Leden 2015

Zloději stále volají "Chyťte zloděje" a několik dalších vzpomínek na svévolné předčasné odjezdy spoje linky č. 8 ze zastávky Nádražní (měl odjíždět ve 22:13 h, běžně jezdil ve 22:10 - 22:11 h)

25. ledna 2015 v 19:00
Formou "zprávy autorovi" jsem obdržel komentář týkající se tohoto článku - že prý "časová osa" naopak sedí, že kdosi údajně měl v prosinci (2014?) podobnou špatnou zkušenost "za kterou mohu já, že jsem (v počtu případů, které jsou mimochodem spočítatelné na prstech jedné ruky) si (přitom oprávněně) stěžoval nebo jinak poukázal na něco, co vedlo k poškození mých práv cestujícího".

Tak jednak - časová osa v případě komentáře, na který jsem reagoval napsáním výše odkazovaného článku, tak jako tak nesedí. A jednak - když uvážím, že moje "první setkání s blbostí a nepochopením" proběhlo již 2 dny před založením mých stránek, tak žádné výše uvedené "dedukce jiných" stejně nesedí. A stejně tak si výše zmiňovaní jedinci neuvědomují, že stejně pláčí na špatném hrobě - systém prostě a jednoduše je nastaven tak, že "má-li něco být vyřešeno, MUSÍM si stěžovat". Jinak bude platit, že "nikdo si nestěžoval" a "problém neexistuje".

A stejně tak platí, že mám-li podezření, že určitá osoba je kontrolorem (ať už najatý od dopravce nebo od objednatele dopravy), tak o to slušněji se k ní jako "potenciálně kontrolovaný" chovám, protože když se k takové osobě chovám slušně, tak třeba bude drobnější prohřešek tolerován. Jestli k ní budu neslušný, tak u ní budu mít toleranci nulovou. Ale to jen tak na okraj. Zpět k tématu.

Od konce léta roku 2010 tedy u mě vyvstala potřeba použít (tehdy 1 - 2 x týdně) autobusový spoj tehdejší linky č. 8. Tento spoj měl stanoven odjezd od zastávky Nádražní ve 22:13 h. Jako cestujícího mne nemusjí zajímat, jak jsou kde stanoveny jízdní doby a zda je jízdní doba v tom kterém mezizastávkovém úseku natažená nebo naopak příliš krátká. Prostě odjezd je ve 22:13 h. Tečka. Navíc, tento čas odjezdu nebyl nijak nový, platil nejméně již od 1. 1. 2006 (později jsem zjistil, že tento čas odjezdu byl stanoven dokonce už od roku 2001, tedy od samého vzniku toho pozdně večerního spoje linky č. 8).

Nemilým překvapením se pak záhy stalo, že tento spoj jsem víceméně nikdy nestíhal, ačkoliv jsem do Třebíče přijel ve 22:08 (od prosince 2010 se čas příjezdu vlaku posunul na 22:09 h) a někdy jsem ten autobus už ani nezahlédl, přestože jsem ve 22:10 h vyšel od nádraží na Nádražní ulici, odkud bych jej již viděl.

Z té doby jsou i dvě moje vzpomínky, z nichž ani jednu nemám zdokumentovánu.
V říjnu 2010 jezdila linka č. 8 okolo nemocnice, neboť byla uzavřena část Kosmákovy ulice. Jednoho takového dne jsem ve 22:08 h vystoupil z vlaku a šel Chlumeckého ulicí dolů. S tím, že spoj linky č. 4 jedoucí ze zastávky Bráfova ve 22:10 h asi nestihnu, ale měl bych stihnout buď spoj linky č. 1 jedoucí ve 22:12 h, anebo spoj linky č. 8 jedoucí ve 22:13 h.

Jdu Chlumeckého ulicí dolů, je 22:09 h a projíždí autobus MHD. Hm, takže jeden jsem nestihl. Jdu dále a záhy projíždí druhý autobus. Hm, ale ten třetí určitě stihnu. Došel jsem na křižovatku Chlumeckého ulice s Bráfovou ulicí a v tu chvíli odjíždí ze zastávky Bráfova třetí autobus. Je právě 22:10 h a tím autobusem je spoj linky č. 4. Ano, tento spoj jel včas. Zatímco předchozí dva spoje svévolně odjely ze zastávky Bráfova (nebo touto zastávkou projely) s náskokem 2,5, resp. 3,5 (!) minuty.

Na přelomu listopadu a prosince 2010 přišla značná sněhová pokrývka. Za takovéto situace jsem o to více potřeboval použít MHD. Na nádraží na mě čekala blízká osoba, které jsem už cestou vlakem z Brna telefonoval, že ten vlak přijede do Třebíče maximálně se dvěma minutami zpoždění, takže nejvýše ve 22 h 13 min. 00 sekund na zastávce Nádražní budu. Tak jsem té blízké osobě řekl, ať na té zastávce stojí a pokud autobus přijede dříve než ve 22:13 h, ať jej zdrží do onoho času 22:13 h.

Na zastávku Nádražní jsem od vlaku přišel ve chvíli, kdy do 22:13 h zbývalo ještě pár sekund. Ale autobus nikde. Jen naštvaná "blízká osoba" říkala, že ten autobus jel už před pár minutami, ale že řidič jí řekl, že na nikoho čekat nebude a div že ji nepřejel (že by paralela s pozdější odpornou situací, kdy řidič 5. 12. 2013 div nepřejel dvě ženy při přestupu na Karlově náměstí?). Řidič tedy svévolně odjel ze zastávky s několikaminutovým náskokem přesto, že byl výslovně upozorněn a požádán k "čekání na čas"!

Toť několik drobných komentářů a vzpomínek. Rozhodně nejde o úplný výčet mých zkušeností s neschopností dodržet něco tak jednoduchého a naprosto základního, čímž "neodjetí s náskokem" bezesporu je. Zejména co se týče situací okolo vlakového nádraží po 22. hodině.

Změny na lince č. 31 od 1. 2. 2015

22. ledna 2015 v 1:00 Změny jízdních řádů
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Linka 31
Pracovní dny: Přidány spoje Karlovo náměstí - Přibyslavice (a zpět)

Odjezdy Karlovo náměstí - 7:30; 16:15
Odjezdy Přibyslavice - 8:07; 16:40

Soboty, neděle, svátky: Posun odjezdu spoje v 11:00 na 11:15. Všechny spoje obsluhující Pocoucov budou zrušeny, tyto linky skončí na zastávce Hřbitov (došlo k posílení víkendové linkové dopravy přes Pocoucov).

Linka 10
So, ne, sv.: spoj Týn - Karlovo náměstí v 12:02 bude zrušen

Nový jízdní řád nebude vydáván. V předprodejní kanceláři bude k dispozici zdarma k vyzvednutí jízdní řád linky 31.

Nové spoje by měly být schváleny na zastupitelstvu města dne 29.1.2015.


Několik postřehů:
- U dopoledního víkendového spoje tedy dochází k lepšímu zapojení do uzlu Karlovo náměstí, zato u odpoledního víkendového spoje zůstává o to nesmyslnější odjezd v 16:38 h, tzn. 7 minut před "rozjezdem" ostatních spojů...

- U víkendových spojů dochází k nelogickému řešení, kdy autobusy dojedou k Novému hřbitovu, odkud ale dále nikam nepokračují a ani tam nemají nijak dobré návaznosti, tzn. kdo využívá linky č. 31 o víkendech k cestě do Třebíče, tak se mu spojení o to více zhorší. :-(

Přitom ten odpolední spoj tam mohl mít návaznosti lepší - kdyby došlo k posunu odjezdu z Karlova náměstí až na 16:46 h...

Také je otázkou, kam "zmizí" autobus, který na tomto spoji k Novému hřbitovu dojede; jestli tam tedy bude čekat na nejbližší spoj linky č. 5 nebo 10? Pokud ano, kam v takovém případě "zmizí" autobus, jenž dojede o něco později na zastávku Hřbitov právě na předchozím spoji linky č. 5 nebo 10?

- Odjezd nového ranního (v pracovní dny) spoje do Přibyslavic je stanoven na 7:30 h z Karlova náměstí. To je čas, kdy vrcholí ranní přepravní špička. Budeme-li uvažovat skutečnou ekonomiku provozu (tzn. žádné "průměrné ceny jednotkového vozokilometru", ale sktutečné fixní a variabilní náklady), naskýtá se otázka - jestliže v 7:30 h začne jízdu na Karlově náměstí určité vozidlo, tak toto vozidlo nemůže být využito pro zajištění (ať už nyní existujícího nebo dosud neexistujícího) klasického městského spoje, který by měl v danou chvíli určitě lepší využití než spoj do Přibyslavic či jeho obratový spoj zpět do Třebíče.

Dovětek k situacím mezi nádražím a zastávkou Bráfova ve 22:09 - 22:12

20. ledna 2015 v 1:00
Na jistých tzv. diskusních stránkách (zasvěcení vědí a další vědět nemusejí) jsem si právě přečetl další reakci typu "Zloděj volá: 'Chyťte zloděje'", obsahující mimo jiné neschopnost porozumět psanému textu (tento článek by nebyl nikdy napsán, nebýt toho, že oné osobě 23. 12. 2014 na Karlově náměstí dost "hlasitě" vadilo, že jsem 23. 10. 2014 plně využil svého práva podat stížnost na to, že spoj linky č. 14 toho dne svévolně odjel ze zastávky Bráfova s více než půlminutovým náskokem, vlivem čehož jsem jej já + 3 další cestující nestihli. Tzn. na jednotlivé situace vůbec nemuselo být veřejně poukázáno, nebýt tohoto "hlasitého podivování".

V té diskusní reakci je patrná rovněž neschopnost porozumět časové ose (jestliže události proběhlé mezi vlakovým nádražím a zastávkou Bráfova výhradně ve druhé části podzimu 2014 onen autor klade za příčinu svým nepříjemným zážitkům z léta 2014).

A navíc - kromě té politováníhodné situace (vlastně dvou situací) se svévolným předčasným odjezdem, všechny další situace uváděné ve výše odkazovaném popisují něco jiného - stav, kdy autobus MHD odjede ze zastávky Bráfova včas (tzn. ne s náskokem = z hlediska postupu dopravce vše v pořádku), ale nelze jej z vlaku stihnout například kvůli tomu, že vlak měl mírné zpoždění. Tzn. jde o poukazování v první řadě na onu přestupní (či spíše nepřestupní?) vazbu v rámci "zlepšených návazností mezi vlaky a MHD". A opět platí, nebyly by zveřejněny, kdybych nebyl osočen z toho, že "vždy dlouhou dobu číhám za rohem v Chlumeckého ulici" - takto bylo zveřejněním těch videosekvencí prokázáno, že ve všech popisovaných příkladech jsem inkriminovaným vlakovým spojem do Třebíče přijel a k Bráfově ulici dorazil krátce před odjezdem autobusového spoje.

Samozřejmě také platí, že jestli já coby platící cestující se musím opakovaně domáhat svého práva spočívajícího v tom, že autobusový spoj odjede ze své výchozí zastávky včas, eventuálně se zpožděním (v žádném případě však nesmí s náskokem!), tak je u onoho dopravce cosi v nepořádku. Tím více, když toto moje oprávněné domáhání se práv cestujícího je předmětem kritiky.

Ovšem ten nepořádek v předčasných odjezdech tam byl/je v tomto ohledu dlouhodobě; nemohu nevzpomenout své někdejší opakované neuvěřitelné zážitky z let 2010 - 2012 s přesunem z vlaku (kterým jsem do Třebíče přijel ve 22:09 h) na spoj tehdejší linky č. 8, který měl ze zastávky Nádražní odjet ve 22:13 h, ale opakovaně svévolně odjížděl o 2 - 3 minuty dříve, vlivem čehož jsem ten přestup z vlaku opakovaně nestíhal a když jsem na to poukázal tímto videem pořízeným 6. 10. 2011, tak už tehdy "zloději volali Chyťte zloděje", aneb jako by to byla moje chyba, že jsem si nenechal tu opakovanou dlouhodobou neschopnost dopravce (spočívající v nedodržování jízdního řádu = předčasném odjíždění z předmětné zastávky) coby cestující potřebující jet oním spojem líbit.

Ostatně, článek odkazovaný v prvním odstavci by si zasloužil další doplnění co se týče reakce na tvrzení Předmětné spoje linky č. 14 nyní již na zastávce Bráfova čekají (tzn. neodjedou s náskokem).
Ne, opět tomu tak v nejméně dvou lednových dnech roku 2015 nebylo. Bohužel. Viz tento článek.

Na závěr připomínám, že na uvedenou situaci probíhající mezi vlakovým nádražím a zastávkou Bráfova ve 22:09 - 22:12 h poukazuji výhradně coby potenciální přestupující osoba z předmětného vlaku na předmětný spoj MHD, která jednak ve všech popisovaných případech oním vlakem do Třebíče přijela a která tohoto přestupu na MHD občas (v závislosti na počasí i jiných okolnostech) v posledních několika měsících opakovaně využila (pokud se to dalo časově stihnout, tzn. vlak přijel včas + autobus neodjel s předstihem). Kdyby šlo o situaci, která se mě coby cestujícího netýká, nechal bych si to pro sebe a nezveřejňoval to (s tím, že "komu to vadí, ať si sám stěžuje") .

Opakované upozornění - 22:12 h znamená dvacet dvě hodiny a dvanáct minut aneb opětovné svévolné odjíždění spoje linky č. 14 ze zastávky Bráfova s náskokem 30 - 40 sekund

14. ledna 2015 v 15:00
Netušil bych, že budu muset opakovat formou článku přesně po měsíci něco, co je známo už snad pětiletým dětem, leč je to na tomto místě nutné. Takže:

Časový údaj 22:12:00 h znamená dvacet dva hodin, dvanáct minut, nula sekund!

Má-li spoj linky č. 14 uveden čas odjezdu ze zastávky Bráfova ve 22:12 h, znamená to, že odtud může odjet nejdříve ve 22 hodin, 12 minut a 00 sekund (případně později; v žádném případě však ne dříve)!


!!!

Účelová autobusová linka k novému DDM v provozu od 19. 1. 2015

14. ledna 2015 v 14:00 Změny jízdních řádů
Přepis sdělení vydaného 13. 1. 2015 na stránkách www.doprava-trebic.cz:

Účelová autobusová linka k novému DDM

Od 19. 1. 2015 bude k novému domu dětí a mládeže zřízena účelová linka nepravidelné autobusové dopravy. V provozu bude v pracovní dny (mimo školních prázdnin).

Odjezdy autobusu z Karlovo nám. - 13:50; 14:20; 14:50; 15:20; 15:50; 16:20; 16:50; 17:20; 17:50.
Odjezdy autobusu od domu dětí a mládeže - 16:07; 16:37; 17:07; 17:37; 18:07.

Odjezdy autobusu na Karlově nám. budou realizovány ze zastávkového označníku linky č. 12 a 31. U domu dětí a mládeže v Borovině bude odjezd autobusu realizován ze zastávky, která je umístěna u domu dětí a mládeže. Na toto účelové spojení bude v provozu midibus s označením DDM. Cesta autobusem bude zdarma.

Nesmyslné údaje na tzv. inteligetních označnících na videích z 22. 12. + 23. 12. 2014 a 2. 1. 2015 a krátká epizoda s tzv. dynamickým zobrazováním

12. ledna 2015 v 8:00 Zajímavosti z provozu
Při zpětném pročítání starších článků jsem si uvědomil, že jsem snad nikde nepsal o tom, že od jisté doby (už nevím od kdy přesně) byly na tzv. inteligentních označnících na Karlově (nevím zda i na Komenského - ?) náměstí zobrazovány údaje platné pro skutečný čas odjezdu autobusu, tzn. že počet minut uváděný jako čas zbývající do odjezdu spoje byl počtem minut zbývajících údajně do skutečného, nikoliv pravidelného odjezdu předmětného spoje. Tzn. bylo zohledňováno případné zpoždění spoje. Zpožděné spoje byly na displeji označeny červeným písmem (zato spoje jedoucí včas, resp. takové, které v daný moment ještě ani nevyjely z výchozí zastávky, byly označeny obvyklou černou barvou).

Systém zjevně měl své "mouchy", jak dokladuje například tato fotka ze 4. 9. 2014, podle které měl být spoj linky č. 4 (jehož pravidelný odjezd z Karlova náměstí je v 8:30 h) opožděn o 13 minut. Jeho skutečné zpoždění činilo asi 3 minuty.

Ve druhé polovině září 2014 jsem z neoficiálních zdrojů zaslechl cosi o tom, že toto tzv. dynamické zobrazování údajů končí a že budou nadále zobrazovány pouze minuty zbývající do pravidelného času odjezdu předmětného autobusového spoje, nikoliv tedy do skutečného odjezdu spoje (se zohledněním zpoždění). Podotýkám, že jde o neoficiální informace, ostatně nic oficiálního nebylo o tomto tématu uvedeno už od doby, kdy se ony "inteligentní" označníky s půlročním zpožděním zprovoznily.

Mimochodem, ve chvíli, kdy ty displeje nemají tu "dynamickou" funkci, postrádají značnou část svého poslání. Protože pravidelný čas odjezdu si mohu vyhledat v běžných jízdních řádech vyvěšených na označníku. Právě naopak skutečný čas odjezdu (zohledňující zpoždění daného spoje v konkrétní den a konkrétní čas) je tím, co z běžného jízdního řádu vyčíst nemohu.

Krátce před Vánocemi 2014, konkrétně 22. 12. 2014, jsem si na Karlově náměstí všiml, že označníky zobrazují nesmyslné údaje, přesněji řečeno - nezobrazují některé z údajů, které by zobrazovat měly. Většina spojů linek č. 4, 5, v menší míře i 1, 11 a 12, jako by vůbec neměla jet... Stejné nesmysly se na označnících zobrazovaly i o den později - 23. 12. 2014. A právě při videodokumentaci těchto nesmyslů přišlo ono "setkání" popsané v prvním odstavci tohoto článku. Možná že namísto ostrých slov na moji adresu měl dotyčný urychleně zařídit nápravu těch nesmyslů uváděných na označnících (například že po dvě hodiny nejede žádný spoj linky č. 4 nebo že poslední spoj linky č. 12 do Ptáčova jede už ve 13 hodin nebo kdy). Ovšem k nápravě jen tak nedošlo a několik nesmyslů se dalo na oněch "inteligentních" označnících najít i 2. 1. 2015 časně dopoledne.

Nevím, zda už poté k nápravě došlo, nebo zda ty nesmyslné údaje byly uváděny například jen kvůli tomu, že systém nepočítá s prázdninovými jízdními řády. Také jsem ani 24. 12., ani 31. 12. nesledoval, zda označníky uměly rozpoznat, že provoz MHD končí už po 18. hodině a že tedy nemají být zobrazovány pozdější spoje. Ale doufám, že tomu tak bylo, resp. že nyní už "inteligentní" označníky fungují naprosto bezchybně. :-)

MAN Lion´s City ev. č. 32 již s nálepkou "wi-fi"

9. ledna 2015 v 10:00 Zajímavosti z provozu
V posledních asi dvou měsících jsem pořídil počet fotek autobusů MHD Třebíč spočitatelný (bez přehánění) na prstech jedné ruky. Jak už jsem zde psal dříve, tak provoz MHD považuji tak nějak za zdokumentovaný a pokud něco chci zdokumentovat, tak spíše už jen nějaké provozní novinky nebo mimořádnosti.

První (a dosud jedinou) fotkou pořízenou v roce 2015 je fotka MANu Lion´s City ev. č. 32 během pobytu (znamenajícímu mj. překážení ve výjezdu z Litoltovy a Dvořeckého ulice, resp. vjezdu do týchž ulic). Z fotky je patrné, že za předními dveřmi již je nalepena nálepka "wi-fi" (nevím ovšem, kdy přesně k jejímu dolepení došlo). A to narozdíl od 16. září 2014, kdy na tomto autobusu ještě příslušná nálepka nebyla, ačkoliv dopravce se na svých pofidérních internetových stránkách chubil již 5. 9. 2014, že mj. MAN Lion´s City ev. č. 32 je wi-fi připojením + příslušnou nálepkou vybaven.

Touto věcí se dopravce vychloubat dokázal, ale aby ve stejné době byl schopen napsat na své internetové stránky o uzavírce v Přibyslavicích (konané 6. a 7. 9. 2014), to ne. Totéž platí pro jeho neschopnost vyvěsit totéž oznámení o uzavírce (resp. výlukovém opatření v MHD) do autobusů + mj. na vývěsku na Karlově náměstí.

Mimochodem, dosud jsem se nedozvěděl, z jakého důvodu ani objednatel, ani dopravce, nebyli schopni informovat (na svých - nebo z jejich gesce zřizovaných - internetových stránkách, které jsou celkem tři) o předchozí přibyslavické uzavírce, která se konala o víkendu 7. a 8. 6. 2014.

Snad by se tam objevila lepší výmluva než se objevila v onom září, kdy odpovědná osoba odpověděla na můj dotaz "Proč nebylo o přibyslavické uzavírce informováno na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz" odzbrojující odpovědí "A kolik lidí ty stránky čte?"...