Únor 2015

Neschopnost pokračuje aneb spoj linky č. 14 svévolně odjíždějící ze zastávky Bráfova s náskokem 1 minuty a 05 sekund

28. února 2015 v 0:00
Neschopnost dopravce TRADO MAD, s. r. o. být schopen provést tak jednoduchý úkon, kterým "ne předčasný" odjezd z té které zastávky MHD bezesporu je, pokračovala i v pátek 27. února 2015.

Viz toto video dokumentující svévolný odjezd spoje linky č. 14, jenž má odjezd ze zastávky Bráfova stanoven na 22:12 h. Spoj odjel z této zastávky (nebo touto zastávkou projel, pokud zde nikdo nenastupoval/nevystupoval) s náskokem cca jedné minuty a pěti sekund.

Co k tomu napsat více? Asi nic - už bych se jen opakoval z předchozích článků. A je to tak trochu škoda slov.

Jak (ne)souvisí časová poloha linky č. 10 s dokončením tzv. přestupního terminálu

20. února 2015 v 8:00 Postřehy z optimalizace MHD
V předchozím článku jsem se zmiňoval o některých nelogičnostech týkajících se tzv. ankety se dvěma otázkami pro občany. Na tomto místě popíši další nelogičnost.

Oficiální tisková prohlášení obsahují nelogické údaje týkající se jedné z anketních tzv. otázek. Viz tady:
Odbor dopravy Městského úřadu vyhlašuje anketu o změnách linek MAD, které budou provedeny v souvislosti se zprovozněním Přestupního terminálu u vlakového nádraží.
(...)
V případě zvolení varianty č. 2, nebude docházet na zastávce Hřbitov k souběhu linky č. 10 a linky č. 5, ale nastane souběh linky č. 10 a linky č. 4 na zastávkách Bráfova, Nemocnice, Hrotovická.

A tady se dočteme, že linka č. 10 - na přestupní terminál zajedou ve špičce spoje, u kterých se předpokládá návaznost na vlaky.

Sečteno, podtrženo, máme tu anketní "otázku", kde:
- Případná víkendová změna a tedy tato anketní otázka nijak nesouvisí s dokončením tzv. přestupního terminálu, protože linka č. 10 do něj stejně o víkendu nebude jezdit (platí-li, že výše uvedená definice je ve významu "linka č. 10 bude zajíždět do tzv. přestupního teminálu pouze ve špičce, a to pouze spoje, u kterých se předpokládá návaznost na vlaky").

- I kdyby s tím tzv. přestupním terminálem (resp. obecně s přestupní vazbou mezi vlakovými spoji a autobusovou linkou č. 10) měla tato změna souviset, tak v žádném z materiálů není uvedeno, že výhodou případného posunutí časových poloh linky č. 10 o půl hodiny je zlepšení časových návazností mezi vlaky a MHD (které se ovšem měly zlepšit už k 3. 9. 2012 při spuštění tzv. optimalizace MHD Třebíč); tato výhoda je v té tzv. anketě zamlčena.

- Naopak v oněch "argumentech" je chybně uvedeno, že by po posunutí časové polohy spojů linky č. 10 o půl hodiny docházelo k souběhu linky č. 4 a 10 na zastávce Bráfova (+ totéž platí pro zastávku Nemocnice ve směru jízdy do centra města). Ne, nedocházelo - protože linka č. 4 o víkendech vůbec přes zastávku Bráfova nebude jezdit. Tedy pokud není nepravdivým další tvrzení v odkazovaných materiálech, a to že do tzv. přestupního terminálu zajedou přinejmenším ty spoje linky č. 4, které časově navazují k vlakům/od vlaků. O víkendech takto navazují na vlaky/k vlakům prakticky všechny spoje této linky.

- V možnostech, pro které mohou občané hlasovat, chybí alternativa ve smyslu "zachování časových poloh linky č. 10, ale s provozním propojením s linkou č. 5 u Nového hřbitova tak, aby bylo zajištěno přímé spojení Hájků/Nových Dvorů s Podklášteřím přes Týn". Že by to znamenalo nutnost změny turnusů? Ovšem - ale totéž platí i pro verzi "posunutí časové polohy spojů linky č. 10 o půl hodiny".

Trochu moc nelogičností na tak malém prostoru. :-(

Nestabilní přestupní vazba u nádraží ve 22:10 h na věčné časy aneb Proč vlastně jezdí po 22. hodině linka č. 14 a ne linka č. 1?

13. února 2015 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
Netušil bych, že pro zjišťování všech potřebných informací o MHD Třebíč (znovu) nestačí sledovat stránky www.doprava-trebic.cz, ale že je potřeba se pídit po dalších informačních zdrojích. Leč stalo se a "díky" tomu jsem až s určitým zpožděním objevil tzv. anketu na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč" (tzn. na tom profilu, který nebyyl schopen informovat ani o jedné ze dvou loňských přibyslavických uzavírek; na tom profilu, který o posunu zahájení výlukového opatření způsobeného uzavírkou Nádražní ulice z 1. 9. 7:00 h na 2. 9. 7:00 h "informoval" 1. 9. časně odpoledne; na tom profilu, který koncem roku 2013 zavádějícím způsobem "informoval" o výhodách - leč nevýhody už nezmínil - přesunu pořadí zastávek na Karlově náměstí). Až 11. 2. 2015, bezmála 2 týdny po vydání na FB profilu byla tatáž anketa zobrazena na stránkách města.

Anketa se ptá občanů, zdali mají tzv. přestupním terminálem jezdit všechny spoje linky č. 4, nebo jen některé. Více otázek (přímo souvisejících s tzv. přestupním terminálem) neexistuje. Linka č. 14 bude nadále jezdit Bráfovou ulicí. Bez diskuse.

Znamená to tím pádem, že stupidní situace znamenající 3minutovou "přestupní dobu na 200metrovou vzdálenost" ve 22:09 - 22:12 h mezi osobním vlakem č. 4852 a autobusovým spojem linky č. 14 zůstane i po otevření onoho tzv. přestupního terminálu, který dle Horáckých novin (čerpajících z tiskové zprávy MěÚ Třebíč) bude "prvním moderním přestupním terminálem nejen na Vysočině, ale i na celé jižní Moravě".

Když jsem v letech 2010 - 2012 býval mnohokrát poškozeným cestujícím z pohledu svévolného odjetí spoje linky č. 8 ze zastávky Nádražní dříve než ve stanovených 22:13 h, říkal jsem si (v pozdější době, kdy již byla ohlášena příprava optimalizace MHD) "O. K., až se provede optimalizace MHD, která slibuje zlepšení návazností vlaků s MHD, tak se ta přestupní vazba okolo těch 22:10 h určitě zlepší". Nezlepšilo se vůbec nic. Tak zbýval předpoklad, že tedy snad se leccos zlepší zprovozněním "největší dopravní stavby za posledních 20 let", totiž právě toho tzv. přestupního terminálu (kdy by se zkrátila přestupní vzdálenost a tím pádem se přestup učinil stabilnějším, když už tedy údajně nemůže dojít k posunutí časoých poloh spojů).

Ale kdepak - nezlepší se opět vůbec nic (zajíždění spoje linky č. 13 do prostoru tzv. přestupního terminálu nelze započítávat, neboť ten odjede od zastávky "Dopravní terminál", vybudované na odlehlém místě až téměř u nemocnice, zřejmě ve 22:09 h, tzn. v čase příjezdu osobního vlaku). Aneb "nemožnost" zajistit odpovídající stabilní přestupní vazbu pokračuje...

Napadá mě otázka: Proč vlastně po 22. hodině jezdí linka č. 14 a ne linka č. 1? Vždyť spojení od nemocnice je zajištěno spojem linky č. 13, totéž spojení ze zastávky Hrotovická... Pak by to znamenalo, že ve 22:11 h by spoj linky č. 1 odjížděl od zastávky "Dopravní terminál (umístěné přímo u nádražní budovy) a nebyl by problém ani při nelogickém pravidle "linka č. 14 jedoucí výhradně po Bráfově ulici"...

Také je zajímavé, že zatímco v materiálu na Facebooku je správně uvedeno, že spoje linky č. 4 jedoucí ve směru do centra města přes tzv. přestupní terminál neobslouží (kromě zastávky Bráfova) zastávku Nemocnice, tak z materiálu uvedeného na stránkách MěÚ Třebíč tato informace uvedena nebyla. Podivné...

Autobusy MHD v Pocoucově na fotkách z let 2012 a 2014 - dnes již minulost

8. února 2015 v 9:00 Zajímavosti z provozu
K 31. 1. 2015 se po dvou letech a necelých pěti měsících uzavřela kapitola zvaná "obsluha Pocoucova formou autobusů MHD Třebíč". Pro připomenutí dnes již bývalé obsluhy této tzv. integrované obce přikládám odkazy na fotky dokumentující pobyt autobusů na konečné/výchozí zastávce Pocoucov (která byla za tímto účelem vybudována na úzké komunikaci u požární nádrže). Jde vždy o odkaz na jednu ze série několika fotek pořízených v ten který den na této zastávce; k dalším fotkám se dá "proklikat" v jednotlivé galerii.