Červen 2012

Další fotky z pondělí 11. června 2012 - konečná Za Rybníkem a zastávka Borovina, BOPO

28. června 2012 v 19:21 Aktualizace fotogalerie
Několik zajímavostí spjatých s fotkami a videozáznamy, které jsem pořídil v pondělí 11. června, jsem již uvedl do předchozích článků, zde popíši ten zbytek. :-)

Tehdy jsem se zaměřil i na dokumentaci stávající konečné zastávky a obratiště Za Rybníkem, kterému zbývá jen posledních několik týdnů provozu v současné podobě. Fotky zde pořízené dokumentují nejen samotnou zastávku, ale i něco dalšího, co bylo v minulých týdnech vybudováno - jde o stezku vedoucí právě od zastávky Za Rybníkem do Starče. Díky ní už mohou lidé chodit mezi těmito místy daleko bezpečnějším způsobem, než když museli chodit po okraji silnice II/410. Vyústění nové stezky je vidět například na této nebo této fotce; ještě lépe pak na dvou videích, která jsem toho dne v prostoru obratiště pořídil, viz tady a tady.

V průběhu minulých měsíců moc hezky prokouklo průčelí jedné z budov předního traktu bývalé borovinské továrny, jak je vidět v pozadí této fotky, lépe pak na tomto videu.

Další změnou, které jsem si 11. června všiml, je demontáž reklamních "nástěnek" v prostoru nad okny na levé straně interiérů některých autobusů (naproti prostředním dveřím). Tuto věc ale nemám nijak zdokumentovanou.

Zastávka Autodružstvo (ve směru z centra) v přesunuté poloze

25. června 2012 v 14:53 Zajímavosti z provozu
Další zajímavosti, které jsem si všmil během onoho zamračeného pondělí 11. června 2012, byla přesunutá zastávka Autodružstvo. Ještě 18. dubna t. r. tomu bylo tak, že zastávka "Autodružstvo" pro směr jízdy z centra města byla přesunuta z jejího dřívějšího umístění (u mostu vedoucího právě k Horáckému autodružstvu) na zastávku linkových autobusů, nacházející se o několik set metrů západním směrem (před areálem společnosti Colas). Nyní už tomu je jinak - zastávka je přesunuta až za křižovatku ptáčovské silnice s hlavní silnicí I/23. Tedy naopak směrem východním a vlastně až za značky oznamující vjezd do Třebíče/výjezd z Třebíče.

Cestu autobusem okolo této zastávky, která je vymezena pouze provizorním, přenosným označníkem, jsem onoho 11. června zdokumentoval na dvě videa, toto a toto.

Jen si tak říkám, jak je ale možné, že o tomto přesunu zastávky není ani slovo na oficiálních internetových stránkách dopravce www.tradomad.cz? Přesunutí některé ze zastávek o několik set metrů - ani taková věc za pár řádků strohého textu nestojí? :-(

Fotky ze 20. června aneb několik nových fotek staronového Citara

22. června 2012 v 14:29 Aktualizace fotogalerie
Ve středu 20. června jsem pořídil několik fotek nedávno se navrátivšího Mercedesu Citaro. Složku s fotkami tohoto autobusu jsem se rozhodl nepřejmenovávat, ale ponechat ji pod názvem "32 - 8S8 92-79", a to jednak proto, že přejmenování složky by znamenalo (stejně jako u jiných přejmenování) nefunkčnost odkazů na tuto složku, které kdy byly umístěny na jiné stránky, jednak proto, že při uvedení starého i zároveň nového údaje o ev. č. a RZ by byl název složky nevzhledně dlouhý.

Na vnějším vzhledu autobusu mě zaujal odkaz na internetové stránky http://www.icomtransport.cz. V souvislosti s třebíčskou MHD je to dosti úsměvné, protože na těchto stránkách téměř nic o třebíčské MHD nenajedete, poslední zprávou tohoto typu je informace z března 2011 o tom, jak "ICOM Transport ušetří městu Třebíč za MHD až 100 milionů korun" (to je ten článek, kde dopravce ani neumí správně uvést, kolik nízkopodlažních Mercedesů v Třebíči jezdí - psal o třinácti, ve skutečnosti jich zde tehdy jezdilo jen deset...).

Znovu jsem toho dne jel spojem linky č. 5 s odjezdem z Karlova náměstí v 18:45 h (zde je jeho fotka ze zastávky Modřínová). Nebýt zbytečně nataženého jízdního řádu (jak jsem o tom psal v tomto článku) a s tím souvisejícího "čekání na čas" v některých ze zastávek, klidně mohla jízdní doba Karlovo náměstí odj. - ZŠ Na Kopcích odj. činit jen 5 minut. Ale ne, někdo před pár lety stanovil, že půjde o osm minut. Skoro mě napadá, jestli tehdy neřádil šotek a nepřehodil to s jízdní dobou pozdně-večerního spoje linky č. 8 (kterému naopak ty 3 minuty ubral), jenž má ujet trasu "Nádražní odj. - Komenského náměstí - Karlovo náměstí odj. na linku č. 3" za pouhé dvě minuty... Usmívající se

Tolik jedna krátká aktualita o nově nahraných fotkách, další tři články (které jsou již napsány, jen je chci zveřejňovat postupně, nikoliv naráz) ještě pojednají o několika zajímavostech, které jsem zdokumentoval 11. a 12. června.

Podvečerní pár spojů linky č. 9 a plynový autobus v Poušově

20. června 2012 v 18:50 Zajímavosti z provozu
Úprava, popsání a následné nahrání celkem 29 fotek pořízených 11. června 2012 a také dalších 11 fotek z 12. června, to vše proběhlo rychleji a dříve, než jsem předpokládal - již 13. 6. byly všechny uvedené fotky nahrány v galerii obrázků, respektive v jednotlivých složkách patřících jednotlivým autobusům. Totéž platilo i pro videa pořízená v obou uvedených dnech. V tomto a několika dalších článcích popíši více souvislostí spjatých s některými ze zmíněných snímků či videozáznamů.

Od 1. června 2012 opět jezdí třetí, podvečerní pár spojů linky č. 9, s odjezdem z Karlova náměstí v 17:57 h a zpět z Poušova pak v 18:06 h. Stejně jako další dva páry spojů této linky, i tento jezdí pouze v pracovních dnech.

Při tak nízkém počtu spojů pochopitelně není vyhrazen jeden autobus pouze pro tuto linku, ale dochází k přechodu vozidla z jiných linek a následně na jiné linky. U ranního spoje je tomu tak, že daný autobus ráno jede na několika spojích linky č. 8, před 7. hodinou ranní dojede na jednom ze spojů této linky na Karlovo náměstí, odkud pak přesně v 7:00 odjede do Poušova. Z Poušova pak v období školního vyučování jede na zastávku Za Rybníkem a odtamtud pak ihned jako posilový spoj linky č. 5. Do konce roku 2011 tomu bylo v posledním z uvedených bodů jinak - "za rybníkem" přecházel na linku č. 1, jejíž spoj s odjezdem ze zastávky u Borovinského rybníka v 7:21 h byl "zdvojen" (zajišťován dvěma vozidly).

Na odpoledním páru spojů č. 9, s odjezdem z Karlova náměstí ve 14:50 h a zpět z Poušova v 15:03 h, jezdí ten autobus, který předtím jede na lince č. 8, mj. na spoji s odjezdem od Jitony ve 14:35 h, který dojede na Karlovo náměstí ve 14:50 h (pokud se nezdrží v kolonách, což v danou denní dobu jaksi není neobvyklý jev), kde ihned "převlékne" na linku č. 9. Po "výletu" do Poušova a návratu zpět na Karlovo náměstí, ke kterému dojde v 15:15 h, opět jede na lince č. 8 k Jitoně a odtamtud pak v 15:35 h zase zpět - tentokrát až na Samešovu.

Výše uvedené dva spoje linky č. 9 mají tedy jednu společnou vlastnost - nemohou na nich jezdit autobusy s plynovým pohonem. Důvod není v tom, že by linka č. 9 jezdila přes nějaké místo s nedostatečnou průjezdnou výškou, ale takovýmto místem (podjezdem pod vlakovým nádražím) jezdí linka č. 8, s níž mají tyto dva spoje propojené oběhy.

Jedinou možností, jak (v rámci současného jízdního řádu) potkat na lince č. 9 autobus s pohonem na CNG, je právě "letní" podvečerní pár spojů. Na něj totiž přechází vozidlo, které předtím odpoledne jezdilo na lince č. 7, která žádné výškové omezení na své trase nemá.

K nasazení vozidla s plynovým pohonem na podvečerní pár spojů linky č. 9 došlo právě i 11. 6. 2012. Konkrétně šlo o Mercedes Citaro (CNG) s evidenčním číslem 50. Video pořízené z tohoto autobusu v úseku Revoluční - Poušov je k dispozici pod tímto odkazem. Fotky pořízené během jeho krátkého pobytu v zastávce Poušov najdete tady, tady a tady; sousedními fotkami ve složce patřící tomuto vozidlu jsou i další fotky pořízené ve stejný den - v Ptáčově a také na Masarykově náměstí (technická jízda po čtvrt na sedm večer, kdy jel autobus z Karlova náměstí - kam dojel na spoji linky č. 9 z Poušova - do areálu bývalého Unpletu, kde mají autobusy třebíčské MHD své zázemí).

Postřehy z brouzdání po stránkách www.tradomad.cz a www.mhdspoje.cz popáté

17. června 2012 v 22:56
Dalším připravovaným článkem z kategorie "doprovodný text k fotkám a videozáznamům z pondělí 11. 6. 2012" je článek o lince č. 9 a při jeho psaní jsem potřeboval využít zdrojů, ve kterých jsou uvedeny časy odjezdů spojů této linky z jednotlivých zastávek. Zvolil jsem oficiální internetový zdroj a díky tomu jsem si všiml další chyby v těchto jízdních řádech, tentokrát právě u linky č. 9.

Pokud bych měl brát jízdní řád této linky, tak jak je na těchto stránkách uveden, brát vážně, pak by to znamenalo, že v pracovních dnech v období letních prázdnin nejezdí z Poušova ranní spoj linky č. 9! Přitom v opačném směru - tedy z Karlova náměstí do Poušova - i podle tohoto jízdního řádu ranní autobus jezdit má. Asi dochází v Poušově k tomu, že se tam autobus vypaří. Anebo odjede bez cestujících...

Nikoliv, situace je (naštěstí) rozumnější. Ranní spoj linky č. 9 z Poušova jezdí i v prázdninových pracovních dnech. Jen s tím rozdílem, že jeho cílovou zastávkou není zastávka Za Rybníkem, ale Karlovo náměstí. To jenom na těch internetových stránkách je další chybička... Uvedenou "chybičku" jsem zdokumentoval na toto video.

Optimista by možná řekl, že do letních prázdnin k odstranění této chybičky jistě dojde. Ještě větší optimista by možná řekl, že jistě ihned dojde (resp. včera bylo pozdě - něco takového se vůbec nemělo zveřejnit) k odstranění dalších chyb, které v té elektronické verzi jízdních řádů dosud jsou - největší z nich je uvedení neexistujících spojů linky č. 2. Jak vůbec někdo mohl přijít na to, že by o víkendech měla jezdit linka č. 2 od Hřbitova v časech 5:16, 6:21, 7:16, 7:50, 8:20, 9:20, 13:17, 14:17 a 14:51 h? :-(

Seznam současných i bývalých autobusů TRADO MAD na stránkách www.seznam-autobusu.cz

15. června 2012 v 22:01 Z historie MHD Třebíč
Na stránkách www.seznam-autobusu.cz nedávno byl, i s drobným přispěním mojí maličkosti, dokončen seznam autobusů, které kdy byly ve vlastnictví dopravce TRADO-MAD (tedy od roku 1996, kdy došlo k vyčlenění od původního TRADa). V seznamu najdete najdete mnoho zajímavých údajů jak o vozidlech současných, tak i o těch, která jsou kratší či delší dobu již v autobusovém nebi.

Seznam uspořádaný podle evidenčních čísel (s tím, že vozidla, která byla vyřazena ještě předtím, než se tato čísla zavedla, jsou uvedena na konci seznamu) najdete pod tímto odkazem: http://seznam-autobusu.cz/seznam/?&dopravce=TRADO-MAD. Tento odkaz jsem natrvalo umístil také na levou lištu svých stránek jako jeden z oblíbených odkazů.

Setkání dvou spojů linky č. 5 v prostoru zastávky ZŠ Na Kopcích třikrát jinak

13. června 2012 v 1:01 Zajímavosti z provozu
Další drobnou provozní zajímavostí, kterou jsem zdokumentoval v pondělí 11. června 2012, bylo setkání dvou spojů linky č. 5 v zastávce a obratišti ZŠ Na Kopcích. K setkávání dvou spojů stejné linky (kde jeden z nich jede v trase Za Rybníkem - Týn a druhý z nich v trase Týn - Za Rybníkem) zde dochází každý pracovní den v 18:53 h. Nutno dodat, že k této neobvyklé provozní situaci dochází jen vlivem špatně nastavených jízdních dob, kdy jízdní doba v úseku Karlovo náměstí - ZŠ Na Kopcích je neuvěřitelně "natažena" - reálně to autobus zvládne za nějakých 5 - 6 minut, ale pokud nemá z některé ze zastávek odjíždět s předstihem, tak musí jet pomaleji, anebo v některé ze zastávek počkat déle, než by jinak bylo nezbytně nutné pro samotný nástup a výstup cestujících.

Setkání zdokumentované v uvedený den není jediným popisovaným setkáním, které jsem nahrál na video. Jde o jednu ze tří takovýchto situací.

Čtvrtek 25. 8. 2011: Setkání Citara s ev. č. 32 se středočeskou RZ a Citara CNG s ev. č. 25. Zvláštní horký večer po tropickém slunečném dni. Jako by symbolické zobrazení. Jde o situaci relativně nedávnou, přesto je od doby pořízení videa všechno jinak. První jmenovaný autobus od té doby vystřídal tři různé registrační značky, měl více podob a více působišť. Druhý jmenovaný mezitím také takříkajíc změnil tvář - od počátku prosince má celovozovou reklamu na Český rozhlas Region. Kde že ty loňské sněhy jsou...

Středa 21. 3. 2012: Od doby pořízení předchozího videa se již leccos změnilo. Včetně "tváře" jednoho z autobusů - je zde vidět Mercedes Citaro CNG s ev. č. 50 a jeho (tehdy zcela nový) reklamní polep na zádi autobusu. Do změny času na letní tehdy ještě několik dní zbývalo, a proto video pořízené v 18:53 h není pořízeno za světla. Ale nevyužít možnosti zdokumentovat dva autobusy v tomto obratišti by jistě byla škoda. :-)

Pondělí 11. 6. 2012: Dva bráškové z trojčat Usmívající se, aneb Tedomy s ev. č. 55 a 44.

Ve všech třech případech opravdu došlo k výše popisované situaci, kdy spoj jedoucí ve směru od centra města v obratišti chvíli "čekal na čas" vzhledem ke své, velmi rozvolněné jízdní době.

Návrat Mercedesu Citaro s někdejším ev. č. 32 a vyřazení ex-pelhřimovského Citara s ev. č. 27

11. června 2012 v 21:09 Zajímavosti z provozu
V pondělí 11. června 2012 jsem po delší době cíleněji sledoval provoz MHD Třebíč a pořídil i menší než malé množství fotek a videosekvencí. Druhé jmenované záhy nahraji na YouTube, s fotkami (s jednou výjimkou - viz dále) to asi bude (jako ostatně i v některých dřívějších případech) trvat o něco déle. Ale nevadí, popis věcí, které jsem dnes spatřil nebo se o nich dozvěděl, stejně vyjde na několik článků. Tento tedy budiž jen prvním z určité série. :-)

Jen z protijedoucího autobusu dnes oko mé zahlédlo (a ruka má - alespoň přes sklo autobusu - fotograficky zdokumentovala) autobus MHD Třebíč bílé barvy, s červenými proužky, ale bez evidenčního čísla. A s registrační značkou, která mi nic neříkala. Ale ta barevná kombinace a umístění doplňků se mi povědomé zdály. No a stopa to byla správná, neboť - jak jsem se záhy dozvěděl - jde o tento Mercedes Citaro, který v Třebíči jezdíval do listopadu 2011, a to pod číslem 32. K přesunutí tohoto vozidla z jeho pražského působiště zpět do Třebíče mělo dojít teprve minulý týden.

To však není jediná změna ve vozovém parku společnosti TRADO-MAD. Vyřazen naopak byl ex-pelhřimovský Mercedes Citaro se SPZ JIJ 48-73 a ev. č. 27. K jeho vyřazení však došlo již před delší dobou, minimálně před několika týdny (já jsem jej v provozu naposledy viděl a zdokumentoval 18. března t. r.).

"Dočasný přesun autobusových zastávek v sídlišti Za Rybníkem"

9. června 2012 v 17:00 Mimořádnosti v provozu
Konečná zastávka a obratiště Za Rybníkem počítají poslední týdny svého provozu v takové podobě, v jaké je známe. Během přestavby jejích prostor bude po dobu cca 1 měsíce realizováno zajímavé opatření, kdy se budou autobusy MHD Třebíč objevovat i v místech, kde se dost možná dosud nikdy neobjevily, anebo kde se objevily snad možná jen jediný den v historii (loni 1. října.). Viz informace z oznámení umístěného na stránkách www.trebic.cz:

"O letních prázdninách bude probíhat rekonstrukce autobusové otočky v sídlišti Za Rybníkem. Souběžně bude město stavět nový výjezd ze čtvrti. Zastávky se proto dočasně přesunou na náhradní místo.

Provizorní provoz se týká MAD i linkové dopravy. Termínem je pátek 13. červenec 7:00 hodin až středa 15. srpen 24:00 hodin. Náhradní zastávky zřídí odbor dopravy městského úřadu o několik stovek metrů dále. Ve Fibichově ulici bude poblíž garáží výstup, v Okružní ulici bude nedaleko pošty nástup.

Místní obyvatelé se musí připravit na přechodnou jednosměrku. Kvůli zvýšenému průjezdu autobusů bude nutné také osadit změnu přednosti v jízdě. Městský úřad žádá řidiče osobních automobilů i chodce o vstřícnost a zvýšenou opatrnost."

Fotky a videa ze 4. a 5. června 2012

6. června 2012 v 23:13 Aktualizace fotogalerie
Do galerie obrázků jsem nahrál fotky pořízené v pošmourných dnech (ve druhém případě i ve dni docela chladném) 4. a 5. června 2012. Celkem jde o 13 fotek autobusů.

Za bližší připomenutí může stát tato fotka Mercedesu Citaro s ev. č. 42, jedoucího tou částí Cyrilometodějské ulice, ve které někdy počátkem roku 2009 bylo zbouráno několik domů. Jejich rozvaliny byly v nedávné době zakryty dřevěným "bedněním", jak je právě vidět v levé části této fotky.

Tato fotka pro změnu dokumentuje nejen příjezd Tedomu C12G s ev. č. 22 do zastávky Bráfova, ale i provizorní značky "zákaz stání" a "přechod pro chodce". Ty jsou náhradou - nevím však, z jakého důvodu - předchozích, pevně upevněných značek, které jsou vidět v pravé části záběru tohoto videa, které jsem právě za účelem srovnání nahrál na YouTube. Video bylo pořízeno v pátek 16. prosince 2011 v 17:24 h, tedy již za úplné tmy, takže bohužel ty značky tam není tolik vidět, ale přece jen zřetelné jsou. :-)

Odjezd uvedeného Tedomu C12G s ev. č. 22 od zastávky Bráfova jsem následně nahrál na toto video (tam je ta provizorní dopravní značka vidět zřetelněji - inu, za světla. Toho nevyužít by byla škoda. Usmívající se)

Z autobusu jedoucího na lince č. 3 jsem pořídil krátké video dokumentující průjezd po novém povrchu křižovatky ulic Marie Majerové a Kapitána Jaroše (pro připomenutí - 25. dubna t. r. to tam vypadalo takto.

Toto video dokumentuje odjezd Mercedesu Citaro s ev. č. 42 od zastávky Atomhotel. Na videu je kromě toho vidět stavbu lešení na budově hotelu Atom. Navíc jde o dokumentaci prostoru, který by měl v dohledné době změnit svoji podobu - v plánu je rozšíření ulice tak, aby v prostoru před křižovatkou s Velkomeziříčskou ulicí vznikly celkem tři jízdní pruhy.

A na závěr ještě jedno video, které se sice týká MHD Třebíč, ale pro jeho pořízení jsem nemusel ani vstávat od počítače. :-) Jde o dokumentaci toho "brouzdání po stránkách www.mhdspoje.cz" a všech těch chyb, které jsem popisoval v tomto článku.

Postřehy z brouzdání po stránkách www.tradomad.cz a www.mhdspoje.cz počtvrté

1. června 2012 v 21:46
Dnes jsem znovu zabrouzdal na stránky dopravce www.tradomad.cz, respektive na (z těchto stránek odkazované pod ikonkou s názvem "jízdní řády") stránky www.mhdspoje.cz. A velice se divím. :-)

Z jízdních řádů jednotlivých linek ve verzi pro pracovní dny od časů odjezdů jednotlivých spojů zmizely nesmyslné poznámky, které značily, jako by snad v pracovních dnech v období školních prázdnin nebyla třebíčská MHD v provozu (čímž tedy došlo k odstranění jedné z chyb, na které jsem poukazoval v několika dřívějších článcích). I konečná zastávka linky č. 8 je zde již uvedena správně jako "Jitona", nikoliv "Tusculum". Ale...

Ale naopak se tam znovu objevila jiná chyba (která byla v předchozí verzi, která platila např. 21. května 2012, kdy jsem sem psal zatím poslední článek na toto téma, již odstraněna). Ve výběru směrů jízdy linky č. 1 je opět nesmyslně uvedeno "Karlovo náměstí" (místo správného "Poliklinika"), u linek č. 2 a č. 4 stejně tak (nemluvě o tom, že u linky č. 4 je dále uveden směr "Atom hotel", nikoliv však "Týn"). Směr "Poliklinika" je ve "výběru směru" uveden jen u linky č. 5. Ovšem ta, jako na potvoru, k poliklinice vůbec nejezdí...

U linky č. 7 si ve "výběru směru" můžete vybrat mezi směry "Ptáčov" (což je správně) a "Hřbitov" (což je naopak naprostý nesmysl); u linky č. 8 mezi směry Týn (další chyba) a Samešova; a nakonec u linky č. 9 je možnost výběru cílových zastávek "Karlovo náměstí" (což je správně) a Autobusové nádraží (což je další nesmysl, nemluvě o tom, že na autobusové nádraží v bezvýlukovém provozu žádné spoje MHD Třebíč s cestujícími nejezdí).

Uvedené nesmysly (stejně jako další dosud neodstraněné nesmysly jako např. neexistující spoje linky č. 2) jsou na obou verzích stránek - jak na této (na kterou se dostanete, pokud kliknete na odkaz "jízdní řády" přímo z výchozí stránky www.tradomad.cz), tak i na této, na kterou se dostanete ze stejných stránek, ovšem v případě, že jste už na nich předtím klikali na jiný odkaz.

Má smysl psát pro tuto chvíli něco dalšího? Asi ne. Škoda slov. :-)