Listopad 2011

Červený označník na zastávce Kosmákova (dočasně) znovu na svém místě

29. listopadu 2011 v 7:18 Zajímavosti z provozu
V tomto článku z 15. listopadu t. r. jsem se zmínil mj. o tom, že na zastávce Kosmákova (ve směru jízdy linek č. 1 a č. 2 do centra města a linky č. 8 k Jitoně) nebyl na přelomu října a listopadu instalován označník nového typu, ale že zde až do poloviny listopadu zůstal původní označník s červeným nátěrem a že byl ze svého místa odstraněn až v polovině listopadu během úpravy chodníku v prostoru této zastávky.

Ke svému překvapení jsem ale o třináct dní později, v pondělí 28. listopadu, spatřil na této zastávce (která doznala změn v podobě nového dláždění chodníku a přípravy pro instalaci přístřešku pro cestující) červený označník znovu upevněný v zemi! Ale je zřejmé, že jde o věc pouze dočasnou - vedle stávajícího označníku již je připravena podstava pro nový stojan. Navíc, zastávka v tomto směru jízdy je stále provizorně přesunuta o několik desítek metrů západním směrem (až za křižovatku se silnicí spojující Kosmákovu ulici s Okrajovou ulicí), na posledním červeném označníku pevně usazeném do země je uvedeno sdělení "zastávka přesunuta - viz přenosný označník".

Nově upravený prostor zastávky Kosmákova a popisovaný označník jsem 28. listopadu zdokumentoval na toto video. "Poslední červený mohykán" je vidět i na této fotce.

Toho po celý den slunného, bezmlžného a dopoledne i téměř bezoblačného pondělí jsem zdokumentoval i další zajímavá místa, která souvisejí s MHD Třebíč a která v minulých týdnech změnila svoji podobu; navíc minulý týden došlo k jedné zajímavé provozní změně. Ale bližší pojednání o nich si nechám až do dalších článků, které sem vložím v následujících dnech až týdnech. :-)

Drobná změna jízdního řádu linky č. 8

24. listopadu 2011 v 23:52 Změny jízdních řádů
Ne, nejde (bohužel) o úpravu časové polohy pozdně večerního spoje linky č. 8 do stavu, který by se reálně dal dodržovat.
Jde o úpravu časové polohy jiného spoje této linky. Viz krátké sdělení ze stránek http://www.tradomad.cz:

"Upozorňujeme cestující, že s platností od čtvrtka 1.prosince 2011 bude v celé své trase trvale uspíšen o 4 minuty spoj linky č. 8 na výjezdu ze zastávky Samešova - ze stávajícího odjezdu v 13:19 hod. na 13:15 hod..
Nový jízdní řád nebude vydáván, cestující ve svých knižních jízdních řádech od stávajících časů na zastávkách v celé trase spoje odečtou 4 minuty. Aktuální časy odjezdů budou uvedeny na označnících autobusových zastávek"


Mimochodem, u další zveřejněné informace na těchto stránkách, kterým je sdělení o připravovaných změnách v třebíčské MHD, jsem si všiml jedné zajímavosti:

" Záměry radnice přiblížil místostarosta Pavel Svoboda, který má své kompetenci dopravu: "V loňském roce byla provedena studie na optimalizaci městské autobusové dopravy, která konstatovala, že z 27 autobusů by při stávajícím režimu a optimalizaci spojů bylo možné zajistit provoz 24 vozidly."

Napadlo mě, že ke zmiňovanému snížení potřeby vozidel z větší části již došlo - po vyřazení Mercedesu O405 s evidenčním číslem 33 a Karosy B931 s evidenčním číslem 40, ke kterému došlo v průběhu dubna t. r., zajišťuje provoz MHD Třebíč 25 vozidel. Ze dvou třetin tak došlo k naplnění toho, co konstatovala uvedená studie (tzn. snížení počtu autobusů potřebných pro zajištění provozu všech spojů MHD Třebíč), aniž by přitom došlo k jakékoliv optimalizaci spojů. :-)


V souvislosti s chystanými změnami v třebíčské MHD proběhne od 5. do 16. prosince 2011 dotazníkové šetření, mající za cíl zjistit současné a budoucí potřeby občanů Třebíče, týkající se provozu městské autobusové dopravy. Více informací je k dispozici v této tiskové zprávě na stránkách www.trebic.cz.

Nové označníky zastávek (pokračování)

15. listopadu 2011 v 19:53 Zajímavosti z provozu
(pokračování tohoto článku)

Na přelomu října a listopadu nebyly vyměněny všechny staré označníky s červeným nátěrem. Jakoby pozapomenut zůstával na svém místě stále jeden z označníků na zastávce Kosmákova.
Byl na svém místě ještě 14. listopadu okolo poledne, což jsem tehdy zdokumentoval na toto video.

Ale o 24 hodin později už bylo, vlivem postupujících prací na úpravě přilehlého chodníku (tyto úpravy byly zřejmě důvodem, proč zde k výměně označníku nedošlo už před cca 2 - 3 týdny, jako tomu bylo na jiných zastávkách), všechno jinak. Zastávka pro uvedený směr jízdy byla dočasně přemístěna až za křižovatku s "boční" Okrajovou ulicí, a poslední červený označník, který býval pevně ukotven do země, již ležel "poražen" na zemi. 15. listopadu po poledni jsem v těchto místech pořídil toto video, je na něm vidět i vykopaný červený označník.
Předpokládám, že až budou úpravy chodníku dokončeny, bude i zde instalován označník nového typu.

Jedinými označníky zastávek, které mají dvě "nožky" a jsou napevno zapuštěny do země, zůstávají označníky na Karlově náměstí. Tyto označníky ale nemají barvu červenou, jaká byla použita na ostatních zastávkách, nýbrž barvu tmavěmodrou.

Jednou z cedulí na nových označnících je i cedule s textem "Třebíč" a pod ní uvedeným názvem konkrétní zastávky.
Výjimkou jsou tři zastávky na Žďárského ulici. Tato ulice totiž leží již v katastru obce Kožichovice, a proto je na cedulích na těchto třech zastávkách uveden název "Kožichovice", za kterým pak následuje název jednotlivé zastávky.
Dobře je to vidět na tomto videu ze zastávek Průmysl masný a Požární útvar, a také na tomto videu od zastávky Jitona.
V případě zastávky Průmysl masný navíc došlo k drobné změně názvu zastávky - na původním označníku bylo uvedeno "Průmysl masný, roz." (= rozcestí).

Na druhém odkazovaném videu je také vidět, že na zastávce Jitona se toho za poslední půlrok (video pořízené na této zastávce 6. května t. r. je k dispozici pod tímto odkazem) změnilo více. Nejen, že zde byl instalován nový označník, ale také došlo k natření dvou plechových "boud" na zeleno, stejně tak došlo k natření dřevěných částí zastávky; a také došlo k náhradě zadních stěn těchto "boud" - dříve byly tyto stěny tvořeny z hnědožlutého vlnitého materiálu, nyní jsou vyrobeny z vlnitého plechu. Stále zde ale zůstal zachován poslední exemplář z cedulek, které byly někdy okolo roku 1994 instalovány mezi "nožky" tehdejších označníků. Na této cedulce je uveden ještě dřívější název zastávky - Tusculum.
Poslední zastávkou MHD Třebíč, na které je stěna stále tvořena tím měkčím hnědožlutým vlnitým materiálem, zůstává zastávka Mototechna (pro směr jízdy do centra města).

Kromě uvedených videí jsem 14. a 15. listopadu pořídil i několik desítek fotek, které již jsou nahrány ve fotogalerii. Zvlášť jsem se zaměřil právě na zdokumentování nových zastávkových stojanů - aby byl v záběru, kromě autobusu, vidět i nový označník.

Kromě toho jsem se v minulém i tomto týdnu zaměřil na dokumentaci dalšího místa, které v minulých dnech postupně měnilo svůj vzhled. Ale o tom až v dalším, samostatném článku. :-)

Nové označníky zastávek

13. listopadu 2011 v 22:39 Zajímavosti z provozu
Jak jsem už popisoval v předchozích článcích a v těchto komentářích, došlo na přelomu října a listopadu t. r. k náhradě zastávkových označníků s červeným nátěrem označníky novými. Nové označníky mají na rozdíl od jejich předchůdců pouze jednu "nožku" a nejsou "zapíchnuty" napevno do země, ale jsou upevněny do podstav, do kterých bývají upevňovány i dopravní značky.

Další informace o instalaci nových označníků, mj. důvody, proč se k tomuto kroku přistoupilo, jsou uvedeny v této tiskové zprávě na stránkách MěÚ Třebíč. Z výhod, které tato tisková zpráva neuvádí, bych zmínil ještě skutečnost, že na nových označnících je větší prostor pro jízdní řády, takže jízdní řád linky č. 9 na zastávách Komenského náměstí, Sucheniova, U Kapličky a Revoluční už není "odstřižen" tak, jak tomu bývalo na "červených" označnících, a jak jsem o tom psal v tomto článku.

Mimochodem, na fotce z tiskové zprávy je kromě nového označníku na zastávce Kaufland vidět i nově vybudované patrové parkoviště před hypermarketem. Přibližně o dva měsíce dříve vypadal stejný prostor ještě docela jinak, viz tato fotka Karosy B952 ev. č. 47 z 31. 8. t. r.

U těch označníků, které měly již dříve typ označníků upevněný nikoliv pevně do země, ale do podstavy (např. označníky na zastávce Mototechna), došlo pouze k přidání cedule s názvem "TRADO MAD" a uvedením čísel linek, které přes danou zastávku jezdí.

Některé nově instalované, případně některé nově upravené označníky jsou vidět na videích, která jsem přibližně před týdnem pořídil z interiéru autobusů. Obzvlášť jsem se zde zaměřil právě na zdokumentování nových označníků zastávek.

Nové označníky jsou vidět i na nově pořízených fotkách, v tuto chvíli jsou v galerii obrázků nahrány fotky pořízené do 7. 11. 2011 (včetně).
Za bližší připomenutí stojí srovnání fotky Mercedesu Citaro ev. č. 42 pořízené 6. 11. 2011 na zastávce Křížkovského s fotkou stejného autobusu stojícího na stejné zastávce, pořízenou 18. 9. 2011.
Stejný autobus, stejné auto v levé části snímku, stejné auto v pravém okraji snímku, jen ta obloha byla 6. 11. o něco "mlhavější", ale hlavně - označník na zastávce už byl docela jiný. :-)

Spoj linky č. 8 s odjezdem ze zastávky Nádražní ve 22:13 h (pokračování)

7. listopadu 2011 v 16:01
V tomto článku jsem popisoval situaci, jíž jsem mnohokrát byl svědkem - že pozdně-večerní spoj linky č. 8 neodjíždí od zastávky Nádražní ve stanovený čas 22:13 h (čas odjezdu je uveden na jízdním řádu vyvěšeném na této zastávce, dále na internetové verzi jízdních řádů i v knižní verzi jízdních řádů MHD Třebíč), ale přibližně o 2 - 4 minuty dříve.

Samozřejmě považuji za nepřípustné, aby kterýkoliv spoj kterékoliv linky (a je lhostejné, jestli jde o MHD, nebo regionální autobusové spoje, nebo spoje jakýchkoliv jiných dopravních prostředků) odjel ze kterékoliv zastávky dříve, než je uvedeno v jízdním řádu.

Ale po bližším poznání situace jsem zjistil, že jízdní řád tohoto spoje linky č. 8 je nepochopitelně nastaven tak, že reálně ani není možné jej dodržovat, resp. v případě jeho dodržování přijede tento spoj na Karlovo náměstí až o několik minut později, než by podle jízdního řádu přijet měl!

Uvedený spoj má stanoven odjezd od zastávky Nádražní ve 22:13 h. Na další své zastávce na Komenského náměstí má být ve 22:14 h. A ve 22:15 má přijet na Karlovo náměstí. I těch 22:15 h, které jsou v jízdním řádu stanoveny, je v podstatě příliš pozdě na to, aby lidé mohli přestoupit na poslední spoje linek č. 1, č. 4 nebo č. 5, protože ty mají z Karlova náměstí odjíždět také ve 22:15 h. Na přestup tedy vychází čas 0 minut...

Navíc, to vozidlo, které jede na uvedeném spoji linky č. 8, přechází na Karlově náměstí na linku č. 3, která má stanoven odjezd ze zastávky Karlovo náměstí také na 22:15. Výstup a nástup cestujících má podle tvůrců jízdního řádu trvat také asi jen 0 minut...

Hlavním problémem tady je ale ještě něco jiného. Zatímco ostatní spoje linky č. 8 mají podle jízdního řádu ujet trasu Nádražní - Komenského náměstí - Karlovo náměstí za pět minut, tak tento pozdně-večerní spoj má tuto trasu ujet za dvě (!) minuty.
Podle měření vzdálenosti musí autobus jedoucí na lince č. 8 urazit mezi zastávkami Nádražní a Karlovo náměstí (zastávkou určenou mj. pro linku č. 3) 1326 metrů. Má-li podle platného jízdního řádu ujet tuto vzdálenost za 2 minuty, vychází průměrná rychlost 39,78 km/h. Podotýkám, že jde o rychlost průměrnou, tedy včetně případného zastavení na zastávce Komenského náměstí, včetně pomalejšího průjezdu křižovatkami nebo dávání přednosti vozidlům jedoucím po hlavní silnici atd.

Zjednodušeně řečeno, ujet trasu Nádražní - Komenského náměstí - Karlovo náměstí za stanovené dvě minuty (které i tak znamenají, že spoj linky č. 8 má přijet na Karlovo náměstí v okamžiku, kdy odtamtud mají podle platného jízdního řádu odjíždět spoje linek č. 1, 4 a 5) je prakticky nemožné, a pokud by odjížděl spoj linky č. 8 ze zastávky Nádražní opravdu až ve stanovených 22:13 h, dojel by na Karlovo náměstí se zpožděním čítajícím až několik minut, a toto zpoždění by takříkajíc přenesl na čtyři další autobusové spoje.

Dalším problémem je, že zatímco jízdní doba tohoto pozdně-večerního spoje mezi zastávkami Nádražní a Karlovo náměstí je zkrácena z 5 minut na (nereálné) 2 minuty, tak naopak jízdní doba tohoto spoje mezi zastávkami Jitona a Nádražní (10 minut) je stejná, jako je v tomto úseku i u ostatních spojů linky č. 8.
Je tomu tak přesto, že se dá reálně předpokládat, že pozdně-večerní spoj linky č. 8 jede téměř prázdnými ulicemi, takže např. nemusí čekat u křižovatek při dávání přednosti v jízdě; stejně tak se dá předpokládat, že na některých mezilehlých zastávkách tento spoj ani nezastaví, protože zde nikdo nechce nastoupit ani vystoupit...

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se nedivím tomu, že uvedený spoj linky č. 8 přijede k zastávce Nádražní s přibližně tříminutovým náskokem (protože na cestě od Jitony na zastávku Nádražní na většině zastávek nemusel zastavovat a vzhledem ke slabému provozu nemusel dávat přednost autům na křižovatkám, chodcům na přechodech atd.); a stejně tak se - svým způsobem - nedivím tomu, že na zastávce Nádražní tento spoj nečeká na čas svého pravidelného odjezdu. Protože kdyby měl odjíždět až ve stanovených 22:13 h, tak přijede na Karlovo náměstí s několikaminutovým zpožděním a tím přenese zpoždění na další autobusové spoje.

Divím se spíše jiné věci - jak je vůbec možné, že někdo (a je mi jedno, jestli ten "někdo" je vedoucím pracovníkem dopravce TRADO-MAD, nebo některým z (dnes již možná bývalých) pracovníků odboru dopravy na třebíčském městském úřadě) mohl navrhnout/schválit takový jízdní řád, který reálně není možné dodržovat, resp. jehož dodržování by znamenalo vznik několikaminutových zpoždění u čtyř dalších autobusových spojů.

Zarážející pro mne je i skutečnost, že tato situace existuje již nejméně od 1. ledna 2006 (možná už i dříve, ale nemám k dispozici starší jízdní řády), tedy (minimálně) téměř šest let, a dosud s tím nikdo (a je opět jedno, jestli je tato věc v kompetenci vedoucích pracovníků dopravce TRADO-MAD, nebo některého z pracovníků příslušného odboru MěÚ Třebíč) nic neudělal... :-(