Srpen 2011

Uzavírka Nové ulice a objízdné trasy linek MHD Třebíč na videích z 25. srpna

31. srpna 2011 v 5:39 Mimořádnosti v provozu
Na YouTube jsem nahrál tři videozáznamy související s nedávnou uzavírkou Nové ulice a s ní spojenými objízdnými trasami linek č. 2 a 3 (+ o víkendu částečně i linky č. 6).
Ve článku z 22. srpna jsem psal o tom, že se jezdí po vyfrézované "hrubé" vozovce - zde je potřeba upřesnit, že šlo o popis stavu, který platil v první srpnové dekádě. Krátce před zahájením uzavírky, 25. srpna brzy ráno, již byla v dotčených dvou úsecích Nové ulice položena první vrstva povrchu vozovky, a účelem uzavírky bylo tedy položení té druhé vrstvy.

Jak jsem napsal už v komentáři k tomuto článku, tak uzavírka oficiálně začala ve čtvrtek 25. srpna v 7:00 h, ale značky se zákazem vjezdu a kovové zábrany byly na přílušná místa instalovány už asi o 10 minut dříve, takže poslední z autobusů, které ještě jely po své pravidelné trase, už musel jednu z těchto zábran míjet jízdou po chodníku.

Výše uvedený stav, tedy průjezd autobusů Novou ulicí těsně před jejím uzavřením, včetně průběhu instalace značek a zábran, jsem zdokumentoval na toto video.

Uzavírka Nové ulice a s ní spojená výluková opatření v třebíčské MHD s sebou přinesla několik nevšedních situací - linka č. 2 zajížděla i v pracovní dny na zastávku Koutkova (v běžném provozu tam linka č. 2 jezdí jen o víkendech, a to pouze každý druhý spoj), linka č. 2 a č. 3 jely přes zastávku Sýpky, která je ve směru do centra města obsluhována pouze linkou č. 6 (pouze v jední "všednodenní" verzi, která ale o letních prázdninách nejezdí) a ve směru z centra města je obsluhována pouze regionálními linkovými autobusy (pro třebíčskou MHD v pravidelném provozu naposledy sloužila v době, kdy linka č. 6 ještě jezdívala obousměrně, což skončilo pravděpodobně na začátku roku 1993).
Potud jde o stejná opatření, která byla zavedena i loni od 20. do 24. září, kdy byla uzavřena jiná část Nové ulice.

Z důvodu uzavírky Nové ulice v té části, kde se nachází samotná zastávka Nová, musela být navíc tato zastávka přesunuta, a to na ulici Josefa Suka. Z tohoto důvodu byly do dotčené části ulice Josefa Suka instalovány značky "Zákaz zastavení" (které však nebyly ze strany některých řidičů osobních aut respektovány, a pak se zde autobusy s protijedoucími automobily obtížně vyhýbaly).
Sestřih jednotlivých videosekvencí, dokumentujících provoz autobusů třebíčské MHD v uvedených ulicích a místech, kudy běžně nejezdí nebo kde nezastavují, najdete pod tímto odkazem.

Na video jsem také nahrál cestu linkou č. 3. Video začíná za zastávkou Zámek, vede přes zastávku Sýpky (náhradní zastávka za Račerovickou), přes provizorní zastávku v ulici Josefa Suka (náhrada za zastávku Nová) na zastávku a obratiště Koutkova (náhrada za zastávku Na Příkopech), zpět opět přes zastávku v ulici Josefa Suka, až po najetí na pravidelnou trasu linky č. 3 za křižovatkou s Novou ulicí. Video je k dispozici pod tímto odkazem.

Veškerá dokumentace byla provedena ve čtvrtek 25. srpna 2011, v dalších dnech jsem provoz třebíčské MHD nesledoval, takže ani nevím, jestli výluka skončila v původně stanoveném termínu, anebo dříve (některé informace hovořily dokonce o tom, že výluka bude jen 25. srpna a ne až do neděle 28. srpna, jak jsem napsal do tohoto komentáře.

Uzavírka Nové ulice a objízdné trasy linek č. 2 a č. 3

22. srpna 2011 v 13:51 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení z letáků, které jsou již od počátku srpna vyvěšeny v autobusech:

"Z DŮVODU REKONSTRUKCE UL. NOVÁ BUDOU PROVEDENY ZMĚNY V LINKÁCH MAD:

Čtvrtek 25. 8. 2011 od 7:00 do neděle 28. 8. 2011 16:00 hod. - linky č. 2, 3:

Zrušeny zastávky Račerovická, Na Příkopech, Nová v obou směrech.

Náhradní zastávky v obou směrech:
- za zastávky Račerovická jsou Sýpky v obou směrech
- za zastávky Na Příkopech je Koutkova
- za zastávky Nová je zastávka umístěná na ul. Josefa Suka, viz přenosné označníky."


Příčinou této uzavírky je položení nového povrchu vozovky v těch částech Nové ulice, ve kterých k tomuto nedošlo během loňské (20. - 24. září 2010) uzavírky - tedy mezi křižovatkami s ul. Táborskou a Tylovou (tzn. u zastávky Nová), a na opačném konci ulice, mezi křižovakami s ul. Kmochovou a ul. Na Příkopech.

Z uvedených částí Nové ulice byl původní povrch vozovky vyfrézován již počátkem srpna, autobusy od té doby jezdí nízkou rychlostí po hrbolaté vozovce. Jednu z takových jízd jsem zdokumentoval na toto video.

Kruhový objezd v Týně

16. srpna 2011 v 14:24 Zajímavosti z provozu
Od pondělí 1. srpna je v provozu kruhový objezd na křižovatce ulice Marie Majerové, Táborské ulice a Budíkovické ulice ve čtvrti Týn, jehož výstavbu a s ní související jízdu autobusů MAD Třebíč v blízkosti jeho staveniště jsem zdokumentoval na fotky i na videa, na něž odkazuji v předchozích článích z dubna až července tohoto roku.

Pohled na kruhový objezd z interiéru jedoucího autobusu je zdokumentován na tomto videu.
Průjezd několika autobusů po kruhovém objezdu, pohledem z chodníku, jsem nahrál na toto video.

Výstavbou kruhového objezdu zaniklo obratiště autobusů, na kterých se otáčely spoje linek č. 4 (vyjma pracovních dní dopoledne), č. 5 (časně ráno a pozdě večer) a č. 6 (většina víkendových spojů). Poslední den, kdy se autobusy otáčely na tomto obratišti, byl 17. duben 2011.
Během úplné uzavírky křižovatky byl prostor zrušeného obratiště upraven na příjezdovou komunikaci k jednomu z domů na Budíkovické ulici.
Nový stav prostoru bývalého obratiště jsem zdokumentoval na toto video.

Cesta jednotlivými linkami MAD Třebíč - videa pořízená z autobusů

8. srpna 2011 v 14:47 Zajímavosti z provozu
Během druhé poloviny června 2011 jsem pořídil několik videozáznamů, dokumentujících pohled z jedoucího autobusu (z předních sedadel na pravé straně autobusu) na ulice, po kterých jednotlivé linky třebíčské MHD jezdí.
Sice mám videa jen ze šesti z celkových devíti linek MHD Třebíč (a z toho tři jen v části jejich trasy), ale vzhledem k tomu, že se trasy jednotlivých linek překrývají, tak tato videa dohromady zaznamenávají naprostou většinu zastávek a vůbec těch ulic a silnic, po kterých autobusy třebíčské městské autobusové dopravy jezdí. :-)