MHD Třebíč od 1. 4. 2015 krutě doplatí na existenci CNG autobusů aneb na pohled nelogické výlukové opatření "způsobené uzavírkou Sportovní ulice"

22. března 2015 v 2:00 |  Mimořádnosti v provozu
Na oficiálním facebookovém profilu "Městská autobusová doprava Třebíč" bylo 19. 3. 2015 zveřejněno toto výlukové opatření související s uzavírkou jedné z ramp nadjezdu u nemocnice (v nadpisu opatření je uvedeno "uzavírka ulice Sportovní", což z hlediska MHD považuji za nešťastný nadpis - dle myšlenky "no a co, že je Sportovní ulice jednosměrně uzavřena - vždyť tudy žádná MHD nejezdí"). Tohoto opatření jsem si všiml až nyní, 22. 3. 2015 po půlnoci (ty FB stránky nesleduji denně; na rozdíl od stránek www.doprava-trebic.cz, které ovšem o tomto výlukovém opatření dosud mlčí).

Jak je z výlukového opatření patrné, tak pro linku č. 4 je přijato jiné opatření než pro linky č. 10, 13 a 14. Zatímco linka č. 4 pojede (tedy co se týče "výlukou dotčeného" směru od polikliniky do centra města) Březinovou a Znojemskou ulicí, tak linky č. 10, 13 a 14 pojedou ulicemi Sportovní, Brněnskou a Cyrilometodějskou (!)

Příčinou tohoto na pohled nelogického opatření je u linky č. 13 bezvýhradně nemožnost průjezdu CNG-vozidel podjezdem pod Nádražní ulicí (oběhy vozidel jsou sestaveny tak, že na většině spojů linky č. 13 jezdí autobus s pohonem na CNG). U linek č. 10 a 14 je jejich vázanost CNG vozidly (které jezdí na části spojů linek č. 10 a 14) též zjevně hlavní příčinou tohoto na pohled nelogického opatření, byť zde se dá polemizovat, že druhým z motivů bylo "jinak to 'nešlo', protože tyto linky předtím jedou Březinovou ulicí, takže se stejnou ulicí nemohou vracet zpět; neměly by se kde otočit" (což by ovšem byla jen výmluva, protože toto lze řešit vedením těchto linek ulicí Okrajovou, eventuálně - pokud by se zjistilo, že na rozdíl od poloviny 90. let "není možné" touto ulicí jednosměrně vést MHD - Kubišovou; eventuálně vést spoje linek č. 10 a 14 zcela mimo Březinovu ulici - tedy z Křížkovského/Znojemské s nimi jet přímo dolů k podjezdu pod vlakovým nádražím; za situace, kdy tyto linky stejně nemohou obsloužit nemocnici a kdy je zastávka Kosmákova obsloužena páteřní linkou č. 4, by mi takové řešení přišlo snad i nejlogičtější).

Tak či tak, výsledkem je rozvázání přestupní vazby mezi vlaky a MHD mimo jiné v mém oblíbeném čase - 22:10 h. Zatímco v bezvýlukovém provozu jedou v uvedený čas přes zastávku Bráfova dva autobusové spoje, tak nyní tam nepojede ani jeden. A to (v případě linky č. 13 "výhradně kvůli"; v případě linky č. 14 "především kvůli") kvůli tomu, že dopravce kdysi, s posvěcením tehdejších vládců města, pořídil několik autobusů, které svými rozměry nevyhovují průjezdu přes jedno důležité místo v silniční síti.

Naštěstí bylo těchto CNG-autobusů pořízeno pouze pět. A nezbývá než doufat, že nebudou realizovány požadavky jistých jedinců, kteří se na počátku podzimu 2014 vyjadřovali před svojí kandidaturou do zastupitelstva města na pohled si odporujícími názory typu "chceme expresní spojení ve špičce z centra města do všech čtvrtí", "chceme pořizovat autobusy s pohonem na CNG", "chceme zřídit zastávku Vaňkovo náměstí". Když jsem prostřednictvím internetové diskuse "navrhovateli" těchto protichůdných postojů namítl, že vyšší počet CNG autobusů se vylučuje s vedením většího počtu spojů podjezdem pod Nádražní ulicí, tak mi dotyčný odpověděl, že "nikde netvrdil, že by linka č. 1 neměla znovu jezdit - dle jeho názoru - Hrotovickou ulicí". No jo, ale pak je expresní spojení do Domků ztraceno a výstavba zastávky Vaňkovou náměstí jest zbytečnou.

Kéž by bylo město, resp. MHD, vlivů lidí s takto navzájem si protiřečícími si postoji ušetřeno.

 


Aktuální články

Reklama