Březen 2013

Upravené jízdní doby v jízdním řádu platném od 1. 3. 2013

24. března 2013 v 21:16 Postřehy z optimalizace MHD
Jednou ze zajímavostí, kterých jsem si všiml v jízdním řádu MHD Třebíč platném od 1. 3. 2013, jsou upravené jízdní doby na několika různých místech města Třebíče; jde o něco, na co jsem na těchto stránkách upozorňoval již v některých předcházejících článcích.

Linka č. 4 v pracovní dny dopoledne (cca 8 - 13 h) a později odpoledne (cca 16 - 19 h) má v úseku a směru Atomhotel - Míčova - ZŠ Na Kopcích - Karlovo náměstí jízdní dobu prodlouženu na 18 minut, tzn. na hodnotu, která zde platila i do 2. 9. 2012 (avšak mezi 1. 10. 2012 a 28. 2. 2013 zde jízdní doba činila nedostatečných 16 minut). Kromě toho, že nově stanovená jízdní doba lépe odpovídá skutečně dosahovaným jízdním dobám, tak další výhodou je odstranění setkávání linky č. 4 a linky č. 11 na zastávce Atomhotel krátce před 17. a 18. hodinou.

Linka č. 4 má v úseku Karlovo náměstí - ZŠ Na Kopcích zkrácenu jízdní dobu z dřívějších 8 minut na nynějších realističtějších 6 minut. Autobus jedoucí v tomto úseku se nyní už nemusí nesmyslně courat, anebo případně "čekat na čas" na zastávce ZŠ Na Kopcích. Konkrétně došlo ke zkrácení jízdní doby v úseku Samešova - ZŠ Na Kopcích, kde dříve (a to i před spuštěním "optimalizace MHD") činila jízdní doba nesmyslně dlouhý čas 3 minuty, dnes činí pouze 1 minutu.

Zatím však nebyly upraveny jízdní doby v jiných úsecích, kde jsou zbytečně dlouhé - například Karlovo náměstí - Nádražní (v době mimo špičku, kdy je slabší provoz v ulicích), resp. obecně v obdobích večerů nebo víkendového provozu.

Man Lion´s City s RZ 4J7 26-22 má ev. č. 48; doplnění nálepky s ev. č. 32 i na čelo MANu s RZ 4J7 20-33

19. března 2013 v 22:44 Zajímavosti z provozu
V úterý 19. března 2013 jsem drobně zdokumentoval provoz MHD Třebíč v pozadí s nedávno napadaným, naštěstí však opět již zčásti roztátým, sněhem; a jednou ze zajímavostí, které jsem si při tom všiml, jsou nové nálepky s evidenčními čísly.

Služebně nejmladší MAN Lion´s City, uvedený do provozu v listopadu 2012, dostal evidenční číslo 48. I v tomto případě došlo ke "zdědění" evidenčního čísla od vozidla, které bylo ve stjené době vyřazeno - Karosa B932 s ev. č. 48 dosloužila počátkem listopadu 2012.

Služebně druhý nejmladší MAN Lion´s City, uvedený do provozu v září 2012, konečně po řadě měsíců získal nálepku s evidenčním číslem 32 i na své čelo (dosud měl - a bylo tomu tak téměř půl roku - nálepku s evidenčním číslem pouze na zádi vozidla). Zajímavostí na odkazované fotce je i navrátivší se rodinka čápů na komíně. Kdyby tak návratu tušili, jaké mrazy a sněžení ještě uhodí...

Sněhová kalamita 18. 3. 2013

18. března 2013 v 23:49 Zajímavosti z provozu
Pondělí 18. března 2013, ač podle kalendáře den téměř jarní, se po celý den neslo ve znamení vytrvalého sněžení, které podle komentáře jednoho z třebíčských občanů (díky za něj) znamenalo po 18. hodině problémy i pro MHD Třebíč. Další informace nemám k dispozici, naštěstí jsem toho dne ani nemusel vycházet z domu. :-)

Dovolím si drobné srovnání s dopravou v Jihomoravském kraji a informování o mimořádnostech v provozu. Na stránkách www.idsjmk.cz je k dispozici chronologický přehled aktuálních zpráv o povětnostních podmínkách a problémech veřejné dopravy (výše zpoždění, uzavřené úseky silnic, které linky případně vůbec nejezdí). Ve srovnání s tím, informaci o tom, zda měly/mají/budou mít spoje MHD Třebíč v tomto nevlídném počasí problémy (zpoždění spojů nebo i jejich odřeknutí), se nikde na internetu nedozvím... :-(

Fotky z 28. února 2013

17. března 2013 v 21:49 Aktualizace fotogalerie
Ve čtvrtek 28. února 2013 jsem po delší době zdokumentoval provoz MHD Třebíč ve "větší než malé míře", včetně pořízení fotek na místech, odkud jsem zatím žádnou fotku autobusů MHD Třebíč neměl.

Stezka vedoucí od konečné Za Rybníkem do Starče je dobrým místem, odkud se nabízejí zajímavé pohledy. Jednou z fotek pořízených z této stezky je fotka MANu Lion´s City s ev. č. 32 v pozadí s rozmrzajícím Borovinským rybníkem, budovou učiliště a továrním komínem. Na zpáteční cestě ze Starče jsem tento autobus zdokumentoval na jiném místě silnice mezi Třebíčí a Starčí. Fotek tohoto autobusu ve steném úseku jsem pořídil více, viz sousední fotky ve složce patřící tomuto vozidlu.

Další z míst, odkud jsem dosud žádnou fotku autobusu neměl, byla Brněnská ulice před zastávkou COLAS (na této zastávce zastavují autobusy MHD Třebíč teprve až cca od jara 2012 - bohužel nevím přesně od kdy, protože dopravce tehdy informování o této novince ignoroval; o této novince jsem se tehdy dozvěděl sám z vlastního pozorování). Zdokumentoval jsem zde MAN s ev. č. 49. Tímto vozem jsem se následně svezl do Ptáčova, odkud jsem nejel ihned zpět, ale hodinu jsem zde zůstal. Díky tomu jsem mohl toto vozidlo vyfotografovat v místě krátce před výjezdem z Ptáčova; opět jde o místo, odkud jsem žádnou fotku autobusu MHD Třebíč neměl pořízenu (viz též sousední fotky tohoto autobusu ve stejné složce). O hodinu později jsem na příjezdu do Ptáčova - opět na místě, odkud jsem dosud žádnou fotku autobusu neměl - zdokumentoval Karosu B952 s ev. č. 26.

Celou řadu fotek různých autobusů jsem toho dne pořídil v oblasti Boroviny, konkrétně okolo zastávek Revoluční a Borovina, BOPO. Za bližší připomenutí stojí fotka Karosy B932E s ev. č. 46 v prostoru křižovatky Koželužské ulice se silnicí vedoucí mj. k budově Hotelové školy Třebíč; k vybudování této silnice došlo teprve v průběhu roku 2012.

Na závěr jsem toho dne pořídil dvě fotky Tedomu C12G ev. č. 22 na cestě z třebíčského sídliště Za Rybníkem do Starče; cestu tohoto autobusu zpět ze Starče jsem zdokumentoval na toto video.

Spoje linky č. 31 do Přibyslavic jezdí již od 1. 3.!

14. března 2013 v 15:15 Změny jízdních řádů
Jednou z novinek, kterou přinesl nový jízdní řád platný od 1. 3. 2013, bylo zavedení jednoho páru spojů v pracovní dny a dvou párů víkendových spojů MHD Třebíč, jedoucích přes Novou Ves do Přibyslavic. U uvedených spojů však byla uvedena poznámka "jede ode dne vyhlášení".

Ke svému překvapení jsem se dnes dozvěděl, že tyto spoje již jezdí, a to právě už od 1. března 2013!

Nutno dodat, že i v oficiálním informačním zdroji, tzn. na stránkách www.doprava-trebic.cz, se informace o tom, že tyto spoje již jezdí, objevila až 11. 3.

Fotky pořízené 18. - 26. února 2013

12. března 2013 v 18:53 Aktualizace fotogalerie
V galerii obrázků jsou v tuto chvíli nahrány všechny fotky pořízené do okamžiku zveřejnění tohoto článku, uvažuji-li pouze ty fotky, u kterých jsem předpokládal jejich zveřejnění. V následujících řádcích blíže popíši několik zajímavostí, které jsou zdokumentovány na fotkách pořízených v rozmezí dní 18. 2. - 26. 2. 2013.

Série fotek Mercedesu Citaro (CNG) ev. č. 25 z 18. 2. 2013 dokumentuje tento autobus na jednotlivých "vesnických" zastávkách, při jízdě na odpoledním spoji linky č. 31. V tentýž den jsem zdokumentoval i služebně nejmladší MAN na spoji linky č. 5 s neobvyklou konečnou zastávkou - Benešova. Jde o spoj s odjezdem z Karlova náměstí v 17:09 h; k jeho prodloužení z původní konečné (kterou bylo právě již Karlovo náměstí) na zastávku Benešova došlo od 1. 12. 2012.

Kalamitní sobota 23. února 2013 je epizodně zdokumentována dvojicí fotek Karosy B932E ev. č. 46, pořízených poté, co již byla vzdána dlouhá marná snaha o odjezd ze zastávky Dřevařské závody. Viz tato a tato fotka.

V úterý 26. února už naštěstí byla většina bílého "humusu", který napadl o tři dny dříve, již roztátá. Po část dne tehdy vládlo příjemné slunečné počasí, čehož nevyužít by byla škoda - zdokumentovat autobusy pěkně "za světla". Toho dne jsem pořídil i několik fotek z míst, odkud jsem dosud žádné fotky autobusů neměl - ze Žďárského ulice několik desítek metrů od konečné zastávky Jitona nebo Hrotovická ulice u Průmyslové zóny z takového úhlu pohledu, že město Třebíč na ní vypadá jako jedna ulice s bytovým domem + jedna další ulice s teplárnou a víc už nic. :-)

Výše uvedené dva odkazy směřují jen k jedné z celé série fotek toho kterého autobusu, které jsem toho dne v oblasti Nové průmyslové čtvrti pořídil; v případě Tedomu C12G ev. č. 44 jde také o dokumentaci jeho oběhu, kdy má mít mezi 13:39 a 14:32 h pauzu u zastávky Jitona, které ovšem využil k cestě za účelem doplnění paliva, tzn. k plnicí stanici stojící v blízkosti areálu Tedomu.

Snad největší hromada sněhu se vyskytovala u zastávky Komenského náměstí, kde způsobovala zajímavé "zakrytí" částí autobusů stojících v zastávce, například služebně nejmladšího MANu Lion´s City.

V době, kdy už byl sluneční svit pro celý 26. únor ten tam, jsem zdokumentoval Tedom C12G s ev. č. 22 za zastávkou Stařeč, Tyršova; v pozadí s ještě zasněženým polem, kde v pozadí je vidět i zářez tratě č. 241. Stejný autobus jsem o několik minut později zdokumentoval po výjezdu ze Starče směrem k Třebíči.

Zajímavým pohledem na autobusy MHD Třebíč stojící na konečné Za Rybníkem je fotka pořízená ze stezky vedoucí od sídliště Za Rybníkem směrem na Stařeč.

Údajný důvod nulové garance nízkopodlažnosti - turnusy obsahující spoje několika různých linek?

9. března 2013 v 18:52 Postřehy z optimalizace MHD
Před několika dny jsem se z "oficiálních míst" dozvěděl, že neschopnost garantovat u části autobusových spojů nasazení nízkopodlažního vozidla je způsobena dopravcem TRADO MAD, přesněji řečeno zdůvodněním zástupce dopravce, že v současné době obsahují jednotlivé turnusy spoje různých linek, kvůli čemuž údajně není možné tuto garanci uvést do jízdního řádu. Zatímco do 2. 9. 2012, kdy byla nízkopodlažnost garantována alespoň u menší části spojů linky č. 4 a linky č. 5, šlo tehdy o turnusy, které obsahovaly výhradně spoje jedné linky (tzn. buď č. 4 nebo č. 5).

Ještě, že podobnou nesmyslnost nezná například Dopravní podnik města Brna, jehož trolejbusové linky č. 38 a č. 39 mají o víkendech propojené oběhy, kdy spoj linky č. 38 jedoucí z Preslovy přijede na Komenského náměstí, kde se ihned "převlékne" na linku č. 39, na které učiní obrat na Barvičovu, aby po návratu zpět na Komenského náměstí ihned "převlékla" zpět na linku č. 38, na které jede opět na Preslovu.

Podobných případů se dá v Jihomoravském kraji najít více - například propojené oběhy linek č. 816 a 830 na Znojemsku, linek č. 403 a 404 jihozápadně od Brna apod.

Co k takovému nesmyslu říci? Snad jen, že s takovýmto přístupem by to chtělo jiného dopravce. Nebo vymést cosi shnilého ve státě "traďáckém", resp. "icomáckém". :-(

Zastávka Račerovice

4. března 2013 v 22:16 Monografie zastávek
Račerovice jsou jednou z tzv. integrovaných obcí, do kterých od 3. 9. 2012 jezdí MHD Třebíč, konkrétně linka č. 31.

Ještě před zahájením provozu této linky, muselo dojít k určitým úpravám v budoucím prostoru zastávky Račerovice. Ta se nachází na úzké vedlejší komunikaci, přímo na račerovické návsi. Jde o odlišnou polohu, než kterou má zastávka pro linkovou dopravu - ta se totiž nachází v kopci směrem k výpadovce na Třebíč.

Úpravy prostoru pro zastávku MHD Třebíč na račerovické návsi spočívaly jednak k dosazení označníku, jednak ve zjednosměrnění té úzké vedlejší komunikace. Pohled ze Street View dokumentuje tuto komunikaci ještě jako obousměrnou; ale ani podoba samotného zjednosměrnění nezůstala neměnná. Zatímco minimálně ještě v polovině října 2012 byla tato vedlejší ulice jednosměrná v celé své délce; ve druhé polovině února 2013 už byla jednosměrná jen část této silnice, konkrétně samotný prostor zastávek. Tomu dodatečnému zkrácení jednosměrky se nedivím - dovedu si představit, že například zemědělská technika odbočující do boční ulice měla v případě jízdy "jednosměrkou" problémy v příslušném místě odbočit do ostrého úhlu. Nyní tyto problémy odpadly, do té boční ulice se díky zkrácení jednosměrky dá zajet i z opačného směru.

V průběhu prvního půlroku provozu této zastávky jsem v ní zdokumentoval tato vozidla (odkazuji vždy jen na jednu fotku ze série fotek pořízených toho dne v Račerovicích; k dalším fotkám se dá jednoduše "proklikat"):(kromě fotek ze samotné zastávky, je zde tento autobus zdokumentován i na hlavní račerovické silnici)


Jízdní řád platný od 1. 3. 2013 opět bez garance nízkopodlažnosti

2. března 2013 v 14:57 Postřehy z optimalizace MHD
První z věcí, která mne zajímala po otevření jízdního řádu, který jsem si ve čtvrtek (tzn. ani ne 1 den před začátkem platnosti nových jízdních řádů; dříve ale tyto jízdní řády nebyly k dispozici) koupil, bylo, zda už konečně bude u části spojů (s ohledem na to, že jsou místa, kde je tato služba více potřeba, např. na zastávku Koutkova apod.) uvedena garance nasazení nízkopodlažního vozidla.

Stačil však letmý pohled do jízdních řádů, abych zjistil, že tomu tak není. Přiznám se ale, že mne to, bohužel, ani moc nepřekvapuje. :-( Mám pocit, že osoby, které tuto věc mají na zodpovědnost, nikdy na sobě nebo u svých blízkých nezažily, že by dočasně (po úraze) nebo chronicky (stáří a nemoci pohybového ústrojí) nemohly překonat schody nebo jiné vysoké překážky.

Soudím tak z posledního odstavce, této tiskové zprávy, kde je uvedeno "V případě zájmu o přepravu osob na vozíku mohou cestující zavolat na dispečinek MAD, telefonní číslo 568 606 609, kde dispečer sdělí, zda na konkrétním spoji pojede nízkopodlažní autobus." Kdyby tito lidé takové zkušenosti měli, nemohli by psát do výčtu lidí, pro které je otázka nízkopodlažnosti stěžejní věcí, pouze vozíčkáře, ale právě i lidi po úraze, staré občany; ale koneckonců třeba i maminky s kočárky, pokud jedou s kočárkem samy. Naopak, velmi správně to výčet skupin lidí uveden hned v první větě tohoto článku (pojednávajícího ovšem o jiné MHD než třebíčské).

Nějaké volání dispečerovi nic neřeší, protože jednak znamená zbytečné výdaje za telefon, jednak taková služba jistě není k dispozici nepřetržitě (Co třeba o víkendu? Zvedl by ten telefon někdo a poradil by? A proč se tato možnost "volejte dispečerovi" zveřejnila až 4,5 měsíce po spuštění tzv. optimalizace MHD a tedy po zrušení jakékoliv garance nízkopodlažnosti?) a jednak jde o řešení vpravdě nekoncepční a nesystémové. Koncepčním a systémovým řešením je pouze a jen uvedení garance nízkopodlažnosti k adekvátnímu počtu spojů.

Argument, že 2/3 vozidel jsou dnes nízkopodlažní, neberu - jednak jsem zde již psal o jeho pomíjivosti v případě nutnosti jízdy s přestupem (kde % pravděpobnosti se s každým přestupem exponenciálně snižuje), jednak by mělo platit, že "relativně velký počet nízkopdlažních vozidel = relativně velký počet spojů garantovaně nízkopodlažních".