Červen 2014

Omezená prázdninová provozní doba v předprodejní kanceláři TRADO MAD

29. června 2014 v 18:00
Přepis krátkého oznámení z oficiální facebookové stránky "Městská autobusová doprava Třebíč":

Předprodej TRADO-MAD na autobusovém nádraží od 1.7.2014 do 23.8.2014:

Pracovní doba :
06:00 - 15:30 hod. - přestávka 11:00-11:30 hod.

V době 14:30 - 15:30 předprodejní kancelář TRADO-MAD, s.r.o. vydává jízdenky s místenkou za kancelář TRADO-BUS, s.r.o.

Dočasné zrušení zastávek Nemocnice (vždy v jednom směru jízdy) od 14. 7. do 31. 8. 2014

27. června 2014 v 14:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis nepříliš příjemného sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

V souvislosti s výstavbou Přestupního terminálu Třebíč dojde k následujícímu omezení v MAD: od 14.7. do 9.8.2014 bude zrušena bez náhrady zastávka "Nemocnice" ve směru na Karlovo náměstí. Od 10.8. do 31.8.2014 bude zrušena bez náhrady zastávka "Nemocnice" ve směru Poliklinika Vltavínská.

Po celou dobu omezení zůstane vždy v provozu alespoň jedna zastávka pro konkrétní směr. Méně pohybliví cestující mají možnost cestovat k nemocnici nebo z nemocnice s přestupem na zastávce "Poliklinika Vltavínská". Náhradní zastávky nelze umístit do jízdního pruhu silnice I/23 s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Za způsobené komplikace se omlouváme.

Můj komentář:
- Příliš jsem nechápal, jak se výstavba tzv. přestupního terminálu může dotknout zastávky "Nemocnice" pro směr jízdy do centra města. Po prohlédnutí projektu je mi to už jasnější - jde o úpravu přilehlé části Bráfovy ulice. Bohužel, z tohoto projektu vyplývá i jiné nepříjemné zjištění - ty spoje MHD, které budou (ve směru jízdy do centra města) zajíždět do tzv. přestupního terminálu, nebudou moci obsloužit zastávku Nemocnice!

- Škoda, že prý již není možné umístit náhradní zastávky přímo do jízdního pruhu (ještě v roce 2009 to možné bylo).

- Možnost přestupu na zastávce Poliklinika (nikoliv "Poliklinika Vltavínská") je docela úsměvná; pro srovnání - vzdálenost od výstupní zastávky "Poliklinika" do nástupní zastávky téhož názvu činí asi 98 metrů, zatímco vzdálenost zastávky Nemocnice od zastávky Bráfova činí v jednom směru jízdy asi 183 metrů, v opačném směru jízdy pak 298 metrů. Tedy rozdíl nikterak výrazný k tomu, aby lidé vážili jízdu výraznou oklikou přes zastávku Poliklinika.

Mimochodem, škoda že na těch samých stránkách nebylo právě hůře pohyblivým cestujícím přímo připomenuto (a hlavně zdůvodněno!), že (a hlavně proč!) dochází ke zrušení garance nízkopodlažnosti.

Změny jízdních řádů od 1. 7. 2014

23. června 2014 v 12:00 Změny jízdních řádů
Níže uvádím přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz, týkající se změn jízdních řádů provedených od 1. 7. 2014.

Je patrné, že některé změny (tzn. změny týkající se linky č. 31) reflektují přepravní průzkum, který byl v lednu + únoru 2014 prováděn na lince č. 31 za účelem zjištění spokojenosti cestujících, požadavků k případným změnám a dalších záležitostí. Jen je z mého pohledu škoda, že zároveň nedochází (když už se provedlo navržené zrušení ranního spoje linky č. 31) i k obnovení jízdy odpoledního spoje linky č. 31 i v pracovních prázdninových dnech. Vcelku jasně jsem měl vysledováno, že není pravdou, že by tento spoj, respektive pár spojů, byl využíván převážně školáky. Škoda.

Mimochodem, právě při tomto průzkumu se projevila neschopnost dopravce provést tak jednoduchý úkon, jakým je informování všech řidičů, že spolupracovník odboru dopravy Městského úřadu Třebíč bude v autobusech tento průzkum provádět; nakonec i 2 měsíce (!) po oznámení tohoto průzkumu zástupci dopravce docházelo k situacím, kdy někteří řidiči o této věci vůbec nevěděli, a z toho vyplývajícím nedorozuměním. V kontextu dalších neuvěřitelných kroků (například právě neschopnost garantovat nasazení nízkopodlažního vozidla u části spojů nebo dřívější jedenáctiletá neschopnost odjíždět s pozdně-večerním spojem linky č. 8 ze zastávky Nádražní včas a nikoliv s dvou- až tří-minutovým náskokem) mě to vlastně ani nepřekvapuje.

Linka č. 1
uspíšení ranního spoje v celé trase o 2 minuty (posun odjezdu ze zastávky "Za Rybníkem" z 5:08 na 5:06)

Linka č. 5
Prodloužení některých prázdninových spojů až na zastávku "Hřbitov" (odjezdy z Týna v časech 11:00, 12:00, 13:00, 13:30), zkrácení v 16:45.

Linka č. 10
Spoje v 10:47 a 16:44 (tento celý spoj je navíc posunut o 4 minuty dříve) budou začínat už na zastávce Týn (ul. Budíkovická).
Přidán posilový spoj v neprázdninové pracovní dny na trase Karlovo náměstí (odjezd 17:08) -> Na Příkopech (17:16) -> Palackého (17:19) -> Hřbitov (17:23)
Spoj odjíždějící v 11:47 z Polikliniky nově pojede i na zastávku Palackého.
Polední víkendový expresní spoj linky 31 (odjezd 11:55 z Pocoucova) se na zastávce Týn změní na linku 10 a pojede v její klasické trase (přes zast. Palackého) na Karlovo náměstí, kde končí.

Linka č. 14
přidané spoje:
Karlovo náměstí (13:47) -> Stop-Shop (14:00) (pracovní dny)
Karlovo náměstí (14:47) -> Stop-Shop (15:00) -> Poliklinika (15:05) (neprázdninové pracovní dny)

upravené spoje v pracovních dnech:
z Polikliniky v 10:11 uspíšen o 3 minuty
z Polikliniky v neprázdninové pracovní dny v 15:11 uspíšen a přidán závlek ke Stop-Shop
ze Starče v 15:54 uspíšen o 3 minuty v celé trase
z Polikliniky v 16:31 uspíšen o 3 minuty v celé trase
z Polikliniky v 18:17 uspíšen o 3 minuty v celé trase
ze Starče v 18:54 uspíšen, nově bude končit již na Karlově náměstí v 19:15
o víkendu budou všechny spoje ze Starče (10:54, 14:54, 18:54) uspíšeny a zrychleny
o víkendu budou také uspíšeny (ty jedoucí do Starče i zrychleny) všechny spoje jedoucí přes Stop-Shop (10:11, 14:11 z Polikliniky a 11:30, 15:30, 18:17 ze Stop-Shop.

zrušené spoje:
spoj v 19:34 ze Stop-Shop

Linka č. 31

všednodenní spoj s odjezdem z Karlova náměstí v 10:00 bude posunut o 5 minut později (z KN tedy v 10:05)
zrušen bude ranní spoj ze Sokolí v 7:15, který bude plně nahrazen autobusy linkové dopravy.
nově budou autobusy zastavovat na zastávkách "Dubina, hájenka", "Budíkovice, rozcestí", "Přibyslavice, kolonka" a "Račerovice". Dosavadní zastávka Račerovice bude přejmenována na "Račerovice, náves".

Na autobusovém nádraží bude po 25. červnu zdarma k dostání brožurka se změnami.

Jak si dva autobusy překážely na zastávce Atomhotel a jak měl druhý z nich čekat (byť i několik minut) před zastávkou (19. 6. 2014)

21. června 2014 v 18:00
Ve čtvrtek 19. 6. 2014 jsem se (kromě mnoha dalších podivných věcí týkajících se MHD Třebíč) dozvěděl, že řidiči nesmějí vjet na zastávku Atomhotel (u jižního chodníku) ve chvíli, kdy na ní stojí jiný autobus; ale že se stejně neděje často, aby se tam dva autobusy takto potkaly. Tak jsem se rozhodl, že to ve čtvrtek navečer prozkoumám. A stálo to za to.

Na zastávku Atomhotel přijel autobus VDL Futura 2 dopravce Tredos na lince Praha - Třebíč. Pro autobus je zastávka Atomhotel konečnou zastávkou. Vystupují zde lidé, někteří s většími zavazadly, které si musejí vyzvednout ze zavazadlového prostoru autobusu. Možná, že zde řidič autobusu také musí projít interiér vozidla, jestli v něm někdo nezůstal a tak podobně. Autobus má na zastávku přijet v 19:20 h, ale víceméně nic mu nebrání v tom, aby (když mu to vyjde) to stihl takto dříve.

A v 19:18 h, tedy právě včas, přijíždí linka č. 4. Podle doporučení, které jsem se ve čtvrtek 19. 6. 2014 dozvěděl, neměl tento autobus vjet do prostoru zastávky do doby, dokud autobus v ní stojící neodjede. To se mohlo stát za několik okamžiků, ale také za několik minut. Nikde přece není psáno, že autobus Tredosu musí z konečné zastávky odjet okamžitě, nebo snad ano? Co kdyby z něj vystupovalo daleko více lidí s objemnými zavazadly? Naštěstí se tomu tak stalo během těch několika okamžiků a po odjezdu Futury 2 mohl autobus jedoucí na spoji linky č. 4 zajet ke své zastávce (kde ukončil jízdu s tím, že o 2 minuty později bude pokračovat dále na Karlovo náměstí).

Nejprve přijíždí spoj linky č. 4 (pravidelný příjezd na zastávku Atomhotel je stanoven na 20:03 h), který na zastávce ukončí jízdu. Jen o několik sekund později přijíždí na zastávku ze stejného směru spoj linky č. 11, jehož pravidelný odjezd z této zastávky je rovněž ve 20:03 h. A to byla chyba, že takto k zastávce - tedy, vlastně opět spíše do křižovatky s odbočkou na parkoviště - přijel. Měl 2 - 3 minuty čekat (podle toho, co jsem se "z oficiálních zdrojů" dozvěděl ve čtvrtek 19. 6. 2014 odpoledne) před křižovatkou s Náhorní ulicí, dokud spoj linky č. 4 ze zastávky Atomhotel neodjede (spo linky č. 4 má stanoven odjezd od hotelu Atom na 20:05 h). Tím by sám získal asi tříminutové zpoždění.

Dvě situace zdokumentované na zastávce Atomhotel a v obou případech, během 45 minut, jsem se hned dvakrát v praxi potkal s touto situací...

Elektronické označníky vypadají jinak než na vizualizaci + dopravce mimo dosah "komunikační revoluce"

20. června 2014 v 15:00 Zajímavosti z provozu
Na stránkách www.doprava-trebic.cz jsem si v sekci "Současná MHD" (hned pod místem, odkud ve čtvrtek 19. 6. 2014 v tichosti zmizely soubory se spoji, u nichž dopravce přestal být schopen garantovat nasazení nízkpodlažního vozidla) všiml vizualizace elektronického označníku pro MHD Třebíč.

Tento kreslený obrázek byl na tyto stránky umístěn už někdy zkraje podzimu 2013, ale až nyní jsem si všiml, že na označníku na tomto obrázku je zobrazen, mimo jiné, výpis linek, které z předmětné zastávky odjíždějí. Skutečnost ale byla jiná - označníky, které dopravce po mnoha průtazích instaloval na Karlovo náměstí a Komenského náměstí, těmito číselnými seznamy vybaveny nejsou, což není zrovna přehledné.

Pročpak dopravce nepožadoval, aby označníky vypadaly tak, jak se lidem slíbilo v této vizualizaci? Času na to bylo habaděj. :-)

Mimochodem, také je "úžasné", jak informace o nasazení nízkopodlažních vozidel je odbyta větou Pro informování ohledně jízdy nízkopodlažních spojů se informujte na telefonním čísle 568606609. Mnoho lidí by řeklo, že "v dnešní době komunikační revoluce" bude uveden i e-mailový kontakt na tajemnou osobu (v článku není uvedeno, kdo se u toho telefonu ozve; stejně tak tam mimochodem není uvedeno, ve kterých hodinách ten telefon vůbec někdo zvedne a kdy budete mít smůlu - co například o víkendech?). Ale nic takového tam není...

Za sebe podotýkám, že v červenci 2013 se mi přihodil zdravotní problém, se kterým bych silně uvítal cestu na polikliniku (+ zpět) výhradně nízkopodlažním autobusem (celkem jsem se takto potřeboval přepravit třikrát), ale než se poníženě kohosi doprošovat a dožadovat na jakémsi telefonním čísle patřícím dopravci neschopnému cokoliv garantovat, tak jsem si zajistil odvoz jiným způsobem. Určitě věci jsou pod moji úroveň.

Veškerá garance i "garance" nízkopodlažnosti v tichosti zrušena k 19. 6. 2014

19. června 2014 v 16:00 Zajímavosti z provozu
Ve čtvrtek 19. 6. 2014 odpoledne nastalo "vyřešení" situace týkající se svévolného nedodržování skromné garance nasazení nízkopodlažních vozidel: údaje o spojích s garantovanou nízkopodlažností byly z této stránky vymazány... Opravdu "logické" řešení... K vymazání došlo takříkajíc v tichosti - bez sepsání doprovodného článku ve smyslu "dopravce není schopen toto dodržet, proto garanci rušíme"...

Když už tvůrce stránek www.doprava-trebic.cz mazal, tak by také mohl opravit neaktuální údaj o počtu nízkopodlažních vozidel. Není jich totiž 18 (jak tam píše), ale 19.

Ale i při počtu 19 nízkopodlažních vozidel z celkových 25 "nelze" nic garantovat a o víkendu lze nasadit 4 vysokopodlažní autobusy (v situaci, kdy vysokopodlažní vozidla tvoří již jen 24 % vozového parku MHD Třebíč, tak pravděpodobnost, že na čtyřech náhodně vybraných spojích potkáte 4 vysokopodlažní autobusy, je 0,33 %, přesto k tomu minulý - a snad i předminulý? - víkend došlo)... Raději už více nedodávat. Byla by to škoda slov.

Uzavírka Velkomeziříčské ulice od 4. do 18. 7. 2014

18. června 2014 v 16:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení ze stránek doprava-trebic.cz:

Z důvodu stavebních prací bude od 4. do 18. července 2014 uzavřena pro veškerou dopravu horní část Velkomeziříčské ulice.

LINKA Č. 5 bude po dobu výluky u úseku mezi zastávkami Dřevařské závody a Míčova odkloněna v obou směrech na objízdnou trasu ulicemi Modřínová, Samešova, Rafaelova a Míčova. Zastávka Aug. Kratochvíla bude nahrazena zastávkou Modřínová, zastávka Benešova bude nahrazena zastávkou U Pekárny.

LINKA Č. 4 pojede z Karlova náměstí po zastávku Modřínová dle stávajícího jízdního řádu. Z důvodu obsloužení zastávky Modřínová pojede autobus dále v obou směrech objízdnou trasou ulicemi Jelínkova, Náhorní, Hybešova, Velkomeziříčská, Modřínová, Samešova, Rafaelova a Míčova. Zastávka Aug. Kratochvíla bude zrušena bez náhrady (zastávka Modřínová se nachází do 250 m), zastávka Benešova bude nahrazena zastávkou U Pekárny.

Rychlý přesun mezi vlakem a MHD ve 22:09 - 22:12 h (obecný popis + situace z 13. 6. 2014)

16. června 2014 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Nevím, jestli jsem už toto v některém z dřívějších článků psal, ale kdyby ano, tak pro připomenutí: od doby, kdy mě dopravce TRADO MAD, s. r. o. opakovaně "tahal za nos" tím, že ačkoliv inzeroval v jízdním řádu, že spoj jeho tehdejší linky č. 8 odjíždí ze zastávky Nádražní ve 22:13 h, ale reálně odtud odjížděl ve 22:10 - 22:11 h, začal jsem, kdykoliv jsem potřeboval na uvedený spoj MHD Třebíč přestoupit z vlaku, jenž přijede na třebíčské vlakové nádraží ve 22:09 h, pořizovat videozáznam, jenž začíná v okamžiku, kdy vystoupím z vlaku, následuje záběr na nádražní hodiny a videozáznam pokračuje cestou na autobusovou zastávku a případně dokumentuje předčasný odjezd spoje (horší to bylo v případě, kdy ten autobus svévolně projel zastávkou Nádražní například s 3-minutovým předstihem ještě v okamžiku, než jsem z nádraží vyšel na Nádražní ulici a mohl tak v dáli tento autobus spatřit).

Vzhledem k tomu, že z hlediska "těsnosti a nejistoty přípoje" se v tomto ohledu nic nezměnilo ani s provedenou tzv. optimalizací MHD Třebíč (nepočítám 3 měsíce existující nesmyslné vedení pozdně-večerního spoje linky č. 13 tak, že na Karlově náměstí jí ujely všechny přípoje, protože takovýto spoj bych sice na Bráfově ulici stabilně od vlaku stíhal, ale dojel bych s ním pouze na Karlovo náměstí, kde bych zůstal dlouhou řadu dalších minut "viset" při čekání na další spoj, tzn. na toto bych se tak jako tak vykašlal) a "přípojný" autobusový spoj MHD Třebíč odjíždí ze zastávky Bráfova ve 22:12 h (jde o spoj linky č. 14; už předtím ze stejné zastávky ve 22:10 h odjede stejným směrem spoj linky č. 13), zůstala pouze tříminutová "přestupní doba" mezi vlakem a autobusovým spojem MHD Třebíč. Připomínám: jako údajná výhoda optimalizace MHD Třebíč bylo na sklonku léta 2012 uváděno zlepšení vazeb mezi vlakovými spoji a MHD.

Snaha přestoupit okolo 22:10 h z vlaku na MHD z mého pohledu vypadá takto:
- Ještě ve vlaku nervózně kontrolovat hodinky, jestli se vlak někde o několik desítek sekund nezdržel (obvykle tento vlak přijíždí do Třebíč včas), protože i těch pár desítek sekund může hrát v tak těsné přestupní době roli.

- Před zastavením vlaku stát u dveří jako první a nervózně čekat, kdy už vlak cukne a kdy už tedy bude možné stisknout tlačítko, po kterém se otevřou dveře.

- Rychle vystoupit z vlaku a zrychleným krokem směřovat po schodech a dále po silnici Chlumeckého ulicí. S tím, že každá vteřina se počítá.

- Doufat, že spoj linky č. 14 neodjede ze zastávky Bráfova o něco dříve než ve stanovených 22:12 h (to se mi taky kdysi stalo - na podzim 2010, kdy byla uzavírka Kosmákovy ulice a linka č. 8 dočasně jezdila Bráfovou ulicí - šel jsem od vlaku rychle Chlumeckého ulicí, mezitím po Bráfově ulici projely dva autobusy MHD Třebíč; a když jsem dorazil na Bráfovu ulici, tak od zastávky Bráfova akorát odjížděl autobus třetí - linka č. 4, která odtud tehdy měla stanoven odjezd ve 22:10 h a skutečně odjela právě včas; ovšem dva předchozí autobusy - linka č. 1 a linka č. 8 - tudy projely s cca tříminutovým náskokem).

A když se výše uvedené povede, čeká vás sladká odměna v podobě stihnutí přípojného spoje MHD Třebíč.

Pokud se to nepovede, máte dvě možnosti - čekat půl hodiny (ale v neděli není možné ani to, protože o půl hodiny později už některé spoje MHD Třebíč nejedou; do 2. 9. 2012 nejezdívaly spoje jedoucí z Karlova náměstí ve 22:45 h v žádném ze dní v týdnu), anebo jít do cíle své cesty pěšky...

Připomínám, že existence přípojové skupiny na Karlově náměstí v přesných X:15 nebo X:45 h není ani dnes neprolomitelným pravidlem - například spoj linky č. 1 odjíždí z Karlova náměstí v pracovní dny v 8:10 h namísto "taktových" 8:15 h, resp. o víkendech je jedna z ranních přípojových skupin posunuta z 5:45 h na 5:40 h.

Na případný argument ve smyslu "toto bude vyřešeno tzv. přestupním terminálem" dodávám, že:
- Toto mohlo/může být vyřešeno i bez tzv. přestupního terminálu (budou-li na něj moci mezi 22. a 6. hodinou jezdit autobusy; svého času jsem - už nevím kde - slyšel/četl, že by to možné být nemuselo - ?)

- Vzhledem k prodloužení trasy spojů MHD Třebíč zní logicky, když odjezdy MHD od tzv. terminálu směrem do centra města budou (oproti časům odjezdů od zastávky Bráfovy) uspíšeny o 1 minutu, tzn. sice by byla kratší přestupní vzdálenost, ale také kratší přestupní doba.

- Jednou ze stavebních akcí (byť přímo nepodmínených existencí tzv. přestupního terminálu) má být i výstavba podchodu v žst. Třebíč, a pokud by předmětný vlak přijížděl na kolej u ostrovního nástupiště přístupného podchodem, tak o to déle bude trvat cesta od vlaku na zastávku MHD, takže ani v tomto ohledu neobstojí argumenty obhajující takto těsný (ne)přípoj mezi vlakem a MHD.

Cestu od vlakového spoje (zdokumentováno na video jich mám za poslední 2 roky více, ale ne vše jsem zveřejňoval) jsem v pátek 13. 6. 2014 zdokumentoval na toto video: odkaz

Jak je vidět, tak (nejen v tento den) jsem samozřejmě nebyl sám, kdo chtěl stihnout přestup z vlaku na MHD. Nakonec, když už jsem byl téměř na Bráfově ulici, odjel ze zastávky Bráfova autobus; protože už bylo 22:11 h, tak jsem si říkal, že to už by bohužel mohlo jít o ten spoj linky č. 14, který by tím pádem odjel asi o minutu dříve; ale šlo jen o spoj linky č. 13, který ze zastávky Bráfova odjíždí ve 22:10 h. Při pohledu na několik lidí jdoucích od vlakového nádraží spěšným krokem se snahou stihnout autobus, zastavila nakonec podruhé pro nástup těch dalších lidí i ta linka č. 13. Já jsem ale zvolil původně plánovanou (a takříkajíc oficiální - na rozdíl od této) variantu, tzn. jít na spoj linky č. 14, který jsem v tu chvíli v dálce viděl stát na zastávce Nemocnice, tzn. věděl jsem, že tento spoj teprve pojede.

Pojedu-li opět někdy vlakovým spojem přijíždějícím do Třebíče ve 22:09 h, opět budu pěší přesun mezi vlakovým nádražím a zastávkou Bráfova dokumentovat na video. A pokud spoj linky č. 14 odjede ze zastávky Bráfova s byť jednosekundovým náskokem (rozhodující je okamžik rozjezdu ze zastávky), okamžitě píši stížnost na "oficiální místa".

Již v předstihu (ještě před napsáním tohoto článku na svůj blog) jsem text s obsahem obdobným tomuto článku poslal na "oficiální místa" rovněž.

Označníky na Karlově náměstí s pozměněným zobrazováním údajů na fotkách z 12. 6. 2014

15. června 2014 v 21:00 Zajímavosti z provozu
Do tohoto alba na Facebooku jsem nahrál fotky dokumentující elektronické označníky na Karlově náměstí, které byly pořízeny ve čtvrtek 12. 6. 2014 před 21. hodinou. Oproti stavu platnému o několik dní dříve, již se na displejích nestřídaly údaje o 1. - 7. nejbližším spoji s údaji o 8. - 14. nejbližším spoji, ale setrvávají tam vždy jen údaje o 1. - 7. nejbližším spoji. Takovéto setrvávání považuji za logičtější řešení než to předchozí.

Na zastávce linek č. 12 a 31 stále není dolepen jízdní řád tzv. Postbusu. Zvláštní - na bývalém označníku vylepen byl. Copak bránilo dopravci TRADO MAD, s. r. o., nalepit jízdní řád i na nový označník?

Dost matoucí je na displejích označníků informace o konečné zastávce linky č. 13, uvedená jako "Kožichovice". Nikoliv, jde o zastávku "Kožichovice, Jitona", tzn. místo, které mnoho Třebíčanů vnímá jako součást Třebíče (ostatně, vždyť celá Žďárského ulice, už jen tím, že je jako ulice pojmenována, vyvolává dojem příslušnosti k Třebíči; totéž platí z hlediska umístění značky "začátek obce", resp. "konec obce"...). Prostě a jednoduše - nejlogičtější by bylo, mít na displeji označníků uvedeno pouze slovo "Jitona". A každý hned bude vědět, kam že ta linka č. 13 jede.

Svévolné nedodržování "garance" nízkopodlažnosti pokračuje i 14. 6. 2014

14. června 2014 v 8:00 Zajímavosti z provozu
Nasazení vozidel spatřené v sobotu 14. 6. 2014 v 7:15 h na Karlově náměstí:

linka č. 1 (jeden ze spojů s tzv. GARANTOVANOU NÍZKOPODLAŽNOSTÍ, viz tento seznam) - VYSOKOPODLAŽNÍ Karosa B952 ev. č. 26 (viz fotka).
Linka č. 4 - Karosa B932E ev. č. 30
Linka č. 5 - Karosa B952 ev. č. 29
Linka č. 10 (jeden ze spojů s tzv. GARANTOVANOU NÍZKOPODLAŽNOSTÍ) - VYSOKOPODLAŽNÍ Karosa B952 ev. č. 47 (viz fotka, kterou jsem výjimečně nezmenšoval, ale nahrál v plném rozlišení, aby byly čitelné i údaje na elektronickém označníku, které jsou mj. důkazem, že fotka opravdu byla pořízena 14. 6. 2014 v 7:15 h)
Linka č. 12 - (také jeden ze spojů s tzv. garantovanou nízkopodlažností) - nízkopodlažní Tedom C12G (nevím, který konkrétně)

Doufám, že (když už nic jiného) když už je nad síly dopravce, dodržet relativně skromný závazek v podobě garantovaného nasazení nízkopodlažních vozidel na část víkendových spojů, tak že bude vydána zpráva ve smyslu "rušíme víkendovou garanci nízkopodlažnosti; dopravce není schopen ani takovouto jednoduchou věc zajistit" a že tento seznam z příslušných stránek zmizí.Svévolné nedodržování "garance" nízkopodlažnosti a blokování vjezdu na parkoviště u hotelu Atom (8. 6. 2014)

8. června 2014 v 23:00 Zajímavosti z provozu
V neděli 8. 6. 2014 ve 20:45 h byl svědkem setkání čtyř (připomínám, že v provozu jich je už jen 5) Karos na Karlově náměstí. A to znamená jediné - že dopravce TRADO MAD, s. r. o., svévolně nedodržuje tzv. garanci nasazení nízkopodlažních vozidel (viz http://www.doprava-trebic.cz/files/soucasna-mhd-soucasna-mhd-soubory/nizko2.pdf).

Na dvou ze čtyř spojů, které se tam v tu dobu setkaly, konkrétně na spoji linky č. 4 jedoucí v trase Poliklinika - Karlovo náměstí, jakož i na spoji linky č. 10 jedoucím od Nového hřbitova (na Karlově náměstí tento spoj končí jízdu), je dopravcem tzv. garantována nízkopodlažnost. A ať mi, proboha, nikdo nevykládá, že "nastala náhlá porucha vozidel" (to těžko, protože Karosa - buď ev. č. 26, nebo 47; nejsem si jist, která z této dvojice to byla - jela i v sobotu 7. 6. 2014 na spoji linky č. 4, který má odjezd z Karlova náměstí stanoven na 22:15 h; u tohoto spoje je též je "garantována" nízkopodlažnost) a vůbec, volných vozů je o víkendu habaděj (pro zajištění víkendového provozu jich je potřeba jen asi 6 nebo 7), tzn. i v případě nějaké podivně hromadné víkendové poruchy nízkopodlažních vozidel (která by ale musela chtě nechtě být do pondělního rána vyřešena, protože jinak by nebylo v pracovní den ráno s čím jezdit), existuje dostatek záložních nízkopodlažních vozů.

Na "garantovaně nízkopodlažním" spoji linky č. 10 přijela 8. 6. 2014 ve 20:45 h na Karlovo náměstí Karosa B932E ev. č. 30. Vozidlo je vidět v pozadí této fotky, pořízené na Karlově náměstí právě 8. 6. 2014 ve 20:45 h.

Na "garantovaně nízkopdlažním" spoji linky č. 4 jedoucím z Karlova náměstí ve 20:45 h jela 8. 6. 2014 Karosa B952 ev. č. 26. Z jejího interiéru jsem pořídil výše odkazovanou fotku; toto vozidlo jsem zdokumentoval až na "průjezdné konečné zastávce" Atomhotel. A kromě dokumentace svévolného nedodržení tzv. garance nízkopodlažnosti ze strany dopravce, jde i o dokumentaci jiné zajímavosti.

Už krátce po dokončení přestavby Jelínkovy ulice před hotelem Atom jsem si říkal, že pokud se náhodou potkají na zastávce Atomhotel (u jižní strany chodníku) dva autobusy, tak druhý z autobusů bude překážet vjezdu do (resp. výjezdu z) parkoviště naproti hotelu Atom. A stalo se... První v pořadí stála na zastávce VDL Futura 2 dopravce Tredos - spoj z Prahy, pro který je zastávka u hotelu Atom konečnou zastávkou a který sem přijíždí ve 21:05 h, ale tentokrát přijel s asi dvouminutovým náskokem. A druhá v pořadí stála "garantovaně nízkopodlažní" vysokopodlažní Karosa B952 ev. č. 26 na lince č. 4 (která zde má stanoven dvouminutový pobyt, jde o její tzv. průjezdnou konečnou zastávku).

Trojici fotek dokumentujících výše uvedenou situaci najdete tady (odkaz vede k první z trojice fotek, ale na dvě další se jednoduchým způsobem "proklikáte").

Autobusy MHD Třebíč u nových označníků a Karosy již bez reklamního polepení na fotkách ze 6. 6. 2014

8. června 2014 v 22:00 Aktualizace fotogalerie
Zatímco do tohoto alba na Facebooku jsem vložil ty fotky pořízené 6. 6. 2014 odpoledne, na nichž jsou "pouze" nové elektronické označníky na Karlově náměstí + Komenského náměstí; ale fotky, na kterých jsou vidět jak označníky, tak i některý z autobusů, jsem vložil - jak jinak - do příslušných složek na své stránky. V tomto článku blíže přibližím některé z nich.

(je zde vidět i dvojice nových elektronických označníků)

- jak je vidět, tak z pravého boku již zmizela reklama na Elektro Okay

- jak je patrné, tak reklamní polepení na Elektro Okay zmizelo i z tohoto autobusu, téhož jsem si všiml i u Karosy B952 ev. č. 47 a předpokládám, že totéž bude u zbývajících dvou Karos - ev. č. 29 a 46.

- vpravo od autobusu nový označník

- pohled do prostoru zastávek s novými označníky z opačného směru než na první odkazované fotce. Na fotce je zdokumentováno setkání dvou spojů - linky č. 5 směr Borovina a linky č. 4 směr Horka-Domky, tzn. oba spoje přijely - téměř současně - od Nových Dvorů.Již zprovozněné elektronické označníky na fotkách z 6. 6. 2014

6. června 2014 v 19:00 Zajímavosti z provozu
Do tohoto alba na Facebooku jsem vložil 17 fotek pořízených v pátek 6. 6. 2014 odpoledne na Karlově a Komenského náměstí. Jejich společným jmenovatelem je dokumentace již fukčních tzv. elektronických označníků.

Několik postřehů:
- Displeje na označících, umístěné poněkud vysoko a písmo na nich použité je relativně malé (ve srovnání například s displeji používanými na vlakových nádražích a vybraných přestupních uzlech Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje). Informace o nejbližších spojích jsou zobrazitelné z obou stran - jak od samotné zastávky, tak z prostoru za ní.

- Na nových označících na Karlově i Komenského náměstí zcela chybí číselný seznam autobusových linek, které přes tu kterou zastávku jezdí. Tzn. není zde to, co je standardem téměř u všech dalších zastávek MHD Třebíč.

- Displeje mají 7 řádků. Jsou tedy schopny naráz zobrazovat informace o 7 autobusových spojích. Ale informace o prvním až sedmém nejbližším spoji se střídá se seznamem 8. - 14. nejbližšího spoje! Pokládám si otázku, zda je takové řešení šťastné.

- Zajímavé je upevnění označníků do země (pomocí šroubů) - snad je i tento způsob podobně bezpečný jako u označníků instalovaných na téměř všech ostatních zastávkách v závěrečné části roku 2011 (kdy se tehdejší výměna zdůvodňovala mj. vyšší bezpečností pro řidiče automobilů, kteří by do takového označníku případně narazili).

- Na zastávce pro linky č. 12 a 31 na Karlově náměstí "zapomněli" při výměně jízdních řádů do nového označníku přemístit i jízdní řád tzv. Postbusu, který tím pádem nemá na Karlově náměstí vyvěšen svůj jízdní řád...

- Říkám si, že je štěstí, že k navrácení zastávky pro linky č. 1, 10 a 14 na Karlově náměstí do dřívější polohy došlo naštěstí zavčasu tak, aby nový elektronický označník, resp. základy pro něj, byl(y) postaven(y) v té správné poloze. Kdyby byl elektronický označník zřízen tam, kde tato zastávka stála od začátku září 2012 do druhé poloviny května 2013, těžko už by se dodatečně přemisťoval...

Fotky z Karlova + Komenského náměstí z 3. 6. 2014 (autobusy + nové označníky)

3. června 2014 v 21:00 Aktualizace fotogalerie
Do galerie obrázků jsem nahrál 14 fotek autobusů pořízených v úterý 3. června 2014 odpoledne. Víceméně všechny fotky dokumentují kromě některého z autobusů i aktuální stav instalace nových elektronických označníků. Části z nich tímto vytvořím "upoutávku" v podobě přímého odkazu a stručného popisu v tomto článku. :-)

Karosa B952 ev. č. 26, Karlovo náměstí - prostor zastávek (mimochodem, na pravém boku tohoto vozidla již není nalepena reklama na Elektro Okay)
MAN Lion´s City ev. č. 49 odbočuje do prostoru zastávek (označník pro linky č. 1, 5 a 14 směr Borovina ještě zakryt fólií)
(zde je vidět odkrytou zadní stěnu označníku a jeho elektronické vybavení)
(tři pracovníci právě něco na označníku upravovali)
Mercedes O345 Conecto na lince č. 5 na Karlově náměstí (23 minut po pořízení fotky s MANem ev. č. 49; již byla odstraněna fólie a právě byl na nový označník vylepován jízdní řád)
(vedle autobusu je označník pro linky č. 12 a 31).

Elektronické označníky na Komenského náměstí

3. června 2014 v 18:00 Zajímavosti z provozu
Do tohoto alba na Facebooku jsem nahrál 3 fotky pořízené dnes (3. 6.) v 15:15 h na Komenského náměstí. Konečně i sem již byly instalovány elektronické označníky (podle Horáckých novin byly jak na Karlovo, tak i na Komenského náměstí instalovány označníky již minulý týden; uvážím-li, že na Komenského náměstí ještě v neděli 1. 6. 2014 ve 20:45 h nebyly, tak k jejich instalaci tam muselo dojít v neděli pozdě večer; v opačném případě by platilo, že Horácké noviny nepodávají pravdivé informace). Podle příslibu doprace měly být všechny elektronické označníky uvedeny do provozu právě dnes, tzn. 3. 6. 2014.

Další fotky jsem 3. 6. odpoledne pořídil na Karlovo náměstí, ale k jejich úpravě, popsání + sepsání doprovodného článku se dostanu až později.

Elektronické označníky - stav k 1. 6. 2014 ve 20:45 h

2. června 2014 v 1:00 Zajímavosti z provozu
Do tohoto alba na svém facebookovém profilu jsem nahrál sedm (podotkýkám, že ryze ilustračních; byly pořízeny za šera přes sklo autobusu, v případě některých fotek jedoucího) fotek dokumentujících stav (ne)instalace elektronických označníků k 1. 6. 2014 okolo 20:45 h:

- Na Komenského náměstí nebyly elektronické označníky instalovány vůbec.

- Na Karlově náměstí byly elektronické označníky instalovány již na všech šesti nástupních zastávkách, ale neplnily žádnou funkci - jednak neposkytovaly ty "elektronické informace", ale jednak ani neplnily prostou úlohu "vývěsky pro jízdní řády" - ta byla nadále svěřena starým "dvounohým" nebo provizorním přenosným označníkům.