Dovětek k situacím mezi nádražím a zastávkou Bráfova ve 22:09 - 22:12

20. ledna 2015 v 1:00
Na jistých tzv. diskusních stránkách (zasvěcení vědí a další vědět nemusejí) jsem si právě přečetl další reakci typu "Zloděj volá: 'Chyťte zloděje'", obsahující mimo jiné neschopnost porozumět psanému textu (tento článek by nebyl nikdy napsán, nebýt toho, že oné osobě 23. 12. 2014 na Karlově náměstí dost "hlasitě" vadilo, že jsem 23. 10. 2014 plně využil svého práva podat stížnost na to, že spoj linky č. 14 toho dne svévolně odjel ze zastávky Bráfova s více než půlminutovým náskokem, vlivem čehož jsem jej já + 3 další cestující nestihli. Tzn. na jednotlivé situace vůbec nemuselo být veřejně poukázáno, nebýt tohoto "hlasitého podivování".

V té diskusní reakci je patrná rovněž neschopnost porozumět časové ose (jestliže události proběhlé mezi vlakovým nádražím a zastávkou Bráfova výhradně ve druhé části podzimu 2014 onen autor klade za příčinu svým nepříjemným zážitkům z léta 2014).

A navíc - kromě té politováníhodné situace (vlastně dvou situací) se svévolným předčasným odjezdem, všechny další situace uváděné ve výše odkazovaném popisují něco jiného - stav, kdy autobus MHD odjede ze zastávky Bráfova včas (tzn. ne s náskokem = z hlediska postupu dopravce vše v pořádku), ale nelze jej z vlaku stihnout například kvůli tomu, že vlak měl mírné zpoždění. Tzn. jde o poukazování v první řadě na onu přestupní (či spíše nepřestupní?) vazbu v rámci "zlepšených návazností mezi vlaky a MHD". A opět platí, nebyly by zveřejněny, kdybych nebyl osočen z toho, že "vždy dlouhou dobu číhám za rohem v Chlumeckého ulici" - takto bylo zveřejněním těch videosekvencí prokázáno, že ve všech popisovaných příkladech jsem inkriminovaným vlakovým spojem do Třebíče přijel a k Bráfově ulici dorazil krátce před odjezdem autobusového spoje.

Samozřejmě také platí, že jestli já coby platící cestující se musím opakovaně domáhat svého práva spočívajícího v tom, že autobusový spoj odjede ze své výchozí zastávky včas, eventuálně se zpožděním (v žádném případě však nesmí s náskokem!), tak je u onoho dopravce cosi v nepořádku. Tím více, když toto moje oprávněné domáhání se práv cestujícího je předmětem kritiky.

Ovšem ten nepořádek v předčasných odjezdech tam byl/je v tomto ohledu dlouhodobě; nemohu nevzpomenout své někdejší opakované neuvěřitelné zážitky z let 2010 - 2012 s přesunem z vlaku (kterým jsem do Třebíče přijel ve 22:09 h) na spoj tehdejší linky č. 8, který měl ze zastávky Nádražní odjet ve 22:13 h, ale opakovaně svévolně odjížděl o 2 - 3 minuty dříve, vlivem čehož jsem ten přestup z vlaku opakovaně nestíhal a když jsem na to poukázal tímto videem pořízeným 6. 10. 2011, tak už tehdy "zloději volali Chyťte zloděje", aneb jako by to byla moje chyba, že jsem si nenechal tu opakovanou dlouhodobou neschopnost dopravce (spočívající v nedodržování jízdního řádu = předčasném odjíždění z předmětné zastávky) coby cestující potřebující jet oním spojem líbit.

Ostatně, článek odkazovaný v prvním odstavci by si zasloužil další doplnění co se týče reakce na tvrzení Předmětné spoje linky č. 14 nyní již na zastávce Bráfova čekají (tzn. neodjedou s náskokem).
Ne, opět tomu tak v nejméně dvou lednových dnech roku 2015 nebylo. Bohužel. Viz tento článek.

Na závěr připomínám, že na uvedenou situaci probíhající mezi vlakovým nádražím a zastávkou Bráfova ve 22:09 - 22:12 h poukazuji výhradně coby potenciální přestupující osoba z předmětného vlaku na předmětný spoj MHD, která jednak ve všech popisovaných případech oním vlakem do Třebíče přijela a která tohoto přestupu na MHD občas (v závislosti na počasí i jiných okolnostech) v posledních několika měsících opakovaně využila (pokud se to dalo časově stihnout, tzn. vlak přijel včas + autobus neodjel s předstihem). Kdyby šlo o situaci, která se mě coby cestujícího netýká, nechal bych si to pro sebe a nezveřejňoval to (s tím, že "komu to vadí, ať si sám stěžuje") .
 


Aktuální články

Reklama