Květen 2015

Postřehy ze slavnostního otevření tzv. přestupního terminálu (1. část)

31. května 2015 v 10:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Přináším shrnutí postřehů ze dní krátce před, resp. během slavnostního otevření tzv. přestupního terminálu. Vzhledem k obsáhlosti, rozděluji tyto postřehy do více než jednoho článku.

Ve čtvrtek 28. 5. ráno probíhal nástřik vodorovného značení, a to nejen na křižovatce Nádražní ulice s Janouškovou a Oldřichovou ulicí, ale i v prostoru dokončovaného tzv. přestupního terminálu. Je zajímavé, že práce (jejichž součástí je spuštěný - a tedy ne úplně tichý - motor "stříkacího stroje") probíhaly i před 6. hodinou ranní. Zvláštní - stroj před 6. hodinou v tzv. terminálu hučet mohl, ale autobusy tam před 6. hodinou nebudou moci "hučet" (= zajíždět)...

Onoho 28. 5. ráno byla značka zakazující vjezd motorovým vozidlům (vyjma autobusů) umístěna ještě před kruhovým objezdem (tzn. podle tohoto vyznění, osobní auta by již na kruhový objezd nesměla vjet), zato o cca 26 hodin později už byla tato značka umístěna za kruhovým objezdem (= osobní auta na kruhový objezd vjet mohou)...

29. 5. v 6 hodin ráno byl také zcela uzavřen vjezd do nemocnice na Purkyňově náměstí, neboť probíhala pokládka definitivního povrchu vozovky (viz toto video). Jaká ironie - tato nemožnost odbočit by nebyla problémem, kdyby již bylo v provozu parkoviště naproti nemocnici. Ovšem k jeho otevření došlo (v souvislosti se zprovozněním tzv. terminálu) až o několik hodin později (kdy už byl vjezd do areálu nemocnice, po "již zaschlém asfaltu", opět povolen).

Vystavenými vozidly byla jednak tři historická osobní auta, jednak historický minibus, také (v tomto článku zmíněný) MAN Lion´s City ev. č. 32 a také pseudomoderní Mercedes Intouro vybavený zvedací plošinou. Z kolejových vozidel byl vystaven historický motorový vůz "krokodýl" spolu se dvěma přípojnými vozy odvozenými od motorového vozu zvaného "hurvínek", kromě toho po jedné z kolejí třebíčského nádraží popojížděla menší parní lokomotiva.

A v neposlední řadě byl v žst. Třebíč vystaven i "RegioSpider", tedy "vozidlo 21. století". Vůz byl nově vybaven reklamním polepením s motivy města Třebíče. A polívčičku si museli přihřát i tvůrci tzv. přestupního terminálu, o kterém je na onom polepení také zmínka (a tato část je takříkajíc "graficky nejchudší" z celého polepení).

Proč to takto vypisuji - je zřejmé, že oficiální pozvánka MěÚ Třebíč byla zbytečně skoupá, protože z ní nebylo patrné, že ke zhlédnutí bude i moderní železniční vozidlo, jakož i historická silniční vozidla. Pozvánka píše jen o moderních autobusech a historickém vlaku...

Podle IDOSu (= jediný elektronický zdroj nového JŘ) bude linka č. 1 zajíždět do tzv. přestupního terminálu i před 6. resp. po 22. hodině

30. května 2015 v 21:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Protože ani stránky www.doprava-trebic.cz, ani tzv. oficiální facebookový profil "MAD Třebíč", nebyly schopny zveřejnit nový jízdní řád linky č. 1 (pozn. mám na mysli jízdní řád, tedy seznam všech spojů s časovými údaji ze všech zastávek této linky), zbývaly jen dvě možnosti, jak se dostat k nové verzi jízdního řádu. První z nich, "předpotopní" docházení do tzv. informační kanceláře na autobusovém nádraží, je dost nepraktická (a proč také - od toho snad ta dvojice tzv. oficiálních internetových stránek existuje - aby zveřejňovala všechny potřebné informace)

Zbývá tedy druhá možnost - najít si jízdní řád v celostátním systému IDOS. A povedlo se; viz tento odkaz. A z tohoto odkazu vyplývá několik podivností. Jednak, je mi záhadou, podle jakého systému se určovalo, kterým spojům bude prodloužena jízdní doba o 1 minutu a kterým spojům naopak zůstane jízdní doba (vzdor novému závleku na západní okraj prostoru tzv. přestupního terminálu) stejná. A hlavně - je mi záhadou, proč i v tom oznámení o této změně nebylo aspoň slovně uvedeno něco jako "pozor - u některých spojů dochází k uspíšení odjezdu od polikliniky o 1 minutu".

Ale co je nejzajímavější - podle odkazovaného jízdního řádu, mají na okraj tzv. přestupního terminálu zajíždět spoje linky č. 1 i před šestou hodinou, stejně jako po 22. hodině. Tedy v časových úsecích, kdy podle onoho (v autobusech a na oficiálních stránkách vyvěšeného) oznámení tam uvedené spoje zajíždět nebudou... To je tak složité, vyvěsit na IDOSu správnou, bezchybnou verzi jízdního řádu?

I když - u dopravce i objednatele neschopných naprosto základních věcí jako např. včasné a dostatečné info o výlukových opatřeních, se asi není čemu divit... :-(


MAN Lion´s City ev. č. 32 v tzv. přestupním terminálu (v prostoru, kam - "když dobře" - MHD pojede až od 1. 7. 2015) na fotkách z 29. 5. 2015 odpoledne (= pátečnímu odpolednímu provozu nechyběl?)

29. května 2015 v 21:00 Aktualizace fotogalerie
Prvním autobusem MHD Třebíč, kterému bylo dopřáno být v prostoru tzv. Přestupního terminálu Třebíč, se stal MAN Lion´s City ev. č. 32. Nešlo však o spoj s cestujícími, ale tzv. výstavní exponát při příležitosti tzv. slavnostního otevření tzv. přestupního terminálu. Jaký paradox, že přes tuto "hlavní část" tzv. přestupního terminálu začnou autobusy MHD jezdit až od 1. 7. 2015 (doufejme - platí to totiž jen v případě, že zastupitelstvo města schválí navýšení částky na úhradu za vozokilometry, které autobusy ujedou navíc oproti dřívějšímu stavu, a to právě díky zajíždění do tzv. terminálu.

Dalším paradoxem je, že i linkové autobusy začnou do této hlavní části terminálu jezdit až za více než 2 týdny - až od 14. 6. 2015. Do té doby bude tento prostor zívat prázdnotou...

Odkazy na fotky onoho MANu ev. č. 32:
pohled zprava zezadu (mj. je patrná vyklopená plošina po vozíčkáře)

Vystavení tohoto autobusu mimo jiné v odpolední špičce zjevně znamená, že počty vozidel v MHD Třebíč zjevně nejsou tak "našponované", jak někteří tvrdí. Když si "někdo" může dovolit ten luxus, nechat (namísto logického nasazení do běžného provozu) tento autobus jen tak zevlovat v tzv. přestupním terminálu, tak situace asi není tak špatná. (O. K., proti sobotnímu vystavení autobusu bych nic neměl, protože víkendový provoz se dá zvládnout s daleko nižším počtem vozidel)

Navíc, tento autobus už jednou vystaven pro veřejnost byl. A už tehdy šlo o věc neuvěřitelnou. Ačkoliv byl uveden do provozu už okolo 20. 9. 2012, přesto byl o 2 měsíce později prezentován tiskovou zprávou Městského úřadu Třebíč coby "zbrusu nový" a při té příležitosti byl (spolu s - tehdy opravdu úplně novým - MANem ev. č. 48) vystaven 21. 11. 2012 na Karlově náměstí.

Provoz autobusů na křižovatce v Nádražní ulici (zúžené kvůli nástřiku podivného vodorovného značení) na fotkách z 28. 5. 2015 ráno

28. května 2015 v 9:00 Zajímavosti z provozu
Ve čtvrtek 28. 5. 2015 jsem okolo 6. hodiny ranní pořídil několik fotek dokumentujících provoz autobusů v prostoru křižovatky ulice Nádražní, Janouškovy a Oldřichovy; tato křižovatka byla v té době průjezdná pouze v polovičním profilu, a to ze zajímavého důvodu - v jednom z jízdních pruhů totiž byl proveden nástřik vodorovného značení upozorňujícího na něco, co je tak jako tak zakotveno v pravidlech silničního provozu - tedy že řidič automobilu nesmí vjet do křižovatky ve chvíli, kdy situace za křižovatkou je taková, že by řidič se svým autem zůstal stát v křižovatce.

Rozdíl je asi v tom, že tato křižovatka holt bude výjezdem z "jediného moderního přestupního terminálu nejen na Vysočině, ale i na celé jižní Moravě", resp. "největší dopravní stavby za posledních 20 let". Tak asi proto se to musí oznamovat takto "dvojmo".

Vytvoření tohoto značení mělo za následek nemožnost vjezdu do Oldřichovy ulice. Je to zvláštní - na žádném z verifikovaných informačních zdrojů (stránky www.uzavirkytrebic.cz, www.trebic.cz, ani www.dopravniinfo.cz) nebylo nic o tom, že Oldřichova ulice (a vzhledem k jednosměrkám toto platí i pro polovinu Eliščiny ulice) bude 28. 5. ráno de facto uzavřena (resp. nebude možné do jí vjet).

Čekání na průjezd protijedoucích vozidel (čekání před oním čerstvě nastříkaným a kuželi ohraničeným prostorem) se odehrávalo v nejhorším možném místě - v podjezdu pod vlakovým nádražím, který je sám o sobě užší, tzn. dvě širší vozidla (například autobusy) se zde nevyhnou. A to vše v ranní špičce pracovního dne, a to v situaci, kdy provoz Nádražní ulicí je silnější než obvykle, neboť jsou uzavřeny dvě rampy nadjezdu u nemocnice.

Provoz autobusů MHD vyhýbajících se oněm kuželům je zdokumentován na těchto fotkách:
Mercedes Citaro ev. č. 39 zepředu a zezadu.

Změna jízdního řádu linky č. 1 spočívající v zajíždění do "prvního moderního terminálu nejen na Vysočině, ale i na celé jižní Moravě", ale jen od 6 do 22 h (!)

27. května 2015 v 0:00 Změny jízdních řádů
Přepis sdělení, které bylo 25. 5. 2015 zveřejněno na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz:

Od 1. 6. 2015 budou všechny spoje linky č. 1 zajíždět na novou zastávku "Železniční stanice", umístěnou před výpravní budovou (ve směru Poliklinika vložena mezi zastávky Nádražní a Znojemská, ve směru Karlovo náměstí nahradí zastávku Nádražní).
Výjimku budou tvořit spoje před 6. a po 22. hodině, které zastaví na současné náhradní zastávce Nádražní.
V předprodejní kanceláři na autobusovém nádraží bude zdarma k dispozici nový jízdní řád linky 1.

V přiloženém souboru jsou přidány další informace, které ovšem působí dost zmatečně. Protože spoje jedoucí ve směru jízdy k poliklinice přece nezastavují na žádné "náhradní zastávce", ale na "stálé" zastávce Nádražní (ve vyústění Litoltovy a Dvořeckého ulice), která zůstane pro všechny spoje v provozu i po 1. 6. 2015.

Neméně zajímavou skutečností je, že k zajíždění spojů linky č. 1 do tzv. přestupního terminálu dochází až od 1. 6. 2015, i když počátek zkušebního provozu tzv. terminálu byl v tomto verifkovaném článku stanoven na 31. 5. 2015... Také je otázkou, proč ta nová verze jízdního řádu linky č. 1 nebyla vyvěšena i na internetové stránky. V dnešní době komunikační revoluce to přeci není takový problém... Takto ani není patrné, o kolik minut se například uspíší odjezd spojů linky č. 1 ze zastávky Poliklinika.

A to nejhlavnější - ukazuje se, že skutečně tzv. přestupní terminál bude moci být (byť u toho je poznámka "do odvolání") v provozu jen od 6 do 22 h, zjevně kvůli hlukovým limitům. Jsem zvědav, jak se před 6. a po 22. h vyřeší zejména návaznosti mezi vlaky a regionálními autobusy - tzn. kde budou regionální autobusy zastavovat, aby přestupní vzdálenost byla do nejkratší.

Tisková zpráva plná nesmyslů pojednávající o tzv. dni otevřených dveří na tzv. přestupním terminálu aneb Jak má Třebíč bezmála pětileté zpoždění oproti Znojmu

24. května 2015 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Doposud jsem si myslel, že tzv. "dny otevřených dveří" se z principu konají buď jen tam, kde obvykle nemá veřejnost přístup (např. tramvajové vozovny), nebo tam, kde sice nakonec přístup veřejnosti bude, ale až později (např. rozestavěná stanice metra). Asi jsem se spletl, protože při příležitosti zprovoznění tzv. Přestupního terminálu Třebíč (tzn. stavby určené pro dlouhodobé používání širokou veřejností) se koná její tzv. Den otevřených dveří, viz odkaz.

A samozřejmě i tento odkazovaný verifikovaný článek z pera Městského úřadu Třebíč je plný nesmyslů, konkrétně:

- Fotky, u kterých je uveden rok pořízení 2012, byly takřka jistě pořízeny nejpozději v roce 2011, což je zřejmé jednak podle vlakové soupravy (dle stínu byly fotky pořízeny okolo 7:30 h ráno a takováto vlaková souprava na vlaku jedoucím po půl osmé ráno jezdila do prosince 2011; poté už ne) a jednak z toho, že na jednom ze snímků jsou patrné (tehdy již neplatné, ale byly odstraněny až někdy koncem roku 2011) cedule s textem ve smyslu "Třebíč - nakládací prostor, celní odbavení". Tedy Městský úřad Třebíč ani není schopen správně napsat rok pořízení fotek...

- O nesmyslu "prohlídky stavby" (v případě stavby v tu chvíli již dokončené + určené pro používání širokou veřejností) jsem psal už výše.

- Úžasný je údaj "15:00 - 16:00 h - jízda historickou vlakovou soupravou z Třebíče do Náměště nad Oslavou". Vzhledem k tomu, že o víkendech (akce se koná v sobotu, tedy o víkendu) není v provozu železniční stanice Vladislav, tak je jen málo prostoru pro projetí mimořádného vlaku mezi Třebíčí a studeneckým nádražím. Ten časový prostor je v této části dne mezi 13:40 a 14:12 h; potom až mezi 15:40 a 16:12 h. A pak až zase mezi 17:40 a 18:12 h. Parní vlak neodjede z Třebíče dříve než v 15:40 h!

- Zajímavý je kontrast "moderní autobusy" vs. "historická vlaková souprava". Proč není zajištěna moderní vlaková souprava, aby tím lépe došlo k oné "prezentaci bezbariérových nástupišť"? :-)

- Neméně zajímavá je zmínka o výstavě "140 let Severozápadní dráhy" (tedy dráhy, která vlastně ani nevede přes Třebíč; nejbližší stanicí je Stařeč). Tu samou výstavu (ano, s těmi samými exponáty) jsem navšítvil již v září roku 2010 ve znojemském Jihomoravském muzeu. Do Třebíče se tedy tato výstava dostává s bezmála pětiletým zpožděním. A jde o zajímavou symboliku - v době konání té výstavy ve Znojmě, byl čerstvě otevřen znojemský přestupní terminál v sousedství vlakového nádraží (uveden do provozu byl počátkem září roku 2010). I v této věci tedy Třebíč má za Znojmem bezmála pětileté zpoždění.

A nic na tomto zpoždění nezmění ani manipulativní lži prezentované ve verifikovaných tiskových zprávách Městského úřadu Třebíč jako Třebíč bude mít jako jediné město na Vysočině a jižní Moravě moderní přestupní terminál (ve skutečnosti je o mnoho let pozadu za Znojmem a celou řadou dalších měst).

Podobně neuvěřitelné jsou další lži o "největší investiční akci za posledních dvacet let v Třebíči" (aneb poplivání lidí, kteří se zasloužili o realizaci průtahu Rafelovou ulicí, bezesporu stavebně rozsáhlejším než výstavba tzv. přestupního terminálu) nebo nesmysl Otevřeno bude nové parkoviště před nemocnicí, kde je k dispozici 113 nových parkovacích míst. (ve skutečnosti nejde o výstavbu parkoviště nového, ale úpravu parkoviště existujícího již od roku 1996 a které již před přestavbou čítalo nejméně 80 parkovacích míst, což je dohledatelné z tohoto leteckého pohledu).

Ano, tzv. přestupní terminál je podmínkou nutnou (nikoliv však dostačující - a zatím to vypadá, že těch několik dalších podmínek splněno nebude) pro zajištění kvalitní veřejné dopravy v Třebíči a okolí. Ovšem je nepochopitelné, proč jeho výstavba byla od počátku doprovázena spoustou polopravd, nepravd a troufám si říci, že i úmyslných lží kydajících špínu na zásluhy jiných měst nebo na zásluhy třebíčských předchůdců těch lidí, kteří nyní takto "kydají"... :-(

Mercedes Conecto ev. č. 23 jako "pojízdné tablo" na fotkách a videu z 12. 5. 2015

23. května 2015 v 12:00 Aktualizace fotogalerie
Zajímavé "reklamní" polepení dostal (již zřejmě v dubnu, ale provoz MHD jsem tehdy prakticky nesledoval) Mercedes Conecto ev. č. 23. Stal se takříkajíc pojízdným tablem. Viz toto krátké video, jakož i trojice fotek - první, druhá a třetí. Vše pořízeno v úterý 12. 5. 2015

Na videu a fotkách je zdokumentován spoj linky č. 4 MHD Třebíč (jedoucí ve směru Poliklinika - Atomhotel) odjíždějící v 16.44 h, tedy se 14 minutami zpoždění (vlastně vcelku malé zpoždění oproti jiným v tomtéž dni - viz jiné moje video).

Otázkou je, jaký smysl má pojízdné tzv. tablo - jako by tato třída asi nechtěla, aby se lidé mohli na jejich tablo v klidu podívat, tak je vyvěsila na autobus, který jede v nepředvídaných časech (pokud není dopravce schopen garantovat nízkopodlažní spoje ani při 75%ní nízkopodlažnosti vozového parku, tak ještě aby byl schopen garantovat toto).

Zajímavé také je, že třída se jmenuje "TLY". To znamená, že jde jen o jedinou třídu technického lycea v daném ročníku. Pamatuji časy, kdy byly dvě třídy, rozlišené posledním písmenem na "TLA" a "TLB". Inu, časy se mění. Zato neschopnost jednoho nejmenovaného městského dopravce zůstává...

Info v autobusech o změně přibyslavické uzavírky bylo 20. 5. (ještě?) nepozměněno a několik (z mnoha) drobných provozních stupidit

21. května 2015 v 16:00 Zajímavosti z provozu
Ve středu 20. 5. 2015 jsem jel třemi různými vozidly (1 x Karosa B932E, 1 x Karosa B952, 1 x Mercedes Conecto); ve všech třech byla uvedena vývěska o výlukovém opatření v Přibyslavicích (zajímavé - najednou to jde; jaktože toho loni dopravce nebyl schopen, vyvěsit papír s tímto oznámením?) a ani v jednom nebylo (byť například jen propiskou/fixou) poopraveno, že termíny výlukových opatření se poněkud zkrátily.

Oficiální verifikované stránky www.dopravninfo.cz uvádějí časové vymezení pro uzavírku Kaštanové ulice v Přibyslavicích na období 24. 5. 2015 od 6:30 do 17:00 h. Zvláštní - vždyť přeci ranní autobus jede z Přibyslavic v 6:10 h, resp. podvečerní autobus tam přijede až v 17:40 h. Podle této logiky by mělo platit, že v tu dobu ještě/už bude Kaštanová ulice v provozu... Divné.

Všiml jsem si také, že vyhledávač spojení IDOS ani "neví" o výlukových opatřeních spojených s uzavírkou Sportovní ulice (resp. dvou ramp nadjezdu), jakož o opatřeních spojených s uzavírkou Demlovy ulice. Podivné.

Před několika dny mi můj příbuzný říkal, jak byl svědkem situace, jak cestující jel v mírně zpožděném spoji jedné z páteřních linek MHD Třebíč a jak mu (bylo to v 10:15 h) ujel před nosem spoj linky č. 13. Docela tomu cestujícímu nezávidím - musel namísto toho jet spojem linky č. 4 na zastávku U Kotelny a pak dlouho pěšky. A ani nevěděl, že nejsou garantovány přípoje. No jo, když ono to není nikde ani napsáno nebo zveřejněno...

Je zajímavé, jak se představitel objednatele dopravy vykrucuje, že z jakýchsi záhadných "legislativních" či jakých důvodů není možné zveřejnit, v jaké části dne jsou jaké čekací doby. Ale ne že bych se tomu divil - takových stupidních výmluv už jsem, co se týče třebíčské MHD, slyšel už tolik...

Téhož dne (20. 5.) odjel spoj linky č. 5 z Karlova náměstí v 11:16 h, tedy s minutovým zpožděním. Bohužel, "přípojný" spoj linky č. 1 přijel tamtéž v 11:17 h, tedy s 2minutovým zpožděním. Ale tak co, jak v takových situacích zaznívá z "oficiálních míst", tak za "čtvrthodiny přeci jede další spoj a ta čtvrthodina čekání je ještě jakž takž přijatelná" nebo "ty spoje mají ostré obraty na konečných" (12minutový obrat na konečné u hřbitova, no to je obrat ostrý jak břitva - za takovéto situace by ta minutka čekání byla doslova smrtící, žeáno).

"Změna změny" aneb "zúžení" časového vymezení uzavírek v Přibyslavicích

20. května 2015 v 8:00 Mimořádnosti v provozu
Kdybych náhodou nezavítal na tzv. oficiální facebookové stránky "MAD Třebíč", tak bych si býval ani nevšiml, že došlo ke změně v časovém vymezení výlukových opatření na lince č. 31 MHD Třebíč v Přibyslavicích. Na stránkách www.doprava-trebic.cz, které se snažím sledovat denně nebo alespoň téměř denně, je totiž tato změna uvedena velmi nenápadně, bez jakéhokoliv upozornění slovy "pozor - změna" apod., došlo k pouhému přepsání údajů ve výlukovém opatření.

Ne že by mě tento postup udivil - podobně nenápadně loni v červnu zmizel z týchž stránek soubor se seznamem spojů s garantovanou nízkopodlažností (tzn. neostražitý návštěvník stránek si toho zmizení ani nemusel všimnout a dokonce mohl mít tu drzost se domnívat, že garance existuje nadále - no fuj).

Přepis aktualizovaného textu ze stránek www.doprava-trebic.cz uvádím níže kurzívou. Raději se ani nahlas neptám, jak je možné, že časové vymezení uzavírky, resp. výlukového opatření v MHD, se nepovedlo provést na "první dobrou" a že se něco již vyhlášeného musí po několika dnech opravovat. A jsem hodně zvědav, jestli se toto sdělení povede opravit na vývěskách na zastávkách a v autobusech.

Ve dnech 24. 5. 2015 a 6. 9. 2015
a dne 4. 7. 2015 od 13:00 do 19:00
budou zrušeny zastávky Přibyslavice, kolonie a Přibyslavice v obou směrech bez náhrady. Počáteční a konečná zastávka bude Nová Ves, MANN HUMMEL

"Pouťové" uzavírky v Přibyslavicích a vzpomínka na loňskou neschopnost dopravce i objednatele informovat o této uzavírce

17. května 2015 v 9:00 Mimořádnosti v provozu
Zatímco loni nebyli ani objednatel, ani dopravce, schopni informovat o něčem tak naprosto základním, čím jedna obyčejná uzavírka (resp. s ní související výlukové opatření v MHD) je, tak letos toho kupodivu schopni jsou. Viz text uvedený kurzívou, přepsaný z tzv. oficiálních stránek www.doprava-trebic.cz.

Na tomto místě přinesu jednu dosud nepublikovanou historku. 7. 9. 2014 jsem se tedy stal obětí naprosté neschopnosti dopravce a objednatele, učinit něco tak naprosto jednoduchého, čímž zveřejnění informace o výlukovém opatření bezesporu je. O den později, 8. 9. 2014, jsem byl na předmětné konečné zastávce znovu, abych si ověřil další informace - mj. to, že obdobná uzavírka se konala již o 3 měsíce dříve, a to s podobným výsledkem - neschopností o této uzavírce jakkoliv předem informovat.

V úterý 9. 9. 2014 jsem poté navštívil na pracovišti odpovědnou osobu od objednatele a přímo se zeptal, zdali ví, které výlukové opatření v MHD o tehdy uplynulém víkendu proběhlo, kromě tehdejších dalších dvou výluk (v Hrotovické, resp. Nádražní ulici). Osoba nevěděla (ačkoliv od toho konání uplynuly v tu chvíli jen 2 - 3 dny) a nedovedl jí v tomto poradit ani její nadřízený, ke kterému si promptně běžela pro radu. Zato když jsem následně této osobě prozradil, o co šlo (a že šlo o věc známou několik měsíců dopředu), tak si najednou "vzpomněla", že ano, že dopravci psala, ať o této věci informuje. Ale že by sama napsala i tvůrcům stránek www.doprava-trebic.cz, jakož i FB profilu "MAD Třebíč" (a stejně tak aby si sama zkontrolovala, jestli dopravce to informování cestujících provedl), na to už také "zapomněla"...

Vrcholem všeho bylo, když jsem se té osoby zeptal, proč tedy neposlala info na stránky www.doprava-trebic.cz, tak odpověděla "A kolik lidí ty stránky sleduje?"; a zajímavé také bylo, že se mě vzápětí začala ptát, kolik cestujících toho 7. 9. 2014 tím večerním spojem linky č. 31 jelo... Takto se ptá osoba, kvůli jejíž neschopnosti mi (a nejen mně) ten spoj málem ujel; takto se ptá osoba, která má detailní statistický přehled o nástupu cestujících do všech spojů MHD (byť tedy se k němu dostává až zpětně s cca měsíčním zpožděním, ale pak jej již má k dispozici napořád)...

Raději dále nic nepsat, byla by to škoda slov. Zde je přepis onoho krátkého sdělení o přibyslavických uzavírkách. Kupodivu si tvůrci výlukového oznámení všimli, že v Přibyslavicicích od 1. 7. 2014 slouží pro MHD i druhá zastávka (zvaná Přibyslavice, kolonie), a dovedli ji (na rozdíl od loňského září, kdy tento údaj na vývěsce na přibyslavické zastávce - jediném místě, kde bylo info o tehdejším výlukovém opatření uvedeno - chyběl) zmínit.

Od 23. 5. 2015 5.00 hod. do 24. 5. 2015 19.00 hod,
4. 7. 2015 od 13:00 do 19:00 a
od 5. 9. 2015 5.00 hod. do 6. 9. 2015 19.00 hod

budou zrušeny zastávky Přibyslavice, kolonie a Přibyslavice v obou směrech bez náhrady. Počáteční a konečná zastávka bude Nová Ves, MANN HUMMEL

Odkaz na video dokumentující neuvěřitelná zpoždění MHD a nesmyslné údaje (nejen) o třebíčských uzavírkách

15. května 2015 v 9:00
Tři situace dokumentující odjezd autobusů MHD v úterý 12. 5. 2015 odpoledne z Karlova náměstí se zpožděními 17, resp. 27, resp. 38 (!) minut (a hlavně s tím, že "inteligentní" označník v tu chvíli tupě ukazuje časy odjezdů odpovídající včasné jízdě autobusů), jsem sestříhal do tohoto videozáznamu.

Aby tento článek nebyl takto krátký, připíši k němu něco, co přímo nesouvisí s MHD Třebíč, ale souvisí s třebíčskou dopravou jako takovou.

Podle tohoto článku má být od 12. do 15. 5. 2015 uzavřena horní část Jungmannovy ulice. Skutečností však je, že 12., 13. i 14. 5., kdy jsem po této ulici šel, uzavřena nebyla a průjezd automobilů byl možný (s malým omezením v podobě zasypaného výkopu u křižovatky s Husovou ulicí).

Dokonalého farizejství se Městský úřad Třebíč dopouští na stránkách http://www.uzavirkytrebic.cz, kde doposud nebyl schopen informovat o uzavírce Nádražní ulice před vlakovým nádražím. Zvláštní - ten samý úřad se dovede lživě vychloubat, jak je tzv. přestupní terminál (jehož výstavba je příčinou oné uzavírky Nádražní ulice) "největší dopravní stavbou za posledních 20 let" (aneb kydání špíny na všechny, kdo se dříve zasadili např. o výstavbu významnějšího průtahu Rafaelovou ulicí) nebo jak je tento tzv. přestupní terminál "prvním moderním přestupním terminálem nejen na Vysočině, ale i na celé jižní Moravě" (aneb kydání špíny na všecha schopnější města, která zvládla podobné terminály vystavět již dříve - například Havlíčkův Brod, Telč, Znojmo, Veselí nad Moravou, Kyjov atd. atd.), ale o uzavírce související s touto výstavbou není schopen na svých vlastních stránkách informovat vůbec...

Ostatně, podobné "kydání" se od Městského úřadu Třebíč projevilo již loni v září, kdy Město požadovalo po Kraji, ať na "jeho" stavbě (rekonstrukce Hrotovické ulice) probíhají práce i v noci tak, aby se průběh stavby co nejvíce urychlil; zato Město nebylo schopno na své vlastní stavbě (rekonstrukce Nádražní ullice) zajistit, aby se tam pracovalo i v pracovní den navečer nebo v neděli odpoledne (viz moje vlastní zkušenost, kdy v uvedených obdobích tam už "nebyla ani noha")...

Neuvěřitelná zpoždění autobusů (až 43 minut!!!) v úterý 12. 5. 2015 a (jak jinak) informační impotence ze všech stran

12. května 2015 v 20:00 Zajímavosti z provozu
Trocha čísel z úterý 12. 5. 2015 odpoledne.

Spoj linky č. 14 s odjezdem ze zast. Hrotovická (směr Za Rybníkem) - pravidelný odjezd ve 14:34 h, skutečný čas odjezdu 14:58 h; zpoždění 24 minut. U dalších spojů pokračuji stručnějším zápisem.
Spoj l. č. 10, Karlovo náměstí (směr Podklášteří), pravidelně 15:08 h, reálně 15:22 h = 14 min. zpoždění.
Spoj l. č. 10, Karlovo náměstí (směr Podklášteří), pravidelně 15:38 h, reálně 15:51 h = 13 min. zpoždění.

Zastávka Cyrilometodějská pro směr jízdy do centra města: mezi 15:55 h a 15:59 h průjezd spojů linky č. 4, 5 a dalšího spoje linky č. 4 a poté i dalšího spoje linky č. 5. První dva jmenované spoje měly 15 minut zpoždění.

Spoj l. č. 5, Karlovo náměstí (směr Nové Dvory), pravidelně 15:53 h, reálně 16:04 h = 11 min. zpoždění.
Spoj l. č. 13, příjezd na Karlovo náměstí, pravidelně 15:55 h, reálně 16:08 h = 13 min. zpoždění.
Spoj l. č. 14, Karlovo náměstí (směr Stařeč), pravidelně 15:30 h, reálně 16:13 h = 43 (!!!) min. zpoždění.

V 16:25 a 16:26 h odjezd dvou za sebou jedoucích spojů linky č. 5 směr Nové Dvory, v případě prvního spoje se 17 minutami zopoždění, ve druhém případě se 3 minutami zpoždění.

Spoj l. č. 10, Karlovo náměstí (směr Podklášteří), pravidelně 16:30 h, reálně 16:41 h = 11 min. zpoždění.
Spoj l. č. 4, Karlovo náměstí (směr Nové Dvory), pravidelně 16:30 h, reálně 16:44 h = 14 min. zpoždění.
Spoj l. č. 10, Karlovo náměstí (směr Poliklinika), pravidelně 16:47 h, reálně 16:55 h = 8 min. zpoždění.

Spoj l. č. 14, Karlovo náměstí (směr Stop Shop "Třebíč"), pravidelně 16:18 h, reálně 16:56 h = 38 (!) min. zpoždění (přenesení zpoždění ve Starči z předchozího spoje, který měl 43 minut zpoždění)
Spoj l. č. 5, Karlovo náměstí (směr Hřbitov), pravidelně 16:45 h, reálně 17:12 h = 27 (!) min. zpoždění.
Spoj l. č. 4, Karlovo náměstí (směr Nové Dvory), pravidelně 17:00 h, reálně 17:09 h = 9 min. zpoždění

Spoj linky č. 11 s odjezdem v 16:47 h buď vůbec nejel, anebo byl zpožděn o více než půl hodiny.

Nevím, zda jde o jev v tomto ohledu zcela výjimečný, anebo v posledních týdnech (od doby zahájení jednosměrné uzavírky Sportovní ulice) pravidelný; teoreticky bych měl usuzovat, že zcela výjimečný, protože nikde na takováto zpoždění není upozorňováno.

Každopádně - bez ohledu na předchozí, informovanost o tomto jevu (s tím, že by se info zveřejnilo během odpoledne s tím, ať s těmito zpožděními lidé počítají) byla NULOVÁ jak na tzv. oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč", tak i na "oficiálních" stránkách www.doprava-trebic.cz, tak i na tzv. oficiálních internetových stránkách dopravce. A i když například na Karlově náměstí postávala dvojice řidičů MHD Třebíč (jeden při pauze mezi spoji a druhý po skončení služby), tak ne aby aspoň jeden z nich šel říci cestujícím na zastávku určenou pro směr jízdy na Nové Dvory, že autobusy mají okolo 10 - 15 minut zpoždění a například se jménem dopravce za toto omluvili...

A samozřejmě že "inteligentní" označníky na Karlově náměstí na to (pomyslně) čuměly jako kůl v plotě a zobrazovaly časy odjedzů dle pravidelného jízdního řádu, nikoliv dle momentální aktuální provozní situace. Otázkou je, proč tedy vůbec takové "inteligentní" označníky byly pořizovány, když nakonec ani "neumějí" ukazovat reálný čas odjezdu spoje (tzn. i se započítáním případného zpoždění). Protože ten pravidelný čas si mohu vyčíst z vyvěšeného jízdního řádu, že.

O další vylhané anketě - o změně pořadí zastávek na Karlově náměstí na sklonku roku 2013 (2. část) aneb podobu "ankety" určuje student gymnázia?

8. května 2015 v 8:00
Přináším pokračování tohoto článku pojednávajícího o vylhané tzv. anketě ze sklonku roku 2013 a připomínajícího tím, že tzv. anketa o zajíždění autobusů do tzv. přestupního terminálu (z počátku roku) nebyla první anketou s manipulativně zamlčenými nebo naopak chybně vyřčenými "argumenty".

Po přečtení té tzv. ankety (která byla vyvěšena jak na internetu, tak i například na zastávkách na Karlově náměstí) jsem tehdy (přelom listopadu a prosince 2013) napsal představiteli objednatele dopravy (se kterým jsem tehdy tak jako tak byl v pracovním kontaktu, tzn. nepsal jsem jen kvůli tomuto), že argumenty uvedené v anketě jsou dle mého silného přesvědčení nepravdivé, resp. polopravdivé.

A odpověď onoho představitele mne nemile překvapila - že tvůrcem ankety je jistý student gymnázia (pozn. jména obou popisovaných osob samozřejmě znám, ale není mým stylem uvádět konkrétní jména ve svých článcích), že se mám tedy v této věci obrátit na něj, prodiskutovat to s ním a že představitel objednatele se výsledku tohoto jednání přizpůsobí.

Jinými slovy - vylhaná "anketa" tak jako tak bude viset na internetu a na zastávkách dál (a lidé podle těchto manipulativních údajů budou již "zpracováni"), já na tom nic nezměním a zároveň se ještě musím doprošovat nějakého studenta gymnázia o setkání a diskusi nad tím, že jeho "argumenty", které tam uvedl, jsou vylhané.

A jinými slovy - pokud nějaký student gymnázia přijde s byť sebevylhanějším nápadem, tak bez připomínek a korekcí mu ten nápad bude zveřejněn. Neměl bych nic proti tomu, kdyby tatáž osoba s tímto nápadem přišla, ale před zveřejněním by došlo k poopravení oněch vylhaných argumentů (a mj. by se před zveřejněním třeba přišlo na to, že nejvhodnější pořadí zastávek je ještě docela jiné než to, které bylo oním tzv. studentem navrženo). Ale bohužel... A nutno dodat, že to nebylo poslední situací, kdy ten samý objednatel dopravy tomu samému tzv. studentovi bez připomínek takříkajíc zveřejnil něco, co je plné chyb. Ale to už je úplně jiné téma.Provoz zastávky "Nemocnice" pro jízdu z centra města obnoven již od 5. 5. 2015 7:30 h

5. května 2015 v 20:00 Mimořádnosti v provozu
Můj odhad, že 1. etapa uzavírky Sportovní ulice skončí dříve než v avizované půli května, byl správný (ostatně, bylo to patrné z postupu stavebních prací) - viz oznámení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

I. etapa částečné uzavírky ulice Sportovní bude ukončena 5. května v 7:30. Z toho vyplývá i ukončení provozu speciálního vozidla k nemocnici a obnovení zastávky 'Nemocnice' ve směru z centra města.

Tím pádem již autobusy ani ostatní vozidla nejezdí v "protisměru" oproti obvyklému směru jízdy na rampách nadjezdu.

Autobusy MHD Třebíč na "protisměrných" rampách nadjezdu nemocnice na fotkách z 30. 4. 2015 a kolizní místo nahoře na nadjezdu - důsledek nepromyšleného "objížďkového" opatření

4. května 2015 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 jsem provedl (s vědomím, že první etapa prací se pomalu chýlí ke konci) alespoň "tu nejzákladnější" fotodokumentaci autobusů MHD Třebíč jedoucích (v souladu s vyznačenými objížďkami) v "protisměru" (oproti obvyklému směru jízdy) na rampách nadjezdu u nemocnice.

Protože taková jízda v "protisměru" ale znamená na křižovatce nahoře na nadjezdu nutnost při odbočení vjet do protějšího jízdního pruhu, je provoz na kolizním místě na nadjezdu řízen provizorními semafory. Z tohoto důvodu také nesmějí na nadjezd vjet vozidla nad 3,5 tuny, s výjimkou autobusů.

Znamená to, že nahoře na nadjezdu vzniká další "špunt", kdy auta mohou jet v danou chvíli jen v jednom směru, zatímco opačný směr v tu chvíli čeká "před červenou". Přitom toto opatření vůbec nemuselo vzniknout - stačilo by, kdyby po dobu 1. etapy rekonstrukce Sportovní ulice (kdy se mění povrch "jižní" poloviny vozovky) byl jednosměrný provoz v této ulici v opačném směru, než ve kterém ve skutečnosti je. Pak by žádné kolizní místo na nadjezdu nevzniklo a na nadjezd by mohla bez problémů vjíždět i nákladní vozidla. Ale to by se muselo chtít. Ale zjevně se nechce...

Série fotek dokumentujících Karosu B952 ev. č. 47 na spoji linky č. 4 při odbočení z rampy nadjezdu (z té, po které v pravidelném provozu jezdí vozidla opačným směrem, tedy z Hrotovické ulice o centra města):
odbočení z rampy nadjezdu do Hrotovické ulice - ostrá zatáčka, kvůli které protijedoucí auta v tu chvíli nesmějí jet (vyřešeno právě tím semaforem)

Série fotek dokumentujících MAN Lion´s City ev. č. 48:
"nadjetí" si to protisměru (umožněné právě tím, že v tu chvíli nemohou do tohoto prostoru vjet protijedoucí vozidla, neboť mají na semaforu červenou)

Linka č. 1 začne do "jediného přestupního terminálu na Vysočině i jižní Moravě" zajíždět od 1. 6. 2015; linky č. 4, 10 a 13 nejpozději od 1. 7. 2015 (zato linka č. 14 ne aneb stupidita bude pokračovat)

1. května 2015 v 1:00 Zajímavosti z provozu
Prolhané** tzv. oficiální stránky o výstavbě tzv. přestupního terminálu uvedly novou informaci (konečně se někdo uráčil je aktualizovat; poté, co nebyl schopen na ně napsat ani o březnové uzavírce schodiště do Chlumeckého ulice, jakož ani o dlouhodobější uzavírce průchodu východně od nádražní budovy), a to že linka č. 1 začne do tzv. přestupního terminálu zajíždět od 1. 6. 2015; linky č. 4, 10 a 13 nejpozději od 1. 7. 2015 (viz odkaz); aneb potvrzení, že linka č. 14 do onoho tzv. terminálu zajíždět nebude aneb "přestupní stupidita" ve 22:09 - 22:12 h (nesmyslné vedení 14tky Bráfovou ulicí namísto toho, aby spoj linky č. 14 zajel do tzv. přestupního terminálu a o to bylo jistější, že se ta krátká přestupní doba z vlaku na autobus stihne) bude pokračovat. Škoda slov.

**Jeden důkaz za všechny - neomalené tvrzení Třebíč bude mít jako jediné město na Vysočině a jižní Moravě moderní přestupní terminál (viz odkaz) aneb plivnutí do tváře všem schopnějším městům jak na Vysočině (Telč, Havlíčkův Brod), jakož i v Jihomoravském kraji (Znojmo, Břeclav, Veselí nad Moravou, Kyjov a mnoho dalších), které vybudovaly moderní přestupní terminály u svých vlakových nádraží dříve než Třebíč, ale to asi tvůrce oněch tzv. oficiálních stránek "zapomněl"...