Září 2011

Víkendová uzavírka Koželužské ulice

29. září 2011 v 7:23 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení ze stránek www.trebic.cz:

"Frekventovaná Koželužská ulice v Třebíči bude na dva dny zcela uzavřena pro veškerý provoz. Důvodem jsou úpravy povrchu na novém silničním napojení do areálu bývalé továrny Bopo.
Uzavírka se týká víkendu 39. týdne. Zákaz vjezdu začne platit v sobotu 1. října v 5:00 hodin a potrvá do neděle 2. října do 24:00 hodin. Objízdná trasa pro osobní i nákladní automobily bude vedena obousměrně Řípovskou ulicí, dále po silnici I/23 do Červené Hospody a přes Stařeč zpět do Třebíče.
Autobusy MAD budou do sídliště Za Rybníkem projíždět kyvadlově Fibichovou ulicí. Provoz tam bude řízen semafory. V celé délce Fibichovy ulice musí řidiči počítat se zákazem zastavení. Odbor dopravy Městského úřadu Třebíč žádá občany o respektování tohoto opatření."

Na rozdíl od uzavírky, která na stejném místě probíhala 28. a 29. května 2011 (jejím účelem tehdy byla demontáž tzv. technologického mostu), nyní se tedy bude uzavírka týkat i autobusů MHD Třebíč. Ty budou jezdit Fibichovou ulicí, ve které bude pro uvedené dva dny povolen (alespoň tedy pro autobusy) obousměrný provoz (jinak je tato ulice ve většině své délky jednosměrnou ulicí). Zastávka Borovina, BOPO nebude v uvedeném období obsluhována.

Když jsem uvedeným místem jel 22. září autobusem, byl již původní povrch vozovky odstraněn. Na rozdíl od situace, která trvala od dubna t. r. minimálně do 6. září t. r., kdy se zde jezdilo v levém (ve směru z centra města) jízdním pruhu, tak 22. září se jezdilo v pravém jízdním pruhu. Cestu autobusem přes tuto část Koželužské ulice jsem tehdy zdokumentoval na toto video.

O 4 dny později, 26. září odpoledne, byla v uvedeném úseku již položena první vrstva nového povrchu vozovky a jezdilo se opět v levém (ve směru z centra města) jízdním pruhu. Tato situace je zdokumentována na tomto videu.

Fotky pořízené koncem června, v červenci, srpnu a v první polovině září 2011

22. září 2011 v 12:39 Aktualizace fotogalerie
Z důvodu nedostatku času jsem během července a srpna nenahrával nové fotky do galerie obrázků, nejnovějšími uveřejněnými fotkami zůstávaly fotky s datem pořízení 21. června 2011.

Během prvních tří zářijových týdnů jsem pak postupně nahrál do galerie obrázků fotky s datem pořízení od 22. června do 14. září 2011.

Co stojí za bližší zmínku?

Například fotky z 22. června, kdy jsem využil jednoho z nejčasnějších svítání a zdokumentoval provoz autobusů při výjezdu z areálu Unipletu a v přilehlé Průmyslové ulici (k výjezdu největšího počtu autobusů dochází okolo 5. hodiny ranní, tedy v čase, kdy je slunce nad obzorem pouze v těch "nejdelších", červnových dnech).
Kromě několika desítek fotek jsem tam tehdy pořídil i několik videozáznamů, sestříhaných následně do tohoto videa.

Ze stejného dne pak pocházejí i fotky dokumentující ranní špičku (okolo půl šesté ráno) ve Žďárského ulici, kdy ve směru k Jitoně jede během poměrně krátké doby pět autobusových spojů.
Zde dochází k jedné docela zajímavé věci, týkající se oběhů vozidel. První ranní autobusový spoj doveze cestující k Jitoně, okamžitě pokračuje bez cestujících na Samešovu, odkud za chvíli jede opět k Jitoně jako v pořadí pátý z těch ranních spojů.

Další drobnou provozní zajímavostí, kterou lze za světla zdokumentovat pouze v době časného svítání, jsou dva spoje linky č. 4 jedoucí pouze po zastávku Dřevařské závody, odkud potom pokračují jako linka č. 8 k Jitoně (čas jejich odjezdu od "Dřevony" je 5:16 a 5:21 h).
Pokud jedou na těchto spojích autobusy bez displejů (kterých je mimochodem v současné době v majetku TRADO-MAD už jen několik kusů), jezdí s označením linky č. 8 už z výchozí zastávky (Týn, resp. Míčova). Tuto situaci dokumentuje fotka Karosy B932 ev. č. 49 na zastávce Augustýna Kratochvíla.

Poprvé se mi také podařilo pořídit fotku spoje linky č. 2, jedoucího v trase Marie Majerové (odjezd v 5:30 h) - Hrotovická (příjezd v 5:46), na kterém jezdí linkové autobusy dopravce TRADO-BUS. Viz tady.

Fotky ze 13. července (například tato) dokládají postup prací na kruhovém objezdu v Týně - zatímco ještě okolo 20. června jezdily autobusy po sousední provizorní spojce, tak 13. července už používaly přímo vozovku dokončovaného kruhového objezdu.

V pátek 15. července jsem nechyběl u neobvyklých provozních situací, které způsobila úplná uzavírka týnské křižovatky, ať už to byla provizorní zastávka (s nepřesným názvem) "Týn, BILLA" na parkovišti na konci ulice Marie Majerové; anebo zastávka Palackého, toho dne konečná zastávka pro spoje linek č. 2 a č. 3.
Kromě fotek jsem toho dne pořídil i dvě videa, konkrétně video od zastávky "Týn, BILLA" a video z Palackého ulice.

Několik desítek fotek z 27. července 2011 se pak zaměřuje jednak na poslední dokončovací práce na kruhovém objezdu a také na dokumentaci nového zobrazování názvů zastávek (zobrazení pouze konečné zastávky namísto dřívějšího zobrazování výchozí i konečné zastávky) na venkovních displejích autobusů; a také na zdokumentování nových nálepek, informujících o tom, že "Třebíč finančně podporuje veřejnou dopravu". K těm nálepkám přidám jeden postřeh - všiml jsem si nevhodného umístění těchto nálepek, které v podstatě brání výhledu z okna pro cestující sedící na sedadlech umístěných v jejich blízkosti). :-(

Několik dalších fotek, pořízených 9. a 10. srpna 2011, pak dokumentuje mj. autobusy na novém kruhovém objezdu v Týně, viz například tady.

Na fotkách z 25. srpna jsou vidět zejména linky č. 2 a 3, jedoucí z důvodu uzavírky části Nové ulice v pozměněné trase - mj. přes provizorní zastávku na ulici Josefa Suka nebo zastávku Sýpky ve směru jízdy do Týna, odkud jezdila z linek MHD Třebíč naposledy linka č. 6, a to v době, kdy ještě jezdívala obousměrně.
Další zajímavostí, kterou jsem toho horkého čtvrtka 25. 8. 2011 zdokumentoval, bylo setkání dvou spojů linky č. 5 na zastávce ZŠ Na Kopcích. Daleko lépe než na odkazované fotce je toto setkání zaznamenáno na tomto videu.

Na fotkách z 31. srpna 2011 je vidět například autobus jedoucí před přestavovaným prostorem před hypermarketem Kaufland, přechod pro chodce na dolní straně Karlova náměstí, u kterého byly během léta 2011 odstraněny dlažební kostky; anebo linku č. 5 před kruhovým objezdem v Týně, kde probíhalo rozšiřování vozovky na nájezdu z kruhového objezdu do Táborské ulice (směrem ke hřbitovu).

6. září jsem mj. pořídil fotku z míst, odkud jsem dosud žádnou fotku autobusu neměl - jde o linku č. 9 za křižovatkou Pražské ulice se silnicí od Poušova, v pozadí s domy stojícími v ulcích Na Příkopech, Kmochově a Přibyslavické.
Jestliže se někomu zdálo, že uzavírka křižovatky v Týně trvala až příliš dlouho, tak ještě horším případem je uzavírka jednoho pruhu v Koželužské ulici, která začala snad někdy v průběhu dubna 2011, a ani 6. září 2011 ještě nebyla ukončena.
Téhož dne jsem pořídil několik fotek na Pražské ulici, kde již byl vyfrézován starý povrch vozovky. Dobře je to vidět například tady.

Několik desítek fotek jsem pořídil 10. září na autobusovém nádraží, kam toho dne byly (pomyslně) přesunuty zastávky z Karlova náměstí, z důvodu konání Horácké rally.

13. září jsem se pak zaměřil na zdokumentování mimořádných provozních situací, jako byla jízda autobusů po Pražské ulici (myšleno i po její "západní" části, po které v běžném provozu autobusy MHD Třebíč nejezdí) nebo jízdu autobusů Libušiným údolím. Kromě čerstvě vykácených stromů v dolní části Pražské ulice je na některých fotkách (například na této) vidět stromy stojící v horní části Sucheniovy ulice, jejichž existence se v tu dobu počítala na poslední desítky hodin - o 3 dny později už na svém místě nestály....

Tolik stručný popis těch nejzajímavějších věcí, samozřejmě těch fotek bylo pořízeno a později nahráno do galerie obrázků daleko více (jde přibližně o 550 fotek pořízených v uvedeném období, tj. od 22. června do 14. září 2011) - viz jednotlivé složky patřící jednotlivým autobusům.

Zatímco k nahrávání nových fotek do galerie obrázků v posledních několika měsících docházelo (a v dohledné době asi dále bude docházet) i s několikatýdenním zpožděním, svoji stránku s videozáznamy (viz http://www.youtube.com/user/autobusytrebic#p/u) aktualizuji (a nadále chci aktualizovat) pravidelně - od okamžiku pořízení videa do chvíle jeho zveřejnění na YouTube málokdy uplyne více než jeden den (což je dáno hlavně tím, že zpracování videí je časově výrazně méně náročné, než je zpracování několika desítek fotografií). :-)

"Evropský den bez aut 2011" a s ním spojená opatření v třebíčské MHD

15. září 2011 v 22:53 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení ze stránek www.tradomad.cz (nebo také z letáků, které jsou již od počátku září vyvěšeny v autobusech a také na některých zastávkách):

"Z DŮVODU POŘÁDÁNÍ AKCE "EVROPSKÝ DEN BEZ AUT" BUDOU PROVEDENY ZMĚNY V LINKÁCH MAD:

čtvrtek 22. 9. 2011 od 6:00 do 12:00 hod.

linky č. 1, 5, 7, 9 - zrušeny zastávky na Komenského náměstí v obou směrech. Náhradní zastávky umístěny na průtahu vedle autobusového nádraží (ul. Sucheniova) v obou směrech.
linky č. 2, 3, 6 - beze změn
linky č. 4, 8 - zrušeny zastávky na Komenského náměstí v obou směrech bez náhrady"

Z uvedených opatření je zřejmé, že pro autobusy se v uvedené době stane neprůjezdnou západní část Karlova náměstí, ale zastávky na Karlově náměstí obsluhovány budou; a linky č. 3 - 9 se mimořádně "podívají" i do ulice Bedřicha Václavka.
Opět jde o prakticky stejné opatření, k jakému docházelo i v jiných situacích, kdy byla uzavřena západní část Karlova náměstí (např. v první den (vždy pátek) konání slavností piva, nebo loni 9. října při jakési předvolební akci).

Jak vyplývá z tiskové zprávy MěÚ Třebíč, tak celý uvedený den bude jezdit třebíčská Městská autobusová doprava zdarma.
Jestli si to pamatuji správně, tak k jednodennímu zavedení MHD zdarma dochází v Třebíči po sedmileté přestávce.

K výše uvedenému mě napadá, že jde o zajímavý paradox - v den, kdy jsou lidé vyzýváni k tomu, aby přednostně využili MHD místo individuální dopravy, bude provoz MHD zkomplikován uzavírkou, jejíž příčinou jsou doprovodné akce ke "Dni bez aut"...

Akci s bezplatným cestováním považuji pouze za symbolickou, protože otázka používání/nepoužívání MHD nebo veřejné dopravy obecně zdaleka není jen otázkou ceny jízdného, ale také mnoha dalších faktorů, které se akcí "jeden den MHD zdarma" nijak nezmění.

Ale je možné, že v blízké době dojde ke změnám i u těch "dalších faktorů" (a nebudou to změny, které by platily jen jediný den). Ale o tom až v jednom z příštích článků. :-)

Dopravní omezení na Pražské ulici

10. září 2011 v 16:07 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení ze stránek www.tradomad.cz:

"Z DŮVODU REKONSTRUKCE POVRCHU VOZOVKY NA UL. SUCHENIOVA - PRAŽSKÁ BUDOU PROVEDENY ZMĚNY V LINKÁCH MAD:

od pondělí 12. září 2011 4:00 hod. do úterý 13. září 2011 24:00 hod.

linky č. 3, 5, 7 - zrušeny zastávky U Kapličky, Revoluční, Sucheniova v obou směrech bez náhrady
linky č. 1, 9 - zrušeny zastávky U Kapličky, Revoluční v obou směrech. Náhradní zastávka bude umístěna na ul. Pražská v obou směrech."


Povrch vozovky bude rekonstruován na Pražské ulici v úseku od čerpací stanice Paramo až k železničnímu přejezdu u větrníku. Původní povrch vozovky byl 6. září, kdy jsem v těchto místech mj. sledoval provoz autobusů, již odstraněn.
Sdělení píše i o povrchu vozovky na Sucheniově ulici, ale tam nevím, o jaký by mělo jít úsek - povrch vozovky v této ulici (budu-li uvažovat pouze tu část ulice, po níž jezdí autobusy MHD) byl kompletně vyměněn v létě 2008).

Z důvodu pořádání Horácké rally...

6. září 2011 v 7:32 Mimořádnosti v provozu
Přepis krátkého sdělení ze stránek www.tradomad.cz:

"Z DŮVODU POŘÁDÁNÍ HORÁCKÉ RALLY 2011 PROVEDENY ZMĚNY V LINKÁCH MAD:

sobota 10. 9. 2011 od 5:00 do 24:00 hod.:

Zrušeny zastávky na Karlově náměstí a Komenského náměstí. Náhradní zastávky přemístěny na autobusové nádraží, nástupiště "B"."


Dochází tak k opatření, které je běžně používáno v době uzavírky celého Karlova náměstí. V minulosti k němu docházelo nejen při konání Horácké rally (která se např. v loňském roce konala nikoliv v zářijovém, nýbrž dubnovém termínu; naopak svého času bývalo pravidlem, že tento závod uzavíral rallyovou sezónu), ale také například při konání pivních slavností.