Červenec 2012

Nepřesně nastavený čas v zařízeních na výdej jízdenek

31. července 2012 v 21:05
Dnes v podvečer jsem nastupoval do (raději nejmenované) Karosy na Karlově náměstí v okamžiku, kdy moje hodinky ukazovaly pouhé 3 sekundy před odjezdem vozidla. Holt, dříve jsem to nestihl - i tak jsem na autobus docela spěchal. Nebylo by na tom nic neobvyklého, kdybych následně od řidiče neslyšel upozornění, že jdu pozdě, že zařízení pro výdej jízdenek již ukazuje čas odjezdu (podle času na následně vydané jízdence jsem si všiml, že tomu tak skutečně bylo). Autobus se předtím již téměř rozjídět, po ujetí několika desítek centimetrů znovu zastavil a otevřel mi dveře.

Ale protože vím, že sám dbám o to, aby moje hodinky šly maximálně přesně, tak mi to přišlo divné. A opravdu - hodinky mi šly o 7 sekund špatně, ale tak, že se předcházely - tedy že do autobusu jsem nenastupoval 3 sekundy, nýbrž 10 sekund před přesným časem odjezdu spoje z Karlova náměstí. Zařízení pro výdej jízdenek v uvedeném vozidle tedy ukazuje o 20 - 30 sekund pozdější čas, než který ve skutečnosti je.

Než nepravdivě upozorňovat na "pozdní příchod", doporučuji pro příště seřízení přesného času na strojcích pro výdej jízdenek. Stejně tak jsem si všiml, že v uvedeném nejmenovaném autobuse chybělo oznámení o uzavírce konečné Za Rybníkem a dočasném přesunu zastávek (druhé oznámení, o víkendových uzavírkách ul. A. Kratochvíla, tam viselo). Myslím, že když už dopravce vyvěšoval tato oznámení doslova v posledním okamžiku, tak by alespoň mohl dbát o to, aby v autobuse visela po celou dobu uzavírky.

Objízdná trasa za uzavřenou ul. A. Kratochvíla na fotkách a videích z 29. července 2012

30. července 2012 v 7:58 Zajímavosti z provozu
Jen krátce nyní splním "zpravodajskou povinnost" o tom, jak to bylo s informováním o nadcházejících uzavírkách ulic a s nimi souvisejícími objízdnými trasami linek třebíčské MHD - právě v pátek 13. července brzy ráno, cca 1 - 2 hodiny, jsem si v interiéru náhodně spatřených autobusů všiml vylepeného papíru s informacemi, patrně tedy dopravce opravdu nakonec informoval o uzavírce konečné zastávky Za Rybníkem ještě (byť těsně) předtím, než tato uzavírka byla zahájena.

Po více než 16 dnech prožitých mimo Třebíč jsem se vrátil právě včas Usmívající se, abych zdokumentoval autobusy jedoucí mimo ulici Augustýna Kratochvíla a Benešovu ulici a náhradně zastavující u dvou provizorních zastávek ve Velkomeziříčské ulici. Fotky pořízené v neděli 29. července večer dokumentují jednak autobusy u těchto dvou zastávek, jednak jízdu autobusů v tom úseku Velkomeziříčské ulice, ve kterém MHD Třebíč běžně nejezdí - tzn. mezi křižovatkou s ul. A. Kratochvíla a U Studánky a křižovatkou s ul. Benešovou a Cyrila Boudy.

Onoho večera jezdily na spojích linek č. 4 a 5, a tudíž jsou zdokumentovány na fotkách, tyto tři autobusy: MAN Lion´s City s ev. č. 38, Karosa B932E s ev. č. 46 a Tedom C12G s ev. č. 55. Několik videosekvencí pořízených v uvedeném období a oblasti jsem sestříhal do tohoto videa.

"Rekonstrukce vozovky v ulici Augustina Kratochvíla"

21. července 2012 v 16:39 Mimořádnosti v provozu
Zajímavostí, o které jsem se zmiňoval v předchozím článku - že jsem ji zdokumentoval 11. 7., ale pojednání o ní si ponechám do samostatného příspěvku - je informace o blížící se rekonstrukci části ulice A. Kratochvíla (záměrně jsem to takto napsal zkratkou, protože - jak jsem si naplno uvědomil až nyní, existují dva přepisy názvu ulice - buď Augustýna Kratochvíla, anebo Augustina Kratochvíla - i při použití strýčka Googlu vám "vyjedou", např. při uvedení adres různých subjektů, obě verze). Viz přepis sdělení ze stránek www.trebic.cz:

Ulice Augustina Kratochvíla projde během letních prázdnin opravou. V její východní části s autobusovými zastávkami nechá odbor dopravy městského úřadu obnovit povrch.

Předmětným úsekem je vozovka od křižovatky s Trnavskou ulicí po křižovatku s Benešovou ulicí. Po odfrézování vrchního asfaltobetonového krytu usadí dodavatelská firma do nivelety kryty uzávěrů vodovodu, dešťových vpustí a jiných inženýrských sítí. U žulové přídlažby opraví zvlněné nebo vypadané úseky dvojřádku. Na ploše o rozsahu 950 metrů čtverečních pak položí vrstvu nových 10 centimetrů balené směsi. Náklady na celou akci financovou městem činí kolem 600 tisíc korun.

Rekonstrukce povrchu proběhne od soboty 28. července do neděle 5. srpna. Ve všední den se bude pracovat za provozu při menším dopravním omezení. O víkendech dojde k úplné uzavírce. Zastávky MAD budou z ulice Augustina Kratochvíla dočasně přesunuty do Velkomeziříčské ulice.

Ve středu 11. 7. jsem v místech plánované rekonstrukce pořídil jednak toto video, jednak několik fotek, z nichž nejvýstižněji dokumentuje stávající vozovku tato fotka Tedomu C12G s ev. č. 22.

Fotky a videa z 9. - 12. července 2012

17. července 2012 v 21:25 Aktualizace fotogalerie
V období od pondělí 9. 7. do čtvrtka 12. 7. jsem zdokumentoval (jak formou fotek, tak i několika videí) několik zajímavostí v rámci MHD Třebíč.

V pondělí 9. července jsem, jak jsem již naznačil v jednom z předchozích článků, něco málo zdokumentoval v prostoru zastávky Za Rybníkem a její blízkosti. Tehdy již byl dokončen výstupní ostrůvek ve Fibichově ulici, ale ještě u něj nebyl instalován provizorní označník. Viz toto krátké video. Další zajímavosti, které jsem si zde všiml, byla změna grafitti uvnitř čekárny sloužící pro čekání na spoje účelové dopravy JE Dukovany, viz toto video. I v tomto případě jde, podle mého názoru, o velice vkusné a povedené dílo. :-)

Dále jsem zde pořídil několik fotek nedávno se navrátivšího Citara a také čelo Tedomu C12G s ev. č. 44, u kterého byl zřejmě vyměněn jeden z čelních dílů - nyní vpředu chybí evidenční číslo i část červených proužků.

Časného rána 10. 7. jsem na Karlově náměstí pořídil mj. fotku Citara s ev. č. 42 v pozadí se třemi příslušníky čapí rodiny na komíně a jedním letícím. :-)

S konečnou zastávkou Za Rybníkem v její dosavadní podobě jsem se rozloučil 11. 7. touto fotkou Mercedesu Citaro CNG s ev. č. 25 a dále pořízením tohoto videa, ve kterém jsou obsaženy vidosekvence s (mezitím již konečně vyvěšenou) informací o dočasném přesunu zastávky, dokumentací stále neaktuálního jízdního řádu linky č. 1 a také dokumentací dočasné výstupní i nástupní zastávky ve Fibichově, respektive Okružní ulici.

Dvě z fotek Karosy B932 s ev. č. 45, pořízených 11. 7. v prostoru konečné zastávky Poliklinika, zobrazují mj. i černý prapor na budově polikliniky, vyvěšený na počest právě zesnulého praktického lékaře a také někdejšího městského zastupitele, MUDr. Karla Kabátka.

Téhož dne jsem si všiml, že u konečné zastávky Hřbitov chybí označník! Jízdní řády dvou linek (č. 2 a č. 5), které sem jezdí, jsou vyvěšeny na přilehlé zdi... Chybějící označník je vidět na této fotce; navíc i jízdní řády je vidět na tomto videu.

Ve čtvrtek 12. 7. jsem pak zdokumentoval záď Karosy B952 s ev. č. 47 již s odstraněnou reklanou na GE Money Bank.

Fotek a videí pořízených v uvedeném období existuje více, než uvádí výše uvedený popis; další fotky najdete ve složkách patřících jednotlivým autobusům + v mém účtu na YouTube.

Postřehy z brouzdání po stránkách www.tradomad.cz a www.mhdspoje.cz pošesté

14. července 2012 v 15:45
Před několika dny jsem se po několikatýdenní pauze znovu podíval na jízdní řády na stránkách www.mhdspoje.cz, na které je odkazováno z oficiálních stránek dopravce TRADO MAD www.tradomad.cz. A co oči mé neviděly...

Dvě ze tří verzí jízdních řádů (tzv. JŘ komplexní a JŘ denní) nefungují. Funguje pouze třetí verze, tzv. JŘ souhrnný. Podle této verze jezdí v pracovních dnech o letních prázdninách pouze některé spoje linky č. 2. Ostatní linky podle této stránky vůbec nejezdí.

Stále zde zůstávají chyby jako neexistující spoje linky č. 2, zavádějící až chybné názvy konečných zastávek u některých linek, anebo zde figuruje již léta neexistující zastávka Ptáčov, obalovna. Brouzdání po uvedených stránkách jsem zdokumentoval na toto video, v popisku videa uvádím podrobnější popis jednotlivých chyb, které tyto stránky uvádějí.

(Ne)informovanost ohledně začínající uzavírky konečné Za Rybníkem

12. července 2012 v 22:21
V tuto chvíli zbývá jen necelých 9 hodin do zahájení uzavírky konečné Za Rybníkem, a jako "nejnovější zpráva" v sekci "aktuální informace" na stránkách dopravce www.tradomad.cz je uvedena informace o objízdných trasách autobusů souvisejících s Třebíčskými slavnostmi piva, které se konaly 4. a 5. května, tj. před více než dvěma měsíci.

I během dnešních odpoledních a podvečerních hodin jsem při náhodném pozorování některých zastávek a několika autobusů nespatřil, že by na některé(m) z uvedených byla informace o této provozní mimořádnosti uvedena. Hlavně že na některých ze zastávek stále visely mj. právě informace o objízdných trasách v době pivních slavností...

Tolik krátký popis skutečnosti, jenž dále ponechám bez komentáře.

Uzavírka konečné Za Rybníkem skutečně začne v pátek 13. července 2012 v 7:00 h

11. července 2012 v 13:46 Mimořádnosti v provozu
Tak o čem jsem zde pochyboval, se dnes již vyjasnilo, a platí druhá z uvedených variant - uzavírka konečné zastávky Za Rybníkem a dočasný přesun zastávek do Fibichovy a Okružní ulice, to vše opravdu začne již v pátek 13. července 2012 v 7:00 h. Jinými slovy: ještě pouhé 4 dny před zahájením uzavírky o této věci nedal dopravce vědět vůbec žádným způsobem, a ještě dnes, tedy 2 dny před zahájením uvedeného omezení, dává o této věci dopravce vědět pouze plakátem na samotné konečné zastávce Za Rybníkem - tedy nikoliv na ostatních zastávkách, na vývěskách ve vozidlech, či na svých oficiálních internetových stránkách.

Ale stále si můžete na ostatních zastávkách přečíst o tom, že 28. dubna se letos nejezdilo přes křižovatku ulic Kapitána Jaroše a Marie Majerové, a že 4. a 5. května byla určitá omezení související s Třebíčskými slavnostmi piva...

Na konečné zastávce Za Rybníkem + i na jiných místech Třebíče jsem i dnes drobně zdokumentoval provoz MHD Třebíč, ale stejně jako o fotkách a videích z předvčerejšího dne, tak i o tomto pojednám až v následujícím článku, případně článcích.

O (ne)uzavírce konečné Za Rybníkem, která měla být zahájena 13. 7.

10. července 2012 v 17:22 Mimořádnosti v provozu
Prvním místem, kam v pondělí 9. července dopoledne směřovaly mé kroky po návratu z povedeného dvanáctidenního putování po (převážně zahraničních) zajímavých místech, (mj. i zajímavých provozech MHD) byl prostor konečné zastávky Za Rybníkem ve čtvrti Borovina, s tím, že půjde asi o moji poslední dokumentaci tohoto místa před zahájením přestavby obratiště, která měla začít, jak stálo na oficiálních stránkách města, již tento pátek, tedy 13. července 2012.

K mému překvapení však ani na této zastávce, ani na jiných zastávkách MHD Třebíč, ani v interiéru autobusů, není o této stavbě (s níž souvisí dočasný přesun zastávky Za Rybníkem) ani zmínka. To tedy znamená jednu z následujících variant:

1. Ke stavbě + opatření v MHD k uvedenému datu nedojde, na stránkách www.trebic.cz je uvedena chybná informace, která není ani nijak "opravena" jiným článkem.

2. Ke stavbě + opatření v MHD k uvedenému datu (tedy již za 3 dny) dojde a jedinou informací, která o tom 4 dny před jejím zahájení informovala, byl (co se týče internetových zdrojů) měsíc starý článek na stránkách města. Zatímco dopravce informování (jak na vývěskách, tak i na svých stránkách) cestujících ignoruje.

Je mi docela jedno, která z výše uvedených nehezkých možností je pravdivá, spíše už nad tím jen kroutím hlavou. Logicky bych spíše tipoval tu první, ale - uvidíme... Je to pro mne docela "kvalitativní skok", zejména po zmíněném nedávném sledování + i používání systémů MHD v jiných městech, kde jsem se mohl na informace ze zastávek + z internetových stránek spolehnout. :-(

Samotný popis fotek + videí (nejen) ze zastávky Za Rybníkem přinesu v dalším, samostatném článku.

Fotky a videa z 24. - 26. června 2012

4. července 2012 v 16:25 Aktualizace fotogalerie
V galerii obrázků a na YouTube jsou nahrány fotky a videa pořízené/pořízená v období od neděle 24. června do úterý 26. června 2012. Na rozdíl od popisků a komentářům k fotkám a videím z 11. a 12. června, tentokrát sepisuji všechny poznatky z uvedených dní do jednoho článku.

Na fotkách z 24. 6. je zdokumentováno mj. střídání vozidel na lince č. 4. Zatímco na spoji jedoucím z Týna po 13. hodině a přijíždějícím k poliklinice před půl druhou odpoledne jel MAN Lion´s City s ev. č. 38, na následujícím spoji, který jede od polikliniky po půl druhé, již jel jiný autobus - Karosa B952 s ev. č. 29. Na této fotce je vidět jeho cesta tzv. technickou jízdou. Autobus jede po Znojemské ulici v blízkosti supermarketu Lidl - tedy v místech, kudy běžně žádný spoj MHD Třebíč nejezdí. Fotku jsem pořídil ve směru od bývalého hypermarketu Hypernova (kdysi zvaného Prima) - stavby, která od roku 2008, po přesunu do areálu Stop Shopu, již zeje prázdnotou.

MAN Lion´s City v tu dobu jel od polikliniky tzv. technickou jízdou bez cestujících do areálu bývalého Unipletu (kde autobusy garážují), což je zdokumentováno na této fotce.

Na parkovišti u samotného Stop Shopu, ke kterému jsem došel po chodníku a přes nevyznačený přechod přes Spojovací ulici, navíc v blízkosti světelně řízené křižovatky, kde ale chybějí světla příslušející právě tomu chodníku... A jak to vypadá u Stop Shopu?

Obchodní centrum bylo otevřeno počátkem října roku 2008. Ale ani takováto událost neznamenala změnu linkového vedení. Až následujícího roku byl zřízen tzv. Stop Shop Bus, spojující Stop Shop s autobusovým nádražím. Dopravcem není TRADO MAD, ale TRADO BUS, čemuž odpovídají i nasazovaná vozidla - dvoudvéřové Mercedesy Conecto... Linka jezdí pouze v hodinové intervalu. O dostatečnosti a "přitažlivosti" takovéhoto spojení lze s úspěchem pochybovat...

U Stop Shopu jsem také pořídil video se zastávkovým označníkem a jeho okolím. Označník se nachází u obrubníku, ještě na vozovce. Samotná zastávka zabírá několik parkovacích míst. Nástup cestujících probíhá ze silnice, neboť chodník zde žádný není...

V pondělí 25. června jsem pak zdokumentoval na video jednak jízdní řád linek č. 1 a č. 5 na zastávce Za Rybníkem aneb neschopnost dopravce vyvěsit správnou verzi jízdního řádu linky č. 1 (po změně jízdního řádu provedené k 1. 1. t. r.) pokračovala... Na video jsem také zdokumentoval odjezd dvou autobusů ze zastávky Dřevařské závody - nejprve Mercedesu Intouro dopravce TRADO BUS a za ním Tedomu C12G s ev. č. 22, jedoucím na lince č. 5 s cílovou zastávkou Hřbitov. Ano, Nový hřbitov... Tradiční konečná zastávka linky č. 5, která zde spolu linkou č. 2 zajišťuje přímé spojení ze všech částí města k Novému hřbitovu; o víkendu navíc v kombinaci těchto dvou linek znamenající půlhodinový proklad ve směru Karlovo náměstí - Hřbitov. A je to tak nanejvýš rozumné. Usmívající se

V úterý 26. června již ve 4:20 h jsem na zastávce Demlova zdokumentoval na toto video spoj linky č. 1, který zde jízdu ukončil a dále pokračuje tzv. technickou jízdou, pravděpodobně do areálu bývalého Unipletu jako návoz řidičů na místo, odkud již vyjedou se svými autobusy. :-)

Onoho úterního rána jsem se zaměřil i na zdokumentování reklamy na zádi Karosy B952 s ev. č. 47. Reklamní sdělení inzeruje akčn nabídku platnou do 30. 6. 2012, takže je docela dobře možné, že v době pořízení fotky počítal tento reklamní polep poslední dny své existence. Na této fotce je kromě uvedeného polepu vidět i zastávkový přístřešek na zastávce Nová, který byl instalován na své místo v období přelomu let 2011 a 2011, ale dosud jsem neměl pořízenu žádnou fotku, na které by byl vidět přístřešek a zároveň autobus.

U stejného přístřešku jsem také pořídil fotku se stojícím a následně i video s odjíždějícím Mercedesem Citaro s RZ 4J6 21-38 (dříve s ev. č. 32 a RZ 8S8 92-79). Až zde jsem si uvědomil další odlišnost vnějšího vzhledu autobusu oproti stavu, ve kterém byl ještě na podzim 2011 - kromě jiné RZ a jiné velikosti loga "Icom Transport" je rozdíl i v tom, že nyní nemá červené proužky na čele autobusu (jen na bocích a na zádi). Dříve ty proužky měl i na svém "předku. :-)

Setkání dvou autobusů v Náhorní ulici - části pomyslného obratiště Atomhotel

1. července 2012 v 18:57 Zajímavosti z provozu
Devět snímků a dva videozáznamy pořízené v úterý 12. června 2012 krátce dokumentují několik zajímavostí z blízkosti hotelu Atom ve čtvrti Nové Dvory. V tomto článku pojednám o jedné z nich (o těch dalších - lešení na budově hotelu Atom a plánované přestavbě prostoru zastávek jsem se zmínil již v jednom z předchozích příspěvků).

Zajímavou situací, kterou jsem dosud neměl zdokumentovanou, je setkání dvou autobusů v Náhorní ulici, u konečné zastávky Atomhotel (pro linku č. 4 v pracovní dny dopoledne). Karosa B932E s ev. č. 41, která zde stála odstavena, byla předjeta Mercedesem Citaro s ev. č. 42, jedoucím na lince č. 4, která tímto právě přijela na svou konečnou zastávku. Přesněji řečeno ji jen projela, protože nikdo nejel až na konečnou. Fotka dokumentující toto setkání je nahrána ve složkách patřících oběma autobusům (stejně jako i u dalších případů, kdy jsou na nějaké fotce vidět dva autobusy, tak danou fotku nahraji do dvou různých složek), najdete ji např. pod tímto odkazem.

Další fotky Mercedesu Citaro s ev. č. 42 pořízené 12. června dokumentují další cestu tohoto autobusu Náhorní ulicí. Několik dní před pořízením této fotky byly zahájeny výkopové práce v úseku Náhorní ulice mezi Wolkerovou a Hybešovou ulicí, a na křižovatce Náhorní ulice s Hybešovou ulicí bylo pro autobus z prostorových důvodů obtížné odbočit tím správným směrem. Krátce to je vidět i tady.

Pro linku č. 4 znamená projetí Náhorní a Hybešovou ulicí způsob, jak se dostat na zpět na zastávku Atomhotel, která je v pracovní dny dopoledne výchozí zastávkou této linky. Vlastně jde o jedno takové velké obratiště. Usmívající se Ale v posledních letech se v některých případech jezdí autobusy otáčet jinam, a to na kruhový objezd na křižovatce Modřínové a Samešovy ulice. Je to svým způsobem výhodnější z toho pohledu, že autobusy nemusejí kličkovat mezi auty zaparkovanými v Hybešově ulici. A například během zimy 2009/2010, která byla hodně bohatá na sněhovou pokrývku, která znemanala faktické zúžení vozovky v jednotlivých ulicích, jezdily zřejmě všechny spoje linky č. 4 končící na zastávce Atomhotel právě až na ten kruhový objezd.

Počátkem června 2012 byla zahájena rekonstrukce vnějšku hotelu Atom, kdy se na budově hotelu objevilo lešení. S pozadím tohoto objektu jsem v úterý 12. června 2012 pořídil toto video, dokumentující odjezd Mercedesu Citaro s ev. č. 42, jedoucího na jednom z dopoledních spojů linky č. 4 v trase Atomhotel - Poliklinika. O 12 dní později, tedy v neděli 24. června 2012, jsem na stejném místě zachytil stejný autobus, tentokrát však jedoucí na jednom z víkendových spojů linky č. 6 - viz toto video. O další dva dny později, 26. června, jsem pořídil od protější zastávky toto video, kde je lešení rovněž vidět.

Popis dalších zajímavostí zdokumentovaných v období od 24. do 26. června 2012 přinese následující, samostatný článek.