Videa dokumentující přesun z vlaku (přijíždějícího od Brna) na (ne)přípojný spoj linky č. 14 ve 22:10 - 22:12 jako reakce na dění z 23. 12. 2014

23. prosince 2014 v 19:00
Nenapadlo by mě, že se v prostoru zastávek na Karlově náměstí v úterý 23. 12. 2014 setkám (kromě jiné mozaiky nesmyslností, jejichž popis ale není tématem tohoto článku) s větší než malou dávkou hlouposti v podobě hlasitých projevů (tak hlasitých, že to bylo slyšet "přes půlku prostoru zastávek") jednoho nejmenovaného řidiče MHD (který v tu chvíli měl pauzu mezi spoji). Slova, která jsem slyšel, mne utvrdila v mém dřívějším přesvědčení, že zde platí, jak "zloděj volá 'Chyťte zloděje'". Kurzívou uvádím slova onoho řidiče a "nekurzívou" uvádím svoji reakci (mnoho z toho jsem samozřejmě dotyčnému odpověděl už na ulici, ale v daný moment jsem měl dojem, že to je přesně ta situace, kdy veškeré věcné argumenty druhá strana ignoruje).

Jsem škůdce třebíčské MHD.
Skuteční škůdci jsou ti, kteří páchají nebo tolerují šlendrián, do kterého patří mj. i svévolné odjíždění s náskokem.

Řidič pozdně večerního spoje linky č. 14, který 23. 10. 2014 odjel ze zastávky Bráfova s půlminovým náskokem, dostal za tuto věc pokutu.
Tedy zjevně i ten půlminutový náskok je natolik vážným prohřeškem, že za to bývá udělena pokuta. Tzn. neplatí, že by to byla moje chyba (coby cestujícího) nebo že by ten půlminutový náskok byl tolerován.

No a co, že ten spoj odjel o půl minuty dříve; měl jsem na zastávce být dříve.
Nemohl jsem tam být dříve, přestupoval jsem z vlaku.

Měl jsem na odboru dopravy MěÚ Třebíč zařídit posun časových poloh autobusových spojů o 3 minuty tak, aby přestupní doba mezi příjezdem osobního vlaku č. 4852 do železniční stanice Třebíč a odjezdem spoje linky č. 14 byla delší.
Předně - i když je ta přestupní doba kratší, tak tím nelze obhajovat svévolné předčasné odjetí autobusu z jakékoliv zastávky.

A hlavně - o vhodnosti tohoto posunu (jakož i posunutí celého "rozjezdu" z Karlova náměstí až na cca 22:20 h) jsem psal na odbor dopravy několikrát; poprvé již v roce 2011 (bod č. 5) a opakovaně pak v první polovině tohoto roku. Odpovědí z odboru dopravy bylo, že "rozjezdy v X:15/X:45 h jsou jasně dány" (nesmysl, o víkendu ráno je jeden z rozjezdů v 5:40 h, tzn. zjevně se něco takového posunout dá na jiný čas než 15 nebo 45 minut po celé hodině) či "ten posun o pár minut by velmi vadil lidem jedoucím z práce z Jitony/Tipy" (nesmysl, posunu o pár minut - dejme tomu o 3 minuty - si reálně nikdo nepovšimne; ostatně i v říjnu 2014 se tito lidé dostávali do cíle své cesty o 5 minut později a nic se nestalo; ten časový posun by byl z kategorie "jedněm pomůže, jiným neublíží").

Na místě je také otázka, co pro takovýto posun učinili řidiči MHD.

Předmětné spoje linky č. 14 nyní již na zastávce Bráfova čekají (tzn. neodjedou s náskokem).
Tam nemají moc co čekat, protože o pouhou minutu dříve odjíždějí ze zastávky Nemocnice. Jestliže nějaký spoj linky č. 14 déle čeká na zastávce Bráfova, aby z ní odjel přesně ve 22:12 h, pak to znamená, že odjel s náskokem ze zastávky Nemocnice.

A hlavně - pan řidič nemá pravdu. Důkazem budiž toto video dokumentující svévolné projetí zastávky Bráfova spojem linky č. 14 již ve 22:11 h, tzn. s minutovým náskokem. Minimálně jedné osobě tímto ujel nejbližší použitelný spoj. Video bylo pořízeno jednoho prosincového dne roku 2014, jak ostatně je patrné z toho, že již je dokončeno nové schodiště v ulici Chlumeckého včetně nového zábradlí, stejně jako je dokončeno nové nástupiště u 1. koleje (počítáno od budovy). Takže kdepak "už žádné odjíždění s náskokem"...

Číhám za rohem v ulici Chlumeckého a zbaběle "tajně" dokumentuji autobusy, zda čekají.
Tak jednak - pokud dopravce dodržuje tu jedinou základní věc (tzn. neodjíždět s náskokem), tak se nemá čeho obávat.
A hlavně - nešlo o žádné "dlouhé číhání na čekané", ale jednoduše o cestu od vlaku, kterým jsem v takových případech vždy přijel. Důkazem budiž jak výše odkazovaná dvojice videí, tak i všechna následující videa. Ve všech případech začíná nahrávání ještě před zastavením vlaku (= je jasné, že jsem přijel oním vlakem) a ve všech případech jde o nesestříhanou dokumentaci cesty z vlaku na zastávku Bráfova).

Mimochodem, všímejte si ve všech případech, jak málo cestujících v těch spojích linky č. 14 jezdí.

Příjezd vlakem do Třebíče ve 22:10 h, dále cesta oklikou přes staveniště tzv. přestupního terminálu + po jen zčásti fungujícím schodišti; spoj linky č. 14 (jedoucí ze zastávky Bráfova zřejmě přesně včas, tedy ve 22:12 h) toho dne bohužel nebylo možné stihnout.

Příjezd vlakem do Třebíče téměř ve 22:10 h; jedné paní se povedlo - díky tomu, že to vzala rychleji - jen tak tak stihnout přestup na spoj linky č. 14 na zastávce Bráfova. Stihla to ale opravdu jen tak tak - v čase, kdy do autobusu nastupovala, už mohl být autobus několik sekund pryč, protože čas 22:12 h už předtím nadešel

Příjezd vlakem do Třebíče až v čase 22:10 h a nějaká ta sekundička k tomu (po dobu výstavby nového nástupiště byla v ostatních kolejích stanice zavedena pomalá jízda, tzn. vlaky přijížděly do Třebíče pomaleji a tím pádem se přestupní doba z vlaku na MHD dále zkrátila).
Přesto jsem přestup na spoj linky č. 14 stihl (byť jen tak tak), a to díky tomu, že do zastávky Bráfova přijel přeci jen s asi půlminutovým zpožděním. Otázkou je, zda je dobře, že jsem jej stihl, protože o 10 - 15 minut později jsem se "díky" tomu setkal v jiném autobusovém spoji s neuvěřitelnou situací, kdy jsem nakonec nebyl přepraven na zastávku, přes kterou předmětná linka jezdí, ale tento spoj přes tu zastávku jednoduše nejel (a nestalo se tak ani poté, co jsem přímo ve vozidle opakovaně opakoval požadavek, že trvám na přepravě právě na jmenovanou zastávku)...

Čekání na zastávce Bráfova možná i lehce nad 22:12:00 h (vlak opět přijel asi s 1,5minutovým zpožděním, neboť do Třebíče musel nadále vjíždět pomalu). Nevím proč, ale čekal tam nejen spoj linky č. 14 (pravidelný odjezd ze zastávky Bráfova ve 22:12 h), ale i spoj linky č. 13 (pravidelný odjezd ze zastávky Bráfova ve 22:10 h).

A už tehdy zazněla mnohá slova, jež od téže osoby (viz úvod tohoto článku) zazněla 23. 12. 2014 na Karlově náměstí. Ostatně, je to v tom videu slyšet - včetně toho, jak jsem údajně "nikdy nic neudělal pro to", aby ta přestupní doba z vlaku na autobus byla delší.

Naposledy po "starém" schodišti v ulici Chlumeckého. Přestup z vlaku na autobus bych opět spíše nestihl než stihl. Vlak opět (ze stejných důvodů jako v předchozích případech) přijel s maličkým zpožděním, no a ta přestupní doba na MHD (byť onen spoj linky č. 14 rozhodně neodjel dříve než ve 22:12 h) tím pádem byla ještě kratší.

Opět příjezd s asi minutovým zpožděním. U dveří už stojí muž, který je (i dle toho, co říká) ochoten "jít do sprintu", jen aby stihl spoj linky č. 14. A nakonec se mu to zřejmě povedlo. Zde už jsou zdokumentovány nově přebudované schody na ulici Chlumeckého. A velmi těsně ten přestup stihla i další dvojice jdoucí od vlaku. Byť lidé "spěchající z odpoledních směn" už museli být v autobuse nervózní, že se domů dostanou o minutu později, že.

Kdepak, tentokrát chytil vlak (opět při pomalejším vjezdu do stanice Třebíč) zpoždění lehce přesahující 1 minutu a toho dne linka č. 14 (byť odjela ze zastávky Bráfova skutečně až ve 22:12 h) ujela všem lidem přestupujícím z vlaku.

Ve stanici Třebíč už bylo hotové nové nástupiště včetně přilehlé koleje, díky čemuž už vlaky přijížděly do Třebíče včas. Toho dne vlak dokonce zastavil v Třebíči s asi půlminutovým náskokem. Takže přes 3 minuty přestupní doby na autobusový spoj linky č. 14. Ale chyba lávky, neboť spoj linky č. 14 projel zastávkou Bráfova s minutovým náskokem, "díky" čemuž tento spoj nejméně jedné osobě ujel (+ kromě lidí, kteří doslova "nedoběhli", je potřeba počítat i s lidmi, kteří se o žádné "dobíhání" ani nepokoušejí, například proto, že něco takového je pod jejich úroveň).

Všimněte si také společného prvku ve videích od 11. 11. 2014, kterým je nefunkční pouliční lampa pod schody (tzn. na horním konci ulice Chlumeckého). Tzn. světlo v uvedeném místě nefunguje už po několik týdnů, přesto s tím nikdo nic nedělá...

 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama