Květen 2014

Dva ze šesti elektronických označníků na Karlově náměstí "již" (půl roku po původně slíbeném termínu a 2 dny před vypršením dodatečně slíbeného termínu) na svém místě

30. května 2014 v 14:00 Zajímavosti z provozu
Dnes (30. 5.) po poledni jsem na Karlově náměstí zdokumentoval dvojici již instalovaných (ovšem dosud nefunkčních) tzv. elektronických označníků. Tzn. 2 dny před vypršením lhůty, ke které se slíbil, zbývá dopravci doinstalovat ještě 4 další označníky (pozn. nevím, jestli jsou nebo nejsou v tuto chvíli elektronické označníky instalovány na Komenského náměstí; tamní situaci jsem nesledoval).

Jak tak zpětně čtu to, k čemu se cca před měsícem dopravce zavázal, tak si nejsem jist, jestli nešlo pouze o slib "intalace označníků", nikoliv však slib jejich plného zprovoznění. No, uvidíme. :-)

Označníky jsou vidět na těchto fotkách:
Tato a tato fotka na Facebooku

Jinak, v posledních cca dvou týdnech jsem provoz MHD Třebíč prakticky vůbec nesledoval, tzn. ani nevím, jak se u linky č. 14 po dobu uzavírky silnice směřující k Poušovu řeší odpadnutí toho závleku do Poušova. Logickým a zároveň vlastně nesmyslným řešením je, že si to spoje linky č. 14 musejí cca 6 až 7 minut odstát na zastávce Revoluční, resp. Borovina-BOPO...

Zdůvodnění nepřesného prokladu linek č. 1 a č. 4 na odjezdu od zastávky Poliklinika v pracovní dny dopoledne

19. května 2014 v 20:00 Postřehy z optimalizace MHD
Přepis krátkého sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Na základě dotazů občanů oznamuje Odbor dopravy MěÚ Třebíč, že stávající systém odjezdů páteřních linek MAD ze zastávky Poliklinika, který je v sedlech pracovního dne (především dopoledne) zajištěn linkami č.1 a 4 v intervalu "10-20-10-20 minut" - např. v 10:05 linka č.1, v 10:15 linka č.4, v 10:35 linka č.1 atd. nelze upravit na interval 15-15-15-15 a to především s ohledem na délku vozebního ramene linky č.1. Pokud by se totiž upravily časy odjezdů na zastávce "Poliklinika", byl by nucen spoj linky č.1 čekat na Karlově náměstí 5 minut na dobu svého odjezdu (odjezd Poliklinika 10:00, příjezd na Karlovo nám. v 10:10, odjezd až v 10:15) pro zajištění přestupních vazeb. Dalším důvodem je složení bezpečnostních přestávek, které je v současných turnusech již pevně dané.

Děkujeme za pochopení…


Prohledal jsem nyní své starší články a vypadá to, že o této věci jsem zde ještě nepsal (pochopitelně, nejde o nic, nač jsem už dávno nepřišel sám). :-)

Dvě poznámky k citovanému textu:
- Tím více mohou být zavádějící statistické údaje ve smyslu "Lidé si oblíbili expresně vedenou linku č. 1; na zastávce Poliklinika do ní nastupuje o X % více lidí než v době, kdy bývala vedena tzv. neexpresně". Neboť ve chvíli, kdy je interval mezi odjezdy 20 - 10 - 20 - 10, to znamená (a tím více u polikliniky, tzn. u místa, kde nelze odhadnout, ve který čas budete potřebovat použít spoj MHD, neboť toto závisí na přesném času odchodu od lékaře), že u cestujícího jdoucího v náhodný čas (proč náhodný - viz vysvětlení v předchozí závorce) je v pracovní dny dopoledne 66,7%ní pravděpodobnost, že dříve mu pojede spoj linky č. 1 než spoj linky č. 4.

- Je zvláštní, jak je v tomto vysvětlení brán ohled na přípojové vazby na Karlově náměstí v pracovní dny dopoledne, když v tuto část dne ani není garantováno čekání přípojů; a když nějaký autobus někomu ujede před nosem, tak je vše "v naprostém pořádku" (neboť - dle "vysvětlení" dopravce - "jsou ostré obraty"; jaká je skutečnost, jsem popisoval tady)...


Poušov bude 8 dní (24. - 31. 5. 2014) bez obsluhy městskou autobusovou dopravou

16. května 2014 v 8:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis krátké a nepříliš příjemné zprávy ze stránek doprava-trebic.cz:

V termínu od 24.5.2014, 10:00 do 31.5.2014, 20:00 bude probíhat uzavírka ulice Pražská. Na linkách č. 14 a 21 budou zrušeny zastávky Řípov, rozcestí a Poušov v obou směrech bez náhrady.

Bohužel, stejně jako v květnu 2010 i v červnu 2013 (v obou případech šlo o uzavírku přejezdu u křižovatky Pražské a Seifertovy ulice kvůli rekonstrukci tohoto přejezdu), bude Poušov po dobu 8 dní zcela bez obsluhy veřejnou dopravou. I když je pravda, že případná objízdná trasa autobusu by byla mimořádně složitá (pravděpodobně ze sídliště Za Rybníkem přes Stařeč a Červenou Hospodu zpět k Třebíči a odtud do Poušova).

Přidám ještě jednu informaci o "nevýluce" - stejně jako v loňském roce, tak ani letos se NEKONAJÍ tzv. Třebíčské slavnosti piva. Stejně jako loni (ale stejně tak jako v roce 2011, kdy se sice konaly, ale nikoliv na Karlově náměstí), tedy nebude provoz MHD Třebíč po část jednoho pátku + po celou sobotu omezen jakousi uzavírkou Karlova náměstí, způsobenou konání soukromé akce (myšleno - akce pořádané soukromým subjektem) takového charakteru, že část náměstí byla v určitém časovém úseku nejen neprůjezdná, ale dokonce i neprůchozí. A to je jen a jen dobře.

Mercedes Conecto ev. č. 56 na fotkách a videu z "předvýlukové" Družstevní ulice (13. 5. 2014)

14. května 2014 v 12:00 Aktualizace fotogalerie
Do galerie obrázků jsem nahrál (kromě jiného) i trojici fotek Mercedesu Conecto ev. č. 56 na spoji linky č. 4 jedoucím Družstevní ulicí. Autobus na fotkách projíždí tou částí ulice, ve které již probíhají stavební práce za účelem rozšíření silnice (mj. odstranění chodníku, který tak jako tak sloužil k parkování automobilů). Zároveň jde o drobnou dokumentaci provozu MHD Třebíč v Družstevní ulici nedlouho před její poměrně dlouhodobou uzavírkou (od 19. 5. do 29. 8. 2014).

Průjezd téhož autobusu částí Družstevní ulice (tou, ve které již probíhají stavební práce) jsem zdokumentoval i na video, viz tento odkaz.

Krátkodobé zrušení obsluhy zastávky Křížkovského (platilo pouze 13. 5. 2014)

14. května 2014 v 2:00 Mimořádnosti v provozu
Bohužel příliš pozdě jsem si na internetu všiml (nevím, zda o tom byla informace někde jinde) informace o mimořádné a pouze jednodenní uzavírce (přitom jsem v blízkosti dotčeného místa byl; škoda, že jsem nešel "o ulici dál"), kterou jsem tedy bohužel nezdokumentoval (což je dost škoda, protože jak tak vzpomínám, tak autobusy MHD jezdily ulicí Svatopluka Čecha snad jedině při budování kanalizace v oblasti Domků v roce 2006; možná ani to ne). Tak jen "pro úplnost" - přepis sdělení ze stránek doprava-trebic.cz:

Dne 13. 5. 2014 bude zrušena obsluha zastávky Křížkovského z důvodu havárie. Autobusy linky 10 pojedou od Polikliniky Vltavínská přes Václavské náměstí, Jiráskovu, Svatopluka Čecha, Demlovu, Znojemskou a Březinovu (po stejné trase i při zpáteční cestě).

Fotka reklamního polepu na Karose B952 ev. č. 29 a "postřeh" z Horáckých novin o uzavírce v Pražské ulici

13. května 2014 v 12:00
13. 5. ráno jsem konečně pořídil fotku dokumentující mj. reklamní polepení (elektromarket Okay) na pravém boku Karosy B952 ev. č. 29 (zatímco fotku tohoto polepení na ostatních čtyřech Karosách jsem již pořízenu měl, tak u této Karosy dosud ne), viz tady.

Tady je odkaz na kopii "postřehu" šéfredaktora Horáckých novin (vydání z 13. 5. 2014) na téma nevhodně vyřešeného dopravního omezení na Pražské ulici. Je velmi zajímavé, že v "postřehu" je uvedena formulace "K čemu dochází? Automobily jedoucí z centra vjedou do zúženého pruhu na zelenou a zastaví je závory. Když se závory zvednou, pokračují dál, ale to už od Červené Hospody přijíždějí automobily, které mezitím dostaly zelenou. A problém je na světě."

Tento úryvek se totiž docela podobá úryvku z tohoto článku, který jsem zveřejnil už o půlnoci z 9. 5. na 10. 5.
(část Vzhledem k dopravnímu omezení je část Pražské ulice dočasně zúžena na jeden jízdní pruh a provoz je řízen provizorními semafory. Jenže - tímto zúženým úsekem prochází právě železniční přejezd! Od semaforu umístěného ve směru jízdy od centra Třebíče sice je vidět na výstražníky přejezdu, ale pokud dojde k zahájení výstrahy na přejezdu (laicky: pokud začnou "klinkat blikačky") ve chvíli, kdy nějaké auto (nebo auta) je v úseku mezi semaforem a přejezdem, tak je na problém zaděláno. Vlivem zdržení před přejezdem totiž mezitím "mají zelenou" vozidla jedoucí v opačném směru, tzn. od Červené Hospody. A poté, co vlak projede přes přejezd a závory se opět zdvihnou, stojí na obou stranách od přejezdu auta, která se nemají (je-li jich dostatečný počet) navzájem jak vyhnout).

Kromě několika téměř stejných vět, tak stejně jako v mém článku, tak i v "postřehu" Horáckých novin, je neúplně uvedeno, že dochází k situaci "auta ve směru od centra města jedou na zelenou, ale zastaví je stažené závory u přejezdu; když se závory opět zvednou, tak už před přejezdem stojí auta jedoucí z protějšího směru, tzn. od Červené Hospody"; ale není uvedeno, že samozřejmě může docházet i k přesně opačné situaci, tzn. že těmi auty, které "vyhnijí" před staženými závorami, ač na semaforu předtím byla zelená, byla auta jedoucí od Červené Hospody (a po zdvižení závor už proti nim vyjedou auta jedoucí od centra Třebíče, kterým mezitím naskočila zelená na semaforu).

Podobně zajímavé je tvrzení v onom "postřehu" z Horáckých novin ve znění "Osobní automobily se ještě nějak vyhnou, to když ty směřující z centra vjedou mimo vozovku. Jakmile se ale objeví autobus nebo náklaďák, je konec, doprava se zablokuje a řešení není jednoduché", protože tento úryvek se vcelku dost podobá úryvku z mého článku (vydaného již o půlnoci z 9. 5. na 10. 5.), který zní "Problém je o to větší, když na jedné straně stojí velké vozidlo, například nákladní auto nebo autobus. A to se přesně stalo (šlo o spoj dálkové autobusové linky). Nakonec byl provoz zablokován na několik minut a k "rozetnutí patové situace" došlo jen díky tomu, že auta jedoucí ve směru od Červené Hospody použila druhého - byť v tu dobu uzavřeného - jízdního pruhu".

V další větě autor "postřehu" uvádí, že "Situace v Borovině je důkazem, že v naší republice se nepřemýšlí". Nemám rád takovéto zobecňující věty (vztažení konkrétní jednotlivé situace na celou zemi, na celý národ apod.). Ale když už bych se tím řídit měl, tak mě napadá přirovnání, že i některé články v Horáckých novinách jsou důkazem, že v naší republice se nepřemýšlí. Jinak bych si z článků v těchto novinách nemohl přečíst nesmyslné údaje typu (nyní nepíši doslovnou citaci, ale jen volný přepis) "dopravní terminál u vlakového nádraží v Třebíči bude prvním svého druhu nejen na Vysočině, ale i na jižní Moravě" (skutečností je, že takových terminálů existuje na celé jižní Moravě již celá řada) nebo "dnes dojedete vlakem z Třebíče do Brna - 'když dobře' - za 1,5 hodiny; po tzv. revitalizaci tratě mezi Zastávkou a Třebíčí se cestovní doba vlaků zkrátí pod 1 hodinu" (skutečnost je taková, že nyní se z Třebíče do Brna vlakem dostanete za 1 h 13 min.; v opačném směru jízdy pak za 1 h 08 min.; tzn. o dost méně než "když dobře, tak za 1,5 hodiny).

Uzavírka Družstevní ulice od 19. 5. do 29. 8. 2014

12. května 2014 v 7:00 Mimořádnosti v provozu
Linku č. 4 zanedlouho čeká dlouhotrvající výluka. Viz přepis (nikoliv doslovný; rozhodl jsem se jej mírně upravit, ovšem bez vlivu na obsah sdělení) sdělení uveřejněného na stránkách www.doprava-trebic.cz, jakož i na vývěskách v autobusech:

Uzavírka ulice Družstevní v termínu od 19. 5. 2014 7:00 h do 29. 8. 2014 20:00 h

Linka č. 4 - zrušena zastávka Družstevní v obou směrech. Náhradní zastávkou je Demlova v obou směrech.

Objízdná trasa vede přes ulice Znojemskou, Demlovu a přes Václavské náměstí.

Fotky pořízené v Borovině v pátek 9. 5. 2014

11. května 2014 v 3:00 Aktualizace fotogalerie
V galerii obrázků již jsou nahrány fotky pořízené v Borovině v pátek 9. května 2014 (mezi 17:00 a 19:35 h). Nyní krátce popíši některé z nich.

MAN Lion´s City ev. č. 45 na přejezdu u větrníku a s konečnou zastávkou Benešova. Jde o poslední posilový (krátce po 17. hodině) spoj této linky v odpolední špičce; po jeho odjetí již autobus jede do garáží.

MAN Lion´s City ev. č. 21 na Pražské ulici (za křižovatkou s ulicí Spojenců). V pravé části fotky je vidět přenosnou dopravní značku se směrovkou "Seifertova", tzn. oznamující, že do Seifertovy ulice se dočasně dá dostat jedině přes Revoluční ulici (a ne přes Pražskou ulici).

Karosa B952 ev. č. 47 před odbočením ze Seifertovy ulice do Pražské ulice - tedy v místě, kterým (v souladu s umístěnými zákazovými značkami) směly projet pouze autobusy. Vzhledem k tomu, že vyústění Seifertovy ulice bylo v úseku řízeném světelnou signalizací, museli řidiči autobusů sledovat, kterým směrem zrovna jedou auta po Pražské ulici (tzn. kterým směrem zrovna "svítí zelená"). Odbočit vlevo mohly až ve chvíli, kdy "svítila zelená" pro směr jízdy aut ve směru od centra města. Po odbočení autobusu do Pražské ulice vznikla tato fotka, na které je kromě autobusu jako takového dobře zdokumentováno i reklamní polepení na jeho pravém boku; a kromě toho i mobilní zábrany uzavírající jeden z dvojice jízdních pruhů.

Mercedes Citaro (CNG) ev. č. 25 v Pražské ulici, před železničním přejezdem a před odbočením do Seifertovy ulice. Tato fotka dobře dokumentuje dočasné zúžení Pražské ulice do jediného pruhu (a řízení světelnou signalizací, která ovšem "neví", kdy dochází k průjezdu vlaku a kdy je tedy uzavřen železniční přejezd). Průjezd téhož vozidla a spoje jsem zároveń zdokumentoval i na video, viz odkaz.

Mercedes Citaro ev. č. 28 v Revoluční ulici, před odbočením vlevo do Řípovské ulice. Vozidlo jelo bez cestujících a bez čísla na venkovních displejích, z čehož lze usuzovat, že šlo o technický přejezd mezi zastávkami Týn a Za Rybníkem (tedy pět "prázdných kilometrů"), k němuž dochází právě po půl osmé večer.

Karosa B952 ev. č. 47 na železničním přejezdu v Borovině, o chvíli později několikaminutové zablokování provozu na Pražské ulici

10. května 2014 v 0:00 Zajímavosti z provozu
V pátek 9. 5. 2014 jsem pořídil několik nových fotek a videosekvencí s tématikou MHD Třebíč. Zatím mám zpracováno jen tu nejzajímavější věc, kterou krátce přibližím v tomto článku.

Toto video dokumentuje průjezd Karosy B952 ev. č. 47 na spoji linky č. 14 přes železniční přejezd v Třebíči-Borovině (nedaleko železniční zastávky). Jen několik sekund po průjezdu autobusu přes přejezd, dochází ke spuštění výstrahy na přejezdu. Poté, co přes přejezd projel osobní vlak (jedoucí z Jihlavy do Brna), stalo se něco velmi zajímavého, leč očekávatelného. Došlo totiž k zablokování provozu.

Vzhledem k dopravnímu omezení je část Pražské ulice dočasně zúžena na jeden jízdní pruh a provoz je řízen provizorními semafory. Jenže - tímto zúženým úsekem prochází právě železniční přejezd! Od semaforu umístěného ve směru jízdy od centra Třebíče sice je vidět na výstražníky přejezdu, ale pokud dojde k zahájení výstrahy na přejezdu (laicky: pokud začnou "klinkat blikačky") ve chvíli, kdy nějaké auto (nebo auta) je v úseku mezi semaforem a přejezdem, tak je na problém zaděláno.

Vlivem zdržení před přejezdem totiž mezitím "mají zelenou" vozidla jedoucí v opačném směru, tzn. od Červené Hospody. A poté, co vlak projede přes přejezd a závory se opět zdvihnou, stojí na obou stranách od přejezdu auta, která se nemají (je-li jich dostatečný počet) navzájem jak vyhnout. Problém je o to větší, když na jedné straně stojí velké vozidlo, například nákladní auto nebo autobus. A to se přesně stalo (šlo o spoj dálkové autobusové linky). Nakonec byl provoz zablokován na několik minut a k "rozetnutí patové situace" došlo jen díky tomu, že auta jedoucí ve směru od Červené Hospody použila druhého - byť v tu dobu uzavřeného - jízdního pruhu.

Celá situace je zdokumentována na tomto 7-minutovém, nesestříhaném a doprovodným popisem vybaveném, videozáznamu: https://www.youtube.com/watch?v=Zv2zWtE9oQw

Reklamní polepení (elektromarket Okay) na pravém boku všech pěti Karos

6. května 2014 v 23:00 Zajímavosti z provozu
Pětice (více už jich v provozu není!) Karos má již nejméně od poloviny dubna na pravém boku (v blízkosti prostředních dveří) nalepenu reklamu na elektromarket Okay.

Odkazy na (více či méně detailní) fotky (ačkoliv některé z nich byly pořízeny již před několika týdny, tak mohu potvrdit, že i v den, kdy byl uveřejněn tento článek, se na všech pěti Karosách toto reklamní polepení stále vyskytovalo):
(V případě Karosy B952 ev. č. 29 tuto reklamu dosud zdokumentovánu nemám.)

Elektronické označníky na Karlově + Komenského náměstí (snad už konečně) nejpozději koncem května 2014 (?)

3. května 2014 v 1:00 Zajímavosti z provozu
Tentokráte ne "přepis článku" či odkaz na něj (neboť článek zatím není - dle zvyku tohoto média - v plné verzi dostupný na internetu), ale "volné převyprávění":

Dle článku uvedeného na straně č. 2 "Pátečních Horáckých novin", instaluje dopravce (TRADO MAD, s. r. o.; součást koncernu ICOM Transport, a. s.) elektronické označníky na zastávkách na Karlově náměstí + Komenského náměstí nejpozději (a "teď už doopravdy" Usmívající se) nejpozději do 31. 5. 2014 (tedy snad půl roku poté, co zněl původní termín...).

Podle téhož článku, byly již koncem dubna 2014 instalovány informační panely v halách autobusového + vlakového nádraží (v prvním jmenovaném případě jde o ukazatel odjezdu nejbližších sedmi linkových autobusových spojů; tedy okolo 14:40 h tam asi svítí - psáno s nadsázkou - "7 spojů jedoucích ve 14:45 h, zatímco na dalších 10 spojů odjíždějících ve 14:50 h už místo nezbývá"; ve druhém jmenovaném případě má jít o LCD panel se zobrazováním "odjezdu linky MHD" (tolik podivná doslovná citace).

Podotýkám, že výše uvedené je pouhým přepisem novinového článku; neověřoval jsem si, jak tomu je ve skutečnosti. Po nedávné zkušenosti, kdy jsem se z jmenovaného periodika dozvěděl, že "Třebíč tak bude jediným městem nejen na Vysočině, ale i na jižní Moravě, ve kterém turistům usnadní cestování přímé propojení autobusové a vlakové dopravy" (ve skutečnosti obdobné terminály existují již v řadě měst v Kraji Vysočina, jakož i v Jihomoravském kraji); nebo "V současné době trvá cesta, (pozn. cesta vlakem mezi Třebíčí a Brnem) když dobře, zhruba hodinu a půl." (ve skutečnosti tato cesta trvá 1:13, resp. 1:08 h - v závislosti na směru jízdy), jsem velmi opatrný, co se týče přesnosti údajů v článcích uvedených v tomto periodiku.

"Změna otevírací doby předprodeje"

1. května 2014 v 0:00
Přepis krátkého sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Od 2.5.2014 se mění otevírací doba v předprodejní kanceláři na autobusovém nádraží:

Standardní otevírací doba
06:00 - 16:00 hod.

Mimořádná pracovní doba (dovolená, nemoc):
07:00 - 15:30 hod.