Dokonale utajené info o uzavírce průchodu okolo nádraží a téměř utajené info o úplné uzavírce průchodu do Chlumeckého ulice

15. března 2015 v 10:00
V pátek 13. 3. 2015 mne nemile překvapil uzavřený průchod východně od nádražní budovy železniční stanice Třebíč - jednak, o 2 dny dříve se tudy ještě dalo jít, a hlavně - na žádném oficiálním informačním zdroji (v prvé řadě ani na oficiálních informačních stránkách o tzv. moderním přestupním terminálu; v druhé řadě pak například na stránkách www.doprava-trebic.cz nebo na oficiálním facebookovém profilu) nebylo uvedeno ani slovo.

Stejně tak nebylo a (v době psaní tohoto popisku, tzn. v neděli 15. 3. 2015 před 10. hodinou) není na žádné z výše uvedených stránek uvedeno ani slovo o tom, že od 16. do 22. 3. 2015 je průchod od vlakového nádraží do Chlumeckého ulice (znamenající mj. přestupní trasu mezi vlaky a MHD) uzavřen zcela. Jediným informačním zdrojem, který byl schopen se uráčit o tomto informovat, jsou stránky města Třebíče www.trebic.cz**; k uvedení této informace došlo 13. 3. 2015.

K čemu tedy existují stránky www.pttrebic.cz, www.doprava-trebic.cz, jakož i oficiální facebookový profil "MAD Třebíč", když o takovýchto naprosto základních věcech nejsou schopny informovat? "Nejaktuálnější" zprávou na www.pttrebic.cz je stav prací k 2. 2. 2015 a mj. tam pořád je uvedeno mnoho nepravdivých informací, mj. že do tzv. přestupního terminálu budou jezdit 3 linky MHD Třebíč (ve skutečnosti to budou 4; tato skutečnost byla zveřejněna již koncem ledna 2015); stejně tak na facebookových stránkách "MAD Třebíč" je "nejnovější" info z počátku února 2015; poslední položkou na www.doprava-trebic.cz je info o "anketě" s vylhanými protiargumenty proti jedné variantě, resp. neuvedenými argumenty ve prospěch téže varianty.

Videodokumentaci uzavřeného průchodu východně od nádražní budovy + náhradní "překážkové dráhy", najdete (+ jsou tam k tomu připsány i další, doplňující informace) pod tímto odkazem.

** viz odkaz; ovšem jak je patrné, tak tzv. tisková mluvčí si plete Chlumeckého ulici s Eliščinou ulicí... Podivné.
 


Aktuální články

Reklama