Březen 2015

Změna jízdního řádu linky "DDM" od 1. 4. 2015 a "upozornění na možnou mírnou změnu odjezdových časů"

31. března 2015 v 22:00 Změny jízdních řádů
Přepis velmi krátkého sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

S platností od 1. 4. 2015 dochází ke změně jízdního řádu linky spojující Dům dětí a mládeže a Karlovo náměstí. Jízdní řád naleznete na zastávkách nebo zde na stránkách v informacích.


Velmi podivná je poznámka v odkazovaném jízdním řádu poznámka "odjezdové časy se mohou mírně měnit z důvodu postupujících stavebních prací na veřejných prostranstvích v Třebíči-Borovině".

Já si ji překládám tak, že na tuto linku vůbec není radno spoléhat, protože tato poznámka ospravedlňuje i takové věci jako například odjezd autobusu s náskokem několika málo minut před časem odjezdu uvedeného na označnících nebo na stránkách www.doprava-trebic.cz. Takové "ospravedlnění odjezdu s náskokem". Protože - ať mi nikdo nevykládá, že není možné zajet trasu "z Karlova náměstí k DDM a odtud zpět na náměstí" za méně než 30 minut tak, aby jízdní řád bylo možné dodržovat.

Mimochodem, stejnou poznámku měla v jízdním řádu i linka "N", která jezdila od 18. 8. do 26. 9. 2014 mezi Karlovým náměstím a nemocnicí. Zvláštní, co potkává tyto nelicencované linky... Zato u licencovaných linek žádné "vychýlení z jízdního řádu" (například u linek č. 10 a 14 jedoucích neuvěřitelnou oklikou přes Sportovní a Brněnskou ulici) jako by nehrozilo. Přinejmenším se na jeho vznik nikde neupozorňuje...

Předčasné ukončení uzavírky (+ výlukového opatření) křižovatky Cyrilometodějská x Brněnská x Velkomeziříčíská

29. března 2015 v 18:00 Mimořádnosti v provozu
Krátké sdělení, které se okolo 13. hodiny objevilo na tzv. oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč" (stejně tak se obdobné sdělení objevilo během 29. 3. i na tzv. oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz):

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: křižovatka Cyrilometodějská - Velkomeziříčská - Brněnská je již v provozu. Autobusy MHD tak jezdí podle běžných jízdních řádů.

Jen si říkám, že minulý víkend tedy bylo o poznání příznivější počasí než tento víkend. No, hlavně že se uzavírka (+ výlukové opatření v MHD) naplánovaná na "21. a 22. 3.; v případě nepříznivě klimatických podmínek o týden později" takto posunula...

Fotodokumentaci autobusů na objízdných trasách jsem 28. ani 29. 3. neprováděl - ostatně, "díky" kombinaci zvané "plynové autobusy + neschopnost pozměnit na 2,5 měsíce turnusy tak, aby spoje linek č. 10 a 14 (popřípadě i 13) mohly jezdit podjezdem pod vlakovým nádražím" po Sportovní ulici projede v následujících týdnech mnoho a mnoho spojů MHD Třebíč. A to i za příznivějších "klimatických" (správně má být "povětrnostních") podmínek.

Kterak dopravce ani objednatel nebyli po dobu 1,5 měsíce schopni zařídit opětovné zapnutí displeje s odjezdy MHD na vlakovém nádraží a jak pak nebyli dalšího 4,5 měsíce schopni zařídit přetočení času na tomto displeji z letního na "zimní"

26. března 2015 v 22:00 Zajímavosti z provozu
Někdy v 1. polovině roku 2014 (už ani nevím, kdy přesně, každopádně v polovině června 2014 již byla v provozu) byla do vestibulu vlakového nádraží instalována obrazovka oznamující odjezdy spojů linky č. 1 ze zastávky Nádražní (bůhvíproč ale tatáž obrazovka nebyla schopna zobrazovat odjezdy spojů linek č. 4, 10, 13 a 14 ze zastávky Bráfova...). Od konce léta 2014 se začal vývoj směrovat pozoruhodným směrem:

- 2. 9. 2014 začala uzavírka Nádražní ulice; stejnojmenná zastávka MHD přestala být dočasně obsluhována. Nikdo si nelámal hlavu s tím, že tím pádem by bylo záhodno upravit údaje na oné obrazovce, aby lidé nebyli "nasměrováni" na dočasně neobsluhovanou zastávku (mohl to zajistit buď "někdo od dopravce", kdo předtím ve vestibulu pověsil info o tomto výlukovém opatření"; anebo "někdo od investora tzv. terminálu", kdo tam v téže době věšel tzv. propagační letáčky). 5. 9. 2014 večer jsem (neprodleně po všimnutí si této věci) jsem o tomto nedostatku informoval objednatele městské autobusové dopravy. Problém byl "vyřešen" úplným vypnutím displejem, ke kterému došlo 9. 9. 2014. Viz též toto video ze 7. 9. 2014.

- Od 28. 9. 2014 začala přes zastávku Nádražní opět jezdit linka č. 1. Bylo by tedy záhodno, onu obrazovku opět zapnout. Ale nikdo to neprovedl. Ani odpovědná osoba, která ve vestibulu nádraží byla instalovat/přelepit/odstranit (během října hned několikrát) letáček o výlukovém opatření pro linku č. 13, nebyla schopna toto zařídit.

- Až okolo 10. 11. 2014 (skoro po 1,5 měsících!!!) došlo k opětovnému zapnutí obrazovky oznamující odjezdy spojů linky č. 1 ze zastávky Nádražní. Můj odhad je, že k zapnutí došlo poté, kdy do vestibulu železniční stanice donesl někdo (patrně) z odboru dopravy MěÚ Třebíč k vyvěšení projektovou dokumentaci "leštěného prdu" zvaného tzv. Revitalizace trati Zastávka u Brna - Okříšky (kde přiložené výkresy mimo jiné vůbec neobsahují nákres úseku Krahulov - Okříšky) - tzn. při té situaci si všiml nefunkčního displeje a zařídil jeho zapnutí.

Bohužel, už si dotyčný nestihl všimnout, že na této obrazovce zůstal nastaven letní čas. A nikdo se neměl k tomu, aby tento čas byl přetočen na správný "zimní" - tedy o hodinu dozadu.

- Koncem listopadu 2014 opět "někdo od dopravce" (?) vyvěsil na příslušné nástěnce ve vestibulu nádraží letáček o drobné změně jízdního řádu linky č. 10, provedené od 1. 12. 2014. Ani tato návštěva nádražního vestibulu neměla za následek, že si odpovědné osoby konečně všimnnou (anebo že konečně budou schopny zařídit) něčeho tak zjevného, čím chybný čas (nepřetočený letní na "zimní") bezesporu je.

- Počátkem ledna došlo k aktualizaci tabule (je umístěna na zdi nádražní budovy na nástupišti) informující o postupu výstavby tzv. přestupního terminálu. Tzn. zjevně někdo od investora (Město Třebíč) tam byl a se změnou údajů na té tabuli si dal práci. Ale že by byl schopen zařídit aktualizaci času na obrazovce ve vestibulu, to ne-e... Viz toto video.

- Přiblilžně v polovině ledna 2015 byly po dvou měsících z vestibulu nádraží odneseny (opět někým z odboru dopravy MěÚ Třebíč?) materiály o tzv. Revitalizaci tratě Zastávka u Brna - Okříšky. Ani tato návštěva někoho z odboru dopravy MěÚ Třebíč (?) však nenapomohla k tomu, že by konečně došlo k přetočení času na letní.

- Od 1. 2. 2015 došlo k bolestivé redukci na lince č. 31. Info o této změně bylo v předstihu vyvěšeno i na nástěnku ve vestibulu nádraží. A ani v tomto případě, nebyla odpovědná osoba, která toto vyvěšovala, schopna zajistit přetočení času na "zimní" (tzn. tak, aby displej zobrazoval spoje linky č. 1, které skutečně pojedou za pár minut a ne až za hodinu a více).

- Další týdny ubíhaly. Zatím naposledy jsem situaci sledoval 16. 3. 2015, kdy se neschopnost provést něco tak naprosto jednoduchého, čímž bezesporu je přetočení času v jednom displeji, zastavila na více než čtyř měsících (čímž navázala na 1,5měsíční neschopnost opětovně tento displej zapnout po skončení výlukového opatření). Je zřejmé, že v tomto stavu to displej "doklepe" do opětovné změny času na letní, čímž po necelých sedmi měsících (!) nesprávného fungování bude opět fungovat správně.

Ucelené video dokumentující mnohaměsíční neschopnost dopravce a objednatele, zařídit normální fungování jednoho obyčejného displeje, jsem sestříhal a nahrál na YouTube; video najdete pod tímto odkazem.Pět autobusů s pohonem na CNG = za 2,5 měsíce výluky prodražení provozu o 200 000 Kč? Co bude dál?

24. března 2015 v 12:00 Zajímavosti z provozu
V tomto článku jsem popisoval provozní aspekty výlukového opatření vynuceného uzavírkou rampy nadjezdu u nemocnice + skutečností, že pětice autobusů MHD Třebíč má pohon na zemní plyn (CNG) a tím pádem neprojede podjezdem pod vlakovým nádražím (kde je průjezdná výška 3 metry; autobusy s pohonem na CNG jsou, bohužel, vyšší než 3 metry). Nyní přidám pohled ekonomický - aneb trocha kupeckých počtů:

- Období od 1. 4. do 15. 6. 2015, to je 51 pracovních dnů a 25 víkendových/svátečních dnů.

- V pracovních dnech jezdí 24 spojů linky č. 10, resp. 9 spojů linky č. 14. O víkendech/svátcích jezdí 14 spojů linky č. 10, resp. 6 spojů linky č. 14.

- Po vynásobení vychází, že po dobu plánované uzavírky pojede odklonem Sportovní ulicí 2183 (33 x 51 + 20 x 25) spojů linek č. 10 a 14.

- Nebýt "plynového omezení", mohly autobusy na spojích linek č. 10 a 14 ujet mezi křižovatkou u Veškrnovy cukrárny v Domcích a křižovatkou u hlavní pošty v centru města přibližně 1,033 km. Ovšem "plynové omezení" tu je, a tak každý spoj ujede mezi uvedenými místy přibližně 3,374 km. Rozdíl je, "ať nežeru", 2,3 km u každého jednotlivého spoje.

- Spoje linek č. 10 a 14 za dobu výluky ujedou o 5021 (2183 x 2,3) km více, než kdyby nebylo žádného "plynového omezení".

- Při ceně přibližně 40 Kč/vozokm (nevím, jaká je aktuální cena, tzn. dávám odhad vyplývající z dřívějších dostupných údajů) činí navýšení (oproti stavu "bez plynového omezení") 200 840 Kč. Tedy přibližně DVĚ STĚ TISÍC KORUN, o které bude dopravce požadovat po Městském úřadu (pokud tedy nadále platí, že dopravce tvrdě vyžaduje cenu za jednotkový kilometr bez ohledu na skutečné mezní náklady takovéhoto kilometru; vzhledem k nevýhodným smluvním podmínkám však předpokládám, že tomu tak nadále je).

- Existence pěti plynových autobusů tedy pravděpodobně znamená prodražení provozu o cca 200 000 korun.

- To už by stálo za to, ty turnusy na 2,5 měsíce změnit tak, by CNG autobusy jezdily výhradně na linkách nejedoucích do Domků, tzn. na linkách č. 5, 11, 12, 21, 31 (eventuálně i na lince č. 13, uvážím-li, že u ní tolik nevadí, pokud obslouží "šichťáckou" zastávku Hrotovická a pak pojede Sportovní ulicí) - tzn. tak, aby spoje linek č. 10 a 14 mohly jezdit podjezdem pod Nádražní ulicí. Ale jak se zdá, když se nechce, tak je to horší než když se nemůže... :-(

Ostatně, při takto prodloužené trase linek č. 10, 13 a 14 očekávám nestíhání jízdních dob (tím více, když tyto linky pojedou rekonstruovaným úsekem) a tím pádem i nestíhání obratů dle nynějších turnusů.
Jestliže si "někdo" takto "ulehčuje práci", namísto aby tu dočasnou změnu turnusů sestavil a na 2,5 měsíce "uvedl do praxe", tak si pokládám otázku - Co bude dál? Čeho se dočkáme příště? :-(

MHD Třebíč od 1. 4. 2015 krutě doplatí na existenci CNG autobusů aneb na pohled nelogické výlukové opatření "způsobené uzavírkou Sportovní ulice"

22. března 2015 v 2:00 Mimořádnosti v provozu
Na oficiálním facebookovém profilu "Městská autobusová doprava Třebíč" bylo 19. 3. 2015 zveřejněno toto výlukové opatření související s uzavírkou jedné z ramp nadjezdu u nemocnice (v nadpisu opatření je uvedeno "uzavírka ulice Sportovní", což z hlediska MHD považuji za nešťastný nadpis - dle myšlenky "no a co, že je Sportovní ulice jednosměrně uzavřena - vždyť tudy žádná MHD nejezdí"). Tohoto opatření jsem si všiml až nyní, 22. 3. 2015 po půlnoci (ty FB stránky nesleduji denně; na rozdíl od stránek www.doprava-trebic.cz, které ovšem o tomto výlukovém opatření dosud mlčí).

Jak je z výlukového opatření patrné, tak pro linku č. 4 je přijato jiné opatření než pro linky č. 10, 13 a 14. Zatímco linka č. 4 pojede (tedy co se týče "výlukou dotčeného" směru od polikliniky do centra města) Březinovou a Znojemskou ulicí, tak linky č. 10, 13 a 14 pojedou ulicemi Sportovní, Brněnskou a Cyrilometodějskou (!)

Příčinou tohoto na pohled nelogického opatření je u linky č. 13 bezvýhradně nemožnost průjezdu CNG-vozidel podjezdem pod Nádražní ulicí (oběhy vozidel jsou sestaveny tak, že na většině spojů linky č. 13 jezdí autobus s pohonem na CNG). U linek č. 10 a 14 je jejich vázanost CNG vozidly (které jezdí na části spojů linek č. 10 a 14) též zjevně hlavní příčinou tohoto na pohled nelogického opatření, byť zde se dá polemizovat, že druhým z motivů bylo "jinak to 'nešlo', protože tyto linky předtím jedou Březinovou ulicí, takže se stejnou ulicí nemohou vracet zpět; neměly by se kde otočit" (což by ovšem byla jen výmluva, protože toto lze řešit vedením těchto linek ulicí Okrajovou, eventuálně - pokud by se zjistilo, že na rozdíl od poloviny 90. let "není možné" touto ulicí jednosměrně vést MHD - Kubišovou; eventuálně vést spoje linek č. 10 a 14 zcela mimo Březinovu ulici - tedy z Křížkovského/Znojemské s nimi jet přímo dolů k podjezdu pod vlakovým nádražím; za situace, kdy tyto linky stejně nemohou obsloužit nemocnici a kdy je zastávka Kosmákova obsloužena páteřní linkou č. 4, by mi takové řešení přišlo snad i nejlogičtější).

Tak či tak, výsledkem je rozvázání přestupní vazby mezi vlaky a MHD mimo jiné v mém oblíbeném čase - 22:10 h. Zatímco v bezvýlukovém provozu jedou v uvedený čas přes zastávku Bráfova dva autobusové spoje, tak nyní tam nepojede ani jeden. A to (v případě linky č. 13 "výhradně kvůli"; v případě linky č. 14 "především kvůli") kvůli tomu, že dopravce kdysi, s posvěcením tehdejších vládců města, pořídil několik autobusů, které svými rozměry nevyhovují průjezdu přes jedno důležité místo v silniční síti.

Naštěstí bylo těchto CNG-autobusů pořízeno pouze pět. A nezbývá než doufat, že nebudou realizovány požadavky jistých jedinců, kteří se na počátku podzimu 2014 vyjadřovali před svojí kandidaturou do zastupitelstva města na pohled si odporujícími názory typu "chceme expresní spojení ve špičce z centra města do všech čtvrtí", "chceme pořizovat autobusy s pohonem na CNG", "chceme zřídit zastávku Vaňkovo náměstí". Když jsem prostřednictvím internetové diskuse "navrhovateli" těchto protichůdných postojů namítl, že vyšší počet CNG autobusů se vylučuje s vedením většího počtu spojů podjezdem pod Nádražní ulicí, tak mi dotyčný odpověděl, že "nikde netvrdil, že by linka č. 1 neměla znovu jezdit - dle jeho názoru - Hrotovickou ulicí". No jo, ale pak je expresní spojení do Domků ztraceno a výstavba zastávky Vaňkovou náměstí jest zbytečnou.

Kéž by bylo město, resp. MHD, vlivů lidí s takto navzájem si protiřečícími si postoji ušetřeno.


MAN Lion´s City ev. č. 48 a Karosa B952 ev. č. 29 (na zast. Atomhotel s přesunutým označníkem) na fotkách z 18. 3. 2015

20. března 2015 v 11:00 Aktualizace fotogalerie
Do galerie obrázků jsem nahrál dvě fotky pořízené ve středu 18. března 2015.

První z nich dokumentuje autobus MAN Lion´s City ev. č. 48 odjíždějící od zastávky Poliklinika Hájek. Zajímavostí je, že na ceduli v horní části obrázku již je uveden název nově přejmenovaného supermarketu (ze SPAR na Albert).

Druhá z nich dokumentuje Karosu B952 odstavenou na zastávce Atomhotel. Z fotky je patrné nové umístění označníku. K jeho přemístění došlo v roce 2014 kvůli rozšíření západního křídla budovy hotelu Atom. Původní umístění označníku je patrné z této fotky, pořízené koncem srpna 2013 (v první den provozu nově přemístěné zastávky Atomhotel). Důsledkem tohoto přesunu označníku je zajímavý stav, kdy označník není umístěn v poloze odpovídající čelu autobusu při jeho zastavení v zastávce.

Jak na zastávce Poliklinika Hájek (v obou směrech), tak i v interiéru odstavené Karosy B952 ev. č. 29, byly uvedeny vývěsky s již aktualizovaným termínem výlukového opatření souvisejícího s uzavírkou novodvorské křižovatky. Naopak na zastávce Atomhotel nevisel letáček žádný.

"Bé je správně" - uzavírka křižovatky Velkomeziříčská x Brněnská x Cyrilometodějská se bude konat až 28. a 29. 3.

18. března 2015 v 16:00 Mimořádnosti v provozu
Pravdivou informací z dvou variant popsaných v tomto článku se nakonec stala druhá popisovaná - tzn. uzavírka křižovatky ulic Velkomeziříčská x Cyrilometodějská x Brněnská se bude konat až o víkendu 28. + 29. 3. 2015. S tímto vědomím bylo 18. 3. odpoledne aktualizováno info na facebookovém profilu "MAD Třebíč", kde byl původně uveden termín 21. a 22. 3. 2015.

Zajímavá je příčina uzavírky té křižovatky - vznik malého kruhového objezdu, mající za cíl údajně zabránit dopravnímu kolapsu. Zajímavá je věta "jestli se objezd osvědčí" - jaká asi jsou kritéria v "osvědčení se" vs. "neosvědčení se"? Podle toho, kolik lidí si bude stěžovat? :-)

I když - podle oficiálních stránek dopravce (odkaz na tyto stránky je uveden i na většině autobusů MHD Třebíč) se asi žádné výlukové opatření nekoná, protože ani na titulní stránce, ani v sekci plánované uzavírky, žádné info o tomto uvedeno není. Naopak - stránky dopravce se tváří, jako by poslední mimořádností v provozu MHD Třebíč byla objízdná trasa na lince č. 13 způsobená loni v říjnu jednosměrnou uzavírkou horní části Hrotovické ulice...


Výlukové opatření související s uzavírkou novodvorské křižovatky probíhající 21. a 22. 3. (dle FB profilu "MAD Třebíč") nebo 28. a 29. 3. (dle stránek www.doprava-trebic.cz)

17. března 2015 v 20:00 Mimořádnosti v provozu
V pondělí 16. 3. 2015 se na oficiálním facebookovém profilu "Městská autobusová doprava Třebíč" objevilo upozornění na výlukové opatření související s uzavírkou křižovatky ulic Velkomeziříčské, Cyrilometodějské a Brněnské. Podle tohoto upozornění dojde k zajímavému odklonu linek MHD Třebíč přes Sportovní ulici, a to o víkendu 21. a 22. 3. (s dodatkem, že při nepříznivém počasí se akce přesouvá na následující víkend, tzn. 28. a 29. 3.).

O den později, v úterý 17. 3. 2015, se na dalších oficiálních internetových stránkách - www.doprava-trebic.cz - objevilo toto sdělení, informující, že tato uzavírka proběhne o víkendu 28. a 29. 3. 2015)...

Takže v jednom z uvedených termínů bude k vidění jedno zajímavé výlukové opatření. Otázkou je, proč jsou údaje na jednotlivých stránkách v takovém rozporu. Že by se již během úterý 17. 3. 2015 usoudilo, že o víkendu 21. a 22. 3. bude "nepřízeň klimatických podmínek" (zatímco o den dříve se o tomto posunu ještě nevědělo)? Pokud ano, tak proč se v tomto smyslu během úterý 17. 3. nezměnilo info i na facebookovém profilu "MAD Třebíč"?

Přepis výlukového opatření:
Trasa Karlovo náměstí - Modřínová a zpět:

Linka č. 4 - zastávky Cyrilometodějská, Samešova budou zrušeny.
Náhradní zastávka pro zastávku Cyrilometodějskou je zastávka Karlovo náměstí.
Náhradní zastávka pro zastávku Samešova je zastávka Modřínová.

Linka č. 5 - zastávky Cyrilometodějská, Dřevařské závody budou zrušeny.
Náhradní zastávka pro zastávku Cyrilometodějskou je zastávka Karlovo náměstí.
Náhradní zastávka pro zastávku Dřevařské závody je zastávka Modřínová.

Linka č. 11 - zastávky Cyrilometodějská, Mototechna, Kaufland budou zrušeny.
Náhradní zastávka pro zastávku Cyrilometodějskou je zastávka Karlovo náměstí.
Náhradní zastávka pro zastávky Kaufland, Mototechna je zastávka Modřínová.

Objízdná trasa: Bráfova - Sportovní - Rafaelova.

Trasa Karlovo náměstí - Ptáčov a zpět:
Linka č. 12 - zastávky Cyrilometodějská, Kaufland, Mototechna budou zrušeny.

Náhradní zastávka pro zastávku Cyrilometodějskou je zastávka Karlovo náměstí.
Náhradní zastávka pro zastávky Kaufland, Mototechna je zastávka COLAS.

Objízdná trasa: Bráfova - Sportovní - Brněnská a zpět.

Na zákaldě postupujících stavebních prací může dojít ke změně termínu uzavírky.Dokonale utajené info o uzavírce průchodu okolo nádraží a téměř utajené info o úplné uzavírce průchodu do Chlumeckého ulice

15. března 2015 v 10:00
V pátek 13. 3. 2015 mne nemile překvapil uzavřený průchod východně od nádražní budovy železniční stanice Třebíč - jednak, o 2 dny dříve se tudy ještě dalo jít, a hlavně - na žádném oficiálním informačním zdroji (v prvé řadě ani na oficiálních informačních stránkách o tzv. moderním přestupním terminálu; v druhé řadě pak například na stránkách www.doprava-trebic.cz nebo na oficiálním facebookovém profilu) nebylo uvedeno ani slovo.

Stejně tak nebylo a (v době psaní tohoto popisku, tzn. v neděli 15. 3. 2015 před 10. hodinou) není na žádné z výše uvedených stránek uvedeno ani slovo o tom, že od 16. do 22. 3. 2015 je průchod od vlakového nádraží do Chlumeckého ulice (znamenající mj. přestupní trasu mezi vlaky a MHD) uzavřen zcela. Jediným informačním zdrojem, který byl schopen se uráčit o tomto informovat, jsou stránky města Třebíče www.trebic.cz**; k uvedení této informace došlo 13. 3. 2015.

K čemu tedy existují stránky www.pttrebic.cz, www.doprava-trebic.cz, jakož i oficiální facebookový profil "MAD Třebíč", když o takovýchto naprosto základních věcech nejsou schopny informovat? "Nejaktuálnější" zprávou na www.pttrebic.cz je stav prací k 2. 2. 2015 a mj. tam pořád je uvedeno mnoho nepravdivých informací, mj. že do tzv. přestupního terminálu budou jezdit 3 linky MHD Třebíč (ve skutečnosti to budou 4; tato skutečnost byla zveřejněna již koncem ledna 2015); stejně tak na facebookových stránkách "MAD Třebíč" je "nejnovější" info z počátku února 2015; poslední položkou na www.doprava-trebic.cz je info o "anketě" s vylhanými protiargumenty proti jedné variantě, resp. neuvedenými argumenty ve prospěch téže varianty.

Videodokumentaci uzavřeného průchodu východně od nádražní budovy + náhradní "překážkové dráhy", najdete (+ jsou tam k tomu připsány i další, doplňující informace) pod tímto odkazem.

** viz odkaz; ovšem jak je patrné, tak tzv. tisková mluvčí si plete Chlumeckého ulici s Eliščinou ulicí... Podivné.

Údajné nečekání spoje linky č. 5 na spoj linky č. 14 ve 22:15 h, další nepřesnosti v tzv. anketě a navzájem si protiřečící termíny konce ankety

6. března 2015 v 11:00
Ve čtvrtek 5. 3. 2015 jsem v osobním vlaku č. 4852 (vlakový spoj, který jsem zde mnohokrát zmiňoval; z Brna hl. n. odjíždí ve 20:39 h a do Třebíče přijede ve 22:09 h) hovořil s jedním studentem jedné z brněnských vysokých škol; ten student mi říkal, že hned po vystoupení z vlaku poběží na Karlovo náměstí, aby stihl spoj linky č. 5 s odjezdem ve 22:15 h. Když jsem se jej zeptal, proč se nebude snažit spíše stíhat spoj linky č. 14 ve 22:12 h na zastávce Bráfova, odpověděl mi něčím, co (je-li pravdou) posouvá neschopnost dopravce do dalších hlubin - o 14 dní dříve (tedy ve čtvrtek 19. 2. 2015?) na Karlově náměstí ve 22:15 h nepočkal spoj linky č. 5 na přípoj, kterým byla linka č. 14; a ten student stejně musel jít z Karlova náměstí na Nové Dvory pěšky.

Ptal jsem se jej, zda si stěžoval; a řekl mi, že ne, že "to nemá cenu". Ovšem pak to dopadá, že oficiální kruhy "argumentují" stylem "vše je v pořádku, nikdo si nestěžoval".

Docela tato příhoda zapadá do toho, co jsem slyšel v lednu v pozdněvečerním spoji linky č. 13 (který jsem na zastávce Bráfova stihl po přestupu z osobního vlaku č. 22:09 h) - že někdy v prvních dnech roku 2015 jim dokonce na Karlově náměstí nechtěl počkat přípojný spoj linky č. 14 jedoucí do Boroviny a tento spoj se pak musel do své zastávky vracet.

Inu, hlavně že "přestupní vazby jsou od 18 do 6 h v pracovní dny, resp. celodenně o víkendech, garantovány" (a jsou tak strašně moc garantovány, že to není ani jinde napsané, takže se tohoto práva ani nemohu dožadovat, resp. při nedodržení se na tu písemnou garanci odvolávat).

Také je zajímavé, že ti lidé jedoucí po 22. hodině spojem linky č. 13 od Jitony/Tipy a přestupující v centru města na spoj linky č. 14 do Boroviny, přestupují až na Karlově náměstí a ne už na Komenského náměstí. Vždyť v onom podivném období od 3. 9. 2012 do 30. 11. 2012, kdy onen večerní spoj linky č. 13 jezdíval o 5 minut později a tím pádem mu o 5 minut ujížděly na Karlově náměstí přípoje, bylo z "oficiálních míst" argumentováno, že přípoj ve směru na Borovinu je zajištěn (v podobě jednominutové přestupní vazby, kdy při přestupu je přitom nutné přejít čtyřproudou silnici) na Komenského náměstí. Podivné...

Zadavatel tzv. ankety o změnách v MHD nejenže není schopen správně a úplným způsobem popsat výhody a nevýhody navržených změn**, ale stejně tak není schopen nepsat navzájem se vylučující termíny, do kdy že se mají občané vyjádřit. Zatímco na tzv. oficiálních facebookových stránkách "MAD Třebíč" je napsán termín "do 2. 3. 2015" (viz předposlední řádek odkazovaného textu), zatímco v materiálu na stránkách www.trebic.cz je uveden termín "do 20. 3. 2015"...

** Kromě mnou již zmíněné nepravdivé informace o potenciálním časovém souběhu spojů linek č. 4 a 10 na zastávce Bráfova + (ve směru do centra města) Nemocnice, je další chybou v zadání oné "ankety" nezmínění skutečnosti, že při posunu časové polohy spojů linky č. 10 o půl hodiny dojde k odstranění souběhu spojů linky č. 5 a č. 10 i na zastávce Týn (v oné "anketě" je zmíněna jen zastávka Hřbitov).

Pěkná manipulace s veřejností. U nevýhod jedné varianty si přikrášlit i to, co není pravda; zatímco u výhod téže varianty ani nevypsat vše. Otázkou jen je, zda je to neschopnost (podobná např. neschopnosti informovat na oficiálních internetových stránkách o výlukovém opatření v Přibyslavicích), anebo záměr (aby anketa "dopadla tak jak má").

MANy již bez "kolečka" s "10 z 10 řidičů doporučuje" a bývalý "CentrumBus" na prodej

3. března 2015 v 10:00 Zajímavosti z provozu
V minulých několika měsících jsem provoz MHD Třebíč téměř nesledoval (ještě aby, když jsem po většinu dní byl během dne mimo město a ve většině případů jsem se vracel až po 22. hodině, což je patrné z četnosti mých setkání s neschopnosti zajistit přijatelnou přestupní vazbu z vlaku na MHD v čase 22:09 - 22:12 h), takže nyní podávám informaci o změně, která nastala "někdy za posledních pět měsíců" - z MANů ev. č. 21 a 49, resp. dost pravděpodobně i ev. č. 32 a 38, zmizelo i "kolečko" s textem "10 z 10 řidičů doporučuje" (pozůstatek tzv. reklamy na čerpací stanici v Průmyslové ulici; tato reklama pro mne byla urážející v tom, že dopravce nebyl schopen správně uvést název města; namísto "v Třebíči" tam bylo uvedeno "v Třebíčí", tzn. podle něj se naše město nejmenuje "Třebíč", ale "Třebíčí". Asi začnu psát, že "mateřský dopravce ICOM" sídllí v Jihlaváčkově. Inteligence některých jedinců z onoho města by tomuto posměšnému názvu i nahrávala.

Důkazem změny budiž tato fotka dokumentující záď MANu ev. č. 21; tutéž změnu jsem viděl i u MANu ev. č. 49, ale v jeho případě ji nemám zdokumentovánu.

Bývalý znojemský "Centrumbus", který v srpnu roku 2009 jezdíval na spojích MHD Třebíč (viz fotka), který v minulých několika letech byl v provozu u pražského dopravce "Jaroslav Štěpánek", je na prodej za 830 000 Kč (viz tento inzerát). Takže už tak dlouhý seznam štací, v nichž tento autobus kdy působil, se může znovu rozšířit.