Červen 2013

Fotky z výlukových a objízdných tras v Borovině (14. 6. 2013)

25. června 2013 v 10:04 Aktualizace fotogalerie
Do galerie obrázků jsem nahrál asi 30 fotek pořízených v pátek 14. června 2013, které dokumentují provoz linek MHD Třebíč na neobvyklých místech Boroviny a Stařečky, a to vlivem uzavírky železničního přejezdu u větrníku. V tomto článku krátce popíši některé z fotek.

Linka č. 14 odbočující ze Seifertovy ulice, ovšem nikoliv vlevo směrem do Poušova (to nebylo možné kvůli uzavírce přejezdu), ale vpravo směrem k supermarketu Penny Market. Právě spoje linky č. 14 tehdy obsluhovaly zastávky Revoluční a U Kapličky, které páteřní linky č. 1 a č. 5 musely kvůli uzavírce míjet.

Linka č. 14 jedoucí zpět ze Starče a opět po té části Pražské ulice, kudy běžně MHD Třebíč nejezdí; zakrátko odbočující do Seifertovy ulice (okolo uzavřeného přejezdu). Na uvedených spojích linky č. 14 jel Tedom C12G ev. č. 22.

Mercedes Citaro ex ev. č. 32 v Koželužské ulici, za křižovatkou s Řípovskou ulicí - v místě, kde v běžném provozu autobus MHD Třebíč na spoji s cestujícími nepotkáte.

Karosa B952 ev. č. 29 a MAN Lion´s City ev. č. 38 u východního konce čelní budovy areálu bývalé továrny BOPO.

MAN Lion´s City ev. č. 49 a Karosa B952 ev. č. 47 v blízkosti silniční odbočky směrem k Janovu mlýnu a dále do tzv. Terovského údolí.

Mercedes Citaro ev. č. 42 a Karosa B932E ev. č. 46 u bývalé (a nyní již dost zarostlé) zastávky u Janova mlýna.

MAN Lion´s City ev. č. 48 a Karosa B952 ev. č. 29 u odbočky ke Hluchému mlýnu.

MAN Lion´s City ev. č. 38 na provizorní zastávce "Sucheniova" v ulici Dr. Antonína Hobzy a MAN Lion´s City ev. č. 48 projíždějící protější zastávkou.

Od každého autobusu, který jsem toho dne zdokumentoval na některém z (pro MHD Třebíč) neobvyklých míst, jsem výše uvedl odkaz alespoň na jednu fotku. K dalším fotkám autobusů pořízeným ve stejný den v této části Třebíče se můžete "proklikat" v jednotlivých složkách patřících těmto autobusům.

Změny v jízdních řádech od 1. 7. 2013

22. června 2013 v 13:30 Změny jízdních řádů
Přepis zprávy ze stránek doprava-trebic.cz:

S platností od 1. července 2013 budou provedeny následující změny v platných jízdních řádech.
Prosíme cestující, aby si změny poznačili do svých knižních jízdních řádů. Nový jízdní řád nebude vydáván.

Z důvodu nízké obsazenosti cestujícími jsou zrušeny následující spoje

Linka 1
pracovní dny i prázdninové pracovní dny - Poliklinika 4:35 --> Za Rybníkem 4:57, Za Rybníkem 19:18 --> Karlovo náměstí 19:30

Linka 4
pracovní dny i prázdninové pracovní dny - Poliklinika 4:20 --> Komenského náměstí 4:32
spoj tedy začíná na Karlově náměstí

Linka 5
prázdninové pracovní dny - Karlovo náměstí 4:15 --> Za Rybníkem 4:27, Karlovo náměstí 4:30 --> Týn 4:45

Linka 31
soboty, neděle a svátky - Pocoucov 7:00 --> Karlovo náměstí 7:54

prázdninové pracovní dny Karlovo náměstí 6:45 --> Poušov 6:58, Poušov 7:00 --> Karlovo náměstí 7:13


Krátký komentář ke zrušení ranního spoje linky č. 31: nevidím to jako logické řešení. Počty cestujících ve všech spojích na této lince jsou dost nízké. Podle mne jsou jen dvě systémová řešení: buď zrušení celé linky, anebo ponechání nějakého použitelného počtu spojů, kterým - dle mého názoru - je právě stávající stav, tzn. jeden spoj ráno, jeden před polednem a třetí okolo 17. hodiny (ovšem s tím, že asi 20 km by se každý den dalo ušetřit tím, že odpolední spoj, resp. dosud pár spojů, by nejezdil v obou směrech, ale projel by jednotlivé obce pouze jedenkrát (tzn. tak, jak tomu je u dopoledních spojů).

Nevím, proč je návoz vozidla (cca v 6:45 h z Třebíče, před 7. hodinou v Pocoucově) do Poucova pouze režijní, tzn. bez přepravy cestujících. Město za něj dopravci hradí stejnou částku, jakou by hradilo i v případě, že by šlo o spoj s cestujícími. Možná by si pak takový spoj pár cestujících (například z řad těch turistů, kteří si rádi přivstanou, nebo z řad houbařů) našel. Toto píši i s ohledem na skutečnost, že nedávno vzniklo několik plakátů upoutávajících právě na možnost využití linky č. 31 k turistickým účelům (mj. je inzerována návštěva Přibyslavic, pro kterou je použití autobusu ještě méně výhodné, neboť první ranní spoj jede už o půl šesté ráno - tzn. dříve než zmíněný návoz do Pocoucova; druhý spoj pak jede až o 12 hodin později, tzn. ve večerních hodinách.

Spoj linky č. 14 dnes odjel od zastávky Bráfova ve 22:11 h (tzn. o minutu dříve)

18. června 2013 v 22:51 Zajímavosti z provozu
... a "díky" tomu jsem jej nestihl. Více k tomu v tuto chvíli nechci dodávat, možná by šlo o příliš silná slova. Ostatně, mnoho jsem toho na toto téma napsal již v době, kdy jsem se podobným způsobem snažil stíhat tehdejší linku č. 8 s odjezdem ze zastávky Nádražní ve 22:13 h, která ovšem permanentně jezdila o 2 (někdy i 3, někdy "jen" 1) minutu dříve, než byl čas uvedený v jízdním řádě.

Od té doby si také cesty z nádraží na příslušnou zastávku dokumentuji na video (aby někdo nemohl namítnout, že si vymýšllím). Nejinak tomu bylo i dnes. Viz tento odkaz.

Postřehy z objízdné trasy autobusů Libušiným údolím

14. června 2013 v 21:03 Zajímavosti z provozu
V pátek 14. června 2013 jsem zdokumentoval autobusy jedoucí objízdnou trasou přes Libušino údolí. K nahrání asi 30 fotek se dostanu později, nyní krátce popíši pár zajímavostí.

- Na zastávce "Sucheniova" v ulici Dr. Antonína Hobzy je paradoxně uvedena zastaralá informace o podobě výlukových opatření - je zde uvedena náhradní zastávka u Janova mlýna...

- Linka č. 14 jezdila přes zastávky Revoluční a U Kapličky. Aby se vrátila zpět k bývalé borovinské továrně, jela i tou částí Pražské ulice, přes kterou autobusy běžně nejezdí.

- "Neautobusová" informace - výstražníky typu SSSR u přejezdu v Borovině už jsou minulostí. Odkazy na fotky Mercedesu Citaro ev. č. 56 v blízkosti tohoto přejezdu, pořízené v dubnu 2013, jsem uváděl v tomto článku.

- Odjezd MANu Lion´s City ev. č. 38 a zároveň chybnou vývěsku o výluce jsem zdokumentoval na toto video.

Potvrzení údaje z přechozího článku - v autobusech opravdu jsou zastaralé vývěsky o borovinské objížďce

12. června 2013 v 22:34 Mimořádnosti v provozu
To, co jsem předeslal ve včerejším článku, jsem si dnes v několika autobusech MHD Třebíč ověřil. Ve všech ze "sledovaných" vozidel byla vývěska týkající se borovinské uzavírky, ovšem se zastaralým obsahem - neuváděla, že linka č. 14 přece jen obsluhuje zastávky U Kapličky a Revoluční; stejně tak neuváděla, že náhradní zastávkou není Janův mlýn, nýbrž provizorní zastávka na začátku ulice Dr. Antonína Hobzy.

Změny v uzavírce v Borovině

11. června 2013 v 22:49 Mimořádnosti v provozu
Se čtyřdenním zpožděním přepisuji oznámení ze stránek doprava-trebic.cz. Mám však dojem, že tato změna podoby výlukových opatření není uvedena na vývěskách v autobusech.

V právě probíhající uzavírce železničních přejezdů v Borovině došlo ke dvěma úpravám:
1) Náhradní zastávka byla posunuta od Janova mlýna k ústí ulice Dr. Ant. Hobzy, ke křižovatce s ulicí Sucheniova.
2) Pro zajištění obsluhy zastávek Revoluční a U Kapličky zůstane v provozu linka č.14, a to spoji, které jinak jezdí do Poušova.
Orientační odjezdy ze zastávky Revoluční:
Pracovní den:
Směr Za rybníkem, Stařeč:
8:22, 10:45, 15:45, 18:45
Směr Karlovo náměstí, Poliklinika Vltavínská:
11:11, 16:07, 18:17,19:07
Víkend:
Směr Za rybníkem, Stařeč:
odjezdy v:
10:45, 14:45, 18:45
Směr Karlovo náměstí, Poliklinika Vltavínská:
11:11, 15:11, 18:32, 19:11

V autobusech proběhne dopravní průzkum

4. června 2013 v 18:58 Postřehy z optimalizace MHD
Přepis oznámení ze stránek www.trebic.cz:

Cílem je získat podklady pro vylepšení MAD
V Třebíči se uskuteční jednodenní dopravní průzkum. Bude se zjišťovat spokojenost lidí s městskou autobusovou dopravou.
Anketu připravil odbor dopravy radnice na středu 5. června pro časové rozmezí od 5 do 19 hodin. Na linkách budou v autobusech přítomni označení tazatelé, většinou z řad studentů. Na visačkách budou mít umístěno logo města Třebíče a zpracovatelské společnosti CZECH Consult, s.r.o. Tazatelé budou oslovovat cestující a dělat s nimi krátké rozhovory.
Radnice žádá veřejnost o vstřícný přístup, aby bylo možné získat z průzkumu objektivní výsledky a posoudit tak současný stav linek. Anketa poslouží jako podklad pro zlepšení provozu třebíčské městské autobusové dopravy a pro její přizpůsobení potřebám občanů

Tipy na výlet s MAD Třebíč

3. června 2013 v 22:49 Zajímavosti z provozu
V nedávné době došlo k vytvoření propagačních letáčků, lákajících k výletu do integrovaných obcí a do Přibyslavic a snažících se tím zvýšit využívanost příslušných linek MHD Třebíč. Kromě upoutávky na přírodní, popřípadě jiné pamětihodnosti je zdůrazněna informace, že na doplňkových linkách obsluhujících tyto lokality lze v autobuse přepravit i jízdní kolo, a to za poplatek pouhých 5 Kč (k tomu však dodávám, že za této okolnosti by bylo nanejvýš vhodné, aby dopravce na tyto spoje nasazoval vozidla s velkým víceúčelovým prostorem, tzn. buď Citaro CNG nebo MAN Lion´s City (celkem je v MHD Třebíč 6 takovýchto vozidel, tzn. v tomto ohledu by byl dost velký "manévrovací prostor").

Odkazy na jednotlivé letáčky:


Objízdná trasa linek č. 1, 5, 14 (a asi i 21)

1. června 2013 v 13:32 Mimořádnosti v provozu
Text oznámení, které již asi 2 - 3 týdny visí v autobusech MHD + je uveřejněno na stránkách doprava-trebic.cz.

V souvislosti s opravami železničních přejezdů bude od pondělí 10. června do pondělí 17. června 2013 uzavřena ulice Pražská. Autobusové linky 1, 5 a 14 pojedou mezi zastávkami Borovina, BOPO - Komenského náměstí obousměrným odklonem ulicemi Koželužskou a Dr.A.Hobzy, čímž vynechají zastávky Revoluční, U Kapličky, Sucheniova (linka 14 i Řípov, rozc. a Poušov). Na odkloněné trase bude zřízena zastávka Janův mlýn v Libušině údolí, kterou všechny linky obslouží.
Linka 21 bude v době uzavírky v obvyklém provozu, a tedy obslouží všechny zastávky dle svého jízdního řádu.

Předpokládám, že tím obsloužením všech zastávek se u linky č. 21 myslí, že po obsloužení zastávky ZŠ Bartuškova pojede zpět k bývalé továrně BOPO, odkud pojede Koželužskou ulicí a mj. okolo Janova mlýna, kde zastaví na zastávce, která je "papírově" náhradou za zastávku Sucheniova. Skutečnou zastávku Sucheniova, vlivem uzavírky přejezdu u větrníku, totiž nebude reálně možné obsloužit.

Co se týče skutečnosti, že Poušov zůstane po osm dní zcela bez MHD - považuji to za dost nepříjemnou skutečnost, pokud tedy nechceme argumentovat, že Poušov vlastně MHD tolik nepotřebuje. Ostatně, optimalizace MHD přinesla Poušovu slušné navýšení počtu spojů + zavedení do té doby neexistujcího víkendového provozu. Bohužel, autobus ve směru od Podklášteří do Poušova přijet nemůže (omezená nosnost mostu přes řeku) a případná objízdná trasa ve směru od Boroviny by vedla až přes Stařeč a Červenou Hospodu.