Říjen 2012

Změny jízdních řádů linek č. 10 a 31 od 1. 11. 2012

30. října 2012 v 19:05 Změny jízdních řádů
Na stránkách http://www.doprava-trebic.cz jsou uvedeny odkazy na soubory s jízdními řády linek č. 10 a č. 31 ve verzi, která bude platit od 1. listopadu 2012.

U linky č. 10 jde pouze o zrušení spoje s odjezdem ze zastávky Hřbitov v 16:17 h a zároveň naopak zřízení spoje s odjezdem ze zastávky Hřbitov v 17:17 h, což souvisí se změnou časových poloh linky č. 31 (viz níže). Jak spoj v dřívější časové poloze, tak i spoj v nově posunuté časové poloze, jedou pouze po zastávku Karlovo náměstí. Mimochodem, asi před měsícem jsem tím spojem s odjezdem v 16:17 h jel a celou cestu až k cílové zastávce jsem byl jediným cestujícím.

U linky č. 31 v pracovní dny dochází k posunu časové polohy odpoledeního spoje o hodinu. Místo v 15:30 h, odjede z Karlova náměstí až v 16:30 h. Na konečnou zastávku Hřbitov dojede nikoliv v 16:16 h, ale až v 17:16 h. O minutu později pak jede stejné vozidlo na lince č. 10 (viz předchozí odstavec). Zároveň dochází ke zrušení pozdně-večerního spoje do Račerovic (odjezd z Karlova náměstí ve 22:45 h).

O víkendech pak dochází u linky č. 31 k více změnám - ranní spoj pojede o necelých 40 minut později než dnes; po příjezdu dopoledního spoje do Pocoucova nepojede autobus zpět do "jádrové" Třebíče technickou jízdou, ale jako normální spoj s cestujícími; a i u odpoledního/podvečerního páru spojů dochází k posunu časových poloh, a to o hodinu.
Pozdně-večerní spoj do Račerovic nebude od 1. 11. jezdit v neděli.

Co se týče odpoledního páru spojů linky č. 31, kladu si otázku (která bude platit i po 1. 11.) - proč odjíždí spoj této linky o víkendech z Karlova náměstí v čase 15:30 (od 1. 11. v 16:30), což je 15 minut po příjezdu nejbližších přípojů? Teoreticky by mohl platit argument o pauzách na odpočinek, ale minimálně ve stavu platném v září a říjnu 2012 to bylo tak, že vozidlo, které pak v 15:30 h jelo na lince č. 31, předtím stálo na Karlově náměstí odstaveno o dost déle než půl hodiny.

Při cestě zpět naopak vychází nejistá, "0-minutová" přestupní doba na ostatní spoje (příjezd v 17:15 h, resp. po změně od 1. 11. v 18:15 h), s alernativou půlhodinového čekání v případě ujetí přípoje...

Kterak linka č. 5 neměla 25. a 26. 10. celé odpoledne jezdit (podle stránek www.mhdspoje.cz)

28. října 2012 v 23:12
Nyní volně naváži na několik svých článků z jara a počátku léta t. r., které měly nadpis "Postřehy z brouzdání po stránkách www.mhdspoje.cz" a dokumentovaly řadu chyb, které se na těch stránkách objevovaly, a to i po různých změnách jízdních řádů, nevyjímaje změny provedené k 3. 9. a následně i 1. 10. 2012.

Již 7. 9. se v sekci "Chci se zeptat" na stránkách www.trebic.cz objevil tento dotaz. Jeden z občanů se tam dotazoval, proč má 25. a 26. října být 4,5-hodinová mezera mezi dvěma spoji linky č. 5 na odjezdu ze zastávky U Kapličky - že po spoji s odjezdem ve 13:08 h má další spoj této linky jet až v 17:38 h. Odpovědí vedoucího odboru dopravy bylo, že "zřejmě jde o chybu v jízdním řádu a určitě to prověří".

Ta chyba v jízdním řádu se týkala právě stránek www.mhdspoje.cz, na které je odkazováno ze stránek dopravce www.tradomad.cz. Podle jízdních řádů linek č. 1, 4 a 5 uvedených na těchto stránkách, neměl ve špičkovém období uvedených prázdninových pracovních dní jet téměř žádný spoj linek č. 1 a 4 + vůbec žádný spoj linky č. 5.

A k odstranění uvedených chyb nedošlo do dnešního dne, jak jsem zdokumentoval na toto video. Nezbývá než jen doufat, že tyto chyby nezpůsobily v uvedených dnech některým občanům komplikace. A hlavně nezbývá než doufat, že tyto věčně nepřesné jízdní řády co nejdříve zmizí.

Dopravní omezení na Hrotovické ulici, přenášení zpoždění, nevědomost o prázdninovém provozu a další postřehy z 25. 10. 2012

26. října 2012 v 21:55 Zajímavosti z provozu
Ve čtvrtek 25. října jsem zdokumentoval nejen cestu spojem linky č. 14, který podle vyvěšených jízdních řádů vůbec neměl jet, ale i autobusy v okolí křižovatky Hrotovické a Spojovací ulice, kde probíhala instalace nového povrchu vozovky a provoz byl řízen semafory (ovšem po část doby, kdy jsem tam byl, byly semafory "otočeny" a provoz řídili policisté).

Tato fotka dokumentuje Mercedes Citaro (CNG) s ev. č. 50 na cestě Hrotovickou ulicí před odbočením do ulice U Kotelny. V pravé části snímku je vidět již rozšířenou vozovku s nově položeným povrchem. Na stejném místě, ale z opačné strany, je zachycena i Karosa B932 s ev. č. 48.

Na spoji linky č. 13 s odjezdem od Jitony ve 14:12 h jel Mercedes Citaro s ev. č. 23. Na této fotce je vidět jeho odbočení z Hrotovické ulice do Spojovací ulice. V tu chvíli měl už asi 8 minut zpoždění, způsobeného čekáním před semaforem. Ovšem, protože nebyla zrušena (beztak zbytečná již od druhého dne své existence) objízdná trasa linky č. 13, musel jet objízdnou (tedy delší) trasou a tím nabrat několik dalších minut na zpoždění... Škoda slov.

Citaro (CNG) s ev. č. 50, které jsem předtím zastihl na lince č. 4, jelo v té době zřejmě doplnit palivo k plnicí stanici stojící v sousedství areálu Tedomu, na této fotce je vidět jeho průjezd křižovatkou Hrotovické a Spojovací ulice. Na rozdíl od fotky Mercedesu Citaro s ev. č. 23, pořízené na stejném místě asi o 17 minut dříve, už nebylo možné odbočit do Spojovací ulice - ta byla mezitím "zatarasena" hrazením, vzhledem k tomu, že tam jezdila - i přes umístěnou značku "zákaz vjezdu" - osobní auta. Takto tam ale nemohly jet ani autobusy...

Nejvíce ale "odnesl" uvedené dopravní omezení spoj linky č. 13 s odjezdem od Jitony ve 14:32 h, na kterém jel Mercedes Citaro (CNG) s ev. č. 25. Při průjezdu křižovatkou Hrotovické a Spojovací ulice (viz druhá část videa; v té první je vidět průjezd Citara CNG s ev. č. 50 při služební jízdě) už měl 20 minut zpoždění, které ale bohužel zase navýšil vinou nezrušení objízdné trasy, a to asi na 25 minut.

Pro mě osobně to ale znamenalo, že jsem tento spoj ještě stihl na zastávce Hrotovická a pokračoval jsem v něm do centra města, kde ihned přechází (ovšem od 1. 10. se to týká pouze prázdninových pracovních dnů) na linku č. 12 do Ptáčova. A zde je další problém - tento spoj nemá mít na Karlově náměstí žádnou pauzu, takže to 25-timinutové zpoždění se přeneslo i na ten spoj do Ptáčova! Cestu zpožděnými spoji linek č. 13 a č. 12 jsem zdokumentoval na větší počet videosekvencí, z nichž jen menší část lze zveřejnit a tu jsem sestříhal do tohoto videozáznamu.

25-timinutové zpoždění se z linky č. 12 naštěstí dále nepřeneslo na další spoj linky č. 13 (z Karlova náměstí jede v 15:15 h, jede k Jitoně a následně zpět na Karlovo náměstí, kam má přijet v 15:55 h), protože bylo operativně nasazeno záložní vozidlo, kterým byl Mercedes Citaro s ev. č. 42 (na této fotce je vidět po příjezdu zpět na Karlovo náměstí, ke kterému došlo v 16:07 h, tedy s 12 minutami zpoždění, opět vinou zdržení na Hrotovické ulici + "nutností" jet delší, objízdnou trasou).

Ironií je, že k přenesení zpoždění z linky č. 13 na linku č. 12 by nedošlo, kdyby byla víceméně jednodenní částečná uzavírka naplánována například na předchozí den (tedy ještě den školního vyučování). Spoj linky č. 13 by sice tak jako tak přijel na Karlovo náměstí s 25 minutami zpoždění, ale znamenalo by to jen, že by zde neměl půlhodinový, ale jen pětiminutový prostoj před odjezdem zpět k Jitoně. Ovšem takto to vyřešeno nebylo (stejně jako to nebyla zrušena zbytečná objízdná trasa linky č. 13), takže v tomto ohledu škoda dalších slov. :-)

Další ironií je, že takovéto zpoždění spoje linky č. 13 dost možná bylo pro část lidí přínosem, neboť někteří cestující zřejmě nevěděli o tom, že jsou podzimní prázdniny a spoje MHD Třebíč jezdí jinak (proč by to také měli vědět, když nemají ve své blízkosti děti či mládež školou povinné; navíc v jízdních řádech vyvěšených na zastávkách není uvedeno, ve kterých dnech že ty které prázdniny jsou), takže nakonec díky tomu "svůj spoj" stihli. Protože v období pracovních školních dní jede uvedený odpolední pár spojů do Ptáčova o 15 minut později... Tak z jejich pohledu to zpoždění linky č. 12 nebylo tak velké...

Cesta linkou č. 14 ze Starče ve čtvrtek 25. října 2012 v 11:01 h - spojem, který podle vyvěšených jízdních řádů ani nemá jet

25. října 2012 v 12:23 Zajímavosti z provozu
O skutečnosti, že dopravce není schopen vyvěsit správnou verzi jízdního řádu (nejen) linky č. 14, jsem zde již psal např. v článku ze 14. 10. t. r., stejně jako jsem tuto skutečnost zdokumentoval na několik videí.

Dnes, tedy v první den podzimních prázdnin, jsem se byl přesvědčit, jak to s tím spojem linky č. 14 s odjezdem ze Starče ve 11:01 h, doopravdy bude. Podle internetové verze jízdních řádů, jakož i podle knižního jízdního řádu, má tento spoj jet i o školních prázdninách. Ale podle jízdních řádů vyvěšených na VŠECH příslušných zastávkách, tento spoj v období prázdnin jet vůbec nemá!

Potvrdila se moje domněnka, že chyba opravdu je v těch jízdních řádech vyvěšených na zastávkách, protože spoj normálně jel. Dokonce s ním ze Starče jel slušný počet lidí, kteří tedy zjevně na neschopnost dopravce vyvěsit na zastávky bezchybnou verzi jízdních řádů nebrali ohled. Tedy - někteří z cestujících ani nevěděli, že nyní jsou školní prázdniny...

Dokumentaci jednak z výchozí zastávky ve Starči + z cesty tímto spojem na Karlovo náměstí, včetně doprovodného komentáře od mojí maličkosti, najdete na YouTube pod tímto odkazem."Spojovací ulice bude (resp. již nyní je) dočasně uzavřena" - z hlediska MHD nepodstatná věc?

25. října 2012 v 0:43 Mimořádnosti v provozu
Přepis tiskové zprávy ze stránek www.trebic.cz (ačkoliv se týká období od 24. 10. 2012 16:30 h, tak se objevla na stránkách města právě až 24. 10., proto jsem ji sem nemohl vložit dříve):

Spojovací ulice v Třebíči musí být na jeden den kompletně uzavřena. Důvodem jsou finální práce na pokládce asfaltu v blízké křižovatce a Hrotovické ulici.
Krajský úřad ve spolupráci s městským úřad prováděl od září na výpadovce Hrotovickou ulicí rozšíření vozovky. Opatření se týkalo vybudování dalšího průběžného jízdního pruhu ve směru do centra města. Vznikl také nový přechod pro chodce.
S omezením provozu musí řidiči počítat od středy 24. října od 16:30 hodin do čtvrtka 25. října do 24:00 hodin. Spojovací ulice bude po tuto dobu zcela uzavřena. Objízdná trasa povede ulicemi Znojemská, Březinova a Kosmákova. Předmětný úsek Hrotovické ulice bude průjezdný v obou směrech, ale omezen a řízen pomocí semaforů.
Odbor dopravy Městského úřadu Třebíč žádá řidiče o pochopení a trpělivost.

Znamená to tedy paradoxní situaci, kdy linka č. 13 nemůže jet ve směru do centra města svojí objízdnou trasu (přes Spojovací ulici), zato by teoreticky mohla jet svojí pravidelnou trasou, tedy přes zastávku U Lípy; i když - touto trasou mohla jet i jindy, neboť Hrotovická ulice i v dotčeném úseku je pro všechna vozidla tak jako tak obousměrná; bylo sice vyhrazeno, že vlivem postupu stavebných prací může dojít k dočasnému opětovnému zjednosměrnění, ale kdykoliv jsem tudy jel, tak byl provoz obousměrný; a pokud kdy došlo k té dočasné jednosměrce, tak to zcela jistě nebylo ve špičce pracovního dne, takže minimálně po tuto dobu mohla linka č. 13 i linka č. 4 jezdit i ve směru do centra města přes zastávky U Lípy, resp. v případě linky č. 4 i Kubišova a U Kotelny.

Avšak tou pravidelnou trasou stejně nebude moci jet, neboť v rámci objízdné trasy pro ni dočasně platí zastávka Znojemská, tudíž jede pravděpodobně ulicemi U Kotelny a Kubišovou... Ovšem kdyby došlo k příslušnému opatření v MHD, mohla klidně jet přímo přes zastávku U Lípy a nedocházelo by k prodlužování jízdních dob a vzniku zpoždění, ke kterému musí, vlivem delší objízdné trasy, zákonitě docházet...

Linka č. 13 na "objízdné trase" ve Spojovací ulici a obousměrně průjezdná Hrotovická ulice na fotkách a videu z 23. 10. 2012

23. října 2012 v 17:01 Zajímavosti z provozu
Do galerie obrázků jsem nahrál fotky pořízené 23. října 2012, dokumentující jízdu dvou spojů linky č. 13 po Spojovací ulici. Mělo jít o objízdnou trasu, jenže... ono není co objíždět. Právě rozšiřovaný úsek Hrotovické ulice měl být dočasně jednosměrným od 11. 9. do 31. 10., ale po jediném dni (kdy tam ve špičce nastal totální dopravní kolaps) byla dočasná jednosměrka zrušena. Ovšem zrušeno nebylo výlukové opatření pro MHD, takže linky č. 4 a č. 13 dosud stále jezdí - co se týče směru jízdy do centra města - objízdnou trasou.

Na spojích jedoucích od Jitony po 14. hodině jelo Citaro CNG s ev. č. 25 a Tedom C12G s ev. č. 44. Tyto spoje linky č. 13 patří k těm spojům, které náleží pouze do těch pěti turnusů, na které je možné nasazovat vozidlo s plynovým pohonem (protože pouze pět turnusů neobsahuje byť jediný spoj linky č. 1, na kterou nesmí být nasazen plynový autobus. Stále platí, že pokud na některém ze spojů uvidíte (ale pozor, platí to pouze v pracovní dny) plynový autobus, tak to znamená, že na takovém spoji jezdí plynový (a tím pádem stoprocentně nízkopodlažní) autobus vždy. Jinými slovy - již dnes existuje jistota nasazení nízkopodlažního vozidla na některých spojích, ale ignorance příslušných pracovníků odboru dopravy + dopravce dosud nepřinesla patřičné o0značení alespoň těchto spojů do jízdního řádu...

Cestu linkou č. 4 v úseku U Kotelny - U Lípy, kde normálně jezdila vozidla (osobní i nákladní, jakož i linkové autobusy) v obou směrech jízdy, jsem zdokumentoval na toto video.

"Město chystá několik změn k doladění nového systému MAD"

22. října 2012 v 23:23 Postřehy z optimalizace MHD
Přepis tiskové zprávy ze stránek www.trebic.cz:

Odbor dopravy třebíčské radnice připravuje podle plánu několik změn v novém systému městské autobusové dopravy. Jak městský úřad oznámil před zavedením nových jízdních řádů, budou zapracovány nejpočetnější připomínky.

Od 1. listopadu dojde ke změnám na lince číslo 31. Iniciovali je zástupci místních částí s cílem zajistit lepší obsazenost jednotlivých spojů.

Další změny na linkách MAD proběhnou k 1. prosinci. Hledá se optimální model fungování linky číslo 10 v takovém režimu, aby byla zajištěna obsluha zastávky Hřbitov i zastávek Generála Svobody a Marie Majerové. Zajistit je také nutné spojení z Týna těsně po 22. hodině po skončení odpoledních směn. Změny na lince číslo 10 ovlivní i jiné linky, proto je jejich příprava delší. V listopadu začne pracovní skupina složená ze zástupců městského úřadu a dopravce vyhodnocovat obsazenost jednotlivých spojů a vybírat minimálně obsazené s cílem jejich redukce již od 1. prosince.

Probíhá anketa o změnách na lince číslo 14, ke kterým by mělo dojít od 1. ledna příštího roku.

Konečný model městské autobusové dopravy bude po optimalizaci spuštěn podle plánu od 1. března 2013.
Na základě množících se dotazů odbor dopravy městského úřadu pro vysvětlení ještě sděluje, že "školní prázdniny" jsou podle nového jízdního řádu všechny školní prázdniny v průběhu kalendářního roku, nikoliv pouze hlavní prázdniny v letních měsících.

Linka č. 14 a její rozvolněné jízdní doby a jízda až s několikaminutovým předstihem

20. října 2012 v 11:23 Postřehy z optimalizace MHD
Jednou z novinek v provozu MHD Třebíč od 3. 9. 2012 je linka č. 14, která zajišťuje alespoň symbolické přímé spojení Boroviny s nemocnicí a zároveň obsluhuje Poušov a Stařeč. V několika případech jsem touto linkou také jel, nebo jsem ji prostě náhodou zahlédl na ulici. A všiml jsem si jedné, ne zrovna příjemné věci.

Například - asi dvakrát (z těch situací, které jsem viděl) přijel spoj linky č. 14 jedoucí ve směru od Polikliniky na zastávku na Karlově náměstí ve 14:30 h. Nepředpokládám, že stihl ujet úsek Bráfova - Karlovo náměstí za pouhou 1 minutu. V dalších dvou situacích byla situace ještě horší - spoj linky č. 14 jedoucí ve směru z Domků jsem tam viděl přijíždět na Karlovo náměstí už v 10:28, resp. 14:28. Tedy jednu minutu předtím, než teprve měl projet přes zastávku Bráfova...

Podotýkám, že případná nepřesnost mých hodinek se dá počítat maximálně na jednotky sekund (totéž platilo i posledního červencového dne) - a jak vidno, tak ani "čas řízený GPSkou" (viz komentář pod článkem) není samospásný.

Pokud jsou jízdní doby linky příliš rozvolněné, mělo by dojít k takové jejich úpravě, aby si autobusy takto (časově) "nenadjížděly". Do té doby by měla být jízda autobusů (to pochopitelně platí i pro ostatní spoje a linky) uzpůsobena tak, aby k předčasným odjezdům nedocházelo. I kdyby to mělo být za cenu pozdějšího odjezdu již z výchozí zastávky. Nechci se dočkat chvíle, kdy budu chtít nějakým z těchto autobusů jet, přijdu na zastávku třeba 2 minuty před odjezdem a autobus už přesto bude pryč (mnoho takových zkušeností s pozdně-večerním spojem linky č. 8 mi už stačilo).

Cesta do Pocoucova a ze Starče na videích a fotky ze 13. a 14. října

16. října 2012 v 15:16 Aktualizace fotogalerie
V tomto článku jsem uváděl odkazy na jednotlivá videa dokumentující cestu linkou č. 31 po jednotlivých úsecích mimo území jádrového města Třebíče, pořízená již v polovině září. Dosud jsem ale neměl zdokumentovánu cestu do/z Pocoucova a do/ze Starče.

Po uplynulém víkendu mohu s radostí prohlásit, že už tomu tak není. :-)


Cesta linkou č. 31 ze zastávky Hřbitov do Pocoucova (přes zastávku a náves zpět na hlavní silnici až k výpadovce zpět na Třebíč)

Kromě toho jsem na místech, přes která jezdí autobusy MHD Třebíč teprve od počátku září, pořídil i nějaké fotky. Snímky ze Starče najdete ve složce patřící Citaru s ev. č. 39; fotky z jednotlivých tzv. integrovaných obcí jsou vloženy ve složce náležící Citaru CNG s ev. č. 50.

Podobný krátký popis ve formě několika řádků v samostatném článku by zasloužily i některé z dalších fotek pořízených v minulých několika týdnech, ale to až příště. Každopádně, v tuto chvíli jsou v galerii obrázků nahrány fotky s datem pořízení do 14. 10. 2012 (včetně). :-)

Jízdní řády linky č. 14 bez dopoledního prázdninového spoje i na zastávkách Stařeč a Karlovo náměstí

14. října 2012 v 23:16
Stejně jako v sobotu 13. října, tak i v neděli 14. října jsem využil hezkého podzimního počasí a podnikl cestu do míst, přes která jezdí třebíčská MHD teprve od počátku září tohoto roku.

A i díky tomu mohu nyní doplnit předchozí článek - kromě zastávek Stařeč, Tyršova a Řípov, rozcestí se jízdní řády linky č. 14 (pro směr jízdy ve směru Stařeč - Poliklinika), ve kterých chybí dopolední prázdninový spoj (který má, podle knižního jízdního řádu a Idosu, normálně jezdit) s odjezdem ze Starče po 11 hodině, nacházejí i na zastávkách Stařeč a Karlovo náměstí.

Budu-li racionálně předpokládat, že knižní jízdní řád a Idos uvádějí správné informace, nemohu si nepoložit otázku: Proboha, to je opravdu tak složité vytisknout jízdní řád bez chyb? Vždyť to není jediná chyba - viz jízdní řád stejné linky v opačném směru (kde chyběly údaje o tom, že některé spoje končí jízdu už na zastávce Za Rybníkem) nebo jízdní řád linky č. 31 (kde u pozdně-večerního spoje chybí poznámka, že nezajíždí do Sokolí)...

Dopolední spoj linky č. 14 ze Starče nepojede o školních prázdninách?

14. října 2012 v 0:01
V sobotu 13. října odpoledne jsem si udělal malý výlet (tedy - já jsem si těch malých výletů v rámci míst, do kterých jezdí MHD až od začátku září t. r. udělal několik, i v předchozích víkendech, ale o tom až jindy) a všiml jsem si také jedné zajímavé věci.

Podle platného knižního jízdního řádu, jede spoj linky č. 14 s odjezdem ze zastávky Stařeč v 11:01 h celotýdenně - jak v pracovní školní dny, tak v pracovní prázdninové dny, tak i o víkendech.

Jenomže - jak jsem zjistil, tak podle jízdního řádu vyvěšeného na zastávkách Stařeč, Tyršova a Řípov, rozcestí (dost možná i jinde, ale tam jsem to nesledoval), tento dopolední spoj linky č. 14 nemá jet o pracovních prázdninových dnech, tedy např. 25. a 26. října t. r.!

Jde o další z příkladů, kdy dopravce není schopen vyvěsit na zastávky jízdní řád v platné podobě? Nebo je zastávkový jízdní řád naopak jediný se správnými informacemi, zatímco chyba je v knižním jízdním řádě (což by opět byla chyba dopravce) a v Idosu?

"Anketa cestujících ke změně konečné zastávky linky č. 14"

11. října 2012 v 8:16 Postřehy z optimalizace MHD
Přepis textu z tiskové zprávy uvedené na stránkách www.trebic.cz:

Odbor dopravy městského úřadu zvažuje změnu na lince č. 14. Cílem je vylepšit dopravní obslužnost nákupních center na jihu města a přímé spojení Boroviny s nemocnicí. Konečná zastávka by nebyla na poliklinice Vltavínská jako dosud, nýbrž v areálu nákupního centra Stop.shop. Autobusy by také jezdily častěji, především v dopoledních hodinách.
Protože by šlo o významnou změnu vedení linky č. 14, je v této věci důležitý názor veřejnosti. Své připomínky a náměty ke změně konečné zastávky na lince č. 14 mohou cestující posílat do 15. listopadu 2012 na elektronickou adresu anketamad@trebic.cz nebo na klasickou poštovní adresu Městský úřad, odbor dopravy, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč.

Cesta linkou č. 31 na videích na YouTube

6. října 2012 v 22:30 Zajímavosti z provozu
V minulém roce jsem mj. zdokumentoval na video i cestu jednotlivými linkami MHD Třebíč pohledem z interiéru autobusu - jednoduše řečeno "pohled na místa, přes která autobusy jezdí". Nepovažuji za nutné znovu pořizovat podobná videa jen proto, že se změnilo linkové vedení, ale využil jsem možnosti zdokumentovat jízdu autobusem městské dopravy v těch místech, kde jezdí MHD teprve od počátku září 2012 a odkud jsem tedy dosud žádné podobné video neměl.

Zde jsou jednotlivé odkazy:


Nové strojky na výdej jízdenek v autobusech

5. října 2012 v 23:26 Zajímavosti z provozu
Tedy, nové... Tento článek jsem měl napsán již několik týdnů, ale dával jsem - a dosud dávám - přednost ve zveřejňování článků týkajících se optimalizace MHD, které jsou z mého pohledu - co se týče otázky dřívějšího zveřejnění - důležitější.

V srpnu 2012 došlo k výměně odbavovacích strojků ve všech autobusech MHD Třebíč. Místo těchto strojků (bohužel lepší fotku starých strojků nemám k dispozici) byly dosazeny tyto strojky. Doba působení předchozích strojků v autobusech MHD Třebíč se uzavřela na necelých osmi letech.
Nové strojky vydávají i jízdenky v mírně odlišném formátu - užší, ale vyšší. Při placení kartou (elektronickou peněženkou) se ze strojku ozývá zvukový záznam "přiložte kartu". Pro cestující s předplatní jízdenkou se nic nemění, stále přikládají kartu k příslušné části přístroje. Stejně tak se nic nemění pro cestující kupující si jednotlivé jízdenky za hotové peníze.

Přestupní jízdenky v MHD Třebíč

4. října 2012 v 13:07 Postřehy z optimalizace MHD
Od 1. října 2012 fungují jednotlivé jízdenky v MHD Třebíč jako jízdenky přestupní. Přestup do jiného vozidla je možný do 30 minut od okamžiku vydání jízdenky - tedy od okamžiku nástupu do prvního vozida.

S souvislosti s tím došlo ke změně vzhledu jednotlivých jízdenek - je zde výrazně uveden čas, do kterého je možné přestoupit. Ke změně vzhledu došlo již několik dní před zavedením přestupného tarifu, jízdenka vypadá takto. Přestupný tarif rozhodně je logickým krokem, který tu měl být už dávno a znamená srovnání podmínek pro cesty přímým vozem i pro cesty s přestupem.

Vidím zde ale jisté úskalí - pokud například nastoupím na zastávce Atomhotel v 11:29 h, vozidlo cestou na Karlovo náměstí (např. vlivem silnějšího provozu aut v ulicích) dojede na Karlovo náměstí o 2 minuty později a přípojný spoj linky č. 1 ve směru do Boroviny těsně ujede (nedivil bych se tomu - vždyť dnes je jízdní doba linky č. 4 v úseku Atomhotel - Míčova - Karlovo náměstí o 2 minuty kratší než do 2. 9. - viz i můj předchozí článek) a budu muset na náměstí počkat na následující spoj, kterým je linka č. 5, tak do ní budu nastupovat až ve 12:00, tedy těsně po 30-timinutovém limitu...

Jak se (ne)vejdou dva autobusy na zastávku Atomhotel aneb setkání spojů linky č. 4 a 11 v pracovní dny dopoledne a navečer

2. října 2012 v 22:41 Postřehy z optimalizace MHD
Od 1. října jezdí linka č. 4 v některých obdobích (pracovní den přibližně od 8 do 13 h a dále přibližně od 16 do 19 h) v oblasti Hájku znovu v obou směrech a její výchozí zastávkou je zastávka Atomhotel.

V uvedeném časovém období tomu je tak, že linka č. 4 přijede na konečnou v čase X:18 a X:48 (tzn. 18, resp. 48 minut po každé celé hodině) a z výchozí zastávky Atomhotel znovu vyjíždí zpět přes zastávky (např.) Generála Svobody, Míčova a Benešova do centra města a dále k poliklinice v časech X:29, resp. X:59. Má zde tedy 11-minutovou pauzu, kdy po otočení se (průjezdem Náhorní a Hybešovou ulicí či průjezdem kruhového objezdu v Modřínové ulici) stojí již několik minut před odjezdem na zastávce Atomhotel. A zde vzniká problém.

V čase X:58 totiž přes stejnou zastávku jede linka č. 11. Zastávka není konstruována tak, aby v ní mohly zastavit dvě vozidla zároveň. To druhé musí zastavit tak, že nestojí přímo u chodníku. Navíc musí brát ohled na to, že kousek za zastávkou je přechod pro chodce. Ve výsledku to mj. znamená značný výškový rozdíl mezi podlahou vozidla a plochou, na kterou se vystupuje, resp. ze které se nastupuje.

Přitom k uvedenému problému vůbec nemuselo dojít - linka č. 4 klidně může odjíždět od hotelu Atom už v časech X:27 a X:57. Koneckonců, i do 2. 9. u těch spojů, které začínaly na zastávce Atomhotel (spoje v pracovní dny dopoledne) a jezdily přes zastávku ZŠ Na Kopcích (což se dnes týká všech spojů linky č. 4), byl odjezd z této zastávky stanoven na čas 27 minut po celé hodině. Dnes se tedy počítá s jízdní dobou Atomhotel - Karlovo náměstí o 2 minuty kratší.

Jak takové setkání, či spíše kolize, dvou autobusů na zastávce Atomhotel vypadá, dokumentuje tato fotka a toto video. Kromě toho je na odkazované fotce vidět, že na označníku zastávky je neaktuálně uvedena pouze linka č. 11, zatímco linka č. 4 (která z této zastávky - znovu - jezdí od 1. 10.) tam uvedena není.

Změny v MHD platné od 1. 10. 2012 - komentář

1. října 2012 v 19:27 Postřehy z optimalizace MHD
V tomto článku chci okomentovat jednotlivé změny v třebíčské MHD, které vstoupily v platnost k 1. 10. 2012. Stejně jako v dřívějších článcích komentujících oficiální tiskové zprávy, i zde se více zaměřím na úskalí těchto změn, jelikož zdůrazňování pozitivních věcí (a upozadění méně pozitivních či přímo negativních aspektů) je obsaženo v samotných tiskových zprávách. :-)

Jako dvě nejdůležitější změny uvádí tato tisková zpráva městského úřadu:

- Obnovení přímého spojení čtvrtí Podklášteří/Týn a Hájek díky zavedení spojů linky č. 11 v opačném směru. Jenže - už zde není uvedeno, že ve stejné denní době tím pádem nebudou jezdit spoje této linky v opačném směru, takže v této době naopak přímé spojení zaniká. Přitom i spojení s přestupem je (ale to platí pro oba směry) více než problematické, protože "díky" tomu, že linka č. 4 už nejezdí do Týna a linka č. 10 nejezdí přes "Majerku", tak jediný možný přestup je mezi linkou č. 5 a č. 10 v Týně, kde mají lidé (podle tvůrců JŘ) být schopni ujít 250 metrů za 2 minuty (a dopadá to takto).

- Novou konečnou zastávkou linky č. 4 je zastávka Atomhotel. Je rozhodně dobře, že dochází k odstranění těch čtvrthodinových prostojů na zastávce Míčova (k čemuž docházelo v pracovní dny přibližně od 8 do 13 a dále od 16 do 19 hodin) a u uvedeném období bude tato linka jezdit v oblasti Hájku znovu obousměrně. Změna konečné zastávky (místo Míčovy Atomhotel) bude výhodou i v pracovní dny odpoledne, kdy bude možné jet z centra na "Majerku" bez prostojů.

Ovšem - o to horší bude ranní cestování z oblasti "Majerky" do centra města, protože autobusy budou i v této době čekat těch cca 6 minut na zastávce Atomhotel! Kladu si otázku, zda opravdu nebylo možné, odlišit ranní a odpolední špičku tak, aby se upřednostnil "směr špičky" a ty prostoje se odbyly vždy v "protišpičkovém" směru (tedy ráno na Míčově, odpoledne u Atomu).

Komentář k dalším změnám:

- Prodloužení vybraných spojů linky č. 5 "podle požadavků" až na zastávku Hřbitov... Podle mého názoru by měly ke hřbitovu jezdit všechny spoje linky č. 5 v rozmezí od cca 8 do 18 hodin, prostě kdy to je potřeba z hlediska otevírací doby hřbitova. Absurditou je, že naopak dnes je možné se ke hřbitovu dostat linkou č. 10 i o půl jedenácté večer (což je opravdu zbytečné), zatímco linkou č. 5 to dopoledne možné nebylo.

- Zavedení ranního spoje linky č. 11 po 5. hodině ranní - O. K., proč ne.

- "U linky č. 13 ve směru od Jitony urychlení odjezdu z Karlova náměstí cca na 22:20 hodin" - tato nesmyslně konstruovaná věta zmátla i mne, když jsem si myslel, že opravdu dojde k posunu odjezdu spojů linek č. 5, 10 a 14 z Karlova náměstí z 22:15 na 22:20 h. Ovšem realita je jiná - znamená to pouze posunutí spoje linky č. 11 (nikoliv 13, jak tvrdí tisková zpráva) z 22:32 h na 22:20 h.

Takže lidé jedoucí do Boroviny budou pořád muset přebíhat na Komenského náměstí silnici mimo přechod pro chodce, aby stihli jednominutový přestup na linku č. 14; lidé z oblasti Podklášteří se domů dostanou asi o 15 - 20 minut později, než by se dostali přestupem na linku č. 10; no a lidé z Benešovy nebo Míčovy ulice (například dvojice pracovníků Jitony) budou muset ujít několik set metrů navíc (oproti stavu, kdyby byl přípoj na linku č. 5 zajištěn), anebo si těch 25 minut stejně na Karlově náměstí počkají... Škoda slov.

- Upravení spojů linky č. 12 (Ptáčov) - to jsem si říkal už při pohledu do jízdního řádu - jak ptáčovští přijmou posun odjezdu posledního spoje ze 17:30 h už na 16:45. A vida, po jednom měsíci se to (alespoň v době školního vyučování) posunuje zpět. Nedivím se tomu a docela věřím, že takový posun způsobil konkrétní osobě nebo i více lidem potíže (pokud končívají v práci např. v 17 hodin).

- Urychlení odjezdu linky č. 31 ze Sokolí a linky č. 13 k Jitoně (obojí v ranních hodinách) - O. K., proč ne.

- Vedení ranního spoje linky č. 10 přes zastávky Generála Svobody a Marie Majerové... Nutno dodat, že opravdu jde o jeden jediný spoj z relativně velkého počtu.... Tomuto bodu + otázce dění na Karlově náměstí v čase 22:15 - 22:20 se chci věnovat v samostatných článcích.

A zásadním nedostatkem, k jehož realizaci nedochází, je stále nulová garance nasazení nízkopodlažního vozdila. A to i přesto, že u některých spojů je již dnes stoprocentně jisté jejich nasazení (viz můj článek z 28. 9.) a přesto, že tato garance není otázkou "počítání vozokilometrů"... I argument, že "jen kvůli tomu by se musely měnit jízdní řády na vyvěšené na zastávkách" je do značné míry lichý, protože asi polovina jízdních řádů se musela vyměnit jen kvůli té změně jízdního řádu realizované k 1. 10. a u dalších byla (nebo teprve bude) výměna jízdních řádů potřeba z toho důvodu, že obsahují určité chyby.

V neděli 30. září jsem zdokumentoval mj. několik jízdních řádů vyvěšených na jednotlivých zastávkách. Tato i další videa najdete mezi nejnovějšími položkami v seznamu mých videí na YouTube.