Květen 2012

Zastávka Mototechna s novou zadní stěnou přístřešku

31. května 2012 v 7:44 Monografie zastávek
V červnu 2011 jsem do tohoto článku sepsal krátké pojednání o zastávce Mototechna. Tehdy se v Třebíči ještě nacházely dvě zastávky, jejichž plechová "bouda" měla zadní stěnu tvořenou nikoliv z plechu, ale z měkčího materiálu vlnitého tvaru (sklolaminát?).

Po necelém roce už ani jedno z toho neplatí. Jak jsem již psal v jednom z článku z listopadu 2011, tak na zastávce Jitona došlo k nahrazení stěny tvořené z tohoto materiálu novou, plechovou stěnou někdy mezi 22. červnem a 15. listopadem 2011 (pro připomenutí - stav před výměnou a po výměně). A k náhradě zadní stěny té "boudy" na zastávce Mototechna došlo někdy mezi 14. listopadem 2011 a 18. dubnem 2012 - jde sice o poměrně dlouhý časový úsek, ale bohužel jsem kolem této zastávky dlouho nejel a nemohu tedy přesněji určit, kdy k této výměně došlo. Už v tom listopadu ale byla ona stěna poškozena, menší kus z ní chyběl - zřejmě byl násilně "zdemolován". Podobný chybějící kus, nebo v tamním případě spíše kousek, zadní stěny, mám (snad správně) uložen v paměti i v případě někdejší zastávky Nemocnice (pro směr jízdy do centra města) v její dřívější poloze až za ("za" ve směru od centra města) odbočkou k nemocnici. V této poloze a s touto plechovou boudou bývala tamní zastávka do roku 1995, poté došlo z důvodu výstavby ramp nadjezdu a přestavby navazující komunikace k přemístění této zastávky.

Zastávku Mototechna pro směr jízdy do centra města v její nové podobě, tedy již s plechovou zadní stěnou, jsem zdokumentoval 28. května 2012 na toto video.

Mercedes Conecto s ev. č. 56 na rampě nadjezdu pro směr jízdy z Hrotovické do Sportovní ulice

28. května 2012 v 4:00 Zajímavosti z provozu
Do galerie obrázků jsem nahrál fotky pořízené v sobotu 26. května 2012. Tedy, fotky - téměř ani nelze mluvit o množném čísle, jde o tři snímky stejného autobusu, pořízené krátce po sobě ze stejného místa. Ale jde o zajímavý pohled, navíc z místa, odkud jsem zatím žádnou fotku autobusu MHD Třebíč pořízenu neměl.

"Východní" rampa nadjezdu u nemocnice sloužící pro směr jízdy z Hrotovické ulice do Sportovní ulice byla z velké části vybudována již v letech 1991 - 1992, spolu s vlastním mostem nad železniční tratí. K jejímu úplnému dokončení a uvedení do provozu však došlo až později (podle různých vzpomínek odhaduji rok 1994, nejsem si tím ale jist). Rampa nadjezdu pro opačný směr jízdy byla zprovozněna na jaře roku 1995, a nakonec další dvě ("západní") rampy + hlavní silnice vedoucí mezi těmito rampami, byly uvedeny do provozu koncem léta roku 1996.

Při projektování i samotné stavbě nadjezdu bylo počítáno s přípravou pro uvažovaný (avšak nikdy nerealizovaný) provoz trolejbusů, což v praxi znamenalo širší pilíře (aby se na "přečnívající část" mohly instalovat sloupy pro trolejové vedení) a zesílené sloupy pouličních lamp. I po "východních" rampách nadjezdu měla totiž jezdit MHD, konkrétně mělo jít o linku spojující čtvrť Horka-Domky s Novými Dvory po průtahu (tedy bez zajíždění do centra města).

Zesílené pouliční lampy byly instalovány, ale některé další sloupy, které by patrně sloužily čistě pro účely trolejového vedení, již dosazeny nebyly. A dobře to je vidět i na zmíněných fotkách. Tady je (na pilíři rampy, na snímku "nad" autobusem) vidět podstavu pro sloup. Ale žádný sloup zde není a pravděpodobně nikdy nebyl. Další pilíř, který je širší než samotný most, který je těmto pilířem podpírán; ale na kterém není žádný sloup ani jeho podstava, je vidět v levé části snímku mezi vjezdovým návěstidlem a dopravní značkou, která upozorňuje na blížící se konec jednosměrné silnice.

Nejenže tedy nedošlo k realizaci trolejbusového provozu, ale také nikdy nedošlo k zavedení autobusové linky, která by po "východních" rampách nadjezdu jezdila. Výskyt autobusů MHD Třebíč na těchto rampách je tedy otázkou výhradně tzv. technických jízd a zdokumentování autobusu v těchto místech je do jisté míry i dílem náhody. Leč, tentokrát to náhodou vyšlo :-), kromě výše odkazované fotky vznikly v uvedený den na popisovaném místě další dvě fotky, tato a tato.

Tři Mercedesy bez reklamy na "Autosklo K + M", Karosa B952 s ev. č. 47 s reklamou na O2

25. května 2012 v 22:49 Zajímavosti z provozu
V první polovině května byly odstraněny reklamy na společnost "Autosklo K + M" ze zadních skel těch autobusů, které ji od loňského podzimu "nosily" (po kliknutí na odkaz se vám zobrazí nejnovější fotka nebo video, dokumentující zadní sklo toho kterého autobusu již bez uvedené reklamy) - Mercedesu Conecto s ev. č. 23, Mercedesu Citaro s ev. č. 28, Mercedesu Conecto s ev. č. 56.

Naopak nová reklama (na mobilního operátora O2) nalepená na zádi autobusu (nejen tedy pouze na zadním skle, podobně jako u Citara CNG s ev. č. 50) se objevila u Karosy B952 s ev. č. 47. Zde vypíchnu zajímavost, že na reklamním polepu je uvedeno i číslo "47". Na rozdíl od reklam na Mercedesech Citaro CNG, instalace této reklamy tedy neznamenala "zmizení" údaje s evidenčním číslem.

Uvedený seznam změn v reklamních polepeních autobusů nemusí být úplný, v posledních několika týdnech jsem provoz třebíčské MHD nijak cíleně nesledoval a neviděl jsem tedy ani všechny autobusy. V galerii obrázků jsou nyní nahrány fotky s datem pořízení do 24. května (včetně), ale skutečně jde spíše jen o několik náhodně pořízených snímků.

Neaktuální jízdní řády i u linky č. 1

24. května 2012 v 19:26
V tomto článku z 25. dubna 2012 jsem uváděl několik příkladů chyb v jízdních řádech vyvěšených na označnících jednotlivých zastávek. Uváděl jsem tam konkrétní příklad linky č. 3 a jízdního řádu, který byl platný pouze do konce roku 2010, a linky č. 8, v jejíž jízdních řádech byl uveden již zastaralý název zastávky "Tusculum". Tyto chybné jízdní řády jsou nyní již nahrazeny správnými jízdními řády.

Ve stejném článku jsem však zmiňoval i možnou další chybu, ale neuváděl jsem konkrétně, protože jsem ten jízdní řád viděl jen v krátkosti a nebyl jsem si tím jist. Teď už je to však jinak, jist si jsem. :-) Takže: u linky č. 1 ve směru z Boroviny k Poliklinice je v jízdních řádech uvedeno, že na jednom z ranních spojů jezdí navíc posila (vůz navíc). Přitom tento posilový vůz přestal jezdit koncem roku 2011 a následně byl zaveden (v úseku Za Rybníkem - Karlovo náměstí ve stejné časové poloze jako ten spoj linky č. 1) nový spoj linky č. 5.

Zatímco jízdní řády linky č. 5 jsou již aktuální a uvádějí nově (od počátku roku 2012) zavedený spoj linky č. 5, tak jízdní řády linky č. 1 vyvěšené na stejných zastávkách stále uvádějí (nyní již chybnou) informaci o tom, že spoj linky č. 1 je zdvojen...

Uvedenou situaci jsem 24. května 2012 zdokumentoval na zastávkách Sucheniova a Komenského náměstí. Zatímco u (nyní již opravených) chybných jízdních řádů linky č. 3 a 5 šlo o vytištění chybné verze jízdních řádů při instalaci nových označníků (na které se dávaly nově vytištěné jízdní řády) a u linky č. 8 šlo o chybný název zastávky uvedený při změně jízdního řádu, ke které došlo počátkem dubna t. r., tak u té linky č. 1 to pravděpodobně je tak, že nová verze jízdního řádu počátkem roku 2012 (kdy došlo ke zrušení toho posilového spoje) ani vylepenována nebyla a neaktuální údaj o tom "zdvojení" spoje tam tím pádem prostě zůstal...

Postřehy z brouzdání po stránkách www.tradomad.cz a www.mhdspoje.cz potřetí

21. května 2012 v 13:52
Přibližně po měsíci jsem náhodou znovu zavítal na internetové stránky s jízdními řády třebíčské MHD (o tom, že byly plné chyb, jsem psal 19. dubna v tomto článku).

Jak jsem si všiml, tak některé chyby byly od té doby odstraněny, jiné však nikoliv.

- Ať už kliknete na odkaz "jízdní řády" přímo z úvodní stránky nebo nikoliv, objeví se vám lišta s jízdními řády všech devíti linek. Před měsícem to bylo tak, že ve druhém jmenovaném případě - při klikání z jiné než výchozí stránky - byly k dispozici jízdní řády jen 4 z 9 linek.

- U jednotlivých linek již jsou uvedeny správné konečné zastávky (před měsícem tomu tak u některých linek nebylo, například u linky č. 5 byla jako jedna z konečných zastávek uvedena Poliklinika), i když u linky č. 6 zůstaly uvedeny, do jisté míry matoucí, i když ne přímo nepravdivé, dvě konečné zastávky Karlovo náměstí.

- Pořád to vypadá, jako by v Třebíči nebyla v provozu MHD, pokud je zrovna pracovní den, který zároveň není dnem školního vyučování. Chabou útěchou budiž skutečnost, že takovým dnem byl naposledy pošmourný pátek 6. dubna 2012, kdy tato verze jízdních řádů možná ještě nebyla v provozu (o 11 dní později již ano) a do nejbližších prázdnin také pár týdnů zbývá a do té doby se tato chyba třeba odstraní.
Ale chybou je i vysvětlivka "jede jen ve dnech školního vyučování", protože prázdninová omezení se v třebíčské MHD vztahují pouze na letní prázdniny. Nikoliv na prázdniny podzimní, vánoční, zimní (bůhvíproč zvané "jarní") nebo velikonoční.

- U linky č. 8 je stále uveden zastaralý název zastávky "Tusculum" a u spoje jedoucího od této zastávky (správně zvané Jitona) ve 14:10 h není uvedena poznámka, že tento spoj jede pouze na zastávku U Lípy (odkud pak jede jako linka č. 4 až do Týna).

- U linky č. 2 je u jízdních řádů platných v sobotu a neděli stále nesmyslně uvedeno více spojů, než kolik jich ve skutečnosti jezdí.

Pozn. Seznam již odstraněných nebo naopak dosud ponechaných překlepů nemusí být úplný, také jsem nemusel postřehnout všechno. Ale myslím, že "jen tak na ukázku" to postačí. :-)

Další verze jízdních řádů linky č. 8 na zastávkách ve směru od Jitony

15. května 2012 v 17:46
Jak jsem psal v tomto článku, tak od počátku dubna tohoto roku platil stav, kdy jízdní řády linky č. 8 na zastávkách pro směr jízdy od Jitony na Karlovo náměstí (ev. na Samešovu) uváděly zastaralý název "Tusculum" místo správného názvu "Jitona". K této chybě došlo při výlepu nové verze jízdních řádů, která byla vynucena posunem časových poloh některých spojů této linky.

Jak jsem si dnes všiml, tak minimálně na zastávkách Karlovo náměstí a Nádražní (avšak předpokládám, že ke změně došlo u všech zastávek) již jsou vyvěšeny jízdní řády se správným názvem "Jitona". Během dvou měsíců tedy jde již o třetí různou verzi jízdních řádů této linky pro tento směr jízdy. :-)

Video dokumentující jízdní řád na zastávce Nádražní se obzvláště zaměřuje na časový údaj odjezdu posledního, pozdně-večerního spoje této linky. Je to 22:13 h, slovy DVACET DVĚ HODINY A TŘINÁCT MINUT. To jen pro připomenutí. Je docela dobře možné, že v nejbližší době budu opět chtít tohoto spoje využít, tak se nechci znovu dočkat něčeho, co jsem zde už několikrát zmiňoval. A předpokládám, že ani nebude docházet k tomu, že by autobusy zrovna na této zastávce nějak výrazně dlouho tzv. čekaly na čas, protože z předchozí zastávky Březinova mají stanoven čas odjezdu na 22:11 h a cesta od zastávky Březinova na zastávku Nádražní nějakou chvilku také trvá. :-)

Fotky ze 4. května 2012 aneb objízdné trasy autobusů způsobené konáním pivních slavností

7. května 2012 v 1:00 Aktualizace fotogalerie
Do fotogalerie jsem nahrál fotky pořízené v pátek 4. května 2012 v podvečerních až večerních hodinách a které dokumentují nevšední situace z provozu třebíčské MHD, způsobené konáním Třebíčských slavností piva. Jednak jde o provoz téměř všech autobusových linek po "východní" části Karlova náměstí a v ulici Bedřicha Václavka, jednak o fotky autobusů na zastávce Sucheniova (té u autobusového nádraží) a také na autobusovém nádraží, kam začaly autobusy zajíždět od 18:20 h, kdy došlo k uzavření celého náměstí (do té doby byl prostor zastávek na Karlově náměstí ještě otevřen).

Fotky autobusů z uvedeného dne najdete ve složkách patřících těmto autobusům: MAN Lion´s City s evidenčním číslem (dále jen ev. č.) 21, Tedom C12G s ev. č. 22, Mercedes Citaro (CNG) s ev. č. 25, Karosa B952 s ev. č. 26 i s ev. č. 29, Karosa B932E s ev. č. 30, Mercedes Conecto s ev. č. 35, Karosa B932E s ev. č. 41, Mercedes Citaro s ev. č. 42, Tedom C12G s ev. č. 44, Karosa B932 s ev. č. 45 i s ev. č. 48, Mercedes Citaro (CNG) s ev. č. 50.

Opatření v MHD způsobená Třebíčskými slavnostmi piva na videích ze 4. května 2012

4. května 2012 v 23:33 Zajímavosti z provozu
Na YouTube jsem nahrál 4 videa, která byla pořízena v pátek 4. května 2012 v podvečer a která dokumentují provoz autobusů MHD Třebíč odlišný od provozu pravidelného, a to z důvodu konání Třebíčských slavností piva.

Do 18:20 h byly v provozu zastávky na Karlově náměstí. Autobusy jezdily mj. po "východní" části dolní strany Karlova náměstí a obsluhovaly zastávku Sucheniova (tu u autobusového nádraží; tento název totiž nesou dvě různé zastávky).

Od 18:20 h (počínaje již spojem linky č. 3 s odjezdem v 18:21 h) se zastávky z Karlova náměstí (pomyslně) přesunuly na autobusové nádraží. Provoz autobusů MHD Třebíč na autobusovém nádraží jsem nahrál na toto video. A nakonec, tato krátká videosekvence zaznamenává odbočení spoje linky č. 4 z ulice Smila Osovského do ulice Bedřicha Václavka - jedno z výlukových opatření - autobus míjí Karlovo náměstí.

Fotky z 29. dubna 2012 aneb křižovatka "Majerky" s "Jaroškou" s novým povrchem

4. května 2012 v 1:23 Aktualizace fotogalerie
Do galerie obrázků jsem nahrál fotky pořízené v neděli 29. dubna 2012. Z větší části jde o dokumentaci autobusů na křižovatce ulic Marie Majerové a Kapitána Jaroše, která v době pořízení fotek byla jen několik hodin po znovuotevření (po dokončení pokládky nového povrchu vozovky). Na fotkách jsou vidět dva autobusy: Mercedes Conecto s ev. č. 23 (jedoucí na lince č. 4) a Karosa B932E s ev. č. 30 (jedoucí na lince č. 2).

Toho dne, ovšem až v odpoledních hodinách (výše odkazované fotky jsou z hodin dopoledních), došlo rovněž k zajímavé situaci, kdy na lince č. 4 jel Mercedes Citaro (CNG) s ev. č. 25. Přitom o den dříve jel na stejných spojích Tedom C12G s ev. č. 44. Je pravidlem, že každou neděli jezdívají stejné autobusy na stejných spojích, na kterých jezdí o den dříve. Výjimkou může být snad jen porucha vozidla - dost možná šlo právě byl důvod této mimořádnosti právě v této věci.

Další případ(y) nedodržení stanoveného času odjezdu pozdně-večerního spoje linky č. 8 od zastávky Nádražní

2. května 2012 v 22:42
Před několika desítkami minut, konkrétně ve chvíli, kdy moje hodinky ukazovaly čas 22 hodin 11 minut a asi 15 sekund (a jak jsem se nyní ujistil, ukazovaly zcela přesný čas), odjela od zastávky Nádražní Karosa B952 s evidenčním číslem 26, jedoucí na lince č. 8. Odjela tedy o 1 minutu a přibližně 45 sekund dříve, než jaký čas je stanoven v platném jízdním řádu této linky, který je vyvěšen na této zastávce i dostupný na internetu. Odjela ve chvíli, kdy jsem byl od zadních světel autobusu vzdálen jen asi 10 metrů (v zastávce zastavila, protože zde jeden člověk vystupoval. Ještě jsem na toho člověka volal, ať on zavolá na řidiče, ať počká. Nezavolal a řidič nepočkal - odjel s uvedeným předstihem...). Shodou okolností se tak stalo v silném dešti, který ale naštěstí po chvíli polevil. Bohužel, tentokrát tuto situaci nemám zdokumentovanou. :-(

Pane řidiči (bohužel nevím, kdo vůz řídil - autobus jsem viděl jen zezadu), "děkuji" vám za to ujetí a za to, že jste - stejně jako prakticky dennodenně vaši kolegové - odjel s tímto spojem ze zastávky Nádražní dříve, než vám to stanovuje jízdní řád, který v případě tohoto spoje platí již více než 6 let (takže za tu dobu byste snad mohli se naučit jej dodržovat, a pokud se vám jízdní doby v něm stanovené nezdají, tak projevit iniciativu k jeho úpravě).

Více do tohoto článku psát nebudu, více jsem o této problematice (stejně jako o dalších příkladech neschopnosti dopravce) napsal v jiných článcích, takže bych se nyní jen opakoval.

Fotky z 28. dubna 2012 aneb objízdné trasy autobusů a provizorní zastávka v Táborské ulici

1. května 2012 v 21:16 Aktualizace fotogalerie
Do galerie obrázků jsem nahrál fotky pořízené během slunné a horké soboty 28. dubna 2012 v oblasti Nových Dvorů, Hájku a Týna, dokumentující autobusy MHD Třebíč na objízdných trasách vynucených jednodenní uzavírkou křižovatky ulic Marie Majerové a Kapitána Jaroše.

Na linkách, kterých se tato krátkodobá výluka dotkla, byly (alespoň co se týče časového období, po které jsem toho dne ten výlukový provoz sledoval) nasazeny tyto autobusy (a tím pádem - fotky dokumentující autobusy v místech, kudy běžně žádná linka MHD Třebíč nejezdí, anebo alespoň spoje různých linek v místech, kudy pravidelně jezdí jiné linky):

Mercedes Conecto s ev. č. 23: do 11 hodin jel na lince č. 4. V galerii jsou nahrány fotky tohoto autobusu v Táborské ulici (tedy v místech, kudy v pravidelném provozu jezdí jen linka č. 5) a na provizorní zastávce "Týn", která byla umístěna v Táborské ulici nad kruhovým objezdem.

Mercedes Citaro (CNG) s ev. č. 25: dopoledne jel na lince č. 6. Fotky dokumentují jízdu linky č. 6 například v Míčově nebo Táborské ulici nedaleko hřbitova, tedy v místech, kudy tato linka běžně nejezdí. V případě "zadní" části Míčovy ulice jde navíc o neobvyklou situaci - plynový autobus v těchto místech také jen tak nepotkáme (protože tudy jezdí jen linka č. 2, většina jejíchž spojů vede podjezdem pod Nádražní ulicí, kam by se autobusy s plynovým zásobníkem nevešly). Na dalších fotkách je autobus zachycen v té části Velkomeziříčské, po které v běžném provozu třebíčská MHD nejezdí (tzn. úsek mezi křižovatkou s ulicí Augustýna Kratochvíla a křižovatkou s Benešovou ulicí).

Karosa B952 s ev. č. 26: okolo 16. hodiny jela na lince č. 4 (poté přešla na linku č. 1), na fotkách zdokumentována u provizorní zastávky "Týn" v Táborské ulici.

Karosa B932E s ev. č. 30: po celý den (tzn. dopoledne i odpoledne; po zbytek dne, tedy ráno, v polední době a večer, tato linka není o víkendu v provozu) jezdila na lince č. 2. I proto se tento autobus vyskytuje na mých fotkách pořízených toho dne, nejčastěji. Linka č. 2 jezdila od týnského kruhového objezdu ke hřbitovu přímo po Táborské ulici, a z různých částí této ulice jsou i uvedené fotky.

Mercedes Citaro s ev. č. 32: jednu část odpoledne jel na lince č. 5. Zdokumentován je v Táborské ulici - tedy v místech, kudy jezdí i v běžném provozu, jen to bylo trochu jinak s tím, že zatímco obvykle u hřbitova začíná jízdu, tak v sobotu byla při stejném směru jízdy zastávka Hřbitov jeho poslední nácestnou zastávkou; včetně pauzy mezi spoji na provizorní zastávce "Týn" v Táborské ulici nedaleko kruhového objezdu.

Tedom C12G s ev. č. 44: po 17. hodině byl nasazen na lince č. 4. Fotky jej zaznamenávají jak v Táborské ulici mezi Týnem a hřbitovem, tak i v "zadní" části Míčovy ulice - ani jedním z úseků linka č. 4 v pravidelném provozu nejezdí, navíc v případě uvedeného úseku Míčovy ulice jde opět o (pro toto místo) neobvyklý výskyt plynového autobusu (alespoň co se týče provozu s cestujícími).

Karosa B932 s ev. č. 45: v odpoledních hodinách jela na lince č. 6, večer pak na lince č. 3. Fotky ji zaznamenávají v Táborské ulici mezi Týnem a Hřbitovem (kudy linka č. 6 také běžně nejezdí), na provizorní zastávce "Týn" v Táborské ulici, a v neposlední řadě i v tom úseku Velkomeziříčské ulice, po kterém žádná linka MHD Třebíč nejezdívá (viz též fotky Mercedesu Citaro s ev. č. 25).

Mercedes Citaro (CNG) s ev. č. 50: dopoledne jezdil na lince č. 5. Fotky jej zaznamenávají i v místech, kudy linka č. 5 běžně nejezdí - mezi zastávkou Hřbitov a křižovatkou Míčovy ulice s ulicí Kapitána Jaroše. I zde jde o dokumentaci plynového autobusu v místech, kde autobus s tímto pohonem (minimálně co se týče spojů s cestujícími) jen tak nepotkáme.

Mercedes Conecto s ev. č. 56: po 11. hodině jel na lince č. 4. Fotky dokumentují tento autobus v místech, kudy linka č. 4 běžně nejezdí - tedy mezi Týnem a Hřbitovem.