Březen 2012

Změna jízdního řádu linky č. 8

23. března 2012 v 19:22 Změny jízdních řádů
Přepis sdělení, které je již od druhé poloviny února vyvěšeno na zastávkách i ve vozidlech a přibližně od 10. března i uvedeno na stránkách www.tradomad.cz:

"ZMĚNA JŘ MAD V TŘEBÍČI

Upozorňujeme cestující, že s platností od pondělí 2. dubna 2012

- budou posunuty spoje na lince č. 8 s odjezdy ze zastávky Kožichovice, Jitona:

- ze 14:30 hod. na 14:35 hod.
- z 15:30 hod. na 15:35 hod.
- z 18:05 hod. na 18:10 hod.

Nový jízdní řád nebude vydáván. Aktuální časy odjezdů budou uvedeny na označnících autobusových zastávek."
K výše uvedenému sdělení dodávám: Tak se na zastávce Nádražní objeví nově vylepený jízdní řád, který bude mít posunuté časové polohy tří odpoledních/večerních spojů, ale u pozdně-večerního spoje tam bude pořád uveden "vylhaný" čas 22:13 h (více o tomto tématu jsem psal tady).
Nedávno jsem uvedený pozdně-večerní spoj linky č. 8 opět použil (resp. já jsem jej chtěl použít v posledním cca 1,5 roce daleko vícekrát, ale většinou mi ujel právě kvůli tomu, že jel asi o 3 minuty dříve, než je uvedeno v jízdním řádu) a po příjezdu na zastávku Nádražní asi ve 22 h 11 min. 40 s skutečně autobus čekal do času odjezdu (tedy do těch 22:13 h).

Něco takového by mělo být samozřejmostí, ale jedna z (zjevně pravidelných) cestujících se v tom autobuse hlasitě divila, "na co že se to čeká". Po mojí odpovědi, že stanovený čas odjezdu z této zastávky je 22:13 h, se dále divila, že "takto jí může ujet přípoj na Karlově náměstí". Mám-li být ironický, tak musím uvést, že nechápu, čemu se ta paní divila - ten čas odjezdu je takto stanoven minimálně od 1. 1. 2006 (možná to tak bylo i dříve), takže jistě už přes 6 let se ze zastávky Nádražní odjíždí (nejdříve) ve 22:13 h, a pokud sem autobus dojede dříve, tak se musí "čekat na čas". :-)

Další zajímavostí, která mě k posunu časových poloh tří spojů linky č. 8 napadá, je, že u spoje jedoucího od Jitony místo ve 14:30 až ve 14:35 bude problém stíhat dojet na Karlovo náměstí na požadovaný čas 14:50 h (vozidlo z uvedeného spoje přechází na linku č. 9 s odjezdem z Karlova náměstí právě ve 14:50). Jde o období největší odpolední špičky, kdy bývají nejdelší kolony před křižovatkami, což bývá příčinou zpožďování tohoto spoje.
Nyní je na Karlově náměstí pětiminutová "pauza na vyrovnání zpoždění", ale ta s uvedenou změnou jízdního řádu zanikne...

Jestli nedošlo ke změně v obězích a stále platí stav, jehož jsem byl svědkem v loňském roce, tak to také znamená, že prostoj vozidla na konečné u Jitony se opět o něco prodlouží (k jednomu prodloužení došlo k 1. 12. 2011, kdy byl uspíšen spoj linky č. 8 jedoucí okolo 13:20 h od Samešovy k Jitoně), a to téměř až na hodinu.

Fotky a videa z 18. (+ i 17.) března 2012

19. března 2012 v 0:38 Aktualizace fotogalerie
V předchozím článku jsem psal o fotkách a videích pořízených v sobotu 17. března 2012 téměř nebo zcela za tmy. V neděli, kdy bylo téměř stejně tak krásně a teplo jako v první víkendový den, jsem pořídil několik dalších fotek i videozáznamů ještě za světla (toho nevyužít by bylo škoda Usmívající se). V určitých případech navazují nedělní fotky/videa na ty sobotní.

Jednak jde o tři fotky již zmiňované reklamy na Mercedesu Citaro (CNG) s evidenčním číslem 50 (viz tady, tady a tady). Na fotkách pořízených v neděli za denního světla více vyniká barva reklamy, která se více blíží zelené než modré (na sobotních "potemnělých" fotkách to vypadalo spíše "do modra").

A dále jde o dva videozáznamy, dokumentující stejnou věc, ale jak v sobotu ve tmě, tak v neděli (ještě) za světla - "vyvalenou" vitrínu na zastávce Karlovo náměstí (pro linky č. 2 a 3 pro směr jízdy na Podklášteří) a odjezd MANu s ev. č. 38 od zastávky Dřevařské závody. Zatímco zdokumentovaný sobotní spoj (s odjezdem z této zastávky v 19:20 h) má jako konečnou zastávku na displeji uvedenu Týn, tak zdokumentovaný nedělní spoj (s odjezdem z této zastávky v 17:20 h) má konečnou zastávku Hřbitov. Spolu s linkou č. 2 tak dochází k zajištění přímého spojení Nového hřbitova prakticky se všemi městskými částmi - a je to tak správně. :-)

Reklama na Citaru CNG ev. č. 50 a (ne)platné jízdní řády na zastávce Za Rybníkem

18. března 2012 v 0:03 Zajímavosti z provozu
"Co platilo včera, neplatí dnes" - tuto větu si mohu nyní opět říci (stejně jako i počátkem října 2011). Ve včerejším, předchozím článku jsem psal o tom, že zatím nemám zdokumentovánu novou reklamu na zádi Mercedesu Citaro CNG s ev. č. 50, ale to už nyní není pravda. Do galerie obrázků jsem vložil tuto a tuto fotku a na YouTube nahrál toto video. Vše uvedené dokumentuje právě novou reklamu. Fotky a video jsem nepořídil za světla, ale nevyužít té možnosti (zaznamenat to alespoň takto) by bylo škoda.

Na zastávce Za Rybníkem jsem v tu chvíli nenahrál video pouze s tou reklamou na plynovém Mercedesu, ale také jsem zdokumentoval jízdní řády na této zastávce - konkrétně JŘ linek č. 3 a č. 5. Zatímco u linky č. 5 zde již visí správný, aktuální jízdní řád (na rozdíl od 23. 1. 2012, kdy zde byl vyvěšen starý - platil pouze do 31. 5. 2009 - jízdní řád linky č. 5), tak u linky č. 3 na této zastávce visí neplatný, zastaralý jízdní řád, který v této podobě přestal platit 31. 12. 2010! Odjezd jednoho z ranních spojů je v něm uveden v čase 7:37 h. Ale od začátku roku 2011 došlo k jeho uspíšení na 7:34 h...
Podotýkám, že jízdní řády na této zastávce byly (téměř jistě) vyvěšovány jako zcela nové poté, co zde došlo na přelomu října a listopadu 2011 k výměně označníků.

Změny vnějšího vzhledu autobusů, doplnění předchozích článků

17. března 2012 v 0:23 Zajímavosti z provozu
V galerii obrázků jsou v této chvíli nahrány fotky pořízené do 15. března (včetně). Vzhledem k tomu, že v uplynulých týdnech jsem pořídil fotek autobusů MHD Třebíč spíše méně než více, stíhal jsem nově pořízené fotky nahrát vždy krátce po jejich pořízení (v případě pořízení velkého počtu fotek během krátkého časového období tomu může být - a také že bývalo - jinak).

Ze změn vnějšího vzhledu autobusů, kterých jsem si všiml: Mercedes Citaro s ev. č. 28 již nemá na pravém boku reklamu na brněnskou jazykovou školu. Tato reklama na něm byla nalepena jen několik týdnů.
Zajímavou novou reklamu má na zádi autoubusu nalepenu Mercedes Citaro CNG s ev. č. 50, ale zatím nemám fotku této reklamy.
V předchozím článku jsem uvedl mj. myšlenku, že vzhledem k omezeným prostorovým možnostem prostoru zastávek na Karlově náměstí (ale i kvůli zajištění větší stability jízdního řádu a garance přípojů) by mohlo být vhodné, posunout časové polohy linek č. 2 a č. 3 tak, aby se zde přímo nepotkávaly s linkami č. 1, č. 4 a č. 5.
Praktickou ukázkou možné kolize příliš velkého počtu autobusů může být i toto video, pořízené v prostoru zastávek okolo 12. hodiny, kde se zde najednou sejde 5 různých autobusů.

Když jsem v tomto článku uváděl, že chystané změny v třebíčské MHD vnímám jednoznačně pozitivně, tak jsem tím měl na mysli případné změny ve smyslu: zlepšení obsluhy dosud nedostatečně ("nedostatečně" ve srovnání s jinými srovnatelnými oblastmi města) obsloužených oblastí, zefektivnění provozu tak, že "za stejné peníze bude možné mít víc muziky" (a tou "muzikou" bude i zkrácení intervalu nejen ve špičce, ale i v sedle pracovního dne), ale s předpokladem, že u žádného dosavadního spojení nedojde ke zhoršení nabídky spojů.

Tento můj "pohled na věc" pochopitelně stále platí - ale právě proto bych asi měl poopravit tvrzení, že "chystané změny v třebíčské MHD vnímám jednoznačně pozitivně". Nechci zde uvádět podrobnosti k tomuto tématu, přesto jsem potřeboval za vhodné se nyní takto vyjádřit. Z tohoto důvodu jsem přial i nové komentáře k článku o zastávce ZŠ Na Kopcích, protože tento článek a hlavně komentáře k němu napsané - polemizující o (ne)dostatečnosti současné obsluhy této zastávky městskou autobusovou dopravou - s tímto tématem rovněž souvisejí.

Úvaha nad nevhodným nastavením časových poloh spojů v pracovní dny dopoledne a nad ne zcela vhodným rozmístěním zastávek na Karlově náměstí

8. března 2012 v 20:57
V provozu MHD Třebíč se bohužel občas setkávám se situací, která je sice neodporuje žádnému pravidlu - nikde není stanoveno, že (nejen) pracovní dny dopoledne na sebe musejí na Karlově náměstí dva spoje čekat - ale z mého pohledu tak nějak odporuje zdravému rozumu. Přitom za stávajícího linkového vedení (kdy všechny tři "páteřní" linky mají alespoň několikaminutové obraty v konečných stanicích a tím pádem by bylo možné provést minutové úpravy časových poloh) by se tato situace dala docela jednoduše vyřešit.

Jde o situaci, ke které může docházet buď 15, nebo 45 minut po celé hodině, kdy se na Karlově náměstí mají podle jízdního řádu sejít minimálně tyto tři spoje:
- linka č. 1 jedoucí v trase Poliklinika - Za Rybníkem
- linka č. 4 jedoucí v trase Atomhotel - Poliklinika
- linka č. 5 jedoucí v trase Za Rybníkem - Hřbitov

Jízdní řád je ale nastaven tak, aby linka č. 1 jedoucí ve výše uvedeném směru najela do prostoru zastávek na Karlově náměstí dříve, než tam najede spoj linky č. 4. Ale to je v případě, že se jedná o výše uvedený směr jízdy, špatně.
Proč? Jednoduše proto, že v tomto směru jízdy potřebují lidé přestupovat z linky č. 4 na linku č. 1 (z Nových Dvorů do Boroviny), nikoliv z linky č. 1 na linku č. 4 (to by šlo o jízdu z Domků zpět do Domků).

Nastavení časových poloh tak, aby linka č. 4 přijížděla v tomto směru jízdy na Karlovo náměstí až "těsně před čtvrt" nebo "těsně před tři čtvrtě" znamená, že při jejím sebemenším zpoždění dojede na Karlovo náměstí ve chvíli, kdy má podle jízdního řádu spoj linky č. 1 už odjíždět ve směru do Boroviny. Někdy se stane, že chvíli počká, někdy však (a zdůrazňuji, že nejde o nic, co by znamenalo porušení nějakého pravidla, prostě ty přípoje nejsou garantovány a linka č. 1 odjela přesně v čase svého pravidelného odjezdu) odjede, jako tady nebo tady.

Ve výsledku to znamená, že celkový interval pro jízdy přes centrum města nemusí být v pracovní dny dopoledne patnáctiminutový (proklad vždy dvou z těchto linek: č. 1, č. 4, č. 5), ale pouze třicetiminutový - protože ti, kdo jeli linkou č. 4 na Karlovo náměstí s plánem přestoupit zde na linku č. 1, musejí v takové situaci počkat na spoj linky č. 5, který jede až o 15 minut později a kterým mohli jet už z Nových Dvorů přímo.

Jaká vidím řešení tohoto problému?
Jednak si myslím, že návaznosti na Karlově náměstí musejí být garantovány i v pracovní dny dopoledne. Případné patnáctiminutové (při přestupu na linku č. 3 i třicetiminutové) čekání cestujících na dalších spoj při byť jen mírném zpoždění některého ze spojů je jen těžko přijatelné.

Za druhé - skutečnost, že linka č. 1 jedoucí z Domků do Boroviny přijíždí podle jízdního řádu na Karlovo náměstí o něco dříve než linka č. 4 jedoucí z Nových Dvorů do Domků, je zapříčiněna tím, že zastávka linek č. 1, 5 a 7 pro směr jízdy do Boroviny je umístěna až na konci prostoru zastávek - takže když by tam přijížděla dříve linka č. 4, tak by se už linka č. 1 nemusela ke "své" zastávce dostat. Řešení je jednoduché - prohodit zastávku linek č. 1, 5 a 7 pro směr jízdy do Boroviny se zastávkou linek č. 4 a č. 8 pro směr jízdy k poliklinice/k Jitoně.

A do třetice - upravit jízdní řád tak, aby linka č. 4 jedoucí v uvedeném směru přijížděla na Karlovo náměstí minimálně o minutu dříve než linka č. 1. Například: Příjezd linky č. 4 na Karlovo náměstí v X:13 (tzn. vždy 13 minut po celé hodině) a odjezd v X:14; příjezd linky č. 1 tamtéž v X:14 a odjezd v X:15; a příjezd linky č. 5 (jedoucí ve směru Za Rybníkem - Hřbitov) na Karlovo náměstí v X:15 a odjezd v X:16. Takto by bylo dosaženo přípojů vždy v těch směrech, ve kterých potřebují lidé přestoupit (v časech okolo X:15 a X:45 to znamená přestup z linky č. 4 na linku č. 1 - ne naopak!, z linky č. 1 na linku č. 5 - opět ne naopak!, a z linky č. 5 na linku č. 4 - opět ne naopak; poslední jmenovaný přestup se dá realizovat na Komenského náměstí (přestupní doba by zde i po uvedených úpravách časových poloh činila asi 4 až 5 minut), tudíž linka č. 4 jedoucí do Domků nemusí čekat na příjezd linky č. 5 z Boroviny).

Pokud jde o to, že by touto úpravou byly zasaženy i linky č. 2 a č. 3, které mají odjezd z Karlova náměstí směrem na Podklášteří v pracovní dny dopoledne vždy "o tři čtvrtě" (linka č. 2), resp. "v celou a o půl" (linka č. 3), tak k tomu dodávám, že nynější časy jejich odjezdů z Karlova náměstí (uvažuji-li dobu v pracovní dny dopoledne) považuji za nevhodné - jednak proto, že to znamená vozidlo navíc v kapacitně omezeném (hlavně co se týká šířky vozovky a možností předjíždění) prostoru zastávek, a jednak proto, že právě s ohledem na možné mírné zpoždění (které bývá způsobeno vlivy jako čekáním na křižovatkách nebo zdrženími při nastupování většího počtu cestujících) by bylo podle mého názoru vhodnější, kdyby např. linka č. 3 odjížděla z Karlova náměstí v časech 7 a 37 minut po celé. Aneb - raději mít jistotu přípoje i přes cca sedmiminutové čekání na Karlově náměstí, než "0-minutový" negarantovaný přípoj s alternativou až půlhodinového čekání na další spoj.

Výše uvedené úpravy by nevyžadovaly prakticky žádné vícenáklady, přitom by znamenaly zajímavé zlepšení služeb MHD Třebíč. Troufám si tvrdit, že k výše uvedeným úpravám mělo a mohlo dojít už dávno - vždyť stávající koncept jízdního řádu s uvedenými časovými polohami spojů platí minimálně 10 - 15 let, ne-li ještě více.

Nyní je docela dobře možné, že v dohledné době k úpravám linkového vedení a intervalů jednotlivých linek třebíčské MHD dojde. Nicméně, výše uvedená doporučení ohledně příjezdů jednotlivých linek na Karlovo náměstí, garanci čekání na případně zpožděné přípojné linky a přehození dvou zastávkových stojanů na Karlově náměstí, platí stejně tak dobře pro současný jízdní řád, jako i pro případně upravený jízdní řád budoucí.

Označníky na zastávce Řípov, rozcestí

5. března 2012 v 18:45 Zajímavosti z provozu
Jednou ze zastávek, u kterých byl instalován i označník nového typu, je i zastávka Řípov, rozcestí. K instalaci označníku došlo, na rozdíl od většiny dalších zastávek (přesněji řečeno všech kromě této a zastávky Kosmákova pro směr jízdy linky č. 1 do centra města) nedříve až ve druhé polovině listopadu roku 2011. Když jsem tudy naposledy jel (což bylo 15. 11. 2011), ještě tam nové označníky nebyly.

V případě zastávky Řípov, rozcestí je situace o to zajímavější, že zde nejde o náhradu starších označníků novými, ale o instalaci vůbec prvních označníků, které se zde nacházejí. Dříve totiž byly jízdní řády vyvěšovány buď na nedaleký sloup elektrického vedení, anebo nebyly vyvěšeny vůbec.

Nové označníky zastávky Řípov, rozcestí jsem v pondělí 5. března 2012 zdokumentoval na toto video. Kromě označníků je zde vidět i odjezd Mercedesu Conecto s evidenčním číslem 23 na odpoledním spoji linky č. 9 do Poušova. O několik minut později jsem stejný autobus zdokumentoval na stejném místě při jeho cestě opačným směrem - viz tady a tady.

Mercedes Travego s RZ 3U6 02-20 u zastávky Atomhotel

4. března 2012 v 0:36 Zajímavosti z provozu
V pátek 2. a v sobotu 3. března 2012 se na třebíčském zimním stadionu (zvaném "Mann+Hummel Arena") odehrál 3., resp. 4. zápas čtvrtfinálové série play-off 1. hokejové ligy mezi Horáckou Slavií Třebíč a týmem HC Slovan Ústečtí Lvi. Po prvních dvou zápasech, kdy hokejisté Ústí nad Labem vyhráli oba domácí zápasy, vyhráli i v obou uvedených třebíčských zápasech a s celkovým skóre 0:4 na zápasy postoupili do semifinále play-off (ukázky ze sobotního zápasu najdete pod tímto odkazem).

Z pohledu dokumentace autobusů znamenala dvojice těchto hokejových utkání možnost zdokumentovat autobus hokejistů Ústí nad Labem, který byl - možná tak trochu nešikovně - zaparkován v blízkosti zastávky Atomhotel - zčásti na chodníku, zčásti ve vozovce Jelínkovy ulice (právě v hotelu Atom byli hokejisté týmu z Ústí nad Labem po dvě noci ubytováni). Jde o Mercedes Travego s registrační značkou 3U6 02-20, na bocích má nalepená loga a název hokejového týmu, na zádi má nalepenu reklamu na jednoho z týmových sponzorů.

Ve čtvrtečním pozdním večeru jsem u zastávky Atomhotel zdokumentoval kromě odjezdu Karosy B952 právě i odstavený Mercedes Travego - viz toto video.

V pátek ráno jsem autobus zdokumentoval i fotograficky spolu s Karosou B932E s ev. č. 41. A nakonec v sobotním odpoledni se mi povedlo nejen pořídit tuto fotku "ústeckého" Travega spolu s Mercedesem O345 Conecto s ev. č. 31, ale vzápětí také odjezd onoho Travega směrem k zimnímu stadionu - viz toto video.