Údajné nečekání spoje linky č. 5 na spoj linky č. 14 ve 22:15 h, další nepřesnosti v tzv. anketě a navzájem si protiřečící termíny konce ankety

6. března 2015 v 11:00
Ve čtvrtek 5. 3. 2015 jsem v osobním vlaku č. 4852 (vlakový spoj, který jsem zde mnohokrát zmiňoval; z Brna hl. n. odjíždí ve 20:39 h a do Třebíče přijede ve 22:09 h) hovořil s jedním studentem jedné z brněnských vysokých škol; ten student mi říkal, že hned po vystoupení z vlaku poběží na Karlovo náměstí, aby stihl spoj linky č. 5 s odjezdem ve 22:15 h. Když jsem se jej zeptal, proč se nebude snažit spíše stíhat spoj linky č. 14 ve 22:12 h na zastávce Bráfova, odpověděl mi něčím, co (je-li pravdou) posouvá neschopnost dopravce do dalších hlubin - o 14 dní dříve (tedy ve čtvrtek 19. 2. 2015?) na Karlově náměstí ve 22:15 h nepočkal spoj linky č. 5 na přípoj, kterým byla linka č. 14; a ten student stejně musel jít z Karlova náměstí na Nové Dvory pěšky.

Ptal jsem se jej, zda si stěžoval; a řekl mi, že ne, že "to nemá cenu". Ovšem pak to dopadá, že oficiální kruhy "argumentují" stylem "vše je v pořádku, nikdo si nestěžoval".

Docela tato příhoda zapadá do toho, co jsem slyšel v lednu v pozdněvečerním spoji linky č. 13 (který jsem na zastávce Bráfova stihl po přestupu z osobního vlaku č. 22:09 h) - že někdy v prvních dnech roku 2015 jim dokonce na Karlově náměstí nechtěl počkat přípojný spoj linky č. 14 jedoucí do Boroviny a tento spoj se pak musel do své zastávky vracet.

Inu, hlavně že "přestupní vazby jsou od 18 do 6 h v pracovní dny, resp. celodenně o víkendech, garantovány" (a jsou tak strašně moc garantovány, že to není ani jinde napsané, takže se tohoto práva ani nemohu dožadovat, resp. při nedodržení se na tu písemnou garanci odvolávat).

Také je zajímavé, že ti lidé jedoucí po 22. hodině spojem linky č. 13 od Jitony/Tipy a přestupující v centru města na spoj linky č. 14 do Boroviny, přestupují až na Karlově náměstí a ne už na Komenského náměstí. Vždyť v onom podivném období od 3. 9. 2012 do 30. 11. 2012, kdy onen večerní spoj linky č. 13 jezdíval o 5 minut později a tím pádem mu o 5 minut ujížděly na Karlově náměstí přípoje, bylo z "oficiálních míst" argumentováno, že přípoj ve směru na Borovinu je zajištěn (v podobě jednominutové přestupní vazby, kdy při přestupu je přitom nutné přejít čtyřproudou silnici) na Komenského náměstí. Podivné...

Zadavatel tzv. ankety o změnách v MHD nejenže není schopen správně a úplným způsobem popsat výhody a nevýhody navržených změn**, ale stejně tak není schopen nepsat navzájem se vylučující termíny, do kdy že se mají občané vyjádřit. Zatímco na tzv. oficiálních facebookových stránkách "MAD Třebíč" je napsán termín "do 2. 3. 2015" (viz předposlední řádek odkazovaného textu), zatímco v materiálu na stránkách www.trebic.cz je uveden termín "do 20. 3. 2015"...

** Kromě mnou již zmíněné nepravdivé informace o potenciálním časovém souběhu spojů linek č. 4 a 10 na zastávce Bráfova + (ve směru do centra města) Nemocnice, je další chybou v zadání oné "ankety" nezmínění skutečnosti, že při posunu časové polohy spojů linky č. 10 o půl hodiny dojde k odstranění souběhu spojů linky č. 5 a č. 10 i na zastávce Týn (v oné "anketě" je zmíněna jen zastávka Hřbitov).

Pěkná manipulace s veřejností. U nevýhod jedné varianty si přikrášlit i to, co není pravda; zatímco u výhod téže varianty ani nevypsat vše. Otázkou jen je, zda je to neschopnost (podobná např. neschopnosti informovat na oficiálních internetových stránkách o výlukovém opatření v Přibyslavicích), anebo záměr (aby anketa "dopadla tak jak má").
 


Aktuální články

Reklama