Duben 2014

Objízdná trasa linky č. 1 na fotkách z 21. a 22. 4. 2014

29. dubna 2014 v 23:00 Aktualizace fotogalerie
O Velikonočním pondělí 21. dubna + následující den, 22. dubna, jsem pořídil drobnou fFotodokumentaci spojů jedoucích na lince č. 1 objízdnou trasou (Bráfova + Hrotovická + Kosmákova + Březinova ulice).

Vzhledem k tomu, že objízdná trasa byla shodná s trasou, po které tato linka do 2. 9. 2012 (s výjimkou let cca 1996 - 2000) jezdívala, nešlo úplně tak o dokumentaci něčeho mimořádného, neopakovaného (tím byly jiné objízdné trasy, např. týdenní vedení linek č. 4 a 11 ulicí U Studánky, které jsem propásl "díky" internetové neinformovanosti o této výluce) jezdívala, zdokumentoval jsem jen "sem tam něco".

V pondělí 21. dubna jsem pořídil fotky MANu Lion´s City ev. č. 36 (který byl uveden do provozu až v prosinci 2013, tzn. více než rok od změny trasy linky č. 1) v Bráfově ulici (před křižovatkou s Nádražní ulicí) a v Březinově ulici poprvé, podruhé a potřetí. U tohoto autobusu byla tato objízdná trasa první příležitostí k jízdě na lince č. 1 přes Březinovu ulici, neboť v době pravidelného vedení linky č. 1 touto trasou (tzn. do 2. 9. 2012) tento autobus ještě nebyl vyroben.

O den později, v úterý 22. dubna večer, jsem v Bráfově ulici zdokumentoval Karosu B952 ev. č. 47 a Mercedes Citaro, který míval ev. č. 32. O chvíli později jsem v Březinově ulici pořídil dvojici fotek MANu Lion´s City ev. č. 38.

Ve všech sledovaných případech tedy na lince č. 1 jely autobusy s dieselovým pohonem; není mi známo, zda v době konání výluky někdy byl na linku č. 1 nasazen autobus s pohonem na zemní plyn (v pravidelném provozu, tzn. při jízdě podjezdem pod vlakovým nádražím, toto možné není).

Uzavírka Hilbertovy ulice a spoje linky č. 11 (ne)jedoucí objízdnou trasou, na fotkách ze 17. 4. 2014

23. dubna 2014 v 8:00 Aktualizace fotogalerie
V tomto článku přináším druhou část popisu zajímavostí spatřených a zdokumentovaných ve čtvrtek 17. dubna 2014 v Palackého ulici a okolí (první článek na toto téma - viz tady).

V prvním článku jsem popisoval objízdnou trasu linky č. 10. Zde se zaměřím na linku č. 11.Jak spoje vedené po směru hodinových ručiček (např. dopoledne nebo později večer), tak i spoje vedené proti směru hodinových ručiček (např. ráno nebo odpoledne) měly zaveden stejný směr jízdy - nejprve Luční ulicí a poté ulicí Palackého. V případě spojů jedoucích proti směru hodinových ručiček to znamenalo, že úsek od křižovatky Táborská x Palackého po křižovatku U Kuchyňky x Luční byl každým spojem projet dvakrát.

Vzhledem k tomu, že v místě uzavírky jsem byl cca od 14:15 do 16:20 h, zdokumentoval jsem tam jen dva spoje linky č. 11 (ano, během dvou hodin ve špičce pracovního dne jedou jen dva spoje této linky, což chtě nechtě vyvolává otázku, jaký smysl má ve špičce pracovního dne linka jedoucí jen 1 x za hodinu, resp. interval mezi těmi dvěma spoji, o nichž píši, je dokonce 1,5 hodiny) a oba jedoucí proti směru hodinových ručiček.

Na spoji jedoucím ze zastávky Palackého ve 14:35 h byl nasazen Mercedes Citaro CNG ev. č. 25. Stejné vozidlo pak jede i na pozdějších spojích linky č. 11 (jde o stav platný jak pro pracovní školní dny, tak i pro pracovní prázdninové dny; 17. duben 2014 byl dnem prázdninovým). Ale nikoliv na spoji, který jede... tedy, který má jet... přes zastávku Palackého v 16:05 h.

Na tomto spoji jela Karosa B952 ev. č. 47, kterou jsem nejprve zdokumentoval blízkosti zastávky Týn-Jednota. Poté jsem se přesunul ke křižovatce Táborské ulice s Palackého ulicí, s cílem zdokumentovat odbočení autobusu z Palackého ulice vlevo do ulice U Kuchyňky, neboť tímto směrem v pravidelném bezvýlukovém provozu žádné autobusy neodbočují. Ale bohužel, můj cíl zůstal nesplněn, neboť ani po cca 6 minutách čekání tudy tato Karosa neprojela.

Poté jsem se přesunul zpět na křižovatku Palackého ulice s Luční ulicí, protože se blížil čas průjezdu dalšího spoje linky č. 10 (v 16:19 h). Ze zastávky právě odcházela starší paní, s níž jsem se vzápětí dal do řeči. Že prý čekala na linku č. 11, ale ta nepřijela. Že na zastávku přišla už asi v 16:00 h, tzn. s dostatečným předstihem.

A tím se vysvětlilo to, proč jsem tu Karosu nepotkal tam, kde jsem chtěl o chvíli dříve pořídit její fotku. Spoj linky č. 11 totiž zastávku Palackého svévolně neobsloužil!!! Paní musela jít do centra města pěšky. Dále raději bez komentáře, to... škoda slov.

Jedním z dvojice označníků byl žlutý přenosný označník, který zřejmě dříve sloužil na jedné z dvojice zastávek tzv. StopShopBusu. Zřejmě má dopravce málo klasických červených označníků, když několik z nich je už asi 8 (nebo kolik přesně?) měsíců umístěno na Karlově + Komenského náměstí jako "dočasné provizorium do doby instalace nových moderních digitálních elektronických inteligentních označníků".

Ani ve středu 16. 4. navečer, ani ve čtvrtek 17. 4. odpoledne, nebyl na dvojici provizorně přesunutých zastávek "Palackého" vylepen jízdní řád linky č. 21 (viz tady a tady5134&type=3&theater). Přitom v první den výluky, ve středu 16. 4., ještě byl den školního vyučování, tzn. linka č. 21 toho dne musela už zastavovat na dočasně přesunuté zastávce Palackého...

Několik dalších fotek (z kategorie "na kterých není zdokumentován žádný autobus") z Palackého ulice a blízkého okolí najdete tady.

Uzavírka Hilbertovy ulice a spoje linek č. 10 na fotkách ze 17. dubna 2014

20. dubna 2014 v 8:00 Aktualizace fotogalerie
Do galerie obrázků jsem nahrál asi 20 fotek dokumentujících provozní mimořádnosti způsobené uzavírkou Hilbertovy ulice (přesněji řečeno - uzavřen byl jen relativně krátký úsek ulice v blízkosti křižovatky s Palackého ulicí, nicméně tato skutečnost nic nemění na tom, že ulice byla dočasně slepou a tudíž neprůjezdnou ulicí a že po dobu uzavírky bylo nutné řešit obsluhu zastávky Palackého městskou autobusovou dopravou jiným způsobem. V tomto článku blíže blíže přiblížím popis fotek týkajících se linky č. 10.

Linka č. 10 (pochopitelně mám na mysli jen ty spoje, které jezdí přes zastávku Palackého) jezdila obousměrně Luční ulicí namísto Hilbertovy ulice. Zastávka Palackého byla po dobu uzavírky přesunuta severně od křižovatky Palackého ulice s Luční ulicí.

Na fotky jsem okolo 14:20 h zdokumentoval Tedom C12G ev. č. 44 při průjezdu Luční ulicí ve směru jízdy z centra města; o půl hodiny později jsem ve stejné ulici zachytil totéž vozidlo jedoucí na spoji linky č. 10 v opačném směru jízdy. K dalším fotkám dokumentujícím tuto dvojici spojů se můžete "proklikat" ve stejné fotogalerii (a to platí i pro odkazy uvedené v dalších dvou odstavcích).

O další půlhodinu později, tzn. okolo 15:20 h, jsem v prostoru provizorně přesunuté zastávky "Palackého" zdokumentoval Tedom C12G ev. č. 22 jedoucí na dalším ze spojů linky č. 10 ve směru od centra města (viz tady); o další půlhodinu později, tzn. v 15:50 h, jsem na stejné místě zachytil tentýž autobus, jedoucí na spoji linky č. 10 ve směru k poliklinice: odkaz

V 16:20 h jsem pořídil poslední ze série fotek spoje linky č. 10 na objízdné trase. Vozidlem nasazeným na tomto spoji byl MAN Lion´s City ev. č. 36.

V průběhu pořizování série fotek v 16:20 h jsem u křižovatky Palackého + Luční ulice hovořil s paní, která tam marně čekala na spoj linky č. 11 (s pravidelným odjezdem z Palackého v 16:05 h). Ale o tom se více rozepíši až v příštím článku.

Pětici výše popisovaných spojů linky č. 10 jsem zdokumentoval nejen na fotky, ale i na videosekvence, které jsem následně sestavil do tohoto krátkého (cca 2 min.) "filmu".

Autobusy MHD Třebíč na průtahu městem s pozměněnými jízdními pruhy

12. dubna 2014 v 14:00 Zajímavosti z provozu
Dosud jsem se na svých stránkách nezmínil o jedné zajímavé změně, která v Třebíči proběhla koncem října 2013 a od té doby je v platnosti; a kterou jsem zdokumentoval - samozřejmě tak, že hlavním prvkem na fotkách jsou autobusy MHD Třebíč - v úterý 18. března 2014. Tak tento nedostatek nyní napravím. :-)

V říjnu 2013 došlo k přeznačení jízdních pruhů na průtahu městem. Jde o zajímavé řešení, kdy došlo ke zkapacitnění průtahu alespoň v jednom směru jízdy (a to "od západu na východ"), aniž by muselo docházet k nějakým stavebním úpravám spočívajícím např. v rozšíření silnice (které stejně už není možné, neboť se nedostává odpovídajícího prostoru).

Aktuální podobu jízdních pruhů na průtahu městem jsem zdokumentoval, mimo jiné, na následující fotky.
MAN Lion´s City ev. č. 45 před odbočením z Bráfovy do Nádražní ulice v samostatném odbočovacím pruhu (do 10/2013 byl v tomto místě pruh společný jak pro jízdu přímým směrem, tak i pro odbočení vpravo do Nádražní ulice).

Karosa B952 ev. č. 47 na Masarykově náměstí - v pravé části fotky je vidět, že pro přímý směr jízdy, tzn. do Bráfovy ulice, jsou (od 10/2013) vyznačeny dva jízdní pruhy namísto dřívějšího jednoho pruhu.

Mercedes Conecto ev. č. 35 v Sucheniově ulici - dva pruhy vedou přímým směrem (tzn. od Boroviny směrem na Masarykovo náměstí) a až třetí pruh zleva je určen pro odbočení vlevo. Před změnou značení byl pro jízdu přímým směrem určen jen jeden jízdní pruh.

Určité zrychlení či spíše zpravidelnění provozu tato úprava značení znamená asi i pro MHD Třebíč; alespoň se tím plusmínus vyrovná zdržení, které potká některé spoje MHD Třebíč u přejezdu větrníku "díky" tomu, že od doby "modernizace" přejezdu (která proběhla v červnu 2013) je přejezd tzv. uzavřen (tzn. neprůjezdný; jde o dobu trvající od prvního "zaklinkání" až po opětovné zdvižení závor po průjezdu vlaku) delší dobu než býval do doby tzv. modernizace; obzvláště velký rozdíl ve stavu "před vs. po" je vidět v případě, že přes přejezd jede osobní vlak ve směru od Jihlavy.

Uzavírka Znojemské a Hilbertovy ulice + komentář

9. dubna 2014 v 12:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení ze stránek www.doprava.trebic.cz (jde o přepis ve stylu "Ctrl+C, Ctrl+V, tzn. i s chybami a s překlepy):

Od 14.4 předpoklad do 27.4 (je ale možné, že dříve) bude uzavřena část ulice Znojemská. Linka 1 zastaví místo Nádražní na zastávce Bráfova. Lze předpokládat zdržení autobusů na objízdných trasách, prosíme proto cetující o trpělivost.

Od 16.4 do 18.4 bude uzavřena ulice Hilbertova v Týně. Autobusy budou zastavovat na křižovatce Luční-Palackého. Zastávka Palackého bude tedy přesunuta asi o 100 m.

Od 19.5. do 29.8. bude uzavřena ulice Družstevní. Objízdná trasa pro linku 4 bude ulicí Demlovou, kde zastaví na stejnojmenné zastávce. Zastávka Družstevní bude po dobu uzavírky bez obsluhy.

Příliš mi nedává logiku obsah prvního odstavce. Vyplývá z něj, že přesto, že linka č. 1 pojede delší (objízdnou) trasou, tak její časové polohy zůstanou nezměněny. Aneb nemožnost stíhat přípoje v době, kdy (kvůli "ostrým obratům" - asi úplně všech spojů na úplně všech linkách??? - v pracovní dny mezi 8 a 13, resp. mezi 16:30 a 18 h) nejsou garantovány návaznosti na Karlově náměstí; a aneb zdržování ostatních spojů MHD v pracovní dny po 18. hodině + o víkendech celodenně (kdy už asi ty "ostré obraty na konečných" nejsou a díky tomu se na přípoje na Karlově náměstí čekat může; mimochodem, NIKDE NENÍ UVEDENO (ani v knižním jízdním řádu, ani na internetových stránkách, ani na jednotlivých zastávkách), ve kterých částech dne garance čekání existuje a ve kterých nikoliv.

A i v těch částech dne, kdy existuje, činí maximální doba čekání na zpožděný přípoj 3 minuty, tzn. pokud se linka č. 1 náhodou zdrží během objízdné trasy tak, že její zpoždění přesáhne 3 minuty, tak sbohem, přípoje na Karlově náměstí! A další spoje jedou (uvažujeme-li pozdější večerní hodiny + víkendy) tím kterým směrem až za necelou půlhodinu...