Září 2013

Změna jízdního řádu linky č. 31 od 1. 10. 2013

25. září 2013 v 13:30 Změny jízdních řádů
K 1. 10. 2013 vstupuje v platnost omezení rozsahu provozu linky č. 31. O víkendech odpoledne již nebudou integrované obce obsluhovány "dvakrát" - tedy tak, že do každé z obcí zajede jak spoj jedoucí ve směru od Karlova náměstí do Pocoucova, tak i spoj jedoucí od Pocoucova zpět na Karlovo náměstí; ale jen jednou. Spoj jedoucí z Pocoucova totiž pojede rovnou přes Podklášteří na Karlovo náměstí, aniž by jel přes Budíkovice, Račerovice nebo Sokolí. Odpolední víkendový spoj jedoucí ve směru z Karlova náměstí do Pocoucova nebude zajíždět do Sokolí. Náhradní obsluha Sokolí bude zajištěna závlekem spojů jedoucích do Přibyslavic, resp. zpět z Přibyslavic.

I v pracovní dny dojde ke změně - odpolední spoj, jehož odjezd z Karlova náměstí je novém jízním řádu stanoven na 16:08 h, bude od 1. 10. 2013 jezdit pouze ve dnech školního vyučování, nikoliv tedy v období školních prázdnin. Další změnou u tohoto odpoledního spoje je zrušení zajížďky do Sokolí. Náhradní obsluhou Sokolí bude, stejně jako o víkendech, závlek spojů jedoucích do/z Přibyslavic.

Odkazy na pozměněné jízdní řády:
Krátkodobá uzavírka Hilbertovy ulice a dočasné zrušení zastávky Palackého

24. září 2013 v 22:35 Mimořádnosti v provozu
Přepis krátkého sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Zítra, ve středu 25.9.2013, bude od 8:00 do 13:30 výluka provozu autobusů na zastávce Palackého kvůli havárii vodárenského zařízení v ulici Hilbertova. Náhradní zastávkou bude ulice Nová.

(Ne)dokumentace letní objízdní trasy přes Hybešovu ulici

13. září 2013 v 21:27 Aktualizace fotogalerie
K dokumentaci objízdné trasy linek č. 4 a č. 11 jsem se "odhodlal" až 27. srpna 2013, ale vzhledem k dešti jsem se na místě vlastně ani nezdržel a pořídil jen tuto a tuto fotku, které dokumentují Karosu B932E ev. č. 46 v boční ulici naproti Náhorní ulice. Autobus zde stál v pauze mezi spoji linky č. 4, která začínala/končila jízdu na zastávce Atomhotel v "náhradní" poloze.

Druhý den, 28. srpna, už bylo počasí přijatelnější a k hotelu Atom jsem se vydal znovu. Ale k mému překvapení, objížďka už se nekonala, protože silnice u hotelu Atom už byla v provozu. Takže i pořádné zdokumentování autobusů na objízdné trase v Náhorní a Hybešově ulici, jakož i v malé části ulice Branka, mi proplulo mezi prsty. :-(

Karosu B932E ev. č. 46 jsem 27. srpna zdokumentoval i na Komenského náměstí. V pozadí této fotky je vidět výkopy, které tehdy na náměstí - v okolí křižovatky u budovy České pojišťovny - probíhaly.

Výkopy v prostoru zastávek na Karlově náměstí na fotkách z 10. 9.

11. září 2013 v 8:31 Zajímavosti z provozu
V úterý 10. 9. jsem na Karlově náměstí pořídil několik fotek dokumentujících výkopy prováděné u jednotlivých zastávkových označníků (že by práce na instalaci tzv. inteligentních označníků, které mj. uvádějí čas, který zbývá do příjezdu či odjezdu nejbližšího spoje té které linky?) na Karlově náměstí. Některé označníky byly zcela vykopány ze země a byly nahrazeny označníky přenosnými.


"Den bez aut" 2013

10. září 2013 v 8:23 Zajímavosti z provozu
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

I letos se město Třebíč zapojí do již 12. ročníku Evropského týdne mobility a v pátek 20. září 2013 bude městská autobusová doprava v Třebíči jezdit zdarma.

Letošním sloganem, "Čistý vzduch - je to na nás", chce kampaň Evropského týdne mobility zvýšit povědomí o znečišťování ovzduší díky automobilové dopravě ve městech. Je jasně prokazatelné, že znečišťování ovzduší automobily způsobuje vážné dýchací potíže a dokonce i předčasnou smrt. Evropská města a obce jsou proto vyzvány k tomu, aby daly občanům díky lepšímu řízení a plánování městské dopravy a zavedení tzv. "zdravých" dopravních prostředků věští možnost a prostor k tomu, aby nechali svá auta doma a namísto toho využili MHD.


Smutnou ironií je, že kdyby skutečně velká část lidí v den konání tzv. Dne bez aut nechala své auto doma a použila MHD, tak by autobusy jely zcela zaplněné, resp. část lidí by se do nich ani nevešla. Samozřejmě, že ani autobusy nejsou naprosto ekologické, takže určité znečišťování ovzduší způsobují (moderní autobusy samozřejmě daleko méně, ale totéž platí i o moderních osobních automobilech). Myšlenka, aby se značné procento lidí ve městech velikosti a typu Třebíče přesunulo z automobilů do veřejné dopravy v dlouhodobém horizontu (tzn. v situaci, kdy by takový přesun byl zvládnutelný, díky vyššímu počtu spojů, vyššímu počtu autobusů apod.), naráží na neúprosnou ekonomickou situaci (kdy se bez nadsázky "počítá každý ujetý kilometr").

Konec výměny jízdních řádů

9. září 2013 v 22:08 Zajímavosti z provozu
Přepis krátkého sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz (sdělení bylo publikováno 4. 9. 2013):

Dopravce (TRADO-MAD, s.r.o.) oficiálně oznamuje, že kvůli vyčerpaným zásobám a době, která uplynula od zahájení platnosti skončí dnem 6.9. 2013 možnost výměny kompletních jízdních řádů, které jsou platné od 1.3. 2013. Pokud se dostupné zásoby vyčerpají před 6.9. 2013, i možnost výměny skončí dříve.

Uzavírka v Přibyslavicích (7. 9. a 8. 9. 2013)

2. září 2013 v 22:28 Mimořádnosti v provozu
Sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz (v posledních několika dnech už tyto stránky opět informují - zdá se - o všem potřebném; škoda, že tomu tak nebylo i v předcházejících týdnech):

Připomínáme, že kvůli uzavírce v obci Přibyslavice bude o víkendu 7.-8. září 2013 zrušena zastávka Přibyslavice v obou směrech bez náhrady. Autobusy ukončí a započnou jízdu již v zastávce Nová Ves, MANN+HUMMEL.