Kterak dopravce ani objednatel nebyli po dobu 1,5 měsíce schopni zařídit opětovné zapnutí displeje s odjezdy MHD na vlakovém nádraží a jak pak nebyli dalšího 4,5 měsíce schopni zařídit přetočení času na tomto displeji z letního na "zimní"

26. března 2015 v 22:00 |  Zajímavosti z provozu
Někdy v 1. polovině roku 2014 (už ani nevím, kdy přesně, každopádně v polovině června 2014 již byla v provozu) byla do vestibulu vlakového nádraží instalována obrazovka oznamující odjezdy spojů linky č. 1 ze zastávky Nádražní (bůhvíproč ale tatáž obrazovka nebyla schopna zobrazovat odjezdy spojů linek č. 4, 10, 13 a 14 ze zastávky Bráfova...). Od konce léta 2014 se začal vývoj směrovat pozoruhodným směrem:

- 2. 9. 2014 začala uzavírka Nádražní ulice; stejnojmenná zastávka MHD přestala být dočasně obsluhována. Nikdo si nelámal hlavu s tím, že tím pádem by bylo záhodno upravit údaje na oné obrazovce, aby lidé nebyli "nasměrováni" na dočasně neobsluhovanou zastávku (mohl to zajistit buď "někdo od dopravce", kdo předtím ve vestibulu pověsil info o tomto výlukovém opatření"; anebo "někdo od investora tzv. terminálu", kdo tam v téže době věšel tzv. propagační letáčky). 5. 9. 2014 večer jsem (neprodleně po všimnutí si této věci) jsem o tomto nedostatku informoval objednatele městské autobusové dopravy. Problém byl "vyřešen" úplným vypnutím displejem, ke kterému došlo 9. 9. 2014. Viz též toto video ze 7. 9. 2014.

- Od 28. 9. 2014 začala přes zastávku Nádražní opět jezdit linka č. 1. Bylo by tedy záhodno, onu obrazovku opět zapnout. Ale nikdo to neprovedl. Ani odpovědná osoba, která ve vestibulu nádraží byla instalovat/přelepit/odstranit (během října hned několikrát) letáček o výlukovém opatření pro linku č. 13, nebyla schopna toto zařídit.

- Až okolo 10. 11. 2014 (skoro po 1,5 měsících!!!) došlo k opětovnému zapnutí obrazovky oznamující odjezdy spojů linky č. 1 ze zastávky Nádražní. Můj odhad je, že k zapnutí došlo poté, kdy do vestibulu železniční stanice donesl někdo (patrně) z odboru dopravy MěÚ Třebíč k vyvěšení projektovou dokumentaci "leštěného prdu" zvaného tzv. Revitalizace trati Zastávka u Brna - Okříšky (kde přiložené výkresy mimo jiné vůbec neobsahují nákres úseku Krahulov - Okříšky) - tzn. při té situaci si všiml nefunkčního displeje a zařídil jeho zapnutí.

Bohužel, už si dotyčný nestihl všimnout, že na této obrazovce zůstal nastaven letní čas. A nikdo se neměl k tomu, aby tento čas byl přetočen na správný "zimní" - tedy o hodinu dozadu.

- Koncem listopadu 2014 opět "někdo od dopravce" (?) vyvěsil na příslušné nástěnce ve vestibulu nádraží letáček o drobné změně jízdního řádu linky č. 10, provedené od 1. 12. 2014. Ani tato návštěva nádražního vestibulu neměla za následek, že si odpovědné osoby konečně všimnnou (anebo že konečně budou schopny zařídit) něčeho tak zjevného, čím chybný čas (nepřetočený letní na "zimní") bezesporu je.

- Počátkem ledna došlo k aktualizaci tabule (je umístěna na zdi nádražní budovy na nástupišti) informující o postupu výstavby tzv. přestupního terminálu. Tzn. zjevně někdo od investora (Město Třebíč) tam byl a se změnou údajů na té tabuli si dal práci. Ale že by byl schopen zařídit aktualizaci času na obrazovce ve vestibulu, to ne-e... Viz toto video.

- Přiblilžně v polovině ledna 2015 byly po dvou měsících z vestibulu nádraží odneseny (opět někým z odboru dopravy MěÚ Třebíč?) materiály o tzv. Revitalizaci tratě Zastávka u Brna - Okříšky. Ani tato návštěva někoho z odboru dopravy MěÚ Třebíč (?) však nenapomohla k tomu, že by konečně došlo k přetočení času na letní.

- Od 1. 2. 2015 došlo k bolestivé redukci na lince č. 31. Info o této změně bylo v předstihu vyvěšeno i na nástěnku ve vestibulu nádraží. A ani v tomto případě, nebyla odpovědná osoba, která toto vyvěšovala, schopna zajistit přetočení času na "zimní" (tzn. tak, aby displej zobrazoval spoje linky č. 1, které skutečně pojedou za pár minut a ne až za hodinu a více).

- Další týdny ubíhaly. Zatím naposledy jsem situaci sledoval 16. 3. 2015, kdy se neschopnost provést něco tak naprosto jednoduchého, čímž bezesporu je přetočení času v jednom displeji, zastavila na více než čtyř měsících (čímž navázala na 1,5měsíční neschopnost opětovně tento displej zapnout po skončení výlukového opatření). Je zřejmé, že v tomto stavu to displej "doklepe" do opětovné změny času na letní, čímž po necelých sedmi měsících (!) nesprávného fungování bude opět fungovat správně.

Ucelené video dokumentující mnohaměsíční neschopnost dopravce a objednatele, zařídit normální fungování jednoho obyčejného displeje, jsem sestříhal a nahrál na YouTube; video najdete pod tímto odkazem.


 


Aktuální články

Reklama