Duben 2012

Z důvodu pořádání Třebíčských slavností piva...

30. dubna 2012 v 23:58 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení z letáků vyvěšených v autobusech:

Z DŮVODU POŘÁDÁNÍ TŘEBÍČSKÝCH SLAVNOSTÍ PIVA PROVEDENY ZMĚNY V LINKÁCH MAD

pátek 4. 5. 2012 od 6:00 do 18:20 hod.

linky č. 1, 5, 7, 9 - zrušeny zastávky na Komenského náměstí v obou směrech. Náhradní zastávky umístěny na průtahu vedle autobusového nádraží (ul. Sucheniova) v obou směrech.

linky č. 2, 3, 6 - beze změn.

linky č. 4, 8 - zrušeny zastávky na Komenského náměstí v obou směrech bez náhrady.


pátek 4. 5. 2012 od 18:20 do 22:30 hod.

Zrušeny zastávky na Karlově náměstí a na Komenského náměstí. Náhradní zastávky přemístěny na autobusové nádraží nástupiště "B".

sobota 5. 5. 2012 od 5:00 do 22:00 hod.

Zrušeny zastávky na Karlově náměstí a na Komenského náměstí. Náhradní zastávky přemístěny na autobusové nádraží nástupiště "B".


Po roční přestávce se tedy pivní slavnosti vracejí na Karlovo náměstí, kde se každoročně konaly i v letech 2000 - 2010. Zároveň tím znovu dochází k aplikaci obvyklých opatření v provozu třebíčské MHD, reflektujících skutečnost, že po většinu pátečního dne bude uzavřena západní polovina Karlova náměstí, a v pátek večer a po celou sobotu pak bude uzavřeno celé Karlovo náměstí.

Křižovatka ulic Marie Majerové a Kapitána Jaroše již průjezdná

29. dubna 2012 v 19:09 Mimořádnosti v provozu
Ve včerejším článku jsem zmínil, že v sobotu večer již byl nový asfaltový koberec na křižovatce ulic Marie Majerové a Kapitána Jaroše kompletně položen, že zde již nebyla ani žádná pracovní vozidla ani pracovníci a že tím pádem zcela jistě nebude uzavírka probíhat i v neděli. A opravdu - v neděli už autobusy jezdily po svých obvyklých trasách, oznámení o objízdných trasách byla z označníků jednotlivých zastávek odstraněna.

Pohled na křižovatku s již položeným povrchem vozovky jsem v neděli v 10 hodin dopoledne krátce zdokumentoval (avšak tentokrát bez některého z autobusů) na toto video. Také jsem zde v uvedenou dobu pořídil několik fotek, ale k jejich nahrání do galerie dojde až poté, co upravím a nahraji fotky pořízené v sobotu. :-)

Tři videa ze slunečné a horké jarní "výlukové" soboty 28. 4. 2012

28. dubna 2012 v 20:50 Zajímavosti z provozu
V sobotu 28. dubna 2012 jsem zdokumentoval provoz autobusů MHD Třebíč v oblasti Nových Dvorů a Týna, pochopitelně se zaměřením na zdokumentování nevšedních situací jako cesta autobusů částí ulice, po které v běžném, "bezvýlukovém" provozu žádná linka MHD Třebíč nejezdí; nebo se zaměřením na zdokumentování autobusů jedoucích na určitých linkách v místech, kudy ta která linka v "bezvýlukovém" provozu nejezdí.

Většinu z uvedeného mám zdokumentováno na několika desítkách fotek, jejichž úprava a zpracování však zabere určitý čas - možná se opět nachyluje k opakování loňské a zčásti i předloňské situace, kdy jsem v jarním i letním období z důvodu nedostatku volného času nahrával fotky autobusů do galerie obrázků s několikatýdenním, výjimečně až několikaměsíčním zpožděním. :-)

Každopádně, i proto nyní do tohoto článku vložím pouze odkazy na tři videa (jejichž zpracování je, zejména pokud jde o jednu videosekvenci bez nutnosti sestříhávání a úpravy mnoha videosekvencí, časově jednodušší):


Během pořizování tohoto videa jsem zažil tzv. setkání třetího druhu s lidskou hloupostí, nicméně i právě z časových důvodů (ale i z toho důvodu, že jednouše nemám rád "vynechávání zvuku" a zde jde o video dokumentující neopakovatelnou situaci - situaci způsobenou krátkodobou uzavírkou) jsem se rozhodl video zveřejnit bez jakýchkoliv úprav.

Žádná pracovní vozidla ani žádní pracovníci, poslední vrstva povrchu vozovky byla položena na celé ploše křižovatky. Zbývalo snad jen domalovat vodorovné značení. Myslím si, že výluka opravdu byla otázkou soboty a že zítra bude provoz MHD Třebíč již probíhat bezvýlukově. :-)

Neaktuální jízdní řády na označnících některých zastávek

25. dubna 2012 v 22:37
Na YouTube jsou nahrána videa, která jsem pořídil zčásti dnes, zčásti v minulých dnech, která dokumentují, že na zastávkách jsou v některých případech vyvěšeny neaktuální jízdní řády! Konkrétně jde o tyto situace:

U spojů linky č. 3 jedoucích ve směru od zastávky Za Rybníkem je uveden již neaktuální čas odjezdu jednoho z ranních spojů (do konce roku 2010 odjížděl ze zastávky Za Rybníkem v 7:37 h, od začátku roku 2011 odjíždí v 7:34 h). Všiml jsem si toho na zastávce Za Rybníkem (na uvedenou situaci jsem zde upozorňoval již před několika týdny, viděl jsem to tam i 18. 4.), Sucheniova či Atomhotel (v těchto dvou případech jsem viděl chybný JŘ vyvěšen i dnes, 25. 4. 2012). Předpokládám však, že stejná chyba je uvedena na všech zastávkách této linky v tomto směru jízdy. K chybě došlo asi při instalaci nových označníků, kdy zřejmě byly na nové označníky vylepeny nově vytištěné jízdní řády (a v případě linky č. 3 došlo k vyvěšení neaktuálního jízdního řádu)...

U spojů linky č. 8 ve směru do centra města je jako výchozí zastávka uvedena zastávka s názvem "Tusculum". K nalepení těchto jízdních řádů došlo zřejmě počátkem dubna 2012, kdy došlo k úpravám časových poloh několika spojů této linky. Jízdní řády vylepené na zastávkách ukazují aktuální "oficiální" časy odjezdů platné po změně provedené 2. 4. 2012, přesto je na nich uvedeno "platí od 1. 1. 2009". A jak jsem již uvedl, jako výchozí zastávka je tam uvedeno "Tusculum", přitom ke změně názvu na "Jitona" došlo již právě na přelomu let 2008 a 2009. Popisovaný stav dokumentují videa ze zastávek Komenského náměstí, Nádražní, Karlovo náměstí a U Lípy. Stejné věci jsem si všiml i na zastávce Kosmákova. Předpokládám, že stejná chyba je i v jízdních řádech na ostatních zastávkách linky č. 8 ve směru jízdy od Jitony na Samešovu.

Mám dojem, že jsem ještě viděl minimálně ještě jednu neaktuální informaci přenesenou do již neplatné verze jízdního řádu vyvěšeného na zastávkách, ale nejsem si tím jist, tak nebudu konkrétně uvádět. Co sem ale konkrétně uvedu, je otázka: proboha, to dopravce není schopen udělat správně takovou jednoduchou věc, jakou vyvěšení jízdních řádů s přesnými a aktuálními informacemi bezesporu je? :-(

Uzavírka křižovatky ulic Kapitána Jaroše a Marie Majerové

22. dubna 2012 v 14:18 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení vyvěšeného v autobusech (není zcela doslovný, dovolil jsem si provést drobnou jazykově-stylistickou korekturu Usmívající se):

Uzavírka křižovatky ulic Kapitána Jaroše a Marie Majerové od 28. 4. 2012 7:00 h do 29. 4. 2012 24:00 h

linka č. 2 - zrušeny zastávky Generála Svobody a Marie Majerové v obou směrech bez náhrady. Zastávka Týn je nahrazena zastávkou na ulici Táborská (vedle parkoviště u supermarketu Billa) v obou směrech. Odjezdy ze zastávky Hřbitov budou opožděny o tři minuty.

linky č. 3 a 6 - Zrušena zastávka Týn a nahrazena zastávkou Táborská. Zrušena zastávka Marie Majerové - nahrazena zastávkou Míčova. Zrušeny zastávky Poliklinika Hájek a Atomhotel v obou směrech.

linka č. 4 - Zrušena zastávka Týn a nahrazena zastávkou Táborská v obou směrech. Zrušeny zastávky Marie Majerové, Generála Svobody v obou směrech bez náhrady.

linka č. 5 - Zrušena zastávka Týn a nahrazena zastávkou Táborská. Zastávky Marie Majerové a Generála Svobody budou zrušeny v obou směrech bez náhrady.

V případě dřívějšího ukončení uzavírky budou cestující včas informováni na označníku dané zastávky.

V sobotu 21. dubna ve 13:30 h byla situace na popisované křižovatce následující: na "jihozápadní" polovině již byla položena vrstva nového povrchu vozovky, zatímco povrch "severovýchodní" poloviny křižovatky byl po odfrézování ještě bez nové vrstvy asfaltu. Pokračovalo frézování jakoby začátku ulice Kapitána Jaroše, což v praxi znamenalo, že ulice Kapitána Jaroše byla v těchto místech i po dobu několika minut neprůjzedná. Takříkajíc to odnesl i spoj linky č. 5, který musel asi 2 minuty čekat, než stavební stroje popojedou a díky tomu bude autobus moci konečně odbočit...
Popisovaná situace je zdokumentována na tomto videu.

Přesně o 24 hodin později, tedy v neděli 22. dubna ve 13:30 h, již byla položena první vrstva nového povrchu v celém prostoru křižovatky, žádná pracovní vozidla se zde již nenacházela, autobusy i ostatní vozidla tudy však projížděla sníženou rychlostí vzhledem k nerovnostem vozovky. Popisovaný stav jsem zdokumentoval na toto video.

Zajímavé také je, že článek na stejné téma uvedený na stránkách http://www.trebic.cz uvádí o plánované uzavírce něco trochu jiného, totiž že uzavírka je naplánována pouze na sobotu 28. dubna a že pouze v případě nepříznivého počasí (např. silný déšť) se uzavření křižovatky protáhne i na neděli 29. dubna...

Postřehy z brouzdání po stránkách www.tradomad.cz a www.mhdspoje.cz podruhé

19. dubna 2012 v 0:18
V tomto článku, vydaném ve čtvrtek 12. dubna 2012, jsem popisoval ne zcela utěšený stav stránek www.tradomad.cz i www.mhdspoje.cz, které přitom mají přinášet cestujícícím potřebné informace o třebíčské MHD.

Nevím, zda tomu tak bylo již v době vydání toho článku nebo ne, ale každopádně v úterý 17. dubna již platilo, že na stránkách www.mhdspoje.cz jsou k dispozici dvě různé stránky s jízdními řády třebíčské MHD. V popisovaném předchozím článku jsem psal o stránkách, které lze najít pod tímto odkazem a kde lze sice najít aktualizované jízdní řády čtyř linek MHD Třebíč, zato jízdní řády zbývajících pěti linek třebíčské MHD tam chybějí úplně...

Druhou stránkou s jízdními řády třebíčské MHD, kterou jsem objevil právě až toto úterý, je tato stránka. Na obě stránky se dá dostat ze stránek www.tradomad.cz po kliknutí na button s názvem "jízdní řády", záleží však na tom, jestli máte otevřenou výchozí stránku www.tradomad.cz, nebo jste již předtím kliknuli na nějakou z dalších zpráv umístěnou na stránkách dopravce (www.tradomad.cz).

Pokud jste na tento odkaz poklikali prvním popisovaným způsobem, objevilo se vám - stejně jako mně - toto. Stránky vypadají na první pohled moderněji a propracovaněji než ty předchozí. Zároveň to vypadá, že v nich jsou zobrazeny aktuálně platné časové polohy spojů. Ale tím můj pozitivní dojem z těchto stránek končí a v následujících řádcích popíši chyby, které jsem zde našel (zároveň připouštím, že výčet chyb nemusí být úplný):

- V části "pracovní dny" je u všech spojů všech linek uvedeno, že "jezdí jen ve dnech školního vyučování"! Navozuje to dojem, jako by v Třebíči v období (kterýchkoliv, nejen letních) školních prázdnin nebyla městská autobusová doprava v provozu...

- Zajímavé jsou i přidané "neaktivní zastávky" navíc, mezi ně patří například i bod "Autobusové nádraží", které není autobusovou zastávkou.

- Zavádějící může být údaj "přestup" u zastávky Karlovo náměstí. Takový popisem může navozovat dojem, že linka se zde "láme" a je potřeba přestoupit do jiného vozidla. Skutečný význam slova "přestup" zde však je "přestupní zastávka na ostatní linky", ovšem v tomto smyslu to mělo být popsáno. A nikoliv pouze víceznačným slovem "přestup".

- U linky č. 1 je v části "výběr směru" možnost výběru mezi směrem "Za Rybníkem" a "Karlovo náměstí". To nedává smysl, protože při jízdě ze zastávky Poliklinika nebo kterékoliv jiné zastávky ve čtvrti Horka-Domky jede spoj linky č. 1 zároveň směrem k oběma uvedeným zastávkám. Správně by ve "výběru směrů" mělo být "Za Rybníkem" a "Poliklinika".

- Podobně nesmyslný je "výběr směru" u linky č. 2. Můžete si vybrat mezi směrem "Hřbitov" nebo "Karlovo náměstí". Správně by mělo být "Hřbitov" a "Poliklinika". Navíc, u verze pro soboty, neděle a svátky je v jízdním řádu uvedeno více spojů, než kolik jich skutečně jezdí!

- U linky č. 4 jsou ve "výběru směru" uvedeny směry "Karlovo náměstí" a "Atom hotel". Správně by mělo být "Poliklinika" a "Týn / Atom hotel".

- U linky č. 5 jsou ve "výběru směru" uvedeny směry "Hřbitov" a "Poliklinika". Zde nejde ani o zavádějící údaj, tady jde vyloženě o chybu - linka č. 5 vůbec přes zastávku Poliklinika nejezdí! Správně má být "Hřbitov" a "Za Rybníkem".

- Obzvláště zajímavý je "výběr směru" u linky č. 6. Můžete si totiž vybrat mezi směrem "Karlovo náměstí" a... světe div se... "Karlovo náměstí". Rozdíl je jen v tom, že zatímco "první Karlovo náměstí" vás navede na směr jízdy linky č. 6 v její "všednodenní" verzi + pro směr jízdy do Týna v její víkendové verzi (ve druhém uvedeném případě by se tedy hodil popisek "směr Týn/Koutkova", tak "druhé Karlovo náměstí" vás navede na směr jízdy linky č. 6 pouze v její víkendové verzi, a to z Týna na Karlovo náměstí...

- U linky č. 7 si můžete vybrat mezi směry "Hřbitov" a "Ptáčov". No samozřejmě, že linka č. 7 k Novému (ale ani k žádnému jinému) hřbitovu nejezdí, takže směr "Hřbitov" je nesmyslný. Správně má být "Za Rybníkem" a "Hřbitov". Zajímavostí v jízdním řádu této linky je, že v něm je stále uvedena (a to jako "aktivní", s konkrétním jízdním řádem) i zastávka Ptáčov, obalovna, která byla zrušena (nejpozději) k 1. 1. 2006 (jelikož v jízdním řádu vydaném k tomuto datu již nefiguruje)...

- U linky č. 8 si ve "výběru směrů" můžete vybrat mezi směrem "Samešova" a "Týn". Něco takového může evokovat představu, že jde o linku obsluhující výhradně novodvorská sídliště a že na druhý břeh řeky Jihlavy ani nezavítá. No opak je pravdou a správný výběr směrů má znít "Samešova" a "Jitona". Mimochodem, ani správný název "Jitona" zde není uveden - použit je název "Tusculum". Přitom k přejmenování zastávky z "Tusculum" na "Jitona" došlo již k 1. 1. 2009... U spoje s odjezdem ve 14:10 od Tusculumu... pardon, od Jitony Usmívající se, není uvedena poznámka, že jede pouze po zastávku U Lípy (odkud pak pokračuje jako spoj linky č. 4 do Týna).

- U linky č. 9 si ve "výběru směrů" můžete zvolit buď směr "Karlovo náměstí", nebo... "Autobusové nádraží". To je úplný nesmysl, pochopitelně tam má být "Karlovo náměstí" a "Poušov".

Stručné shrnutí na závěr: jsem rád, že nepatřím do skupiny obyvatel, která by se řídila tím, co je v odkazovaných jízdních řádech uvedeno a která by nevěděla, že v těch jízdních řádech je tolik chybných či přinejmenším zavádějících informací. Zároveň si však pokládám otázku, jak je možné, že jízdní řády s takovým množstím chyb či nepřesností vůbec spatřily světlo světa (?)...

Souběžná jízda autobusu s vlakem aneb MAN Lion´s City ev. č. 21 na "východní" rampě nadjezdu a na horním konci Sportovní ulice

17. dubna 2012 v 21:45 Zajímavosti z provozu
"Souběžná jízda autobusu s vlakem" - tak by se dala nazvat série fotek pořízených v úterý 17. dubna 2012 přes (bohužel tak trochu špinavé a orosené) okno jedoucího vlaku, dokumentující MAN Lion´s City s evidenčním číslem 21 v místech, kudy nejezdí žádná linka MHD Třebíč v provozu s cestujícími. Autobus jel tzv. technickou jízdu bez cestujících.

O které místo jde? - Je to rampa nadjezdu, po které se sjíždí z Hrotovické ulice do ulice Sportovní. Jak jsem již naznačoval v jednom z dřívějších, tzv. vzpomínkových článků, tato rampa byla postavena o něco dříve než ostatní rampy nadjezdu - zatímco tato rampa upevněná na pilířích byla prakticky dokončena již během roku 1992 (to, že jezdit se po ní začalo až o nějaký ten rok později, je věc jiná), tak protější rampa doznala podobného stavu rozestavění asi až o dva roky později; no a rampy vedoucí opačným směrem, tzv. k centru města, byly vybudovány až v průběhu druhé poloviny roku 1995 a v prvních dvou třetinách roku 1996.

Sérii fotek uvedeného autobusu na rampě nadjezdu a krátce po sjetí nadjete v příslušné galerii obrázků, anebo přímo pod následujícími odkazy:
Sportovní ulice zde se 4 pruhy (ještě před připojením pruhu "od rampy" k pruhu vedoucího od Bráfovy ulice)
odbočení do "hlavního" pruhu (ten "vedlejší" o kousek dále končí)

P. S. Tento krátký článek je zároveň zkušebním, u kterého chci vyzkoušet zde dosud nevyužitou funkci zarovnání textu do bloku. Pokud se osvědčí, budu tuto funkci používat už u všech dalších článků Usmívající se.

Postřehy z brouzdání po stránkách www.tradomad.cz a mhdspoje.cz

12. dubna 2012 v 2:47
V předchozím článku (který jsem sem vložil teprve před cca 10 hodinami) jsem psal o tom, že na internetových stránkách, na které je odkazováno z oficiálních stránek dopravce (v odkazu "jízdní řády MAD"), konečně byly aktualizovány jízdní řády linek č. 1, 3, 5 a 8 - tedy těch, u kterých v posledních cca 3 letech proběhly drobné změny, ale tyto změny nebyly zaneseny do oněch internetových jízdních řádů. (Bohužel, zároveň došlo ke "zmizení" jízdních řádů linek č. 2, 4, 6, 7 a 9...)

Jízdní řády těch linek č. 1, 3, 5 a 8 jsem si prohlédl a všiml jsem si, že to není bez chyb. U jízdního řádu linky č. 8 (u kterého tam je uvedeno, že "platí od 1. 1. 2009", přitom v té verzi, v jaké tam je uveden, platí až od 2. 4. 2012) je uvedena zastávka Tusculum (!) Přitom k přejmenování zastávky z "Tusculum" na "Jitona" došlo právě na přelomu let 2008 a 2009... U spoje jedoucího od Jitony ve 14:10 h chybí v jízdním řádu poznámka, že jede jen na zastávku U Lípy (odkud pak jede jako spoj linky č. 4 do Týna)...

Všiml jsem si, že na stránkách www.tradomad.cz je zastaralých údajů více. Schéma linek MHD Třebíč uvádí právě ještě starý název "Tusculum" a nikoliv nový název "Jitona". V sekci "tarif" je uvedeno, že ceny jsou uvedeny včetně DPH 5%. Taková sazba DPH se v Česku stala minulostí k 1. 1. 2008. Přitom v této sekci je poznamenáno, že její nejnovější aktualizace je z 4. 11. 2008 - takže změna údaje alespoň na (v tom září 2008 platných) 9 % se snad při té poslední aktualizaci provést dala... V sekci "reklama" je uveden odkaz na zprostředkovatele reklamních polepů na autobusech. Tento odkaz je však již delší dobu neplatný. Pravda, oko mé potěší při pohledu do té sekce "reklama" pět fotek (i když pouze v miniaturní podobě) různých "sedmičkových" Karos (čtyř městských, jedné "linkové"), u kterých je jasné, že jsou již všechny "v pánu". :-)

Zajímavou kapitolou jsou i stránky mhdspoje.cz, na které je odkazováno ze stránek www.tradomad.cz. Na horní liště stránky jsou uvedeny odkazy na některá města, resp. jejich provozy MHD. Ovšem některé z odkazů již nefungují (Děčín, Hradec Králové, Karlovy Vary, Olomouc, Plzeň, Teplice) anebo odkazují na jiný provoz MHD, než kteréhož název nesou (po kliknutí na odkaz "Chomutov a Jirkov" se dostanete na stránky jihlavského dopravního podniku, stejně jako po kliknutí na odkaz "Jihlava").

Opět je však (alespoň z "hobbystického" úhlu pohledu) pravda, že nic není černobílé - těch 8 fotografií třebíčských autobusů pořízených pravděpodobně v létě roku 2001 (usuzuji tak z různých detailů na fotkách jako již nové logo Eurotelu - ještě o rok dříve to byl EuroTel - ale ještě stará loga České spořitelny a Komerční banky) je pro mne velmi cenných. Nejvíce to platí asi pro tuto fotku, kde je vidět Karosy odstavené v areálu společnosti Trado na Hrotovické ulici. Nejen, že se zde autobusy v současné době již neodstavují, ale všechny autobusy zobrazené na fotce jsou dnes již v pomyslném autobusovém nebi.

Že by konečně aktualizace jízdních řádů na stránkách dopravce? :-)

11. dubna 2012 v 16:24
Jednou z věcí, na které jsem již poukazoval v některých dřívějších článcích, byla skutečnost, že průběžně prováděné drobné změny jízdních řádů linek MHD Třebíč nebyly uvedeny na internetové stránky dopravce. V praxi to znamenalo, že minimálně ještě na přelomu března a dubna tohoto roku byl na stránkách http://www.mhdspoje.cz/mesta/Trebic, na které je odkazováno ze stránek dopravce http://www.tradomad.cz, uvedeny v jízdních řádech zastaralé údaje jako spoj linky č. 5 jedoucí Libušiným údolím (jezdil ve 14:00 h od zastávky Za Rybníkem, zrušen byl k 1. 6. 2009); u spoje linky č. 3 jedoucího po půl osmé ráno ze zastávky Za Rybníkem byl stále uveden neplatný odjezd 7:37 h, i když už od počátku roku 2011 byl čas odjezdu tohoto spoje uspíšen na 7:34 h; nalézt se zde daly i další neaktuální údaje jako nezohledněné úpravy jízdních řádů linky č. 8 k 1. 12. 2011, linky č. 1 k 2. 10. 2011, nebo linek č. 1 a č. 5 k 2. 1. 2012.

Ale nyní již toto neplatí a jízdní řády linek č. 1, 3, 5 a 8 jsou na odkazovaných stránkách zobrazeny již v aktuálně platné podobě. Není to nic, za co bych měl dopravce nějak zvlášť chválit, protože něco takového má být samozřejmostí.
Co pochválit nemohu, je skutečnost, že z těch stránek jaksi "zmizely" jízdní řády ostatních linek - č. 2, 4, 6, 7 a 9 (u kterých, pokud vím, nedošlo k žádným změnám v průběhu posledních cca 3 let, kde by se právě jednalo o úpravy nepromítnuté následně do internetové verze jízdních řádů)...

Jinak, stejně jako na zastávkových označnících, tak i v internetové verzi jízdního řádu se velice rád dívám na čas odjezdu zde již několikrát zmiňovaného pozdně-večerního spoje linky č. 8 ze zastávky Nádražní - ve 22 hodin 13 minut. Údaj o tom, že příslušná verze jízdního řádu linky č. 8 je aktualizována k 2. 4. 2012, tedy velmi čerstvě, jako by mi dával najevo, že tento čas zcela jistě bude dodržován. A ne, jak jsem znovu dvakrát zažil ve druhé polovině března, že tento spoj odjede ze zastávky Nádražní asi o 1,5 minuty dříve - tedy asi ve 22 h 11 min. 30 s, což také znamená, že s předstihem musel odjet i z předcházející zastávky Březinova, protože na zastávku Nádražní přijel jen o několik sekund později než ve 22:11:00 h. :-(

Fotky a videa z 5. dubna 2012

5. dubna 2012 v 21:40 Aktualizace fotogalerie
Do galerie obrázků jsem nahrál fotky pořízené ve čtvrtek 5. dubna 2012 a na YouTube jsem nahrál videa pořízená stejného dne. Po delší době šlo z mé strany o relativně větší dokumentaci provozu třebíčské MHD, jinak to v minulých týdnech bylo spíše o "vyfocení/nafilmování toho, co náhodou zrovna jelo kolem mě".

U těch autobusů, které jsem viděl v provozu, jsem si nevšiml žádné změny jejich vnějšího vzhledu (nová reklama apod.), ale v případě některých fotek je na nich vidět zajímavé pozadí. Skutečnost, že již nějaký ten den tu máme jaro, je vidět na fotce Mercedesu Citaro s ev. č. 39 v pozadí s čápem na komíně nebo fotce Mercedesu Citaro s ev. č. 42 v pozadí se zelenajícími se keříky. Pozadí některých fotek pořízených na Karlově náměstí tvoří zábavní atrakce na třebíčském "rynku" - viz například tady, tady nebo tady. Některé fotky z Komenského náměstí, například tato, dokumentují kromě autobusu i měnící se tvář prvního podlaží obchodního domu Máj (lidově zvaného Septik).
Jen část fotek byla pořízena za slunečního svitu a tím pádem s možností tzv. násvitu, protože jen po část dne vykouklo slunce zpod mraků.

V předchozím článku jsem psal o změně časových poloh několika spojů linky č. 8 a několika aspektech s tím souvisejících. Nyní, několik dní po uskutečnění této změny, jsem některé z těchto aspektů zdokumentoval.
Nově nalepený jízdní řád linky č. 8 na Komenského náměstí - ačkoliv v této verzi platí tento jízdní řád teprve od 2. 4. 2012, přesto je na něm uvedena platnost "od 1. 1. 2009"... Časový údaj u pozdně-večerního spoje této linky stále "provokativně" uvádí "vylhaný" čas 22:14 h. Zajímalo by mě, v kolika případech řekněme v minulých 12 měsících (tedy zhruba z 250 případů, protože tolik bylo v uvedeném období pracovních dní) tento spoj odjel ze zastávky Komenského náměstí opravdu až ve 22:14 h....

Stejně tak jsem v předchozím článku psal o tom, že posunutí časové polohy jednoho z odpoledních spojů linky č. 8 znamená odstranění pětiminutového prostoje vozidla (mezi 14:45 a 14:50 h) na Karlově náměstí mezi příjezdem na lince č. 8 a odjezdem na linku č. 9. A že v případě zpoždění spoje (což se může snadno stát, protože v tuto denní dobu bývají třebíčské ulice zaplněné automobily) se bude zpoždění přenášet i na linku č. 9.
A tak se tomu stalo i dnes - viz toto video - autobus, který na Karlovo náměstí přijel na lince č. 8, ihned pokračuje jako linka č. 9 - bez pauzy, a i tak odjel ze své výchozí zastávky s asi dvouminutovým zpožděním.

V 15:15 h jsem pak zdokumentoval opačnou situaci, kdy vozidlo, které na Karlovo náměstí přijelo z Poušova na lince č. 9, ihned jako spoj linky č. 8 k Jitoně - viz tento odkaz. K této situaci ale docházelo již dříve, nejde o něco, co by vzniklo až s tou změnou jízdního řádu linky č. 8, která vešla v platnost toto pondělí.
Posledním videem z dnešního dne je toto video z dolní strany Karlova náměstí. Je zde vidět kolotoče i další atrakce, a poté i průjezd Mercedesu Citaro (CNG) s ev. č. 50.

Tak to je pro dnešek (i pro několik následujících dnů) vše. Všem návštěvníkům svých stránek přeji pohodové prožití velikonočních svátků, a pokud pro vás bude některý z nadcházejících dní významný i v jiném než "velikonočním" ohledu, tak vám také přeji všechno nejlepší. :-)