Moje "připomínky a náměty ke změně konečné zastávky linky č. 14", nebo spíše "Přímé spojení Borovina - Nemocnice každých 30 - 60 minut, ke Stop Shopu každých 30 minut, to vše s omezeným počtem vozokm?"

12. listopadu 2012 v 14:55 |  Postřehy z optimalizace MHD
V průběhu pozdního večera, ba hluboké noci, z 10. na 11. listopadu 2012 jsem dal dohromady (opravdu, začal jsem nad tím uvažovat až toho dne večer a hotovo bylo někdy o půl čtvrté ráno Usmívající se) text svého e-mailu adresovaného městskému úřadu coby "námět a připomínka" v rámci ankety na téma linky č. 14 a jejího případného zajíždění ke Stop Shopu.

Pomyslné mantinely v otázce uvažování pouze o lince č. 14 jsem od počátku považoval za "příliš úzké" a hlavně nesmyslné. Nakonec jsem sestavil návrh větších změn, které by znamenaly jednak kvalitnější obsluhu Stop Shopu než linkou č. 14, ale i vyřešení několika dalších problémů. S vědomím úskalí "počítání každého vozokilometru" jsem uvažoval i se zrušením některých spojů tam, kde by to udělalo - dle mého názoru - nejmenší škodu.

Níže uvedený text jsem obratem zaslal na e-mailovou adresu uvedenou ve výše odkazované tiskové zprávě, nicméně rozhodl jsem se jej zveřejnit i zde. Až po odeslání jsem si všiml několika drobných překlepů či neúplných informací, které jsem v onom e-mailu uvedl, tak zde uvádím verzi již opravenou a lehce doplněnou (přesto jistě ne úplnou a vyčerpávající).

Vzhledem k tomu, že jde o dost dlouhý text, používám zde - a to v rámci svých stránek zcela poprvé - funkci zalomení textu, kdy na úvodní stránce se zobrazí pouze první část článku. Pro načtení celého článku stačí kliknout na ikonku "Celý článek".


Dobrý den,


posílám vám "připomínky a náměty ke změně konečné zastávky linky č. 14". Předpokládám, že anketa se netýká pouze otázky změny konečné zastávky, ale i otázky uvažovaného (viz tisková zpráva zde: http://www.trebic.cz/anketa-cestujicich-ke-zmene-konecne-zastavky-linky-c-14/d-14027) navýšení počtu spojů na lince č. 14, kde "autobusy by jezdily častěji, především v dopoledních hodinách".


1. Obsluha zastávky Stop Shop pouze a právě linkou č. 14 je nevhodná, a to z několika důvodů:

- Pro zajištění odpovídající obsluhy této zastávky, potažmo celého obchodního centra, je žádoucí interval 30 minut (nebo častější; rozhodně ne méně častý). Jezdit méně často než každých 30 minut nemá smysl. Přitom, na lince č. 14 dnes jezdí přibližně 5 - 6 spojů denně, takže i "pouhé" zahuštění na byť jen hodinový interval by znamenalo nemalé zvýšení počtu spojů. Při žádoucím zkrácení intervalu na půlhodinový by byl nárůst počtu spojů o to výraznější; vzhledem k fixně stanovenému počtu "povolených vozokm" by přitom bylo nutné rušit jiné spoje v jiné části Třebíče, což je rovněž nežádoucí. Pokud případně platí, že ještě je určitá rezerva v počtu těch "povolených vozokm", tak mohou být využity jinde. Zde vidím i úskalí v samotné otázce v anketě, neboť jistě většina lidí odsouhlasí případné navýšení počtu spojů linky č. 14, ale už v té anketě dále nestojí otázka, zda by tak učinili i za cenu zrušení některých jiných spojů nebo za cenu nezavedení spojů jiných, z jejich pohledu užitečnějších.

- Zcela nesmyslná je úvaha navyšování počtu spojů (v úseku Karlovo náměstí - Domky v období víkendů. Již dnes je nabídka spojů v tomto směru zbytečně velká - ve stejných časech jedou dva různé spoje (linka č. 1 a linka č. 10), což příliš nekoresponduje s metodou "počítání každého kilometru", jejíž neblahé důsledky pocítili občané z jiných částí Třebíče.

- Ta část spojů linky č. 14, které jedou z/do Starče, nemá na Karlově náměstí přípoje do ostatních třebíčských čtvrtí. Zvláště je to patrné o víkendech. Což je nevýhodné pro spojení celých sídlišť Nové Dvory + Hájek, ale i Týna či Podklášteří, s obchodním centrem Stop Shop.


2. Jako nejvhodnější řešení dostatečné obsluhy zastávky Stop Shop městskou autobusovou dopravou, a další vhodné úpravy s takovouto obsluhou související, navrhuji:


A) Víkendy celodenně + pracovní dny po 19. hodině:

- Přesměrování linky č. 1 (resp. obecně té linky, která přijela před X:45 na Karlovo náměstí z Boroviny) na trasu okolo nemocnice a dále v trase linky č. 10 až na zastávku Poliklinika, dále přes zastávku Družstevní, závlekem ke Stop Shopu, zpět na Kubišovu a dále v trase linky č. 4 na Karlovo náměstí (ovšem pořád coby linka č. 1, protože je nutné zachovat přestupní vazby na Karlově náměstí), kam musí linka přijet před X:15 (aby dále pokračovala v X:15 do Boroviny, tak jak tomu je u linky č. 1 již dnes). Zároveň zrušení stávající linky č. 10 (v uvedených obdobích) v úseku Karlovo náměstí - Poliklinika (viz též dále), čímž by došlo k úspoře vozokm.

- Stejně tak by se stala v tomto období nadbytečnou i linka č. 14, pokud by se obsluha Starče a Poušova zajistila jinak. V případě Poušova připadá v úvahu řešení, ke kterému dochází v letním období v 18:15 - 18:45 h, kdy linka č. 1 dojede na zastávku Za Rybníkem v 18:27 h (z Karlova náměstí jela v 18:15 h) a ihned pokračuje jako linka č. 14 (tzn. přes Poušov) tak, aby v 18:45 byla na Karlově náměstí. V případě Starče je situace na první pohled složitější, neboť na první pohled není možné stíhat zajet trasu Karlovo náměstí - Stařeč - Karlovo náměstí za potřebných 30 minut, ale dle mých zkušeností jsou o víkendu na této lince (a nejen na ní) hodně rozvolněné jízdní doby. Možné zkrácení na reálně dosahovanou úroveň by tedy nemuselo být takovým problémem, jak se na první pohled zdá. Do Starče by pak mohly zajíždět vybrané spoje linky č. 1 nebo linky č. 5 (pochopitelně by muselo jít o jiné spoje, než které by zajížděly do Poušova).

- Linka č. 4 by jela v opačném směru pomyslného "okruhu" ("okruh" = Hrotovická - Jiráskova - Poliklinika - Stop Shop - U Lípy - Hrotovická) v Domcích, tzn. v X:15 z Karlova náměstí, dále okolo nemocnice, přes zastávky (mj.) U Lípy a Kubišova, dále závlekem ke Stop Shopu, dále přes zastávku Družstevní k poliklinice a dále po trase linky č. 10. Ovšem stále pod číslem 4, aby v X:45 dojela na Karlovo náměstí (opět důležité pro zachování přípojů).

Jízdní doba linek č. 10 + 4 (anebo naopak, 4 + 10) dnes činí v trase "Karlovo náměstí - Poliklinika - Karlovo náměstí" 28 minut, s přidáním závleku ke Stop Shopu by možná oficiálně činila lehce přes 30 minut, ale právě o víkendech + i všednodenních večerech jsou dnešní jízdní doby zbytečně "navatované" (jízdní doby obou linek v uvedených úsecích jsou o víkendech stejné jako např. ve špičce pracovních dnů!) a je možné je mírně zkrátit.

Výhodou výše uvedeného řešení by bylo, že přímé spojení se Stop Shopem by neměla jen Borovina (což by platilo v případě, že ke Stop Shopu bude jezdit linka č. 14), ale i celé Nové Dvory a Hájek.

(Časovou - a vlastně i "vozokilometrickou" náročnost závleku lze mírně eliminovat i tím, když zastávka Stop Shop nebude stát v areálu obchodního centra, ale u kruhového objezdu, konkrétně zde: http://www.mapy.cz/#x=15.887988&y=49.201401&z=17&t=r&rp=m&m=9kJQJxTu5UMVRY)

- Aby linka č. 10 po zrušení (v uvedeném časovém období, tzn. pracovní dny cca po 19. hodině + víkendy celodenně) v úseku Karlovo náměstí - Poliklinika nebyla jen krátkou linkou jedoucí v úseku Karlovo náměstí - Hřbitov, navrhuji (pro uvedená období, tzn. večery + víkendy) spojení linky č. 5 s linkou č. 10. Linka č. 5 by po dojetí na zastávku Hřbitov okamžitě "převlékla" na linku č. 10 a dále pokračovala přes Podklášteří až na Karlovo náměstí. V opačném směru by byla situace podobná - linka č. 10 by dojela ke Hřbitovu, kde by se změnila na linku č. 5.

Výhodou této změny by bylo jednak přímé spojení ve směru Podklášteří - Hájek (dnes jde o nejistý přestup v Týně, kde lidé musejí ujít několik set metrů ze zastávky pro linku č. 10 na zastávku pro linku č. 5!; v opačném směru jízdy stejně tak), jednak by již ve večerních hodinách (po cca 19. - 20. hodině, kdy už je Nový hřbitov beztak uzavřen) takto spojené linky ani nemusely zajíždět ke Hřbitovu (tedy k "převléknutí" z 5 na 10 nebo z č. 10 na č. 5 by došlo již na zastávce Týn).

Pokud by bylo problémem, že by o víkendech neexistovalo přímé spojení Podklášteří a Týna s nemocnicí (s přestupem by samozřejmě zajištěno bylo), lze situaci alespoň zčásti vyřešit tím, že by spoje, které přijedou těsně před X:45 na lince č. 10 od Hřbitova, pokračovaly ve vybraných hodinách (např. období návštěv v nemocnicích) přes zastávku Nemocnice např. do Ptáčova (tzn. o víkendech přesměrování linky č. 12 z Cyrilometodějské ulice na ulici Sportovní). Připomenu ale, že v letech cca 2000 - (2. 9.) 2012 přímé spojení Podklášteří s nemocnicí neexistovalo vůbec, takže tak jako tak by nešlo (ve srovnání s dlouholetým stavem) o zhoršení; ale i kdyby, tak stále je toto případné zhoršení vyváženo výrazným zlepšením přímého spojení Boroviny s nemocnicí.

Pro zpřehlednění uvedených změn připadá v úvahu zavedení odlišného číslování linek o víkendech + v pracovních dnech po cca 19. hodině:

Například:

linka č. 6: Za Rybníkem - Karlovo nám. - Míčova - Týn (- o víkendech do 19. hodiny Hřbitov) - Týn - Na Příkopech - Karlovo náměstí
linka č. 7: Za Rybníkem - Karlovo nám. - Nemocnice - Jiráskova - Poliklinika - Stop Shop - U Lípy - Nemocnice - Karlovo nám. - Za Rybníkem
linka č. 8: Atomhotel (průjezdná konečná) - ZŠ Na Kopcích - Karlovo nám. - Nemocnice - U Lípy - Stop Shop - Poliklinika - Jiráskova - Nemocnice - Karlovo nám. - ZŠ Na Kopcích - Míčova - Atomhotel

Linky č. 1, 4, 5 a 10 by naopak v uvedeném období nebyly v provozu.

(Čísla, 6, 7, 8 jsou pochopitelně pouze příkladem.)


B) Pracovní dny dopoledne (cca 8 - 13 h) a později odpoledne (cca 16 - 19 h):

- Pro toto období provozu je potřeba připomenout, že spojení v relaci Borovina/Nové Dvory - Nemocnice (stejně tak v opačném směru) je zajištěno jen 1 x za půl hodiny, zato dvěma spoji zároveň. Totéž platí pro relaci Poliklinika - Nemocnice (stejně tak v opačném směru). Linka č. 4 jede ve stejné časové poloze jako linka č. 10, obě jedou okolo nemocnice. Zatímco linka č. 1, jedoucí v teoretickém prokladu s těmito linkami, zastávku "Nemocnice" míjí. Existenci pouze 30-timinutového intervalu považuji za o dost horší věc než pouze symbolické přímé spojení Boroviny s nemocnicí (ale např. i zastávkou Hrotovická, ležící v blízkosti několika podniků).

Je nesmyslné řešit toto nevhodné uspořádání (časový souběh linek č. 4 a 10) navýšením počtu spojů linky č. 14, která - jak jsem již napsal - není na Karlově náměstí v některém z časů "X:00, X:15, X:30, X:45"; pokud by k tomu přesto došlo a linka č. 14 by půlila půlhodinový interval v úseku Karlovo náměstí - Nemocnice, tak pak by zase linka č. 14 jela do/z Boroviny (a to zřejmě až "za Rybník/od Rybníka", protože nelze předpokládat, že by se mělo např. každou hodinu jezdit do Poušova, a to dokonce obousměrně) ve stejný čas jako linka č. 1...

- Teoreticky nejjednodušším řešením obsluhy zastávky Stop Shop by byl závlek VŠECH (důležité pro zachování obousměrného 30-timinutového intervalu coby alespoň relativně dobré obsluhy) spojů linky č. 4 přes zastávku Stop Shop. Ovšem zde vidím nevýhodu v tom, že by došlo k dalšímu sblížení časů odjezdů linek č. 1 a č. 4 od zastávky Poliklinika (do 2. 9. byl proklad cca 14 - 16 - 14 - 16, od 2. 9. je to, díky "zexpresnění" linky č. 1, proklad 10 - 20 - 10 - 20; při zajíždění linky č. 4 ke Stop Shopu by "proklad" činil už asi 6 - 24 - 6 - 24).

- Vhodnějším řešením by bylo zavedení "přecházení" vozidla na zastávce Poliklinika (bez nutnosti nového odbavování cestujících) z linky č. 1 (jezdící stále expresně přes zastávku Nádražní) na linku č. 4 (jedoucí po své stávající trase + se závlekem ke Stop Shopu).

Jízdní doba linky č. 1 v úseku Karlovo náměstí - Poliklinika činí 10 minut, u linky č. 4 v úseku Karlovo náměstí - Poliklinika je to 15 minut. I se závlekem ke Stop Shopu jízdní doba autobusu jedoucího na takto propojených linkách, s rezervou dosáhne potřebných 30 minut (nutných pro zajištění vzájemných přípojů na Karlově náměstí a zachování prokladů).

Tímto propojením by také došlo k zavedení přímého spojení z Boroviny k nemocnici KAŽDOU PŮLHODINU, byť oklikou přes Vltavínskou a Stop Shop, přesto by takováto věc byla vhodným řešením pro skupiny lidí, pro které je přestup velkou přítěží, ale nevadila by jim jízdní doba o cca 18 minut delší (koneckonců, i dnes musejí, pokud dojedou z Boroviny na Karlovo náměstí linkou č. 1, čekat 15 minut na nejbližší spoj jedoucí k nemocnici, aby pak tímto směrem jely dva spoje naráz...).

- Přesto, pro zajištění čtvrthodinové (v uvedeném období, tzn. v pracovní dny cca od 8 do 13 h a od 16 do 19 h) nabídky spojení (byť vždy s přestupem) v trase Borovina - Nemocnice (či v opačném směru) a čtvrthodinové nabídky spojení (u každého druhého spoje s přestupem) v relaci Nové Dvory/Hájek - Nemocnice (či v opačném směru), je důležité, aby byly časové polohy linky č. 10 posunuty o 15 minut tak, aby spoj ve směru do Domků odjížděl z Karlova náměstí v X:00 a/nebo v X:30; a spoj ve směru na Podklášteří odjížděl z Karlova náměstí v X:15 a/nebo X:45.


C) špička pracovních dnů (od ranních výjezdů do cca 8 h a dále cca od 13 h do 16 h):

Zde se nabízí několik variant řešení, jako nejvhodnější navrhuji toto:

- "Převlékání" z linky č. 1 na linku č. 4, resp. z linky č. 4 na linku č. 1 na zastávce Poliklinika, a to u každého druhého spoje (tzn. pro zastávku Stop Shop zachování obousměrného půlhodinového intervalu). Eventuálně zavést "převlékání" u všech spojů, ale u těch "opačných druhých" (nezajíždějících ke Stop Shopu) ponechat pětiminutový pobyt na zastávce Poliklinika.

- Spoj, který by přijel k poliklinice na lince č. 1 v X:25/X:55 (tzn. jde o spoje jedoucí z Karlova náměstí v X:15/X:45), by ihned pokračoval jako linka č. 4 jedoucí mj. závlekem přes zastávku Stop Shop. V úseku Kubišova - Atomotel by časové polohy byly totožné se stávajícím stavem (např. odjezd z Kubišovy v X:03/X:33), fakticky by šlo jen o uspíšení odjezdu každého druhého spoje linky č. 4 od zastávky Poliklinika o 5 minut tak, aby se během těchto 5 minut provedl závlek ke Stop Shopu (vzhledem k tomu, že jde o období přepravní špičky, považuji uvedený čas - o něco vyšší než v jiných obdobích - za přiměřený).

- Spoj, který by přijel k poliklinice na lince č. 4 v X:13/X:43 (tzn. ten, který odjel z Karlova náměstí v X:53/X:23; opět jde o zachování stávajících časových poloh v celém úseku Atomhotel - Kubišova + dále závlek ke Stop Shopu, pro který je opět uvažováno s pětiminutovou jízdní dobou), by ihned pokračoval jako linka č. 1 (právě s odjezdem od polikliniky v X:13/X:43).

- Díky "převlékání" z linky na linku by byl celkový počet spojů v relaci Karlovo náměstí - Stop Shop fakticky dvojnásobný (4 páry za hodinu), i když bohužel ne v přesném prokladu (což je ale determinováno časovými polohami spojů, resp. vzájemnými proklady linek č. 1, 4 a 5 tak, aby tvořily souhrnný interval 7 - 8 min.; z tohoto důvodu bych případný posun časových poloh spojů na těchto linkách považoval za nevhodný).

- Samozřejmě i v tomto případě by platila výhoda přímého (byť časově poněkud delšího) spojení z Boroviny k nemocnici či od nemocnice do Boroviny, stejně jako v období cca od 8 do 13 h a od 16 do 19 h.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nakonec několik závěrečných poznámek k tomuto návrhu:

- Vlivem "převlékání" z linky č. 1 na linku č. 4 by vzniklo omezení, že ani na lince č. 4 by v těch obdobích a u těch spojů, kde by se "převlékalo" z linky č. 1, nemohl jet autobus s pohonem na CNG. Nicméně, vzhledem k počtu pouze 5 takovýchto autobusů, předpokládám, že by přesto našly dostatečné využití na dalších linkách.

Naopak ve víkendovém provozu + o večerech po cca 19. hodině by omezení v nasazování plynových autobusů zmizelo zcela, neboť všechny spoje jedoucí do/z Domků by jezdily okolo nemocnice.

- Některé návrhy, jako např. zkrácení jízdních dob ve večerních hodinách + o víkendech, jsou vhodné k zamyšlení tak jako tak, bez ohledu na řešení obsluhy Stop Shopu městskou dopravou. Totéž platí např. o výhodném propojení linky č. 5 s linkou č. 10 (večer a o víkendech).

- Na případný protiargument, že "na rozsah spojení častější než 1 x za hodinu majitel Stop Shopu nepřispěje" odpovídám, že by bylo nesmyslné např. vyžadovat od majitele Stop Shopu plné pokrytí částky rovnající se zvýšené úhradě dopravci způsobené dodatečně najetými vozokm v úseku "křižovatka ul. Znojemská x Družstevní - Stop Shop). Zejména pokud se dají ony potřebné vozokm relativně snadno ušetřit (a tím pádem z pohledu úhrady ze strany města přesunout na úhradu části nákladů spočívajících v zajížďkám ke Stop Shopu) jinde (viz návrhy, které jsem blíže popsal výše, tzn. např. o víkendech do Domků místo 3 spojů za hodinu jen 2; zrušení spojů linky č. 10 v úseku Týn - Hřbitov po cca 19. hodině; zrušení linky č. 14 o víkendech; atd.)

Dalším argumentem je, že i obsluha Stop Shopu veřejnou dopravou je službou veřejnosti, stejně jako jí je např. obsluha vzdálené Žďárského ulice, zastávky Poliklinika (a to i ve večerních hodinách či o víkendech, kdy poliklinika není v provozu, přesto tam jezdí 3 spoje za hodinu), Poušov (zejména v mimosezónním období); a proto by město mělo přispívat (byť v tomto případě s částečným podílem vlastníka obchodního centra) i na dopravu do Stop Shopu.

 


Komentáře

1 Tomáš Tomáš | 12. listopadu 2012 v 17:52 | Reagovat

Ufff...tohle na úřadě nebude nikdo číst.. O_O  :-D
I já si to musím rozvrhnout na několikrát.. 8-O  :-D

2 autobusytrebic autobusytrebic | E-mail | Web | 12. listopadu 2012 v 18:17 | Reagovat

[1]:

Tak ono stačí, když si to přečte ta osoba, na jejíž e-mailovou adresu jsou ty podněty (které občané mohou posílat na účelově zřízenou adresu anketamad@trebic.cz) přesměrovány. :-)

Jinak, pro srovnání: moje připomínky k tehdy právě vyhlášením změnám v MHD (9/2011) měly 8 256 znaků, tento text má 12 907 znaků. Připomínky k rozpracovanému (neveřejnému) konceptu (o dost lepšímu než zde byl nakonec použit, ale bohužel ten koncept počítal s navýšením vozokm, což nebylo z různých důvodů přijatelné), které jsem napsal začátkem 3/2012, měly 11 255 znaků.

A oboje si "někdo" přečetl, tak to snad bude platit i v tomto případě.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama