Listopad 2012

Linka č. 11 zajíždějící na Koutkovu - závlek dlouhý 716 m se stihne za 1 minutu?

30. listopadu 2012 v 17:13 Postřehy z optimalizace MHD
Kompletní seznam změn v MHD Třebíč, které vstupují v platnost 1. 12. 2012, je uveden tady. V následujících několika článcích, počínaje tímto, chci okomentovat jednotlivé změny.

Jednou ze změn je zavedení zajíždění vybraných spojů (přesněji řečeno - jde o tři spoje v dopolední špičce) linky č. 11 na zastávku Koutkova. Vlastně to není nic nového - již linka č. 3, která vedla ve stejné trase, v jaké dnes jezdí linka č. 11 v dopoledních (a od 1. 12. i večerních) hodinách; tedy i přes zastávku Koutkova.

Ale zajímavé je, za jakou dobu se má závlek na zastávku Koutkova stihnout. Spoje na tuto zastávku zajíždějící totiž mají jízdní dobu jen o jednu minutu (!) delší než spoje, které na Koutkovu nejedou. Podle stránek mapy.cz činí délka závleku na Koutkovu ulici a zpět cca 716 metrů, což znamená, že autobus takto zajíždějící na Koutkovu musí prosvištět svou trasu (a to včetně pobytu na zastávce Koutkova) průměrnou rychlostí 42,96 km/h... Pokud by na zastávce Koutkova na 20 sekund zastavil, činí potřebná průměrná rychlost již 64,44 km/h. Pro srovnání - závlek některých spojů linky č. 10 přes zastávku Koutkova prodlužuje jízdní dobu této linky nikoliv o jednu, ale o dvě minuty.

Pokud nepojede autobus na lince č. 11 takto "tryskem", pak je jasné, že spoj linky č. 11 bude nabírat zpoždění. A takové zpoždění může být fatální pro tu skupinu lidí, která by chtěla na Karlově náměstí přestoupit na kteroukoliv další linku. Protože spoje zajíždějící na Koutkovu mají stanoven čas příjezdu na Karlovo náměstí až v X:15, takže vychází 0-minutová přestupní doba na linky č. 4 i č. 10 k nemocnici (s tím, že další spoj k nemocnici jede až za půl hodiny). A v pracovní dny dopoledne NENÍ garantováno čekání přípojů na Karlově náměstí...

Mimochodem, informaci o tom, ve kterých denních dobách toto čekání garantováno je a ve kterých nikoliv, nenajdete ani v jízdních řádech, ani jinde na internetu. Jedinou mně známou zmínkou o časových obdobích, kdy garance čekání existuje, je nedávný článek v Horáckých novinách (rozhovor s vedoucím odboru dopravy)...

Petice proti změnám MHD Třebíč

29. listopadu 2012 v 23:18 Postřehy z optimalizace MHD
Na Facebooku se v polovině listopadu objevila skupina Petice proti změnám MHD Třebíč. V samotné petici, která byla následně umístěna do vybraných třebíčských supermarketů (i dalších míst?), bylo požadavkem, aby se MHD Třebíč navrátila do dřívějšího stavu (tzn. před 2. 9. 2012) a z něj aby vycházely případné, lépe promyšlené změny.

Do uvedené skupiny na FB jsem také něco napsal... no, vlastně jsem tam toho napsal celkem dost. :-) Hlavně si myslím, že návrat ke stavu před 2. 9. 2012, který také měl mnoho nelogičností, je nesmysl a změny musejí vycházet již ze současného jízdního řádu. A nakonec se takto dohodl i petiční výbor s vedoucímm odboru dopravy, že řešením nyní bude snaha o větší zapojení občanů do připomínkování a posílání podnětů ohledně fungování MHD, které budou členové petičního výboru s vedoucím odboru dopravy průběžně projednávat.

Více informací k tomuto tématu najdete pod výše uvedeným odkazem.

Jaké je skutečné průměrné stáří autobusů v MHD Třebíč?

24. listopadu 2012 v 19:57
V těchto dnech není o zajímavá témata týkající se třebíčské MHD nouze. Dva "zbrusu nové" autobusy, blížící se (již třetí a rozhodně ne poslední) "doplňkové změny MHD"... Ale k těm změnám ještě něco napíši v dalších článcích, teď se vrátím ještě k jedné zajímavosti, která byla zmíněna při prezentaci těch dvou "zbrusu nových" MANů.

Jde o údaj o průměrném stáří autobusů TRADO MAD, které má činit 5 let.

Tak jsem začal trochu počítat (s pomocí Seznamu autobusů):

- Karosa B932E ev. č. 45: rok výroby (dále "r. v.") 1999, stáří 13 let.
- Karosy B932E ev. č. 30, 41, 46: r. v. 2001, stáří 11 let.
- Karosy B952 ev. č. 26, 29, 47.: r. v. 2002, stáří 10 let.

- Mercedesy Citaro ev. č. 28, 42: r. v. 2004, stáří 8 let.
- Mercedes O345 Conecto ev. č. 31: r. v. 2005, stáří 7 let.
- Mercedes O345 Conecto ev. č. 35: r. v. 2006, stáří 6 let.

- Mercedesy Citaro ev. č. ex 32, 39: r. v. 2006, stáří 6 let.
- Mercedes Conecto ev. č. 23: r. v. 2008, stáří 4 roky.
- Tedomy C12G ev. č. 22, 44, 55: r. v. 2009, stáří 3 roky.

- Mercedes Conecto ev. č. 56: r. v. 2010, stáří 2 roky.
- Mercedes Citaro (CNG) ev. č. 25, 50: r. v. 2010, stáří 2 roky.
- MAN Lion´s City ev. č. 21, 38, 49: r. v. 2011: stáří 1 rok.
- MAN Lion´s City ev. č. 32 + nový vůz zatím bez ev. č.: r. v. 2012, stáří 0 let.

Podtrženo, sečteno: (13 + 3 x 11 + 3 x 10 + 2 x 8 + 7 + 3 x 6 + 4 + 3 x 3 + 3 x 2 + 3 x 1 + 2 x 0) / 25 = 5,64.

Autobusy, které v současné době jezdí v MHD Třebíč, by tedy měly být průměrně staré nikoliv 5, ale 5,64 roku. Ale toto by bylo platné za předpokladu, že k jejich výrobě/uvedení do provozu (nevím, který z ukazatelů si dopravce zvolil jako směrodatný) došlo k 21. 11. toho kterého roku (abychom mohli uvažovat, že k onomu dni platil uvedený průměrný věk autobusů).

Je sice pravda, že u většiny autobusů pořízených v posledních letech došlo k jejich uvedení do provozu spíše koncem roku, ale například 3 Tedomy byly pořízeny koncem března (2009). Pokud bychom uvažovali, že všechny autobusy byly vyrobeny/zařazeny do provozu v polovině toho kterého roku, pak by se průměrné stáří zvýšilo z 5,64 roku na 6,03 roku. Tedy číslo ještě vzdálenější deklarovanému "průměrnému stáří 5 let".

"Změny v městské autobusové dopravě od 1. prosince"

23. listopadu 2012 v 21:29 Změny jízdních řádů
Přepis tiskové zprávy ze stránek www.trebic.cz. Zatím jej ponechám bez bližšího komentáře, i když zejména v případě jistého pozdně-večerního spoje linky č. 13 mne již v tuto chvíli napadá leccos (aneb když přijedu vlakem ve 22:09, tak linka č. 13 - následovnice linky č. 8 - mi zase ujede před nosem... Další ukázka, že řeči o "zlepšení návazností MHD na vlaky na zastávkách Bráfova/Nádražní" nejsou pravdivé (ba naopak), jak jsem koneckonců již před časem popisoval v tomto článku...)

Odbor dopravy městského úřadu sděluje veřejnosti, že od 1. prosince 2012 dochází k větším změnám v městské autobusové dopravě. Jedná se o plánované změny. Jak radnice s předstihem oznámila, byly k doladění nového systému zapracovány nejčastější připomínky občanů.

Všechny linky
U všech linek dojde k omezení večerního provozu v neděli, kdy poslední rozjezd z Karlova náměstí bude ve 22:15 hodin. Pozdější odjezdy nebyly vytížené.

Linka č. 1
Dojde ke zrušení ranního nevytíženého spoje.

Linka č. 4
Poslední večerní spoj se již nebude ve 23:00 hodin vracet ze zastávky Marie Majerové na Karlovo náměstí přes Hotel Atom, nýbrž se na zastávce Marie Majerové změní na linku č. 11 a obslouží oblast Podklášteří a Týna. Je to z důvodu zrušení poslední spoje linky č. 10 ve 22:45 hodin z Karlova náměstí, který nebyl vytížený.

Linka č. 10
Dochází k největšímu množství změn. Režim bude takový, že od 5:30 do 8:00 hodin nebude linka č. 10 obsluhovat zastávku Hřbitov, nýbrž zastávky Marie Majerové a Generála Svobody. Od 13:00 do 18:00 hodin budou spoje vedeny střídavě - jeden na hřbitov, druhý na zastávky Marie Majerové a Generála Svobody. K většímu zajíždění spojů do lokality Hájek nemůže zatím dojít vzhledem k množství dostupných kilometrů dohodnutých smluvně s dopravcem.

Linka č. 11
Na lince č. 11 zajistí po 18. hodině spojení centra města s Podklášteřím a Týnem z důvodu redukce nevytížených večerních spojů linka č. 10. Dojde ke zlepšení propojení centra města a Podklášteří.

Linka č. 12
Na základě požadavků cestujících byl posunut odjezd z Karlova náměstí z 15:00 a 15:30 hodin. Zlepší se tím rozložení intervalů odpoledních spojů.

Linka č. 13
Došlo k posílení ranního spojení. Nový spoj bude odjíždět v 5:05 hodin na Jitonu. Linka č. 13 nově zajistí večerní odvoz zaměstnanců nemocnice za zrušený spoj linky č. 10, a to tím způsobem, že linka č. 13 se po dojezdu na Karlovo náměstí v 22:15 hodin změní na linku č. 11 směr Podklášteří/Týn bez nutnosti výstupu cestujících. Urychlením večerního spoje od Jitony (uspíšení o 5 minut) se zlepší přestup na ostatní linky.

Linka č. 21
Na základě požadavku cestujících dojde k prohození ranních spojů, které obsluhují Poušov. Z Komenského náměstí bude odjíždět později linka č. 4 (ze 7:20 hodin posunuto nově na 7:29 hodin), která se na zastávce Na Kopcích změní na linku č. 21. Důvodem je žádoucí posílení linky č. 4, která odjíždí z Karlova náměstí v 7:28 hodin a bývá přetížená.

Změny vstoupí v platnost od 1. prosince 2012. Pouze změny na linkách č. 4 a č. 14 proběhnou z technických důvodů s největší pravděpodobností až od 1. ledna 2013. Soupis změn bude veřejnosti k dispozici v tištěné podobě jako dodatek jízdního řádu.

Aktuální seznam autobusů v MHD Třebíč a odkaz + komentář k tiskové zprávě MěÚ Třebíč o prezentaci autobusů

22. listopadu 2012 v 22:22 Zajímavosti z provozu

Na stránkách městského úřadu jsem si dnes všiml této krátké tiskové zprávy z prezentace "dvou zbrusu nových autobusů pro MHD Třebíč". A velice se divím. Je tam uvedeno, že "do provozu byly předány 21. listopadu". V případě ani jednoho z nich toto neplatí. Jen u jednoho z nich by se dalo v tuto chvíli říct, že je opravdu novým autobusem. Značka MAN se píše bez teček mezi jednotlivými písmeny... Kadopádně, alespoň díky této zprávě vím, že v první části té středeční prezentace byly na Karlově náměstí opravdu oba dva "zbrusu nové" autobusy + jsou tam i dvě fotky.

Jak jsem již zmínil v jednom z předchozích článků, tak minulý týden byla vyřazena Karosa B932 s ev. č. 48. Navíc, až nyní jsem si všiml něčeho, o čem jsem si dosud myslel, že je jinak - že Karosa s ev. č. 45 je typu B932E, nikoliv B932, jak jsem zde doposud uváděl. V názvu složky s fotkami tohoto vozidla jsem to již opravil.


Aktuální stav vozového parku je následující:

Karosa B932E - 4 vozidla (ev. č. 30, 41, 45, 46)
Karosa B952 - 3 vozidla (ev. č. 26, 29, 47)
Tedom C12G - 3 vozidla (ev. č. 22, 44, 55)

Mercedes O345 Conecto - 2 vozidla (ev. č. 31, 35)
Mercedes Conecto II - 2 vozidla (ev. č. 23, 56)
Mercedes Citaro (různé typy s dieselovým pohonem) - 4 vozidla (ev. č. 28, ex 32, 39, 42)

Mercedes Citaro CNG - 2 vozidla (ev. č. 25, 50)
MAN Lion´s City - 5 vozidel (ev. č. 21, 32, 38, 49; 5. autobus zatím bez ev. č.)

Fotky z "prezentace dvou zbrusu nových autobusů" a fotky nového MANu z 20. 11.

22. listopadu 2012 v 7:56 Aktualizace fotogalerie
V článku z úterního odpoledne jsem psal, že k nahrání těch 15 fotek nového MANu (pořízených právě v úterý) se dostanu až později, ale nakonec jsem to stihl jen krátce poté, co se úterý přehouplo do dne středečního. Stejně jako i pro ostatní autobusy, i pro tento jsem vytvořil samostatnou složku, kterou najdete pod tímto odkazem.

Díky tomu, že jsem měl možnost nafotit zbrusu nový autobus na několika místech Třebíče již v úterý, kdy bylo relativně pěkné počasí, jsem ani příliš nepotřeboval provádět detailní dokumentaci vozidla při té středeční prezentaci, kdy navíc ve středu bylo opět pošmourno, zataženo. Na rozdíl od úterý. Nicméně, pět fotek nakonec na třebíčském "rynku" vzniklo, také už jsou nahrány ve výše odkazované složce.

Nevím, jestli jsem byl na Karlově náměstí ve špatný čas (byl jsem tam v 11 h, prezentace byla časově ohraničena od 9 h do 11:30 h), nicméně stál tam jen jeden autobus, a to opravdu ten zcela nový. Nevím, jestli tam byl ten druhý MAN (který ovšem v Třebíči jezdí už cca od poloviny září) alespoň v jiné době, anebo vůbec. Ani jsem nebyl v interiéru vozidla, žádné ze dveří nebyly otevřeny a nijak jsem se toho nedožadoval. Ale o nic jsem vlastně nepřišel, interiér je úplně stejný jako u čtyř dalších MANů, kde interiér některých z nich už zdokumentován mám.

Jak jsem uvedl, nahrál jsem do galerie všech pět fotek, které jsem tam během cca 2 minut pořídil. Tedy včetně této fotky, protože i ta je dokumentací autobusu v místě, na kterém jej již zřejmě nikdy nespatříme. To, že fotka zároveň dokumentuje určitou lidskou omezenost, mi nijak nevadí. :-)

"Společnost TRADO předvede cestujícím nové autobusy" - odkaz na tiskovou zprávu a můj kritičtější pohled

21. listopadu 2012 v 1:24 Zajímavosti z provozu
Zpráva o prezentaci dvou nových (resp. v jednom případě spíše "nového") autobusů MAN Lion´s City - přepis ze stránek www.trebic.cz. Důležitým sdělením je, že prezentace bude probíhat od 9 h do 11:30 h (zpráva na stránkách doprava-trebic.cz uváděla pouze začátek prezentace, nikoliv čas jejího konce).

Třebíčané si budou moci přijít prohlédnout zbrusu nové autobusy městské autobusové dopravy. Společnost TRADO představí lidem dvě vozidla značky MAN. Ukázka autobusů se bude konat ve středu 21. listopadu na Karlově náměstí od 9:00 do 11:30 hodin. Poté uvede dopravce vozidla do provozu na běžné linky a až do 20 hodin se v nich bude cestovat bez jízdného.
"Společnost TRADO pokračuje v modernizaci vozového parku a pořídila dva nové autobusy pro městskou autobusovou dopravu. Dodavatel - společnost MAN - byl vybrán na základě výběrového řízení, kde byly porovnávány především technické parametry, bezpečnost cestujících, počet míst, spotřeba pohonných hmot i cena. Vozy splňují nejvyšší emisní třídu Euro 5," sdělil Petr Palovčík, projektový manažer ICOM transport a.s. Zařazení nových autobusů znamená výraznou modernizaci vozového parku pro město Třebíč. Celorepublikový průměr stáří autobusů přesahuje 14 let, přičemž současná kolona v Třebíči bude mít průměr 5 let.
Nové vozy zaujmou nadstandardní výbavou, netradičním umístěním některých sedadel a celkovým řešením interiéru. Jsou kompletně klimatizované a mají informační systém, který je připraven pro online přenos dat na vybrané zastávky v Třebíči. Celkový počet míst pro cestující je 98, z toho 27 k sezení. Samozřejmostí je možnost přepravy dětských kočárků, invalidních vozíků a imobilních občanů.

Všechna pozitiva uvedla tato tisková zpráva, tudíž já se zaměřím na ty méně pozitivní aspekty. :-)

- Žádná "společnost TRADO" neexistuje. Existuje však společnost "TRADO BUS" a také společnost "TRADO MAD". Předpokládám, že v článku je uvažována poslední jmenovaná společnost. :-)

- Autobusy jsou tak "zbrusu nové", že jeden z nich brázdí třebíčské ulice minimálně již dva měsíce...

- Ve spojích, kde pojedou tyto dva "zbrusu nové" autobusy, se bude až do 20 h jezdit bez jízdného. Ale vzhledem k tomu, že nikde není uvedeno, na které spoje budou autobusy nasazeny, půjde o dílo náhody. Jasné je jen to, že nebudou nasazeny na ty spoje, na kterých v pracovní dny vídáte plynové autobusy, protože na kterém spoji jede plynový autobus, tak na něm pojede každý pracovní den... Takže čistě otázka náhody...

- O něco větší náhodou bude, když potkáte nízkopodlažní autobus. Ano, tímto se zvyšuje počet nízkopodlažních vozidel v MHD Třebíč na 16 z celkových 25. Tedy 64 % vozidel je nízkopodlažních. Je tedy teoreticky 64 %- ní šance, že na náhodně vybraném spoji pojede nízkopodlažní vozidlo.

Avšak, tato šance je ve skutečnosti o něco vyšší na tzv. doplňkových linkách a naopak je o něco nižší na tzv. páteřních linkách. Neboť pouze na doplňkových linkách mohou v pracovní dny jezdit autobusy s pohohem na CNG. Takže u tzv. páteřních linek je šance nasazení nízkopodlažního vozidla jen "11 z 20", tedy 55%.

Ale i kdybychom počítali s těmi 64%, tak stačí uvažovat s jedním přestupem (například když někdo potřebuje jet z Boroviny k nemocnici a nechce spoléhat na těch pár spojů linky č. 14) a jsme na necelých 41 % pravděpodobnosti, že na OBOU spojích pojede nízkopodlažní vozidlo. Docela mizerné číslo při představě, že pro určité skupiny lidí je jedinou alternativou čekání (a to i za nepříznivého počasí) na další spoj, v naději, že ten již nízkopodlažní bude...

- "Zařazení nových autobusů znamená modernizaci systému" - vzhledem k tomu, že jeden z autobusů se stal náhradou vozidla, které mělo nesmyslně pouze dvoje dveře, tak rozhodně o modernizaci jde. Otázkou je, proč takové nemoderní vozidlo vůbec do Třebíče přišlo (tehdy jako náhrada daleko modernějšího Citara s ev. č. 32, které ovšem je také již zpět v Třebíči)...

- "Nové vozy zaujmou (...) nestandardním řešením interiéru" - tak jednak už těžko někoho zaujmou, protože tři úplně stejné autobusy jezdí v Třebíči už skoro rok. Jestli jsou jako "nestandadrního řešení interiéru" považována chybějící sedadla za zadními dveřmi a místo nich pouhá opěradla, pak je to určitě pravda, je to hodně nestandardní, ba přímo podivné...

- "Celkový počet míst pro cestující je 98" - vzpomínám si na jednu cestu přeplněným autobusem Tedom, ve kterém jsem napočítal necelých 70 cestujících. A skutečně tam nebylo k hnutí. V MANech je sice větší prostor pro kočárky (a tedy ke stání), ale stejně si raději ani nechci představovat, jak by to vypadalo, kdyby se tam těch 98 lidí opravdu mělo vejít...

- "Z toho 27 k sezení" - takže méně než má většina jiných autobusů. O. K., díky tomu je zde větší prostor pro kočárky, případně invalidní vozíky. Ale i to je k ničemu, pokud není nasazení "vozidel s větším prostorem pro kočárky" uvedeno u konkrétních spojů v jízdním řádě (to není můj nápad, to jsem si přečetl od jedné mladé maminky z Facebooku Usmívající se)...

Nový MAN Lion´s City již v provozu!

20. listopadu 2012 v 16:41 Zajímavosti z provozu
Přestože oficiální prezentace dvou nových autobusů MAN Lion´s City (v pořadí pátého a šestého v MHD Třebíč) je naplánována až na středeční dopoledne (21. listopadu 2012 od 9 h), minimálně jeden z těchto nových autobusů byl o den dříve již v provozu s cestujícími.

Novotou vonící autobus byl v odpoledních hodinách nasazen na turnuse, kdy linka č. 5 přechází v Borovině na linku č. 1, odkud dojede k poliklinice, kde vzápětí přechází na linku č. 4 k hotelu Atom. Takovéto přecházení, kdy se ve většině turnusů objevuje byť jediný spoj linky č. 1, je úskalím v nasazování vozů s plynovým pohonem. Nicméně tento typ autobusů k nim nepatří, pohon má dieselový.

Hned první den jsem pořídil cca 15 - 20 fotek tohoto autobusu v různých částech města, ale k jejich nahrání do galerie obrázků se dostanu až později, takže zatím uvedu jen odkaz na video dokumentující odjezd autobusu od zastávek Modřínová a Atomhotel a na fotku ze zastávky Modřínová, kterou jsem vložil na Facebook.

Podivná změna u autobusů - pouze miniaturní čísla na zadních displejích

18. listopadu 2012 v 0:34 Zajímavosti z provozu
Zatímco ještě v úterý 13. listopadu 2012 (a dokonce asi i v pátek večer) byly na displejích umístěných za zadním sklem autobusů uvedeno číslo v takové velikosti, že zabíralo celou velikost displeje a bylo dobře čitelné, tak v sobotu 17. listopadu 2012 bylo všechno jinak!

Jak potvrzují fotky těchto autobusů: Mercedes Conecto ev. č. 56, Mercedes Citaro (CNG) ev. č. 50, Karosa B932E ev. č. 46, MAN Lion´s City ev. č. 38, Tedom C12G ev. č. 44, tak nyní zabírá číslo linky jen asi 1/4 velikosti zadního displeje (polovina na výšku a polovina na šířku). Je zřejmé, že takto malé číslo je pro cestující hůře čitelné (především při pohledu z větší dálky), než tomu bylo v situaci, kdy se číslo linky zobrazovalo přes celý displej.

Prezentace dvou nových autobusů MAN Lion´s City na Karlově náměstí 21. 11. od 9 h + zamyšlení nad důvodem existence stránek www.tradomad.cz

16. listopadu 2012 v 0:09 Zajímavosti z provozu
Jak uvádí krátká zpráva na stránkách http://www.doprava-trebic.cz/novinky.html, tak ve středu 21. listopadu 2012 od 9 h (už zde však není uvedeno, DO kolika hodin?) bude na Karlově náměstí probíhat prezentace dvou nových autobusů MAN Lion´s City pro třebíčskou MHD. Počet vozidel tohoto typu v MHD Třebíč se tím pádem zvýší ze 4 na 6, zatímco zřejmě budou vyřazeny dvě nejstarší Karosy - s ev. č. 45 a 48. Přesněji řečeno, pokud jde o druhé jmenované vozidlo, tak jsem se právě dozvěděl, že již před několika dny bylo odvezeno do Pelhřimova (do tamního autobusového "krematoria").

Tak mě napadá, proč vlastně dosud existují stránky http://www.tradomad.cz/? Jako "aktuální zprávy" tam stále můžeme najít mj. informaci typu "Radnice připravuje velké vylepšení městské autobusové dopravy", zatímco informace např. o změnách v MHD k 1. 11. 2012 tam uvedeny nejsou. Stejně tak tam nebyla ani zmínka o proběhnuvší anketě ohledně zajíždění ke Stop Shopu... Navíc, za tímto účelem informování byly přece zřízeny právě stránky www.doprava-trebic.cz...

Buď by měly být stránky www.tradomad.cz zcela zrušeny, anebo by mělo dojít k automatickému přesměrování na stránky www.doprava-trebic.cz. Současný stav je nejen nesmyslný, ale pro náhodného návštěvníka může být i zavádějící a působit dojmem, že např. nic aktuálnějšího než změny k 1. 10. 2012 se v MHD Třebíč neděje. Ale ono tomu tak není...

Možná že by se zrušením těch stránek mírně snížily i náklady dopravce a tím pádem by požadoval o něco nižší úhradu od městského úřadu. Kdo si myslíte, že to je nesmysl, tak vám odpovím, že to je pouze analogie jiným tvrzením z letošního července, kdy dopravce nebyl do poslední chvíle schopen adekvátně informovat o uzavírce konečné Za Rybníkem, ale dozvěděl jsem se tehdy, že případné zlepšení informovanosti cestujících by mohlo mít za následek nutnost přijetí dalšího pracovníka TRADO MAD (a to zřejmě na plný úvazek - tzn. na informovanosti lidí by asi pracoval 8 hodin denně?), což by znamenalo navýšení nákladů dopravce v řádech statisíců, tím pádem příslušné zvýšení úhrady ze strany města a tím pádem by takový jeden pracovník navíc mohl znamenat i nutnost zvýšení jízdného...

Takže stejně tak tvrdím, že zrušení těch neaktuálních stránek, navíc odkazujících na stránky www.mhdspoje.cz, kde jsou jízdní řády uvedeny s několika chybami, by jistě nějakou tu ušetřenou korunu přineslo. Usmívající se

Fotky a videa ze 13. listopadu 2012 - reklama na MANech o městě jménem "Třebíčí" a další fotky převážně z Hájku

14. listopadu 2012 v 18:29 Aktualizace fotogalerie
Do galerie obrázků jsem nahrál fotky pořízené v úterý 13. listopadu 2012.

Zajímavou změnou na vnějším vzhledu všech čtyř MANů je nová reklama zádi autobusu. Jak dokumentují fotky autobusů s ev. č. 21, 32, 38 i 49, objevila se na nich nová reklama na čerpací stanici a levné palivo. Co je však nejzajímavější - podle této reklamy se město nejmenuje "TŘEBÍČ", ale "TŘEBÍČÍ"! Byť zřejmě jde o překlep, přichází na mysl i další verze pro záměrně "zapadákovský" název Třebíče (po názvech jako "Třebíčkov" nebo dokonce "Třebíčkovice").

Mezi další fotky pořízené uvedeného dne, které stojí za bližší zmínku, patří Karosa B952 s ev. č. 26 na Míčově ulici, v popředí se zrušenou (přesněji řečeno, existující pouze čtyři týdny...) konečnou zastávkou Míčova; dále spoj linky č. 4 a za hned za ní linka č. 5 na zastávce Míčova (aneb jak to vypadá, když linka č. 4 jede více oklikou než linka č. 5 a navíc má 2 minuty zpoždění), kde navíc jde o setkání služebně nejmladšího autobusu se služebně druhým nejstarším. Zajímavou fotkou může být i MAN Lion´s City s ev. č. 49 na ulici Kapitána Jaroše, v odlesku zapadajícího Slunce.

Fotek pořízených toho zajímavého a překvapivě ne až tak chladného dne je pochopitelně více, viz složky patřící autobsuům s evidenčními čísly 22, 28, 29, 42, 45 a 46.

Stejně tak jsem nahrál několik videí na YouTube, která chci blíže popsat i na těchto stránkách, ale učiním tak až v dalším, samostatném článku.

Moje "připomínky a náměty ke změně konečné zastávky linky č. 14", nebo spíše "Přímé spojení Borovina - Nemocnice každých 30 - 60 minut, ke Stop Shopu každých 30 minut, to vše s omezeným počtem vozokm?"

12. listopadu 2012 v 14:55 Postřehy z optimalizace MHD
V průběhu pozdního večera, ba hluboké noci, z 10. na 11. listopadu 2012 jsem dal dohromady (opravdu, začal jsem nad tím uvažovat až toho dne večer a hotovo bylo někdy o půl čtvrté ráno Usmívající se) text svého e-mailu adresovaného městskému úřadu coby "námět a připomínka" v rámci ankety na téma linky č. 14 a jejího případného zajíždění ke Stop Shopu.

Pomyslné mantinely v otázce uvažování pouze o lince č. 14 jsem od počátku považoval za "příliš úzké" a hlavně nesmyslné. Nakonec jsem sestavil návrh větších změn, které by znamenaly jednak kvalitnější obsluhu Stop Shopu než linkou č. 14, ale i vyřešení několika dalších problémů. S vědomím úskalí "počítání každého vozokilometru" jsem uvažoval i se zrušením některých spojů tam, kde by to udělalo - dle mého názoru - nejmenší škodu.

Níže uvedený text jsem obratem zaslal na e-mailovou adresu uvedenou ve výše odkazované tiskové zprávě, nicméně rozhodl jsem se jej zveřejnit i zde. Až po odeslání jsem si všiml několika drobných překlepů či neúplných informací, které jsem v onom e-mailu uvedl, tak zde uvádím verzi již opravenou a lehce doplněnou (přesto jistě ne úplnou a vyčerpávající).

Vzhledem k tomu, že jde o dost dlouhý text, používám zde - a to v rámci svých stránek zcela poprvé - funkci zalomení textu, kdy na úvodní stránce se zobrazí pouze první část článku. Pro načtení celého článku stačí kliknout na ikonku "Celý článek".


Dobrý den,


posílám vám "připomínky a náměty ke změně konečné zastávky linky č. 14". Předpokládám, že anketa se netýká pouze otázky změny konečné zastávky, ale i otázky uvažovaného (viz tisková zpráva zde: http://www.trebic.cz/anketa-cestujicich-ke-zmene-konecne-zastavky-linky-c-14/d-14027) navýšení počtu spojů na lince č. 14, kde "autobusy by jezdily častěji, především v dopoledních hodinách".


1. Obsluha zastávky Stop Shop pouze a právě linkou č. 14 je nevhodná, a to z několika důvodů:

- Pro zajištění odpovídající obsluhy této zastávky, potažmo celého obchodního centra, je žádoucí interval 30 minut (nebo častější; rozhodně ne méně častý). Jezdit méně často než každých 30 minut nemá smysl. Přitom, na lince č. 14 dnes jezdí přibližně 5 - 6 spojů denně, takže i "pouhé" zahuštění na byť jen hodinový interval by znamenalo nemalé zvýšení počtu spojů. Při žádoucím zkrácení intervalu na půlhodinový by byl nárůst počtu spojů o to výraznější; vzhledem k fixně stanovenému počtu "povolených vozokm" by přitom bylo nutné rušit jiné spoje v jiné části Třebíče, což je rovněž nežádoucí. Pokud případně platí, že ještě je určitá rezerva v počtu těch "povolených vozokm", tak mohou být využity jinde. Zde vidím i úskalí v samotné otázce v anketě, neboť jistě většina lidí odsouhlasí případné navýšení počtu spojů linky č. 14, ale už v té anketě dále nestojí otázka, zda by tak učinili i za cenu zrušení některých jiných spojů nebo za cenu nezavedení spojů jiných, z jejich pohledu užitečnějších.

- Zcela nesmyslná je úvaha navyšování počtu spojů (v úseku Karlovo náměstí - Domky v období víkendů. Již dnes je nabídka spojů v tomto směru zbytečně velká - ve stejných časech jedou dva různé spoje (linka č. 1 a linka č. 10), což příliš nekoresponduje s metodou "počítání každého kilometru", jejíž neblahé důsledky pocítili občané z jiných částí Třebíče.

- Ta část spojů linky č. 14, které jedou z/do Starče, nemá na Karlově náměstí přípoje do ostatních třebíčských čtvrtí. Zvláště je to patrné o víkendech. Což je nevýhodné pro spojení celých sídlišť Nové Dvory + Hájek, ale i Týna či Podklášteří, s obchodním centrem Stop Shop.


2. Jako nejvhodnější řešení dostatečné obsluhy zastávky Stop Shop městskou autobusovou dopravou, a další vhodné úpravy s takovouto obsluhou související, navrhuji:


Jízdní řád linky č. 31 opět s chybou + stále bez jakékoliv garance nízkopodlažnosti

10. listopadu 2012 v 13:36 Postřehy z optimalizace MHD
Když k 1. 11. vstoupila v platnost změna jízdních řádů linky č. 31, která znamenala mj. nutnost vylepení nových jízdních řádů této linky na všechny zastávky, byl jsem hodně zvědavý, jestli dopravce tentokrát zvládne vylepit jízdní řád bez chyb, či přesněji řečeno - jestli tentokrát zvládne uvést do poznámky k pozdně-večernímu spoji (který od 1. 11. jezdí již pouze v sobotu; do té doby jezdil celotýdenně), že tento spoj nezajíždí do Sokolí.

A jak je vidět na této fotce, tak to bohužel dopravce nezvládl a i nová verze jízdních řádů linky č. 31 obsahuje chybu. Docela by mě zajímalo, jak by se to vyřešilo, kdyby tím pozdně-večerním spojem chtěl někdo jet do Sokolí a až někde na konci Račerovické ulice by zjistil, že autobus jede přímo do Račerovic (tedy bez zajížďky do Sokolí). Škoda slov...

Další skutečností je, že v pracovní dny odpoledne na této lince nepotkáte jiný autobus než nízkopodlažní. Tyto spoje jsou totiž součástí jednoho z pěti turnusů, na kterých jezdí právě pětice plynových (tedy každopádně nízkopodlažních) autobusů, protože pouze u těchto pěti turnusů platí, že v nich není ani jeden spoj linky č. 1, na které nesmí plynové autobusy jezdit (důvod: jezdí nízkým podjezdem pod vlakovým nádražím, tudy by vozidla s plynovými zásobníky neprojela).

Stále tedy platí, že pokud na některém ze spojů v pracovní dny uvidíte plynový autobus, tak si můžete být jisti, že na tom spoji pojde plynový autobus (co se týče pracovních dní) v kterýkoliv další pracovní den. Tím pádem si můžete být také jisti, že půjde o autobus nízkopodlažní.

Proč není alespoň tato garance "plynovosti" a zároveň tedy nízkopodlažnosti uvedena v jízdních řádech? Kdo ví... Argument s tím, že "by se to muselo přelepovat", je z větší části lichý, protože kvůli doplňkovým změnám se už stejně musela větší část jízdních řádů přelepovat. A i kdyby, tak se dala garance nízkopodlažnosti vyvěsit alespoň na internetové stránky dopravce. Což se nestalo...

Když jsem v září čekal na Karlově náměstí téměř hodinu s paní na vozíčku, byl příjemný slunný den. Nedovedu si moc představit, jak nepříjemné by bylo takové čekání v dnešní době, kdy již je chladno, fouká vítr apod. A to bude ještě hůře, co se počasí týče...

S tou paní a s mužem, který ji doprovázel, jsem tehdy probral daleko více témat, než která jsou vidět na videu. Vlastně, rozhovor "off-record" byl daleko uvolněnější, než ten, který jsem nahrál. A jednou z věcí, které ta paní říkala, bylo, že každý z těch, kdo mává rukou nad garancí nízkopodlažnosti nebo dalších prvcích bezbariérovosti, by si měl alespoň na jeden den vyzkoušet na ten vozík sednout. A poznat všechna úskalí takového života.

Možná by pak takový člověk usoudil, že "argumenty" typu "ono se to stějně bude ještě měnit, takže garance by byla neaktuální" jsou velice hloupé. Koneckonců, v pražské MHD také došlo počátkem září k revolučním změnám, leccos se mění v jednotlivých krocích dodatečně a musejí se přelepovat jízdní řády, přesto garance nízkopodlažnosti tam existuje u tramvajových i autobusových spojů...

Asi v tomto ohledu platí, že není problém, když něco nejde. Problém je, když se nechce. :-(

Postřehy z večera 9. 11. - Conecto s ev. č. 23 v provozu a výstup na zast. Atomhotel zase "do silnice"

10. listopadu 2012 v 2:07 Zajímavosti z provozu
Nadpis téměř stejný jako u článku přechozího. A vlastně situace byla v pátek 9. listopadu 2012 podobná jako o dva dny dříve. Opět jsem byl v 18:45 h na Karlově náměstí a opět jsem nahrál na video setkání autobusů. Na spojích linek č. 4, 11 a možná i č. 1 jel stejný autobus jako o ty dva dny dříve. Jen s tím rozdílem, že Mercedes Conecto s ev. č. 23 tentokráte již dojel na lince č. 4 na Karlovo náměstí včas a v pořádku, takže jeho středeční indispozice nebyla nic vážného.

A stejně jako ve středu, tak i v pátek jsem jel v 18:47 h z Karlova náměstí linkou č. 11 na zastávku Atomhotel. A zase to dopadlo tak, že - světe div se - autobus jel včas a tím pádem jsem z něj zase vystupoval na nešikovném místě mimo samotný záliv, neboť do něj se vejde jen jeden autobus a tím v tu chvíli je spoj linky č. 4, který odjede až o minutu později než spoj linky č. 11. Stejně jako ve středu, tak i v pátek jsem uvedenou situaci zdokumentoval na video.


Postřehy z večera 7. 11. - porucha Conecta ev. č. 23 a výstup na zastávce Atomhotel zase "do silnice"

7. listopadu 2012 v 22:17 Zajímavosti z provozu
Ve středu 7. listopadu večer jsem si všiml několika zajímavostí v MHD, které jsem také zdokumentoval na dvě videa.

Předně, nečekal bych, že i u mě dojde k neuvědomění si "zlepšení návazností MHD Třebíč na vlaky na zastávkách Bráfova a Nádražní" a od vlaku, kterým jsem přijel v 18:30 h, jsem bez přemýšlení šel na zastávku Bráfova, aniž bych si uvědomil, že nyní již nesmím automaticky chodit na zastávku Bráfova, ale musím předem vědět, která že linka (jestli linka č. 1, anebo jestli linka č. 4, 10, resp. 14) zrovna v tu dobu jede a na kterou ze dvojice uvedených zastávek že mám jít.

No neuvědomil jsem si to, ale stihl jsem dojít asi v 18:45 - 18:46 na Karlovo náměstí. A tam jsem si všiml a na video zdokumentoval, že jaksi nepřijela linka č. 4. Říkal jsem si - že by přijela pozdě (čemuž bych se vůbec nedivil - viz dále)? No ale ona nakonec do 18:47 h nepřijela vůbec a spoje linek č. 1 a 10 (stejně jako linka č. 5, která však není přípojem) odjely. Pak přijela ke své výchozí zastávce linka č. 11, do které jsem nastoupil.

A při průjezdu okolo zastávky Cyrilometodějská už bylo vše jasné - Mercedes Conecto s ev. č. 23 jedoucí na tom spoji linky č. 4 měl poruchu, cestující v tu chvíli již stáli venku na zastávce. Asi o 2 minuty později pak pravděpodobně došlo k tomu, že jako náhrada na tomto spoji jel Mercedes Conecto s ev. č. 56 (s protijedoucím spojem linky č. 11, ve kterém jsem jel, se potkaly u křižovatky Cyrilometodějské ulice s ulicí Branka).

Linkou č. 11 jsem jel na zastávku Atomhotel. A opět jsem zažil stejnou situaci jako už 2. října. Tedy - jistě k ní mezitím došlo i v mnoha dalších případech (protože to vyplývá přímo z jízdního řádu), ale to nemám zdokumentováno. Linka č. 11 přijela k zastávce Atomhotel v pravidelný čas 18:58 h a tím pádem v zastávce ještě stálo vozidlo, které odjíždí na lince č. 4 až o minutu později - v 18:59 h. "Jedenáctka" tím pádem musí zastavit o něco dále, čímž jednak stojí na přechodu pro chodce, jednak nestojí přímo u chodníku (neboť pak by to "nevytočila" a nemohla by odjet), jednak tím může blokovat i provoz ostatních aut a jednak (a to je hlavní) - díky tomu, že nestojí přímo u chodníku, je mezi podlahou vozidla a nástupní plochou dost velký výškový rozdíl... Uvedenou situaci jsem nahrál na toto video.

Vůbec to je zajímavé. V případě linky č. 4 bylo možné, aby jízdní doba Atomhotel - Karlovo náměstí byla nastavena o 2 minuty kratší než předtím (dříve - platilo to u části těch spojů linky č. 4, které jezdily v pracovní dny dopoledne od zastávky Atomhotel a zároveň přes zastávku ZŠ Na Kopcích - měly jízdní dobu 18 minut, nyní činí jízdní doba jen 16 minut; i proto se nedivím, když vidím spoj linky č. 4 zpožděný, protože nemám pocit, že by dřívější jízdní doby byly zbytečně dlouhé). Zde tedy jízdní doby, jak vidno, zkrátit šlo.

Naproti tomu, u takové linky č. 1 v úseku Karlovo náměstí - Nádražní nebo u linky č. 4 v úseku Samešova - ZŠ Na Kopcích (anebo např. u linky č. 14 o víkendech nebo snad u všech linek v pozdně-večerních hodinách) to možné nebylo (resp. prostě k tomu nedošlo) a tak zde dochází k situacím jako "nadjetí si" a pak čekání na čas (anebo předčasný odjezd...), eventuálně to znamená, že autobus musí jet, s prominutím, jako s hnojem...

Postřeh z víkendové cesty linkou č. 1 v úseku Karlovo náměstí - Nádražní (podle JŘ jízdní doba 5 minut, o víkendu bez problému za 2 minuty)

5. listopadu 2012 v 3:06 Postřehy z optimalizace MHD
V závěrečném odstavci tohoto článku jsem upozorňoval na skutečnost, že jízdní doba linky č. 1 v úseku a směru Karlovo náměstí - Nádražní je celodenně a celotýdenně nastavena na 5 minut, což možná je tak akorát v pracovní dny od rána do pozdního odpoledne, zato o večerních hodinách nebo o víkendech jde o nesmyslně dlouhou dobu.

Od jednoho z autorů jízdního řádu se mi pak dostalo odpovědi, že se počítá s tím, že v těchto tzv. sedlových časech odjede linka č. 1 z Karlova náměstí o něco později. Což zřejmě znamená, že autoři počítali s tím, že autobusy jedoucí na lince č. 4 a na lince č. 10 budou stojící autobus (jehož čas odjezdu přitom už pominul) v nepříliš širokém prostoru zastávek předjíždět, a ve večerních hodinách počítali s tím, že za určitých okolností se spoj linky č. 5 asi nesmí dostat, vlivem zbytečně postávajícího spoje linky č. 1, ke "své" zastávce ani v čase X:46, ale až v X:48 - X:49 (podle toho, jak dlouho by tedy měla linka č. 1 postávat, aby na Nádražní byla až v X:50).

Tento víkend jsem jedním ze spojů linky č. 1 jel a zaměřil jsem se na sledování jízdní doby. Provoz aut nebyl nijak silný, semafory vypnuté. Linka č. 10 přijela od Hřbitova s mírným zpožděním, takže jsme odjeli z Karlova náměstí o 1:23 min. později, než je čas stanovený v JŘ. Ale to vlastně nevadí - vždyť podle výše zmíněného tvrzení (spolu?)autora JŘ se s takto opožděným odjezdem počítá...

Na zastávce Nádražní autobus zastavil o jednu minutu a 57 sekund později od chvíle, kdy se rozjel ze zastávky Karlovo náměstí. Přesto, do času odjezdu zbývalo ještě dlouhých sto sekund. Sto sekund blokování výjezdu z Dvořeckého a Litoltovy ulice a možná i drobného blokování jízdního pruhu v Nádražní ulici...

Jaké byly jiné možnosti? Možná měl autobus na Karlově náměstí postávat ještě déle. Anebo jet úmyslně velmi pomalu a blokovat provoz, který se odehrává za ním. Anebo je tu ještě jedna možnost - ty jízdní doby jsou nastaveny nesmyslně a bylo by vysoce žádoucí, aby došlo k jejich úpravě...

Fotky a videa z krátkodobé uzavírky Václavského náměstí (27. 9. 2012)

1. listopadu 2012 v 18:40 Zajímavosti z provozu
V průběhu října jsem psal postřehy spíše na jiná témata než postřehy z provozu, a tak se nějak nedostalo na bližší popis zajímavostí, ke kterým došlo ve čtvrtek 27. září mezi 8:30 a 9:30 h. Tak nyní sice s více než měsíčním zpožděním, ale přece....

Předně, nebylo pravdou to, co uváděl dopravce v oznámení o krátkodobé uzavírce. Ta částečná uzavírka se netýkala Vltavínské ulice, ale Václavského náměstí. Důvodem uzavírky byl historický průvod žáků ZŠ Horka-Domky.

Linka č. 1 vynechala zastávku Demlova, místo ní jela Družstevní ulicí a zastavovala na zastávce Družstevní. Během té jedné hodiny, kdy k uvedené uzavírce došlo, jely na této lince jen dva páry spojů, na kterých jsem zdokumentoval Mercedes Conecto s ev. č. 35, MAN Lion´s City s ev. č. 38, Karosu B952 s ev. č. 26 a Mercedes Conecto s ev. č. 31.

Krátkodobá uzavírka se dotkla i linky č. 10. V jejím případě šlo dokonce o jediný pár spojů, který musel jet objízdnou trasou. Ze Štefánikovy ulice odbočil tak, aby projel do ulice Zahradníčkovy. Vynechal tím zastávku Václavské náměstí. Cestu onoho jediného spoje (na kterém jel Mercedes Citaro CNG s ev. č. 25) ve směru k poliklnice jsem zdokumentoval při vjezdu z Václavského náměstí do Zahradníčkovy ulice, a to zepředu i zezadu. Cestu spoje linky č. 10 jedoucího Zahradníčkovou ulicí ve směru od polikliniky jsem zdokumentoval přímo z interiéru autobusu, a to na toto video.

Cesta autobusu MHD Třebíč přes Zahradníčkovu ulici byla zcela raritní nejen v tom, že šlo o jediný pár spojů, ale i v tom, že za posledních (minimálně) 20 let žádný takový spoj s cestujícími (a to počítám i různé objížďky apod.) touto ulicí nejel.