Březen 2014

Pravda o (ne)čekacích dobách autobusů na Karlově náměstí

26. března 2014 v 21:00 Postřehy z optimalizace MHD
Dnes mi byla od objednatele a plátce spojů MHD Třebíč, tzn. třebíčského městského úřadu, potvrzena informace, které jsem nechtěl příliš věřit, neboť jisté dřívější předpoklady zněly poněkud jinak. Nicméně...

Skutečně je pravdou, že čekací doby autobusů MHD Třebíč na přípoje jsou stanoveny (prý ve výši 3 - 4 minut) celodenně pro období víkendů, zato v pracovní dny platí pouze do 6 hodin ráno a dále od 18 hodin večer.

V ostatních obdobích pracovního dne, tedy i v pracovní dny dopoledne (8 - 13 h) a později odpoledne (16:30 - 18 h), tedy skutečně může autobus z Karlova náměstí lidem, kteří chtějí přestoupit, ujet doslova před nosem... A to bez ohledu na to, zda jde o autobus mířící směrem, kam za 15 minut pojede další spoj; anebo zda jde u autobus mířící směrem, kam dlouho žádný další spoj nejede (např. směrem k nemocnici, na Koutkovu, do Ptáčova, do dalších integrovaných obcí...)

Zdůvodnění ze strany dopravce, proč údajně "není možné" toto čekání zajistit, jsou údajné ostré obraty na konečných zastávkách. K tomu dodávám následující: obvyklý obratový čas autobusů je na jednotlivých konečných v pracovních dnech dopoledne následující:
- Atomhotel (linka č. 4): 10 minut
- Poliklinika (linky č. 1 a 4 v situaci, kdy se zde "převléká" z jedné linky na druhou): 5 minut (při případném "nepřevlékání" 20 minut u linky č. 1, resp. 15 minut u linky č. 4)
- Za Rybníkem (linky č. 1 a 5 v situaci, kdy se zde "převléká" z jedné linky na druhou): 6 minut (při případném "nepřevlékání" 21 minut)
- Hřbitov (linka č. 5): 11 minut
- Poliklinika (linka č. 10): 19 minut
- Hřbitov (linka č. 10): obvykle 45 (!) minut u spojů "základního taktu"; pravda, u spojů vložených jsou obraty ostré
- Karlovo náměstí (linka č. 11): O. K., zde je situace asi nejhorší, pouze 1 - 3 minuty

Mimochodem, pokud by se mělo argumentovat právě ostrými obraty, tak by nemohla o víkendech čekat na Karlově náměstí na případně zpožděné přípoje ani linka č. 4 (ani v jednom směru), neboť u polikliniky má 0-minutový obratový čas a u hotelu Atom má pouze 2 minuty na obrat (resp. pauzu před pokračováním dále, kdy ale ve vozidle zůstávají cestující); totéž platí pro linky č. 5 a č. 10 mající u Nového hřbitova 0-minutový (!) obratový čas; u linky č. 10 je nepříliš dlouhý obratový čas (4 minuty) i na opačné konečné, tedy u polikliniky Vltavínská.

Nakolik pravdivý tedy je tento "argument" dopravce, ponechám na uvážení každého z vás.

P. S. Také to znamená, že údaj v tomto letáčku na téma "přesun zastávek na Karlově náměstí", znějící "díky rychlejším přestupům by došlo k lepšímu dodržování jízdního řádu", je velmi silně zavádějící (ostatně, tato skutečnost neplatí v uvedeném letáčku pouze pro tento údaj, ale i pro jiné), neboť dodržování jízdního řádu je po většinu pracovního dne (6 - 18 h) zcela nezávislé na přestupech na Karlově náměstí...

První fotky "nového" Citara ev. č. 41

21. března 2014 v 9:00 Aktualizace fotogalerie
Do nově zřízené složky v galerii obrázků jsem nahrál pětici fotek z 19. 3. + jednu fotku z 20. 3., na nichž je z různých úhlů pohledu zobrazen "nový" (nový je z hlediska "působení v MHD Třebíč", ovšem nový není z hledsika své existence), resp. ex-slánský Mercedes Citaro ev. č. 41.

Oproti svému (obdobně starému) "bratrovi", totiž Citaru, které mívalo do roku 2011 ev. č. 32, se liší v tom, že zatímco Citaro ex ev. č. 32 má motor "na stojáka" a díky tomu je i prostor u zadních dveří bez schodku, tak naopak Citaro ev. č. 41 má motor "pod zadními sedadly" a díky tomu platí, že zadní výstup z vozidla není nízkopodlažní, nýbrž s jedním schodkem.

Test automatické blokace dveří autobusů MAN a zastaralá informace o "nemožnosti" garantovat nízkopodlažnost

20. března 2014 v 15:00 Zajímavosti z provozu
V sekci "Info pro cestující/rozříšené informace" na stránkách www.doprava-trebic.cz se 2. března 2014 objevilo krátké, ale zajímavé video dokumentující funkci blokace zavírání dveří u jednoho z MANů Lion´s City. Odkaz na video a krátký článek - viz zde: http://www.doprava-trebic.cz/rozsirene-informace.html

Mimochodem, tato stránka obsahuje v době psaní tohoto mého článku i zastaralé informace, totiž že Garanci nízkopodlažních spojů nelze doplnit přímo do JŘ, protože jízdní řád není v tuto chvíli pevně vázán na konkrétní autobusy.

Toto vysvětlení ze strany dopravce bylo od počátku nesmyslné - většina jiných dopravců toho samého schopna je; a nakonec, byť po hodně dlouhé době, toho začal být - byť v nepříliš velké míře - schopen i dopravce TRADO MAD, s. r. o., součást koncernu ICOM Transport, a. s.

Všechny Karosy již skutečně bez reklamy na e-on

18. března 2014 v 19:00 Zajímavosti z provozu
Po dnešním drobném sledování provozu MHD Třebíč mohu potvrdit to, co jsem předpokládal již ve včerejším článku. Ani jedna z Karos (z posledních 5 vozů, které na třebíčské MHD jezdí) již nemá na svém pravém boku polepení s reklamou na společnost e-on.

Tuto skutečnost jsem u všech pěti vozidel fotograficky zdokumentoval, viz fotky Karosy B952 ev. č. 26, Karosy B952 ev. č. 29, Karosy B932E ev. č. 30, Karosy B932E ev. č. 46 a Karosy B952 ev. č. 47.

U Karosy B952 ev. č. 47 jsem si až nyní zpětně všiml, že někdy mezi 14. 6. 2013 a 31. 1. 2014 (bohužel, mezitím jsem nepořídil žádnou fotku tohoto autobusu v takové podobě, aby byl vidět jeho pravý bok) z pravého boku autobusu zmizela i nálepka oznamující, že provoz MHD je objednáván a dotován třebíčským městským úřadem...

Karosy B952 ev. č. 29 a 47 již bez reklamy na společnost e-on

17. března 2014 v 18:00 Zajímavosti z provozu
Jen krátká zpráva z náhodného pozorování a bez fotografického "doprovodu" - 17. 3. jsem si všiml, že Karosy B952 ev. č. 29 a ev. č. 47 již nemají na pravém boku nalepeny reklamní polepení společnosti e-on. Logicky bych odhadoval, že bez téhož typu reklamy by měly být i ostatní Karosy, nicméně tuto informaci ověřenu nemám.

P. S. Dosud jsem se tu nezmínil o dvou relativně nových věcech, tak to napravím formou "dodatku" k tomuto stručnému článku:
- Od dubna 2012 jsem psal články tak, aby byly řádky rovnoměrně zarovnány a aby na pravé straně "nepřečuhovaly". Rozhodně šlo o správný krok, a proto jsem cca na přelomu let 2013 a 2014 provedl tutéž úpravu i u všech ostatních článků, tzn. těch, které jsem napsal od založení blogu až do dubna 2012.

- Od začátku března 2014 provádím zveřejňování článků tak, aby se na blogu objevily vždy přesně v celou hodinu. Přece jen, vypadá to úhledněji, když se nějaká zpráva zveřejní v 18:00 h než např. v 17:24 h (uvádím příklad platný pro tento článek, kdybych jej býval zveřejnil ihned po dopsání).

První fotka "nového" Citara ev. č. 41 a "aktualizované" souhrnné jízdní řády na FB profilu "MAD Třebíč"

15. března 2014 v 17:00 Zajímavosti z provozu
Na oficiálním facebookovém profilu "Městská autobusová doprava Třebíč" se objevila fotka "nového" ("nový" je z pohledu svého působení v Třebíči, ovšem vozidlo bylo vyrobeno již v roce 2007) Citara ev. č. 41, viz tady. Podle údaje v tomto profilu, k uvedení vozidla do provozu došlo 7. 3. 2014, tedy v den, kdy jsem toto vozidlo náhdoně zahlédl na jednom z pravidelných spojů (avšak zatím nezdokumentoval; v posledním týdnu jsem provoz MHD Třebíč ani nijak nesledoval).

5. března došlo na témže profilu k vložení "aktualizovaných" souhrnných jízdních řádů z jednotlivých zastávek či jednotlivých přestupních uzlů. Viz tento odkaz + navazující odkazy. Slovo "aktualizovaných" píši do uvozovek proto, že jde o "aktualizaci" z pohledu "opravení dřívějších chyb", nikoliv o tom, že by nyní došlo k nějakým změnám jízdních řádů.

"Nový" Mercedes Citaro již v provozu (s ev. č. zřejmě 41)

9. března 2014 v 20:00 Zajímavosti z provozu
Jen stručně a zatím bez obrazové fotodokumentace - v pátek 7. března 2014 večer jsem poprvé spatřil v provozu na pravidelném spoji MHD Třebíč (byť docela z dálky, navíc už za tmy a tím pádem bez možnosti foto/videodokumentace) "nový", ex-slánský Mercedes Citaro. Pokud jsem se nepřehlédl, tak vozidlo již má (minimálně na své zádi) nálepku/nálepky s evidenčním číslem, které je zřejmě 41. Což by znamenalo, že moje úvaha uvedená v jednom z předchozích článku, týkající se zřejmého konce Karosy B932E ev. č. 41, byla opodstatněná...

Tolik zatím stručná informace; případné další přidám ve chvíli, kdy budu mít toto vozidlo zdokumentováno na nějaké té fotce, případně i videozáznamu.

Ranní spoj linky č. 31 v Sokolí

6. března 2014 v 9:00 Zajímavosti z provozu
V průběhu února 2014 jsem pořídil + nahrál do galerie obrázků přibližně 60 nových fotek (což je, ve srovnání s předcházejícími měsíci, výrazný nadprůměr). Některé z nich jsou "obyčejné fotky z provozu", jiné dokumentují něco, co stojí za několik řádků bližšího popisu v samostatném článku. A mezi ně patří i zajímavost, které věnuji tento článek.

Ranní spoj linky č. 31, jedoucí v trase Sokolí (odjezd v 7:15 h) - Karlovo náměstí (příjezd v 7:28 h), byl zaveden (stejně jako celá linka č. 31) od 3. 9. 2012. Cílem existence tohoto spoje zřejmě je, nabídnout lidem ze Sokolí spojení přímo z obce, zatímco dva linkové autobusy odjíždějí v obdobný čas pouze z rozcestí nad obcí. Tento spoj jezdí v pracovní dny, a to jak ve "školním" období, tak i v období prázdnin.

Vozidlo jedoucí na tomto spoji se do Sokolí dostane tzv. technickou jízdou bez cestujících. Předchozím spojem, na kterém toto vozidlo jede, je spoj linky č. 13 jedoucí v trase a časové poloze Jitona odj. 6:47 h - Karlovo náměstí příj. 7:00 h.

Zatímco ostatní spoje linky č. 31 jedou přes Sokolí jen závlekem, tzn. není možné zdokumentovat zde stojící autobus se zhasnutými světly a vypnutým motorem, tak v případě ranního spoje je tomu jinak. A právě v takové "pozici" jsem 14. února 2014 zdokumentoval Karosu B932E ev. č. 46 - viz tady a tady. O 11 dní později, 25. února, jsem na stejném místě a téměř ze stejných úhlů pohledu zdokumentoval MAN Lion´s City ev. č. 49 - viz tady a tady. Z fotek je patrné, jak se během oněch 11 dní uspíšilo ranní svítání. :-)

Zatímco v Třebíči panuje v 7:10 - 7:15 h čilá přepravní špička, tak v poklidné uzavřené obci Sokolí je i v tuto dobu klid. Ani těch cestujících nepřišlo do toho ranního spoje příliš - v prvním případě to bylo 5 cestujících, ve druhém případě 2 cestující...

"Halu autobusového nádraží hlídá bezpečnostní služba"

4. března 2014 v 13:00
Autobusové nádraží sice přímo nesouvisí s třebíčskou MHD (ještě že tak; někdejší nesmyslná představa jednoho tehdejšího místostarosty o přesunu centrálního "přestupního" - ve skutečnosti zřejmě "přestupního jen po menší část pracovního dne; o víkendu pak celodenně" - uzlu z Karlova náměstí na autobusové nádraží, byla zavržena hned ve svém zárodku), ale přece jen sem přepíši tuto tiskovou zprávu, zveřejněnou dnes (4. 3. 2014) na oficiálních stránkách třebíčského městského úřadu www.trebic.cz:

Autobusové nádraží v Třebíči se zbavilo jednoho problému. Byla jím přítomnost bezdomovců a podnapilých osob v hale. Často docházelo k obtěžování cestujících. Čekání na spoj mělo v takovém prostředí daleko do klidu a pohody. To se teď změnilo.

Potíže s nepřizpůsobivými osobami řešila dosud svými zásahy městská policie. Scénář byl pokaždé stejný. Strážníci opilce vykázali z budovy ven. Ten se ale po odjezdu služebního vozu vrátil zpět. Takto se to v zimním období opakovalo i vícekrát za den. Město se proto s provozovatelem autobusového nádraží dohodlo na rozšíření ostrahy.

"Prvním krokem bylo vydání provozního řádu budovy, který stanovuje, co se v prostorách haly smí a nesmí. Druhý, zásadním, krokem bylo zavedení bezpečností služby. Společnost Trado-Bus měla objednánu bezpečností agenturu pouze na dobu od 19 do 5 hodin. S vedením společnosti jsme se dohodli, že hlídání se rozšíří na dobu od 12 do 19 hodin. A nepravidelně také v dopoledních hodinách," vysvětlil novinku místostarosta Pavel Svoboda. Měsíční náklady na rozšíření hlídaní jsou 14 tisíc korun. Město a provozovatel se o ně budou dělit napůl.

Nový režim hlídání funguje už druhý měsíc. Po několika týdnech je možné konstatovat, že spolupráce s agenturou se osvědčila. "Od 4. února máme prakticky minimální požadavky občanů na zásah městské policie. Strážníci tam byli jen jednou, kdy jeden z občanů se choval vulgárně a napadal pracovníka obsluhy. Můžeme garantovat, že pobyt v hale autobusového nádraží se teď stal klidným. Situace se zlepšila," pochvaloval si místostarosta Pavel Svoboda.

Město také jedná o zlepšení hygieny a provozu WC v hale autobusového nádraží. V úvahu připadá například pronájem specializované firmě nebo instalace automatů.


K tomu nutno dodat, že v období od 19 do 5 hodin je odbavovací hala autobusového nádraží beztak uzavřena, tzn. ostraha tehdy zřejmě hlídala jen případné pokusy o násilné vniknutí do budovy (?). Také je nutno dodat, že situace s bezdomovci na autobusovém nádraží se i z mého subjektivního pohledu stávala neúnosnou.

"Nový" Mercedes Citaro pro MHD Třebíč

3. března 2014 v 6:00 Zajímavosti z provozu
Do provozu MHD Třebíč bude zřejmě v nejbližších dnech zařazen Mercedes Citaro, vyrobený v roce 2007, který do konce roku 2013 jezdil na spojích MHD ve Slaném. Více o historii tohoto vozu najdete zde. Za pozornost stojí, že vozidlo podle všeho nebylo převedeno do majetku dopravce TRADO-MAD, ale do majetku jiné "dcery ICOMu", společnosti IT Global Jihlava...:

Předpokládám, že jde o onen "nový autobus", který přibude "v průběhu ledna (2014)", jak stálo v této tiskové zprávě z 19. 12. 2013: (pozn. stejně jako dříve, překopírovávám znění textových zpráv ze stránek www.trebic.cz i z jiných stránek, a to proto, že např. o rok později už tyto zprávy nejsou na původních stránkách dostupné)
Pěkný dárek k Vánocům dostali cestující v třebíčské městské autobusové dopravě. Od pondělí 16. prosince jezdí v ulicích dva nové vozy značky MAN. Jsou klimatizované, mají informační systém a splňují emisní třídu Euro 5. Do každého z nich se vejde 98 osob, z toho 27 sedících. Během ledna přibude ještě jeden nový autobus. Městská autobusová doprava v Třebíči disponuje celkem 25 vozy.

Ilustrační fotka autobusu již s červenými proužky (typickými pro autobusy třebíčské MHD) ještě se středočeskou registrační značkou: odkaz a o několik dní později (tento víkend) pořízená ilustrační fotka téhož autobusu již s "vysočinskou" RZ: odkaz

Co se týče otázky, který autobus bude tímto Citarem nahrazen, tak svůj soukromý tip (který se může, ale také nemusí, shodovat s realtou) mám. Indicie, proč Karosa B932E ev. č. 41 neobdržela (na rozdíl od všech pěti dalších Karos) nové reklamní polepení + indicie, proč kmenový řidič této Karosy jezdil(/jezdí?) v posledních dnech (zřejmě už od 25. 2.) na jiných autobusech, nasvědčují ledasčemu. :-)

Karosa B952 na "garantovaně nízkopodlažních" spojích linky č. 31 a č. 10 (28. 2. 2014)

2. března 2014 v 9:52 Zajímavosti z provozu
V pátek 28. února byla na oběhu, jehož součástí je dopolední spoj linky č. 31 (Karlovo náměstí odj. 10:00 h - Hřbitov příj. 10:46 h) a pár spojů linky č. 10 (Hřbitov odj. 10:47 h - Karlovo náměstí příj. 11:00 h a ihned zpět Karlovo náměstí odj. 11:00 h - Hřbitov 11:13 h), nasazena vysokopodlažní Karosa B952 ev. č. 26. Viz tato a tato fotka z Karlova náměstí; a viz toto a toto video z cesty zmiňovaným spojem linky č. 31.

Tzn. v pátek 28. února nebyla u těchto (možná i u dalších, ale to jsem nesledoval) spojů dodržena věc, kterou dopravce "garantuje" (a nutno dodat, že ten rozsah tzv. garantovaných spojů není tak velký, aby se nedala případná mimořádnost pokrýt jiným nízkopodlažním vozidlem).

Předpokládám, že na spoji měl být nasazen TEDOM C12G ev. č. 55, neboť autobus řídil kmenový řidič tohoto Tedomu. Podobně tak již v týdnu od 20. do 24. 1. jsem se setkal se situací, kdy ve dvou z pěti dnů jel na turnusu, jehož součástí je i odpolední spoj linky č. 31, nikoliv TEDOM C12G ev. č. 55, ale jiná vozidla - MAN Lion´s City ev. č. 38 (20. 1.), resp. Mercedes Citaro ev. č. 28. (22. 1.). Tehdy tedy byla tzv. garance nízkopodlažnosti dodržena.

V případě páru spojů "Hřbitov odj. 10:47 h - Karlovo náměstí 11:00 h - Hřbitov 11:13 h" nebyla tzv. garance dodržena ani 24. února 2014, neboť toho dne bylo nutné u Nového hřbitova mimořádně přestoupit z Tedomu C12G ev. č. 55 (opět...) jedoucím na lince č. 31 do Karosy B932E ev. č. 46 (tady je fotka tého Karosy pořízená 24. února v 11:00 h na Karlově náměstí, tzn. před odjezdem na spoji linky č. 10 směrem k Novému hřbitovu).