Únor 2012

Evidenční číslo u ex-pelhřimovského Citara, nová reklama na Citaru ev. č. 28

23. února 2012 v 9:26 Zajímavosti z provozu
V průběhu posledních 20 dní (3. února je ještě neměl, zatímco včera, 22. února, již ano) dostal nové nálepky s evidenčními čísly dvoudvéřový ex-pelhřimovský Mercedes Citaro se SPZ JIJ 48-13. Jeho evidenční číslo je 32 - i v tomto případě tedy došlo ke "zdědění" tohoto čísla po svém předchůdci (konkrétně Mercedesu Citaro s RZ 8S8 92-79). Nálepku na čele vozidla je vidět na této fotce, nálepku na zádi vozidla je vidět na této fotce.

Další drobné zajímavosti, které jsem si během krátkého pozorování provozu MHD Třebíč v úterý 22. února 2012 všiml, je existence nové reklamy (jde o reklamu na brněnskou jazykovou školu) na okně Mercedesu Citaro s ev. č. 28.
V galerii obrázků již je nahráno asi 15 fotek pořízených právě během včerejšího, chvílemi již "jarním vánkem zavánějícího", středečního dne.

MAN Lion´s City s RZ 4J4 20-67 má evidenční číslo 49

21. února 2012 v 21:34 Zajímavosti z provozu
V minulých dnech byly přidány nálepky s evidenčním číslem i na třetí třebíčský MAN Lion´s City.

Zatímco autobusy s RZ 4J4 20-65 a s RZ 4J4 20-66 měly toto číslo nalepené minimálně již 9. února 2012 (viz video), tak třetí z autobusů tohoto typu, ten s RZ 4J4 20-67, dostal nálepky o něco později. Jeho evidenční číslo je 49. Za poslední 4 roky jde již o třetí autobus s tímto evidenčním číslem.
Opět zde došlo k situaci, že nové (eventuálně přesunuté do Třebíče z jiného provozu) autobusy "dědí" evidenční čísla po svých, v tu chvíli sotva vyřazených, předchůdcích.
Nálepku na čele vozidla je vidět na této fotce. Nálepku na zádi vozidla je vidět na této fotce.

Ještě krátce doplním předchozí článek s odkazy na starší videa, která jsem až s několikaměsíčním odstupem nahrál na YouTube. Kromě odkazovaných videí jsem tam ještě vložil toto video pořízené v Jejkovské bráně 24. května 2011. Opět je na něm vidět Karosu B932 s evidenčním číslem 38, která byla na počátku roku 2012 vyřazena.

Přidání několika starších videí na YouTube

14. února 2012 v 2:10
Na své stránky na YouTube jsem nahrál několik videozáznamů, které jsem pořídil v průběhu loňského roku, ale buď jsem na ně pozapomněl (a tím pádem jsem je nenahrál na YouTube), anebo na jejich nahrání krátce po jejich pořízení nebyl čas. :-)
Z větší části jde přitom o videozáznamy dokumentující něco, co už nyní, byť po relativně krátké době, neplatí.

První tři videa byla pořízena 30. června 2011 ráno. První z nich je odjezd Karosy B932 od zastávky Augustýna Kratochvíla. Vozidlo, které bylo na počátku roku 2012 vyřazeno z provozu, jede na tomto videu na časně ranním spoji linky č. 4, který "virtuálně" ukončí jízdu na zastávce Dřevařské závody, odkud bude ihned (bez nutnosti nového odbavení cestujících) pokračovat jako linka č. 8 k Jitoně. Protože jde o vozidlo bez displejů (u kterých se dá změnit označení linky stisknutím jednoho tlačítka), ale s cedulkami, jede s označením linky č. 8 už ze své výchozí zastávky.

Druhým z nich je odjezd Mercedesu Citaro s ev. č. 39 od stejné zastávky. Z videa je patrné, že bylo pořízeno ještě v době, kdy se na displejích autobusů objevovala nejen konečná, ale i výchozí zastávka. Jde o časně ranní spoj linky č. 5, a v této části dne začíná většina spojů této linky nikoliv u Nového hřbitova, ale na zastávce Týn. A nejinak tomu bylo i u tohoto spoje.

Třetím videem je příjezd Karosy B932 s evidenčním číslem 49 ke konečné zastávce linky č. 6 na Karlově náměstí. Vozidlo přijelo tzv. technickou jízdou, bez cestujících. Video bylo pořízeno o necelou hodinu později než první odkazované video. Z toho vyplývá, že oběhy jsou postaveny tak, že vozidlo jedoucí na jednom z ranních spojů linky č. 4 navazujících na zastávce Dřevařské závody na linku č. 8 k Jitoně, pokračuje (zřejmě po určité pauze) na ranních spojích linky č. 6.

Další tři videa pocházejí z počátku září 2011. Konkrétně jde o Mercedes Citaro s ev. č. 25, odjíždějící od zastávky ZŠ Na Kopcích. Video bylo pořízeno v pátek 2. září 2011 před polednem.
O necelé tři dny (a pro moji maličkost i mnoho nových cestovatelských zážitků :-) ) později vznikl tento videozáznam z Bráfovy ulice - Mercedes Conecto jedoucí na lince č. 8, jeden z Tedomů na lince č. 4, a nakonec jeden z časně ranních (video bylo pořízeno před čtvrt na šest) linkových spojů.
V té době jsem také krátce zdokumentoval prostor zastávky Míčova v její dřívější poloze.

Předposledního záříjového dne, jednoho z mnoha nádherně slunečných dní loňského babího léta, jsem pořídil krátký videozáznam z Komenského náměstí - jde o odbočení Karosy B932 s ev. č. 38 do Sucheniovy ulice. V době pořízení videa zbývaly tomuto autobusu již jen 3 měsíce aktivního života...
Posledním z nově nahraných videí je průjezd Mercedesu Conecto ev. č. 31 z Jiráskovy ulice přímým směrem do Křížkovského ulice. I zde jde o drobnou dokumentaci něčeho, co už je minulostí - v záběru je vidět i (dnes již odstraněný) "červený" označník zastávky Jiráskova.

Fotky a videa z posledního lednového týdne a z první únorové dekády

10. února 2012 v 2:04 Aktualizace fotogalerie
Do fotogalerie byly postupně nahrány fotky z posledního lednového týdne a z první únorové dekády. Totéž platí pro několik videí, která jsem nahrál na své stránky na YouTube.

Ve čtvrtek 26. ledna jsem nezdokumentoval jen "trolejbusové archeologické prvky" na mostě nad Rafaelovou ulicí, ale i zastávku Samešova s novým přístřeškem. Přístřešek je dobře vidět i na této fotce.
Dále jsem objevil jeden zajímavý pohled, nebo možná lépe řečeno průhled. Dosud jsem netušil, že z blízkosti zastávky ZŠ Na Kopcích může být tak dobře vidět část budovy ZŠ Týnská (která je od tohoto místa vzdálena asi 1800 metrů). Ale je to tak, viz tady. :-)

V mrazivě přituhujícím pondělí 30. ledna jsem most a jeho blízké okolí (například neúplnou trolejovou bránu) navštívil znovu.
Jak jsem psal například v tomto článku, tak se snažím zdokumentovávat místa, kde nejde jen o "zvěčnění" samotného autobusu, ale i o měnícího se okolí.
Jedním z takových se stala i křižovatka Modřínové a Samešovy ulice, případně samotná část Samešovy ulice, odkud je dobře vidět rozestavěné řadové domy na sídlišti Na Kopcích.

Most nad Rafaelovou ulicí není zajímavý jen z hlediska "trolejbusově-archelogického", ale i tím, že se z něj dá zdokumentovat autobus jedoucí na lince č. 3 v trase od zastávky Modřínová přes zastávku ZŠ Na Kopcích až po zastávku Mototechna (viz mapa) - 26. ledna jsem takto zdokumentoval Mercedes Conecto s ev. č. 23, 30. ledna pak Mercedes Citaro s ev. č. 42.

V období silně mrazivého počátku února jsem alespoň "ilustračně" zdokumentoval nový zastávkový přístřešek na zastávce Nová a odjezd autobusu MAN s RZ 4J4 20-67 od zastávky Nádražní. Škoda, že druhý jmenovaný videozáznam kromě obrazu a zvuku nezachycuje také zimu, protože by to stálo za to - v tu chvíli bylo venku asi patnáct stupňů pod nulou...

Ve čtvrtek 9. února 2012 jsem postřehl, že autobus MAN s RZ 4J4 20-65 má na přední i zadní straně vozidla nálepku s evidenčním číslem 21, a autobus stejného typu s RZ 4J4 20-66 má nalepeny štítky s evidenčním číslem 38. Opět tak došlo k situaci, že nové autobusy takříkajíc "zdědily" svá evidenční čísla po svých nedávno vyřazených předchůdcích. :-)
Třetí MAN Lion´s City, ten s RZ 4J4 20-67, v uvedený den nálepku s evidenčním číslem nalepenou neměl.

Všechny tři MANy, ale i několik dalších autobusů, jsem 9. února večer, za vytrvaného sněžení, zdokumentoval v prostoru zastávek na Karlově náměstí na toto video.

Zastávka ZŠ Na Kopcích, její minulost a současnost

4. února 2012 v 1:40 Monografie zastávek
(volné pokračování tohoto článku, který navazuje na tento článek)

Zastávka ZŠ Na Kopcích se nachází v Modřínové ulici, za mostem nad Rafaelovou ulicí, na západním okraji sídliště Na Kopcích. Není pouze tzv. nácestnou zastávkou, ale pro některé spoje linky č. 3 je zastávkou výchozí, resp. konečnou.

Zastávka byla zřízena asi v roce 1996 - nepamatuji si přesné datum, ale logicky mi to vychází ze skutečnosti, že původní název zastávky byl "ZŠ Brněnská" - takto se krátce jmenovala tamní základní škola, k jejímuž otevření došlo 1. 9. 1996, ale brzy byla přejmenována na "ZŠ Na Kopcích". Takže ke vzniku zastávky muselo dojít v době uvedení základní školy do provozu, nebo jen o něco málo později.

Od počátku svého provozu zřejmě do roku 2002 se zastávka nacházela jinde než dnes - o něco východněji, v obou směrech jízdy (i když zastávka na jižní straně vozovky sloužila, podle mých vzpomínek, jen jako výstupní pro spoje, které zde končily jízdu). Prostor zastávky v jejím dřívějším umístění jsem zdokumentoval na video.
Autobusy se tehdy otáčely až na samém konci Modřínové ulice - v místě, kde z ní odbočuje ulice Na Kopcích. Bývalo zde kruhové obratiště vybudované z panelů položených za sebou.
Do dnešních dní se dochovala jen malá část obratiště - zbytek byl zlikvidován dost možná během výstavby jednoho z nových bytových domů. V prostoru bývalého obratiště jsem pořídil tento krátký videozáznam.

Pravděpodobně v tom roce 2002 došlo k výstavbě nové smyčky na západním okraji sídliště, do které byla umístěna i zastávka. Zatímco u dvojice zastávek, které sloužily svému účelu v letech cca 1996 - 2002, nová zastávka má od počátku instalován označník s jednou "nožkou", instalovaný nikoliv napevno do země, ale do patky stejného typu, do které jsou vsazovány např. i dopravní značky. Na zadní straně cedule s názvem zastávky je označeno datum 9/2002 - je docela dobře možné, že ke vzniku zastávky v její současné poloze došlo právě v té době.
Prostor zastávky jsem zdokumentoval na toto video.

Jestli mi paměť slouží dobře :-), tak ke změně názvu zastávky ze "ZŠ Brněnská" na "ZŠ Na Kopcích" došlo až daleko později, než došlo ke přejmenování samotné školy. Možná, že se ke změně názvu přistoupilo právě až v době přemístění zastávky (+ instalaci nového označníku právě s již pozměněným názvem).

Na počátku provozu (tedy zřejmě ve zmiňovaném roce 1996) na zastávku zajížděl jen každý druhý spoj linky č. 3 (jestli mi dobře slouží paměť i v tomto případě :-), tak ještě na přelomu století, kdy už byla v provozu zastávka Koutkova, zajížděl "na Kopce" stále jen každý druhý spoj linky č. 3 - ten, který zajížděl na Koutkovu, nezajížděl na zastávku ZŠ Na Kopcích (tzn. z Modřínové ulice odbočil hned vpravo do Samešovy ulice směrem k zastávce Samešova; přes zastávku Samešova přestala linka č. 3 jezdit zřejmě od 1. 1. 2006, kdy byla přesměrována přes zastávky Mototechna a Kaufland), a naopak - spoj nezajíždějící na Koutkovu zase zajížděl "na Kopce". Jednou z možností, které mě napadají, je, že zajíždění všech spojů linky č. 3 na zastávku ZŠ Na Kopcích bylo umožněno až právě výstavbou nového obratiště, které znamenalo i zkrácení trasy i jízdních dob (když musely autobusy zajíždět až na konec Modřínové ulice, tak by - pokud by zároveň zajížděly i na zastávku Koutkova - asi nestíhaly ujet celou trasu linky č. 3 za kratší dobu než potřebných 30 minut).

Nevím, ode kdy přesně začala na zastávku ZŠ Na Kopcích (a tím i na zastávky Samešova a Modřínová) zajíždět linka č. 6. Mám za to, že to nebylo zároveň s tím, kdy tam začala zajíždět linka č. 3; ale na podzim roku 1998 už linka č. 6 "na Kopce" s určitostí zajížděla (pozn. do doby uvedené změny trasy linka č. 6 jezdila, stejně jako linky č. 4 a č. 5, přes zastávku Dřevařské závody).

Pravděpodobně od 1. 1. 2006 zajíždějí na zastávku ZŠ Na Kopcích (+ tím pádem i přes zastávky Modřínová a Samešova) i vybrané spoje linky č. 4 a č. 5, přesto zůstává rozsah obsluhy této zastávky (a tím pádem i celého, nyní se znovu rozrůstajícího, sídliště Na Kopcích) nedostatečný (zejména v období letních prázdnin; úvahu na toto téma jsem v červnu 2011 napsal do tohoto článku) a žádá si řešení.