Přepravní služba k nemocnici "na zavolanou" - služba platná od 1. 4. do (předpoklad) 15. 5.

5. dubna 2015 v 12:00 |  Mimořádnosti v provozu
Na stránkách www.doprava-trebic.cz se (zřejmě již před několika dny, nicméně já jsem si toho všiml až nyní, mj. proto, že oznámení není uvedeno na titulní straně, ale pouze v podsekci "info pro cestující"; na tzv. oficiálních facebokových stránkách "MAD Třebíč" o tom není uvedeno ani slovo):

Od 1. dubna do 15. května mohou občané, jimž zdravotní stav neumožňuje delší pěší přesun ze zastávky Bráfova, využívat přepravní službu k nemocnici. Vozy budou k dispozici na parkovišti na Karlově náměstí v blízkosti zastávek MAD nebo před vrátnicí nemocnice v době od 6:00 do 12:00 hodin. V případě, že na stanovišti není žádný vůz, je možné přepravce kontaktovat telefonicky. Přeprava je zajištěna devítimístným vozem a je zdarma.

Kontakt na přepravce: +420 732 500 500

Pokud fotka přiložená na stránkách MěÚ Třebíč odpovídá skutečnosti (tzn. tomu, co na té "přepravní službě" skutečně jezdí), pak si říkám, že (aspoň z mých vlastních zkušeností) takové vozidlo je pro lidi z pohybovým omezením (právě z hlediska nesnadnosti nástupu/výstupu) dost nevhodné. Ale vcelku to odpovídá i stavu, který platil i od 18. 8. do 26. 9. 2014, kdy na zvláštní lince "N", mající za cíl usnadnit v pracovní dny dopoledne přepravu lidí do nemocnice, jezdíval vysokopodlažní autobus...
 


Aktuální články

Reklama