Zajímavost ze starších jízdních řádů o vedení "borovinských" linek Pražskou + Seifertovou ulicí a upozornění na chybu (chyby) v tištěné publikaci

4. října 2014 v 0:00 |  Z historie MHD Třebíč
Už je tomu mnoho měsíců zpět, co se na stránkách www.doprava-trebic.cz, v sekci "Historie MHD", objevily některé starší jízdní řády MHD Třebíč. Je mnoho zajímavostí, které by se z nich daly vyčíst. O jedné další zajímavosti, totiž že už v roce 2001 jezdíval spoj linky č. 8 s odjezdem ze zastávky Nádražní ve 22:13 h, jsem psal tady; znamená to tedy, že když jsem na podzim 2011 poukázal na svévolně prováděné předčasné (o cca 2 - 3 min.) odjezdy tohoto spoje ze zast. Nádražní, tak už tato praxe existovala 10 let; přesto, poté, co jsem na to takto poukázal, měli někteří řidiči (namísto aby si uvědomili, čeho se po tak dlouhou dobu dopouštěli a tím mj. poškozovali moje zájmy coby cestujícího, protože jsem tímto spojem mnohokrát potřeboval jet) kuráž nadávat mi za to, že jsem na toto poukázal. Inu, tak to vypadá, když zloděj volá "Chyťte zloděje".

Zde ale připomenu jinou zajímavost, na kterou si osobně nepamatuji, ale z jízdního řádu (+ z následných vzpomínek pamětníků) vyplývá vcelku jasně. Jak je patrné z jízdního řádu z roku 1988, tak počet zastávek mezi Komenského náměstím a konečnou na sídlišti Za Rybníkem býval odlišný od současného počtu zastávek v tomto úseku.

Mezi uvedenými zastávkami jsou v onom jízdním řádě uvedeny zastávky (dle tehdejšího názvosloví): Sucheniova, ZK ZGK (= Závodní klub Závodů Gustava Klimenta), Borovina-internát, Leninova (pozn. tehdejší název Seifertovy ulice), Borovina-ZGK (= Závody Gustava Klimenta; pozdější BOPO). Kdo by si myslel, že zastávka ZK ZGK byla v roce 1988 v poloze dnešní zastávky U Kapličky a že zastávka Leninova stávala v roce 1988 v poloze dnešní zastávky Revoluční, ten by se mýlil.

Z čeho je tato skutečnost patrná?
Jednak z toho, že mezi těmito zastávkami byla ještě jedna zastávka, jejíž název upozorňuje na blízkost zařízení pro studenty a učně, kteří nevyrážejí z domova do prvního dne školy v novém týdnu v pondělí ráno, nýbrž už v neděli odpoledne (ne-li už v neděli v poledne). A takové zařízení bývalo - dle vzpomínek pamětníků - v blízkosti dnešní čerpací stanice v Pražské ulici.

A jednak z jízdního řádu z roku 1979, kde je dokonce uvedena zastávka "Železniční přejezd" (zatímco tehdy neexistovala zastávka "Leninova"), z čehož vyplývá vcelku jasně, že i tehdy (stejně jako v roce 1988) jezdívaly všechny "borovinské" linky MHD Třebíč ulicemi Leninovou (dnes Seifertova ul.) i západní částí Pražské ulice. Nikoliv ulicemi Spojenců a Revoluční.

Na tomto místě bych za obvykých okolností tento článek zakončil, leč neučiním tak. Bohužel musím upozornit na to, že v brožuře "60 let MHD Třebíč" je o této věci informováno (na straně č. 31, kde je uváděno linkové vedení platné právě v roce 1988) chybně. Jednak, jak vyplývá z výše uvedeného, tak zastávka "ZK ZGK" se v roce 1988 nenacházela na tomtéž místě, na kterém se dnes nachází zastávka U Kapličky. Stejně tak zastávka "Leninova" v umístění z roku 1988 NENÍ dnešní zastávkou Revoluční.

Zavádějícím způsobem je na téže stránce popsáno i vedení jednotlivých linek mezi centrem města a sídlištěm Za Rybníkem. Jak je zřejmé z výše odkazovaného jízdního řádu, tak všechny "borovinské" linky, tzn. 1, 3, 5 i 7 byly vedeny shodnou trasou. Považuji proto za krajně matoucí, když u linek č. 1 a 7 uvádí autor publikace coby "směrovou zastávku mezi centrem města a sídlištěm Za Rybníkem" zastávku ZK ZGK, zatímco u linky č. 3 namísto toho uvádí zastávku Leninova; a u linky č. 5 uvádí pro změnu coby "směrovou zastávku" zast. Sucheniova. Takto to pro méně znalého čtenáře navozuje dojem, že existovala tři různá trasování...

Bohužel, ona publikace obsahuje mnoho dalších nepřesných, zavádějících nebo "nedopovězených" informací. Je velká škoda, že - když už byla učiněna chvályhodná snaha o sepsání poměrně stručné, ale ucelené publikace, že to ve výsledku dopadlo tak, jak to dopadlo. A bohužel, za nejhorší věc považuji opomenutí uvést tři internetové stránky (z nichž byly převzaty některé fotografie) do seznamu použitých zdrojů. V odborných kruzích by byl takovýto prohřešek považován za plagiátorství. Moje stránky sice v seznamu použitých zdrojů uvedeny jsou, ale v místě, kde je téměř doslova (a mimo jiné s chybným přepisem) přepsána část mého článku, bych očekával poznámku ve smyslu "doslovná citace". Totéž platí pro případné další doslovné citace.


 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama