Listopad 2013

Anketa ke změně umístění zastávek na Karlově náměstí

22. listopadu 2013 v 9:00 Zajímavosti z provozu
Přepis zprávy z oficiální facebookové stránky třebíčské MHD:

Od dnešního dne (pozn. 20. 11. 2013) probíhá anketa týkající se přemístění zastávek na dolním nástupišti na Karlově náměstí. Informace naleznete v informačním letáčku, který je též ke stažení na stránkách www.doprava-trebic.cz. Vaše názory a připomínky prosím zasílejte na adresu anketamad@trebic.cz

Plánek popisující navrženou změnu uspořádání zastávek ve stávajícím zastávkovém prostoru: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518793054883569&set=a.482055888557286.1073741832.481927208570154&type=1&theater

Pozn. navrženou změnu pořadí označníků na "severní" straně prostoru zastávek jsem navrhoval již ve svých připomínkách k tehdy připravované optimalizaci třebíčské MHD v září 2011, byť můj předpoklad byl trochu jiný, počítající pouze s prohozením zastávky linek č. (dle dnešního číslování linek) 4 a 13 ve směru Horka-Domky se zastávkou linek č. 1, 5 a 14 ve směru Borovina.

Změněné pořadí zastávek tak, aby zastávka pro směr jízdy do Domků byla před zastávkou pro směr jízdy do Boroviny, je podle mě navýsost logickým krokem nejen z hlediska zkrácení přestupní vzdálenosti mezi linkou č. 5 a linkou č. 1 v relaci Nové Dvory - Horka-Domky, ale i z hlediska přestupů mezi linkou č. 4 a linkou č. 1 v relaci Nové Dvory - Borovina.

Fotky z Karlova náměstí z 6. a 20. listopadu 2013

21. listopadu 2013 v 9:00 Aktualizace fotogalerie
Ve středu 6. listopadu a o 14 dní později, ve středu 20. listopadu 2013, jsem provedl drobnou fotodokumentaci autobusů a zároveň označníků na Karlově náměstí. Připomínám, že na Karlově a Komenského náměstí dochází k výstavbě tzv. inteligentních označníků, k jejichž instalaci má dojít v prosinci 2013. S dokončením těchto označníků zaniknou poslední třebíčské označníky zastávek MHD zapuštěné napevno do země (označníky na ostatních zastávkách byly nahrazeny novým typem již na podzim 2011).

Stav prací k 6. 11. nejlépe vystihuje tato fotka - některé staré označníky dočasně nahrazené provizorními stojany, zatímco některé ze starých označníků zatím zůstávaly na svém místě.

Stav platný k 20. 11. dobře ilustruje následující dvojice fotek Merecesu Citaro ev. č. 39. Tato fotka, pořízená ve 14:33 h, dokumentuje kromě dvou provizorních a jednoho "pevného" označníku i autobus jedoucí na lince č. 1 ve směru k poliklinice Vltavínská. Tato fotka, pořízená v 15:35 h, dokumentuje kromě dvou "pevných" označníků i tentýž autobus jedoucí na lince č. 4 ve směru k poliklinice Vltavínská.

Během jedné hodiny a dvou minut tedy jedno vozidlo stíhá dojet z Karlova náměstí k poliklinice Vltavínská, tam "převléknout" na spoj linky č. 4, na kterém ujede celou trasu přes Karlovo náměstí, ZŠ Na Kopcích, Míčovu k hotelu Atom, odkud pak ihned pokračuje jako protisměrný spoj linky č. 4 zpět do centra (viz fotka) a odtud dále k poliklinice. Na fotkách pořízených 20. listopadu je vidět již vyvěšenou vánoční výzdobu na sloupech pouličnícho osvětlení.

"Informační novinky v autobusové dopravě"

7. listopadu 2013 v 23:10 Zajímavosti z provozu
Přepis zprávy ze stránek www.trebic.cz:

Nejpozději do poloviny prosince se v autobusové dopravě v Třebíči objeví zajímavé technické novinky. Budou to elektronické označníky, obrazovky a velkoplošný panel. Využití elektronických zařízení pro lepší informování cestujících avizovalo město již při rozjezdu nového systému linek MAD v loňském roce. Teď dochází k realizaci.

Na co se lidé mohou už brzo těšit, popsal místostarosta Pavel Svoboda: "Na Karlově a Komenského náměstí budou na zastávkách umístěny nové označníky. Město jako majitel infrastruktury vybudovalo a zafinancovalo v chodnících základny a instalovalo elektrické přípojky. Dopravce v nejbližších týdnech namontuje na svoje náklady označníky s elektronickými displeji. Počítá se celkem s 8 kusy, ze kterých bude 6 na Karlově a 2 na Komenského náměstí. Jako další novinka přibydou v Třebíči v nejbližší době také dvě obrazovky. Jedna bude v hale vlakového nádraží, druhá ve vestibulu sportovního areálu Laguna. Cestující se z nich dozví informace o odjezdech nejbližších spojů MAD ze zastávek Bráfova, Nádraží a Poliklinika-Hájek."

Zveřejňování informací na všech nových elektronických zařízeních bude podle vyjádření místostarosty Pavla Svobody dynamické. To znamená, že dojde-li ke zpoždění spoje, ihned se aktuální údaj zobrazí na displeji.

Pokud jde o příměstské autobusy, dočkají se vylepšení i jejich cestující. V hale výpravní budovy autobusového nádraží osadí provozující firma velkoplošný panel. Na jeho dvanácti řádcích se budou zobrazovat odjezdy linek do okolních vesnic, městysů a měst.