mělo také dojít k výstavbě nových komunikací (spojka ulic Revoluční a Fibichovy přes prostor dnešního fotbalového hřiště; dále spojka ulic Modřínové a Benešovy, jejíž plánovaná výstavba se v roce 1998 (která už ale neměla souvislost s trolejbusy, protože tento projekt byl v té době již "pasé") setkala s odporem některých občanů, kteří argumentovali snížením bezpečnosti žáků ZŠ Benešova, protože nová silnice měla vést v těsném sousedství školy (spojka nakonec nikdy postavena nebyla; na rozdíl od dvou domů na Modřínové ulici, sousedících se ZŠ Benešova, jejich stavba byla rovněž předmětem kritiky s argumentem ztráty odpočinkové plochy se zelení, a také, že do některých tříd ZŠ Benešova půjde kvůli nově stojícím domům méně světla); a také spojka Sucheniovy a Bartuškovy ulice, jejíž výstavba by znamenala zbourání některých domů na Kanciborku.
Ale text studie z roku 1991 už počítal s variantou, že by trolejbusy nemusely jezdit ani Fibichovou, ani Bartuškovou ulicí, ale že by se dalo trolejové vedení postavit na stávajících komunikacích, ve stávajících trasách autobusů.

Nakonec nebyla realizována ani jedna varianta, a plány na zavedení trolejbusového systému v Třebíči dávno zavál prach zapomnění.
Za sebe dodávám - myslím si, že to nijak nevadí. Stav třebíčské MHD sice zdaleka není ideální, ale ty problémy se dají snadněji vyřešit (např. změny v trasování jednotlivých linek) právě bez trolejového vedení.
I jeden z hlavních argumentů pro zavedení trolejbusů, totiž jejich větší ekologičnost oproti autobusům, během 20 let také ztratil na významu.


** Ad "Fotomapa 2002 - 2003" na Mapy.cz: Po bližším prohlédnutí této map je poznat, že některé městské části jsou na ní zaznamenány ve stavu, v jakém byly v roce 2002, ale zobrazení některých čtvrtí pochází až z roku 2003.
Na mapě je vidět právě rekonstruovaný Novodvorský (Smetanův) most. Jeho rekonstrukce probíhala na jaře roku 2002.
Na této mapě ještě neexistuje železniční přejezd (resp. přechod) u nemocnice, který byl vybudován začátkem roku 2003.

Naopak snímky jiných částí města pocházejí zřejmě až z roku 2003 - již je rozestavěno (resp. na nějakou dobu nedostavěno) školní hřiště ZŠ Benešova. V létě (podle listí na stromech, všechny záběry pocházejí z letního období) roku 2002 se na jeho přestavbě ještě nepracovalo.
Na průtahu Rafaelovou ulicí už jezdí auta, takže snímek této části města musel být pořízen později než počátkem srpna roku 2002; a na Brněnské ulici už je vidět zrekonstruovanou část ulice před areálem továrny Domino, rekonstrukce této části ulice probíhala (jestli mě paměť neklame) právě až po otevření Rafaelovy ulice, a linka č. 7 po dobu uzavírky jezdila odklonem právě po Rafaelově a dále Samešově a Velkomeziříčské ulici.

Odkazy na další fotky autobusů a informace z MAD Třebíč

3. ledna 2011 v 23:20
Po delší době uvádím odkazy na další stránky, na kterých můžete také najít fotky nebo informace z provozu třebíčské městské autobusové dopravy.

Odkazy, které jsem tu už před časem uváděl:
(jsem jedním z jeho spoluautorů)
(mj. je na něm i snímek původní zastávky Cyrilometodějská ve směru do centra; článek hodně obsáhlý, ale v některých bodech již neaktuální)
(fotoreportáž z třebíčských ulic z dubna 2008)
(fotoreportáž z července 2009)
(Starší fotografie dvou kloubových autobusů Ikarus, které dlouhá léta v Třebíči jezdily)


A tady jsou odkazy na stránky, které obsahují buď fotky z roku 2010, nebo které jsem poznal až v nedávné době :-) :
(fotoreportáž ze září 2010)
(fotky z dubna roku 2009)
(viz sekce "Galerie" na liště v levé části obrazovky, podle různých detailů odhaduji dobu jejich pořízení na rok 2001 nebo 2002; za bližší zmínku stojí Karosa se SPZ TR 87-63 (dnes označená evidenčním číslem 56) ještě s původní reklamou na Rádio Vysočina)
(reportáž z roku 2006, mj. jsou na ní fotky již vyřazených Karos s ev. č. 22, 31, 39 a 55; stejně jako již vyřazených linkových Karos na autobusovém nádraží + v místě jejich bývalého zázemí v areálu firmy Trado-bus)
(reportáž z Pelhřimova, rovněž z roku 2006, jsou zde vidět fotky Mercedesu O405 s jeho tehdejší SPZ PEA 11-52 (dnes má RZ 3J9 10-74), a Mercedesu Citaro se SPZ JIJ 18-73; oba autobusy jezdí od roku 2010 právě v Třebíči)

Změna JŘ MAD v Třebíči

2. ledna 2011 v 13:29 Změny jízdních řádů
V autobusech třebíčské MHD a také na informačních tabulích, které jsou instalovány na některých zastávkách (takže informace o linkovém vedení, přepravních podmínkách a tarifu už nejsou zakryty neaktuálními informacemi o říjnových výlukách, ale tentokrát je zakrývá jiné sdělení cestujícím...), jsou přibližně od poloviny prosince vylepeny letáky s tímto textem:

"Upozorňujeme cestující, že s platností od soboty 1. ledna 2011 bude v celé své trase trvale uspíšen o 3 minuty spoj linky č. 3 na výjezdu ze zastávky Za rybníkem - ze stávajícího odjezdu v 7:37 hod. na 7:34 hod.

Nový jízdní řád nebude vydáván, cestující ve svých knižních jízdních řádech od stávajících časů na zastávkách v celé trase spoje odečtou 3 minuty. Aktuální časy odjezdů budou uvedeny na označnících autobusových zastávek a na webových stránkách dopravce.

Uvedenou změnou dojde k dřívějšímu příjezdu na zastávku "Račerovická", což umožní včasnější příchod studentů do školních zařízení."

Ve chvíli, kdy jsem psal tento článek, nebyla o této změně jízdního řádu na webových stránkách dopravce žádná zmínka, a v elektronických jízdních řádech, na které je na stránkách dopravce i v textu letáků informujících o úpravě JŘ odkazováno, tato změna zaznamenána také nebyla... :-(