Září 2012

Oprava předchozích článků - k posunutí odjezdu spojů linky č. 5, 10 a 14 z Karlova náměstí z 22:15 na 22:20 h NEDOCHÁZÍ!

30. září 2012 v 11:00 Postřehy z optimalizace MHD
Po zjištění nových skutečností, musím na tomto místě opravit obsah několika předchozích článků + popisek jednoho videa nahraného na YouTube.

Z nesmyslně konstruované věty, která byla uvedena v této tiskové zprávě a která zní "3/ U linky číslo 13 ve směru od Jitony urychlení odjezdu z Karlova náměstí na cca 22:20 hodin.", jsem chybně usoudil, že tedy dojde k (nanejvýš logickému) posunu časových poloh spojů linek č. 5, 10 a 14 tak, aby odjížděly z Karlova náměstí až ve 22:20 h namísto současných 22:15 h, a tím tvořily přípoj na spoj linky č. 13, který sem přijede právě ve 22:20 h.

Ona totiž je výše uvedená věta úplně nesmyslná - k žádné úpravě linky č. 13 (která jede ve směru od Jitony) nedochází, ta pojede stále ve stejné časové poloze. Mělo tam být "u linky č. 11 urychlení odjezdu z Karlova náměstí na cca 22:20 hod".To je totiž jediná úprava, ke které (v otázce zajištění lepších přípojů od linky č. 13) dochází - linka č. 11 nepojede z Karlova náměstí až ve 22:32 h, ale už ve 22:20 h. Ostatní spoje - tedy linky č. 5 a 10 - mají podle platného jízdního řádu nadále ujíždět spoji od Jitony o 5 (!) minut; pro směr jízdy od Jitony do Boroviny se počítá s jednominutovou (!) přestupní dobou na Komenského náměstí, což znamená, že tvůrci jízdního řádu počítají s tím, že lidé tam budou přebíhat silnici, anebo že urazí asi 105 metrů za 60 sekund, což znamená nutnost dost rychlé chůze...

Nějak nemám chuť tuto (ne)skutečnost (o neposunutí těchto spojů) dále komentovat, takže na tomto místě text tohoto článku již ukončím.

Snad jen ještě - k prodloužení vybraných dopoledních spojů linky č. 5 z Týna "až" ke Hřbitovu a zpět, jak radnice slíbila v odkazované tiskové zprávě, opravdu od 1. 10. 2012 dochází. To jen dopravce se touto skutečností v tom "opravném sešitku" asi nechtěl pochlubit. :-)

Rada pro cestování vozíčkářů a dalších lidí s větším pohybovým omezením - u některých spojů je jistota nasazení nízkopodlažního vozidla!

28. září 2012 v 20:10 Postřehy z optimalizace MHD
Jednou z velmi zajímavých věcí, kterou jsem se před nedlouhým časovým úsekem dozvěděl, je jistá zajímavost týkající se turnusů a oběhů vozidel.

Podle důvěryhodných informací, které jsem získal, tak v platném jízdním řádě existuje jen 5 turnusů, do kterých není zahrnut byť jediný spoj linky č. 1 (na této lince nesmí být plynový autobus nasazen z důvodu nedostatečné průjezdné výšky v podjezdu pod vlakovým nádražím, kterým tato linka jezdí). A tím je jasné, že právě na těchto pěti turnusech musí být nasazeno pět autobusů s pohonem na CNG (kde ve všech případech jde o nízkopodlažní vozidla).

Tedy - i v září roku 2012 (tedy poté, co z jízdních řádů zmizely spoje s garantovanou nízkopodlažností) se dalo předem odhadnout, na kterém spoji stoprocentně pojede nízkopodlažní autobus! Pokud jste v libovolný pracovní den (zdůrazňuji, že uvedený popis platí pouze pro pracovní dny) viděli na konkrétním spoji jet autobus s pohonem na CNG, tak bylo jasné, že na takovém spoji pojede autobus s pohonem na CNG i v kterýkoliv jiný pracovní den a tím pádem se dá spolehnout na to, že u takového spoje je prakticky garantována nízkopodlažnost!

Podle toho, kde jsem v září 2012 spatřil vozidla s pohonem na CNG, je tedy nízkopodlažnost 100%ně garantována např. u těchto spojů (bohužel neznám přesné oběhy, takže uvádím jen spoje, které mám na fotkách a tudíž to mohu tímto způsoběm zpětně zjistit):

- linka č. 10: spoje s odjezdy z Karlova náměstí směr Hřbitov v 8:30, 11:00, 12:30, 15:38, 16:08; od Hřbitova směr centrum v 10:47, 11:30, 11:57, 16:17

- linka č. 11: spoj s odjezdem z Karlova náměstí v 16:47 h, ale zřejmě i další spoje v dopoledních i odpoledních hodinách

- linka č. 13: spoje s odjezdy z Karlova náměstí v 13:15, 13:30, 14:15 a 15:15 h; s odjezdy od Jitony v 13:32, 14:12, 14:32 a 15:32 h.

- linka č. 14: pár spojů s obratem ve Starči v 16:00 h

P. S. Ne, opravdu mi nedělá radost, že informace o tom, u kterých spojů se dá spolehnout na nasazení nízkopodlažního vozidla a tím pádem se vyhnout riziku dlouhého čekání na vhodné vozidlo (u skupin lidí, pro které je vysokopodlažní autobus nepřekonatelnou překážkou), se jako první objevují na mých stránkách a na základě mého vlastního pozorování.

Toto je jen ošklivou vizitkou odboru dopravy městského úřadu a/nebo vedení dopravce, který na takovou základní věc, kterou garance nízkopodlažnosti u části spojů, zcela rezignoval, a to přesto, že - jak píši v tomto článku - u určité části spojů bylo nasazení nízkopodlažního vozidla tak jako tak jisté; jako nejhorší se mi jeví trivializování problému slovy jako "vždyť víc než polovina autobusů už je nízkopodlažních, takže je velká šance, že lidé opravdu nízkopodlažním vozidlem pojedou" (k tomu dodávám - ano, takže to znamená, že počet spojů s garantovanou nízkopodlažnosti může být relativně vysoký; a nikoliv nulový, jako je tomu nyní).

Komentář k obsahu "opravného sešitku" se změnami MHD k 1. 10. 2012 aneb dojde ke všem změnám slíbeným v polovině září?

27. září 2012 v 23:30 Postřehy z optimalizace MHD
Ve čtvrtek 27. září se mi dostal do rukou sešitek (mám jej k dispozici v tištěné podobě, nicméně v totožné verzi je k dispozici i na internetu, který by měl, jak stálo v této tiskové zprávě, obsahovat "přehled všech doplňkových změn. Leč, skutečnost je docela jiná!

Nicméně, popořadě. V sešitku JSOU obsaženy tyto slibované změny:

- Úprava směrování linky č. 11, která znamená, že tato linka pojede v pracovní dny (mimo období školních prázdnin) v dopoledních hodinách opačným směrem. Stejně tak je zde uveden nový časně ranní spoj (s odjezdem z Karlova náměstí v 5:05 h).

- Úprava jízdních řádů linky č. 4, zohledňující novou konečnou zastávku - Atomhotel. I v těch denních dobách, kdy nyní prostojí autobus cca 5 minut na zastávce Míčova, budou nyní autobusy prostávat cca 5 minut na zastávce Atomhotel.

- Jsou zde uvedeny pozměněné jízdní řády linek č. 12, 13 i 31.

- I u linky č. 10 je uvedena upravená verze jízdních řádů, která zohledňuje vedení alespoň jednoho ranního spoje přes zastávky Generála Svobody a Marie Majerové.


A naopak, v sešitku NEJSOU obsaženy tyto slíbené změny:

- Prodloužení vybraných dopoledních spojů linky č. 5 na zastávku Hřbitov.

- A hlavně - raději to napíši velkými písmeny: ÚPRAVA ČASOVÝCH POLOH POZDNĚ-VEČERNÍCH SPOJŮ LINEK Č. 5, 10 A 14 TAK, ABY Z KARLOVA NÁMĚSTÍ ODJÍŽDĚLY NIKOLIV VE 22:15 H, ALE AŽ VE 22:20 H! Přitom tento posun (kde není o čem diskutovat, taková věc tu měla být hned od 3. 9., ne až od 1. 10.) byl v odkazované tiskové zprávě rovněž slibován!

Vzhledem k tomu, že Idos dosud (v době zveřejnění tohoto článku) nezobrazuje při vyhledání spojení k 1. 10. 2012 změněný jízdní řád (a jiné stránky - www.mhdspoje.cz, na které je odkazováno ze stránek dopravce www.tradomad.cz, obsahují chyby i u současné verze jízdních řádů, natož aby předem bezchybně zobrazovaly stav platný od 1. 10...), kladu si otázku - dojde vůbec k realizaci těch slibovaných změn, které byly v polovině září uvedeny v tiskové zprávě městského úřadu, ale v odkazovaném sešitku nejsou?

Fotky a videa ze září 2012

27. září 2012 v 22:39 Aktualizace fotogalerie
V galerii obrázků jsou nahrány fotky s datem pořízení do 27. 9. 2012 (včetně). V průběhu září jsem se snažil zdokumentovat nejzásadnější věci související se změnami v třebíčské MHD, což se mi, myslím, docela povedlo. Mám již napsáno několik doprovodných článků k některým fotkám, ale v následujících dnech chci dát přednost zveřejnění článků na jiná témata, např. komentář ke změnám, které vstoupí v platnost k 1. 10.

K fotkám tedy mohu přidat zatím pouze obecný komentář, že snad ode všech autobusů, které v současné době jsou v provozu, byla v září pořízena alespoň jedna fotka, takže v jednotlivých složkách patřícím jednotlivým autobusům určitě nějaké nové fotky každého z vozidel najdete. :-)

Stejně tak jsem průběžně doplňoval i nová videa na YouTube, i tam můžete již nyní zhlédnout videa pořízené do 27. 9. 2012 (včetně) a i zde platí, že doprovodný komentář k některým ze zajímavějších videí zveřejním později, až po jiných článcích, zabývajících se třebíčskou MHD z jiného úhlu pohledu.

Vyřazení "dvoudveřáku" - Mercedesu Citaro s ev. č. 32, nový autobus MAN Lion´s City

26. září 2012 v 18:05 Zajímavosti z provozu
Buď v průběhu srpna, nebo nejpozději začátkem září, byl vyřazen z provozu dvoudvéřový Mercedes Citaro se SPZ JIJ 48-13 a ev. č. 32. Přesné datum vyřazení nevím, nicméně naposledy jsem jej viděl (bohužel však nevyfotil) 31. 7. t. r., a každopádně od 3. 9. by už nemohl do provozu zasáhnout, neboť neměl instalován displej a po změnách linkového vedení a číslování linek by některá čísla linek nebyla "zobrazitelná" na cedulích.

Doba působení tohoto autobusu v Třebíči byla přibližně 8 - 9 měsíců. Jeho vyřazením navíc dochází k definitivnímu konci cedulí s označením linky - je to však logické, vzhledem k odlišnému číslování linek by stejně musely být vyrobeny cedule nové.

V okamžiku vyřazení tohoto vozidla se počet autobusů MHD Třebíč snížil na 24, z toho 14 jich bylo nízkopodlažních (což však je prakticky stejně jedno, pokud není nijak garantováno nasazení nízkopodlažního vozidla na konkrétní spoje).

V polovině září však byl uveden do provozu nový autobus, značky a typu MAN Lion´s City. Vzhledově je úplně stejný jako tři autobusy stejného typu, které jezdí v Třebíči již od prosince 2011. Několik prvních fotek tohoto nového autobusu jsem nahrál do příslušné složky, kterou jsem nově zřídil. Několik dní po jejich pořízení jsem si všiml, že autobus již má nalepen štítek s evidenčním číslem - i zde došlo ke "zdědení po nedávno vyřazeném předchůdci", jeho ev. č. je totiž rovněž 32.

Aktuální stav vozového parku je následující:

Karosa B932 - 1 vozidlo (ev. č. 48)
Karosa B932E - 4 vozidla (ev. č. 30, 41, 45, 46)
Karosa B952 - 3 vozidla (ev. č. 26, 29, 47)

Mercedes Conecto O345 - 2 vozidla (ev. č. 31, 35)
Mercedes Conecto II - 2 vozidla (ev. č. 23, 56)
Mercedes Citaro (různé typy s dieselovým pohonem) - 4 vozidla (ev. č. 28, ex 32, 39, 42)

Mercedes Citaro CNG - 2 vozidla (ev. č. 25, 50)
Tedom C12G - 3 vozidla (ev. č. 22, 44, 55)
Man Lion´s City - 4 vozidla (ev. č. 21, 32, 38, 49)

"Částečná uzavírka ulice Vltavínská a Václavského náměstí 27. 9. 2012 od 8:30 do 9:30 hod "

25. září 2012 v 8:25 Mimořádnosti v provozu
Podle přijatých opatření k této neobvyklé, neboť pouze hodinové (!) mimořádnosti, ale spíše předpokládám, že jde o uzavírku Václavského náměstí + asi Demlovy ulice (kde by mohlo jít například o práce spojené s již probíhající výstavbou nových parkovacích míst). Nicméně - přepis několika málo řádků ze stránek www.tradomad.cz:

Linka č. 1

Zrušena zastávka Demlova a nahrazena zastávkou Družstevní

Linka č.10

Zrušena zastávka Václavské náměstí bez náhrady
 "Den vyhlášení", znamenající prodloužení víkendových spojů linky č. 31 až do Pocoucova, již nastal!

23. září 2012 v 9:13 Změny jízdních řádů
Jak jsem zjistil v neděli 16. září 2012, tak dva páry víkendových spojů linky č. 31 už opravdu jezdí do/z Pocoucova! Bylo to pro mne překvapením, neboť v knižním jízdním řádu, který mám doma (jde zřejmě o dotisk - zakoupen byl až ve středu 29. srpna - poté, co opět začaly být jízdní řády k dispozici v prodejně na autobusovém nádraží - předtím byly několik dní nedostupné, zjevně proto, že první "várka" byla vyprodána) je u těchto spojů uvedeno "jede ode dne vyhlášení".

A logicky jsem předpokládal, že "den vyhlášení" tedy ještě nenastal; a kdyby případně nastal, tak tato skutečnost bude oznámena např. na internetových stránkách dopravce nebo města. Ostatně, v době psaní tohoto článku, uvádí jízdní řád linky č. 31 na stránkách www.mhdspoje.cz, na který je odkazováno z oficiálních stránek dopravce (www.tradomad.cz), u dvou víkendových spojů linky č. 31, přesněji řečeno u jízdních řádů na zastávce Hřbitov (pro směr do Pocoucova), že "jedou ode dne vyhlášení"...

Rozhovor s vozíčkářkou a jejím doprovodem, kteří jeli z Karlova nám. na Koutkovu (při nulové garanci nízkopodlažních spojů)

21. září 2012 v 17:38 Postřehy z optimalizace MHD
V pátek 21. září 2012 odpoledne jsem si na Karlově náměstí všiml, že linkou č. 10 potřebuje jet paní na vozíku. V tu chvíli právě jeden spoj linky č. 10 (jedoucí přes zastávku Koutkova) jel (šlo o spoj s odjezdem ve 14:38 h), ale šlo o jednu z Karos, tedy autobus vysokopodlažní a tedy pro vozíčkáře prakticky nepoužitelný.

Během čekání na další spoj, jedoucí o 30 minut později, jsem s touto paní a s jejím doprovodem pořídil zajímavý rozhovor. Nutno říci, že toto čekání bylo "čekáním na náhodu", neboť - "díky" nulové garanci nízkpodlažních spojů - nebylo vůbec jasné, jestli další spoj bude nízkopodlažní či nikoliv. Navíc zde byl problém v tom, že tento spoj - s odjezdem z Karlova náměstí v 15:08 h - přes zastávku Koutkova vůbec nejede, takže paní by musela - s pomocí doprovodu muže, který rovněž měl určité pohybové omezení - dojít k pečovatelskému domu, který byl cílem jejich cesty, až ze zastávky Nová nebo Týn.

Do pomoci jsem se zapojil i já, když jsem si okolo 15:00 h všiml, že opačným směrem - k poliklinice - jede nízkopodlažní autobus na lince č. 10 (Mercedes Citaro CNG s ev. č. 50). Po odpovědi řidiče, že tento autobus pojede zpět na tom spoji, který má odjezd z Karlova náměstí v 15:38 h - a který jede přes Koutkovu - jsem to sdělil paní na vozíku a ta se rozhodla přece jen počkat až na tento spoj, který ji zaveze právě až na Koutkovu, odkud to bude mít do cíle své cesty zdaleka nejblíže.

Ani nechci moc přemýšlet nad tím, jak by to dopadlo, kdyby náhodou jel vysokopodlažní vůz na všech třech spojích linky č. 10, které jsme v tu dobu potkali, nebo kdyby nebylo relativně příjemné počasí, ale např. déšť, sníh či mráz. :-(

Video s rozhovorem s paní na vozíku i s mužem, který ji doprovázel (oba souhlasili se zveřejněním videa) a zároveň dokumentace jejich cesty z Karlova náměstí na Koutkovu, včetně vjezdu vozíku do autobusu a výjezdu z něj, je k dispozici ke zhlédnutí pod tímto odkazem.


Videa z Týna (mj. dokumentace nemožnosti stihnout přestup z linky č. 5 na linku č. 10!), od Hřbitova a z konečné zastávky Míčova

21. září 2012 v 0:31 Zajímavosti z provozu
Ve čtvrtek 20. září jsem zdokumentoval na video několik míst oblasti Týna a Hájku.

Nejcennějším z těchto videí je pro mne důkaz, že není možné stihnout dvouminutový přestup z linky č. 5 na linku č. 10. Teoreticky se to může podle jízdního řádu zdát (2 minuty na přestup na zastávce se stejným názvem, tedy Týn), prakticky ale není možné ujít 250 metrů za méně než 2 minuty, jak jsem o tom ostatně již psal tady.

Další video je rovněž z Týna a dokumentuje zastávku "Týn" na začátku Budíkovické ulice. Zastávka slouží pouze lince č. 31. V jednom směru jízdy je umístěn provizorní přenosný označník a byl zde upraven povrch tak, aby vůbec bylo kam vystupovat a odkud nastupovat. V opačném směru jízdy nebyly takové úpravy potřeba - nachází se tam chodník, ale zase tam chybí označník.

Napadá mě otázka, oč je tato zastávka "méně provizorní" či naopak "více oficiální" než zastávka u Stop Shopu, kde právě neexistencí "skutečné zastávky" (dnešní zastávka Stop Shop Busu vybaená přenosným označníkem a kde se nastupuje z vozovky parkoviště se za takovou nepovažuje) bylo argumentováno na otázku, proč tam nejezdí žádné spoje MHD ani po provedené optimalizaci.

Zastávka Hřbitov - když jsem tam byl naposledy, což bylo v první polovině července, byl označník pryč a jízdní řády linek č. 2 a č. 5 byly vylepeny na stěně budovy správy hřbitova. To už dnes neplatí, označník je zpět. A jsou v něm vyvěšeny jízdní řády všech linek, které tudy jezdí. Tedy linky č. 5 s notně proškrtanými spoji (kde větší část spojů končí již v Týně, přitom minimálně u části spojů platí, že si to v Týně jen o to déle prostojí...) a naopak linky č. 10, která ke hřbitovu jezdí i po 18., ba i po 22. hodině. To je také novinka - dosud, co si pamatuji, jezdívaly autobusy ke hřbitovu jen do cca 18 hodin. Koneckonců, v 18 - 20 hodin (v závislosti na ročním období) se hřbitov již zavírá...

A nakonec - zastávka Míčova, zastávka pro výstup - konečná zastávka linky č. 4 v pracovní dny dopoledne a později odpoledne (ve zbývající době zde spoje také jízdu končí, ale tam by mělo platit, že spoj na výstupní zastávce vůbec nezastaví a lidé v něm smějí zůstat). Tato zastávka byla uvedena do provozu 3. 9., kdy přestala linka č. 4 jezdit až do Týna. A bude sloužit jen do 30. 9., kdy se nelogické opatření v podobě čtvrthodinového prostoje na Míčově zruší. To je dobře, dodávám k tomu. :-)

21. a 22. září bude městská doprava zdarma

20. září 2012 v 10:01 Zajímavosti z provozu
Přepis sdělení ze stránek www.trebic.cz:

Zdravé město letos opět připravilo ve spolupráci s partnerskými organizacemi bohatý program k Evropskému týdnu mobility. Koná se jako každý rok od 16. do 22. září. Letošní jedenáctý ročník má téma "Pohyb správným směrem".

Mezi řadou aktivit vynikne například jízda na in-line bruslích z Karlova náměstí na cyklostezku nebo prezentace ekologických vozidel. Skupina maminek vyrazí do města vyzkoušet, na které úřady a do kterých budov se dostanou s kočárky. Pro nejširší veřejnost pak budou zajímavé dva dny: pátek 21. a sobota 22. září. Pod oba dny bude městská autobusová doprava jezdit zdarma. Sobota je totiž Evropským dnem bez aut. Podle místostarosty Pavla Svobody mají Třebíčané možnost vyzkoušet si při této příležitosti nové linky městské autobusové dopravy.

Iniciativu European Mobility Week podporuje Evropská komise. Třebíč je jedním z 13 českých měst, které se v tomto roce zapojují. Smysl kampaně vysvětlila místostarostka Marie Černá, politička Zdravého města: "Evropský týden mobility je osvětová kampaň pro občany měst a obcí. Klade si za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou, ale zároveň se snaží nabídnout lidem možnosti a výhody alternativních druhů dopravy. Ulice by měly patřit nejen autům, ale i chodcům, cyklistům a veřejné dopravě. K tomuto má Evropský týden mobility pomoci. V loňském roce se do kampaně registroval rekordní počet 2.268 měst z celého světa."

Těsné nepřípoje od rychlíku z Brna na autobus do Starče (stejně tak v opačném směru)

19. září 2012 v 17:35 Postřehy z optimalizace MHD
Mezi přínosy provedené optimalizace MHD mělo podle oficiálního letáčku patřit i "zavádění lepších návazností na vlakové spoje na zastávkách Bráfova a Nádraží. O tom, jak se tyto návaznosti "zlepšily" pro oblast Podklášteří a Týna, už jsem psal v tomto článku.

Rychlíky jezdící po trati vedoucí Třebíčí jezdí ve dvouhodinovém taktu. Ve směru od Brna přijíždějí do Třebíče vžy 29 minut po sudé celé hodině (tedy 8:29, 10:29, 12:29 atd.). Pokud má platit údaj o "zlepšení návazností", těžko by se dalo akceptovat, že by těmto rychlíkům měl odjíždět přípojný autobus do Starče, kterých jezdí jen několik za den. Ovšem - ono se tomu tak děje!

Přesně v 10:29, kdy na třebíčském nádraží zastaví (jede-li včas) rychlík od Brna, odjíždí z nedaleké zastávky Bráfova autobus linky č. 14 do Starče. Ve 14:29 h se situace opakuje, ovšem pouze o víkendu. Opět, ve stejnou minutu přijede rychlík a zároveň ujede autobus. V 18:29 tato situace platí po 7 dní v týdnu - znovu si ujedou.

V opačném směru jízdy není nepřípoj 0 minut, ale minus 6 minut. Autobus jedoucí od Starče jede okolo zastávky Bráfova v 11:29 h, zatímco rychlík na Brno odjede (jede-li včas) v 11:23 h. V 15:23 - 15:29 se situace opakuje, ovšem pouze ve víkendových dnech (v pracovní dny jezdí autobus ze Starče - linka č. 14 - až o hodinu později). Po celých 7 dní v týdnu a celoročně však vzniká nepřípoj po 19. hodině, kdy rychlík odjede v 19:23 h, zatímco autobus od Starče přijede "pod nádraží" - tedy na zastávku Bráfova - v 19:29 h.

Autobusový přípoj na rychlík do/od Brna je jistě při jízdě od/do Starče přípojem přednostním, neboť zde jde o nejlogičtější a (v případě zajištěných návazností) i nejrychlejší možnost spojení (alespoň z možností, které poskytuje veřejná doprava). V opačném směru, tedy v případě rychlíků směr Jihlava/České Budějovice, by byla cesta přes Třebíč přece jen zajížďkou a toto spojení při cestě ze/do Starče asi nejlépe zajistí vlakový přípoj ze stařečského nádraží.

Popisovaný těsný nepřípoj od vlaků na autobusy do Starče (či v opačném směru jízdy, tedy od autobusů ze Starče k vlakům) si přidávám jako další "kamínek do mozaiky" k poznání, že ke "zlepšení návazností na vlakové spoje na zastávkách Bráfova/Nádražní" rozhodně nedošlo.

Autobusy v ucpané Hrotovické a Spojovací ulici na fotkách z 11. září 2012

18. září 2012 v 18:29 Zajímavosti z provozu
Podmínka nutná pro nahrání fotek pořízených 11. září 2012 odpoledne, kterou bylo nahrání fotek, které jsem pořídil 10. září odpoledne, byla splněna. Doprovodný článek k fotkám z pondělí ale napíšu později - nyní dám přednost tomu zajímavějšímu - fotkám dokumentující autobusy MHD Třebíč v oblasti křižovatky Hrotovické a Spojovací ulice, kde 11. září mezi 14. a 15. hodinou vznikla neuvěřitelně dlouhá kolona, která znamenal vznik výrazných, až 20-ti nebo i 25-timinutoývch zpoždění autobusů MHD.

Na spoji s odjezdem od Jitony v 14:12 h jel Mercedes Citaro CNG s ev. č. 50. K Jitoně předtím přijel v 13:43 (tento spoj mám zdokumentován na této fotce). Cesta "tam" byla bez problémů, neboť jel svojí pravidelnou trasou. Ale cesta "zpět" už znamenala vznik dlouhého zpoždění, ale pro mne z dokumentačního hlediska i možnost pořídit delší sérii fotek autobusu ve Spojovací ulici, po které musel jet víceméně krokem, takže jsem mohl popocházet okolo něj a zdokumentovat jej na více místech. Viz celá série fotek v příslušné složce v galerii obrázků, počínaje touto. Velkou dokumentační hodnotu má tato fotka, kde se setkávají oba třebíčské Mercedesy Citaro CNG. Kdyby oba jely včas, tak při průjezdu spoje jedoucího k Jitoně by spoj jedoucí od Jitony už byl na Karlově náměstí. Ovšem to se nestalo, naopak - ještě jej v tu chvíli čekalo to poskakování Spojovací ulicí.

Při cestě zpět od Jitony jsem v oblasti křižovatky Hrotovické a Spojovací ulice nafotil i Citaro s ev. č. 25. Například v okamžiku, kdy odbočoval do Spojovací ulice, měl být už dávno v cíli své cesty - na Karlovo náměstí má přijet ve 14:45 h, tato fotka vznikla ve 14:58 h. Jinak to ale možné nebylo, dlouhá kolona automobilů se nijak objet nedala. Některá vozidla to sice vzala "zákazem v protisměru" (což nebylo nijak složité, protože v dočasně jednosměrném úseku stejně žádné práce neprobíhaly, stačílo jen správně objet zábrany), ale něco takového si autobusy MHD pochopitelně nemohou dovolit.

Třetím vozidlem, které "odneslo" dlouhou kolonu aut, byl Tedom C12G s ev. č. 55, který jel pravděpodobně doplnit palivo k plnicí stanici na CNG, stojící v blízkosti areálu Tedomu.

Inu, situace to byla otřesná, naštěstí však k ní došlo (tedy - snad) poprvé a naposledy - od dalšího dne byla, po domluvě městského úřadu s Policií ČR, Hrotovická ulice obousměrná i v oblasti stavby. Ale z pohledu dokumentaristy jsem velice rád tomu, že jsem byl u toho a že jsem mohl pořídit nevšední fotky.

Zajímavostí z provozu je i skutečnost, že k Jitoně mohou od 3. 9. 2012, kdy došlo ke změnám mj. v linkovém vedení, jezdit i autobusy s pohonem na CNG (což se - jak popisuji - v uvedený den stalo). Do té doby to možné nebylo, neboť linka č. 8 jezdila mj. i podjezdem pod vlakovým nádražím, kam vozidla s pohonem na CNG nesmějí, z důvodu nedostatečné průjezdné výšky. Stejně tak dříve nemohly jezdit plynové autobusy na lince č. 2. Nyní je tomu jinak, plynové autobusy pro změnu nespatříme na spojích linky č. 1.

Nepřesné a zavádějící informace v některých jízdních řádech vylepených na označnících zastávek

17. září 2012 v 21:27 Postřehy z optimalizace MHD
Včera, tedy v neděli 16. září 2012, jsem si při prohlížení jízdních řádů vyvěšených na označních zastávek všiml, že na některých jízdních řádech jsou uvedeny nepřesné až zavádějící informace.

Podle jízdního řádu linky č. 14 vyvěšeného na zastávkách Karlovo náměstí a Poliklinika (ale je docela dobře možné, že to je i na dalších zastávkách; ale u nich jsem to nesledoval) jezdí na této lince v pracovních dnech 6 spojů. To je pravda. U 2 ze spojů je uvedeno, že nezajíždějí do Poušova. To je také pravda. Ovšem... jen 3 z těchto 6 spojů jezdí až do Starče. Zbylé 3 spoje končí jízdu už v zastávce Za Rybníkem. A ouha - tato skutečnost v jízdních řádech nijak oznámena není. Nijak ji neoznamují ani jízdní řády na stránkách www.mhdspoje.cz, na které je odkazováno z oficiálních stránek dopravce www.tradomad.cz. Naopak, informace na www.idos.cz jsou naprosto přesné - u dotyčných tří spojů je uvedeno, že končí již na zastávce Za Rybníkem (stejně tak je na Idosu přesněji uvedeno - na rozdíl od jízdních řádů na www.mhdspoje.cz i na zastávkách - nezajíždění do Poušova - Idos hovoří i o vynechávání zastávky Řípov, rozcestí.

Jízdní řád linky č. 31 na Karlově náměstí správně uvádí, že spoj s odjezdem ve 22:45 h končí jízdu již na zastávce Račerovice (a nepokračuje tedy přes Týn do Budíkovic atd.). Ovšem - není zde uvedeno ani slovo o tom, že tento spoj nezajíždí do Sokolí! Přitom zastávka Sokolí se nachází (v seznamu zastávek uvedených v jízdním řádu) mezi zastávkami Račerovická a Bažantnice, takže logicky je zřejmé, že (není-li uvedeno jinak, což v tomto případě není) spoj jedoucí do Račerovic jede ještě před tím do Sokolí!
Jinak je situace stejná jako u jízdních řádů linky č. 14 - Idos o nezajíždění pozdně-večerního spoje do Sokolí ví, zatímco stránky www.mhdspoje.cz nikoliv.

Jak se dostat v Týně z linky č. 5 (příj. v X:30 na zast. před Billou) na linku č. 10 (odjezd v X:32 ze zast. u Pumaxu)???

16. září 2012 v 22:31 Postřehy z optimalizace MHD
Přiznám se, že až dnes jsem zjistil, že nově zřízená zastávka "Týn" určená pro linku č. 10 ve směru jízdy od Hřbitova k Poliklinice, se nachází až za ulicí Na Klinkách (směrem ke hřbitovu) (viz pravá část snímku)! Co tato nemilá skutečnost znamená?

Znamená to, že mezi zastávkou linky č. 5 ve směru od Nových Dvorů a zastávkou linky č. 10 pro směr jízdy na Podklášteří a dále přes centrum města do Domků je vzdálenost (počítáno po chodníku) 250 metrů! I údaj na stránkách www.mapy.cz hovoří o době chůze 3 minuty.

Přitom ale, podle platného jízdního řádu přijíždějí v pracovní dny dopoledne a později odpoledne spoje linky č. 5 na zastávku Týn vždy přesně v celou hodinu a také vždy 30 minut po celé hodině. Ze zastávky umístěné o 250 metrů dále (ta za křižovatkou s ulicí Na Klinkách) pak vždy 32 minut po celé hodině odjíždí spoj linky č. 10 na Podklášteří. Rozdíl tedy činí 2 minuty - méně než uvádějí mapy.cz; podle jednoduchého výpočtu by bylo pro zvládnutí přesunu mezi těmito dvěma zastávkami za 2 minuty potřeba vyvinout průměrnou rychlost 7,5 km/h! To znamená velmi, velmi svižnou chůzi nebo přímo běh!

Navíc zde jsou aspekty jako případné - byť velmi malé - zpoždění linky č. 5 spolu s tím, že linka č. 10 nemá důvod jet přes "svoji" zastávku Týn se zpožděním, neboť na předchozí zastávce, u hřbitova, zahájila jízdu. Navíc, jízdní doba Hřbitov - Týn (myšleno "zastávka Týn - za ulicí Na Klinkách" je poměrně rozvolněná - aby autobus neujel přibližně 512 metrů vzdálenosti mezi těmito zastávkami za méně než stanovené 2 minuty, musel by se courat průměrnou rychlostí nejvýše 15 km/h! Reálně se tedy dá čekat, že autobus bude na zastávce "Týn, za ulicí Na Klinkách" o něco dříve, čímž se čas na přesun ze zastávky sloužící mj. pro linku č. 5 dále snižuje! Dalším faktorem je i skutečnost, že i zastávky v Týně jsou, stejně jako všechny ostatní, pouze zastávkami na znamení, takže pokud cestující nejsou na zastávce v okamžiku, kdy se k ní autobus teprve blíží, tak mají smůlu...

Reálně tedy může pro směr jízdy Nové Dvory - Podklášteří v pracovní dny dopoledene i později odpoledne sloužit pouze linka č. 11, která těmito místy jede přibližně v celou hodinu. Proklad s případným přestupem z linky č. 5 na linku č. 10, ke kterému by zde teoreticky mělo docházet krátce "po půl" (v čase X:30 - X:32), prakticky nemůže - z výše uvedených důvodů fungovat...

Co říci více? Snad jen, že si nejsem jist, jestli bych - být neznalým návštěvníkem města nebo neznalým obyvatelem, který třeba MHD dosud nepoužívatl - na tento přestup marně nespoléhal. V takovém případě bych se ale mohl rychle spálit - ostatně, dost možná bych ani netušil, že zastávky se stejným názvem (Týn) mohou být od sebe vzdáleny i 250 metrů...

Autobusy MHD v Bartuškově ulici a na nové zastávce ZŠ Bartuškova

16. září 2012 v 18:10 Zajímavosti z provozu
V pondělí 10. září ráno jsem zdokumentoval provoz autobusů MHD Třebíč v Bartuškově ulici, včetně nově zřízené zastávky ZŠ Bartuškova. Po této ulici a přes tuto zastávku jezdí autobusy od změny jízdních řádů (3. 9. 2012) v rozsahu 3 ranních spojů linky č. 31 - a to pouze ve směru od sídliště Za Rybníkem do centra města. V opačném směru by jízda nebyla možná z toho důvodu, že Bartuškova ulice je v této části jednosměrná. Jinou možností by teoreticky byla jízda autobusů ulicí U větrníku a dále Lidickou (s tím, že zastávka by se zdřídila v místě, kde to je k budově ZŠ Bartuškova nejblíže), ale ani to by nyní nebylo možné, neboť od léta t. r. je zákaz odbočení ze Sucheniovy ulice (při jízdě z centra města) do ulice U větrníku pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny.

Na prvním ze spojů linky č. 31 jela Karosa B952 s ev. č. 26, kterou jsem zdokumentoval v relativní blízkosti křižovatky Bartuškovy ulice s ulicí Spojenců. Na druhý ze spojů byl nasazen MAN Lion´s City s ev. č. 21, který jsem nafotil přímo na zastávce ZŠ Bartuškova. Na třetím ze spojů jelo "světoběžnické" Citaro s RZ 4J6 2138 (dosud nemá nalepeno - co se týče jeho působení v Třebíči po červnové návratu z Prahy) evidenční číslo.

Zejména první dva uvedené spoje byly téměř zcela obsazeny, třetí už o něco méně. Převážnou část cestujících pochopitelně tvořili žáci a studenti základních + středních škol.

Kterak auta osobní i nákladní směji Hrotovickou ulicí projeti, leč autobusy MHD objízdnou trasou stále vedeny jsou :-)

15. září 2012 v 22:09 Zajímavosti z provozu
V pátek 14. září dopoledne jsem neodolal pokušení zdokumentovat na video situaci, kdy úsekem Hrotovické ulice mezi křižovatkami se Spojovací a Průmyslovou ulicí opět mohou jezdit auta v obou směrech (a po dobu cca 2 týdnů tak mohou činit auta jak osobní, tak i nákladní auta a autobusy), ale autobusy MHD Třebíč stále jezdí objízdnými trasami, čímž bez náhrady odpadá obsluha zastávek U Kotelny a U Lípy pro směr jízdy do centra města...

Video dokumentující Tedom C12G s ev. č. 22 (jedoucí na lince č. 13 ve směru od Jitony na Karlovo náměstí) odbočující z Hrotovické ulice vlevo do ulice Spojovací (zatímco ostatní auta, včetně těžkých aut nákladních, takto odbočovat nemusejí a mohou pokračovat přímým směrem dále Hrotovickou ulicí), je k dispozici ke zhlédnutí pod tímto odkazem.

"Doplňkové změny městské autobusové dopravy"

14. září 2012 v 22:26 Změny jízdních řádů
Přepis sdělení ze stránek www.trebic.cz, které zatím ponechám bez dalšího komentáře. Připomínám, že ke kopírování celých textů namísto pouhého umístění odkazu přistupuji proto, že po několika měsících bývají tato sdělení odstraněna a nejsou již dostupná.

Nový systém městské autobusové má za sebou první dva týdny provozu. Město vyslyšelo připomínky občanů a zapracovalo nejčetnější podněty do jízdních řádů. Odbor dopravy radnice připravil ve spolupráci s dopravcem změny k 1. říjnu a k 1. listopadu.

Dvě nejdůležitější změny od 1. října budou tyto:
1/ Od 1. října dojde k obnovení přímého spojení čtvrtí Podklášteří/Týn a Hájek. Stane se tak úpravou na lince číslo 11, prozatím v dopoledních hodinách. Linka číslo 11 bude jezdit v půlhodinovém intervalu, a to ulicemi Račerovická, Na Příkopech, Nová a Palackého.
2/ Pro linku číslo 4 se zruší konečná zastávka v Míčově ulici. Novou konečnou bude zastávka Hotel Atom. Ve špičkách, večer a o víkendech bude linka číslo 4 projíždět zastávkou Hotel Atom bez nutnosti výstupu. V dopoledních i odpoledních hodinách se bude linka číslo 4 vracet od zastávky Hotel Atom zpět jako dříve. Znovu zajistí patnáctiminutový takt na zastávkách Augustina Kratochvíla a Benešova.

Další opatření od 1. října budou následující:
1/ Prodloužení vybraných dopoledních spojů linky číslo 5 podle požadavků na zastávku Hřbitov.
2/ Zavedení ranního spoje linky číslo 11 s odjezdem v 5:05 hodin z Karlova náměstí.
3/ U linky číslo 13 ve směru od Jitony urychlení odjezdu z Karlova náměstí na cca 22:20 hodin.
4/ Upravení spojů linky číslo 12 (Ptáčov) podle požadavků. Přidání 1 školního spoje.
5/ Urychlení odjezdu linky číslo 31 ze Sokolí na 7:15 hodin.
6/ Zpoždění odjezdu linky číslo 13 ve směru Jitona na 6:30 hodin z Karlova náměstí.
7/ Vedení ranního spoje linky číslo 10 ve směru ze zastávky Hřbitov přes ulici Marie Majerové.

Přímé spojení čtvrtí Podklášteří/Týn a Hájek bude s největší pravděpodobností od 1. listopadu zajištěno takto:
Mezi 5. až 7. hodinou bude zajištěno linkou číslo 10, mezi 7. až 8. hodinou linkou číslo 21, mezi 8. až 12 hodinou linkou číslo 11 a mezi 12. až 18. hodinou linkou číslo 10. Tyto změny nelze udělat dříve než od 1. listopadu, protože si vyžaduje větší přeskupení autobusů.

Přehled všech doplňkových změn si bude možné s předstihem zdarma vyzvednout na letáčku na autobusovém nádraží. K dispozici budou i na internetu.

Postřehy z Karlova náměstí ve 22:15 a 22:45 h

13. září 2012 v 2:31 Postřehy z optimalizace MHD
V pondělí 10. 9. a v úterý 11. 9. jsem se rozhodl využít příjemně teplého pozdně-letního večera (bohužel šlo o poslední dva večery odpovídající tomuto popisu Zamračený) a pozorovat a zároveň zdokumentovat provoz autobusů MHD Třebíč na Karlově náměstí ve 22:15 a 22:45 hodin, se zvláštním zaměřením na skutečnost, že linka č. 13 (nástupce dřívější linky č. 8) přijíždí na Karlovo náměstí až ve 22:20 h (dosud to bylo ve 22:15 h; více informací jsem psal již v tomto článku), zatímco spoje linek č. 5, 10 a 14 odjíždějí z Karlova náměstí již ve 22:15 h. V případě linky č. 14, jedoucí do Boroviny, padl argument, že přestup je možný na Komenského náměstí, což je rovněž zajímavé - podle časů uvedených v jízdním řádě je čas na přestup 1 minuta, což je těžko zvládnutelné přes oficiální přechod pro chodce. Že by se počítalo s tím, že lidé musejí přeběhnout čtyřproudou silnici mimo přechod (přímo "ze zastávky na zastávku")? Právě i poslední jmenovanou situaci jsem se rozhodl sledovat a pokusit ji zdokumentovat.

V pondělí 10. září projel Komenského náměstím spoj linky č. 13 již ve 22:15 hodin, tedy asi o 2 minuty dříve, než je uvedeno v jízdním řádě. Nic ale řidiči nezazlívám (proč by měl někde na trase "čekat na čas" jen kvůli tomu, že tvůrci jízdních řádů stanovili stejné jízdní doby jak pro největší špičku pracovního dne, tak i pro dobu, kdy skoro žádná auta nejezdí?; obzvlášť když případné nadjetí si může znamenat zajištění přípoje alespoň na Komenského náměstí do Boroviny...), naopak jsem si v tu chvíli říkal, že snad zvítězí zdravý rozum a že snad dojde k tomu, že linka č. 5 (a snad i linka č. 10, kde jsem si ale existenci spoje s odjezdem ve 22:15 h jedoucího na Podklášteří uvědomil až později) snad těch pár minut počká, i když by podle jízdního řádu (či jeho tvůrců) měla ujet o 5 minut. Na Komenského náměstí ze spoje linky č. 13 nikdo nevystupoval, ale i kdyby ano, měl by v tomto případě - z výše uvedeného důvodu dřívějšího příjezdu - dost času na případný přestup na linku č. 14.

Došel jsem poté na Karlovo náměstí s tím, že prostor zastávek bude v tu dobu liduprázdný a že lidé, kteří jeli od Jitony (nebo z jiné zastávky linky č. 13) na Karlovo náměstí s cílem přestoupit na linku č. 5, jistě tou pětkou odjeli, protože na ně počkala. Ovšem, spletl jsem se. Linka č. 5 odjela, v souladu s platným jízdním řádem, ve 22:15 h. Odjela jen asi 2 minuty předtím, než přijel spoj linky č. 13 (který přijel s náskokem - viz výše). K dlouhému čekání na další vhodný spoj, kterým byl spoj linky č. 4 s odjezdem z Karlova náměstí ve 22:45 h, byla odsouzena dvojice pracovníků Jitony, přesněji řečeno jednoho pracovníka a jedné pracovnice.

S oběma jsem v prostoru zastávek pořídil improvizovaný rozhovor, který jsem s jejich souhlasem zveřejnil, k dispozici je pod tímto odkazem. Rozhořčení směřovalo nejen k nesmyslnému ujíždění v této pozdně-večerní době (zde nelze jinak než souhlasit), ale například i k - dle jejich názoru - nedostatečnému spojení v časně ranních hodinách. Paní, která chtěla jet na zastávku Benešova, nakonec jela linkou č. 11 s odjezdem ve 22:32 h (jede na ní ten autobus, který přijel na tom spoji linky č. 13) na Modřínovou, odkud došla na Benešovu několik set metrů pěšky. Mimochodem, byla jedinou cestující nastoupivší do tohoto spoje na Karlově náměstí. Muž, jehož cílovou zastávkou byla Míčova, nechtěl zbytečně jet tak, aby pak musel také jít několik set metrů pěšky a počkal na spoj linky č. 4 s odjezdem ve 22:45 h. Více se můžete dozvědět v odkazovaném videu.

V úterý 11. září 2012 z pozdně-večerního spoje linky č. 13 vystoupila na Komenského náměstí jedna osoba, která právě přestupovala na linku č. 14. Přestup těsně stihla. Zajímavostí je, že spoj linky č. 13 dojel na tuto zastávku včas přesto, že musel jet v úseku Správa silnic - Hrotovická objízdnou trasou (ulicemi Spojovací, Znojemskou a Březinovou).

Na Karlovo náměstí dojel autobus pomalým krokem ve 22:19 h (tedy stejně s asi minutovým náskokem), a to s počtem 0 (slovy nula) cestujících. Linky č. 5 i 10 (a jak vyplývá z předchozího odstavce, tak i linka č. 14) nečekaly a - v souladu s tím, jak velí jízdní řád - odjely již ve 22:15 h. Ale tentokrát neměly ani komu ujet...
Video dokumentující rozjezd ve 22:15 h a následný příjezd linky č. 13 tak, že jí ostatní spoje ujely, jsem zdokumentoval na toto video. Záměrně jsem je pořídil jako jednu nepřerušovanou videosekvenci, aby bylo prokazatelně vidět, o jak krátký časový úsek linky č. 5 a č. 10 té lince č. 13 ujíždějí.

Linka č. 10 se musela s linkou č. 13 jen těsně minout, neboť od okamžiku vjezdu autobusu jedoucího na lince č. 10 do Jihlavské brány (z Karlova náměstí) do okamžiku výjezdu spoje linky č. 13 na Karlovo náměstí (z Jihlavské brány) uplynulo jen asi 1,5 minuty! Linka č. 5 ujela lince č. 13 asi o 3 minuty a 20 sekund (rozdíl okamžiku odjezdu od zastávky a okamžiku příjezdu k zastávce). Ale neměla komu ujet - nikdo nejel. Buď to znamená, že nikdo se nepotřeboval dostat veřejnou dopravou do oblasti Nových Dvorů, Hájku, Podklášteří nebo Týna, anebo by třeba ještě před pár týdny jel, ale nyní se mu nechtělo čekat na Karlově náměstí těch 12 - 25 minut (v závislosti na tom, kterou linkou by pak jel).

Ve 22:45 jsem zdokumentoval na video i rozjezd autobusů z prostoru zastávek (totéž jsem provedl i o 24 hodin dříve, ale videa z 11. 9. se mi zdají povedenější a považuji za zbytečné zveřejňovat obojí). Zajímavostí je, že linkou č. 31 z Karlova náměstí ani 10., ani 11. září nejel ani jeden cestující. Ostatními linkami několik cestujících (cca 3 - 5) jelo.

Ještě předtím jsem ale ve 22:32 h nahrál na video i odjezd linky č. 11. Stejně jako předchozí den, tak i 11. září do něj na Karlově náměstí nastupovala jediná osoba, a stejně jako o den dříve, i 11. září šlo o cestující (v obou případech to byly ženy, proto tento tvar slova), která by za běžných okolností tímto spojem vůbec nejela.

Ruku v ruce s tím, že až nyní jsem si uvědomil, že ve 22:15 h jede z Karlova náměstí jede i spoj linky č. 10 s konečnou zastávkou Hřbitov (dosud jsem psal jen o nenávaznosti na linku č. 5 a možné nenávaznosti na linku č. 14), považuji situaci s nevhodně nastavenými časovými polohami za ještě otřesnější. Linka č. 10 totiž má odjíždět z Žerotínova náměstí v době, kdy prakticky "za mostem", na Komenského náměstí, je linka č. 13 jedoucí od Jitony. Téměř na dohled, ale přesto si ujedou...

Takže kdo by chtěl jet od Jitony (ale může jet třeba z Tipafrostu nebo jiné výrobny ve Žďárského ulici či horní části Hrotovické ulice) například na zastávku Račerovická, tak zatímco dříve mu cesta městskou dopravou trvala "od zastávky k zastávce" 18 minut (odjezd od Jitony ve 22:02 h, bez přestupu na náměstí - protože autobus z linky č. 8 přecházel na linku č. 3 a cestující v něm mohli zůstat; příjezd na Račerovickou ve 22:20 h), tak dnes mu cesta potrvá - pokud se mu vůbec bude chtít jet autobusem - 44 (!) minut (a dojede nikoliv na zastávku Račerovická, nýbrž na Sýpky, ale O. K., tuto skutečnost můžeme zanedbat).

Anebo se takovému potenciálnímu cestujícímu nebude chtít jet tím autobusem, a pokud půjde z Komenského náměstí na Račerovickou pěšky, tak tam dost možná bude rychleji než tím autobusem - stačí, aby tuto trasu ušel za 33 (nebo méně) minut a povede se mu to...

Možná nyní někdo namítne, že takové věci (cesta pěšky z Komenského náměstí na Račerovickou - to už je docela dálka, navíc do kopce - nebo např. z Modřínové na Benešovu či z Marie Majerové na Míčovu) nevadí, protože "Třebíč není zase tak velká a leccos se dá dojít pěšky". Na takovou námitku odpovídám, že pokud je pravdivá, tak pak není potřeba nijak městskou dopravu v takovém městě rozvíjet a například pozdně-večerní spoje (kde část cestujících tvoří cestující, kterým o pár minut ujel - v souladu s jízdním řádem - autobus jedoucí ve 22:15 h a oni museli čekat na 22:45 h) ani nemusejí jezdit.

"Radnice iniciovala změnu dopravního režimu na Hrotovické ulici" - pojedou v dalších (minimálně) 2 týdnech spoje linek č. 4 a 13 v bezvýlukových trasách?

12. září 2012 v 21:16 Mimořádnosti v provozu
Přepis článku ze stránek www.trebic.cz (jistě, mohl bych sem pouze vložit odkaz, ale články na stránkách radnice po (nejvýše) několika měsících mizí, proto jej sem přepisuji):

Dopravní zácpa, jakou Třebíč asi už dlouho ani ve špičce nepamatuje. Tak vypadala v úterý 11. září situace v několika ulicích v jižní části města. Důvodem pro vznik kolon vozidel byly stavební práce na výpadovce Hrotovickou ulicí.
Krajský úřad ve spolupráci s městským úřad tam realizuje rozšíření vozovky. Vzniknou odbočovací pruhy, které podstatně usnadní provoz v křižovatce Hrotovická - Spojovací, jedné z nejzatíženějších na území Třebíče. Převedení dotyčného úseku na jednosměrný provoz způsobilo zahlcení ulic Hrotovická, Spojovací a Znojemská.
Město proto operativně iniciovalo schůzku s Policií České republiky. Po dohodě se stavební firmou je od středy 12. srpna umožněn oboustranný průjezd vozidel, a to po dobu minimálně 14 dnů. Potom, když si to stavební práce vyžádají, dojde k odklonu vozidel nad 3,5 tuny hmotnosti. Osobním automobilům zůstane i nadále umožněn průjezd stavbou. Bude však nutné počítat s možností dočasných uzavírek. Pro urychlení prací slíbila stavební firma od 38. týdne zavedení dvanáctihodinového pracovního režimu.

Jinými slovy, minimálně po dobu 14 dní je opět možný průjezd autobusů i ve směru do centra města. Až po 14 dnech vyžádají-li si to stavební práce, to možné nebude. Takže minimálně následujících 14 dní by mohly linka č. 4 i linka č. 13 jezdit svojí obvyklou trasou. Stane se tak? Usmívající se

Informace o jednosměrné uzavírce Hrotovické ulice (konečně) už i na stránkách dopravce

12. září 2012 v 11:54 Mimořádnosti v provozu
S minimálně 24-hodinovým zpožděním (považujeme li údaj "včas" jako skutečnost, že dopravce informuje o nějakém výlukovém opatření až v okamžiku, kdy toto opatření začíná) se na stránkách www.tradomad.cz objevila informace o jednosměrné uzavírce části Hrotovické ulice. Pozdě (tedy - hodně pozdě), ale přece.

Skoro si ale říkám, jestli - zejména když už to zveřejnili až poté, co se projevilo, že autobusy na objízdné trase nabírají v období špičky výrazná zpoždění - nemohl dopravce rovnou přidat do té zprávy upozornění, že takováto zpoždění vznikají a ať na to cestující berou ohled při plánech svých cest...

Zajímavý je ale nadpis té informace - hovoří o uzavírce Průmyslové a Spojovací ulice. Ovšem uzavřena je ulice Hrotovická, v úseku mezi křižovatkou se Spojovací ulicí a Průmyslovou ulicí (v tomto směru jízdy).

Na závěr tohoto krátkého článku jedna nepříliš příjemná zpráva - v posledních dvou dnech přibylo v komentářích na mých stránkách cca 20 - 30 anglicky psaných komentářů od spamovacího robota. V komentářích jsou uvedeny i odkazy na různé internetové stránky. Rozhodně nedoporučuji na tyto odkazy klikat! V dohledné době se pokusím všechny ty spam-komentáře smazat.