Leden 2013

Postřehy z 30. ledna 2013 - 3 měsíce staré oznámení o výluce a podivná poznámka v jízdním řádu na zast. Nemocnice

31. ledna 2013 v 9:19 Zajímavosti z provozu
Ve středu 30. ledna 2013 jsem po delší době drobně sledoval provoz MHD Třebíč. Kromě devíti fotek dokumentujících autobusy MHD Třebíč v ulicích s již téměř nebo zcela roztátým sněhem (konečně, bezmála po třech týdnech souvislé pokrývky...), jsem si všiml dvou drobných zajímavostí na zastávce Nemocnice.

Na zastávce ve směru do centra je dosud vyvěšeno oznámení o jednosměrné objízdné trase linky č. 4. Tato objížďka přitom byla ukončena již 31. října 2012... Nevím, jestli jde o jedinou zastávku v rámci MHD Třebíč, kde se takovéto zastaralé oznámení (které mimochodem zakrývá list papíru s dalšími informacemi o MHD Třebíč) vyskytuje.

Na zastávce ve směru z centra jsem si všiml podivné poznámky u jednoho z ranních spojů linky č. 10. Prý končí jízdu na zastávce Generála Svobody. Což je samozřejmě naprostý nesmysl, protože přes zastávku Generála Svobody už projede dávno předtím, než projede přes zastávku Nemocnice. Opět nevím, zda se tento nesmysl vyskytuje pouze na této zastávce, nebo i na jiných zastávkách linky č. 10 v tomto směru jízdy.

Na závěr tohoto článku další zajímavost, které jsem si všiml až zpětně při prohlížení starších fotek.
Zatímco 13. 11. 2012 byl na reklamě na čerpací stanici Icomu na zádi čtyř MANů uvedena (chybná) adresa "Průmyslová 154", již o 4 dny později, 17. 11. 2012, uváděly reklamy na autobusech (správnou) adresu "Průmyslová 159".
Ovšem, šlo tehdy o jedinou opravu chyby na této reklamě; chyba v názvu města "v TŘEBÍČÍ" namísto správného "v TŘEBÍČI" opraveno nebylo...

Postřehy z dalšího brouzdání po stránkách www.tradomad.cz a www.mhdspoje.cz (mj. chybné jízdní řády pro pátek 1. 2. 2013)

26. ledna 2013 v 22:51
Když jsem v posledním odstavci tohoto článku napsal dobrou zprávu, že konečně zmizely ze světa neaktuální stránky www.tradomad.cz, poněkud jsem to zakřikl. V následujících dnech se existence těchto stránek různě střídala - někdy byla k dispozici jen titulní strana, někdy ani ta a zobrazovala se reklama na poskytovatele internetových domén.

V sobotu 26. ledna ale byla situace jiná. Krátce po půlnoci jsem zdokumentoval stav, kdy byla k dispozici úvodní stránka webu www.tradomad.cz, ale po kliknutí na kteroukoliv z "Aktuálních zpráv" následovalo přesměrování na http://www.icomtransport.cz/tradomad/o-firme. O existenci této stránky jsem dosud nevěděl; z údajů na stránce lze vyčíst, že poslední aktualizace se musela konat minimálně (tzn. ne dříve, ale případně později) v polovině listopadu 2012 (viz zmínka o tankování motorové nafty). Na stránce mne zaráží hned několik věcí:

Je tam uvedeno, že průměrné stáří autobusů v MHD Třebíč je 6,1 roku. To je věru zajímavé číslo, neboť právě v polovině listopadu 2012, před uvedením do provozu nového (v pořadí již pátého) MANu Lion´s City stálo v článku na stránkách www.trebic.cz (bohužel, tento článek již není dostupný online), že Celorepublikový průměr stáří autobusů přesahuje 14 let, přičemž současná kolona v Třebíči bude mít průměr 5 let.

Pokud byla výše odkazovaná podstránka z webu www.icomtransport.cz vytvořena až v lednu 2013, znamenalo by to, že vozový park MHD Třebíč během 2 měsíců zestárnul o 1,1 roku (aniž by došlo k jakýmkoliv změnám ve vozovém parku). Pokud byla tato podstránka vytvořena již během listopadu 2012, pak to znamená, že dopravce uváděl na dvou různých místech dvě různá čísla o stáří svého vozového parku. No a pokud náhodou byl (ale nepovažuji to za pravděpodobné, neboť mezitím měl dopravce možnost údaje aktualizovat) údaj o průměrném stáří autobusů ve výši 6,1 let napsán někdy mezi zářím a listopadem 2012, kdy ještě nový (v pořadí pátý) MAN nejezdil, zato ještě jezdila Karosa B932 s ev. č. 48, pak by byl údaj o průměrném stáří autobusů vyšší - ale asi jen o 0,68 roku (autobus starý 14 let vs. 25 vozidel), nikoliv o 1,1 roku.

Výše popisovaný nesoulad zřejmě jen potvrzuje moji listopadovou domněnku, že průměrné stáří autobusů MHD Třebíč je vyšší než (tehdy uváděných) 5 let; domnívám se, že údaj 6,1 roku je (má-li jít o stav k lednu 2013) správným údajem, na rozdíl od údajných 5 let, zmiňovaných v listopadu 2012.

Další zavádějící infomací je "srovnání" se stářím ostatních autobusů v ČR. Údaj o údajném průměrném stáří 14 let je silně zavádějící, možná toto číslo vychází jen díky tomu, že jsou do něj započítávána i některá vozidla, která sice již ani fyzicky neexistují, ale nebyla řádně odhlášena; tak či tak ale platí, že v provozech MHD bývá průměrné stáří autobusů daleko nižší, spíše právě okolo šesti, nikoliv 14 let. A právě s dalšími provozy MHD by se měla MHD Třebíč (nejen) co do stáří vozidel srovnávat - ne s autobusy typu "stará sedmičková Karosa nějakého malého zájezdového dopravce, sloužící jako záloha ostatním autobusům" apod.

Na odkazovaných stránkách mne také velmi zaujala věta Na 10 linkách zajišťuje provoz 25 autobusů značky Mercedes-Benz , MAN a Karosa. Jinými slovy, tři plynové Tedomy jsou zřejmě prašivé...

V minulosti jsem zde již několikrát psal o chybách v jízdních řádech na stránkách www.mhdspoje.cz, na které je odkazováno ze (stále existujících - viz předchozí popis) stránek www.tradomad.cz. A jak dokumentuje toto video, tak při zadání vyhledání spojení na pátek 1. 2. 2013 se zobrazí jízdní řád, podle kterého například toho dne pojedou linky č. 1, 4 a 5 v odpolední špičce v 15-timinutovém intervalu; poslední odjezd linky č. 12 z Karlova náměstí bude v 17:30 h; anebo že tři ranní spoje školní linky č. 21 normálně pojedou...

Chyba lávky - nic z toho platit nebude, neboť v pátek 1. 2. 2013 budou pololetní prázdniny. Ale stránky www.mhdspoje.cz se tváří, jako by žádné prázdniny nebyly. A tím pádem opět uvádějí nepřesné, ba zavádějící informace...

Ve stejný den, 26. 1. 2013 odpoledne, byl stav stránek www.tradomad.cz poněkud odlišný. Po kliknutí na jednotlivé odkazy v sekci "Aktuální informace" již nedocházelo k přesměrování na podstránku z webu www.icomtransport.cz, nýbrž se objevily ještě původní zprávy k těmto odkazům náležející, tzn. například že "od 2. 4. 2012 se mění jízdní řád linky č. 8" nebo že "Radnice připravuje velké vylepšení městské autobusové dopravy"...

Drobné změny v MHD platné od 1. 2. 2013

26. ledna 2013 v 17:07 Změny jízdních řádů
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:


Změny od 1. února 2013

Všechny změny se týkají jízdních řádů pro pracovní dny
Prodloužení spoje linky 5, který končil na Karlově náměstí v 17:09 až na zastávku Benešova.
Uspíšení odjezdu spoje linky 10 ze hřbitova na Karlovo náměstí z 17:17 na 16:46.
Uspíšení páru spojů linky 12, z Karlova náměstí bude odjíždět v 15:10, z Ptáčova v 15:27.
Opoždění odjezdu spoje linky 13 od Jitony na 8:30.
Uspíšení odjezdu spoje linky 31 z Karlova náměstí z 16:30 na 16:00.


K uvedenému doplním, že posun časové polohy spoje linky č. 10 souvisí s posunem časové polohy spoje linky č. 31, protože vozidlo z linky č. 31 na zastávce Hřbitov přechází právě na linku č. 10. Zajímavé je, že jde již o třetí variantu časové polohy - linka č. 31 jezdívala v pracovní dny odpoledne z Karlova náměstí nejprve v 15:30 h, poté v 16:30 h, nakonec je to 16:00 h...

Kronika "Zlaté časy ČSAD Třebíč"

23. ledna 2013 v 8:05 Z historie MHD Třebíč
Na stránkách www.doprava-trebic.cz, konkrétně v sekci "Historie MHD", se objevila velmi zajímavá "Kronika - Zlaté časy ČSAD Třebíč", obsahující mnoho zajímavých fotek, mj. i z třebíčských ulic.

Například:

- Na 3. stránce, ve výstřižku článku "Městská doprava zahájila", je uveden seznam tehdejších autobusových zastávek. Z něj je patrné, že v počátcích třebíčské MHD bývala autobusová zastávka u Dělnického domu (tj. dům, ve kterém dnes sídlí Restaurant Holiday). Dalšími, již neexistujícími zastávkami, jsou zastávky umístěné na ulici Vítězslava Nezvala, která tehdy byla, ač je to dnes k neuvěření, hlavní silnicí.

- Na 14. stránce je velmi pěkná, dokonce barevná fotografie někdejšího "prasečího plácku", na jehož místě stojí již od polovině 80. let 20. století budova autobusového nádraží; z útvarů zdokumentovaných na fotce v současné době existuje jen budova ZŠ T. G. Masaryka a budova, ve které sídlí Úřad práce.

- Na 26. stránce je vidět Karosu B732 se SPZ 92-54 (známou pod ev. č. 27; vyřazena z provozu byla v lednu 2011) ještě s červeným čelem. Později mívala čelo bílé.

- Na 27. stránce je mj. fotka autobusu odstaveného zřejmě na parkovišti u polikliniky na Vltavínské ulici; tehdy bylo parkoviště přibližně dvakrát menší než dnes a autobusy přes toto parkoviště (po odjezdu z nástupní zastávky Poliklinika) projížděly.

Ale to je jen částečný výčet zajímavostí, které mě po zběžném prohlédnutí napadají; každopádně určitě doporučuji zhlédnutí všech fotografií i jejich popisků. :-)

"Informace o nízkopodlažních autobusech"

15. ledna 2013 v 16:05 Postřehy z optimalizace MHD
Na stránkách www.doprava-trebic.cz se 14. 1. 2013 objevil krátký, ale zajímavý příspěvek:

V případě zájmu o přepravu osob na vozíku, nebo osob se sníženou pohyblivostí sdělí dispečer městské dopravy na telefonním čísle 568606609 zda na konkrétním spoji pojede nízkopodlažní autobus. Garanci nízkopodlažních spojů nelze doplnit přímo do JŘ, protože jízdní řád není v tuto chvíli pevně vázán na konkrétní autobusy. Město Třebíč a dopravce se nicméně snaží o pravidelnou obnovu vozového parku tak, aby v budoucnosti byly provozovány v MAD Třebíč pouze nízkopodlažní autobusy. V roce 2013 mají být obnoveny další tři, takže jejich podíl vzroste nad 65% z celkového množství autobusů.

Tak tedy (omlouvám se, následující text obsahuje vysoké % argumentů, které již padly v některém z předchozích článků; řekl bych, že to % přesahuje 65%):

- Dříve, kdy byly v MHD Třebíč i jen 3 nízkopodlažní autobusy, bylo možné, aby "byl jízdní řád pevně vázán (u těch garantovaných spojů) na konkrétní autobusy". Nyní to (z jakých důvodů? "argumenty" typu "ono se to ještě bude měnit" neberu, v pražské MHD nyní probíhá mnoho změn, snad každý měsíc, přesto tam spoje s garantovanou nízkopodlažností uvedeny jsou. A sestavení jízdního řádu a oběhů pro nízkopodlažní vozidla v pražské MHD je jistě složitější než v třebíčské MHD) možné není? Podivné.

- "Argument" typu "garanci nízkopodlažních spojů nelze doplnit přímo do JŘ, protože jízdní řád není v tuto chvíli vázán na konkrétní autobusy" mi připomíná "argument" typu "linka byla zrušena proto, že se objednatel rozhodl ji zrušit" nebo "když tu nejsem, tak jsem pryč".

- Informaci o (ne)nasazení nízkopodlažního vozidla se nedozvíte s dostatečným předstihem. Dříve byste se skutečnost o nasazení nízkopodlažního vozidla dozvěděli zdarma z jízdního řádu, nyní musíte za stejným účelem utrácet peníze za telefon.

- Dopravce se snaží o průběžnou obnovu vozového parku pouze nízkopodlažními autobusy... To je jistě chvályhodné, ale o to se snaží i jiní dopravci v jiných městech i v mimoměstské dopravě a tam jsou schopni uvádět garanci nízkopodlažnosti i do jízdních řádů. Bez nutnosti telefonovat (mimochodem, ve zprávě není uvedeno, ve kterém časovém období je možné telefonovat - jistě ne brzy ráno, pozdě večer apod.). "Argumenty" o procentech nízkopodlažních vozidel jsou rovněž ošidné - neschopnost garance nízkopodlažnosti je nynější stavem, takže je nesmysl psát o něčem, co "teprve bude". Stejně tak platí, že vysoké % zastoupení nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku = vysoké % spojů s garantovanou nízkopdlažností. Ne, že "vysoké % zastoupení nízkopodlažních vozidel = nulová garance".

Minimálně v období od 3. 9. do 30. 11. 2012 (v pracovních školních dnech) platilo, že u části spojů (ty, které vykrývalo 5 turnusů určených výhradně pro plynová, a tudíž výhradně nízkopodlažní vozidla) je nízkopodlažnost stoprocentně jistá. Tvrzení, že "jízdní řád není v tuto chvíli vázán na konkrétní autobusy", v tuto chvíli zřejmě platí, ale bylo období, kdy tomu tak zčásti nebylo a přesto ani u té části spojů nebyla garance nízkopodlažnosti uvedena.

Nicméně, jakkoliv platí, že toto řešení (s tím "volejte dispečerovi") je o dost horší než přímá garance nízkopodlažnosti, tak na druhou stranu je pravda, že toto řešení je přece jen o něco lepší než zcela nulová garance nízkopodlažnosti.

Ovšem, proč vůbec došlo k situaci, kdy se máme "spokojit s málem"? :-(

Nakonec přece jen jedna dobrá zpráva - v polovině ledna 2012 konečně zmizely ze světa neaktuální stránky www.tradomad.cz. :-)

Podvečerní pár spojů linky č. 13, zrušený k 1. 12. 2012

15. ledna 2013 v 10:06 Postřehy z optimalizace MHD
V posledních týdnech jsem si tak nějak dal pauzu od psaní postřehů na téma změn v jízdních řádech, tímto krátkým článkem si dovolím zvolna pokračovat.

Jednou ze zajímavých změn, ke kterým došlo k 1. 12. 2012, je zrušení podvečerního páru spojů linky č. 13, tzn. páru spojů s prostojem u Jitony mezi 17:30 - 18:00 h. Je zajímavé, že spoje v této časové poloze jezdily k Jitoně nejméně od začátku roku 2006 (možná i dříve, ale nemám k dispozici tehdejší jízdní řády). Tím zvláštnější je, proč ke zrušení těchto spojů došlo? Nabízí se několik možností:

- Spoje byly už od začátku, po mnoho let, nevyužívané, nebo byly využívány "jen zcela minimálně". Pak je ale otázkou, proč k jejich zrušení nedošlo nejpozději k 3. 9. 2012, kdy se spustila tzv. optimalizace MHD.

- Spoje byly dříve využívány poměrně dobře, ale v nedávné době jejich využití pokleslo. Zde je otázkou, proč tomu tak je? Ukončil snad činnost některý z tamních podniků, nebo upravil časové polohy směn? Nebo tam lidé jezdí pořád, "jenom" přesedli z autobusů např. do automobilů? Pokud by k tomuto nedošlo, muselo by se - v rámci "zachování stanoveného počtu vozokm" něco škrtnout jinde.

- Uvedený pár spojů byl dobře využíván i těsně před zrušením, ale jednoduše se "někde muselo škrtat", aby "vyšly kilometry".

Bohužel nevím, která z možností je správná, těmito spoji jsem jel snad jen jednou nebo dvakrát v životě, je to už několik let zpět a nevzpomínám si, kolik cestujících tehdy jelo, nota bene tehdejší stav nemusí - jak zmiňuji výše - odpovídat pozdějšímu stavu. Ovšem zatímco ve většině jiných případů rušení vybraného spoje se dá argumentovat, že "lidi si dojdou na nejbližší vhodnou zastávku" nebo "pojedete o něco dříve nebo o něco později jiným spojem", tak v případě zastávek na Žďárského ulici a spojů okolo 18. hodiny nepřichází v úvahu ani jedna možnost...

Proměny týnské křižovatky a přilehlého obratiště autobusů

5. ledna 2013 v 18:07 Z historie MHD Třebíč
Jedním z hlavních objektů mé dokumentace (ať už šlo o focení, nebo o pořizování videí) týkající se provozu MHD Třebíč v roce 2011, byl provoz autobusů v blízkosti staveniště kruhového objezdu v Týně. Od výstavby sice uplynulo jen cca 1,5 roku, přesto již jde o něco, co je dnes minulostí a proto tento článek zařazuji do rubriky "Z historie MHD Třebíč".

Hlavní práce na výstavbě začaly v pondělí 18. dubna 2011 v 7:00 h, kdy byla zahájena dlouhodobá uzavírka křižovatky Táborské ulice, Budíkovické ulice a ulice Marie Majerové v Týně.
Zároveň tím zaniklo přilehlé obratiště, ve kterém se minimálně posledních cca 22 let (ale pravděpodobně i už předtím) otáčely spoje linky č. 4, částečně pak i linky č. 5, a od doby zavedení víkendových spojů linky č. 6 i větší část těchto spojů. Podle mých vzpomínek, kdysi bývala v prostoru obratiště také orezlá plechová bouda.
V předstihu (konkrétně během srpna 2010) byl prodloužen záliv zastávky Týn (té, která je blíže supermarketu Billa), čímž zde vznikl prostor pro odstavení autobusů jedoucích na spojích, které v Týně končí, resp. začínají jízdu.

neděle 3. dubna 2011 - už druhým týdnem (od 21. března) byla pro automobily uzavřena Táborská ulice pro směr jízdy k týnské Jednotě. Důvodem bylo přerušení vozovky výkopem souvisejícím se stavebními pracemi. Autobusy jedoucí na linkách č. 2, 3 a 6 projížděly právě prostorem obratiště; spoje, které v Týně končily a začínaly jízdu, se toho dne otáčely v prostoru týnské křižovatky.

sobota 16. dubna 2011 poprvé a podruhé, neděle 17. dubna 2011 - ticho před bouří. Pouze a právě na tyto dva dny byla, po zasypání výkopu, Táborská ulice průjezdná i pro individuální dopravu. Autobusy MHD se znovu otáčely průjezdem obratištěm. Téměř to ani nevypadalo tak, že je o poslední dva dny, kdy k otáčení autobusů v tomto obratišti bude docházet.

středa 27. dubna 2011 a pátek 29. dubna 2011 - křižovatka již je zcela uzavřena. Linka č. 5 v úseku Týn - Hřbitov nejezdí (nemá kudy). Pro jízdu z ulice Marie Majerové do Táborské ulice (ve směru na Podklášteří) slouží provizorní spojka, vedoucí v místech, kde stával montovaný domek s prodejnou nábytku a domácích potřeb. Tato stavba musela ustoupit právě stavbě nové křižovatky. Spojka slouží pouze pro autobusy MHD, linkové autobusy a jinou dopravní obsluhu. Spoje linek č. 4 a 5 (+ o víkendu i většina spojů linky č. 6) se jezdí otáčet do prostoru obratiště Koutkova, případně, vyžadují-li to okolnosti, i jinde.

čtvrtek 26. května 2011 poprvé a podruhé - v tu chvíli existovaly dvě provizorní spojky, toho dne se používaly obě. Video ale dokumentuje cestu autobusů přes druhou provizorní spojku, vedoucí v blízkosti budoucí kruhové křižovatky.

pátek 10. a sobota 11. června 2011 - v prostoru budoucího kruhového objezdu jsou vytyčeny sloupky označující místo, kam budou o několik dní později instalovány obrubníky. Opět se používá výhradně ta původní provizorní spojka.

středa 15. června 2011 - v prostoru budoucí křižovatky již jsou instalovány obrubníky a nové lampy pro osvětlení pro chodce.

úterý 21. června 2011 - kromě obrubníků již byla položena i dlažba do vnitřní strany budoucího kruhového objezdu. Na svém místě stále jsou původní pouliční lampy. Autobusy stále jezdí po provizorní spojce. Jsou vytyčeny sloupky pro ostrůvky u budoucích přechodů pro chodce.

úterý 12. července 2011 poprvé a podruhé - autobusy už jezdí po vozovce kruhového objezdu, která už má jednu vrstvu asfaltového povrchu. Už jsou instalovány nové pouliční lampy, stejně jako bezpečnostní ostrůvky na přechodech pro chodce.V prostoru zaniklého obratiště jsou vytyčeny obrubníky pro budoucí účelovou komunikaci (k vjezdu do dvora jednoho z domů stojících v Budíkovické ulici).

středa 27. července 2011 - už je téměř hotovo. Vozovka kruhového objezdu už má hotový povrch (za účelem položení poslední vrstvy asfaltu byla křižovatka od 15. do 17. července uzavřena pro veškerou dopravu, tedy i pro MHD), stejně tak je vydlážděna i účelová komunikace v prostoru bývalého obratiště. Kruhový objezd byl zprovozněn 1. srpna 2011 - s měsíčním předstihem oproti původnímu plánu, ale podle některých názorů i tak trvala uzavírka déle, než by bylo nutné.

úterý 9. srpna 2011 poprvé, podruhé a potřetí - kruhový objezd již je v provozu. Autobusy začínající a končící jízdu v Týně se otáčejí právě objetím kruhové křižovatky. Linka č. 5 jezdí opět až ke Hřbitovu. Ale - jednak se nikdo nenamáhal s odmetením písku z chodníků, a navíc se projevila nedostatečná šířka vjezdu do Táborské ulice (ve směru ke hřbitovu), kvůli které musely autobusy najíždět do této ulice jen pomalu a opatrně, aby se tam "trefily" (je to vidět i v prvním odkazovaném videu)...

čtvrtek 15. září 2011 - problematická část kruhového objezdu již byla rozšířena (povrch rozšířené části tvoří dlažební kostky), a je to znát - autobusy již mohou odbočovat z ulice Marie Majerové do Táborské ulice (ke hřbitovu) běžnou "odbočovací" rychlostí. :-)

Mimochodem, v některých videích se objevuje i několik autobusů, které byly mezitím vyřazeny.
Takže videa nemají svoji dokumentační hodnotu jen v tom, že zaznamenávají měnící se tvář jedné části Třebíče, ale i měnící se tvář vozového parku třebíčské MHD. :-)