Duben 2011

Dopravní omezení na Koželužské ulici a křižovatka v Týně ve středu 27. dubna 2011

27. dubna 2011 v 22:40 Zajímavosti z provozu
Před několika týdny byly zahájeny práce na rozšíření části Koželužské ulice, v úseku směrem západně od zastávky MHD Borovina, BOPO.
Stavební práce si vyžádaly i uzavření poloviny vozovky, a provoz je v dotčeném úseku řízen semafory.
Provoz autobusů MAD Třebíč v místech dopravního omezení a na nedaleké zastávce Borovina, BOPO jsem 27. dubna zdokumentoval na video, které můžete zhlédnout po kliknutí na tento odkaz.

Ve stejný den jsem zdokumentoval na video i provoz autobusů po provizorní spojce v Týně, která je určena pro průjezd autobusů (a dalších vozidel s příslušným povolením) pro průjezd z ulice Marie Majerové (od zastávky Týn) směrem do Táborské ulice (směrem k týnské Jednotě) - a pochopitelně i pro průjezd opačným směrem - z Táborské ulice na začátek ulice Marie Majerové; to vše jako náhradní řešení za uzavřenou sousední křižovatku, kde probíhá - jak už jsem psal i v dřívějších článcích - výstavba kruhového objezdu.
Video najdete pod tímto odkazem:


Na závěr tohoto krátkého článku jedna provozní připomínka k představitelům dopravce.

Nemyslíte si, že by bylo vhodné, přelepit jízdní řády linky č. 5 na jednotlivých zastávkách (nebo na zastávkový stojan přidat jiné viditelné upozornění) tak, aby z nich bylo zřejmé, že linka č. 5 nyní končí už v Týně a že ke Hřbitovu nejede?
Takové upozornění je pouze na "nástěnkách" upevněných na zadních stěnách zastávkových přístřešků. A takové přístřešky jsou jen na některých zastávkách - kde přístřešek není, tam chybí i jakékoliv upozornění, že "pětka" teď na několik měsíců končí už jen na zastávce Týn. :-(

Totéž platí pro uvádění výchozí a konečné zastávky na displejích autobusů. Spoje linky č. 5 mají na displejích uvedenu trasu "Za rybníkem - Hřbitov", resp. "Hřbitov - Za rybníkem", přestože ke Hřbitovu žádný z nich nejede...

"Předražená doprava v Třebíči? Všichni to věděli, tvrdí bývalý starosta"

26. dubna 2011 v 0:28
Na stránkách Ihned.cz je uveden zajímavý rozhovor s bývalým třebíčským starostou Ivo Uhrem na téma smlouvy města s dopravcem TRADO-MAD o zajištění městské autobusové dopravy, přesněji řečeno hlavně na téma ceny, kterou město za tuto službu platí, a která byla nedávno po dohodě s dopravcem snížena.

Článek najdete pod tímto odkazem:


Do galerie obrázků jsem vložil fotky z 17. dubna, dokumentující provoz autobusů u týnské křižovatky poslední den před zahájením její dlouhodobé uzavírky. Na fotkách jsou autobusy s evidenčními čísly 21, 22, 25, 30, 35, 44, 45, 46 48 - viz jednotlivé složky s fotkami těchto autobusů.

Aktualizaci stránek o MHD Třebíč, obsahující mj. nové fotky z března t. r., provedly i stránky fotodoprava.com.
Odkazy na článek + 2 fotogalerie s novými fotkami:

Křižovatka v Týně v neděli 17. dubna 2011

17. dubna 2011 v 22:20 Zajímavosti z provozu
I v neděli 17. dubna jsem zdokumentoval provoz autobusů u křižovatky ulic Táborské, Budíkovické a Marie Majerové ve čtvrti Týn.

Tato křižovatka bude od pondělí 18. dubna, od 7 hodin ráno, zcela uzavřena pro veškerou dopravu. Až se znovu zprovozní (mělo by k tomu dojít na přelomu srpna a září tohoto roku), už bude křižovatkou s kruhovým objezdem.
Zaniká tím i obratiště autobusů ležící v sousedství křižovatky, kde stály při pauze mezi spoji, resp. se zde otáčely, spoje linky č. 4 (mimo pracovní dny dopoledne), č. 5 (o večerech) a č. 6 (většina víkendových spojů).

Délka trvání uzavírky křižovatky je předmětem kritiky ze strany občanů i představitelů města, více můžete najít např. v tomto článku z Třebíčského deníku:
Pro autobusy byla v blízkosti týnské křižovatky vybudována provizorní komunikace, která bude umožňovat jízdu ve směru od zastávky Týn Táborskou ulicí nahoru k týnské Jednotě. Linek č. 2, 3 a 6 se díky této provizorní spojce tato uzavírka křižovatky nijak nedotýká. Jen linka č. 5, jak už jsem psal v jednom z předchozích článků, je až do konce srpna ukončena v zastávce Týn, a k zastávce Hřbitov bohužel až do konce srpna zajíždět nebude (nebylo tedy realizováno například opatření, že by spoje linky č. 5 jezdily ke Hřbitovu závlekem při jízdě mezi zastávkami Míčova a Generála Svobody :-( ).

Video dokumentující provoz autobusů na týnské křižovatce a na obratišti v Týně poslední den před jejich uzavřením:
Krátké video - Tedom C12G ev. č. 44 jede po Táborské ulici mezi Hřbitovem a Týnem - tedy v místech, kudy nyní několik měsíců nebudou žádné autobusy MAD Třebíč jezdit:

Křižovatka v Týně v sobotu 16. dubna 2011

16. dubna 2011 v 18:33 Zajímavosti z provozu
V sobotu 16. dubna 2011 jsem pořídil několik dalších fotek a také dva videozáznamy na křižovatce Táborské ulice, Budíkovické ulice a ulice Marie Majerové v třebíčské čtvrti Týn.
Křižovatka doznala oproti pondělí 11. dubna, kdy jsem u ní předtím dokumentoval provoz třebíčských autobusů, určitých změn.

Výkop, který přerušoval vozovku Táborské ulice - a způsoboval, že spoje linek č. 2, 3 a 6 musely při jízdě od zastávky Týn směrem k týnské Jednotě projíždět přes obratiště autobusů - ten už je zasypán. Dočasně je Táborská ulice i v tomto úseku průjezdná i pro individuální automobilovou dopravu. A znovu se - byť také jen dočasně - autobusy otáčejí průjezdem přes obratiště (tedy tak, jak tomu donedávna bylo vždycky :-) ), což je zdokumentováno i na videích, viz odkazy:


Nové fotky z Týna, od Hřbitova a z Táborské ulice

12. dubna 2011 v 22:44 Aktualizace fotogalerie
V pondělí 11. dubna jsem pořídil další fotky v prostoru křižovatky v Týně (křižovatka Táborské ulice s ulicí Marie Majerové a s Budíkovickou ulicí) a v jejím blízkém okolí, dále na Táborské ulici mezi týnskou křižovatkou a Hřbitovem, a také na konečné zastávce Hřbitov.

Na rozdíl od neděle 3. dubna, kdy se spoje linek č. 4 a č. 6 v Týně otáčely přímo v prostoru křižovatky (otáčení průjezdem týnského obratiště - tedy tak, jak se to donedávna provádělo - už je několik týdnů nemožné, vzhledem k výkopu, který přerušil původní vozovku Táborské ulice), 11. dubna se spoje linky č. 4 jezdily otáčet až ke hřbitovu, na konečnou zastávku linek č. 2 a č. 5.

Fotky dokumentují autobusy třebíčské MHD v místech, kudy od příštího týdne po více než 4 měsíce nepojedou; v místech, která den ode dne mění svoji podobu; dále dokumentují spoje s označením linky č. 4 v místech, kde linka č. 4 běžně nejezdí; a také se snaží zdokumentovat nové reklamní nálepky, které některé autobusy nedávno dostaly - jde o reklamu na internet od společnosti T-Mobile a reklamu na nové červené kontejnery na tříděný odpad.

Fotky už jsou uloženy v galerii obrázků, celkem je na nich zachyceno 16 z 27 autobusů, které v současné době na spojích třebíčské MHD jezdí. Pro jednodušší vyhledávání přidávám odkazy na fotky přímo do tohoto článku:

"Třebíč doufá, že na provozu MHD ušetří až 100 milionů"

11. dubna 2011 v 20:14
Když jsem do článku z 31. března t. r. přidal odkaz na článek "ICOM transport a.s. ušetří městu Třebíč za MHD až 100 milionů korun", uvedený na stránkách www.icomtransport.cz, nevšiml jsem si, že nejde o vyjádření k dřívějším sporům, ale vyjádření k dohodě města Třebíč s dopravcem o snižování částky, kterou městský úřad každoročně přispívá na provoz městské autobusové dopravy.

Odkazy na dva novinové články k tomuto tématu:

Odkaz na stanovisko dopravce:


Do galerie obrázků (konkrétně do složek s fotkami těchto autobusů: Karosa B932 ev. č. 21, Karosa B952 ev. č. 26, Mercedes Conecto ev. č. 31, Mercedes Citaro ev. č. 42 a Karosa B932 ev. č. 49, Mercedes Citaro (CNG) ev. č. 50) jsem nahrál fotky z neděle 3. dubna, dokumentující mimo jiné i provoz autobusů v okolí křižovatky v Týně, jejíž vzhled se pomalu, ale jistě mění vlivem výstavby kruhového objezdu.

Připomínám odkaz na video pořízené 3. dubna právě u týnské křižovatky:

Výstavba kruhového objezdu v Týně

4. dubna 2011 v 10:45 Zajímavosti z provozu
V březnu 2011 se již naplno rozběhly práce na výstavbě kruhového objezdu na křižovatce Táborské ulice, Budíkovické ulice a ulice Marie Majerové v Týně. Nový kruhový objezd bude znamenat i zrušení stávajícího obratiště, kam zajížděly autobusy linky č. 4 (ve večerních hodinách i linky č. 5 a o víkendu i některých spojů linky č. 6) po odjetí ze své konečné zastávky v Týně, aby se v těchto místech otočily, nebo aby tam i nějakou dobu počkaly na svůj další spoj s cestujícími.

21. března došlo k uzavření části Táborské ulice pro všechna vozidla mimo vozidel stavby a právě autobusů. Vozovka byla následně přerušena výkopem, takže autobusy třebíčské MHD při jízdě ve směru od zastávky Týn nahoru k Jednotě projíždějí právě prostorem obratiště linky č. 4 - jinudy by už neprojely.

Kvůli uvedenému výkopu už se ale naopak nemohou otáčet autobusy linky č. 4 (+ částečně i linky č. 5 a 6) pouhým průjezdem přes prostor obratiště, ale musejí se otočit přímo na křižovatce, která je zatím částečně průjezdná i pro individuální automobilovou dopravu.

Provoz autobusů třebíčské MHD na křižovatce v Týně a v jejím blízkém okolí jsem 3. dubna zdokumentoval na video, které najdete pod tímto odkazem: http://www.youtube.com/watch?v=2a43O7spXm8