Srpen 2012

Autobusy MHD Třebíč v Hybešově ulici na fotkách a videu z 27. 8.

31. srpna 2012 v 12:18 Zajímavosti z provozu
Jedním z míst, ze kterého jsem pohříchu dosud neměl žádnou fotku autobusu MHD Třebíč, byla Hybešova ulice.

Tento článek záměrně zveřejňuji v okamžiku, kdy touto ulicí právě projel (nebo to možná bylo již o něco dříve) poslední autobus, takže budu dále psát již v minulém čase.

Hybešovou ulicí jezdily ty autobusy, které přijely na lince č. 4 na konečnou zastávku Atomhotel (konečná zastávka v pracovní dny dopoledne), aby projely Náhorní a právě Hybešovou ulicí a pak dále kousek přes Velkomeziříčskou ulici na zastávku "Atomhotel" pro směr jízdy k poliklinice Hájek. V minulosti průjezdem uvedenými ulicemi obracely i některé spoje linky č. 3 - tato praxe skončila tím, že výchozí/konečnou zastávkou těchto spojů se stala zastávka ZŠ Na Kopcích (resp. dříve zvaná ZŠ Brněnská).

V minulosti stávaly autobusy v pauze mezi uvedenými spoji na konci ulice Branka, před křižovatkou s Velkomeziříčskou ulicí. Výhodou bylo, že byly ve stínu, ale zase blokovaly - byť ne příliš silný - provoz. Od určité doby se zde autobusy otáčely tak, že projely celou "smyčku" a pauzu si pak odstály na výchozí zastávce "Atomhotel".

Zřejmě od doby zprovoznění kruhového objezdu na křižovatce ulic Modřínová a Samešova ale některé autobusy jezdily obracet tam, namísto průjezdu někdy obtížně průjezdnou (vlivem zaparkovaných aut) Hybešovou ulicí.

Dokumentaci autobusů v Hybešově ulici jsem tedy provedl až v pondělí 27. srpna 2012 - v hodině dvanácté, leč povedlo se - viz tato fotka MANu Lion´s City s ev. č. 49 a viz toto video.

Komentář ke dvěma článkům z IDnesu o optimalizaci MHD Třebíč

29. srpna 2012 v 8:05 Postřehy z optimalizace MHD
Trochu jsem zabrouzdal po internetu, abych vyhledal další články týkající se změn jízdních řádů i linkového vedení třebíčské MHD. Nehledal jsem asi moc pečlivě a tak jsem našel jen dva. A tedy - nad některými výroky mi zůstává snad až rozum stát....


Takže podle tohoto článku:

- Trasa linky č. 1 bude zrychlená oproti současti a vůz nebude objíždět po méně vytížených zastávkách Březinova a Kosmákova. Ovšem vytížená zastávka Nemocnice, její existence asi autorovi článku známa není...

- Pracovní den dopoledne a navečer jsou méně vytížené časy, a proto ani nevadí případné čtvrthodinové čekání na zastávce Míčova, od 3. 9. konečné zastávce linky č. 4. Také zajímavé.

- Je vypozorováno, že lidé z Boroviny jezdí nejprve na polikliniku a od ní do nemocnice. Ale pokud v té nemocnici nezemřou (omlouvám se za ošklivou ironii), tak z ní potřebují jet zase do Boroviny. A to bude možné (vyjma účelových spojů linky č. 14) v období pracovního dne (kdy se obvykle jezdí k lékaři) dopoledne pouze třikrát za hodinu (doposud to bylo čtyřikrát) a každopádně s přestupem. A ta "hrstka lidí" jedoucích v tuto dobu z Boroviny přímo k nemocnici že si může přestoupit? No... pokud přijede na Karlovo náměstí z Boroviny právě linkou č. 1, tak jaksi nemá nač přestoupit, protože z náměstí k nemocnici pojede v pracovní dny dopoledne fakticky jen jeden spoj za půl hodiny.

- Tak páteřní linky prý nemají žádné výjimky v trasování. Co má v tom případě znamenat, že jen část spojů linky č. 5 pojede ke Hřbitovu?


Takže:

- Podle ředitele TRADO MAD to nejsou řidiči, kdo má poskytovat informace. A že by třeba tato společnost měla v předstihu vyvěšené jízdní řády na internetu (pozn. tento článek píši 27. 8. večer, kdy na internetu vyvěšeny nebyly; zveřejňuji jej až ve středu)?

- Pan Brázda bydlící v Týně poznamenal, že Týn bude obsluhován hůře na úkor Kopců a že "Na Kopcích bydlí někdo z radnice". V obou případech má pravdu (čímž nechci posuzovat, zda druhá uvedená skutečnost hrála roli v tom, že dochází k první uvedené skutečnosti).

Toto je můj poslední komentář spadající do oblasti "teorie" (před praktickým spuštěním optimalizace MHD). Další komentáře přijdou - a sám jsem zvědav na to, jak to bude reálně vypadat - "až vstoupíme do praxe". :-)

"Jízdní řády budou v prodeji (znovu až) ve středu 29. 8. 2012"

27. srpna 2012 v 17:21 Postřehy z optimalizace MHD
Ačkoliv jsem si před časem dával za cíl nezveřejňovat dva články krátce po sobě, nyní učiním výjimku, abych učinli zadost jakési zpravodajské povinnosti, protože vidím, že ani stránky dopravce www.tradomad.cz, ani stránky města www.trebic.cz, o tomto nyní nepíší:

Nové jízdní řády MHD Třebíč vydané v "knižní podobě" a prodávané na autobusovém nádraží jsou v tuto chvíli vyprodány, k prodeji mají znovu být až ve středu 29. 8. Informaci o této věci mám pro jistotu zdokumentovanou na tomto videu. Oznámení se vlastně tváří tak, jako by jízdní řády ještě předtím v prodeji nebyly (chybí tam slovo jako "znovu" či "opět"), ale není tomu tak - ostatně na několika autobusech jsem dnes viděl za čelním sklem oznámení (v tuto chvíli irelevantní) o tom, že jízdní řády budou v prodeji od 15. 8. (což možná byly - nevím, nesledoval jsem tehdy provoz MHD Třebíč - ale nyní v prodeji nejsou.

V pondělí 27. srpna jsem, po čtyřtýdenní pauze (až na několik fotek pořízených čistě náhodně) pořídil nějaká ta videa a více než jen několik fotek, bližší pojednání o této věci přinesu v několika následujících článcích, které se pokusím napsat již dnes, ale budou sem, díky funkci tzv. přednastavení, přidávány postupně.

Komentář k dalším dvěma článkům o optimalizaci MHD

27. srpna 2012 v 9:20 Postřehy z optimalizace MHD
Úvahy o změnách v třebíčské MHD byly koncem loňského léta, tedy bezmála před rokem, prezentovány tímto textem, který je v době psaní tohoto článku zatím dostupný na stránkách www.tradomad.cz, ale vzhledem k tomu, že předpokládám, že zanedlouho dojde k aktualizaci uvedených stránek, zkopíruji jej sem:

Třebíč/ Radnice uvažuje po létech o zásadní optimalizaci městské autobusové dopravy. Zmodernizovaný systém by měl více vyhovovat současným nárokům a velikosti Třebíče. Město proto začalo sbírat náměty od lidí. Podobu nového systému bude odbor dopravy Městského úřadu Třebíč postupně vytvářet. Zohlednit je nutné územní rozvoj Třebíče v posledních letech, například nová nákupní centra na jižním okraji města. Je pravděpodobné, že dojde k vytvoření nových zastávek nebo změně tras některých linek. Jednou z možností je vytvoření sítě páteřních linek a navazujících vedlejších linek. Městská autobusová doprava musí také více navazovat na ostatní druhy veřejné dopravy, především na vlaky. Záměry radnice přiblížil místostarosta Pavel Svoboda, který má své kompetenci dopravu: "V loňském roce byla provedena studie na optimalizaci městské autobusové dopravy, která konstatovala, že z 27 autobusů by při stávajícím režimu a optimalizaci spojů bylo možné zajistit provoz 24 vozidly. Nyní po jednání s firmou ICOM se uvažuje o zadání další studie, která by optimalizaci doplnila. Rádi bychom oslovili tzv. malé starosty z místních částí Třebíče, jestli projeví zájem o autobusové spojení. Dokonce jsme oslovili či oslovíme starosty blízkých samostatných obcí, jako jsou například Kožichovice, Střítež, případně Stařeč, zda by bylo možné na základě určité finanční spoluúčasti zavést některé linky i tam. Byla by to zajímavá příležitost rozšířit nabídku." Své náměty a požadavky na městskou autobusovou dopravu mohou lidé adresovat Bc. Aleši Kratinovi, vedoucímu odbor dopravy Městského úřadu Třebíč.

Jaká je nakonec, podle mého názoru, realita?

- Současným nárokům a velikosti Třebíče nemůže vyhovovat systém, kde v sedle pracovního dne jezdí, minimálně vždy v jednom směru jízdy, přes místa jako Nemocnice, Marie Majerové, Benešova nebo A. Kratochvíla, jen jeden spoj za půl hodiny. Obecně vzato: jen těžko je možné přizpůsobovat MHD na "současné nároky a velikost Třebíče", pokud nemá být navýšen počet vozokilometrů (což bylo, dle mj. novinových článků, jedním z "mantinelů" celé optimalizace).

- Nákupní centra na jižním okraji města v otázce obsluhy MHD ostrouhají - stejně jako dosud. Jako údajný důvod, proč ke StopShopu nebude jezdit žádná linka MHD, je uváděno, že zastávka v areálu StopShopu nevyhovuje normám a vlastník areálu se nemá k tomu, aby to do souladu s normami uvedl. Zde ale mohu argumentovat, že zastávka nemusí být na parkovišti v areálu StopShopu, ale na hlavní silnici u kruhového objezdu, tedy na veřejné komunikaci. Stejně tak se mohu ptát, jak je možné, že (když tato zastávka údajně nevyhovuje předpisům) tato zastávka vůbec funguje pro tzv. StopShop Bus, nebo jak je možné, že fungují zastávky jako Řípov, rozc. (kde se nastupuje, resp. vystupuje, přímo ze/do silnice) nebo třeba Nádražní (ve směru z centra), kde se vystupuje do křižovatky s Dvořeckého, resp. Litoltovou ulicí. Přitom po posledně jmenované zastávce bude jezdit páteřní linka č. 1 a nejbližšími zastávkami budou až Karlovo náměstí, resp. až Znojemská...

- Vytvoření sítě páteřních linek a vedlejších navazujících linek: zde mohu zopakovat to, co jsem napsal v předchozím článku, že páteřní + navazující linky tu byly i dosud - páteřní 1, 4 a 5; ostatní jako navazující.

- Podobně tak jsem již v předchozím článku komentoval, že nedochází k lepšímu přizpůsobení návazností MHD na vlaky (neboť základní schéma časových poloh autobusových spojů zůstalo stejné).

A ještě krátký komentář k této tiskové zprávě ze stránek www.trebic.cz, resp. pouze k tomuto tvrzení:
Na některých zastávkách dojde v dopravním sedle (dopoledne a navečer) k prodloužení intervalů, protože některá z dosavadních linek pojede jinak. "Snažili jsme se ale vždy nabídnout alternativu, např. zachováním počtu spojů na nejbližší další zastávce," doplnil místostarosta Pavel Svoboda.

Tato "alternativa zachování počtu spojů na nejbližší zastávce" neplatí pro důležitou zastávku Nemocnice, neboť nejbližší zastávka Bráfova na tom bude s obsluhou MHD úplně stejně jako zastávka před nemocnicí. Taktéž toto tvrzení neplatí pro zastávku Benešova, co se týče jízdy ve směru do centra města. Podobně to platí i pro zastávku Březinova, která nyní nebude obsluhována žádnou z páteřních linek (dosud zde jezdí linka č. 1), nejbližší zastávka od ní je Křížkovského, kde ale nebude počet spojů vyšší než počet spojů jedoucích přes zastávku Březinova. Pravda, pokud mám slovíčkařit, tak k zachování, ba určitému navýšení, počtu spojů jedoucích přes Křížkovského dojde. Ale ani náhodou nebude tento počet dosahovat dnešního počtu spojů jedoucích přes zastávku Březinova.

Postřehy z optimalizace MHD poprvé - komentář ke shrnutí novinek

18. srpna 2012 v 12:34 Postřehy z optimalizace MHD
Jak jsem napsal v předchozím článku, tak jsem i učinil a založil novou rubriku s názvem "Postřehy z optimalizace MHD". Prvním příspěvkem, který do ní napíši, je krátký komentář k obsahu tohoto letáčku se stručným shrnutím novinek v třebíčké MHD.

Tak tedy - můj komentář:

- Páteřní + doplňkové linky nejsou žádnou novinkou. Už dnes se dají linky č. 1, 4 a 5 označit za páteřní a zbylé za doplňkové. Nově dochází jen k odlišení v číslování, což teoreticky znamená přehlednější strukturu, prakticky to může znamenat počáteční větší zmatení lidí + nutnost přeznačovat údaje na označnících (které mimochodem byly instalovány v době, kdy se už počítalo se změnami v MHD včetně změn linkového vedení...).

- Vazby na Karlově náměstí jsou oproti současnému stavu zlepšeny jen mírně - a to u linky č. 2 ve směru od Hřbitova, ale toto je možné jen díky nezajíždění této linky (nově s číslem 10) na zastávky Marie Majerové a Generála Svobody. Takže - něco za něco. Zlepšením bez žádných "ale" je snad jen vznik přestupní vazby ve špičce pracovního dne, vzniklý zpravidelněním jednotlivých linek.

- Lepší návaznost na vlakové spoje na zastávkách Bráfova a Nádražní? Moc jsem si nevšiml - základní schéma spojů zůstává stejné (rozjezdy na Karlově náměstí vždy o čtvrt a tři čtvrtě; v pracovní dny navíc v celou i o půl). Nově vzniklou nevýhodou bude, že lidé budou muset předem vědět, zda jít na zastávku Bráfova (na linku č. 4) či Nádražní (na linku č. 1) - dosud mohli jít vždy na Bráfovu (s tím, že na Karlově náměstí případně přestoupí).

- U linky č. 1 se jako zajímavá výhoda vyzdvihuje její expresní vedení v oblasti čtvrti Horka-Domky, ale taktně se tím zamlčuje, že tato linka tím pádem již nepojede okolo nemocnice, čímž se zhorší obsluha nemocnice zejména v pracovních dnech dopoledne...

- U linky č. 4 se vyzdvihuje zlepšení obsluhy zastávek ZŠ Na Kopcích, Samešova a Modřínová, a taktně se zamlčuje zhoršení obsluhy zastávek A. Kratochvíla, Benešova, Generála Svobody a Marie Majerové v období pracovních dní dopoledne a v pozdějším odpoledni. Nemluvě o tom, že tato linka již vůbec nebude jezdit do Týna...

- U linky č. 10 (obdoba stávající linky č. 2) se zdůrazňuje zlepšení obsluhy zastávky Koutkova, jenže toto zlepšení je na úkor zhoršení obsluhy zastávky Palackého (což už v letáčku uvedeno není)...

Odkazy na nové linkové vedení + stručné shrnutí změn

13. srpna 2012 v 0:22 Změny jízdních řádů
Již od konce července (tedy s dostatečným předstihem, konečně) je na oficiálních stránkách dopravce zveřejněno schéma linkového vedení MHD Třebíč, které vstoupí v platnost v pondělí 3. září 2012. Viz tady.

Stručné shrnutí změn, v mých očích příliš jednostranně zaměřené z hlediska "vyzdvihnutí přínosů a zamlčení negativních vlivů", je uvedeno na tomto letáčku.

K obsahu výše uvedených sdělení zatím neuvedu žádný komentář; více se danému tématu budu věnovat v dalších článcích, které zřejmě zařadím do odlišné, pro tento účel nově založené, rubriky.

Zastávky "Za Rybníkem" ve Fibichově a Okružní ulici na fotkách ze 30. července

2. srpna 2012 v 23:21 Zajímavosti z provozu
V galerii obrázků jsou nahrány fotky pořízené v pondělí 30. července 2012 v oblasti dočasné konečné zastávky Za Rybníkem ve Fibichově ulici a dočasné nástupní zastávky Za Rybníkem v ulici Okružní. Na fotkách se objevují, a příslušné fotky jsou tudíž k dispozici ke zhlédnutí po kliknutí na odpovídající složky v galerii, tyto autobusy: MAN Lion´s City s ev. č. 21 a s ev. č. 49, Mercedes O345 Conecto s ev. č. 35, Conecto II s ev. č. 56, Mercedes Citaro CNG s ev. č. 25 a Mercedes Citaro s RZ 4J6 21-38.

Prostor přestavovaného prostoru smyčky Za Rybníkem, včetně rozestaveného nového výjezdu z Okružní ulice, jsem tehdy zdokumentoval na toto video.

Drobnou zajímavostí, které jsem si všiml na označníku dočasné nástupní zastávky v Okružní ulici, je skutečnost, že zde již je vyvěšen správný jízdní řád linky č. 1 (na rozdíl od jízdního řádu, který byl vyvěšen ještě před pár týdny na obvyklé nástupní zastávce Za Rybníkem) - u spoje s odjezdem v 7:21 již (správně) není uvedeno, že na tomto spoji jezdí dva autobusy. :-)