Duben 2015

O další vylhané anketě - o změně pořadí zastávek na Karlově náměstí na sklonku roku 2013 (1. část)

19. dubna 2015 v 15:00
Dlouho jsem taktně mlčel k jiné, dřívější "anketě" s vylhanými argumenty a vůbec nepochopitelným postupem při zadávání této tzv. ankety. Dlouho jsem se cítil být taktně vázán mlčenlivostí, ale tento důvod zdá se již pominul a proto se o tom nyní rozepíši.

Ve druhé polovině listopadu 2013 byla vyhlášena tato "anketa" o změně pořadí zastávek na Karlově náměstí. Což o to, určitou změnu pořadí zastávek na straně u parkoviště jsem navrhoval již v roce 2011 v souboru podnětů pro tehdy nově uvažovanou tzv. optimalizaci MHD (a to zejména z toho důvodu, že v X:15 a X:45 h vzniká potřeba přestupovat z linky č. 4 na linku č. 1 v relaci z Nových Dvorů do Boroviny, tzn. bylo by logické, aby "čtyřka" přijížděla na náměstí v tomto směru jízdy dříve než "jednička" a aby bylo přehozeno pořadí jejich zastávek). Ovšem v tomto "oficiálním" návrhu na sklonku roku 2013 se objevily poněkud nelogické argumenty na podporu oné změny pořadí zastávek:

- maximální vzdálenost přestupů mezi autobusy by se zkrátila ze současných 70 metrů na 30 metrů
- rapidně by se snížila možnost, že cestujícím přípoj ujede
- díky rychlejším přestupům by došlo k lepšímu dodržování jízdního řádu

První jmenovaný argument je nesmyslný, protože i po té změně pořadí by byla 70metrová vzdálenost při přestupu z linky č. 1 nebo 14 na linku č. 10 nebo 11 v relaci z Boroviny na Podklášteří.

Pokud by byl druhý argument pravdivý, pak by to znamenalo, že většina ujetých přípojů na Karlově náměstí vzniká tím, že sice už první z autobusů zastavil v prostoru zastávek (a lidé chtějí přestoupit), ale druhý z autobusů těm lidem ujede ještě předtím, než k němu stihnout přejít (a kdy je řidič může i vidět přicházet). Pokud by totiž ten "druhý" z autobusů ujel zpožděnému přípoji ještě před jeho zastavením na Karlově náměstí, pak toto ujetí nezávisí na rozmístění zastávek, že.

Třetí argument navazuje na dva předchozí. Ke zkrácení maximální přestupní vzdálenosti by tímto přesunem pořadí zastávek nedošlo, tzn. stejně by se muselo čekat; a kromě toho v určitých částech dne stejně žádné garantované čekání není, že (což jsem mimochodem v tom listopadu 2013 nevěděl, a to z tohoto důvodu - někdy v předjaří roku 2012, při přípravě tzv. optimalizace MHD, jsem se od hlavního ideového tvůrce této tzv. optimalizace dozvěděl, že "přínosem optimalizace bude, že - na rozdíl od dřívějšího stavu - bude zajištěno čekání přípojů na Karlově náměstí"; netušil jsem, že to od té osoby byl planý slib).

Vzhledem k tomu, že jednotlivé články nechci psát příliš dlouhé, tak toto povídání na tomto místě prozatím ukončím.


Trojice fotek dvoudveřového Mercedesu Citaro s RZ 5J2 4177

15. dubna 2015 v 8:00 Aktualizace fotogalerie
V galerii obrázků jsem zřídil novou složku, která patří dvoudveřovému Mercedesu Citaro s RZ 5J2 4177. Váhal jsem, zda tento autobus považovat za "součást třebíčské MHD", protože jako jeho vlastník je na jeho boku uvedeno TRADO BUS, nikoliv TRADO MAD; navíc ani u dřívějších nelicencovaných linek (Stop Shop Bus od 1. 10. 2008 do 28. 2. 2013, resp. linka "N" od 18. 8. 2014 do 26. 9. 2014) jsem nezakládal složky pro autobusy, které na těchto linkách jezdily (pravda, tam se to i prostřídávalo, na rozdíl od - jak se zdá - linky "DDM").

Buď jak buď, složka již je založena a nahrál jsem do ní tři (pravda, ne bůhvíjak povedené) fotky tohoto autobusu pořízené 14. 4. 2015 na Karlově náměstí. Složku najdete pod tímto odkazem.

Ve zdokumentovaném případě odjel autobus ze "své" zastávky na Karlově náměstí v (tištěným jízdním řádem stanovených) 15:20 h, tedy v tomto konkrétním případě nedošlo k upozorňované "mírné změně odjezdových časů" ve smyslu "odjezdové časy se mohou mírně měnit z důvodu postupujících stavebních prací na veřejných prostranstvích v Třebíči-Borovině".

Uzavírka Demlovy ulice = objízdná trasa linek č. 1 a 14

9. dubna 2015 v 23:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis krátkého sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Od 13. 4. do 7. 6. 2015 bude uzavřena ulice Demlova. Autobusy na linkách 1 a 14 místo Demlova obslouží zastávku Družstevní.

... a já dodávám, že tím pádem by též mělo platit, že po dobu uzavírky bude zastávka "Znojemská" přesunuta z Demlovy ulice do stejnojmenné zastávky ve Znojemské ulici naproti hotelu Alfa. Na tuto změnu se v onom krátkém textu na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz poněkud zapomnělo...

O nesmyslném trasování objízdné trasy spojů linek č. 10, 13 a 14 rozhoduje dispečer?

8. dubna 2015 v 11:00
Úžasná odpověď z tzv. oficiálního facebookového profilu "Městská autobusová doprava Třebíč":

Když jsme plánovali tuto uzavírku, domlouvali jsme se s dispečerem, jaké linky povedeme přes ulici Březinova a které linky povedeme okolo Kauflandu. Dispečer souhlasil, že linka 10, 13, 14 pojede trasu Sportovní, Brněnská, Cyrilometodějská, ale požádal, aby autobusy nezastavovaly na žádné zastávce, která je při cestě, ale až na Karlově náměstí. Důvodem tohoto rozhodnutí je dlouhá trasa objížďky a mít co nejmenší zpoždění na dalším spoji.

Jinými slovy - o tom, že některé linky absolutně míjejí vlakové nádraží + mají takovou zajížďku, že se tím prodražuje provoz, nerozhoduje objednatel, ale jakýsi dispečer dopravce. Namísto toho, aby se zařídilo, že všechny linky (přinejmenším 10 a 14; u 13tky bych ještě pochopil jiný postup) pojedou nejkratší možnou trasou - tzn. podjezdem pod Nádražní ulicí, byť za cenu změny turnusů (vyloučení jízdy plynových autobusů). Ale to by se muselo někomu chtít.

Tzn. dle této odpovědi, o podobě dopravy nerozhoduje objednatel, ale jakýsi dispečer (= ta osoba, která ani není schopna pozdržet/zajistit přípoje na Karlově náměstí). Velmi zajímavé...

Přepravní služba k nemocnici "na zavolanou" - služba platná od 1. 4. do (předpoklad) 15. 5.

5. dubna 2015 v 12:00 Mimořádnosti v provozu
Na stránkách www.doprava-trebic.cz se (zřejmě již před několika dny, nicméně já jsem si toho všiml až nyní, mj. proto, že oznámení není uvedeno na titulní straně, ale pouze v podsekci "info pro cestující"; na tzv. oficiálních facebokových stránkách "MAD Třebíč" o tom není uvedeno ani slovo):

Od 1. dubna do 15. května mohou občané, jimž zdravotní stav neumožňuje delší pěší přesun ze zastávky Bráfova, využívat přepravní službu k nemocnici. Vozy budou k dispozici na parkovišti na Karlově náměstí v blízkosti zastávek MAD nebo před vrátnicí nemocnice v době od 6:00 do 12:00 hodin. V případě, že na stanovišti není žádný vůz, je možné přepravce kontaktovat telefonicky. Přeprava je zajištěna devítimístným vozem a je zdarma.

Kontakt na přepravce: +420 732 500 500

Pokud fotka přiložená na stránkách MěÚ Třebíč odpovídá skutečnosti (tzn. tomu, co na té "přepravní službě" skutečně jezdí), pak si říkám, že (aspoň z mých vlastních zkušeností) takové vozidlo je pro lidi z pohybovým omezením (právě z hlediska nesnadnosti nástupu/výstupu) dost nevhodné. Ale vcelku to odpovídá i stavu, který platil i od 18. 8. do 26. 9. 2014, kdy na zvláštní lince "N", mající za cíl usnadnit v pracovní dny dopoledne přepravu lidí do nemocnice, jezdíval vysokopodlažní autobus...

Tendenční "anketa" o MHD zřejmě platila až do 20. 3. (viz předchozí články)

3. dubna 2015 v 13:00
Tento článek mám napsán již téměř 14 dní, ale mezitím dostaly přednost ve zveřejnění jiné články, tak až teď se dostává i na tento.

Až ve třetím březnovém týdnu jsem - společně s dalším členem své rodiny, kterého se tato problematika také dotýká - vyjádřil oficiálním způsobem svůj názor prostřednictvím tzv. ankety, o jejíž zaujatosti, co se zavádějícího srovnání argumentů týče, jsem tu psal v několika dřívějších článcích.

Hlasovací formuláře odevzdal ten jiný člen mojí rodiny a jak řekl, tak v kanceláři MěÚ Třebíč od zaměstnankyně úřadu nezaznělo ani slovo o tom, že by snad již měl v tu chvíli uplynout termín ankety.

Jak se tak zdá, tak správným termínem ukončení této tendenční "ankety" tedy skutečně byl až 20. březen 2015, jak bylo uvedeno na stránkách Městského úřadu Třebíč, zatímco chyba byla v těchto materiálech na tzv. oficiálním FB profilu "MAD Třebíč". Ovšem že by třeba aspoň dodatečně došlo k opravení té chyby (např. autor těch FB stránek, že by si té chyby sám všiml)? Jak vidno, tak bohužel, nepovedlo se...