Prosinec 2014

Jak raději nespoléhat na IDOS nejen 24. a 31. 12. ale i jindy u linky č. 13 nebo "linek č. 32 a 33"

26. prosince 2014 v 18:00
Není příliš známo, že licenční číslo autobusových linek MHD Třebíč je poněkud delší než pouhé 1, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 21 a 31.

Předčíslím určeným pro linky, pro které je vydavatelem licence Městský úřad Třebíč, je určeno předčíslí 795.
A proto má linka č. 1 MHD Třebíč licenční číslo 795001, linka č. 13 má licenční označení 795013 a taková linka č. 31 má číslo 795031.

Ale kromě linek s označením 795001 až 795031 existovaly donedávna i dvě další linky s předčíslím 795. Bylo to proto, že vydavatelem jejich licence byl rovněž Městský úřad Třebíč. Ovšem nešlo o linky třebíčské MHD, ba ani jejich dopravcem nebyl dopravce TRADO-MAD, s. r. o.


Dle číslování, jako by šlo o nějakou další "vesnickou" linku MHD Třebíč (s trochou nadsázky by se dalo říci, že tedy jde o "linky č. 32 a 33 MHD Třebíč), ale ne tak docela. Šlo o dvě linky tzv. Postbusu - tedy linky, na které jezdilo speciálně upravené malokapacitní vozidlo, které jednak přepravovalo poštu, ale jednak umožňovalo přepravu až osmi cestujících. K zahájení provozu těchto dvou linek došlo 1. 11. 2013, licence byla vydána (a to právě Městským úřadem Třebíč) s platností od 1. 11. 2013 do 1. 11. 2018. V prvním měsíci provozu těchto dvou linek jsem s nimi několikrát jel, několik krátkých videozáznamů (více jsem jich tehdy bohužel nepořídil - škoda) jsem sestříhal do tohoto videa.

Ovšem pro údajnou nevyužívanost těchto linek byl Postbus k 12. 12. 2014 údajně zrušen. A proč píši "údajně"? Přeci proto, že - jak svědčí výše uvedené odkazy, tím, že jsou stále aktivní a dostupné - IDOS uvádí tyto linky jako existující. A to nejen v pdf formátu s číslem linky, ale i ve vyhledávači spojení.

Takže o zrušení provozu těchto linek se musím dozvídat z internetových článků jako například na iDnes nebo na e15, kde mimo jiné je zjevné, že autor nemá příliš ponětí o přesném trasování, směru přepravní špičky a podobně, neboť je víceméně jasné, že největší zájem o cestu Postbusem byl z Čechtína nebo Koutů (neboť tam časová poloha a směr jízdy spoje vyhovovaly), zatímco ve Starči, Rokytnici nad Rokytnou, ale také například Budišově byl Postbus naopak trasován "proti směru špičky" a tím pádem nepříliš vhodně z hlediska potřeb dojížďky.

Ještě že jsem si těch internetových článků všiml, že dochází k ukončení provozu. Jinak bych spoléhal na IDOS a možná tím Postbusem chtěl někam/odněkud jet. Dost mi to připomíná i několik dalších situací z MHD Třebíč, kde (nejen) dopravce nebyl schopen informovat o předem plánovaných mimořádnostech, ale bylo mi pak mj. sděleno, že o té které uzavírce prý bylo psáno v novinách (ovšem mj. je rozdíl "uzavírka" vs. "výlukové opatření MHD).

Linka 795032 jezdila (a to dokonce dvakrát během své jízdy) přes Karlovo náměstí, kde zastavovala na zastávce linek č. 12 a 31. Ovšem její jízdní řád z té zastávky zmizel už při instalaci "inteligentních" označníků počátkem června 2014. Upozorňoval jsem následně vydavatele licence i oficiální cestou, že na označníku (jehož správcem tedy je dopravce TRADO-MAD, s. r. o.) tento jízdní řád chybí a že je nanejvýš vhodné zajisti okamžitou nápravu. Ovšem, nic se nezměnilo a jízdní řád Postbusu tam nebyl vyvěšen už nikdy.

U jízdního řádu linky č. 13 stojí za povšimnutí, že jako počátek jeho platnosti je uveden 18. říjen 2014. Znamená to tedy, že IDOS nepočítal s tím, že jednosměrná uzavírka horní části Hrotovické ulice bude nakonec téměř o 14 dní delší než bylo původně plánováno.

Ještě že jsem se IDOSem neřídil ani v tomto případě (stejně jako je chyba se jím řídit při vyhledávání večerních spojů 24. 12. nebo 31. 12.). Pak bych si třeba 23. 10. 2014 před 22:15 h myslel, že tím, jak mně + třem ženám svévolně ujel na zastávce Bráfova spoj linky č. 14, tak že už jsme bez šance cestovat městskou dopravou (což ale naštěstí neplatilo, protože vlivem onoho omezení jel spoj linky č. 13 o 5 minut později než obvykle; ostatní spoje na něj na Karlově náměstí čekaly až do 22:20 h - a hle, najednou to šlo, odjíždět z Karlova náměstí až ve 22:20 h; mj. to také znamená, že tam více než 5 minut prostál ten spoj linky č. 14, který předtím ze zastávky Bráfova odjel s půlminutovým náskokem).

Ostatně i na označníku zastávky Bráfova tehdy visel jízdní řád linky č. 13, sice s posunutými časy odjezdu (mj. pozdně večerní spoj posunutý z 22:10 h na 22:15 h), ale s "platností do 17. 10. 2014" (a žádný jiný jízdní řád linky č. 13 tam nevisel)...

Videa dokumentující přesun z vlaku (přijíždějícího od Brna) na (ne)přípojný spoj linky č. 14 ve 22:10 - 22:12 jako reakce na dění z 23. 12. 2014

23. prosince 2014 v 19:00
Nenapadlo by mě, že se v prostoru zastávek na Karlově náměstí v úterý 23. 12. 2014 setkám (kromě jiné mozaiky nesmyslností, jejichž popis ale není tématem tohoto článku) s větší než malou dávkou hlouposti v podobě hlasitých projevů (tak hlasitých, že to bylo slyšet "přes půlku prostoru zastávek") jednoho nejmenovaného řidiče MHD (který v tu chvíli měl pauzu mezi spoji). Slova, která jsem slyšel, mne utvrdila v mém dřívějším přesvědčení, že zde platí, jak "zloděj volá 'Chyťte zloděje'". Kurzívou uvádím slova onoho řidiče a "nekurzívou" uvádím svoji reakci (mnoho z toho jsem samozřejmě dotyčnému odpověděl už na ulici, ale v daný moment jsem měl dojem, že to je přesně ta situace, kdy veškeré věcné argumenty druhá strana ignoruje).

Jsem škůdce třebíčské MHD.
Skuteční škůdci jsou ti, kteří páchají nebo tolerují šlendrián, do kterého patří mj. i svévolné odjíždění s náskokem.

Řidič pozdně večerního spoje linky č. 14, který 23. 10. 2014 odjel ze zastávky Bráfova s půlminovým náskokem, dostal za tuto věc pokutu.
Tedy zjevně i ten půlminutový náskok je natolik vážným prohřeškem, že za to bývá udělena pokuta. Tzn. neplatí, že by to byla moje chyba (coby cestujícího) nebo že by ten půlminutový náskok byl tolerován.

No a co, že ten spoj odjel o půl minuty dříve; měl jsem na zastávce být dříve.
Nemohl jsem tam být dříve, přestupoval jsem z vlaku.

Měl jsem na odboru dopravy MěÚ Třebíč zařídit posun časových poloh autobusových spojů o 3 minuty tak, aby přestupní doba mezi příjezdem osobního vlaku č. 4852 do železniční stanice Třebíč a odjezdem spoje linky č. 14 byla delší.
Předně - i když je ta přestupní doba kratší, tak tím nelze obhajovat svévolné předčasné odjetí autobusu z jakékoliv zastávky.

A hlavně - o vhodnosti tohoto posunu (jakož i posunutí celého "rozjezdu" z Karlova náměstí až na cca 22:20 h) jsem psal na odbor dopravy několikrát; poprvé již v roce 2011 (bod č. 5) a opakovaně pak v první polovině tohoto roku. Odpovědí z odboru dopravy bylo, že "rozjezdy v X:15/X:45 h jsou jasně dány" (nesmysl, o víkendu ráno je jeden z rozjezdů v 5:40 h, tzn. zjevně se něco takového posunout dá na jiný čas než 15 nebo 45 minut po celé hodině) či "ten posun o pár minut by velmi vadil lidem jedoucím z práce z Jitony/Tipy" (nesmysl, posunu o pár minut - dejme tomu o 3 minuty - si reálně nikdo nepovšimne; ostatně i v říjnu 2014 se tito lidé dostávali do cíle své cesty o 5 minut později a nic se nestalo; ten časový posun by byl z kategorie "jedněm pomůže, jiným neublíží").

Na místě je také otázka, co pro takovýto posun učinili řidiči MHD.

Předmětné spoje linky č. 14 nyní již na zastávce Bráfova čekají (tzn. neodjedou s náskokem).
Tam nemají moc co čekat, protože o pouhou minutu dříve odjíždějí ze zastávky Nemocnice. Jestliže nějaký spoj linky č. 14 déle čeká na zastávce Bráfova, aby z ní odjel přesně ve 22:12 h, pak to znamená, že odjel s náskokem ze zastávky Nemocnice.

A hlavně - pan řidič nemá pravdu. Důkazem budiž toto video dokumentující svévolné projetí zastávky Bráfova spojem linky č. 14 již ve 22:11 h, tzn. s minutovým náskokem. Minimálně jedné osobě tímto ujel nejbližší použitelný spoj. Video bylo pořízeno jednoho prosincového dne roku 2014, jak ostatně je patrné z toho, že již je dokončeno nové schodiště v ulici Chlumeckého včetně nového zábradlí, stejně jako je dokončeno nové nástupiště u 1. koleje (počítáno od budovy). Takže kdepak "už žádné odjíždění s náskokem"...

Číhám za rohem v ulici Chlumeckého a zbaběle "tajně" dokumentuji autobusy, zda čekají.
Tak jednak - pokud dopravce dodržuje tu jedinou základní věc (tzn. neodjíždět s náskokem), tak se nemá čeho obávat.
A hlavně - nešlo o žádné "dlouhé číhání na čekané", ale jednoduše o cestu od vlaku, kterým jsem v takových případech vždy přijel. Důkazem budiž jak výše odkazovaná dvojice videí, tak i všechna následující videa. Ve všech případech začíná nahrávání ještě před zastavením vlaku (= je jasné, že jsem přijel oním vlakem) a ve všech případech jde o nesestříhanou dokumentaci cesty z vlaku na zastávku Bráfova).

Mimochodem, všímejte si ve všech případech, jak málo cestujících v těch spojích linky č. 14 jezdí.

Příjezd vlakem do Třebíče ve 22:10 h, dále cesta oklikou přes staveniště tzv. přestupního terminálu + po jen zčásti fungujícím schodišti; spoj linky č. 14 (jedoucí ze zastávky Bráfova zřejmě přesně včas, tedy ve 22:12 h) toho dne bohužel nebylo možné stihnout.

Příjezd vlakem do Třebíče téměř ve 22:10 h; jedné paní se povedlo - díky tomu, že to vzala rychleji - jen tak tak stihnout přestup na spoj linky č. 14 na zastávce Bráfova. Stihla to ale opravdu jen tak tak - v čase, kdy do autobusu nastupovala, už mohl být autobus několik sekund pryč, protože čas 22:12 h už předtím nadešel

Příjezd vlakem do Třebíče až v čase 22:10 h a nějaká ta sekundička k tomu (po dobu výstavby nového nástupiště byla v ostatních kolejích stanice zavedena pomalá jízda, tzn. vlaky přijížděly do Třebíče pomaleji a tím pádem se přestupní doba z vlaku na MHD dále zkrátila).
Přesto jsem přestup na spoj linky č. 14 stihl (byť jen tak tak), a to díky tomu, že do zastávky Bráfova přijel přeci jen s asi půlminutovým zpožděním. Otázkou je, zda je dobře, že jsem jej stihl, protože o 10 - 15 minut později jsem se "díky" tomu setkal v jiném autobusovém spoji s neuvěřitelnou situací, kdy jsem nakonec nebyl přepraven na zastávku, přes kterou předmětná linka jezdí, ale tento spoj přes tu zastávku jednoduše nejel (a nestalo se tak ani poté, co jsem přímo ve vozidle opakovaně opakoval požadavek, že trvám na přepravě právě na jmenovanou zastávku)...

Čekání na zastávce Bráfova možná i lehce nad 22:12:00 h (vlak opět přijel asi s 1,5minutovým zpožděním, neboť do Třebíče musel nadále vjíždět pomalu). Nevím proč, ale čekal tam nejen spoj linky č. 14 (pravidelný odjezd ze zastávky Bráfova ve 22:12 h), ale i spoj linky č. 13 (pravidelný odjezd ze zastávky Bráfova ve 22:10 h).

A už tehdy zazněla mnohá slova, jež od téže osoby (viz úvod tohoto článku) zazněla 23. 12. 2014 na Karlově náměstí. Ostatně, je to v tom videu slyšet - včetně toho, jak jsem údajně "nikdy nic neudělal pro to", aby ta přestupní doba z vlaku na autobus byla delší.

Naposledy po "starém" schodišti v ulici Chlumeckého. Přestup z vlaku na autobus bych opět spíše nestihl než stihl. Vlak opět (ze stejných důvodů jako v předchozích případech) přijel s maličkým zpožděním, no a ta přestupní doba na MHD (byť onen spoj linky č. 14 rozhodně neodjel dříve než ve 22:12 h) tím pádem byla ještě kratší.

Opět příjezd s asi minutovým zpožděním. U dveří už stojí muž, který je (i dle toho, co říká) ochoten "jít do sprintu", jen aby stihl spoj linky č. 14. A nakonec se mu to zřejmě povedlo. Zde už jsou zdokumentovány nově přebudované schody na ulici Chlumeckého. A velmi těsně ten přestup stihla i další dvojice jdoucí od vlaku. Byť lidé "spěchající z odpoledních směn" už museli být v autobuse nervózní, že se domů dostanou o minutu později, že.

Kdepak, tentokrát chytil vlak (opět při pomalejším vjezdu do stanice Třebíč) zpoždění lehce přesahující 1 minutu a toho dne linka č. 14 (byť odjela ze zastávky Bráfova skutečně až ve 22:12 h) ujela všem lidem přestupujícím z vlaku.

Ve stanici Třebíč už bylo hotové nové nástupiště včetně přilehlé koleje, díky čemuž už vlaky přijížděly do Třebíče včas. Toho dne vlak dokonce zastavil v Třebíči s asi půlminutovým náskokem. Takže přes 3 minuty přestupní doby na autobusový spoj linky č. 14. Ale chyba lávky, neboť spoj linky č. 14 projel zastávkou Bráfova s minutovým náskokem, "díky" čemuž tento spoj nejméně jedné osobě ujel (+ kromě lidí, kteří doslova "nedoběhli", je potřeba počítat i s lidmi, kteří se o žádné "dobíhání" ani nepokoušejí, například proto, že něco takového je pod jejich úroveň).

Všimněte si také společného prvku ve videích od 11. 11. 2014, kterým je nefunkční pouliční lampa pod schody (tzn. na horním konci ulice Chlumeckého). Tzn. světlo v uvedeném místě nefunguje už po několik týdnů, přesto s tím nikdo nic nedělá...


Omezení provozu pro 24. a 31. 12 a neschopnost IDOSu počítat s těmito omezeními

21. prosince 2014 v 10:00 Změny jízdních řádů
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Od 22.12.2014 do 2.1.2015 probíhají na základních a středních školách vánoční prázdniny. V pracovních dnech pojedou spoje na linkách MAD Třebíč podle jízdních řádů pro pracovní dny - prázdniny.
24. až 26. prosince a také 1. ledna platí jízdní řády pro neděle a svátky.

Ve dnech 24. a 31. prosince budou zrušeny všechny spoje, které z výchozí zastávky vyjíždějí po 18. hodině. S výjimkou spoje linky 31 v 18:10 z Přibyslavic. Seznam posledních spojů najdete v sekci Info pro cestující.
Otevírací doba předprodejní kanceláře na autobusovém nádraží bude dne 31.12 pouze v době od 6:00 do 12:00.

Seznam posledních spojů, které 24., resp. 31. 12. jedou, je uveden zde: http://www.doprava-trebic.cz/files/aktualni-zmeny-soubory/Vanocni_omezeni.pdf

Paradoxní situace například vzniká u spoje linky č. 4, jehož čas odjezdu z Karlova náměstí v 18:15 h (ve směru jízdy od hotelu Atom k Poliklinice), neboť tento spoj - dle výše popsaného pravidla - nejede 24. 12. (protože ve sváteční den by začínala jízda u hotelu Atom v 18:05 h), zato 31. 12. tento spoj jede (protože v takový - tzn. pracovní prázdninový - den mu začíná jízda u hotelu Atom v 17:57 h - jede totiž delší trasou přes zastávku Míčova).

Co se týče (dle mého názoru) smyslupnosti takovéhoto omezení, tak co se týče omezení pro 24. 12., tak O. K., v pořádku. Něco jiného však je podoba omezení pro 31. 12., kde stále platí všechny z výhrad, které jsem uvedl zde.

Jednou z výhrad stále je i pokračující neschopnost vyhledávače IDOS, aby uvažoval s výše popsanými omezeními. Protože když nyní zadám do vyhledávače potřebu spojení 24. nebo 31. 12. například okolo 20. hodiny, tak se mi spojení výsledek odpovídající stavu, jako by v oba dny jezdily všechny spoje až do pozdního večera, tedy tak jako v kterýkoliv jiný den...

Jestli to nebude například tím, že to omezení u večerních spojů ve smyslu "nejede 24. a 31. 12." není (Proč?) "zakódované" přímo v jízdních řádech, ale oznamuje se pouhým "slovním dodatkem"...

----------------------------------------------------------------

Pozn. Text + nadpis článku upraven 22. 12. 2014 ve 2 h poté, co jsem zjistil, že jsem přehlédl, že (byť dle mého názoru nevhodně na jiném místě než je uvedena původní zpráva) písemný seznam "posledních spojů" přece jen na odkazovaných stránkách uveden je (opačným případem ovšem je oficiální facebookový profil "MAD Třebíč", kde informace spočívá pouze v podobě krátkého textu shodného (pochopitelně kromě věty Seznam posledních spojů najdete v sekci Info pro cestující.) s textem ze stránek www.doprava-trebic.cz.

Upozornění - 22:12 h znamená dvacet dvě hodiny a dvanáct minut!

14. prosince 2014 v 9:00
Upozornění věnované dopravci TRADO MAD, s. r. o. (součást koncernu ICOM Transport, a. s.):

22:12 h znamená (slovy) DVACET DVĚ HODINY A DVANÁCT MINUT.

Aneb když je v jízdním řádu linky č. 14 na zastávce Bráfova uveden časový údaj 22:12 h, tak z předmětné zastávky může autobus odjet nejdříve ve 22 h 12 min. 00 sek. (případně později; v žádném případě však ne dříve!).

Pokud nestihnu autobus (coby cestující přestupující z vlaku, který má pravidelný příjezd na třebíčské nádraží ve 22:09 h) kvůli tomu, že tento autobus svévolně odjede ze zastávky Bráfova v čase dřívějším, než je uvedeno v jízdním řádu (tzn. 22:12 h), budu nucen - coby poškozený cestující - toto opět řešit oficiální cestou.

P. S. Ani jsem netušil, že vůbec bude nutné slova připominající něco tak naprosto samozřejmého, čím je neodjíždět dříve než velí jízdní řád. Leč, poté, co během několika dní za sebou jsem byl svědkem (nikoliv poškozeným cestujícím, protože v oněch dnech jsem nepočítal s použitím MHD) toho, jak onen spoj projíždí předmětnou zastávkou s 1minutovým náskokem (čímž někomu z cestujících přestupujících od vlaku, jenž ve 22:09 h přijel na třebíčské nádraží, ujede a cestující pak musejí jít pěšky) a nebo kdy předmětný spoj není k zahlédnutí ani ve 22:12 h, ani do 22:14 h (z čehož je zřejmé, že jel předčasně, neboť kdyby měl větší zpoždění, tak by ve 22:15 h nemohl z Karlova náměstí odjet spoj linky č. 5, který jsem následně zahlédl), tak je zjevně nutné takovou věc zopakovat.

P. S. č. 2: Předpokládám však, že cestující poškozený/poškození výše uvedeným se stejně už oficiální cestou ozval(i) (protože platí, že "pokud si nikdo nestěžuje, tak problém neexistuje"), takže v tomto krátkém článku nepíši nic, co už by nebylo dopravci známo.

O kalamitě, která se naštěstí třebíčské MHD vyhnula - díky tomu, že zde nebyl vybudován trolejbusový systém

7. prosince 2014 v 15:00
Od 1. 12. do 3. 12. 2014 byla v mnoha oblastech naší země ochromena veřejná doprava. Značným dílem k tomu přispěla námraza na troleji, která následně vyřadila z provozu lokomotivy a jednotky tzv. závislé trakce (tzn. s pohonem na elektřinu).

Stejně tak v mnoha městech, mimo jiné v Brně, měla značné problémy tramvajová i trolejbusová doprava. Opět vinou námrazy na trolejovém vedení. Náhradní doprava byla v rámci možností zajišťována autobusy, které v tomto ohledu žádné problémy (pochopitelně) neměly.

Ještě že v Třebíči nikdy nebyl realizován projekt trolejbusové dopravy. Pak by při takové námraze (kdy ale silnice jinak byly bez problémů sjízdné) měla Třebíč značný problém v zajištění provozu veřejné dopravy v dotčených dnech. A počet autobusů by byl jen velmi nízký (v cílovém stavu byly uvažovány jen pro vyloženě doplňkové linky do Ptáčova, Poušova apod.).

Takže sice v Třebíči máme provoz MHD s "fujfuj energeticky nesoběstačným" pohonem (soběstačnost myšlena z pohledu výroby na českém území), ale zase díky tomu nebyly ani v oněch "kalamitních" dnech prakticky žádné problémy v provozu třebíčské MHD. :-)