Září 2014

Autobusy na spojích linek č. 4, 10 a 14 na objízdné trase v Nádražní ulici a na Vaňkové náměstí na fotkách ze soboty 27. září 2014

28. září 2014 v 22:00 Aktualizace fotogalerie
V sobotu 27. září odpoledne jsem zdokumentoval provoz na objízdných trasách linek č. 4, 10 a 14 v oblasti Nádražní a Znojemské ulice, respektive Vaňkova náměstí.

Na odpoledních spojích linky č. 14 jela Karosa B952 ev. č. 26. Zdokumentována je na těchto fotkách:

Na lince č. 4 byl v odpoledních hodinách nasazen Mercedes Conecto ev. č. 23.

Na lince č. 10 MAN Lion´s City ev. č. 49.

Na dalším spoji linky č. 10 byl vystřídán Karosou B952 ev. č. 47 - Nádražní ulice, křižovatka s Bráfovou ulicí

Na lince č. 1 (která ale těmito místy jezdí i pravidelně) jela Karosa B932E ev. č. 30 - viz fotky počínaje touto.

Provoz MHD v neděli 28. 9. již bez výlukových opatření na linkách č. 4, 10 a 14

27. září 2014 v 22:00 Mimořádnosti v provozu
Můj odhad z předchozího článku byl správný :-) - viz přepis krátkého sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Od neděle 28. 9. 2014 je obnoven provoz na opravovaném úseku ulice Hrotovická. Trasy autobusů MAD linky č. 4, 10, 14 budou jezdit od 5:00 ulicemi podle jízdního řádu.

Postřehy ze sobotního (27. 9. 2014) výlukového provozu

27. září 2014 v 19:00 Zajímavosti z provozu
Zatím víceméně jen krátké slovní postřehy, bez fotek autobusů:

- Nádražní ulice znovu v provozu, pokračují dokončovací práce.

- Na všech spojích linek č. 4, 10 a 14 musely jet "ne-CNG" autobusy (neboť CNG autobusy nesmějí jet podjezdem pod Nádražní ulicí.

- Na Karlově náměstí nikde ani slovo o tom, že o víkendu 27. a 28. 9. jsou mnohé zastávky ve východní části čtvrti Horka-Domky obousměrně bez obsluhy.

- Stejně tak na zastávkách Jiráskova a Křížkovského (pro směr jízdy do centra města) žádné sdělení o tom, že linka č. 10 (která z těchto zastávek jezdí) některé zastávky neobslouží.

- Na přechodu pro chodce u křižovatky Bráfova x Nádražní nefunguje "tlačítko pro chodce", takže "zelený panáček" nenaskočí ani kdybyste stiskli tlačítko třeba dvacetkrát.

- Fotky dokumentující práce v Hrotovické ulici 27. 9. v 16 h - viz první dvě fotky tady

- Na zastávkách Nemocnice i na Karlově náměstí vyvěšen leták s výlukovým opatřením + výlukovým jízdním řádem linky č. 13 (platný od 29. 9.), se stejnou chybou jako v původní elektronické verzi - zatímco slovní popis uvádí, že zastávka Správa silnic je "nahrazena zastávkou Požární útvar" (tzn. fakticky zrušena), tak ve výlukovém jízdním řádu je zastávka Správa silnic ve směru jízdy z centra města uváděna jako obsluhovaná (zatímco ve směru do centra města nikoliv).

- Nezávazně si troufnu odhadnout, že zítra už by mohla být Hrotovická ulice v provozu, neboť práce by se mohly stihnout během dnešního dne. Ale opakuji - jde pouze o nezávislý tip (navíc nevím, jaký vliv by to mělo na případné dřívější ukončení výlukových opatření; z minulosti si vzpomínám jak na situace, kdy s dřívějším zprovozněním ulice ihned začala MHD jezdit po své obvyklé trase, ale zároveň si pamatuji i případy, kdy výlukové opatření platilo až do předpokládaného konce, byť po obvyklé trase se dalo jezdit už o něco dříve.

Přepis aktualizovaného sdělení o výlukových opatřeních z Nádražní a Hrotovické ulice

25. září 2014 v 18:00 Mimořádnosti v provozu
Komentář, který přidal čtenář mých stránek k mému předchozímu článku, mne dovedl ke zvláštnímu zjištění - že při prohlížení stránek www.doprava-trebic.cz v prohlížeči (který běžně používám) Mozilla Firefox se zobrazují zastaralá sdělení o výlukových opatřeních, zatímco při prohlížení týchž stránek v (mnou běžně nepoužívaném) prohlížeči Internet Explorer se zobrazují sdělení již aktualizovaná. Viz toto video.

Tzn. O. K. aktualizovaná sdělení na stránky byla přidána v dostatečném předstihu, leč výhradou zůstává, proč se v jednom běžně používaném prohlížeči zobrazují údaje zastaralé. Také se domnívám, že letáček s verzí "objízdná trasa za zcela uzavřenou Hrotovickou ulici konaná už 27. a 28. 9., ale zároveň počítající s vedením linek č. 4, 10 a 14 ve směru z centra města do Domků Sokolskou ulicí" vůbec neměl být vydán, neboť o zrušení plánované říjnové jednosměrky v Nádražní ulici se vědělo už ve stejné době, kdy se vědělo o týdenním zkrácení doby uzavírky dolní části Hrotovické ulice (a tím pádem i o týdenním posunutí víkendové úplné uzavírky).

Zde tedy je přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz tak, jak je zobrazován při použití prohlížeče Internet Explorer, tzn. již v aktulizované verzi:

Uzavírka ulice Nádražní
I. část od 2. 9. 2014 7:00 hod do 26. 9. 2014 24:00 hod.

•Linka č. 1 - zastávka Nádražní bude zrušena v obou směrech!
Ve směru Poliklinika -> Karlovo nám. bude náhradní zastávka Bráfova.
Náhradní zastávka pro směr Karlovo nám. -> Poliklinika bude Křížkovského.

II. část od 1. 10. 2014 6:00 hod do 31. 10. 2014 24:00 hod.
nebude se konat


Uzavírka ulice Hrotovická I.etapa
Úplná uzavírka od 27. 9. 2014 0:00 hod do 28. 9. 2014 24:00 hod.

- Linka č. 4 - zastávky Bráfova, Nemocnice, Hrotovická, U Lípy, U Kotelny, Kubišova budou zrušeny.
Náhradní zastávky budou Znojemská a Nádražní
Objízdná trasa: Družstevní-Znojemská-Nádražní-Bráfova

- Linka č. 10 - zastávky Bráfova, Nemocnice, Hrotovická, Kosmákova, Březinova budou zrušeny.
Náhradní zastávka bude Nádražní
Objízdná trasa: Křížkovského-Znojemská-Nádražní-Bráfova

- Linka č. 13 - o víkendu nejezdí

- Linka č. 14 - zastávky Bráfova, Nemocnice, Hrotovická, Kosmákova, Březinova budou zrušeny.
Náhradní zastávka bude Nádražní
Objízdná trasa: Znojemská-Nádražní-Bráfova

Nejasným/zavádějícím údajem tedy v tuto chvíli zůstává rozpor v (ne)obsluhování zastávky Správa silnic (ve směru jízdy z centra města) v období od 29. 9. do 17. 10. 2014, jakož i rozpor, že zatímco Nádražní ulice má být i pro automobilovou dopravu zprovozněna od 27. 9.; dolní část Hrotovické ulice pak od 29. 9., tak v tomto článku je uvedeno Změny platné k 1.10. 2014...Info o opatřeních v MHD vyvolaných uzavírkami Hrotovické ulice (27. a 28. 9., resp. 29. 9. - 17. 10.) a upozornění na nesoulady v těchto informacích

25. září 2014 v 12:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Oprava ulice Hrotovické pokračuje druhou fází. Jednosměrně bude uzavřen úsek od konce města po křižovatku s ulicí Spojovací (průjezdný bude směr z města).

Rekonstrukce ulice Nádražní v úseku od viaduktu po křižovatku s ulicí Heliadova bude ukončena 26. září. Druhá část omezení se již konat nebude, vše bylo stihnuto během září.

Během úplné uzavírky ulice Hrotovické v úseku od ulice Spojovací po rampy nad nemocnicí o nadcházejícím víkendu budou linky 4, 10 a 14 vedeny po objízdné trase již ulicí Nádražní.

Tolik citace z úvodní strany; následuje přepis sdělení ze sekce "Info pro cestující":

Druhá část uzavírky ulice Nádražní (uzavření směru z centra města) se již konat nebude. Provoz bude obousměrný. Ulice Nádražní před výpravní budovou ČD bude nadále uzavřena. Do vybudování autobusové zastávky u výpravní budovy budou autobusy MAD využívat ve směru na Karlovo náměstí provizorně dvě nová parkovací stání u trafiky na ulici Nádražní.

Jelikož uzavírka části ulice Nádražní skončí již 26. září, při úplné uzavírce části Hrotovické o víkendu 27.-28. 9. 2014 se jako objízdná trasa pro autobusy MAD linek 4, 10 a 14 bude používat právě ulice Nádražní.

Z důvodu II. etapy kopmlexní opravy bude do konce října 2014 jednosměrně uzavřena ulice Hrotovická v úseku od křižovatky s ulicí Spojovací po konec města. Linka 13 bude jezdit po odkloněné trase přes Střítež, zastávka Správa silnic bude zrušena obousměrně.

Bohužel, v sekci "Info pro cestující" je hned několik nesouladů a možných dvojích výkladů:
- Ve složce "Hrotovická II" je stejný rozpor, který jsem popisoval už v předchozím článku - tzn. otázka obsluhování/neobsluhování zastávky Správa silnic ve směru jízdy z centra města.

- Ve složce Nádražní je nadále uvedeno původní časové vymezení uzavírky a výlukového opatření, tzn. obousměrná objízdná trasa od 2. 9. do 1. 10. a pak jednosměrná výluka v Nádražní ulici až do 31. 10., k čemuž ale - jak je psáno výše - již vůbec nedojde.

- Zatímco oba z výše citovaných textů hovoří o tom, že 27. a 28. 9. budou linky č. 4, 10 a 14 vedeny Nádražní ulicí, tak v letáku "Hrotovická - úplná uzavírka" je uvedeno, že ve směru jízdy z centra města budou linky č. 4, 10 a 14 jezdit po ulicích Sokolská a Svatopluka Čecha. Bohužel, takto dochází k nejasnosti, zda v uvedený víkend spoje těchto linek budou obsluhovat ve směru jízdy z centra města zastávku Nádražní, anebo (v případě linek č. 4 a 14) Křížkovského. :-(

Pozn. Upozornění na tyto nesoulady jsem již před několika hodin poslal "oficiální cestou", ale považuji za vhodné, upozornit na to i takto veřejně, aby případní cestující, jež vyhledávají informace na internetu, byli na tento nesoulad upozorněni do doby, dokud nedojde k upřesnění (či "zjednoznačnění") informací.

Výlukový jízdní řád linky č. 13 pro období od 29. 9. do 17. 10. 2014

24. září 2014 v 19:00 Mimořádnosti v provozu
V průběhu středy 24. 9. 2014, aktualizoval dopravce na svých stránkách (5 dní poté, co se toto info objevilo na stránkách www.doprava-trebic.cz a pouhé 2 dny předtím, než se info obsažené v tomto sdělení stane realitou) informace o ukončení výlukových opatření spojených s uzavírkami dolní poloviny Hrotovické ulice a části Nádražní ulice. Kromě toho přidal na své stránky info o výlukovém opatření související s nadcházející rekonstrukcí horní části Hrotovické ulice (mimochodem, v době psaní tohoto článku jde o jedinou internetovou stránku, v níž je o tomto opatření, jež "vstoupí do praxe" již 4 dny a 10 hodin od doby zveřejnění tohoto článku, informováno).

Výlukové opatření, beroucí ohled na skutečnost, že horní část Hrotovické ulice bude od 29. 9. do (předpoklad) 17. 10. 2014 jednosměrná (průjezd bude povolen pouze ve směru jízdy z centra města) je k dispozici pod tímto odkazem. Protože však předpokládám, že se tento odkaz stane po ukončení uzavírky neaktivním, přepisuji jeho obsah i sem. Nejde o přepis doslovný, rozhodl jsem se provést faktografickou a jazykovou korekturu (mimochodem, něco takového by mnohé tiskoviny a publikace potřebovaly ještě před vydáním, ale... někdy o to asi autor nestojí a pak to dopadne vydáním něčeho, co je plné faktografických i stylistických chyb, o nekonzistentnosti díla nemluvě :-(...).

Uzavírka ulice Hrotovická, 2. etapa

Jednosměrná uzavírka ulice od 29. 9. 2014 0:00 h do 17. 10. 2014 24:00 h

Směr jízdy Karlovo náměstí - Jitona
- Linka č. 13 - zastávka Správa silnic bude nahrazena zastávkou Požární útvar; ostatní zastávky a časy odjezdů zůstanou zachovány dle platného jízdního řádu.

Směr jízdy Jitona - Karlovo náměstí
- Linka č. 4: časová poloha spoje s odjezdem v 5:35 h z Karlova náměstí bude posunuta v celé trase o +1 minutu (odjezd z Karlova náměstí tedy v 5:36 h)
- Linka č. 11: časová poloha spoje s odjezdem ve 22:15 h z Karlova náměstí bude posunuta v celé trase o +5 minut (odjezd z Karlova náměstí tedy ve 22:20 h)
- Ostatní linky: spoje s plánovaným odjezdem ve 22:15 h vyčkají příjezdu linky č. 13 ve 22:20 h
- Linka č. 13 bude nahrazena zastávkou Požární útvar

Objízdná trasa:
ul. Znojemská - Střítež - ul. Znojemská - ul. Spojovací - ul. Hrotovická

Obousměrná uzavírka ulice od 18. 10. do 19. 10. 2014:
bez výlukových opatření

Na druhé straně odkazovaného souboru je uveden výlukový jízdní řád, v němž je zohledněna objízdná trasa linky č. 13 ve směru jízdy do centra města (objížďka přes Střítež).

Několik postřehů:
- Obsah první strany si protiřečí s obsahem druhé strany. Na 1. straně je uvedeno, že i ve směru jízdy z centra města bude zastávka "Správa silnic" neobsluhována. Ale v jízdním řádu uvedeném na 2. straně je tato zastávka (co se týče směru jízdy z centra města) uvedena.

- Na 1. straně je v origiálním znění uvedeno "trasa Karlovo náměstí - Jitona", resp. "trasa Jitona - Karlovo náměstí". Domnívám se, že toto je nepřesné; v přepisu jsem proto namísto výrazu "trasa" použil výraz "směr jízdy".

- Situace s příjezdem pozdně-večerního spoje linky č. 13 na Karlovo náměstí až ve 22:20 h připomíná situaci, k níž docházelo od 3. 9. 2012 do 30. 11. 2012. Jenže zatímco tehdy této lince ujížděly na Karlově náměstí veškeré přípoje o 5 minut, tak nyní budou čekat. Domnívám se, že posunutí rozjezdu všech spojů na 22:20 h (a tedy i příjezd všech spojů na Karlovo náměstí až krátce před 22:20 h) mělo být provedeno již od počátku září 2012, čímž by mj. došlo ke skutečnému naplnění deklarovaných slov o zlepšování přestupních vazeb mezi vlaky a MHD.

Autobusy v dočasně jednosměrné Hrotovické ulici na fotkách ze 16. září 2014

23. září 2014 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
Jak už jsem uvedl v tomto krátkém článku, tak v úterý 16. 9. 2014 jsem pořídil fotodokumentaci autobusů na různých místech dočasně jednosměrné části Hrotovické ulice. Zde přináším odkazy na většinu fotek:

(druhý den večer již byla záď autobusu bez reklamního polepení)

Autobusy v "revitalizované" Družstevní ulici na fotkách ze středy 10. 9. 2014

21. září 2014 v 20:00 Aktualizace fotogalerie
V prvních záříjových dnech jsem zde zmínil o nově tzv. revitalizovné Družstevní ulici. V té době jsem ale neměl pořízenu jinou fotodokumentaci nově upravené ulice, než jen něco málo pořízené přes sklo autobusu. To se ale změnilo ve středu 10. září. Zde je odkaz na některé fotky, které jsem toho dne v této ulici pořídil. Východní polovina ulice (jejíž realizace probíhala ve druhé polovině období uzavírky), ještě doznávala dokončovacích úprav, zatímco západní polovina ulice (jejíž tzv. revitalizace probíhala v 1. etapě), byla zrekonstruována již na přelomu jara a léta 2014.

MAN Lion´s City ev. č. 38 odbočuje ze Znojemské ulice (objízdná trasa kvůli uzavírce Hrotovické ulice) do Družstevní ulice.

MAN Lion´s City ev. č. 49 - pohled zepředu a průhled celou ulicí; pohled na autobus zezadu a spolu s ním pohled na východní část ulice. V té době ještě měl autobus na zadním skle nalepenu (byť již silně vybledlou) reklamu, o týden později již byl tento polep odstraněn.

Mercedes Conecto ev. č. 35 ve střední části ulice a pohled na východní část ulice, o několik okamžiků později zdokumentovaný pohled zezadu a v levé části záběru patrná zastávka pro směr jízdy z centra města (poprvé v historii je tato zastávka vybavena zálivem).

Karosa B932E ev. č. 30 přijíždí do zastávky Družstevní (ve směru jízdy do centra města). Zastávkový záliv vlevo i vpravo, tedy v obou směrech jízdy. Tak to má být. :-) Nutno dodat, že s výstavbou nového zálivu byla zastávka ve směru jízdy z centra města mírně posunuta, oproti dřívějšímu stavu, západním směrem. Stejný autobus o pár okamžiků později - pohled zezadu a zároveň průhled celou "revitalizovanou" ulicí.

MAN Lion´s City ev. č. 21 v Družstevní ulici, za křižovatkou s Vltavínskou ulicí. Tato křižovatka doznala také změn - na výjezdu z Vltavínské ulice byla značka "Dej přednost v jízdě!" nahrazena značkou "Stůj, dej přednost v jízdě!".

Mercedes Citaro ex ev. č. 32 na zastávce Družstevní (ve směru jízdy z centra města), přesněji řečeno v nově posunuté a zálivem vybavené zastávce. O několik okamžiků později tentýž autobus před křižovatkou s Družstevní ulicí.

Fotky z oslavy tzv. 60 let MHD v Třebíči (20. 9. 2014)

20. září 2014 v 21:00 Aktualizace fotogalerie
Do galerie obrázků jsem nahrál trojici fotek dokumentujících autobusy MHD Třebíč vystavené v sobotu 20. září 2014 na "rynku" na Karlově náměstí k příležitosti oslav tzv. 60 let MHD Třebíč.


Pětici fotek historických autobusů jsem nahrál do tohoto alba na Facebooku.

Zkrácení doby uzavírky Hrotovické i Nádražní ulice (+ tím pádem i dřívější ukončení výlukových opatření v MHD)

19. září 2014 v 23:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Uzavírka ulice Nádražní i I. etapa částečné uzavírky ulice Hrotovická budou ukončeny již v pátek 26.9.2014 v 24:00

Úplná uzavírka ulice Hrotovické bude posunuta na termín sobota 27.9 - neděle 28.9.

Přece jen by mi přišlo "polopatičtější", kdyby k tomu bylo dodáno i něco jako "Výlukové opatření pro Nádražní ulici a pro Hrotovickou ulici končí již 26. 9. namísto původně avizovaného termínu 1. 10./3. 10.; výlukové opatření pro Hrotovickou ulici původně plánované na 4. a 5. 10. se přesouvá na 27. a 28. 9.; výlukové opatření plánované pro Nádražní ulici na období října 2014 je zcela zrušeno".

Toto sdělení se na stránkách www.doprava-trebic.cz objevilo 19. září. Dopravce tedy má celý dlouhý jeden týden na to, aby příslušným způsobem popravil i sdělení na vývěskách umístěných na zastávkách a v autobusech. Podaří se mu to? :-)

MANy Lion´s City ev. č. 21, 32, 38 a 49 již bez reklamy na zadním skle

19. září 2014 v 9:00 Zajímavosti z provozu
V minulých dnech (pravděpodobně 16. a/nebo 17. 9. 2014) došlo k odstranění reklamního polepení ze zadních skel čtyř MANů Lion´s City. K odstranění již velmi vybledlého polepení došlo po více než 22 měsících.

Fotky pořízené (v průběhu pouhých 16 minut!) na Karlově náměstí ve čtvrtek 18. 9. 2014 odpoledne dokumentují záď čtyř uvedených autobusů již bez popisovaných polepů.


MHD Třebíč v sobotu 20. 9. a v pondělí 22. 9. bez vybírání jednotlivého jízdného

18. září 2014 v 13:00 Zajímavosti z provozu
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Po dva dny bude v Třebíči jezdit MAD zdarma. V sobotu 20. 9. 2014 z důvodu oslav 60 let MAD a v pondělí 22. 9. 2014, kdy se Třebíč přidá mezi města podporující mezinárodní den bez aut.


Ve skutečnosti nic není zadarmo - výpadek příjmů z jednotlivého jízdného se stejně objeví někde jinde, resp. bude muset být pokryt jiným způsobem. Proto jsem se rozhodl v nadpisu tohoto článku použít jiné, dle mého názoru přesnější, slovní spojení pro popis situace, jež bude v sobotu 20. 9. a v pondělí 22. 9. 2014 k vidění.

Nálepky "Wi-Fi Zone" na Citaru CNG ev. č. 25 a na MANech ev. č. 36, 45 a 48

17. září 2014 v 21:00 Zajímavosti z provozu
V tomto článku jsem psal o tom, jak na MANu Lion´s City ev. č. 32 nebyla ani 16. 9. 2014, tzn. 11 dní po avizovaném instalování Wi-Fi připojení do tohoto autobusu + avizovaném opatření tohoto autobusu příslušnou nálepkou vedle dveří (resp. v avizujícím článku na internetových stránkách dopravce je uvedeno "na dveřích", ale je tomu trochu jinak).

V tomto článku dodávám, že zatímco na výše zmiňovaném MANu cosi chybí, tak na čtyřech ostatních autobusech uvedených v onom výčtu na stránkách dopravce ona nálepka nechybí (co se týče samotné existence Wi-Fi připojení, to jsem nezkoumal).

Nálepky "Wi-Fi Zone" jsou poměrně detailně patrné na této fotce Mercedesu Citaro CNG ev. č. 25 a této fotce MANu Lion´s City ev. č. 48; méně detailně, přesto dostatečně, jsou patrné na této fotce MANu Lion´s City ev. č. 36 a na této fotce MANu Lion´s City ev. č. 45.

Mercedes Citaro ev. č. 28 s novou reklamou na fotkách pořízených na Karlově náměstí v poledním období 15. 9. 2014

17. září 2014 v 9:00 Aktualizace fotogalerie
V pondělí 15. září 2014 se mi přihodila podivuhodná záležitost, vlivem které jsem potřeboval nějak "přečkat 2 hodiny" - mezi 11. a 13. hodinou - na Karlově náměstí.

Této nenadálé věci jsem využil mj. pro fotodokumentaci Mercedesu Citaro ev. č. 28 s novou celovozovou reklamou.

Série fotek na lince č. 1 (spoj s pravidelným odjezdem z Karlova náměstí v 11:15 h):
Příjezd do prostoru zastávek v 11:16 h. Tato fotka mohla být z tohoto úhlu pořízena jen proto, že spoj linky č. 4 už byl pryč - odjel včas v 11:15 h. To z hlediska přestupu mezi linkami č. 1 a 4 nebyl problém; horší by byl opačný případ - tzn. linka č. 1 odjíždějící ještě před příjezdem spoje linky č. 4 (ovšem z hlediska předpisů by to bylo "naprosto v pořádku", protože dopravce v tuto část dne nepředpokládá žádné čekání na přípoje; "má přeci ostré obraty" - mimochodem, obratový čas na konečné Za Rybníkem činí u tohoto spoje 6 minut).

Karlovo náměstí, zastávka linek č. 1, 5 a 14 pro směr jízdy do Boroviny - pohled zezadu a zepředu.

V 11:27 h autobus dojel "za Rybník", v 11:33 h odtud stejný autobus vyjel na lince č. 5, v 11:45 h jel přes Karlovo náměstí (tento průjezd zdokumentován nemám), ve 12:00 h dojel na zastávku Týn. Ve 12:15 h (ano, za 15 minut, tzn. opět ukázka "velmi ostrého obratu, kvůli kterému absolutně nelze vyčkat na Karlově náměstí na případný zpožděný přípoj") odjel tento autobus - opět na spoji linky č. 5 - z Týna; ve 12:30 h je na Karlově náměstí. Ve 12:42 h pak tento spoj dojede na konečnou zastávku Za Rybníkem.

Ve 12:32 h jsem autobus zdokumentoval na dolní straně Karlova náměstí, ale tentokráte stojíc u vchodu do budovy OSSZ. Autobus jedoucí okolo hotelu Zlatý kříž (při pořizování této fotky bylo veliké štěstí, že zrovna nejelo v prostoru mezi mnou a autobusem žádné auto, které by hodně překáželo v záběru); o několik okamžiků později u Grandhotelu.

Shodou okolností ještě tentýž den jsem se dozvěděl, že pokud je reklamní polepení provedeno tak, aby nepřekáželo ve výhledu řidiči + nezakrývalo displeje, tak je vše v pořádku; a že tedy nevadí, že na čele vozidla není uveden název dopravce (stejně jako tomu je na všech dalších autobusech MHD Třebíč, s výjimkou "reklamního prototypu" Mercedesu Citaro ev. č. 39), ale název nějaké firmy, což může u některých lidí evokovat chybný dojem, že autobus patří té firmě, jejíž název je na čele (ale i na bocích) autobusu uveden; na tuto výtku mi bylo zodpovězeno, že autobus MHD lze přece rozeznat podle údajů na displejích.

V tom případě ale tím více nechápu, proč se v únoru 2011 lepily na značnou část autobusů červené proužky, mající za cíl právě lépe odlišit městské autobusy od autobusů regionálních.

Upravená podoba jízdního řádu linky "N" pro sobotu 20. 9.

16. září 2014 v 23:00 Mimořádnosti v provozu
Článek na stránkách www.doprava-trebic.cz doznal během úterý 16. 9. 2014 změny. Byly zohledněny přípojné vazby na Karlově náměstí (ovšem už nebyla zohledněna skutečnost, že "den otevřených dveří" se koná od 9 do 16 h; z časů odjezdů autobusů by se mohlo zdát, že se koná od 6 do 13 h). Přepis upraveného sdělení:

Linka N spojující Karlovo náměstí a nemocnici bude v provozu mimořádně i v sobotu 20.9.2014 z důvodu dne otevřených dveří v nemocnici. Spoje pojedou v tento den v časech 5:41, 6:46, 7:46, 8:46, 9:46, 10:46, 11:46.

MAN Lion´s City ev. č. 32 NEMÁ (navzdory tvrzení dopravce) nálepku "WiFi Zone" (stav k 16. 9. 2014 14:30 h)

16. září 2014 v 20:00 Zajímavosti z provozu
V úterý 16. září 2014 jsem provedl fotodokumentaci provozu autobusů MHD Třebíč na Hrotovické ulici. Na upravení všech fotek se dostane "až někdy časem", zatím jsem upravil a do galerie obrázků nahrál pouze jednu fotku, která kromě dokumentace autobusu na nadále jednosměrném úseku Hrotovické, ale na rozdíl od minulých týdnů pojížděného po levé polovině vozovky (ve směru jízdy), tzn. již po novém povrchu (byť ještě ne po definitivní, poslední vrstvě), dokumentuje ještě něco dalšího.

MAN Lion´s City s RZ 4J7 2033 a ev. č. 32 NEMÁ u předních dveří nálepku s oznámením "Wi-Fi Zone"!
Tvrzení uvedené v příslušném článku na oficiálních stránkách dopravce se tedy v tomto ohledu nezakládá na pravdě!

Zdali jde jen o chybějící nálepku, nebo i chybějící Wi-Fi připojení v tomto autobuse, jsem nezjišťoval.


Karosa B952 ev. č. 26 a Mercedes Citaro ev. č. 35 na fotkách od MANN+HUMMEL a z Přibyslavic (7. a 8. 9. 2014)

16. září 2014 v 8:00 Aktualizace fotogalerie
Přes všechny problémy vzniklé informačním "embargem" o výlukovém opatření v Přibyslavicích, stihli jsme naštěstí včasný přesun na zastávku MANN+HUMMEL. A tím pádem jsem mohl provést fotodokumentaci situace, která byla jak v roce 2014, tak i v roce předcházejícím, k vidění jen ve čtyřech dnech v roce. Šlo o zdokumentování autobusu MHD Třebíč stojícího na této zastávce po delší časový úsek než jen po nezbytně dlouhý čas určený pro nástup + výstup cestujících.

7. 9. 2014 jela na podvečerním páru spojů linky č. 31 Karosa B952 ev. č. 26. Na zastávce "Nová Ves, MANN+HUMMEL" jsem ji zdokumentoval pohled z větší dálky zezadu na zastávku se stojícím autobusem, pohled ze zadní pravé strany, pohled z protějšího chodníku - na levý bok, pohled zepředu, z levé strany, pohled zepředu z pravé strany poprvé a podruhé.

Poprvé jsem byl svědkem přepravy jízdních kol (která je na spojích linek č. 12, 14 a 31 povolena), viz tato fotka.
Většinu cesty mezi výchozí zastávkou (tzn. Nová Ves, MANN+HUMMEL) a rozcestím nad Sokolím jsem zdokumentoval na video, viz odkaz.

8. 9. 2014 jsem se do Přibyslavic dostal opět pěšky od vlaku z Okříšek, ovšem dříve - tak, abych mohl zdokumentovat už i autobus přijíždějící do obce.

Zastávka Přibyslavice - zastávka pro nástup, pohled zezadu zleva, zezadu zprava, zezadu zprava z podhledu (snaha dostat do jednoho záběru autobus i věžičku kostela) a v neposlední řadě zepředu zleva.


Linka "N" bude v provozu i v sobotu 20. 9. 2014

15. září 2014 v 16:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz (a hle, najednou je možné informovat včas...)

Linka N spojující Karlovo náměstí a nemocnici bude v provozu mimořádně i v sobotu 20.9.2014 z důvodu dne otevřených dveří v nemocnici. Spoje pojedou ve stejných časech jako v pracovní dny.

Kladu si však otázku, zda je nutné jezdit již po půl šesté nebo po půl sedmé ráno. Stejně tak, jestli nebude odjezd posledního spoje po půl dvanácté přílíš brzy. Obzvláště když Den otevřených dveří se koná od 9 do 16 hodin...

Čas odjezdu z Karlova náměstí v X:35 h dává jakous takous logiku v pracovní dny, kdy se na náměstí sjedou autobusy MHD i v X:30 h. Ale rozhodně to nedává logiku o víkendech, kdy k rozjezdům na náměstí dochází v X:15/X:45 h.

A vůbec - proč se cestujícím nedoporučí, ať dojdou ze města pěšky/nechají se svést příbuznými/ať jedou s přestupem okolo polikliniky Vltavínská? Musí to stačit ve všech dalších víkendových dnech, musí to stačit v pracovní den od 11:30 h až do pozdního večera...

Fotky z objízdných tras v ulicích Sokolská, Svatopluka Čecha a Křížkovského z 10. 9. 2014

14. září 2014 v 18:00 Aktualizace fotogalerie
Ve středu 10. září 2014 jsem formou "pomalé procházky s četnými fotozastaveními" provedl fotodokumentaci autobusů na objízdné trase ulicemi Sokolskou, Svatopluka Čecha a Křížkovského, potažmo ulicí Znojemskou. Níže odkazuji na většinu z pořízených fotek + přidávám několik slov komentáře.

Bráfova ulice, před Masarykovým náměstím. V pravé části fotky je vidět přenosnou značku upozorňují na objízdnou trasu vedenou Heliadovou ulicí. Tato značka však neobsahuje upozornění, že Heliadovou ulicí smějí projet vozidla jen do hmotnosti 7,5 tuny. Další fotky týkající se nedokonalého dopravního značení jsem vložil do tohoto alba na Facebooku.

Tedom C12G ev. č. 55 a hned za ním MAN Lion´s City ev. č. 38 v Sokolské ulici, u Divadla Pasáž.
Mercedes Conecto ev. č. 23 v ulici Svatopluka Čecha, před křižovatkou se Sušilovou a Zborovskou ulicí.
Mercedes Conecto ev.č. 35na stejném místě jako předchozí fotka, ale z opačného úhlu pohledu. Mercedes Citaro CNG ev. č. 50 na tomtéž místě.

MAN Lion´s City ev. č. 36 v ulici Svatopluka Čecha, na křižovatce s ulicemi Šafaříkovou a Dreuschuchovou; o několik sekund později již před odbočením vpravo (autobus jede na lince č. 10) do Jiráskovy ulice. Mercedes Citaro ex ev. č. 32 v ulici Svatopluka Čecha, před odbočením do Jiráskovy ulice v pozadí s lesoparkem Hrádek a sídlištěm Hájek; Tedom C12G ev. č. 44 tamtéž.

Následují fotky z Křížkovského ulice - fotky autobusů jedoucích na linkách, které tudy obvykle nejezdí.

MAN Lion´s City ev. č. 38 přijíždí k zastávce Znojemská (objízdná trasa linky č. 4).

Fotky Mercedesu Citaro CNG ev. č. 50 jedoucího na lince č. 13 byly pořízeny pouhých 31 minut od sebe, a to na autobuse jedoucích v tomtéž směru jízdy. Během této doby stihl autobus dojet k Jitoně, obratem zpět na Karlovo náměstí a odtud zase obratem zpět k Jitoně.

Fotky MANu Lion´s City byly pořízeny v časovém rozestupu 68 minut, a to na lince č. 4 jedoucí v tomtéž směru jízdy; mezitím tedy linka stihla jet na jednom páru spojů, tzn. na "kolečku" k poliklnice, odtud přes celé město k hotelu Atom a obratem zpět do Domků.

Smutný příběh o "informační blokádě" týkající se "poutního" omezení provozu MHD v Přibyslavicích

13. září 2014 v 9:00 Zajímavosti z provozu
Tento článek, volně navazující na tyto řádky, se bohužel bude věnovat jednomu z nejsmutnějších a nejneuvěřitelnějších zážitků, kterých jsem kdy v třebíčské MHD byl svědkem či dokonce (což platí i pro tento případ) přímým účastníkem.

Už tomu je více než 1,5 roku, co začala linka č. 31 zajíždět (v počtu 1 páru spojů v pracovní dny, resp. 2 párů spojů o víkendech) až do obce Přibyslavice. Ale až neděle 7. září 2014 se stala prvním dnem, kdy jsem hodlal této linky v této trase využít - konkrétně pro návrat večerním spojem z Přibyslavic zpět do Třebíče.

Po odpoledni stráveném v Okříškách jsme s kamarádem provedli pěší přesun do Přibyslavic, kde nás překvapila uzavírka hlavní, Kaštanové ulice. Nicméně s vědomím, že na žádných internetových stránkách, ani na vývěskách v autobusech, ani na vývěskách např. na Karlově náměstí, nebylo uvedeno nic o omezení provozu na lince č. 31, pokračovali jsme v cestě k přibyslavickému kostelu, před nímž se nachází zastávka linky č. 31.

Když jsme se - po projití okolo několika stánků, které pomalu "balily" po nějaké proběhlé akci, přiblížili k zastávce, zarazilo nás, proč u zastávky nestojí žádný autobus. Že by při pauze mezi spoji stál odstaven někde dál? Kdepak...

Až na zastávkovém označníku jsme si všimli - zastávka není 6. a 7. 9. obsluhována! Výchozí zastávkou je zastávka Nová Ves, MANN+HUMMEL... Bylo 17:50 h. Bylo jasné, že během cca 20 minut musíme stihnout pěší přesun na zastávku u Mann+Hummel.

Naštěstí, přesun jsme s několikaminutovou rezervou stihli, díky šťastné shodě okolností - že jsme do Přibyslavic došli s větším předstihem, že alespoň na přibyslavické zastávce viselo info o neobsluhování této zastávky, a že jsme věděli, kde že se zastávka "Nová Ves, MANN+HUMMEL" nachází.

V opačném případě by nás čekala asi pěší cesta na vlakové nádraží do Okříšek. Ovšem při tom nečekaném pěším přesunu z přibyslavické návsi na náhradní výchozí zastávku linky č. 31 mě napadala i jiná možnost - proč kvůli neschopnosti dopravce (neschopnost dostatečným způsobem informovat o předem plánovaném omezení provozu) být v cíli své cesty o hodinu později? Bylo by zajímavé sledovat, jak by se dopravce tvářil, kdybychom použili pro cestu z Přibyslavic do Třebíče taxi a pak po dopravci MAD Třebíč požadovali proplacení účtu za taxi, neboť cesta taxíkem by byla způsobena neschopností tohoto dopravce...

Druhý den, v pondělí 8. září 2014, jsem se (tentokrát sám) do Přibyslavic vydal znovu, abych zjistil více informací. Na nástěnce v blízkosti zastávky na přibyslavické návsi (ovšem na té straně, kde je umístěna výstupní, nikoliv nástupní zastávka linky č. 31), jsem si všiml oznámení o dvou různých víkendových uzavírkách. V tu chvíli jsem si uvědomil, že situace je ještě horší, než jsem dosud myslel. Že už počátkem června 2014 jedna víkendová uzavírka proběhla a že ani o ní tehdy nebylo nikde informováno. Na nástěnce patřící přibyslavickému kostelu jsem si následně všiml, že obě uzavírky byly způsobeny konáním pouti.

Až v tu chvíli jsem si také uvědomil, že stejnou příčinu měla loňská (18. + 19. 5. a 7. + 8. 9.) omezení na lince č. 31, rovněž v úseku mezi zastávkami MANN+HUMMEL a Přibyslavice. Do té doby jsem o tom nevěděl, protože ani jedno z těchto omezení (o kterém v loňském roce BYLO informováno odpovídajícím způsobem; bohužel na rozdíl od roku letošního) jsem v loňském roce nesledoval.

V letošním roce ovšem nebylo o tomto omezení informováno ani na stránkách www.icomtransport.cz/tradomad, ani na stránkách http://www.doprava-trebic.cz/; ani na vývěskách v autobusech, ani na nástěnkách umístěných na přístřešcích zastávek, ani na označnících třebíčských zastávek MHD Třebíč (alespoň zastávek, přes které jezdí linka č. 31). Snad pouze a jen na návsi v Přibyslavicích jakés takés (byť také ne dokonalé) info vyvěšeno bylo, ale to je samozřejmě naprosto nedostečné.

Fotky dokumentující zážitky popsané výše jsem vložil do alba na Facebooku, najdete je pod tímto odkazem.