Jak (ne)souvisí časová poloha linky č. 10 s dokončením tzv. přestupního terminálu

20. února 2015 v 8:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
V předchozím článku jsem se zmiňoval o některých nelogičnostech týkajících se tzv. ankety se dvěma otázkami pro občany. Na tomto místě popíši další nelogičnost.

Oficiální tisková prohlášení obsahují nelogické údaje týkající se jedné z anketních tzv. otázek. Viz tady:
Odbor dopravy Městského úřadu vyhlašuje anketu o změnách linek MAD, které budou provedeny v souvislosti se zprovozněním Přestupního terminálu u vlakového nádraží.
(...)
V případě zvolení varianty č. 2, nebude docházet na zastávce Hřbitov k souběhu linky č. 10 a linky č. 5, ale nastane souběh linky č. 10 a linky č. 4 na zastávkách Bráfova, Nemocnice, Hrotovická.

A tady se dočteme, že linka č. 10 - na přestupní terminál zajedou ve špičce spoje, u kterých se předpokládá návaznost na vlaky.

Sečteno, podtrženo, máme tu anketní "otázku", kde:
- Případná víkendová změna a tedy tato anketní otázka nijak nesouvisí s dokončením tzv. přestupního terminálu, protože linka č. 10 do něj stejně o víkendu nebude jezdit (platí-li, že výše uvedená definice je ve významu "linka č. 10 bude zajíždět do tzv. přestupního teminálu pouze ve špičce, a to pouze spoje, u kterých se předpokládá návaznost na vlaky").

- I kdyby s tím tzv. přestupním terminálem (resp. obecně s přestupní vazbou mezi vlakovými spoji a autobusovou linkou č. 10) měla tato změna souviset, tak v žádném z materiálů není uvedeno, že výhodou případného posunutí časových poloh linky č. 10 o půl hodiny je zlepšení časových návazností mezi vlaky a MHD (které se ovšem měly zlepšit už k 3. 9. 2012 při spuštění tzv. optimalizace MHD Třebíč); tato výhoda je v té tzv. anketě zamlčena.

- Naopak v oněch "argumentech" je chybně uvedeno, že by po posunutí časové polohy spojů linky č. 10 o půl hodiny docházelo k souběhu linky č. 4 a 10 na zastávce Bráfova (+ totéž platí pro zastávku Nemocnice ve směru jízdy do centra města). Ne, nedocházelo - protože linka č. 4 o víkendech vůbec přes zastávku Bráfova nebude jezdit. Tedy pokud není nepravdivým další tvrzení v odkazovaných materiálech, a to že do tzv. přestupního terminálu zajedou přinejmenším ty spoje linky č. 4, které časově navazují k vlakům/od vlaků. O víkendech takto navazují na vlaky/k vlakům prakticky všechny spoje této linky.

- V možnostech, pro které mohou občané hlasovat, chybí alternativa ve smyslu "zachování časových poloh linky č. 10, ale s provozním propojením s linkou č. 5 u Nového hřbitova tak, aby bylo zajištěno přímé spojení Hájků/Nových Dvorů s Podklášteřím přes Týn". Že by to znamenalo nutnost změny turnusů? Ovšem - ale totéž platí i pro verzi "posunutí časové polohy spojů linky č. 10 o půl hodiny".

Trochu moc nelogičností na tak malém prostoru. :-(
 


Aktuální články

Reklama