Listopad 2014

Připomenutí výstavby prvního tzv. Kasselského obrubníku z listopadu 2011 (nikoliv z roku 2012!)

30. listopadu 2014 v 9:00 Z historie MHD Třebíč
V minulých dnech jsme si připomněli 3. výročí zprovoznění prvního tzv. Kasselského obrubníku v rámci zastávek MHD Třebíč.

Tento obrubník byl během listopadu roku 2011 instalován na zastávce "Borovina, BOPO" (ve směru jízdy do centra města).
Pro připomenutí několik videozáznamů z doby jeho výstavby (videozáznamy byly upladovány na YouTube vždy krátce po pořízení):
Tímto krátkým článkem též opravuji chybu v tzv. knize "60 let MHD Třebíč", kde na straně č. 71 je chybně uvedeno, že první tzv. Kasselský obrubník byl v Třebíči "poprvé při rekonstrukci zastávkového zálivu použit" v roce 2012.

Díky výše odkazovaným videům + dohledatelným článkům z mých stránek (například tento) si tzv. autor této tzv. pubikace mohl snadno dohledat/ověřit (a tedy ve jmenovaném díle bezchybně datovat) správnou informaci o roku výstavby prvního třebíčského "kasselského" obrubníku. Ale bohužel, nepovedlo se...

Změna časové polohy ranního spoje linky č. 10 z důvodu "lepšího připojení na linky odjíždějící z Karlova náměstí"

27. listopadu 2014 v 15:00 Změny jízdních řádů
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Od pondělí 1. 12. 2014 se mění čas odjezdu linky 10 ze zastávky Hřbitov. Spoj, který v pracovní dny začíná na zastávce Hřbitov v 6:12, bude vyjíždět dříve, a to v 6:08 hodin. Tato změna se uskutečňuje kvůli lepšímu připojení na linky odjíždějící z Karlova nám.

Znamená to tedy, že jmenovaný spoj už na zastávce Karlovo náměstí nebude v 6:30 h, ale v 6:26 h. Jaké změny to tedy znamená z hlediska "připojení na linky odjíždějící z Karlova náměstí"?

- Přestupní doba na spoj linky č. 5 do Boroviny se prodlužuje z 0 min. na 4 min.

- Přestupní doba na spoj linky č. 4 na Nové Dvory se prodlužuje z 2 min. na 6 min.

(resp. pokud platí, že spoj linky č. 10 přijíždí na zastávku Karlovo náměstí 1 minutu před časem odjezdu z téže zastávky, tak je nutné ke všem časovým údajům přidat 1 minutu).
Ostatní linky a směry není nutné brát v potaz, protože do Domků jede právě linka č. 10; stejně tak není nutné sledovat přestup ve směru na Podklášteří, neboť z tohoto spměru onen spoj linky č. 10 přijede.

"Lepším připojením na linky odjíždějící z Karlova náměstí" je tedy v tomto případě PRODLOUŽENÍ přestupních dob...

Pokud tím sdělením měl být myšlen opak, tzn. potenciální přestup na Karlově náměstí na linku č. 10 do Domků, tak:
- Ve směru od Boroviny je nesmysl na tuto linku přestupovat, neboť právě v 6:30 h odjíždí z Karlova náměstí linka č. 14 ve směru k nemocnici a poliklinice, tzn. netřeba k cestě z Boroviny tímto směrem využívat přestup na linku č. 10.

- Ve směru od Nových Dvorů jede v 6:23 a 6:38 h (uváděny časy odjezdů z Karlova náměstí) do Domků přímá linka č. 4; pokud jde o přestup z linky č. 5, tak její spoj přijíždí na Karlovo náměstí v 6:30 h. Tzn. zatímco dosud bylo teoreticky možné přestoupit na spoj linky č. 10 s odjezdem z Karlova náměstí také v 6:30 h (anebo na výše uvedený spoj linky č. 14), tak nově to už možné nebude, neboť spoj linky č. 4 pojede o 4 minuty dříve...

Nemluvě o tom, že stejně jako kdykoliv jindy v pracovní dny mezi 6. a 18. hodinou, nejsou přípoje na Karlově náměstí (dle interních informací; žádné "externí" informace v tomto ohledu neexistují) nijak garantovány, tzn. o to nelogičtější je, v této části dne argumentovat návaznostmi.

Pozastavení existence facebookového profilu

13. listopadu 2014 v 11:00
Je patrné, že poukázání na pochybení dopravce, které poškodilo mne coby cestujícího, někomu takříkajíc leží v žaludku, o čemž svědčí vzkazy (obsahující mj. vulgární výrazy - některé skupiny lidí se asi neumějí vyjadřovat slušně; přítomnost těchto vulgarit vylučuje ponechání tohoto vzkazu coby veřejného) zanechané v krátkém časovém úseku, navíc opakovaně, na mém FB profilu.

Vzhledem k tomu, že není v silách jednotlivce likvidovat opakovaně psané příspěvky obsahující vulgární výrazy (a příspěvky obsahující sprostá slova a nadávky nehodlám na žádných svých stránkách tolerovat), rozhodl jsem se na tomto místě s okamžitou platností pozastavit existenci svého facebookového profilu, jehož název je totožný s názvem mého blogu.

Přístup s těmito nadávkami mi připomíná někdejší názory některých lidí, kteří (poté, co jsem na svých stránkách napsal článek + na svůj profil nahrál video dokumentující svévolné odjíždění spoje tehdejší linky č. 8 ze zastávky Nádražní s asi 2minutovým náskokem, kvůli čemuž mi tento spoj - na který jsem potřeboval přestoupit z vlaku, kterým jsem krátce předtím přijel na třebíčské vlakové nádraží - opakovaně ujížděl před nosem), namísto aby si uvědomili chybu spočívající v tom, že po mnoho let z této zastávky odjíždějí s náskokem, měli obrovský problém s tím, že si na to někdo dovolil poukázat.

Jestli řidičům vadí, že některé jejich směny jsou dvanácti- až třináctihodinové (O. K., naprosto souhlasím - je to opravdu nevhodné, mít takovéto dlouhé směny), tak nechť si se svým zaměstnavatelem dojednají zkrácení, resp. zrovnoměrnění těchto směn. Totéž platí například pro zlepšení zázemí pro řidiče na jednotlivých konečných (čímž odpovídám na těch několik málo věcných argumentů, které byly obsaženy mezi těmi vulgárními příspěvky v oněch "vzkazech" umístěných jiným uživatelem na můj FB profil).

Ale ono je asi snadnější "argumentovat", že kvůli takovémuto "neměnnému" stavu nesmí platící cestující požadovat zajištění služby v dostatečné kvalitě (tzn. žádný odjezd v předstihu; obsloužení všech zastávek na trase té které linky bez podivného vynechání některé z nich; dostatečné a včasné informování o předem plánovaých uzavírkách atd.).

Na tomto místě mě napadají okřídlená přísloví o pláči na špatném hrobě, případně o nadávání na zrcadlo a křivých ústech nadávajícího.


O (ne)stíhání přestupu ve 22:10 h z vlaku na spoj linky č. 14 aneb jak i 25 sekund může být rozhodujících

11. listopadu 2014 v 23:00 Zajímavosti z provozu
V minulých několika týdnech jsem několikrát cestoval z Brna do Třebíče osobním vlakem č. 4852, který přijíždí do Třebíče ve 22:09 h. Jak už jsem na těchto stránkách několikrát psal, tak přestup z tohoto vlaku na MHD Třebíč (připomínám znovu, že cílem tzv. optimalizace MHD Třebíč bylo - dle tehdejších oficiálních materiálů - i zlepšení návazností mezi vlaky a MHD) je věci zcela nejistou, neboť spoj linky č. 14 odjíždí ze zastávky Bráfova ve 22:12 h. Což o to - onen osobní vlak prakticky nikdy nejezdívá opožděn. Ale ono stačí byť jen malé zdržení a přestup se už stává prakticky nemožný. A to malé zdržení vzniká právě při příjezdu do Třebíče, kvůli pomalé jízdě v prostoru železniční stanice Třebíč; tyto pomalé jízdy jsou zavedeny v souvislosti s postupující výstavbou tzv. přestupního terminálu.

Takto přestupovat z vlaku na uvedený spoj linky č. 14 jsem potřeboval mimo jiné i 23. října 2014. Ovšem měl jsem, stejně jako tři ženy, které potřebovaly přestoupit také, smůlu. Vlak sice přijel jen s minutovým zpožděním, takže pořád jsme měli 2 minuty času na přesun na MHD, ale spoj linky č. 14 svévolně odjel ze zastávky Bráfova s 25sekundovým náskokem. Tento náskok byl z hlediska stihnutí uvedeného spoje rozhodující. Pozn. údaj o 25 sekundách čerpám z odpovědi na stížnost, kterou jsem samozřejmě obratem podal (a předpokládám, že takto postupovala i ta trojice žen, tzn. zajisté neplatí, že nebýt mě, tak by se na nic nepřišlo).

Tehdy ještě nešlo o zásadní problém, neboť o 5 minut později jel spoj linky č. 13, tehdy ještě jedoucí objízdnou trasou přes Střítež a proto mající posunutý čas odjezdu ze zastávky Bráfova. Byť já i ty ženy jsme byli v nejistotě, zda tomu tak opravdu platí i toho 23. 10., protože na jízdním řádu linky č. 13 na zastávce Bráfova toho dne viselo vymezení provozu na "od 29. 9. do 17. 10.". A jiný jízdní řád linky č. 13 tam vyvěšen nebyl.

Mimochodem - připomínám, že od 29. 9. do 29. 10. 2014 tedy byl "rozjezd" autobusů na Karlově náměstí posunut z 22:15 h na 22:20 h. Zajímalo by mě, kolik cestujících takovýto pětiminutový posun (a v případě spojů linek č. 4, 5 a 14 vyloženě prodloužený prostoj) odradil od cestování takovýmto spojem, případně kolika cestujícím vadil takovýto posun natolik, že na takovýto prostoj/postup napsalo stížnost. :-)

Poznámka na závěr: z hlediska "vhodnosti zveřejnit, resp. poukázat na chyby", zásadně rozlišuji toto:
- Je mi jedno, resp. nějak neřeším, případné chyby, které se NETÝKAJÍ cestujících. Tzn. pořídím-li například fotku autobusu MHD stojícího na místě, kde by stát neměl, tak tuto fotku ani nezveřejňuji, neboť nepovažuji za vhodné na to takto poukazovat (jestli toto vadí dopravci, tak ať si to zjišťuje nějak sám).

- Ovšem nejsou mi lhostejné chyby, které se TÝKAJÍ cestujících, především pokud tím cestujícím jsem já. Proto, pokud mi například ujede autobus kvůli tomu, že odjel z předmětné zastávky s náskokem, tak samozřejmě podám stížnost. Totéž platí například v případě, že dopravce není schopen (a to nikoliv z důvodu "vyšší moci") mne přepravit na obvyklou nácestnou zastávku té které linky MHD Třebíč.