Náměty a připomínky k MHD Třebíč vypracované v září 2011 při ohlášení záměru optimalizace MHD Třebíč

9. července 2014 v 18:00 |  Z historie MHD Třebíč
Nedávno jsem si uspořádával starší soubory uložené v počítači a při té příležitosti jsem našel soubor s náměty a připomínkami, které jsem v září roku 2011 vypracoval (z pozice "obyčejného občana") + následně zaslal na MěÚ Třebíč poté, co byl vyhlášen záměr tzv. optimalizace MHD Třebíč. Je zajímavé, podívat se na jednotlivé body s časovým odstupem a uvědomit si, co všechno se změnilo, ale co naopak realizováno nebylo. :-)


Náměty a připomínky k současnému provozu

1. V některých případech jsou stanoveny nereálné jízdní doby, které není možné dodržovat, anebo jejich dodržování znamená nutnost zbytečného čekání na zastávkách. Např. večerní spoj linky č. 8 má odjíždět od zastávky Nádražní ve 22:13 h, přitom stejný autobus má o pouhé 2 minuty později odjíždět z Karlova náměstí na lince č. 3; okolo 18. - 19. hodiny (v pracovní dny) je reálná jízdní doba linky č. 1 v úseku Karlovo náměstí - Poliklinika jen okolo 10 minut, dle JŘ je to 14 minut (autobusy přijíždějí k poliklinice i o 4 minuty dříve oproti časům uvedeným v JŘ).

2. Na Karlově náměstí nejsou zcela vhodně rozmístěny jednotlivé zastávky. Mělo by dojít k prohození zastávky pro linky č. 1, 5 a 7 ve směru "Za Rybníkem" se zastávkou pro linky č. 4 a 8 ve směru "Poliklinika/Jitona".
Důvody: výrazně by se zkrátila přestupní vzdálenost z linky č. 5 od Hřbitova na linku č. 1 k Poliklinice; také zde nyní existuje nevhodné nastavení přestupů z linky č. 4 (Týn - Poliklinika) na linku č. 1 (Poliklinika - Za Rybníkem) - dle JŘ přijíždí dříve linka č. 1 (i kvůli tomu, že její zastávka je "vzdálenější" než zastávka linky č. 4), správně by měla dříve přijíždět naopak linka č. 4 (lidé potřebují v tomto směru jízdy přestupovat z linky č. 4 z Nových Dvorů na linku č. 1 do Boroviny, nikoliv naopak), a proto by linka č. 4 měla mít (ve směru od Jejkovské brány) "vzdálenější" zastávku, než linka č. 1 jedoucí do Boroviny.
(V opačném směru jízdy jsou zastávky jednotlivých linek naopak rozmístěny správně.)

3. Současné jízdní řády byly vytvářeny na konci roku 2008, kdy byly k dispozici pouze 3 nízkopodlažní autobusy. I proto je jen u malého počtu spojů garantována nízkopodlažnost. Dnes, když nízkopodlažní vozidla tvoří již přibližně polovinu vozového parku, by měla být garance nasazení nízkopodlažního vozidla podstatně rozsáhlejší.

4. V současné době nejsou v pracovní dny dopoledne garantovány přípoje na Karlově náměstí (viz též bod č. 2 - linka č. 1 jedoucí do Boroviny někdy ujede spoji linky č. 4 z Týna/od Atomhotelu jen o několik sekund). Buď by mělo dojít ke změně a přípoje by měly být garantovány, anebo by alespoň mělo dojít ke změně odjezdů na lince č. 3 z X:00 a X:30 například na X:07 a X:37 (lepší je mít garantovaný cca 7-minutový přestup, než nejistý "0-minutový" přestup s alternativou až půlhodinového čekání na další spoj).

5. Při dnešních časových polohách vlaků na trati č. 240 by mělo dojít k posunutí časových poloh autobusů po 22. hodině - dnes se setkávají na Karlově náměstí ve 22:15, což znamená odjezd od zastávky Bráfova (resp. Nádražní, odkud odjíždí linka č. 8 cca o 3 - 4 minuty dříve, než v "oficiálních" 22:13 h) v čase 22:10 h, tedy prakticky ve stejnou chvíli, kdy přijíždí Os 4854 od Brna. Mělo by dojít k posunu o cca 5 - 10 minut (posun posledního rozjezdu na Karlově náměstí na cca 22:20 - 22:25 h).

6. V době od 12:30 do 15:00 h existuje velká "díra" mezi spoji linky č. 3 (uvedeny časy odjezdu z Karlova nám.). Spojení z Karlova náměstí na horní část Podklášteří je paradoxně častější v pracovní dny dopoledne nebo později odpoledne, než v největší odpolední špičce. Příčinou této "díry" je existence páru spojů linky č. 3 k zastávce Za Rybníkem (pozůstatek z dob existence borovinské továrny?) - vozidlo, které by mohlo jezdit na lince č. 3 v její obvyklé okružní trase, místo toho jede v trase ZŠ Na Kopcích - Za Rybníkem a zpět. Navíc má uvedené vozidlo před 14. hodinou, v době možná největší špičky (kdy by mělo platit, že "jezdí vše, co má kola") půlhodinový prostoj.
Více užitku by toto vozidlo pravděpodobně přineslo, kdyby jezdilo na lince č. 3 i v období mezi 12:30 a 15:00 h, místo zajišťování uvedeného páru spojů v trase ZŠ Na Kopcích - Týn - Za Rybníkem a zpět.

7. Linka č. 3 jezdí v období letních prázdnin v pracovních dnech odpoledne pouze 1 x za hodinu, navíc nikoliv v prokladu s linkou č. 2. To znamená výrazné zhoršení spojení Karlova náměstí (potažmo ostatních čtvrtí) s horní částí Podklášteří. Přitom nedochází k úspoře vozidla, autobus jezdící na lince č. 3 má každou hodinu více než půlhodinový prostoj na Karlově náměstí.
Buď by měla linka č. 3 jezdit i o letních prázdninách v pracovní dny odpoledne 2 x za hodinu, nebo by alespoň mělo dojít k posunutí odjezdů spojů z Karlova náměstí z X:00 za X:15 (přesný proklad se spoji linky č. 2 ve směru do Týna, které z Karlova nám. odjíždějí v X:45), a tyto spoje by měly zajíždět i na zastávku Koutkova (která je v uvedené době jinak téměř bez obsluhy).

8. Spoje linek č. 1, č. 4 a č. 5 jezdí v období přepravní špičky v nepravidelném intervalu. Kvůli tomu pak dochází k situacím, kdy v určitém směru jedou dva spoje dvou různých linek těsně za sebou, aby pak delší dobu nejen spoj žádný (asi nejvýraznější příklad - odjezdy z Karlova náměstí směrem do Boroviny: linka č. 1 ve 14:15. linka č. 5 ve 14:16, linka č. 7 ve 14:17)
Přepravní špička by u těchto linek měla být řešena zkrácením intervalu, ale zachováním stejných rozestupů mezi jednotlivými spoji. Nikoliv nepravidelným intervalem.

9. Jedna z možností relativně "bezbolestné" úspory - prázdninový provoz používat nejen o letních prázdninách, ale o VŠECH školních prázdninách (pro srovnání - i v Brně, kde je řada vysokých škol, které nemají podzimní, jarní
nebo velikonoční prázdniny, se o těchto prázdninách jezdí podle "prázdninového" JŘ).

10. Na zastávkách, přes které jezdí větší počet linek, dochází k tomu, že např. poznámky s vysvětlivkami jsou překryty jízdním řádem jiné linky. Jízdní řády linky č. 9 jsou na většině jejích zastávek dokonce přímo "přistřiženy" tak, že část s vysvětlivkami zcela chybí.

11. Po zániku nebo přejmenování některých podniků došlo ke přejmenování některých zastávek (OSP, ZK ZGK, UP závody), ale v některých případech zůstal zastaralý název zastávky (Borovina, BOPO; Mototechna) dodnes. I zde by mělo dojít ke změně názvu.


Náměty a připomínky k případným zásadnějším změnám


1. Páteřními linkami s krátkými intervaly by bezesporu měly být stávající linky č. 1, 4 a 5.

2. Zlepšení obsluhy zastávky ZŠ Na Kopcích by mělo být vyřešeno tím, že by sem zajížděly buď všechny spoje linky č. 4 (a zároveň žádný spoj linky č. 5), anebo všechny spoje linky č. 5 (a zároveň žádný spoj linky č. 4). Vhodné by však bylo přesunutí zastávky Dřevařské závody (alespoň zastávky pro jízdu ve směru do centra města) ještě před křižovatku s Modřínovou ulicí. Linka, která by zajížděla na zastávku ZŠ Na Kopcích, by měla mezi touto zastávkou a zastávkou Cyrilometodějská jet Rafaelovou a Brněnskou ulicí (přes zastávku Kaufland).

3. Už od zastávky Generála Svobody je časově kratší spojení do centra nikoliv přes Míčovu a Velkomeziříčskou ulici, ale přes ulici U Kuchyňky. Proto by stálo za úvahu prodloužení linky č. 4 z Týna přes Sýpky na Karlovo náměstí. Také by díky tomu docházelo k rovnoměrnějšímu využití vozidla po dobu jeho jízdy (pokud bude končit v Týně, tak je zřejmé, že před konečnou zastávkou autobus pojede téměř prázdný).

4. Za předpokladu splnění předchozích bodů (zejména při zkrácení intervalů na těchto třech linkách) by mohlo dojít ke zrušení stávajících jednosměrných linek č. 3 a č. 6 (nahrazeny posílenými linkami č. 4 a 5; resp. upravenou trasou linky č. 2 - viz dále).

U linky č. 2 by měl být více akcentován její tzv. "vymetací", resp. "sociální" účel (přímé spojení Podklášteří s nemocnicí, s oběma poliklinikami a se
Hřbitovem; spojení bez přestupu i za cenu delší jízdní doby i méně častého spojení ocení zejména starší nebo tělesně postižení občané, pro něž je přestup větší přítěží než pro ostatní skupiny lidí, ale tolik jim nevadí počkat si na konkrétní spoj; na této lince by měly být garantována výhradně nízkopodlažní vozidla).

Linka by mohla být přestrasována takto: Poliklinika - Jiráskova - Kosmákova - Nemocnice - Karlovo náměstí - Na Příkopech - Koutkova - Nová - Palackého - Týn - Poliklinika Hájek - Atomhotel - Míčova - Hřbitov (tzn. všechny spoje linky č. 2 by měly jezdit okolo nemocnice; prodloužení přes horní část novodvorského sídliště by znamenalo náhradu za linku č. 4, která by už nejezdila okolo polikliniky na Hájku (viz bod č. 3)).

5. Ve čtvrti Domky dnes celotýdenně jezdí tři linky ve třech různých trasách. Prakticky to znamená, že lidé se musejí předem rozhodnout, na kterou zastávku (například z trojice Družstevní/Demlova/Václavské náměstí nebo z dvojice Kubišova/Znojemská) půjdou. Vhodné by bylo "zjednodušení", resp. sjednocení tras těchto linek.

6. Oběhy páteřních linek č. 1, 4 a 5 by měly být vzájemně propojeny tak, aby k čerpání pauzy na odpočinek docházelo vždy na zastávce Za Rybníkem, kde mají řidiči k dispozici místnost s potřebným zázemím.

7. Jedním z možných úskalí změny linkového vedení může být nemožnost průjezdu plynových autobusů podjezdem v Nádražní ulici, který je přitom nejkratší (z reálně použitelných možností) spojnicí centra města se čtvrtí Domky. Při počtu 5 plynových autobusů by to ještě vadit nemuselo. Kdyby se však měl počet, resp. poměr plynových autobusů zvyšovat, už by to mohl být problém.

8. Prodloužení MHD do tzv. integrovaných obcí považuji za nevhodné z těchto důvodů:

- Pokud by mělo dojít k tomtuto prodloužení ve špičce pracovních dnů, velmi pravděpodobně by to znamenalo zvýšení počtu vozidel, potřebných pro zajištění všech spojů MHD; resp. jejich neefektivní (viz bod č. 3) využití.

- Pokud by mělo jít o zajištění obsluhy těchto obcí pouze v mimošpičkovém období (díky čemuž by celkový počet vozidel potřebných pro pokrytí všech spojů MHD nevzrostl), tak stále jde o nesystémové řešení. Logičtější by bylo usilovat o rozšíření nabídky regionálních autobusových spojů, které by nekončily v tzv. integrované obci, ale obsloužily by i další, od Třebíče vzdálenější, obce.

- Žádná z tzv. integrovaných obcí není natolik lidnatá, aby generovala dostatek cestujících pro jeden určitý spoj (obecně není vhodné, aby v tak malých sídlech začínaly nebo končily spoje).
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama