O další vylhané anketě - o změně pořadí zastávek na Karlově náměstí na sklonku roku 2013 (1. část)

19. dubna 2015 v 15:00
Dlouho jsem taktně mlčel k jiné, dřívější "anketě" s vylhanými argumenty a vůbec nepochopitelným postupem při zadávání této tzv. ankety. Dlouho jsem se cítil být taktně vázán mlčenlivostí, ale tento důvod zdá se již pominul a proto se o tom nyní rozepíši.

Ve druhé polovině listopadu 2013 byla vyhlášena tato "anketa" o změně pořadí zastávek na Karlově náměstí. Což o to, určitou změnu pořadí zastávek na straně u parkoviště jsem navrhoval již v roce 2011 v souboru podnětů pro tehdy nově uvažovanou tzv. optimalizaci MHD (a to zejména z toho důvodu, že v X:15 a X:45 h vzniká potřeba přestupovat z linky č. 4 na linku č. 1 v relaci z Nových Dvorů do Boroviny, tzn. bylo by logické, aby "čtyřka" přijížděla na náměstí v tomto směru jízdy dříve než "jednička" a aby bylo přehozeno pořadí jejich zastávek). Ovšem v tomto "oficiálním" návrhu na sklonku roku 2013 se objevily poněkud nelogické argumenty na podporu oné změny pořadí zastávek:

- maximální vzdálenost přestupů mezi autobusy by se zkrátila ze současných 70 metrů na 30 metrů
- rapidně by se snížila možnost, že cestujícím přípoj ujede
- díky rychlejším přestupům by došlo k lepšímu dodržování jízdního řádu

První jmenovaný argument je nesmyslný, protože i po té změně pořadí by byla 70metrová vzdálenost při přestupu z linky č. 1 nebo 14 na linku č. 10 nebo 11 v relaci z Boroviny na Podklášteří.

Pokud by byl druhý argument pravdivý, pak by to znamenalo, že většina ujetých přípojů na Karlově náměstí vzniká tím, že sice už první z autobusů zastavil v prostoru zastávek (a lidé chtějí přestoupit), ale druhý z autobusů těm lidem ujede ještě předtím, než k němu stihnout přejít (a kdy je řidič může i vidět přicházet). Pokud by totiž ten "druhý" z autobusů ujel zpožděnému přípoji ještě před jeho zastavením na Karlově náměstí, pak toto ujetí nezávisí na rozmístění zastávek, že.

Třetí argument navazuje na dva předchozí. Ke zkrácení maximální přestupní vzdálenosti by tímto přesunem pořadí zastávek nedošlo, tzn. stejně by se muselo čekat; a kromě toho v určitých částech dne stejně žádné garantované čekání není, že (což jsem mimochodem v tom listopadu 2013 nevěděl, a to z tohoto důvodu - někdy v předjaří roku 2012, při přípravě tzv. optimalizace MHD, jsem se od hlavního ideového tvůrce této tzv. optimalizace dozvěděl, že "přínosem optimalizace bude, že - na rozdíl od dřívějšího stavu - bude zajištěno čekání přípojů na Karlově náměstí"; netušil jsem, že to od té osoby byl planý slib).

Vzhledem k tomu, že jednotlivé články nechci psát příliš dlouhé, tak toto povídání na tomto místě prozatím ukončím.

 


Aktuální články

Reklama