Říjen 2011

Nedávná minulost železničního přejezdu u nemocnice

26. října 2011 v 15:50 Z historie MHD Třebíč
V tomto článku, do kterého jsem sepsal své vzpomínky z provozu MHD Třebíč z 1. poloviny 90. let, jsem se zmínil i o železničním přejezdu u nemocnice, který spojoval Bráfovu ulici, resp. Purkyňovo náměstí, s Hrotovickou ulicí.

V 1. polovině 90. let jezdily po tomto přejezdu všechny spoje linek č. 1, 2, 4 i 8. Až uzavření tohoto přejezdu pro automobilovou dopravu, vynucené postupující stavbou nedalekých ramp nadjezdu, znamenalo (z větší části jen dočasný) odklon autobusových linek MHD Třebíč do Nádražní ulice, kde byla také zřízena nová zastávka Nádražní.
Podle informace, kterou jsem našel v jednom z tehdejších výtisků Horáckých novin, tak posledním dnem, kdy jezdily automobily (a tedy i autobusy MHD Třebíč) přes tento přejezd, byl 4. červen 1995. Od následujícího dne pak jezdily všechny spoje linek č. 1, 2, 4 a 8 Nádražní ulicí.

Zastávka Nemocnice byla v prvních měsících výluky obsluhována zvláštní linkou bez číselného označení, jezdící v trase Karlovo náměstí - Nemocnice. Linka jezdila pouze v pracovní dny, v období přibližně od 7 do 13 hodin.
Pravděpodobně od začátku roku 1996 (kdy vešel v platnost nový jízdní řád) došlo ke změně, tato zvláštní linka byla zrušena, a obsluha zastávky Nemocnice se řešila závlekem vybraných spojů linky č. 2.

Po otevření "západních" ramp nadjezdu, koncem srpna 1996, se linky č. 2 a 4 vrátily na svoji původní trasu okolo nemocnice, ale linka č. 1 (a snad i linka č. 8?) nadále jezdila Nádražní ulicí a podjezdem pod vlakovým nádražím. (Až později došlo ke změně, linka č. 1 začala znovu jezdit okolo nemocnice, zato většina spojů linky č. 2 byla přesměrována přes zastávku Nádražní.)

Zastávka Nemocnice ve směru jízdy do centra byla tehdy přesunuta o několik desítek metrů západním směrem - až do Bráfovy ulice, nedaleko vchodu do budovy okresního soudu.
Naopak zastávka ve směru jízdy z centra města byla přesunuta o několik desítek metrů směrem východním - z Bráfovy ulice (naproti výjezdu ze Sadové ulice) byla přesunuta až na Purkyňovo náměstí, naproti výjezdu z areálu nemocnice.
Pozůstatky zastávkového stojanu druhé popisované zastávky jsou patrné dodnes, nedávno jsem je zdokumentoval na toto video.

Výbornou dokumentací železničního přejezdu u nemocnice v jeho původní podobě, ještě bez ramp nadjezdu, najdete zde: fotka přejezdu se staženými závorami a fotka zaznamenávající mj. prostor, kde již dlouho stojí rampy nadjezdu. Jako datum pořízení fotky je uveden 23. únor 1994, tedy v době, kdy zbýval rok a několik měsíců do chvíle, kdy byl přejezd pro automobilovou dopravu (a tedy i pro autobusy MHD) navždy uzavřen.

Na této fotce z prvního čtvrtletí roku 1996 je dobře vidět, že přejezd už byl pro automobilovou dopravu uzavřen, použitelný byl jen pro chodce. Na této fotce ze stejného období je dobře vidět rozestavěné "západní" rampy nadjezdu.

Podstavy pro nové zastávkové stojany

22. října 2011 v 3:47 Zajímavosti z provozu
Během první poloviny října byly na některých zastávkách instalovány podstavy pro nové zastávkové stojany. Konkrétně jde o ty zastávky, které mají zastávkové stojany červené barvy se dvěma "nožkami". Nové zastávkové stojany by měly být stejného typu, jaké jsou např. na zastávkách Týn, Poliklinika Hájek nebo ZŠ Na Kopcích.

V polovině října jsem pořídil a následně sestříhal dohromady videozáznamy dokumentující cestu "z konečné na konečnou" z interiéru autobusů jedoucích na linkách č. 1 a č. 4. Zaměřil jsem se zde právě i na zdokumentování "červených" zastávkových stojanů a podstav pro nové zastávkové stojany. Odkazy na tato videa:


Na stávající zastávkové stojany červené barvy jsem se snažil více zaměřit i při pořizování fotek (aby byl v záběru, kromě autobusu, vidět i zastávkový stojan), do galerie obrázků jsem už vložil fotky pořízené do 20. října 2011 (včetně).

Autobusy v Luční ulici aneb Co se také stalo ve čtvrtek 22. září 2011

16. října 2011 v 16:31 Zajímavosti z provozu
Ve čtvrtek 22. září 2011 jsem se nezaměřil jen na pořízení fotografií a videozáznamů souvisejících s konáním tzv. Evropského dne bez aut a s ním spojeným bezplatným cestováním v autobusech MHD Třebíč a uzavírkou části Karlova náměstí, ale také na něco docela jiného.

Jednou z věcí, kterou jsem dosud neměl dobře zdokumentovanou, byla jízda jediného spoje, který za celý den (a to ještě pouze v pracovní dny mimo období školních prázdnin) jezdí Luční ulicí. Jde o jeden z ranních spojů linky č. 6, který jako jediný zajíždí na zastávku Palackého.
Tento spoj jsem měl v úmyslu vyfotografovat nebo nafilmovat už v minulosti, ale z různých důvodů (2 x jel autobus nakonec jinou trasou, než jsem předpokládal; 1 x mě v nejméně vhodnou chvíli zradila spoušť fotoaparátu) to nevyšlo.

Až 22. září 2011 ráno se to konečně povedlo - na lince č. 6 tehdy jel Mercedes Citaro s evidenčním číslem 28. Autobus plný cestujících v Luční ulici dokonce na 13 sekund (které jsou z videa vystřiženy) zastavil, a to zrovna u místa, kde jsem stál. :-)
Video najdete pod tímto odkazem.

Shodou okolností to 22. září 2011 nebyl jediný spoj třebíčské MHD, který Luční ulicí jel. O několik desítek minut dříve tudy musel projet i jeden z ranních spojů linky č. 3. Důvodem pro tuto mimořádnost byla skutečnost, že v Hilbertově ulici zrovna stálo popelářské auto, které pomalu popojíždělo "od popelnice k popelnici" a spolu s řadou zaparkovaných aut se stala tato ulice na několik minut neprůjezdnou.
Video pořízené z interiéru autobusu jedoucího na tomto ranním spoji můžete najít pod tímto odkazem.

Čtvrtek 22. září 2011 přitom nebyl prvním případem, kdy uvedený spoj linky č. 3 (jde o spoj s odjezdem ze zastávky Palackého v 7:15 h) nemohl kvůli popelářskému autu projet Hilbertovou ulicí - stejné situace jsem si všiml i 30. června 2011. Spoj linky č. 3 tehdy mimořádně jel zpět Palackého ulicí k týnské Jednotě, odkud potom přejel do Nové ulice, jak je vidět na této fotce.

Fotky ze druhé poloviny září a z prvního říjnového týdne roku 2011

10. října 2011 v 13:20 Aktualizace fotogalerie
V průběhu prvních deseti říjnových dní jsem do galerie obrázků postupně nahrál fotky pořízené v období od 15. září do 7. října 2011. Od každého z autobusů, které nyní na třebíčské MHD jezdí, bylo v uvedeném období několik fotografií pořízeno.

Fotky dokumentují například drobné změny vzhledu některých autobusů - některé Karosy mají na zadním skle nalepenou novou reklamu na autobaterie Banner (reklama na stejnou firmu byla nalepena na některých autobusech už v loňském roce, nyní jde ale o jinou verzi reklamy).
Na několika fotkách z tohoto období je vidět údaj "Technická jízda" na displeji nad čelním sklem. K zobrazování tohoto textu při jiných cestách autobusů, než jsou spoje s cestujícími, dochází od července, kdy bylo upraveno zobrazování názvů zastávek na čelních displejích.

Fotky z období od 15. do 18. září byly pořízeny za vesměs slunečného a příjemně teplého počasí. Prvním dnem, kdy se v Třebíči objevily ranní a dopolední mlhy a nízká oblačnost, byla středa 21. září.
Stejné počasí panovalo i další den - ve čtvrtek 22. září, které bylo z hlediska provozu MHD Třebíč zajímavým dnem hned z několika důvodů - nevybíralo se jízdné (o čemž informovaly žluté letáky vyvěšené za čelním sklem nebo na předních dveřích autobusů); dopoledne byla uzavřena část Karlova náměstí, což znamenalo, že ulicí Bedřicha Václavka nejezdily jen linky č. 1 a 2, ale i ostatní linky MHD Třebíč; dále se místo zastávky Komenského náměstí zastavovalo v zastávce Sucheniova (u autobusového nádraží); atd.

Fotky (ale ve větší míře spíše videa, která jsem už dříve nahrál na své stránky na YouTube) pořízené ve čtvrtek 22. září se snaží dokumentovat všechny neobvyklé situace, které jsem popsal v předchozím odstavci.

Poslední zářijový týden se nesl opět ve znamení slunečného počasí a v některých dnech jsem opět nějaké fotky autobusů MHD Třebíč pořídil. Za bližší připomenutí stojí snad Karosa B932E s evidenčním číslem 46, jedoucí tzv. technickou jízdu po Sportovní ulici, tedy v místech, kudy žádná linka třebíčské MHD nejezdí. Autobus právě jede okolo zastávkového zálivu, se kterým bylo počítáno jako s jednou ze zastávek uvažovaného trolejbusového systému; ale nakonec zde nikdy žádná zastávka nebyla a ani žádná městská autobusová linka zde (vyjma několika různých objížděk) nejezdila. Druhou z fotek, která stojí za bližší popis v tomto článku, je fotka Karosy B932 s evidenčním číslem 21, stojící na autobusovém nádraží. Na fotce je dobře vidět jednak reklamu na autobaterie, která byla na tento autobus nalepena někdy mezi 15. a 22. zářím; jednak tato fotka dokumentuje nově natřenou konstrukci zastřešení nástupišť na autobusovém nádraží a nově dosazené cedule s písmeny označujícími jednotlivá nástupiště.

Několik desítek dalších fotek jsem pořídil během nádherných prvních tří říjnových dní.
1. října jsem se zaměřil na zdokumentování unikátní situace, kdy autobusy jezdily Fibichovou ulicí a na ní navazující části Řípovské ulice a malé části Okružní ulice.
Fotky z uvedených ulic najdete ve složkách patřících Karosám s evidenčními čísly 21, 30 a 48; Mercedesu s evidenčním číslem 39 a Tedomu s ev. č. 22.

2. října jsem pořídil mj. dvě fotky ze dvou pohledů, odkud jsem je dosud neměl. V jednom případě jde o pohled od kruhové bašty na Hrádku na Mercedes Conecto s ev. č. 35 jedoucí po Podklášterském mostě, ve druhém případě jde o pohled od Domu dětí a mládeže na Hrádku na Karosu B932E s ev. č. 30 jedoucí po mostě mezi Jelínkovou ulicí a ulicí Marie Majerové.

3. října jsem pak mj. poprvé pořídil fotku autobusu přijíždějícího do Poušova a také toto krátké video dokumentující autobusovou zastávku v Poušově.
Vlastně celá série fotek Mercedesu Citaro s evidenčním číslem 28, pořízených 3. října 2011, dokumentuje jeden ze zajímavých oběhů - autobus, který jede na odpoledním (po 15. hodině) spoji do Poušova, se pak vrací na Karlovo náměstí, odkud ihned pokračuje jako spoj linky č. 8 k Jitoně (viz fotky z okolí zastávky Správa silnic). Od Jitony pak prakticky okamžitě jede zpět jako spoj linky č. 8 až na zastávku Samešova. Odtud pak už zamíří bez cestujících, tzv. technickou jízdou, do areálu bývalé společnosti Uniplet (kde mají autobusy MHD Třebíč své zázemí), jak je vidět na této fotce.

Spoj linky č. 8 s odjezdem ze zastávky Nádražní ve 22:13 h

6. října 2011 v 22:57
Asi před rokem jsem začal občas používat vlakový spoj, který přijíždí do Třebíče ve 22 hodin 09 minut (do loňského prosince jezdíval o minutu dříve - do Třebíče přijížděl ve 22:08 h). A tehdy jsem si poprvé všiml zajímavé věci - že pozdně-večerní spoj linky č. 8, jedoucí od Jitony na Karlovo náměstí, který má pravidelný odjezd ze zastávky Nádražní ve 22:13 h, jezdívá přibližně o 2 - 4 minuty dříve. Dosud nikdy jsem nezažil, že by z této zastávky odjížděl (případně tuto zastávku v daný čas pouze projel, pokud by zde nechtěl nikdo nastoupit nebo vystoupit) v čase odjezdu, který je uveden jak v knižním jízdním řádu, tak v jeho internetové verzi, tak i na označníku této zastávky - tedy ve 22:13, případně o něco později.

Dnes, 6. října 2011, se mi poprvé povedlo uvedenou situaci zdokumentovat na video. Nádražní hodiny (jejich přesnost si můžete sami ověřit při návštěvě vlakového nádraží; opravdu ukazují správný čas) na začátku videa ukazují čas 22:09 h. O pouhou minutu později a o několik desítek metrů dále (video není sestříháno, jde o nepřerušovaný videozáznam), projíždí zastávku Nádražní popisovaný spoj linky č. 8, který tedy jede s přibližně tříminutovým náskokem.

Video je k dispozici pod tímto odkazem: http://www.youtube.com/watch?v=zwQlxMdeG-A

"Radnice připravuje velké vylepšení městské autobusové dopravy"

6. října 2011 v 0:02
Na stránkách třebíčského městského úřadu www.trebic.cz se 8. září 2011 objevila zajímavá zpráva s nadpisem "Radnice připravuje velké vylepšení městské autobusové dopravy". Zprávu můžete najít pod tímto odkazem.


Můj komentář k chystaným změnám v třebíčské MHD: Tuto iniciativu vnímám rozhodně pozitivně. Jak z pohledu cestujícího, tak z pohledu "pozorovatele provozu" vím, že věcí ke zlepšení je v třebíčské MHD hodně (a někdy to není ani otázka peněz) - některé náměty jsem prezentoval i v některých článcích na těchto stránkách.

Z informací, které jsem se k tomuto tématu dozvěděl, to tentokrát opravdu nevypadá, že by o budoucí podobě měli rozhodovat ti, kteří ani neodlišují pojmy "dopravce" a "výrobce autobusů" (nebo obecně lidé, kteří této problematice nerozumějí; uvedenou obavu jsem vyjádřil v předposledním odstavci tohoto článku z konce ledna 2011), a k připomínkám občanů (adresovaným k rukám vedoucího odboru dopravy MěÚ Třebíč) skutečně má být při vypracovávání studie optimalizace třebíčské MHD přihlédnuto.

Rozhodně vítám snahy o jisté zjednodušení systému linek ve spojení se zkrácením intervalu na nejdůležitějších linkách a se zavedením přestupního tarifu - to všechno jsou kroky, které by měly třebíčskou MHD zatraktivnit.

Z navrhovaných změn naopak považuji za nesystémové, aby do tzv. integrovaných obcí jezdily autobusy MHD Třebíč - obsluhu těchto obcí by měly - klidně i větším počtem spojů než v současné době (a nejen v pracovní dny, ale i o víkendech) - zajišťovat nikoliv městské, ale regionální autobusové spoje, které by nekončily jen v integrované obci, ale pokračovaly by do dalších, již samostatných a od Třebíče vzdálenějších, obcí.
Ale chápu, že toto bohužel nezáleží jen na rozhodnutí města, to už by bylo v kompetenci KÚ kraje Vysočina. :-(

Dvě zajímavá videa ze 2. října aneb Co bylo včera, neplatí dnes

3. října 2011 v 19:59
"Co bylo včera, neplatí dnes" - tak tento slogan pro mě (z pohledu věcí souvisejících s třebíčskou MHD) neplatil jen v neděli, kdy jsem si původně myslel, že budu mít možnost ještě zdokumentovat autobusy jedoucí Fibichovou ulicí, ale nebylo to už možné, protože už se jezdilo obvyklou trasou - Koželužskou ulicí.

Něco podobného jsem si mohl říci i dnes, když jsem odpoledne jel spojem linky č. 3 z Karlova náměstí přes čtvrť Podklášteří.
Včera, kdy jsem jel jedním ze spojů této linky z Žerotínova náměstí na zastávku Palackého, jsem na Žerotínově náměstí mohl zdokumentovat výkop v těsné blízkosti konstrukce "čekárny" na této zastávce a na zastávce Palackého jsem pořídil toto video, na kterém je vidět dva "revoluční" letáky vylepené na konstrukci zdejší zastávky.

Ale dnes už bylo všechno jinak. Jak jsem si z interiéru autobusu jedoucího na lince č. 3 všiml, tak výkop na Žerotínově náměstí už byl zasypán, a "revoluční" letáčky už na zastávce Palackého také už vylepeny nebyly.
Odkazovaná videa jsou tedy, i když byla pořízena teprve včera, už dokumentací minulosti. (A já jsem velice rád, že jsem byl "ve správný čas na správném místě" a měl tu možnost je pořídit :-)


Tolik třetí článek, který sem vkládám během prvních tří říjnových (mimochodem - ve všech třech případech nádherně slunečných a s příjemnými, doslova letními teplotami) dní.
Dalším článkem, který se zde objeví ve čtvrtek, už konečně bude zmínka o chystaných změnách v třebíčské MHD a můj krátký komentář k této věci. (Jde o článek, který jsem napsal už asi před 14 dny, ale nechtěl jsem, aby "zapadl" mezi několika dalšími články o chystaných nebo již proběhnuvších mimořádností v provozu, takže jej zveřejňuji až nyní.)

Předčasné ukončení uzavírky Koželužské ulice

2. října 2011 v 18:42 Mimořádnosti v provozu
Uzavírka části Koželužské ulice (v úseku od prostoru před areálem bývalé továrny BOPO až po křižovatku s ulicí Hájenky) a s ní spojené opatření v třebíčské MHD, kdy autobusy neobsluhovaly zastávku Borovina, BOPO a jezdily objízdnou trasou přes Fibichovu ulici - tak toto všechno trvalo dvakrát kratší dobu, než bylo původně plánováno.

Původně měla uzavírka probíhat po celou sobotu i neděli, tedy 1. i 2. října 2011, ale nakonec tomu bylo jinak - nový povrch vozovky v nově rozšířeném úseku Koželužské ulice byl položen již během soboty 1. října, takže celou neděli 2. října už jezdila veškerá doprava včetně třebíčské MHD svojí obvyklou trasou - po Koželužské ulici. Fibichova ulice už byla v neděli 2. října opět klidnou vedlejší ulicí s jednosměrným provozem. Obsluhována pochopitelně znovu mohla být i zastávka Borovina, BOPO.

Dobrou zprávou pro řidiče je, že (konečně) po cca půlroce zde skončil kyvadlový provoz řízený semafory. Nyní už se v uvedeném úseku Koželužské ulice jezdí v obou jízdních pruzích a bez zdržujícího čekání na zelenou. :-)

Odkazy na videa pořízená v oblasti Fibichovy, resp. Koželužské ulice v sobotu 1. října a v neděli 2. října:

Drobná změna jízdního řádu linky č. 1

1. října 2011 v 21:30 Změny jízdních řádů
Sdělení uvedené na stránkách www.tradomad.cz (na rozdíl od informace o víkendovém odklonu linek č. 1 a č. 5 Fibichovou ulicí a s tím spojeným dočasným zrušením zastávky Borovina, BOPO; o čemž nebylo a není na těchto stránkách uvedeno ani slovo...)

"UPOZORŇUJEME CESTUJÍCÍ, ŽE S PLATNOSTÍ OD NEDĚLE 2. ŘÍJNA 2011:

Budou zaveden nové spoje na lince č. 1 pro neděle a svátky
- s odjezdem 5:05 hod. ze zastávky Demlova
- s odjezdem 5:33 hod. ze zastávky Za Rybníkem
Jedná se o spoje, které pravidleně jezdí dle platného JŘ v sobotu!!"