Červen 2011

Letní prázdniny a úvaha nad podobou prázdninového provozu

28. června 2011 v 10:15
Všem návštěvníkům mých stránek přeji příjemné a pohodové prožití nadcházejícího letního období, ať už je pro vás obdobím dovolených, nebo obdobím letních prázdnin. Ať se vám vydaří podle vašich představ. :-)


Pro MAD Třebíč každoročně znamená období letních prázdnin odlišný provoz, než je tomu po zbytek loňského roku:
- nejezdí některé (posilové ranní a odpolední) spoje linek č. 1, 4, 5 a 7
- v pracovní dny nejezdí linka č. 6
- v pracovní dny odpoledne jezdí linka č. 3 jen 1 x za hodinu (mimo období letních prázdnin jezdívá dvakrát za hodinu)

Ve výsledku to znamená, že obsluha zastávky ZŠ Na kopcích (která sice má název podle nedaleké základní školy, ale slouží i obyvatelům sídliště Na kopcích) je v období letních prázdnin (kdy v pracovní dny nejezdí linka č. 6, a linka č. 3 jezdí odpoledne jen 1 x za hodinu) ještě horší, než sama o sobě je po zbytek roku; také to znamená, že posledním odpoledním spojem linky č. 3, který zajíždí na zastávku Koutkova, je spoj s odjezdem z této zastávky ve 14:21; a stejně tak odpolední spojení z Karlova náměstí směrem na Podklášteří znamená jen dva spoje za hodinu, navíc nikoliv ve třicetiminutovém intervalu, ale v intervalu "15 - 45 - 15 - 45", tedy že mezi odjezdem spoje linky č. 3 a odjezdem spoje linky č. 2 z Karlova náměstí směrem na Podklášteří uplyne v pracovní dny odpoledne (mezi 15. a 17. hodinou) dlouhých 45 minut. Přitom není možné použít ani protisměrně jedoucí linky č. 6, protože ta o letních prázdninách (v pracovní dny) nejezdí.

Vzhledem k tomu, že žáci a studenti základních a středních škol tvoří nezanedbatelné procento cestujících, tak chápu, že v období prázdnin není potřeba takový rozsah spojů v ranní a odpolední špičce (kdy se cestuje do/ze školy), ale myslím si, že pro obsluhu zastávek Koutkova, ZŠ Na kopcích a obecně pro spojení centra města s horní částí Podklášteří je tato podoba prázdninového provozu autobusů až příliš zredukovaná oproti "neprázdninovému" provozu (hlavně ve srovnání s rozsahem prázdninové obsluhy ostatních lokalit města Třebíče městskou autobusovou dopravou), a mělo by dojít ke změně. A když už by nebyla vůle navyšovat počet spojů, tak by podle mého názoru mělo dojít k posunu odjezdů spojů linky č. 3 v odpolední špičce z Karlova náměstí na 15:15, 16:15 a 17:15 (aby byl utvořen půlhodinový interval - v prokladu se spoji linky č. 2), a tyto spoje by měly zajíždět i na zastávku Koutkova.

Fotky z dosud nezdokumentovaných míst, fotky a videa z Týna

22. června 2011 v 0:30 Aktualizace fotogalerie
Do galerie obrázků jsem nahrál fotky pořízené do 21. června (včetně). Opět jsem se zaměřil hlavně na oblast u budovaného kruhového objezdu v Týně a provizorní spojky, umožňující průjezd autobusů mezi ulicemi Marie Majerové a Táborskou. Na fotkách pořízených během posledních dvou týdnů v uvedené oblasti okolo týnské křižovatky mám zdokumentovány Tedomy s ev. č. 22 a 44, Mercedesy s ev. č. 23, 25, 32, 35 a 50; a Karosy s ev. č. 26, 38, 41, 45 a 46 - viz jednotlivé složky v galerii obrázků.

V tomto článku jsem v září 2010 chybně uvedl, že budovaný kruhový objezd bude zasahovat až do prostoru (dnes již bývalého) obratiště autobusů v Týně. Není to ale pravda, dokonce ani nemusel být poražen strom (na snímku vlevo) stojící mezi prostorem obratiště a Táborskou ulicí. Obratiště bylo zřejmě zrušeno jednak z důvodu nadbytečnosti (autobusy se mohou otáčet přímo na kruhovém objezdu), a jednak proto, že by muselo dojít k napojení obratiště přímo na kruhový objezd (což nevím, jestli by bylo technicky možné).

Podle stavu prací na stavbě kruhového objezdu k 21. červnu bych si tipnul, že kruhový objezd bude dokončen dříve, než je stanoveno - nové sloupy s osvětlením jsou na svém místě, nové ostrůvky už částečně také, už je vydlážděn prostor mezi budoucí asfaltovou částí objezdu a středovým kruhovým ostrůvkem - nedovedu si představit, co by na té stavbě mělo ještě tak dlouho (např. omezení provozu na lince č. 5 je stanoveno do 31. srpna 2011) trvat. :-)

Nejen provoz autobusů MAD Třebíč, ale i samotný stav výstavby kruhového objezdu, jsem 21. června 2011 zdokumentoval na video: http://www.youtube.com/watch?=CfTo-kSM9LE.

Kromě fotek a videí z Týna stojí za zmínku několik fotek autobusů z míst, odkud jsem zatím žádné fotky neměl - jde o cestu autobusu od plnicí stanice na zemní plyn, autobus v Průmyslové ulici (na cestě do garáží v areálu upadající společnosti Uniplet), nebo odbočení autobusu z Průmyslové ulice do areálu Unipletu.

Nová videa z Týna a od zastávky Marie Majerové

16. června 2011 v 22:25
V pátek 10. a v sobotu 11. června jsem znovu zdokumentoval provoz autobusů MAD Třebíč na provizorní spojce Táborské ulice a ulice Marie Majerové, v blízkosti staveniště nové kruhové křižovatky. Video je k dispozici na YouTube pod tímto odkazem: http://www.youtube.com/watch?v=Vl8blzcM8Jo

Ve středu 15. června zde již byly vytyčeny obrubníky budoucí kruhové křižovatky a nové sloupy pouličního osvětlení.
Provoz autobusů MAD Třebíč a zároveň i stav výstavby kruhového objezdu z 15. června je zdokumentován na tomto videu: http://www.youtube.com/watch?v=nJ1IUB1DXMI

Druhá provizorní spojka, po které jezdily autobusy např. 26. května 2011, už neexistuje (pochopitelně, protože zčásti vedla v trase budoucího kruhového objezdu, nyní již vytyčené zmíněnými obrubníky) a opět se jezdí výhradně po původní (vybudované v předstihu ještě před definitivním uzavřením původní křižovatky) spojce.


Drobným omezením provozu autobusů MAD Třebíč se stala výstavba dělicího ostrůvku u přechodu pro chodce, který spojuje zastávku Marie Majerové (pro směr jízdy linek č. 4 a 5 ve směru do centra) s ulicí (mj. i se vchodem do základní školy) Kapitána Jaroše. Krátký článek o stavbě tohoto ostrůvku je na stránkách třebíčského městského úřadu (v článku je uvedeno, že dopravní omezení bude o víkendu 11. a 12. června, ale provoz zde byl sveden do dvou pruhů - tedy omezen - už i v pátek 10. června - viz tato fotka).

Provoz omezený ze tří do dvou jízdních pruhů, navíc zúžených a proto umožňujících pouze pomalý průjezd autobusů, jsem v sobotu 11. června zdokumentoval na video: http://www.youtube.com/watch?v=ol0vv6ftCaY

O 4 dny později, ve středu 15. června, už byl ostrůvek dokončen, přechod pro chodce znovu v provozu a silnice byla průjezdná ve všech třech pruzích, jen autobusy MAD Třebíč zastavovaly na zastávce Marie Majerové několik metrů dále od běžného místa zastavení. Několik takových momentů z tohoto dne jsem také nahrál na video: http://www.youtube.com/watch?v=LbkLayKszLs

"Všechny společnosti koncernu ICOM transport..."

13. června 2011 v 13:48 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení ze stránek www.icomtransport.cz:

Všechny společnosti koncernu ICOM transport ve čtvrtek 16.6.2011 zajistí všechny své linky dle jízdních řádů

Tedy i společnost TRADO MAD, která je provozovatelem MAD Třebíč, zajistí i v tento den všechny spoje všech svých linek.
Pokud tedy potřebujete i tento čtvrtek využít služeb třebíčské MHD (nebo třeba i linkových autobusů dopravce TRADO BUS), nemusíte mít obavy, že by autobusy nejezdily.

Zastávka Mototechna a její zajímavosti

10. června 2011 v 20:05 Monografie zastávek
V tomto článku o zastávce Jitona jsem původně uvedl chybnou informaci, že jde o jedinou třebíčskou zastávku, jejíž přístřešek má zadní stěnu tvořenou z vlnitého žlutošedého materiálu (na rozdíl od ostatních plechových boud, které mají zadní stěnu buď z vlnitého, nebo z rovného plechu).
Nebyla to pravda (a v uvedeném článku jsem to již opravil), protože druhou takovou zastávkou je zastávka Mototechna v Brněnské ulici.

Předem je potřeba dodat, že název zastávky je zastaralý, protože podnik jménem Mototechna už dávno neexistuje. V budově někdejší Mototechny již od 90. let sídlí autosalon Renault. Je vůbec zajímavé, že u některých zastávek pojmenovaných podle názvu podniku ke změně názvu došlo (např. z "Tusculum" na "Jitona"), zatímco u jiných (Mototechna nebo Borovina, BOPO) dosud zůstal název podle již neexistujícího podniku.

Přes zastávku Mototechna jezdí odedávna (je tomu tak minimálně posledních 20 let) linka č. 7 do Ptáčova; a zřejmě od 1. ledna 2006 tudy začala jezdit i linka č. 3 (v úseku ZŠ Na kopcích - Cyrilometodějská přestala jezdit přes zastávku Samešova a začala jezdit přes zastávky Mototechna a Kaufland). Kromě toho v této zastávce zastavují i spoje regionálních linkových autobusů.

Na zastávce ve směru do centra města je instalován uvedený plechový přístřešek, zastávka ve směru do Ptáčova je bez přístřešku. V obou směrech jízdy je zde instalován zastávkový stojan, který je pro zastávky v rámci MAD Třebíč tím méně obvyklým - nejde o stojan se dvěma "nožkami" a červenou, případně modrou barvou, ale jde o stojan s jednou nožkou bez nátěru - stejný typ, jaký je např. na zastávkách Týn nebo ZŠ Na kopcích. Na zadní straně cedulí upevněných na zastávkových stojanech je uvedeno datum jejich výroby - je to říjen roku 2001.

V té době totiž finišovala dlouhodobá uzavírka části Brněnské ulice mezi křižovatkou se Sportovní ulicí a právě zastávkou Mototechna, budovala se zde příslušná část průtahu Rafaelovou ulicí, včetně napojení Brněnské ulice (ve směru právě od zastávky Mototechna) na tento průtah.
Uzavírka byla zahájena 3. dubna 2001. Prvním dnem, kdy pak byla přebudovaná komunikace opět v provozu, byl 31. říjen 2001. Jestli si to vše pamatuji správně, tak křižovatka (v tu dobu jen z malé části dokončené) Rafaelovy ulice se Sportovní ulicí byla prvním místem v Třebíči, kde byly na vodorovném značení použity "kulaté" šipky v jízdních pruzích.

Autobusové spoje linky č. 7 tehdy měly z důvodu uvedené uzavírky pozměněnou trasu na "Ptáčov - Nemocnice - Karlovo náměstí - Mototechna", kde se otáčely v prostoru křižovatky s komunikací směrující právě k autosalonu Renault (bývalé Mototechně).

Dalších změn doznal prostor okolo zastávky Mototechna zřejmě koncem léta roku 2002 (?), kdy byla zrekonstruována další část Brněnské ulice mezi zastávkou Mototechna a (přibližně) budovou firmy Altreva (dříve Oděva). Byly zde mj. vybudovány (do té doby neexistující) chodníky.
Linka č. 7 po dobu této uzavírky jezdila náhradní trasou ulicemi Velkomeziříčskou, Samešovou a (v tu dobu nově otevřenou) Rafaelovou ulicí.

Zastávku Mototechna a její okolí (mj. zastávkové stojany, přístřešek a také Karosu B932E ev. č. 41 na dvou spojích linky č. 3) jsem zdokumentoval na video:

Podvečerní pár spojů linky č. 9 a zastávka Řípov, rozcestí

3. června 2011 v 19:57 Zajímavosti z provozu
Počínaje prvním červnovým dnem opět začal jezdit podvečerní pár spojů linky č. 9, který odjíždí z Karlova náměstí v 17:57 h, po příjezdu do Poušova se ihned vrací zpět na téže lince zpět na Karlovo náměstí. Na tento pár spojů přechází vozidlo, které v 17:51 přijede na Karlovo náměstí na spoji linky č. 7 z Ptáčova.

Podvečerní pár spojů linky č. 9 jezdí každoročně v období od 1. června do 30. září, čímž rozšiřuje nabídku spojení do/z Poušova ze dvou párů spojů na tří páry (pouze v pracovní dny; o víkendech je Poušov bez obsluhy autobusovou dopravou).
Vymezení období, ve kterém tento podvečerní spoj jezdí, je bohužel čitelné pouze na zastávkách Karlovo náměstí a Poušov. Na ostatních zastávkách (Komenského náměstí, Sucheniova, U kapličky, Revoluční) jsou jízdní řády linky č. 9 "odstřiženy" takovým způsobem, že část s vysvětlivkami na nich chybí.

Na trase z Boroviny (od zastávky Revoluční, přes kterou jezdí i spoje linek č. 1, 5 a také některé spoje linek č. 3 a 7) do Poušova je také jedna mezilehlá zastávka. Jmenuje se Řípov, rozcestí.
Zajímavostí této zastávky je, že není (a nikdy nebyla) nijak vyznačena zastávkovými stojany. Jen jízdní řád býval (ale jestli jsem si nyní všiml správně, tak ani to už neplatí) vylepen na jednom ze sloupů elektrického vedení.

Odjezd zmíněného sezónního podvečerního spoje od zastávky Řípov, rozcestí, jedoucího směrem do Poušova, je vidět na této fotce. Autobus jedoucí o několik minut později v opačném směru (Poušov - Karlovo náměstí) z Poušova směrem ke křižovatce se silnicí vedoucí do Řípova, a jeho následný průjezd právě okolo zastávky Řípov, rozcestí, jsem nahrál na video, viz tento odkaz.