Zastávka ZŠ Na Kopcích, její minulost a současnost

4. února 2012 v 1:40 |  Monografie zastávek
(volné pokračování tohoto článku, který navazuje na tento článek)

Zastávka ZŠ Na Kopcích se nachází v Modřínové ulici, za mostem nad Rafaelovou ulicí, na západním okraji sídliště Na Kopcích. Není pouze tzv. nácestnou zastávkou, ale pro některé spoje linky č. 3 je zastávkou výchozí, resp. konečnou.

Zastávka byla zřízena asi v roce 1996 - nepamatuji si přesné datum, ale logicky mi to vychází ze skutečnosti, že původní název zastávky byl "ZŠ Brněnská" - takto se krátce jmenovala tamní základní škola, k jejímuž otevření došlo 1. 9. 1996, ale brzy byla přejmenována na "ZŠ Na Kopcích". Takže ke vzniku zastávky muselo dojít v době uvedení základní školy do provozu, nebo jen o něco málo později.

Od počátku svého provozu zřejmě do roku 2002 se zastávka nacházela jinde než dnes - o něco východněji, v obou směrech jízdy (i když zastávka na jižní straně vozovky sloužila, podle mých vzpomínek, jen jako výstupní pro spoje, které zde končily jízdu). Prostor zastávky v jejím dřívějším umístění jsem zdokumentoval na video.
Autobusy se tehdy otáčely až na samém konci Modřínové ulice - v místě, kde z ní odbočuje ulice Na Kopcích. Bývalo zde kruhové obratiště vybudované z panelů položených za sebou.
Do dnešních dní se dochovala jen malá část obratiště - zbytek byl zlikvidován dost možná během výstavby jednoho z nových bytových domů. V prostoru bývalého obratiště jsem pořídil tento krátký videozáznam.

Pravděpodobně v tom roce 2002 došlo k výstavbě nové smyčky na západním okraji sídliště, do které byla umístěna i zastávka. Zatímco u dvojice zastávek, které sloužily svému účelu v letech cca 1996 - 2002, nová zastávka má od počátku instalován označník s jednou "nožkou", instalovaný nikoliv napevno do země, ale do patky stejného typu, do které jsou vsazovány např. i dopravní značky. Na zadní straně cedule s názvem zastávky je označeno datum 9/2002 - je docela dobře možné, že ke vzniku zastávky v její současné poloze došlo právě v té době.
Prostor zastávky jsem zdokumentoval na toto video.

Jestli mi paměť slouží dobře :-), tak ke změně názvu zastávky ze "ZŠ Brněnská" na "ZŠ Na Kopcích" došlo až daleko později, než došlo ke přejmenování samotné školy. Možná, že se ke změně názvu přistoupilo právě až v době přemístění zastávky (+ instalaci nového označníku právě s již pozměněným názvem).

Na počátku provozu (tedy zřejmě ve zmiňovaném roce 1996) na zastávku zajížděl jen každý druhý spoj linky č. 3 (jestli mi dobře slouží paměť i v tomto případě :-), tak ještě na přelomu století, kdy už byla v provozu zastávka Koutkova, zajížděl "na Kopce" stále jen každý druhý spoj linky č. 3 - ten, který zajížděl na Koutkovu, nezajížděl na zastávku ZŠ Na Kopcích (tzn. z Modřínové ulice odbočil hned vpravo do Samešovy ulice směrem k zastávce Samešova; přes zastávku Samešova přestala linka č. 3 jezdit zřejmě od 1. 1. 2006, kdy byla přesměrována přes zastávky Mototechna a Kaufland), a naopak - spoj nezajíždějící na Koutkovu zase zajížděl "na Kopce". Jednou z možností, které mě napadají, je, že zajíždění všech spojů linky č. 3 na zastávku ZŠ Na Kopcích bylo umožněno až právě výstavbou nového obratiště, které znamenalo i zkrácení trasy i jízdních dob (když musely autobusy zajíždět až na konec Modřínové ulice, tak by - pokud by zároveň zajížděly i na zastávku Koutkova - asi nestíhaly ujet celou trasu linky č. 3 za kratší dobu než potřebných 30 minut).

Nevím, ode kdy přesně začala na zastávku ZŠ Na Kopcích (a tím i na zastávky Samešova a Modřínová) zajíždět linka č. 6. Mám za to, že to nebylo zároveň s tím, kdy tam začala zajíždět linka č. 3; ale na podzim roku 1998 už linka č. 6 "na Kopce" s určitostí zajížděla (pozn. do doby uvedené změny trasy linka č. 6 jezdila, stejně jako linky č. 4 a č. 5, přes zastávku Dřevařské závody).

Pravděpodobně od 1. 1. 2006 zajíždějí na zastávku ZŠ Na Kopcích (+ tím pádem i přes zastávky Modřínová a Samešova) i vybrané spoje linky č. 4 a č. 5, přesto zůstává rozsah obsluhy této zastávky (a tím pádem i celého, nyní se znovu rozrůstajícího, sídliště Na Kopcích) nedostatečný (zejména v období letních prázdnin; úvahu na toto téma jsem v červnu 2011 napsal do tohoto článku) a žádá si řešení.
 


Komentáře

1 Tomáš Fiala Tomáš Fiala | 7. února 2012 v 15:22 | Reagovat

"přesto zůstává rozsah obsluhy této zastávky (a tím pádem i celého, nyní se znovu rozrůstajícího, sídliště Na Kopcích) nedostatečný (zejména v období letních prázdnin...)"

Obsluha této zastávky je dostatečná. Když tam bydlím, tak to vím... Lidé, kteří žijí na tomto sídlišti, si zvykly chodit na zastávku A. Kratochvíla, případně na Dřevařské závody. Lidé, kteří dojíždějí do školy, mají spojení (většinou) dobré.

2 Tomáš Fiala Tomáš Fiala | 7. února 2012 v 15:23 | Reagovat

Omlouvám se za hrubku, lidé si ZVYKLI, ne ZVYKLY...

3 autobusytrebic autobusytrebic | 7. února 2012 v 15:37 | Reagovat

"Obsluha této zastávky je dostatečná. Když tam bydlím, tak to vím... Lidé, kteří žijí na tomto sídlišti, si zvykly chodit na zastávku A. Kratochvíla, případně na Dřevařské závody. Lidé, kteří dojíždějí do školy, mají spojení (většinou) dobré."

Nesouhlasím. Jestliže nějaká větší část lidí chodí na vzdálenější zastávku (o 600 - 700 metrů dále), tak to musí mít nějaký racionální důvod - a předpokládám, že to je právě z toho důvodu, že obsluha zastávky ležící nejblíže k jejich bydlišti je... nedostatečná (a lidé jdou na tu zastávku, ze které těch spojů jezdí daleko více.

4 Tomáš Fiala Tomáš Fiala | 7. února 2012 v 21:24 | Reagovat

Nene... Pokud z nejbližší zastávky nic nejede, tak použiji jinou, o trochu vzdálenější. A stačí to tak.

5 autobusytrebic autobusytrebic | 8. února 2012 v 17:15 | Reagovat

[4]: Podle stejné logiky by třeba platilo, že i během uzavírky týnské křižovatky (18. 4. - 31. 7. 2011), kdy ke hřbitovu jezdila jen linka č. 2 a nikoliv linka č. 5, byla obsluha zastávky Hřbitov i tak dostatečná (a pokud ze zastávky, která je nejblíže Novému hřbitovu, nic nejelo, tak lidé mohli dojít na zastávky Míčova nebo Týn); anebo od června 1995 do srpna 1996 byla obsluha zastávky Nemocnice rovněž dostatečná, i když linky č. 1 a č. 4 (a do určité doby i linka č. 2) tudy tehdy nejezdily (a komu to nestačilo, mohl - podle tohoto uvažování - dojít na zastávky Kosmákova (ještě po původním přejezdu s dřevěnými závorami) nebo Nádražní.

Ty vzdálenosti Hřbitov - Týn, Hřbitov - Míčova nebo Nemocnice - Kosmákova jsou podobné, jako například ZŠ Na Kopcích - Augustýna Kratochvíla...

Podobně by se dalo uvažovat, že by se zase tolik nestalo, kdyby např. linka č. 4 jela od zastávky Dřevařské závody přímo na "Majerku" a minula by horní část novodvorského sídliště - vždyť od zastávky Míčova je to na zastávku Marie Majerové podobně daleko, jako od zastávky ZŠ Na Kopcích na zastávku Augustýna Kratochvíla...

Pokud bych připustil, že současná obsluha zastávky ZŠ Na Kopcích je dostatečná, pak bych musel také například tvrdit, že stačilo, když ke hřbitovu jezdila linka č. 2; a linka č. 5 se tam po znovuotevření týnské křižovatky vůbec nemusela vracet (či cokoliv dalšího, co jsem popsal výše).

S tímto přístupem ale nesouhlasím (a nejen já, ale například i jeden z dalších obyvatel sídliště Na Kopcích :-), který se touto problematikou zabývá a rovněž považuje současnou obsluhu zastávky ZŠ Na Kopcích za nedostatečnou).

Mimochodem, pokud jde o zastávku u hřbitova, tak tam si naopak myslím, že pokud je hřbitov v letním období otevřen až do 20 hodin, tak by v letních měsících měla linka č. 5 jezdit ke hřbitovu nikoliv jen do 17:45, ale třeba až do 19:30. :-)

6 Tomáš Fiala Tomáš Fiala | 8. února 2012 v 17:37 | Reagovat

S kolika lidmi jsi o tom mluvil?

7 Tomáš Fiala Tomáš Fiala | 8. února 2012 v 17:41 | Reagovat

Jejda - promiň - má předchozí otázka je zbytečná... Nějak jsem se přehlédl.

Každopádně když se ten člověk nějakou problematikou zajímá, tak k tomu má jiný přístup, než když se jí nezajímá (vidí ji jinak). Když se člověk něčím nezabývá, tak to prostě bere tak, jak to je. A stačí mu to. Nevím, kolik lidí z Kopců se zabývá tím, že by u nás mělo jezdit více autobusů...

8 autobusytrebic autobusytrebic | 15. března 2012 v 17:22 | Reagovat

[7]: Také nevím, kolik lidí se tím zabývá, ale dá se na to dívat i jiným úhlem pohledu - ve volebním okrsku, jehož součástí je i sídliště Na Kopcích, v posledních komunálních volbách více uspěly strany (ve srovnání s většinou jiných třebíčských okrsků), které do toho roku 2010 byly v opozici. Takže občané si přáli změnu - třeba i v otázce MHD.

Tolik jeden pohled. Tím druhým, pro mě docela čerstvým a poněkud rozčarujícím, je, že "preferovaná varianta" možná přinese celkem výrazné zlepšení obsluhy zastávky ZŠ Na Kopcích, ale na úkor jiných oblastí (např. Hřbitova) - aneb "proč se po znovuotevření týnské křižovatky linka č. 5 k tomu Hřbitovu vůbec vracela, když tam (údajně) skoro nikdo nejezdí... :-(

Při takovémto přístupu už bych spíše souhlasil s tím, nedělat se současnými JŘ nic, a aplikovat pro oblast Na Kopcích přesně ten způsob "moc tam toho nejezdí, ale buď si lidi počkaji, nebo dojdou na jinou zastávku". A stačí to tak...

9 autobusytrebic autobusytrebic | 15. března 2012 v 17:26 | Reagovat

[7]: Jinak ano, pro žáky a studenty TŘEBÍČSKÝCH základních a středních škol je nabídka spojení ze zastávky ZŠ Na Kopcích (i když - proč by někdo z Kopců jezdil na jinou ZŠ, když má tu "svoji" ZŠ doslova za zády) dostatečná.

Dokonce díky spoji linky č. 4 s odjezdem ze zast. ZŠ Na Kopcích v 9:38 h ve směru do centra města se do školy dobře dostanou i ti, kterým škola začíná až v 10 h. Například 1. A a 1. B třída obchodní akademie to už od začátku tohoto školního roku má tak, že chlapcům z těchto tříd jednou týdně začíná vyučování až v 10 h, protože dívky mají první 2 hodiny tělocvik. Takže případní studenti těchto tříd, kteří bydlí "na Kopcích", mohou odjet do školy až v těch 9:38 h - do té doby si mohou buď přispat, anebo třeba asi na 1,5 hodiny navšívit svoji bývalou základní školu (pokud by se jim po ní třeba stýskalo :-) )

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama