Září 2014

Autobusy na spojích linek č. 4, 10 a 14 na objízdné trase v Nádražní ulici a na Vaňkové náměstí na fotkách ze soboty 27. září 2014

28. září 2014 v 22:00 Aktualizace fotogalerie
V sobotu 27. září odpoledne jsem zdokumentoval provoz na objízdných trasách linek č. 4, 10 a 14 v oblasti Nádražní a Znojemské ulice, respektive Vaňkova náměstí.

Na odpoledních spojích linky č. 14 jela Karosa B952 ev. č. 26. Zdokumentována je na těchto fotkách:

Na lince č. 4 byl v odpoledních hodinách nasazen Mercedes Conecto ev. č. 23.

Na lince č. 10 MAN Lion´s City ev. č. 49.

Na dalším spoji linky č. 10 byl vystřídán Karosou B952 ev. č. 47 - Nádražní ulice, křižovatka s Bráfovou ulicí

Na lince č. 1 (která ale těmito místy jezdí i pravidelně) jela Karosa B932E ev. č. 30 - viz fotky počínaje touto.

Provoz MHD v neděli 28. 9. již bez výlukových opatření na linkách č. 4, 10 a 14

27. září 2014 v 22:00 Mimořádnosti v provozu
Můj odhad z předchozího článku byl správný :-) - viz přepis krátkého sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Od neděle 28. 9. 2014 je obnoven provoz na opravovaném úseku ulice Hrotovická. Trasy autobusů MAD linky č. 4, 10, 14 budou jezdit od 5:00 ulicemi podle jízdního řádu.

Postřehy ze sobotního (27. 9. 2014) výlukového provozu

27. září 2014 v 19:00 Zajímavosti z provozu
Zatím víceméně jen krátké slovní postřehy, bez fotek autobusů:

- Nádražní ulice znovu v provozu, pokračují dokončovací práce.

- Na všech spojích linek č. 4, 10 a 14 musely jet "ne-CNG" autobusy (neboť CNG autobusy nesmějí jet podjezdem pod Nádražní ulicí.

- Na Karlově náměstí nikde ani slovo o tom, že o víkendu 27. a 28. 9. jsou mnohé zastávky ve východní části čtvrti Horka-Domky obousměrně bez obsluhy.

- Stejně tak na zastávkách Jiráskova a Křížkovského (pro směr jízdy do centra města) žádné sdělení o tom, že linka č. 10 (která z těchto zastávek jezdí) některé zastávky neobslouží.

- Na přechodu pro chodce u křižovatky Bráfova x Nádražní nefunguje "tlačítko pro chodce", takže "zelený panáček" nenaskočí ani kdybyste stiskli tlačítko třeba dvacetkrát.

- Fotky dokumentující práce v Hrotovické ulici 27. 9. v 16 h - viz první dvě fotky tady

- Na zastávkách Nemocnice i na Karlově náměstí vyvěšen leták s výlukovým opatřením + výlukovým jízdním řádem linky č. 13 (platný od 29. 9.), se stejnou chybou jako v původní elektronické verzi - zatímco slovní popis uvádí, že zastávka Správa silnic je "nahrazena zastávkou Požární útvar" (tzn. fakticky zrušena), tak ve výlukovém jízdním řádu je zastávka Správa silnic ve směru jízdy z centra města uváděna jako obsluhovaná (zatímco ve směru do centra města nikoliv).

- Nezávazně si troufnu odhadnout, že zítra už by mohla být Hrotovická ulice v provozu, neboť práce by se mohly stihnout během dnešního dne. Ale opakuji - jde pouze o nezávislý tip (navíc nevím, jaký vliv by to mělo na případné dřívější ukončení výlukových opatření; z minulosti si vzpomínám jak na situace, kdy s dřívějším zprovozněním ulice ihned začala MHD jezdit po své obvyklé trase, ale zároveň si pamatuji i případy, kdy výlukové opatření platilo až do předpokládaného konce, byť po obvyklé trase se dalo jezdit už o něco dříve.

Přepis aktualizovaného sdělení o výlukových opatřeních z Nádražní a Hrotovické ulice

25. září 2014 v 18:00 Mimořádnosti v provozu
Komentář, který přidal čtenář mých stránek k mému předchozímu článku, mne dovedl ke zvláštnímu zjištění - že při prohlížení stránek www.doprava-trebic.cz v prohlížeči (který běžně používám) Mozilla Firefox se zobrazují zastaralá sdělení o výlukových opatřeních, zatímco při prohlížení týchž stránek v (mnou běžně nepoužívaném) prohlížeči Internet Explorer se zobrazují sdělení již aktualizovaná. Viz toto video.

Tzn. O. K. aktualizovaná sdělení na stránky byla přidána v dostatečném předstihu, leč výhradou zůstává, proč se v jednom běžně používaném prohlížeči zobrazují údaje zastaralé. Také se domnívám, že letáček s verzí "objízdná trasa za zcela uzavřenou Hrotovickou ulici konaná už 27. a 28. 9., ale zároveň počítající s vedením linek č. 4, 10 a 14 ve směru z centra města do Domků Sokolskou ulicí" vůbec neměl být vydán, neboť o zrušení plánované říjnové jednosměrky v Nádražní ulici se vědělo už ve stejné době, kdy se vědělo o týdenním zkrácení doby uzavírky dolní části Hrotovické ulice (a tím pádem i o týdenním posunutí víkendové úplné uzavírky).

Zde tedy je přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz tak, jak je zobrazován při použití prohlížeče Internet Explorer, tzn. již v aktulizované verzi:

Uzavírka ulice Nádražní
I. část od 2. 9. 2014 7:00 hod do 26. 9. 2014 24:00 hod.

•Linka č. 1 - zastávka Nádražní bude zrušena v obou směrech!
Ve směru Poliklinika -> Karlovo nám. bude náhradní zastávka Bráfova.
Náhradní zastávka pro směr Karlovo nám. -> Poliklinika bude Křížkovského.

II. část od 1. 10. 2014 6:00 hod do 31. 10. 2014 24:00 hod.
nebude se konat


Uzavírka ulice Hrotovická I.etapa
Úplná uzavírka od 27. 9. 2014 0:00 hod do 28. 9. 2014 24:00 hod.

- Linka č. 4 - zastávky Bráfova, Nemocnice, Hrotovická, U Lípy, U Kotelny, Kubišova budou zrušeny.
Náhradní zastávky budou Znojemská a Nádražní
Objízdná trasa: Družstevní-Znojemská-Nádražní-Bráfova

- Linka č. 10 - zastávky Bráfova, Nemocnice, Hrotovická, Kosmákova, Březinova budou zrušeny.
Náhradní zastávka bude Nádražní
Objízdná trasa: Křížkovského-Znojemská-Nádražní-Bráfova

- Linka č. 13 - o víkendu nejezdí

- Linka č. 14 - zastávky Bráfova, Nemocnice, Hrotovická, Kosmákova, Březinova budou zrušeny.
Náhradní zastávka bude Nádražní
Objízdná trasa: Znojemská-Nádražní-Bráfova

Nejasným/zavádějícím údajem tedy v tuto chvíli zůstává rozpor v (ne)obsluhování zastávky Správa silnic (ve směru jízdy z centra města) v období od 29. 9. do 17. 10. 2014, jakož i rozpor, že zatímco Nádražní ulice má být i pro automobilovou dopravu zprovozněna od 27. 9.; dolní část Hrotovické ulice pak od 29. 9., tak v tomto článku je uvedeno Změny platné k 1.10. 2014...Info o opatřeních v MHD vyvolaných uzavírkami Hrotovické ulice (27. a 28. 9., resp. 29. 9. - 17. 10.) a upozornění na nesoulady v těchto informacích

25. září 2014 v 12:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Oprava ulice Hrotovické pokračuje druhou fází. Jednosměrně bude uzavřen úsek od konce města po křižovatku s ulicí Spojovací (průjezdný bude směr z města).

Rekonstrukce ulice Nádražní v úseku od viaduktu po křižovatku s ulicí Heliadova bude ukončena 26. září. Druhá část omezení se již konat nebude, vše bylo stihnuto během září.

Během úplné uzavírky ulice Hrotovické v úseku od ulice Spojovací po rampy nad nemocnicí o nadcházejícím víkendu budou linky 4, 10 a 14 vedeny po objízdné trase již ulicí Nádražní.

Tolik citace z úvodní strany; následuje přepis sdělení ze sekce "Info pro cestující":

Druhá část uzavírky ulice Nádražní (uzavření směru z centra města) se již konat nebude. Provoz bude obousměrný. Ulice Nádražní před výpravní budovou ČD bude nadále uzavřena. Do vybudování autobusové zastávky u výpravní budovy budou autobusy MAD využívat ve směru na Karlovo náměstí provizorně dvě nová parkovací stání u trafiky na ulici Nádražní.

Jelikož uzavírka části ulice Nádražní skončí již 26. září, při úplné uzavírce části Hrotovické o víkendu 27.-28. 9. 2014 se jako objízdná trasa pro autobusy MAD linek 4, 10 a 14 bude používat právě ulice Nádražní.

Z důvodu II. etapy kopmlexní opravy bude do konce října 2014 jednosměrně uzavřena ulice Hrotovická v úseku od křižovatky s ulicí Spojovací po konec města. Linka 13 bude jezdit po odkloněné trase přes Střítež, zastávka Správa silnic bude zrušena obousměrně.

Bohužel, v sekci "Info pro cestující" je hned několik nesouladů a možných dvojích výkladů:
- Ve složce "Hrotovická II" je stejný rozpor, který jsem popisoval už v předchozím článku - tzn. otázka obsluhování/neobsluhování zastávky Správa silnic ve směru jízdy z centra města.

- Ve složce Nádražní je nadále uvedeno původní časové vymezení uzavírky a výlukového opatření, tzn. obousměrná objízdná trasa od 2. 9. do 1. 10. a pak jednosměrná výluka v Nádražní ulici až do 31. 10., k čemuž ale - jak je psáno výše - již vůbec nedojde.

- Zatímco oba z výše citovaných textů hovoří o tom, že 27. a 28. 9. budou linky č. 4, 10 a 14 vedeny Nádražní ulicí, tak v letáku "Hrotovická - úplná uzavírka" je uvedeno, že ve směru jízdy z centra města budou linky č. 4, 10 a 14 jezdit po ulicích Sokolská a Svatopluka Čecha. Bohužel, takto dochází k nejasnosti, zda v uvedený víkend spoje těchto linek budou obsluhovat ve směru jízdy z centra města zastávku Nádražní, anebo (v případě linek č. 4 a 14) Křížkovského. :-(

Pozn. Upozornění na tyto nesoulady jsem již před několika hodin poslal "oficiální cestou", ale považuji za vhodné, upozornit na to i takto veřejně, aby případní cestující, jež vyhledávají informace na internetu, byli na tento nesoulad upozorněni do doby, dokud nedojde k upřesnění (či "zjednoznačnění") informací.

Výlukový jízdní řád linky č. 13 pro období od 29. 9. do 17. 10. 2014

24. září 2014 v 19:00 Mimořádnosti v provozu
V průběhu středy 24. 9. 2014, aktualizoval dopravce na svých stránkách (5 dní poté, co se toto info objevilo na stránkách www.doprava-trebic.cz a pouhé 2 dny předtím, než se info obsažené v tomto sdělení stane realitou) informace o ukončení výlukových opatření spojených s uzavírkami dolní poloviny Hrotovické ulice a části Nádražní ulice. Kromě toho přidal na své stránky info o výlukovém opatření související s nadcházející rekonstrukcí horní části Hrotovické ulice (mimochodem, v době psaní tohoto článku jde o jedinou internetovou stránku, v níž je o tomto opatření, jež "vstoupí do praxe" již 4 dny a 10 hodin od doby zveřejnění tohoto článku, informováno).

Výlukové opatření, beroucí ohled na skutečnost, že horní část Hrotovické ulice bude od 29. 9. do (předpoklad) 17. 10. 2014 jednosměrná (průjezd bude povolen pouze ve směru jízdy z centra města) je k dispozici pod tímto odkazem. Protože však předpokládám, že se tento odkaz stane po ukončení uzavírky neaktivním, přepisuji jeho obsah i sem. Nejde o přepis doslovný, rozhodl jsem se provést faktografickou a jazykovou korekturu (mimochodem, něco takového by mnohé tiskoviny a publikace potřebovaly ještě před vydáním, ale... někdy o to asi autor nestojí a pak to dopadne vydáním něčeho, co je plné faktografických i stylistických chyb, o nekonzistentnosti díla nemluvě :-(...).

Uzavírka ulice Hrotovická, 2. etapa

Jednosměrná uzavírka ulice od 29. 9. 2014 0:00 h do 17. 10. 2014 24:00 h

Směr jízdy Karlovo náměstí - Jitona
- Linka č. 13 - zastávka Správa silnic bude nahrazena zastávkou Požární útvar; ostatní zastávky a časy odjezdů zůstanou zachovány dle platného jízdního řádu.

Směr jízdy Jitona - Karlovo náměstí
- Linka č. 4: časová poloha spoje s odjezdem v 5:35 h z Karlova náměstí bude posunuta v celé trase o +1 minutu (odjezd z Karlova náměstí tedy v 5:36 h)
- Linka č. 11: časová poloha spoje s odjezdem ve 22:15 h z Karlova náměstí bude posunuta v celé trase o +5 minut (odjezd z Karlova náměstí tedy ve 22:20 h)
- Ostatní linky: spoje s plánovaným odjezdem ve 22:15 h vyčkají příjezdu linky č. 13 ve 22:20 h
- Linka č. 13 bude nahrazena zastávkou Požární útvar

Objízdná trasa:
ul. Znojemská - Střítež - ul. Znojemská - ul. Spojovací - ul. Hrotovická

Obousměrná uzavírka ulice od 18. 10. do 19. 10. 2014:
bez výlukových opatření

Na druhé straně odkazovaného souboru je uveden výlukový jízdní řád, v němž je zohledněna objízdná trasa linky č. 13 ve směru jízdy do centra města (objížďka přes Střítež).

Několik postřehů:
- Obsah první strany si protiřečí s obsahem druhé strany. Na 1. straně je uvedeno, že i ve směru jízdy z centra města bude zastávka "Správa silnic" neobsluhována. Ale v jízdním řádu uvedeném na 2. straně je tato zastávka (co se týče směru jízdy z centra města) uvedena.

- Na 1. straně je v origiálním znění uvedeno "trasa Karlovo náměstí - Jitona", resp. "trasa Jitona - Karlovo náměstí". Domnívám se, že toto je nepřesné; v přepisu jsem proto namísto výrazu "trasa" použil výraz "směr jízdy".

- Situace s příjezdem pozdně-večerního spoje linky č. 13 na Karlovo náměstí až ve 22:20 h připomíná situaci, k níž docházelo od 3. 9. 2012 do 30. 11. 2012. Jenže zatímco tehdy této lince ujížděly na Karlově náměstí veškeré přípoje o 5 minut, tak nyní budou čekat. Domnívám se, že posunutí rozjezdu všech spojů na 22:20 h (a tedy i příjezd všech spojů na Karlovo náměstí až krátce před 22:20 h) mělo být provedeno již od počátku září 2012, čímž by mj. došlo ke skutečnému naplnění deklarovaných slov o zlepšování přestupních vazeb mezi vlaky a MHD.

Autobusy v dočasně jednosměrné Hrotovické ulici na fotkách ze 16. září 2014

23. září 2014 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
Jak už jsem uvedl v tomto krátkém článku, tak v úterý 16. 9. 2014 jsem pořídil fotodokumentaci autobusů na různých místech dočasně jednosměrné části Hrotovické ulice. Zde přináším odkazy na většinu fotek:

(druhý den večer již byla záď autobusu bez reklamního polepení)

Autobusy v "revitalizované" Družstevní ulici na fotkách ze středy 10. 9. 2014

21. září 2014 v 20:00 Aktualizace fotogalerie
V prvních záříjových dnech jsem zde zmínil o nově tzv. revitalizovné Družstevní ulici. V té době jsem ale neměl pořízenu jinou fotodokumentaci nově upravené ulice, než jen něco málo pořízené přes sklo autobusu. To se ale změnilo ve středu 10. září. Zde je odkaz na některé fotky, které jsem toho dne v této ulici pořídil. Východní polovina ulice (jejíž realizace probíhala ve druhé polovině období uzavírky), ještě doznávala dokončovacích úprav, zatímco západní polovina ulice (jejíž tzv. revitalizace probíhala v 1. etapě), byla zrekonstruována již na přelomu jara a léta 2014.

MAN Lion´s City ev. č. 38 odbočuje ze Znojemské ulice (objízdná trasa kvůli uzavírce Hrotovické ulice) do Družstevní ulice.

MAN Lion´s City ev. č. 49 - pohled zepředu a průhled celou ulicí; pohled na autobus zezadu a spolu s ním pohled na východní část ulice. V té době ještě měl autobus na zadním skle nalepenu (byť již silně vybledlou) reklamu, o týden později již byl tento polep odstraněn.

Mercedes Conecto ev. č. 35 ve střední části ulice a pohled na východní část ulice, o několik okamžiků později zdokumentovaný pohled zezadu a v levé části záběru patrná zastávka pro směr jízdy z centra města (poprvé v historii je tato zastávka vybavena zálivem).

Karosa B932E ev. č. 30 přijíždí do zastávky Družstevní (ve směru jízdy do centra města). Zastávkový záliv vlevo i vpravo, tedy v obou směrech jízdy. Tak to má být. :-) Nutno dodat, že s výstavbou nového zálivu byla zastávka ve směru jízdy z centra města mírně posunuta, oproti dřívějšímu stavu, západním směrem. Stejný autobus o pár okamžiků později - pohled zezadu a zároveň průhled celou "revitalizovanou" ulicí.

MAN Lion´s City ev. č. 21 v Družstevní ulici, za křižovatkou s Vltavínskou ulicí. Tato křižovatka doznala také změn - na výjezdu z Vltavínské ulice byla značka "Dej přednost v jízdě!" nahrazena značkou "Stůj, dej přednost v jízdě!".

Mercedes Citaro ex ev. č. 32 na zastávce Družstevní (ve směru jízdy z centra města), přesněji řečeno v nově posunuté a zálivem vybavené zastávce. O několik okamžiků později tentýž autobus před křižovatkou s Družstevní ulicí.

Fotky z oslavy tzv. 60 let MHD v Třebíči (20. 9. 2014)

20. září 2014 v 21:00 Aktualizace fotogalerie
Do galerie obrázků jsem nahrál trojici fotek dokumentujících autobusy MHD Třebíč vystavené v sobotu 20. září 2014 na "rynku" na Karlově náměstí k příležitosti oslav tzv. 60 let MHD Třebíč.


Pětici fotek historických autobusů jsem nahrál do tohoto alba na Facebooku.

Zkrácení doby uzavírky Hrotovické i Nádražní ulice (+ tím pádem i dřívější ukončení výlukových opatření v MHD)

19. září 2014 v 23:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Uzavírka ulice Nádražní i I. etapa částečné uzavírky ulice Hrotovická budou ukončeny již v pátek 26.9.2014 v 24:00

Úplná uzavírka ulice Hrotovické bude posunuta na termín sobota 27.9 - neděle 28.9.

Přece jen by mi přišlo "polopatičtější", kdyby k tomu bylo dodáno i něco jako "Výlukové opatření pro Nádražní ulici a pro Hrotovickou ulici končí již 26. 9. namísto původně avizovaného termínu 1. 10./3. 10.; výlukové opatření pro Hrotovickou ulici původně plánované na 4. a 5. 10. se přesouvá na 27. a 28. 9.; výlukové opatření plánované pro Nádražní ulici na období října 2014 je zcela zrušeno".

Toto sdělení se na stránkách www.doprava-trebic.cz objevilo 19. září. Dopravce tedy má celý dlouhý jeden týden na to, aby příslušným způsobem popravil i sdělení na vývěskách umístěných na zastávkách a v autobusech. Podaří se mu to? :-)

MANy Lion´s City ev. č. 21, 32, 38 a 49 již bez reklamy na zadním skle

19. září 2014 v 9:00 Zajímavosti z provozu
V minulých dnech (pravděpodobně 16. a/nebo 17. 9. 2014) došlo k odstranění reklamního polepení ze zadních skel čtyř MANů Lion´s City. K odstranění již velmi vybledlého polepení došlo po více než 22 měsících.

Fotky pořízené (v průběhu pouhých 16 minut!) na Karlově náměstí ve čtvrtek 18. 9. 2014 odpoledne dokumentují záď čtyř uvedených autobusů již bez popisovaných polepů.


MHD Třebíč v sobotu 20. 9. a v pondělí 22. 9. bez vybírání jednotlivého jízdného

18. září 2014 v 13:00 Zajímavosti z provozu
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Po dva dny bude v Třebíči jezdit MAD zdarma. V sobotu 20. 9. 2014 z důvodu oslav 60 let MAD a v pondělí 22. 9. 2014, kdy se Třebíč přidá mezi města podporující mezinárodní den bez aut.


Ve skutečnosti nic není zadarmo - výpadek příjmů z jednotlivého jízdného se stejně objeví někde jinde, resp. bude muset být pokryt jiným způsobem. Proto jsem se rozhodl v nadpisu tohoto článku použít jiné, dle mého názoru přesnější, slovní spojení pro popis situace, jež bude v sobotu 20. 9. a v pondělí 22. 9. 2014 k vidění.

Nálepky "Wi-Fi Zone" na Citaru CNG ev. č. 25 a na MANech ev. č. 36, 45 a 48

17. září 2014 v 21:00 Zajímavosti z provozu
V tomto článku jsem psal o tom, jak na MANu Lion´s City ev. č. 32 nebyla ani 16. 9. 2014, tzn. 11 dní po avizovaném instalování Wi-Fi připojení do tohoto autobusu + avizovaném opatření tohoto autobusu příslušnou nálepkou vedle dveří (resp. v avizujícím článku na internetových stránkách dopravce je uvedeno "na dveřích", ale je tomu trochu jinak).

V tomto článku dodávám, že zatímco na výše zmiňovaném MANu cosi chybí, tak na čtyřech ostatních autobusech uvedených v onom výčtu na stránkách dopravce ona nálepka nechybí (co se týče samotné existence Wi-Fi připojení, to jsem nezkoumal).

Nálepky "Wi-Fi Zone" jsou poměrně detailně patrné na této fotce Mercedesu Citaro CNG ev. č. 25 a této fotce MANu Lion´s City ev. č. 48; méně detailně, přesto dostatečně, jsou patrné na této fotce MANu Lion´s City ev. č. 36 a na této fotce MANu Lion´s City ev. č. 45.

Mercedes Citaro ev. č. 28 s novou reklamou na fotkách pořízených na Karlově náměstí v poledním období 15. 9. 2014

17. září 2014 v 9:00 Aktualizace fotogalerie
V pondělí 15. září 2014 se mi přihodila podivuhodná záležitost, vlivem které jsem potřeboval nějak "přečkat 2 hodiny" - mezi 11. a 13. hodinou - na Karlově náměstí.

Této nenadálé věci jsem využil mj. pro fotodokumentaci Mercedesu Citaro ev. č. 28 s novou celovozovou reklamou.

Série fotek na lince č. 1 (spoj s pravidelným odjezdem z Karlova náměstí v 11:15 h):
Příjezd do prostoru zastávek v 11:16 h. Tato fotka mohla být z tohoto úhlu pořízena jen proto, že spoj linky č. 4 už byl pryč - odjel včas v 11:15 h. To z hlediska přestupu mezi linkami č. 1 a 4 nebyl problém; horší by byl opačný případ - tzn. linka č. 1 odjíždějící ještě před příjezdem spoje linky č. 4 (ovšem z hlediska předpisů by to bylo "naprosto v pořádku", protože dopravce v tuto část dne nepředpokládá žádné čekání na přípoje; "má přeci ostré obraty" - mimochodem, obratový čas na konečné Za Rybníkem činí u tohoto spoje 6 minut).

Karlovo náměstí, zastávka linek č. 1, 5 a 14 pro směr jízdy do Boroviny - pohled zezadu a zepředu.

V 11:27 h autobus dojel "za Rybník", v 11:33 h odtud stejný autobus vyjel na lince č. 5, v 11:45 h jel přes Karlovo náměstí (tento průjezd zdokumentován nemám), ve 12:00 h dojel na zastávku Týn. Ve 12:15 h (ano, za 15 minut, tzn. opět ukázka "velmi ostrého obratu, kvůli kterému absolutně nelze vyčkat na Karlově náměstí na případný zpožděný přípoj") odjel tento autobus - opět na spoji linky č. 5 - z Týna; ve 12:30 h je na Karlově náměstí. Ve 12:42 h pak tento spoj dojede na konečnou zastávku Za Rybníkem.

Ve 12:32 h jsem autobus zdokumentoval na dolní straně Karlova náměstí, ale tentokráte stojíc u vchodu do budovy OSSZ. Autobus jedoucí okolo hotelu Zlatý kříž (při pořizování této fotky bylo veliké štěstí, že zrovna nejelo v prostoru mezi mnou a autobusem žádné auto, které by hodně překáželo v záběru); o několik okamžiků později u Grandhotelu.

Shodou okolností ještě tentýž den jsem se dozvěděl, že pokud je reklamní polepení provedeno tak, aby nepřekáželo ve výhledu řidiči + nezakrývalo displeje, tak je vše v pořádku; a že tedy nevadí, že na čele vozidla není uveden název dopravce (stejně jako tomu je na všech dalších autobusech MHD Třebíč, s výjimkou "reklamního prototypu" Mercedesu Citaro ev. č. 39), ale název nějaké firmy, což může u některých lidí evokovat chybný dojem, že autobus patří té firmě, jejíž název je na čele (ale i na bocích) autobusu uveden; na tuto výtku mi bylo zodpovězeno, že autobus MHD lze přece rozeznat podle údajů na displejích.

V tom případě ale tím více nechápu, proč se v únoru 2011 lepily na značnou část autobusů červené proužky, mající za cíl právě lépe odlišit městské autobusy od autobusů regionálních.

Upravená podoba jízdního řádu linky "N" pro sobotu 20. 9.

16. září 2014 v 23:00 Mimořádnosti v provozu
Článek na stránkách www.doprava-trebic.cz doznal během úterý 16. 9. 2014 změny. Byly zohledněny přípojné vazby na Karlově náměstí (ovšem už nebyla zohledněna skutečnost, že "den otevřených dveří" se koná od 9 do 16 h; z časů odjezdů autobusů by se mohlo zdát, že se koná od 6 do 13 h). Přepis upraveného sdělení:

Linka N spojující Karlovo náměstí a nemocnici bude v provozu mimořádně i v sobotu 20.9.2014 z důvodu dne otevřených dveří v nemocnici. Spoje pojedou v tento den v časech 5:41, 6:46, 7:46, 8:46, 9:46, 10:46, 11:46.

MAN Lion´s City ev. č. 32 NEMÁ (navzdory tvrzení dopravce) nálepku "WiFi Zone" (stav k 16. 9. 2014 14:30 h)

16. září 2014 v 20:00 Zajímavosti z provozu
V úterý 16. září 2014 jsem provedl fotodokumentaci provozu autobusů MHD Třebíč na Hrotovické ulici. Na upravení všech fotek se dostane "až někdy časem", zatím jsem upravil a do galerie obrázků nahrál pouze jednu fotku, která kromě dokumentace autobusu na nadále jednosměrném úseku Hrotovické, ale na rozdíl od minulých týdnů pojížděného po levé polovině vozovky (ve směru jízdy), tzn. již po novém povrchu (byť ještě ne po definitivní, poslední vrstvě), dokumentuje ještě něco dalšího.

MAN Lion´s City s RZ 4J7 2033 a ev. č. 32 NEMÁ u předních dveří nálepku s oznámením "Wi-Fi Zone"!
Tvrzení uvedené v příslušném článku na oficiálních stránkách dopravce se tedy v tomto ohledu nezakládá na pravdě!

Zdali jde jen o chybějící nálepku, nebo i chybějící Wi-Fi připojení v tomto autobuse, jsem nezjišťoval.


Karosa B952 ev. č. 26 a Mercedes Citaro ev. č. 35 na fotkách od MANN+HUMMEL a z Přibyslavic (7. a 8. 9. 2014)

16. září 2014 v 8:00 Aktualizace fotogalerie
Přes všechny problémy vzniklé informačním "embargem" o výlukovém opatření v Přibyslavicích, stihli jsme naštěstí včasný přesun na zastávku MANN+HUMMEL. A tím pádem jsem mohl provést fotodokumentaci situace, která byla jak v roce 2014, tak i v roce předcházejícím, k vidění jen ve čtyřech dnech v roce. Šlo o zdokumentování autobusu MHD Třebíč stojícího na této zastávce po delší časový úsek než jen po nezbytně dlouhý čas určený pro nástup + výstup cestujících.

7. 9. 2014 jela na podvečerním páru spojů linky č. 31 Karosa B952 ev. č. 26. Na zastávce "Nová Ves, MANN+HUMMEL" jsem ji zdokumentoval pohled z větší dálky zezadu na zastávku se stojícím autobusem, pohled ze zadní pravé strany, pohled z protějšího chodníku - na levý bok, pohled zepředu, z levé strany, pohled zepředu z pravé strany poprvé a podruhé.

Poprvé jsem byl svědkem přepravy jízdních kol (která je na spojích linek č. 12, 14 a 31 povolena), viz tato fotka.
Většinu cesty mezi výchozí zastávkou (tzn. Nová Ves, MANN+HUMMEL) a rozcestím nad Sokolím jsem zdokumentoval na video, viz odkaz.

8. 9. 2014 jsem se do Přibyslavic dostal opět pěšky od vlaku z Okříšek, ovšem dříve - tak, abych mohl zdokumentovat už i autobus přijíždějící do obce.

Zastávka Přibyslavice - zastávka pro nástup, pohled zezadu zleva, zezadu zprava, zezadu zprava z podhledu (snaha dostat do jednoho záběru autobus i věžičku kostela) a v neposlední řadě zepředu zleva.


Linka "N" bude v provozu i v sobotu 20. 9. 2014

15. září 2014 v 16:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz (a hle, najednou je možné informovat včas...)

Linka N spojující Karlovo náměstí a nemocnici bude v provozu mimořádně i v sobotu 20.9.2014 z důvodu dne otevřených dveří v nemocnici. Spoje pojedou ve stejných časech jako v pracovní dny.

Kladu si však otázku, zda je nutné jezdit již po půl šesté nebo po půl sedmé ráno. Stejně tak, jestli nebude odjezd posledního spoje po půl dvanácté přílíš brzy. Obzvláště když Den otevřených dveří se koná od 9 do 16 hodin...

Čas odjezdu z Karlova náměstí v X:35 h dává jakous takous logiku v pracovní dny, kdy se na náměstí sjedou autobusy MHD i v X:30 h. Ale rozhodně to nedává logiku o víkendech, kdy k rozjezdům na náměstí dochází v X:15/X:45 h.

A vůbec - proč se cestujícím nedoporučí, ať dojdou ze města pěšky/nechají se svést příbuznými/ať jedou s přestupem okolo polikliniky Vltavínská? Musí to stačit ve všech dalších víkendových dnech, musí to stačit v pracovní den od 11:30 h až do pozdního večera...

Fotky z objízdných tras v ulicích Sokolská, Svatopluka Čecha a Křížkovského z 10. 9. 2014

14. září 2014 v 18:00 Aktualizace fotogalerie
Ve středu 10. září 2014 jsem formou "pomalé procházky s četnými fotozastaveními" provedl fotodokumentaci autobusů na objízdné trase ulicemi Sokolskou, Svatopluka Čecha a Křížkovského, potažmo ulicí Znojemskou. Níže odkazuji na většinu z pořízených fotek + přidávám několik slov komentáře.

Bráfova ulice, před Masarykovým náměstím. V pravé části fotky je vidět přenosnou značku upozorňují na objízdnou trasu vedenou Heliadovou ulicí. Tato značka však neobsahuje upozornění, že Heliadovou ulicí smějí projet vozidla jen do hmotnosti 7,5 tuny. Další fotky týkající se nedokonalého dopravního značení jsem vložil do tohoto alba na Facebooku.

Tedom C12G ev. č. 55 a hned za ním MAN Lion´s City ev. č. 38 v Sokolské ulici, u Divadla Pasáž.
Mercedes Conecto ev. č. 23 v ulici Svatopluka Čecha, před křižovatkou se Sušilovou a Zborovskou ulicí.
Mercedes Conecto ev.č. 35na stejném místě jako předchozí fotka, ale z opačného úhlu pohledu. Mercedes Citaro CNG ev. č. 50 na tomtéž místě.

MAN Lion´s City ev. č. 36 v ulici Svatopluka Čecha, na křižovatce s ulicemi Šafaříkovou a Dreuschuchovou; o několik sekund později již před odbočením vpravo (autobus jede na lince č. 10) do Jiráskovy ulice. Mercedes Citaro ex ev. č. 32 v ulici Svatopluka Čecha, před odbočením do Jiráskovy ulice v pozadí s lesoparkem Hrádek a sídlištěm Hájek; Tedom C12G ev. č. 44 tamtéž.

Následují fotky z Křížkovského ulice - fotky autobusů jedoucích na linkách, které tudy obvykle nejezdí.

MAN Lion´s City ev. č. 38 přijíždí k zastávce Znojemská (objízdná trasa linky č. 4).

Fotky Mercedesu Citaro CNG ev. č. 50 jedoucího na lince č. 13 byly pořízeny pouhých 31 minut od sebe, a to na autobuse jedoucích v tomtéž směru jízdy. Během této doby stihl autobus dojet k Jitoně, obratem zpět na Karlovo náměstí a odtud zase obratem zpět k Jitoně.

Fotky MANu Lion´s City byly pořízeny v časovém rozestupu 68 minut, a to na lince č. 4 jedoucí v tomtéž směru jízdy; mezitím tedy linka stihla jet na jednom páru spojů, tzn. na "kolečku" k poliklnice, odtud přes celé město k hotelu Atom a obratem zpět do Domků.

Smutný příběh o "informační blokádě" týkající se "poutního" omezení provozu MHD v Přibyslavicích

13. září 2014 v 9:00 Zajímavosti z provozu
Tento článek, volně navazující na tyto řádky, se bohužel bude věnovat jednomu z nejsmutnějších a nejneuvěřitelnějších zážitků, kterých jsem kdy v třebíčské MHD byl svědkem či dokonce (což platí i pro tento případ) přímým účastníkem.

Už tomu je více než 1,5 roku, co začala linka č. 31 zajíždět (v počtu 1 páru spojů v pracovní dny, resp. 2 párů spojů o víkendech) až do obce Přibyslavice. Ale až neděle 7. září 2014 se stala prvním dnem, kdy jsem hodlal této linky v této trase využít - konkrétně pro návrat večerním spojem z Přibyslavic zpět do Třebíče.

Po odpoledni stráveném v Okříškách jsme s kamarádem provedli pěší přesun do Přibyslavic, kde nás překvapila uzavírka hlavní, Kaštanové ulice. Nicméně s vědomím, že na žádných internetových stránkách, ani na vývěskách v autobusech, ani na vývěskách např. na Karlově náměstí, nebylo uvedeno nic o omezení provozu na lince č. 31, pokračovali jsme v cestě k přibyslavickému kostelu, před nímž se nachází zastávka linky č. 31.

Když jsme se - po projití okolo několika stánků, které pomalu "balily" po nějaké proběhlé akci, přiblížili k zastávce, zarazilo nás, proč u zastávky nestojí žádný autobus. Že by při pauze mezi spoji stál odstaven někde dál? Kdepak...

Až na zastávkovém označníku jsme si všimli - zastávka není 6. a 7. 9. obsluhována! Výchozí zastávkou je zastávka Nová Ves, MANN+HUMMEL... Bylo 17:50 h. Bylo jasné, že během cca 20 minut musíme stihnout pěší přesun na zastávku u Mann+Hummel.

Naštěstí, přesun jsme s několikaminutovou rezervou stihli, díky šťastné shodě okolností - že jsme do Přibyslavic došli s větším předstihem, že alespoň na přibyslavické zastávce viselo info o neobsluhování této zastávky, a že jsme věděli, kde že se zastávka "Nová Ves, MANN+HUMMEL" nachází.

V opačném případě by nás čekala asi pěší cesta na vlakové nádraží do Okříšek. Ovšem při tom nečekaném pěším přesunu z přibyslavické návsi na náhradní výchozí zastávku linky č. 31 mě napadala i jiná možnost - proč kvůli neschopnosti dopravce (neschopnost dostatečným způsobem informovat o předem plánovaném omezení provozu) být v cíli své cesty o hodinu později? Bylo by zajímavé sledovat, jak by se dopravce tvářil, kdybychom použili pro cestu z Přibyslavic do Třebíče taxi a pak po dopravci MAD Třebíč požadovali proplacení účtu za taxi, neboť cesta taxíkem by byla způsobena neschopností tohoto dopravce...

Druhý den, v pondělí 8. září 2014, jsem se (tentokrát sám) do Přibyslavic vydal znovu, abych zjistil více informací. Na nástěnce v blízkosti zastávky na přibyslavické návsi (ovšem na té straně, kde je umístěna výstupní, nikoliv nástupní zastávka linky č. 31), jsem si všiml oznámení o dvou různých víkendových uzavírkách. V tu chvíli jsem si uvědomil, že situace je ještě horší, než jsem dosud myslel. Že už počátkem června 2014 jedna víkendová uzavírka proběhla a že ani o ní tehdy nebylo nikde informováno. Na nástěnce patřící přibyslavickému kostelu jsem si následně všiml, že obě uzavírky byly způsobeny konáním pouti.

Až v tu chvíli jsem si také uvědomil, že stejnou příčinu měla loňská (18. + 19. 5. a 7. + 8. 9.) omezení na lince č. 31, rovněž v úseku mezi zastávkami MANN+HUMMEL a Přibyslavice. Do té doby jsem o tom nevěděl, protože ani jedno z těchto omezení (o kterém v loňském roce BYLO informováno odpovídajícím způsobem; bohužel na rozdíl od roku letošního) jsem v loňském roce nesledoval.

V letošním roce ovšem nebylo o tomto omezení informováno ani na stránkách www.icomtransport.cz/tradomad, ani na stránkách http://www.doprava-trebic.cz/; ani na vývěskách v autobusech, ani na nástěnkách umístěných na přístřešcích zastávek, ani na označnících třebíčských zastávek MHD Třebíč (alespoň zastávek, přes které jezdí linka č. 31). Snad pouze a jen na návsi v Přibyslavicích jakés takés (byť také ne dokonalé) info vyvěšeno bylo, ale to je samozřejmě naprosto nedostečné.

Fotky dokumentující zážitky popsané výše jsem vložil do alba na Facebooku, najdete je pod tímto odkazem.

Uzavírka v Přibyslavicích o víkendech 7. a 8. 6. 2014 + 6. a 7. 9. 2014

12. září 2014 v 22:00 Mimořádnosti v provozu
Se značným zpožděním zaviněným víceméně nulovou informovaností o předmětných dvou omezeních, přepisuji sdělení, jež bylo vyvěšeno... snad na jednom jediném místě - na informační nástěnce v blízkosti zastávky na Přibyslavické návsi. Nechci vyjmenovávat, kde všude takové sdělení být umístěno mělo, ale bohužel nebylo. Byl by to docela dlouhý seznam. :-(

Smutné situaci, na základě které jsem se o konání tohoto omezení v neděli 7. září 2014 dozvěděl, se budu blíže věnovat v jiném článku.

Přepis sdělení není zcela doslovný; kromě úpravy dle stylistických pravidel jsem poopravil chybu (v tom sdělení bylo namísto správného "7. 6. 2014" chybně uvedeno "7. 6. 2013").

Od 7. 6. 2014 5:00 h do 8. 6. 2014 19:00 h
Od 6. 9. 2014 5:00 h do 7. 9. 2014 19:00 h

bude zrušena zastávka Přibyslavice v obou směrech bez náhrady!
Počáteční a konečná zastávka bude Nová Ves, MANN+HUMMEL.


Dalším nedostatkem v tomto sdělení je, že pro víkend 6. a 7. 9. 2014 už takovéto sdělení bylo neúplné. Od 1. 7. 2014 totiž některé spoje linky č. 31 zastavují i na zastávce "Přibyslavice, kolonie". To znamená, že o víkendu 6. a 7. 9. 2014 byla zrušena obsluha nejen zastávky Přibyslavice, ale právě i zastávky "Přibyslavice, kolonie".

Fotky autobusů MHD Třebíč z let 2008 - 2014 nově přidané do galerie na "Seznamu autobusů"

12. září 2014 v 8:00
Složka patřící dopravci TRADO MAD na stránkách www.seznam-autobusu.cz byla před několika týdny obohacena o několik desítek zajímavých fotek (pořízených jiným autorem nežli mojí maličkostí), pořízených v období let 2008 - 2014. Nejcennější jsou pro mne právě fotky z léta roku 2008, protože je na nich zobrazeno i několik autobusů, které byly nedlouho poté vyřazeny a které jsem bohužel nestihl odpovídajícím způsobem zdokumentovat.

Ale neméně cenné jsou i povedené fotky z pozdějších let.

Odkaz na tři stránky, na nichž jsou zobrazeny všechny z fotek autobusů TRADO MAD uložených na Seznamu autobusů; převážná většina z těch fotek byla na tyto stránky nahrána právě až před několika týdny:


Autobusy na objízdných trasách a v místech dopravního omezení v Domcích na fotkách ze 4. 9. 2014

11. září 2014 v 9:00 Aktualizace fotogalerie
Až bezmála po týdnu jsem se dostal k článku přibližujícím fotodokumentaci provedenou 4. 9. 2014 v oblasti Nádražní, Hrotovické a Sokolské ulice. Vcelku pozdě, ale přece. :-)

Počet fotek pořízených toho dne se nerovná počtu odkazů. Pokud jsem na tomtéž místě pořídil více fotek, odkazuji obvykle pouze na jednu z nich.

Tedom C12G ev. č. 44 sjíždí z rampy nadjezdu u nemocnice
. V pravé části fotky je vidět zákaz vjezdu na protější, vzestupnou rampu. Důvod je jasný - Hrotovická ulice je pouze jednosměrná.

Mercedes Citaro ev. č. 28 vystoupal Sokolskou ulicí k železničnímu přejezdu; v pozadí dominuje městská věž. O několik sekund později tentýž autobus přejede přejezd na ulici Svatopluka Čecha. Jde o dokumentaci vozidla jen několik dní před nalepením celovozové reklamy.

Karosa B952 ev. č. 26 stoupá horní částí Sokolské ulice. V levé části záběru je vidět přenosnou značku "Hlavní silnice", umístěné sem vzhledem k opačnému zjednosměrnění Heliadovy ulice.

Tolik popis zajímavých fotek z ranních hodin; následuje popis fotek z odpoledne.

MAN Lion´s City ev. č. 32 odjíždí od zastávky U Kotelny. Jak je patrné, tak z ulice U Kotelny je přikázán směr jízdy výhradně vlevo, neboť Hrotovická ulice je dočasně jednosměrná.

Tedom C12G ev. č. 55 na lince č. 13 a za ním Mercedes Citaro ev. č. 28 (ještě bez celovozové reklamy) na lince č. 4 v Hrotovické ulici, nedaleko zastávky U Lípy. Polovina šíře vozovky je odfrézována. Zastávku U Lípy ale oba autobusy ale pouze projedou, neboť po dobu platosti dopravního omezení v Hrotovické ulici je obsluha této zastávky zrušena. O několik sekund později jsou tytéž autobusy už za křižovatkou Hrotovické ulice s Průmyslovou ulicí a míjejí dopravní značení upozorňující na jednosměrný provoz a omezenou rychlost 30 km/h.

Tedom C12G ev. č. 22 na tzv. technické jízdě bez cestujících se chystá odbočit z Hrotovické ulice do Průmyslové ulice. V pravé části snímku jsou patrné přenosné dopravní značky upozorňující na zákaz vjezdu způsobený dočasným zjednosměrněním ulice. O několik sekund později je tentýž autobus zdokumentován již v Průmyslové ulici.

MAN Lion´s City ev. č. 21 jede okolo zastávky Hrotovická, na níž čeká několik cestujících. Ale autobus MHD tudy - přesně dle výlukového opatření - pouze projíždí. Cestující čekali na linkový autobus, který sem přijel o několik minut později.

Karosa B932E ev. č. 30 projíždí okolo zastávky Hrotovická. Kromě dokumentace autobusu jde o celkový pohled na (v polovině profilu) vyfrézovovanou vozovku Hrotovické ulice a frontu vozidel (mimo jiné dvou dalších městských autobusů) v té provozovné polovině vozovky. Na tomto místě musím uznat, že ani v tomto, nejsilnějším období odpolední špičky, nebyly kolony aut takové, jak jsem očekával. Ale to je jen a jen dobře.

Mercedes Citaro ev. č. 42 na Purkyňově náměstí. V pozadí je patrný "zátaras" na vjezdu na vzestupnou rampu nadjezdu. V popředí vpravo je patrná rozšířená vozovka coby výsledek úprav prováděných v srpnu 2014.

Mercedes Citaro ev. č. 39 v Sokolské ulici před křižovatkou s Dvořeckého ulicí; o několik okamžiků později již v zatáčce před křižovatkou se Smrtelnou ulicí.

Karosa B932E ev. č. 46 v Sokolské ulici, u vyústění Smrtelné ulice; o chvíli později již u vyústění Langfortovy ulice.

MAN Lion´s City ev. č. 36 rovněž na křižovatce Sokolské ulice s Langfortovou ulicí, ale pohled z opačné strany - v pozadí s budovou divadla Pasáž.

Mercedes Citaro ev. č. 28 s novou celovozovou reklamou

10. září 2014 v 23:00 Zajímavosti z provozu
Ve středu 10. 9. 2014 jsem poprvé spatřil v provozu + zdokumentoval Mercedes Citaro ev. č. 28 s novou celovozovou reklamou žluté barvy. Reklama propaguje společnost Fränkische. Ještě 4. 9. 2014 tento autobus tímto polepem vybaven nebyl. Autobus v tuto chvíli není vybaven nálepkami s evidenčními čísly, přitom na čele vozidla nešlo o situaci, kdy by nálepka byla v místě, které je nově polepené reklamou.

Dvojice fotek dokumentujících tento autobus při průjezdu Znojemskou ulicí:

Videa dokumentující cestu Sokolskou ulicí a chybné údaje na vývěskách na Karlově + Komenského náměstí a na vlakovém nádraží

10. září 2014 v 10:00 Zajímavosti z provozu
Aniž bych v tu chvíli tušil, že o 1 - 2 dny později dojde opět ke změně zobrazování údajů na displejích elektronických označníků, zdokumentoval jsem v neděli 7. 9. 2014 na Karlově náměstí a v pondělí 8. 9. 2014 na Komenského náměstí jednak některé z těchto označníků a jejich fungování, a jednak jsem ve stejném záběru zdokumentoval i pohled na vývěsky s výlukovými opatřeními, z nichž je patrné, že ani na Karlově náměstí, ani na Komenského náměstí, nebyl dopravce schopen v předmětné době (poslední dekáda srpna 2014) opravit nakonec neplatný údaj o zahájení výlukových opatření vzniklých uzavírkou Nádražní ulice z původního 1. 9. 2014 od 7:00 h na 2. 9. 2014 od 7:00 h...

Video můžete zhlédnout po kliknutí na tento odkaz.

Nejen na Karlově a Komenského náměstí, ale ani ve vestibulu žst. Třebíč nebyl dopravce schopen během poslední dekády srpna 2014 aktualizovat v příslušné vývěsce informaci o zahájení výlukového opatření způsobeného uzavírkou Nádražní ulice.

Přitom v tom samém vestibulu byly k dispozici letáčky informující o postupu výstavby tzv. přestupního terminálu a s tím související uzavírky Nádražní ulice; v letáčcích je uvedeno datum uzavírky Nádražní ulice od 2. 9. 2014! Jestliže někdo umístil ve vestibulu tyto letáčky, tak si přece mohl všimnout, že na vývěsce mezi vstupními dveřmi je chybné datum zahájení výluky v Nádražní ul. (to vše platí, pokud tam byly tyto letáčky umístěny max. 1. 9. 2014); anebo (pokud tam byly tyto letáčky umístěny až po 1. 9. 2014) si naopak mohl všimnout, že displej u vstupních dveří posílá cestující na zastávku MHD toho času neobsluhovanou...

Kromě toho jsem ve stejném vestibulu zdokumentoval i pohled na displej s časy odjezdů spojů linky č. 1 ze zastávky Nádražní. I šestý den konání uzavírky Nádražní ulice a tím pádem mj. neobsluhování zastávky Nádražní, ukazoval tento displej odjezdy autobusových spojů ze zastávky Nádražní... Na základě mého podnětu, napsaného již 5. 9. 2014 večer (žel, podněty napsané v pátek večer, byť ihned po zjištění tohoto problému, mohou začít být reálně řešeny až v pondělí ráno), byl displej vypnut někdy mezi pondělím 8. 9. navečer a úterým 9. 9. odpoledne. Tzn. s týdenním zpožděním.

Video dokumentující výše popsané věci najdete tady.

V jednom z minulých článků jsem přinášel odkaz na video pořízené z autobusu MHD jedoucího ulicemi Sokolskou a Svatopluka Čecha. Šlo o pohled ze sedadla vlevo u okna. Zde přináším pohled z linkového autobusu jedoucího týmiž ulicemi (ale na rozdíl od MHD, jel celou ulicí Svatopluka Čecha až na Václavské náměstí, kde odbočil do Demlovy ulice), jak jsem jej zdokumentoval v pondělí 8. 9. 2014: odkaz

Prostřední z odkazovaných videí, tedy to z vlakového nádraží, jsem pořídil asi 45 minut předtím, než jsem odjel vlakem do Okříšek. V tu chvíli jsem netušil, že zbývá několik hodin do zřejmě nejnepochopitelnějšího zážitku, který se mi kdy v třebíčské MHD stal. Ale... o tom až v některém z příštích článků.

"Inteligentní" označníky na Karlově náměstí od 9. 9. opět s pozměněným režimem zobrazování údajů

9. září 2014 v 18:00 Zajímavosti z provozu
V posledních dnech přibývá nových poznatků vhodných ke zveřejnění tolik, že se interval mezi vydáním jednotlivých článků povážlivě zkracuje. A nastává situace, kdy o některých zajímavostech napíši například až s týdenním zpožděním. A kdy v některých případech dostane přednost vydání článku o něčem novějším, byť za cenu pozdržení vydání článku popisujícím událost již nějaký ten den starou.

Od pondělí 9. 9. 2014 je na tzv. inteligentních elektronických označních opět pozměněno zobrazování údajů. U spojů, do jejichž odjezdu zbývá maximálně 1 hodina, je zobrazen počet minut zbývajících do času odjezdu. U spojů, do jejichž odjezdu zbývá více než 1 hodina, je uveden standardní časový údaj ve tvaru "hodina + minuta". Jen na označníku sloužícím linkám č. 4 a 13 ve směru Poliklinika/Jitona to v době pořízení fotek (9. 9. 2014 v 10:35 h) ještě nějak nebylo "vychytáno".

Album s fotkami: odkaz

Upřesnění předchozího článku o neschopnosti dopravce vyvěsit výlukové info na zastávce Nemocnice

9. září 2014 v 13:00
Na základě "připomínky z oficiálních míst" (ale O. K., nedělá mi to problém; je pravda, že jsem to napsal nepřesně) upřesňuji tímto údaj obsažený v tomto článku, neboť na rozdíl od popisku této fotky z Facebooku jsem to původně nenapsal přesně.

Jak je napsáno už u té fotky z Facebooku, tak zastávka "Nemocnice" ve směru jízdy z centra města byla ve stávající poloze uvedena do provozu až 1. 9. 2014. Tedy nelze říci, že by neschopnost dopravce, vyvěsit na tuto zastávku info o neobsluhování této zastávky, trvala již od 18. 8. 2014.

Ta neschopnost provést něco tak jednoduchého, čím vyvěšení příslušného tištěného sdělení bezesporu je, trvala až od 1. 9. 2014, resp. možná od některého ze dní krátce předcházejících tomuto dni. Ovšem, tato neschopnost je o to větší vzhledem k uvážení, že na tom přelomu srpna a září někdo musel na toto místo tento označník instalovat (resp. přemístit odjinud) a tím pádem si samozřejmě mohl a měl všimnout, že na tom označníku se jednak nachází informace o již proběhlém výlukové opatření, a jednak že na tom označníku jedno opatření uvedeno není.

Jak dokumentuje tato fotka pořízená v neděli 7. září 2014 okolo 14. hodiny, tak v uvedený den a čas už potřebné oznámení na označníku zastávky Nemocnice (ve směru jízdy do centra města) vyvěšeno bylo. Spolu s ním zde byla nově vyvěšena i tzv. linková verze jízdního řádu linky č. 14.

Tzn. jestli z předchozího článku na toto téma někdo usuzoval, že neschopnost dopravce vyvěsit potřebné výlukové info začala již 18. 8., tak se omlouvám za (neúmyslně napsanou) zavádějící informaci; tato neschopnost započala až s instalací nového označníku, tzn. nejpozději 1. 9. 2014 časně ráno. A délka trvání této neschopnosti se pohybovala mezi 3,5 a 6,5 dny (podle toho, kdy přesně došlo k instalaci toho výlukového oznámení).

60 let MHD v Třebíči - oslava v sobotu 20. 9. 2014

9. září 2014 v 9:00 Zajímavosti z provozu
Pozvánka na oslavy "60 let MHD v Třebíči", naplánované na sobotu 20. září 2014:

Tři drobné poznámky:
- Jestliže letos uplynulo 60 let od založení MHD (resp. provozu předcházejícímu tomuto provozu), pak je v článku na Wikipedii chyba, neboť se tam píše, že první linky MHD (resp. její předchůdkyně) se rozjely na podzim 1956.

- Píše se, že v onen den bude MHD Třebíč v provozu zdarma. Nutno připomenout, že (stejně jako v posledních letech vždy) MHD by byla zdarma v každém případě, vzhledem k tzv. Dni bez aut, resp. tzv. Evropskému dni mobility.

- Přistoupil jsem k překopírování odkazu z FB profilu, byť tamní pozvánka má nižší rozlišení než pozvánka na stránkách doprava-trebic.cz. Nicméně, pozvánka na doprava-trebic.cz obsahuje neaktualizované údaje, proto bych považoval za nevhodné, "kopírovat" na své stránky neaktuální informace. Kéž by šlo o jedinou informaci, která je na těchto stránkách, ale i jiných obvyklých informačních zdrojích o MHD, neaktuální, nedostatečná nebo zcela chybějící... :-(

Postřehy z Hrotovické a Nádražní ulice (+ jejich okolí) na fotkách z 4. a 5. 9. 2014 (1. část)

8. září 2014 v 9:00 Zajímavosti z provozu
Ve čtvrtek 4. 9. 2014, tedy až ve třetí den souběhu obou uzavírek, jsem byl pozorovat provoz v oblasti Hrotovické i Nádražní ulice. Ve čtvrtek jsem sledoval provoz jak v ranní, tak i v odpolední špičce. V obou případech jsem se dostal na zastávku Nemocnice (přesně podle doporučení pro ty cestující, kteří nechtějí jít z centra města pěšky) velkou oklikou s přestupem na zastávce Pokliklinika. V případě odpolední cesty jsem si při přestupu u polikliniky až na poslední chvíli uvědomil, že do autobusu, jenž v tu chvíli stál přistaven na nástupní zastávce "Poliklinika", nastoupit nesmím, protože jde o spoj linky č. 1, který by mi u nemocnice nezastavil; musel bych vystoupit až na zastávce Bráfova. Ale o tom více až v dalším článku, který se bude věnovat fotkám autobusů. V tomto článku se chci věnovat fotkám s jinou tématikou.

Jsem zvyklý na ledacos, leč to, co jsem 4. 9. během ranních a časně dopoledních hodin zjistil, byla docela síla. Jednak tolik ukázek neschopnosti dopravce provést tak jednoduchou věc, jakým je vyvěšení informace o uzavírce Hrotovické ulice (+ souvisejících opatření v MHD) na zastávku Nemocnice...

Ačkoliv výlukové opatření týkající se neobsluhování této zastávky začalo již 18. 8., tak dopravce nebyl schopen na tuto zastávku pověsit oznámení, že z této zastávky žádná MHD v těchto dnech nejezdí. Jeden starší pán, který k nemocnici přijel linkovým autobusem a chtěl pokračovat pomocí MHD k poliklinice na Vltavínské, tam čekal zbytečně (mj. kvůli neschopnosti dopravce udělat něco tak jednoduchého, čím bezesporu je vyvěšení papíru s informacemi o "výlukových opatřeních"). Kdybych se jej nezeptal, jestli nemá v úmyslu jet v MHD, čekal by tam ještě déle. Nakonec se rozhodl jít k poliklinice pěšky (moje doporučení, ať jede autobusem od nemocnice na Karlovo náměstí a tam ať počká na nejbližší spoj jedoucí k poliklinice, neakceptoval).

Možná jsem při tom vysvětlování zapomněl říci tu "oficiální" variantu, a to že náhradní zastávkou za zastávku Nemocnice je zastávka Křížkovského, tzn. že muž měl dojít na (poměrně vzdálenou) zastávku Křížkovského a odtud jet (za 10 Kč; říkal mi, že nemá nárok na žádnou slevu) k poliklinice.

Sérii fotek prokazujících, že dopravce nebyl schopen na zastávku Nemocnice (ve směru jízdy z centra města) vyvěsit sebejednodušší oznámení o tom, že tato zastávka není městskou autobusovou dopravou obsluhována, najdete pod tímto odkazem.

Dalším problémem se ukázalo být téma, o kterém jsem zde již psal, ale až "v terénu" jsem zjistil, že dopravce nebyl schopen aktualizovat údaje o začátku výlukového opatření způsobeného uzavírkou Nádražní ulice (aktualizace spočívala ve změně data zahájení uzavírky z 1. 9. 2014 v 7:00 h na 2. 9. 2014 v 7:00 h). Dopravce nebyl schopen toto přepsat například na dvojici letáků (jediných v celém prostoru zastávek, jenž se této tématice věnuje!) na Karlově náměstí, ani na letáku vyvěšeném v interiéru Mercedesu Citaro CNG ev. č. 25; ani na svých oficiálních internetových stránkách.
Všechny výše popisované skutečnosti jsou zdokumentovány na fotkách, které jsem vložil do tohoto alba.

Tolik jen malá část toho, co jsem 4. a 5. 9. viděl; na zbytek se snad dostane v některém z dalších článků.

Cesta Sokolskou ulicí, zastavení linkového autobusu na zastávce Hrotovická a změněný signální režim na křižovatce Bráfova x Nádražní na videích ze 4. a 5. 9. 2014

7. září 2014 v 20:00 Zajímavosti z provozu
Po několikatýdenní pauze jsem na svůj profil na YouTube uploadoval několik videozáznamů z provozu MHD Třebíč.

Cesta autobusem z Masarykova náměstí na zast. Křížkovského objízdnou trasou po Sokolské ulici + ulici Svatopluka Čecha (4. 9. 2014)

Linkový autobus zastavující na zastávce Hrotovická (4. 9. 2014). Linkový autobus regionální dopravy zastavuje na zastávce Hrotovická (ve směru jízdy do centra města) ve čtvrtek 4. září 2014 odpoledne. A jak je patrné, tak nijak nepřekáží automobilům, které jej potřebují předjet. Nabízí se otázka - proč zde nemohly (minimálně v této fázi stavebních prací) zastavovat i autobusy MHD Třebíč, ale proč jim zde bylo po dobu stavebních prací v této ulici stanoveno projíždění této zastávky?

Součástí souběhu uzavírek Hrotovické + Nádražní ulice bylo dočasné změnění signálního režimu na světelné křižovatce ulic Bráfova a Nádražní. Vzhledem k tomu, že z Nádražní ulice po dobu uzavírky nevyjížděla téměř žádná auta (fakticky neměla odkud), došlo k výraznému zkrácení intervalu, po nějž je automobilům vyjíždějícím z Nádražní ulice signalizována zelená.

Naopak o to více byl prodloužen interval, po nějž je signalizována zelená pro auta odbočující z Bráfovy ulice (ve směru jízdy od nemocnice) vlevo do Nádražní ulice (neboť zde odbočovala vozidla jedoucí do Heliadovy ulice, sloužící coby objízdná trasa za souběžně uzavřené ulice Hrotovickou a Nádražní.

Označníky na Karlově náměstí v pozměněném režimu zobrazování údajů na fotkách z 4. 9. 2014

7. září 2014 v 9:00 Zajímavosti z provozu
Na počátku září 2014 došlo ke změně zobrazování údajů na tzv. inteligentních označnících. Není uváděn přesný čas odjezdu jednotlivého spoje, ale předpokládaný čas do skutečného (tzn. zohledňuje se výše zpoždění) času odjezdu.

Ale jak jsem postřehl, tak odhad zpoždění byl minimálně v jednom z mnou sledovaných případů poněkud nesmyslný - spoj linky č. 4 měl podle údaje na označníku přijet na Karlovo náměstí se 13 minutami zpoždění, ale ve skutečnosti přijel jen s asi 4 minutami zpoždění (viz tato fotka, kterou jsem výjimečně nezmenšoval, aby bylo dobře vidět, v kolik hodin byla pořízena - viz displej na označníku vlevo nahoře).

Fotky dokumentující displeje s pozměněným zobrazováním údajů: viz odkazWi-Fi v autobusech MHD

6. září 2014 v 12:00 Zajímavosti z provozu
Přepis sdělení ze stránek http://www.icomtransport.cz/trado-mad/:

Wi-Fi v autobusech MHD

Od 5.9.2014 jsme pro naše cestující nainstalovali do autobusů MHD celkem 5 ks Wi-Fi zdarma.
Tuto možnost bezplatného internetového připojení naleznete v těchto autobusech:
4J0 38-04 - autobus CNG
4J9 13-35 - autobus MAN
4J9 13-36 - autobus MAN
4J7 26-22 - autobus MAN
4J7 20-33 - autobus MAN
Autobusy jsou rovněž označeny logem Wi-Fi na dveřích autobusu.

Zajímavý je ten údaj "autobus CNG". Podle stejné logiky, mohl být u zbylých čtyř autobusů uveden údaj "autobus diesel".

Také platí, že pravděpodobnost, že narazíte na autobus s Wi-Fi připojením, je jen 20 % a jde o čistě náhodnou pravděpodobnost, protože dopravce není schopen jakékoliv nasazení garantovat (stejně jako toho není schopen u nasazení nízkopodlažních vozidel).

Velmi zajímavý je údaj v příspěvku pod příspěvkem o Wi-Fi (viz obrázek). Ukazuje se, že neschopnost dopravce zavčasu aktualizovat údaje o nadcházející uzavírce Nádražní ulice spadá (kromě některých zastávek a některých autobusů; nemluvě o stránkách www.doprava-trebic.cz, jejichž tvůrcem ovšem je jiný subjekt než dopravce) i do oblasti oficiálních stránek tohoto dopravce.

Ukazuje se zde i pokřivený žebříček priorit. "Fajnovky" typu Wi-Fi v 1/5 všech autobusů, to ano; zato garance daleko základnějších služeb nebo schopnost včas a dostatečně informovat cestujících o mimořádnostech v dopravě, to ne-e... :-(

Nová podoba zastávky "Družstevní" (ve směru z centra) a tzv. revitalizovaná ulice

5. září 2014 v 7:00 Zajímavosti z provozu
V posledních dnech se témat ke zveřejnění sešlo mnoho a mnoho, že je těžké vybrat, o čem napsat dříve. Ale odněkud tedy začnu. :-)

V pátek 29. 8. 2014 skončila dlouhodobá uzavírka Družstevní ulice, čímž se do ní vrátila linka č. 4. Družstevní ulice je tzv. revitalizována; v provozu MHD se to projevilo především zlepšením stavu zastávky "Družstevní" ve směru jízdy z centra města. Zastávka je nově vybavena zastávkovým pruhem ("zálivem") a přilehlým chodníkem, takže se už nekoná žádný výstup z autobusu přímo na silnici, což znamenalo velký výškový rozdíl.

Ilustračně (neboť přes sklo protijedoucího autobusu) je jmenovaná zastávka zdokumentována tady; cestu autobusem po celé Družstevní ulici (z níž je vidět i nově přebudovaná zastávka, tak i revitalizované další části ulice včetně toho, že ne vše ještě bylo toho dne dokončeno) jsem zdokumentoval na video, viz odkaz.

Tento článek zakončím jednou takovou technickou poznámkou. Od 1. 9. 2014 jsem se rozhodl ke změně v jednotlivých článcích. Komentáře k článkům jsou od tohoto dne v tzv. moderovaném režimu. Komentář se pod článkem zobrazí až po mém schválení. Neznamená to rozhodně, že bych takto schválil jen komentář, s jehož obsahem souhlasím. Samozřejmě zveřejním i případné nesouhlasné komentáře.

Zveřejnění se ale nedočkají "robotické spamové" komentáře (kterých svého času přicházely doslova desítky; takový komentář nechci mít pod svými články ani "po ten krátký čas, než si takového komentáře všimnu a smažu jej); dále komentáře obsahující vulgární titulování kterékoliv osoby; a dále ctím pravidlo, že v diskusi by jednotliví diskutující měli být oslovováni (pokud je vůbec zapotřebí v té diskusi používat pátý pád) přezdívkou, kterou si v té diskusi zvolili.

Zdůvodnění posunutí zahájení uzavírky Nádražní ulice + dovětek k souběhu uzavírek

2. září 2014 v 1:00
Zajímavý přepis sdělení z profilu "Městská autobusová doprava Třebíč". V době, kdy píši tento článek, tedy 2. 9. 2014 okolo 0:30 h (ke zveřejnění však dochází vždy až v "nejbližší celou hodinu"), u tohoto sdělení bylo uvedeno "před 11 hodinami", tzn. k jeho zveřejnění došlo přibližně 1. 9. 2014 ve 13:30 h, tedy mnoho hodin od chvíle, kdy už ke zveřejnění takovéto informace bylo pozdě. Ve stejnou dobu tedy asi došlo i k opravení informace na stránkách www.doprava-trebic.cz.

Od 2. září začíná uzavírka ulice Nádražní. Objízdná trasa linky č. 1 viz letáček. Původní termín 1. září byl odložen z důvodu dopravní vytíženosti v první školní den.
Přitom reálně si to lze vyložit i jinak - 1. 9. byla dost možná méně "ostrá" odpolední špička, neboť první školní den je jaksi ještě poněkud kratší, co se pobytu ve škole týče. Také to znamená, že vlivem tohoto zkrácení bude na celou uzavírku o 1 den méně - a i tak se to stihne, tzn. kdyby uzavírka začala o den dříve, tak by poslední z dní konání byl tak trochu "navíc"?

Oč ostřejší než v jiných dnech (nebo alespoň než o jiných pondělcích) může být 1. 9. ranní špička? Vždyť ráno jedou děti do školy tak jako tak... Snad jen z toho titulu, aby nedojely první den do školy pozdě...

Každopádně: jen o jeden den se tím odsouvá něco, co si nedovedu představit jinak než dopravní masakr. A to všechno - soudě z dostupných informačních zdrojů - jen kvůli tomu, že když už správci silnice II/351 - Krajskému úřadu Kraje Vysočina - nějaké příčiny způsobily odklad opravy této silnice, tak nebyl schopen např. prohodit pořadí etap tak, aby se v září (kdy bude uzavřena Nádražní ulice) rekonstruovala horní část Hrotovické ulice, zatímco dolní část by zůstala průjezdná bez omezení; a naopak v říjnu (kdy už bude Nádražní ulice průjezdná alespoň jednosměrně) se provedla rekonstrukce dolní části Hrotovické ulice (samozřejmě toto je jen jeden z mnoha námětů, jak se dalo předejít nepochopitelnému souběhu dvou uzavírek).

Chci doufat, že v té věci dopravního masakru panujícího po celé září (pardon, kromě prvního záříjového dne) roku 2014 nebudu mít pravdu a že vše bude daleko bezproblémovější, než jak si to představuji. Ale...

Linka č. 1 jezdila 1. 9. 2014 v bezvýlukovém provozu (= chyba na stránkách www.doprava-trebic.cz)

1. září 2014 v 21:00 Zajímavosti z provozu
Z blízkého rodinného zdroje jsem se dozvěděl (sám jsem dnes provoz MHD Třebíč nijak nesledoval), že 1. 9. 2014 jezdila linka č. 1 MHD Třebíč v bezvýlukovém trasování, a že na plakátech v autobusech byl údaj "od 1. 9." (týkající se dne zahájení výlukového opatření opraven na údaj "od 2. 9.".

K opravení chybného údaje na stránkách www.doprava-trebic.cz došlo až v odpoledních nebo večerních hodinách 1. 9. 2014, tedy v době, kdy už vlastně bylo k této opravě pozdě.

Tzn. sečteno, podtrženo, na stránkách www.doprava-trebic.cz se po celou dobu objevoval chybný údaj týkající se začátku výluky; a stejně jako v některých dřívějších případech platilo, že chci-li být přesně a správně informován, musím sledovat vývěsky v autobusech (nesmysl; chci-li něčím teprve začít cestovat, tak není mojí povinností sledovat, co je v tom "něčem" vyvěšeno) nebo sledovat stránky městského úřadu (ale tam o tom také nebylo napsáno nic jednozačného). :-(

Vzájemně si protiřečící zdroje informací o začátku objízdné trasy linky č. 1

1. září 2014 v 6:00 Mimořádnosti v provozu
Už asi před 10 dny mi jeden ze členů mojí rodiny (často využívající MHD) říkal, že slyšel mluvit dva lidi o tom, že uzavírka Nádražní ulice + objízdná trasa linky č. 1 začne až 2. 9. a ne 1. 9., jak bylo původně avizováno.

26. srpna jsem si tady přečetl, že zahájení uzavírky Nádražní ulice se tedy skutečně posouvá o 1 den, ale nikde v článku není explicitně uvedeno, jak že to bude s MHD.

31. srpna pozdě večer jsem si v Nádražní ulici všiml zákazu zastavení platného od 1. 9. 2014 v 7:00 h. Hm, tak že by uzavírka přece jen začala již 1. 9. ráno?

Krátce poté jsem si ale v e-mailové schránce přečel odpověď (na svůj dříve položený dotaz) z odboru dopravy MěÚ, že uzavírka Nádražní ulice + opatření v MHD skutečně začínají platit až od 2. 9.

A následně jsem se pro jistotu podíval na oficiální internetové stránky třebíčské MHD, totiž na www.doprava-trebic.cz. A v příslušné sekci nebylo (v okamžiku psaní tohoto čláku) ani slovo o tom, že by snad mělo něco být jinak, než jak je avizováno v přiloženém letáčku, v němž je jasně napsáno, že výlukové opatření pro linku č. 1 začíná již 1. 9. v 7 h ráno...

Tolik strohý popis objektivních skutečností; dalších komentářů se raději zdržím.