Současný stav MHD Třebíč podle "Studie proveditelnosti zavedení IDS v podmínkách kraje Vysočina"

2. ledna 2012 v 23:12
Na přelomu jara a léta roku 2010 jsem na těchto stránkách nezmínil něco, co se mohlo týkat i třebíčské MHD.
Šlo o možnost zavedení tzv. integrovaného dopravního systému v kraji Vysočina. Nakonec se k této možnosti postavilo zastupitelstvo kraje Vysočina v červnu 2010 zamítavě.

I s časovým odstupem ale považuji za zajímavé, vrátit se k tzv. "Studii proveditelnosti zavedení IDS v podmínkách kraje Vysočina", kterou na objednávku KÚ kraje Vysočina zhotovila firma ÚDI Morava. I odborná periodika zaměřující se na dopravu upozorňovala na skutečnost, že ve studii jsou věcné chyby, že některé její části si navzájem protiřečí s jinými, anebo že některé věci jsou autory studie považovány za nerealizovatelné, i když v některých krajích již dnes existují.

Studie se skládala z popisu stávajícího stavu železniční, linkové autobusové i městské dopravy v kraji Vysočina a následně navrhovala určité změny. Celou studii můžete najít pod tímto odkazem.

Část studie týkající se MHD Třebíč jsem poprvé četl již právě na přelomu jara a léta roku 2010. A zjistil jsem tehdy, že těch věcných chyb je v poměrně krátké části týkající se popisu linek a systému MHD Třebíč, docela hodně. S odstupem 1,5 roku jsem si nyní část studie (mj. i část věnovanou MHD Třebíč) přečetl znovu a našel v ní ještě daleko více nesrovnalostí, než když jsem ji četl poprvé.

Pro zajímavost přináším přepis větší části textu týkajícího se MHD Třebíč (ve studii se nachází na stránkách č. 45 a 46). Na začátku studie je uvedeno, že byla vypracována v srpnu roku 2009, ale vzhledem k tomu, že v Třebíči mezitím nedošlo ke změnám týkajících se linkového vedení nebo intervalu spojů na jednotlivých linkách, dá se směle tvrdit, že její text by měl souhlasit i se stavem, který platí v tuto chvíli. Skutečnost je ale v některých bodech docela jiná.
5. 1. 4. Sítě MHD v okrese Třebíč

Na území tohoto okresu je provozována městská doprava pouze v Třebíči. Ještě do roku 1992 se připravovala "trolejizace" Třebíče, dokonce se téměř začala stavět vozovna. Přesto se zavedení trolejbusů nepodařilo dovést do konce.

V současné době je doprava zajištěna devíti autobusovými linkami. Provozovatelem byla dříve společnost TRADO-MAD, která v současné době patří společnosti ICOM.

5. 1. 4. 1. Trasy linek MHD Třebíč:

Trasy linek jsou následující:
Linka 1 - Za Rybníkem - Karlovo náměstí - Znojemská - Demlova - Poliklinika. Intervaly spojů na lince jsou většinou 30 minut, v době především ranní špičky je posílena cca 15 minut. Provoz na lince je v době špičky o letních prázdninách omezen. O víkendech je interval 60 minut.

Linka 2 - Hřbitov - Týn - Karlovo náměstí - Křižkovského - Jiráskova - Poliklinika. Interval na lince je v pracovní dny nepravidelný, většinou ke 30 minutám, v sedle hodinový. Omezená doba provozu pouze do 17 hodin, o víkendech jen mezi 8. a 17. hodinou.

Linka 3 - Za Rybníkem - Karlovo náměstí - Týn - Atom hotel - ZŠ Na Kopcích - Karlovo náměstí. Interval spojů je pravidelný, většinou 30 minut, večer prodloužen na 60 minut, s omezením provozu o prázdninách a o víkendech.

Linka 4 - Atom hotel - Týn - Míčova - Karlovo náměstí - Hrotovická - Poliklinika. Interval spojů na lince převládá 30 minut, s posílením ve špičce, s mírným omezením o prázdninách. O víkendech spoje na lince jednou za hodinu.

Linka 5 - Hřbitov - Týn - Míčova - Karlovo náměstí - Za Rybníkem. Interval spojů na lince převládá 30 minut, s posílením ve špičce, s mírným omezením o prázdninách. O víkendech spoje na lince jednou za hodinu.

Linka 6 - Karlovo náměstí - ZŠ Na Kopcích - Marie Majerové - Týn - Karlovo náměstí. Okružní linka s provozem mezi 6. a 7. a mezi 13. až 17. hodinou s intervalem max. 3 krát v hodině. Provoz pouze v pracovní dny školního roku.

Linka 7 - Ptáčov - Kaufland - Karlovo náměstí - Za Rybníkem. Interval hodinový, provoz jen ve špičce, především odpolední. O prázdninách jen několik spojů. O víkendu nejede.

Linka 8 - Samešova - Karlovo náměstí - Kosmákova - Jitona. Spoje časté mezi 5. a 6. hodinou ranní, po zbytek dne již jen pár spojů. Nejede o víkendu.

Linka 9 - Karlovo náměstí - Revoluční - Poušov. Nabízí pouze 3 páry spojů v pracovní dny.

Středem dopravního systému, kde se všechny linky sbíhají, je Karlovo náměstí. Zde jsou spoje ve večerních hodinách a o víkendech zkoordinovány. Nejvýznamněji jsou obslouženy městské části Borovina (část Za Rybníkem), Horka-Domky, centrum města a Nové Dvory (Hájek a Týn).
Nižší nabídku spojů zaznamenávají městské části Podklášteří (Týn) a Nové Město (sídliště Na Kopcích), Nové Město (Ptáčov), Stařečka, Jejkov.

Podle studie tedy platilo v srpnu roku 2009 (a vzhledem k tomu, že od té doby došlo v jízdních řádech jen ke kosmetickým úpravám bez vlivu na interval spojů nebo trasování linek, tak totéž by mělo platit i dnes) toto:

- Linka č. 6 údajně nejezdí o víkendech (takže víkendová verze této linky v trase Karlovo náměstí - ZŠ Na Kopcích - Týn ( - Koutkova) je zřejmě přelud :-) )
Podle autorů navíc tato linka jezdí maximálně třikrát za hodinu, ale skutečnost je jiná - je to nejvýše dvakrát za hodinu.

- Stejně tak prý o víkendech nejezdí linka č. 7... Autoři si asi nevšimli čtyř párů víkendových spojů jedoucích v trase Karlovo náměstí - Ptáčov a zpět.
Podle tvrzení "o prázdninách (jede) jen několik spojů" bych si tipnul, že autoři sledovali pouze úsek Karlovo náměstí - Za Rybníkem (v tomto úseku opravdu linka č. 7 o víkendech nejezdí a o prázdninách je vedeno jen několik spojů; na rozdíl od úseku Ptáčov - Karlovo náměstí, kde se počet spojů v pracovní školní dny neliší od počtu spojů vedených v pracovních dnech o letních prázdninách).

- "Mírné omezení" o (letních) prázdninách znamená u linky č. 4, že oproti "neprázdninovému" provozu jezdí o 2 spoje (ve směru k Poliklinice), resp. 7 (ve směru do Týna / k hotelu Atom) spoje méně. U linky č. 5 to "mírné omezení" znamená, že o letních prázdninách jezdí o 2 - 3 spoje (v závislosti na směru jízdy) méně. Zato omezení u linky č. 1, kde o letních prázdninách jezdí o 3 - 4 spoje méně než v pracovních dnech mimo období letních prázdnin, není označeno jako "mírné"...
Přitom počet spojů na těchto třech linkách je srovnatelný - takže neobstojí ani argument, že např. omezení 6 párů spojů u linky, na které jezdí za den třeba 100 spojů, je "mírnější omezení" než omezení 4 párů spojů u linky, na které jezdí za den třeba jen 50 spojů.

- Linka č. 2 má podle uvedené studie omezenou dobu provozu do 17 hodin a linka č. 6 prý jezdí mj. mezi 13. a 17. hodinou.
Ve skutečnosti poslední spoj linky č. 2 přijede na svou konečnou zastávku u Nového hřbitova v 18:01 h a poslední spoj linky č. 6 v pracovní dny přijede na konečnou na Karlově náměstí v 18:00 h. Nakolik je tato skutečnost v souladu se stavem popisovaným ve studii ("do 17 hodin" a "mezi 13. a 17. hodinou"), ponechám na názoru čtenářů.

- Stejně tak by se, myslím, dalo polemizovat o tom, jestli se dá označit jako "pravidelný" interval u linky č. 3 s její dvouapůlhodinovou "dírou" (mezi 12:30 h a 15:00 h) mezi odjezdy z Karlova náměstí.

- Interval u linky č. 2 je, cituji, "v pracovní dny nepravidelný, většinou ke 30 minutám, v sedle hodinový".
Pokud si stanovím jako "ke 30 minutám" interval mezi dvěma za sebou následujícími spoji jako mezi 20 a 40 minutami, tak jsem takových případů našel 4 - 5 (v každém směru) za den. To rozhodně není většina (a to ani v případě, že budu uvažovat pouze spoje jedoucí ve špičce, když sedlový interval je - v tomto případě pravdivě - popsán v další části věty).

- U linek č. 3 a č. 4 je nepřesně uvedeno jejich trasování. Vzhledem k tomu, že žádný ze spojů linky č. 3 nejede zároveň přes zastávku Za Rybníkem a ze zastávky Karlovo náměstí, nemělo by být napsáno "Za Rybníkem - Karlovo náměstí - Týn (...)", ale "Za Rybníkem / Karlovo náměstí - Týn (...)". Totéž platí u linky č. 4, kde je uvedena trasa "Atom hotel - Týn - Míčova", ale podle zavedených zvyklostí by mělo být uvedeno "Atom hotel / Týn - Míčova (...)".

- Z věty "provozovatelem (pozn. MHD v Třebíči) byla dříve společnost TRADO-MAD, která v současné době patří společnosti ICOM" vyplývá informace, že dřívější (nikoliv už současný) provozovatel TRADO-MAD je v současné době vlastněn společností ICOM. Ale taková informace není úplně pravdivá - společnost TRADO-MAD je provozovatelem Městské autobusové dopravy v Třebíči dodnes.

- Zcela nesmyslné mi přijdou údaje uvedené v posledním citovaném odstavci. Stejně "(ne)významně" je městskou autobusovou dopravou obsloužena celá Borovina - tudíž je zbytečné dávat do závorky "část Za Rybníkem". Dále je zde uvedeno "Nové Dvory (Hájek a Týn)" a "Podklášteří (Týn)", podle čehož by se dalo usuzovat, že Týn není jednou z třebíčských čtvrtí, ale pouze nějakou menší částí jiné čtvrti. To ale není pravda.

Podobně to platí i pro údaj "Nové Město (Ptáčov)". Nové Město a Ptáčov jsou dvě různé místní části města Třebíče. Z citovaného textu to ale zní tak, jako by Ptáčov byl jen "podmnožinou" místní části Nové Město. To však není pravda.

Nižší nabídku spojů podle studie zaznamenává mj. čtvrť Stařečka. Podle mapy jednotlivých třebíčských místních částí se na území Stařečky nacházejí jen zastávky Sucheniova, Poušov a možná i Řípov, rozcestí. Vzhledem k diametrálně odlišnému rozsahu obsluhy zastávky Sucheniova od rozsahu spojení do Poušova bych si, na rozdíl od autorů studie, netroufal v tomto ohledu "házet celou Stařečku do jednoho koše".

Něco podobného platí i pro Jejkov (který také, podle studie, zaznamenává nižší nabídku spojů). Podle této mapy se na území Jejkova nacházejí (pokud se to tak vůbec dá označit, protože právě Hrotovická ulice tvoří hranici mezi Jejkovem a čtvrtí Horka-Domky) zastávky Hrotovická, U Lípy a Správa silnic.
Protože každá ze zastávek je obsluhována výrazně se odlišujícím počtem spojů MHD, myslím si, že není možné jednoznačně určit, jestli je tato část města "nejvýznamněji obsloužena", anebo má jen "nižší nabídku spojů". Anebo může existovat ještě jiný úhel pohledu na věc, totiž že neexistuje žádná zastávka v obytné části Jejkova (např. v blízkosti jejkovského kostela), tudíž je její obsluha zcela nedostatečná. A teď si vyberte. :-)

- Když jsem v té studii proveditelnosti" spatřil text "Ještě do roku 1992 se připravovala "trolejizace" Třebíče, dokonce se téměř začala stavět vozovna. Přesto se zavedení trolejbusů nepodařilo dovést do konce.", okamžitě mě napadlo, že to slovní spojení "téměř se začala stavět nová vozovna" už jsem předtím četl někde jinde. A opravdu - v tomto článku stojí, mimo jiné, toto (přibližně v polovině strany, pod fotkou ze Sportovní ulice):
(...) "Ještě do roku 1992 se pokračovalo v přípravách na "trolejizaci" Třebíče, dokonce se téměř začala stavět vozovna. Přesto, že se zavedení trolejbusů nepodařilo dovést do konce (...) "

Tato část textu je tedy téměř doslova opsána z článku na stránkách Sdružení pro veřejnou dopravu! :-(

Pozn. Poslední aktualizace tohoto (z hlediska popisu historie velmi zajímavého, ale již ne zcela aktuálního) článku byla k 18. 8. 2009, ale tehdy šlo jen o připsání posledních dvou odstavců (mj. o pořízení tří nových plynových Tedomů).
Zbylý text (tedy i výše citovaná část o trolejbusech) byl napsán v letech 2004 - max. 2008, tedy prokazatelně dříve než v době vytváření "studie proveditelnosti IDS". Toto vím velmi přesně proto, že tento článek byl před 3 lety (když jsem se začal výrazněji zajímat i o MHD Třebíč) jedním z těch, ve kterém jsem hledal více informací o historii třebíčské MHD a vím, že již tehdy byl, s výjimkou těch posledních dvou odstavců, ve stejné podobě, v jaké je i dnes.


S ohledem na věcné i jiné chyby a nelogičnosti obsažené v této studii a vůbec navrhovanou formu integrace (např. doporučení "Začlenění železnice do IDS doporučujeme až v pozdější fázi" - jak je uvedeno na straně č. 138 - asi by bylo vhodnější použít spíše pojem "pseudointegrace") jsem rád, že i v případě možnosti zavedení IDS v podobě navrhované touto studií (stejně jako v případě té kdysi uvažované - a v případě trolejbusové vozovny prý i "téměř zahájené" - trolejizace Třebíče) zůstalo jen u toho "téměř". :-)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama